Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013"

Transkript

1 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013

2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje og praktisk hjælp ud fra den rehabiliterende tilgang til borgere i Holbæk Kommune på baggrund af visitationens vurdering af behov for hjælp - Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmeplejen i Holbæk Kommune. Undersøgelsen omhandler brugernes oplevelse af hjælpen til personlig pleje, den praktiske hjælp, rehabilitering, hjælperne, oplevelsen af den leverede mad samt visitatorerne. - Det samlede resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at 26% er meget tilfredse og at 47% er tilfredse med den personlige pleje og den praktiske hjælp.

3 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Undersøgelsen er gennemført i januar Alle brugere, der modtager hjemmehjælp i kommunen, er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Brugere, der kun modtager sygepleje, har ikke deltaget i undersøgelsen. - Alle brugere har fået tilsendt et papirskema med posten samt en frankeret svarkuvert. Der er ikke gennemført en rykkerrunde, men hjemmehjælperne har løbende opfordret brugerne til at besvare spørgeskemaet. - Der er udleveret papirskemaer, hvoraf har besvaret det. Dette giver en samlet svarprocent på 55

4 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Nedenfor er angivet svarprocenten på de forskellige distrikter. Total Vipperød Tølløse Mårsø Svinninge 1 Carl Reffsvej Jyderup Mørkøv Orø Slotshaven Ladegårdspar Svinninge 2 St. Merløse Hesseløvej Regstrup Rosk/Vang 55% 63% 59% 58% 58% 58% 56% 55% 55% 55% 53% 52% 51% 51% 50% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

5 Sammenfatning af resultaterne - En samlet svarprocent på 55%, og en variation i svarprocenten på mellem 50-63% for distrikterne, må anses som tilfredsstillende i forhold til målgruppen og dataindsamlingsmetoden. - Der er i rapporten foretaget sammenligninger med resultatet fra 2010, hvor det har været muligt. - Sammenligningen af resultaterne fra henholdsvis 2010 og 2013 kan være behæftet med en vis usikkerhed på grund af forskellig metode for dataindsamling. I 2013 er der kun indsamlet besvarelser på papir, mens der i 2010 også blev gennemført telefoninterviews. - Der vil på baggrund af denne rapport blive udarbejdet handleplaner for de fokusområder rapporten giver anledning til.

6 Den samlede tilfredshed 26% er meget tilfredse med hjemmeplejen og 47% angiver, at de er tilfredse. 4% er utilfredse eller meget utilfredse. I forhold til 2010 er andelen af utilfredse lidt mindre, men samtidig er andelen af meget tilfredse også faldet lidt Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds 3% 4% 19% 24% 26% 28% 47% 47% Meget utilfreds 1% 2% 0% 20% 40% 60% Holbæk Kommune 2013 (n=929; gns=4) Holbæk Kommune 2010 (n=1398; gns=6) Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene.

7 Den samlede tilfredshed personlig pleje 29% er meget tilfredse med den personlige pleje samlet set, og 57% er tilfredse. I forhold til 2010 er der således sket et fald i andelen af meget tilfredse, mens andelen af de tilfredse er steget. Andelen af utilfredse er uændret i forhold til sidste undersøgelse. Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds 2% 2% 2% 2% 11% 11% 29% 40% 45% 57% 0% 20% 40% 60% Holbæk Kommune 2013 (n=331; gns=4,10) Holbæk Kommune 2010 (n=506; gns=4,20) Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene.

8 Den samlede tilfredshed praktisk hjælp 16% er samlet set meget tilfredse med den praktiske hjælp. I 2010 var denne andel 27%. I forhold til 2010 er der en relativ lille stigning i andelen af de tilfredse brugere, mens der ses en svag stigning i andelen af de utilfredse og meget utilfredse. Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds 7% 8% 16% 22% 27% 27% 41% 45% Meget utilfreds 4% 3% 0% 20% 40% 60% Holbæk Kommune 2013 (n=514; gns=3,62) Holbæk Kommune 2010 (n=926; gns=3,82) Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene.

9 De fem højeste vurderinger Figuren viser de fem spørgsmål med en 5- punktskala, som har de højeste vurderinger. I forhold til 2010 er der dog sket et lille fald i tilfredsheden med hjælpen til af- og påklædning, at gå i bad og at vaske sig, mens brugerne er blevet mere tilfredse med hjælpen til indkøb Af- og påklædning? (n=246; gns=4,17) At gå i bad? (n=364; gns=4,17) At vaske dig? (n=245; gns=4,16) Hjælpen til indkøb? (n=101; gns=4,15) Toiletbesøg? (n=142; gns=4,11) 8% 9% 9% 8% 15% 59% 55% 57% 50% 52% 31% 33% 31% 37% 31% 2010 Gns 4,26 4,23 4,22 8 4,08 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Note: Der indgår kun spørgsmål med svarmuligheder på en 5-punktsskala. n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2010.

10 De fem laveste vurderinger Figuren viser de fem spørgsmål, som har de laveste vurderinger. Hvad synes du om maden, du får leveret? (n=242; gns=3) Den praktiske hjælp At gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til samlet set og personlig pleje? (n=371; gns=1) hjælpen til rengøring har således fået de laveste vurderinger, At gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål? (n=365; gns=3,70) og der er desuden sket et fald ift Den praktiske hjælp samlet set? (n=514: 4% gns=3,62) 4% 4% 7% 8% 17% 19% 25% 27% 57% 53% 50% 45% 21% 23% 16% 16% 2010 Gns 3,74 3,82 Hjælpen til rengøring? (n=739; gns=3,53) 6% 9% 27% 40% 17% 3,66 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Note: Der indgår kun spørgsmål med svarmuligheder på en 5-punktsskala. n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2010.

11 Personlig pleje Samlet set er andelen af meget tilfredse og tilfredse højere i 2013 end i Årsagen til faldet i den gns. tilfredshed skyldes, at andelen af meget tilfredse er faldet, til fordel for andelen af tilfredse Den samlede tilfredshedsprocent var i 2010 vedr. Afog påklædning 88%. At gå i bad 86%, At vaske dig 84%, Toiletbesøg 82%, Personlig pleje samlet set 85% Af- og påklædning? (n=246; gns=4,17) At gå i bad? (n=364; gns=4,17) At vaske dig? (n=245; gns=4,16) Toiletbesøg? (n=142; gns=4,11) Den personlige pleje samlet set? (n=331; gns=4,10) Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i figuren. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra % 9% 9% 15% 11% 59% 55% 57% 52% 57% 31% 33% 31% 31% 29% 0% 25% 50% 75% 100% 2010 Gns. 4,26 4,23 4,22 4,08 4,2 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds

12 Praktisk hjælp 2010 Gns. Fald i hjælp til tøjvask, rengøring og den praktiske hjælp samlet set, kan som én af mulige årsager handle om ændringen i serviceniveauet. Hjælpen til indkøb? (n=101; gns=4,15) Hjælpen til tøjvask? (n=248; gns=7) Hjælpen til rengøring? (n=739; gns=3,53) 4% 8% 6% 11% 6% 9% 27% 50% 54% 40% 37% 27% 17% 8 4,04 3,66 Den praktiske hjælp samlet set? (n=514: gns=3,62) 4% 8% 27% 45% 16% 3,82 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i figuren. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2010.

13 Rehabilitering Der er ikke sammenlignings resultater i forhold til 2010, men andelen af tilfredse og meget tilfredse i 2013 er henholdsvis 76% og 66%. Andelen af hverken eller er på henholdsvis 19% og 25% hvilket er opmærksomhedspunkter som der vil blive medtaget i en kommende handlingsplan. Andelen af utilfredse og meget utilfredse er meget lille. At gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje? (n=371; gns=1) At gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål? (n=365; gns=3,70) 4% 7% 19% 25% 53% 50% 23% 16% 0% 25% 50% 75% 100% Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i figuren.

14 Hjælpere I Figuren viser et billede af borgernes opfattelse af hjælperne Oplevelsen er, at der kommer forskellige hjælpere i hjemmet og at kvaliteten er forskellig Relationer og følelser kan have betydning for oplevelsen af hjælpen Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? (n=896; gns=2,41) Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? (n=900, gns=2,06) Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? (n=932; gns=1,92) 17% 36% 40% 26% 23% 29% 58% 42% 32% 0% 25% 50% 75% 100% Nej Både og Ja 2010 Gns. 2,50 2,12 1,97 Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-3, hvor 1=nej, 2=både og og 3=ja. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i figuren. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2010.

15 Hjælpere II Grafen viser den procentuelle fordeling af antal besøg hos den enkelte borger. 31% får hjælp flere gange om dagen, 35% får hjælp hver 3. uge eller mindre, mens de resterende fordeler sig mellem hjælp 1 gang hver dag til hver 2. uge. Flere gange om dagen 1 gang hver dag Flere gange om ugen 1 gang om ugen Hver 2. uge 5% 6% 7% 16% 31% Hver 3. uge eller mindre 35% 0% 10% 20% 30% 40%

16 Hjælpere III 2010 Gns. Modsat opfattelsen af forskellige hjælpere og kvalitet, er der stor tilfredshed med hjælpernes tilgang i det enkelte møde. Er hjælperne venlige over for dig? (n=955; gns=2,93) Udviser hjælperne respekt over for dig? (n=899; gns=2,88) 7% 9% 93% 89% 2,94 - Tager hjælperne hensyn til dine ønsker og behov? (n=869; gns=2,76) 3% 17% 80% 2,70 0% 25% 50% 75% 100% Nej Både og Ja Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-3, hvor 1=nej, 2=både og og 3=ja. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i figuren. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2010.

17 Maden 21% er samlet set meget tilfredse med maden. I 2010 var denne andel 26%. 57% er tilfredse med maden mod 43% i I 2013 er der 5% der mener at maden enten er dårlig eller meget dårlig mod 13% i Hvad synes du om maden, du får leveret? (n=242; gns=3) 4% 17% 57% 21% 2010 Gns. 3,74 0% 25% 50% 75% 100% Meget dårlig Dårlig Hverken god eller dårlig God Meget god Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget dårlig og 5=meget god. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i figuren. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2010.

18 Visitationen I Stort set uændret tilfredshed med den kommunale visitation i forhold til Hvordan er kontakten til kommunens visitatorer? (n=834; gns=4) 3%5% 14% 51% 27% 2010 Gns. 6 0% 25% 50% 75% 100% Meget dårlig Dårlig Hverken god eller dårlig God Meget god Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget dårlig og 5=meget god. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i figuren. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2010.

19 Visitationen II Stort set uændret tilfredshed med den kommunale visitation i forhold til Er visitatorerne venlige over for dig? (n=849; gns=2,87) Synes du, at du blev inddraget i forbindelse med visitationen? (n=776; gns=2,54) 8% 13% 21% 89% 67% 2010 Gns. 2,89 2,54 Føler du dig velinformeret om dine muligheder for at søge om hjælp? (n=806; gns=2,40) 18% 25% 58% 2,39 0% 25% 50% 75% 100% Nej Både og Ja Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-3, hvor 1=nej, 2=både og og 3=ja. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i figuren. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2010.

20 Tilfredshedsgennemsnit for 2013 og At gå i bad? 4,17 4,23 At vaske dig? 4,16 4,22 Af- og påklædning? 4,17 4,26 Toiletbesøg? 4,11 4,08 Den personlige pleje samlet set? 4,10 4,20 Hjælpen til rengøring? 3,53 3,66 Hjælpen til tøjvask? 7 4,04 Hjælpen til indkøb? 4,15 8 Den praktiske hjælp samlet set? 3,62 3,82 At gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje? 1 At gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål? 3,70 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 4 6 Hvad synes du om maden, du får leveret? 3 3,74 Hvordan er kontakten til kommunens visitatorer? 4 6

21 Ja/nej gennemsnit for 2013 og Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? 1,92 1,97 Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? 2,06 2,12 Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? 2,41 2,50 Er hjælperne venlige over for dig? 2,93 2,94 Tager hjælperne hensyn til dine ønsker og behov? 2,76 2,70 Udviser hjælperne respekt over for dig? 2,88 Er visitatorerne venlige over for dig? 2,87 2,89 Føler du dig velinformeret om dine muligheder for at søge om hjælp? 2,40 2,39 Synes du, at du blev inddraget i forbindelse med visitationen? 2,54 2,54

22 Den samlede tilfredshed opdelt på område og distrikt Område Distrikt Total (n=929) Øst/Vest (n=430) Midt (n=499) Mårsø Hjemmeplejen (n=78) St. Merløse Hjemmeplejen (n=48) Mørkøv Hjemmeplejen (n=48) Slotshaven Hjemmeplejen (n=111) Orø Hjemmeplejen (n=21) Svinninge 1 Hjemmeplejen (n=48) Jyderup Hjemmeplejen (n=69) Carl Reffsvej Hjemmeplejen (n=82) Svinninge 2 Hjemmeplejen (n=48) Rosk/Vang Hjemmeplejen (n=54) Regstrup Hjemmeplejen (n=64) Vipperød Hjemmeplejen (n=44) Tølløse Hjemmeplejen (n=61) Hesseløvej Hjemmeplejen (n=74) Ladegårdsparken Hjemmeplejen (n=79) Meget Meget utilfreds tilfreds 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,7

23 Den samlede tilfredshed opdelt på leverandør Total (n=929) Kommunal leverandør (n=730) 4,0 Leverandør Både privat og kommunal leverandør (n=64) Privat leverandør (n=135) Meget utilfreds Meget tilfreds

24 Personlig pleje samlet set opdelt på område og distrikt Område Distrikt Total (n=331) Øst/Vest (n=177) Midt (n=154) Mårsø Hjemmeplejen (n=27) Mørkøv Hjemmeplejen (n=26) St. Merløse Hjemmeplejen (n=22) Orø Hjemmeplejen (n=7) Jyderup Hjemmeplejen (n=28) Svinninge 2 Hjemmeplejen (n=20) Carl Reffsvej Hjemmeplejen (n=21) Slotshaven Hjemmeplejen (n=32) Vipperød Hjemmeplejen (n=14) Hesseløvej Hjemmeplejen (n=25) Svinninge 1 Hjemmeplejen (n=20) Ladegårdsparken Hjemmeplejen (n=20) Tølløse Hjemmeplejen (n=23) Regstrup Hjemmeplejen (n=24) Rosk/Vang Hjemmeplejen (n=22) Meget Meget utilfreds tilfreds 3,6 3,7 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1

25 Personlig pleje samlet set opdelt på leverandør Et meget lille antal respondenter på Privat leverandør kan påvirke validiteten af resultatet, og kan derfor skabe usikkerhed omkring sammenligningen. Leverandør Total (n=331) Privat leverandør (n=18) Kommunal leverandør (n=277) 4,1 4,1 4,3 Både privat og kommunal leverandør (n=36) Meget utilfreds Meget tilfreds

26 Praktisk hjælp samlet set opdelt på område og distrikt Område Distrikt Total (n=514) Midt (n=284) Øst/Vest (n=230) Mårsø Hjemmeplejen (n=45) St. Merløse Hjemmeplejen (n=24) Mørkøv Hjemmeplejen (n=28) Rosk/Vang Hjemmeplejen (n=29) Svinninge 1 Hjemmeplejen (n=30) Orø Hjemmeplejen (n=15) Slotshaven Hjemmeplejen (n=60) Vipperød Hjemmeplejen (n=23) Carl Reffsvej Hjemmeplejen (n=44) Ladegårdsparken Hjemmeplejen (n=45) Tølløse Hjemmeplejen (n=32) Regstrup Hjemmeplejen (n=33) Jyderup Hjemmeplejen (n=38) Svinninge 2 Hjemmeplejen (n=22) Hesseløvej Hjemmeplejen (n=46) Meget Meget utilfreds tilfreds 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3

27 Praktisk hjælp samlet set opdelt på leverandør Forskel i respondentantal kan være den medvirkende årsag til forskelle i gennemsnittet. Total (n=514) Privat leverandør (n=80) 3,6 Leverandør Både privat og kommunal leverandør (n=42) 3,6 Kommunal leverandør (n=392) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds

28 Efterbehandling - Efterfølgende udarbejdes der handleplaner ud fra de fokuspunkter der kan udvælges på baggrund af rapportens resultater, både med udgangspunkt i rapporten for 2013 alene, men også på baggrund af sammenligningen mellem 2010 og 2013.

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Notat Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje er beskrevet i Helsingør Kommunes tilsynspolitik. Der føres tilsyn med ydelser inden for Serviceloven

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere