Ramme og aktiviteter De rigtige kompetencer. nu og i fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ramme og aktiviteter De rigtige kompetencer. nu og i fremtiden"

Transkript

1 Ramme og aktiviteter De rigtige kompetencer nu og i fremtiden

2 Titel: Aktivitetskatalog De rigtige kompetencer nu og i fremtiden Udgivet: Februar 2017, vers. 2, af Region Sjælland, Koncern HR, Strategi og Udvikling Redaktion: Koncern HR, Strategi og Udvikling: Kim Leck Fischer, Karin Winther, Tina Francke Ravn Sølling Adresse: Alléen 15, 4180 Sorø Redaktion: Koncern HR, Strategi og Udvikling Web: intra.regionsjaelland.dk/derigtigekompetencer Kontakt: Hovednummer: Layout: Michael Larsen 2

3 »De rigtige kompetencer nu og i fremtiden«region Sjælland oplever rekrutteringsvanskeligheder på mange fagområder. Der er iværksat gode regionale og lokale initiativer for at gøre noget ved problemet. Udfordringerne vil ikke blive mindre i de kommende år. Vi har derfor et stort behov for at styrke indsatsen samtidig med, at vi fortsætter med lokale og fokuserede løsninger. I direktionen er vi overbevist om, at en vigtig forudsætning for at finde gode løsninger på virksomhedens rekrutteringsudfordringer er en bredere og en fælles forståelse af problemet. Vi vil gerne: sikre en fælles forståelse af de regionale rekrutteringsudfordringer formidle en bredere forståelse af de regionale rekrutteringsudfordringer skabe en ramme for design, deling og udvikling af tværgående løsninger udvikle og tilbyde konkrete initiativer, der kan hjælpe regionens enheder Vi skal spørge os selv;»hvad er problemet?«før vi svarer på;»hvad gør vi ved det?«. Diagnosen kommer før kuren. - og selv om det lyder enkelt, skal»de rigtige kompetencer«præciseres af de opgaver, man har og får; men også af den situation, man befinder sig i eller kommer til at befinde i. Virksomhedens strategiske position, driften og visionen spiller en afgørende rolle for forståelsen af»de rigtige kompetencer«. På det andet spørgsmål er svaret ikke altid:»vi skal ansætte de kompetencer, vi mangler«. Også her kan man få gavn af et bredere perspektiv. Der er mange måder at svare på. Rekrutteringsudfordringer er på en og samme tid en meget hverdagskonkret udfordring for de enkelte virksomhedsområde, når man står og mangler en bestemt faglighed, og samtidig en mere strategisk og tværgående opgave, som hele regionen må arbejde for at løse. Med denne strategiske ramme for rekruttering ønsker vi, at vi som samlet organisation arbejder mere strategisk, sammenhængende og nuanceret for at sikre, at vi har de rette kompetencer til at løse vores opgaver og udvikle os i den ønskede retning. Direktionen På det første spørgsmål kan man svare:»rekruttering handler om at sikre de rigtige kompetencer nu og i fremtiden«. 3

4

5 Indhold Rekrutteringsstrategisk ramme... 6 De rigtige kompetencer nu og i fremtiden De syv veje Aktiviteter og tilbud... 8 Sparrings- og rådgivningsforløb Korte kursusforløb Kurser 5

6 Rekrutteringsstrategisk ramme Koncern HR har formuleret et bud på et fælles strategisk perspektiv, en»rekrutteringsstrategisk ramme«. Formålet med»rammen«er at præcisere og nuancere rekrutteringsudfordringen og dermed pege på, at udfordringen kan håndteres på mange måder. Dette fællesregionale initiativ har ikke som direkte formål at løse en konkret og lokal rekrutteringsudfordring. Det skal derimod skabe et fælles fundament og begrebsapparat, der udvikler og støtter lokale initiativer. Den rekrutteringsstrategiske ramme giver en klar og brugbar systematik, der nyttiggør og præciserer de initiativer, der vil blive stillet til rådighed for regionens enheder. Samtidig bliver det nemt og enkelt at formidle et overblik over det, der allerede foregår og de tilbud, der udbydes. Rammen formidles som en»vifte«, der viser tre elementer: 1. De rigtige kompetencer nu og i fremtiden, rekrutteringsudfordringernes strategiske ophæng, det overordnede strategiske mål 2. Syv veje i retning mod det overordnede strategisk mål 3. Udgangspunktet for virksomheden, det strategiske afsæt De rigtige kompetencer nu og i fremtiden Alle rekrutteringsudfordringer handler om at sikre, at virksomheden har de kompetencer, der skal til for at løse opgaverne. Når det giver god mening at gøre opmærksom på dette, skyldes det, at perspektivet på rekrutteringsproblemerne udvider sig, så snart man løfter blikket op til en større strategisk intention. I et bredere perspektiv bliver det muligt at drøfte nye løsninger, fordi man kan tale om problemerne som kompetenceudfordringer. Det bliver ikke kun et spørgsmål om, hvordan man finder og ansætter de fagpersoner man mangler. Det overordnede strategiske ophæng muliggør mindst syv veje. De syv veje giver en form for systematik, der kan bruges i forhold til de rekrutteringstiltag og rekrutteringsstrategier, der er igangsat skaber et overblik, der gør det lettere at tale mere præcist om, hvad en rekrutteringsudfordring er kan vise tilgange, der forsømmes eller tilgange, der får for meget opmærksomhed anskueliggør, at rekruttering er en udfordring, der kan håndteres på mange måder viser, at rekruttering er en del af en overordnet strategisk målsætning, der ikke handler om at ansætte, men om sikre de rigtige kompetencer Når der skelnes mellem syv veje, er det for at illustrere, at udfordringerne ikke bare handler om at ansætte folk. Rekrutteringsudfordringer kan håndteres på flere måder blandt andet ved:»at tiltrække kompetencerat ansætte kompetencerat udvikle kompetencerat fastholde kompetencerat forløse kompetencerat købe kompetencerat dele kompetencer«6

7 De rigtige kompetencer nu og i fremtiden TILTRÆKKE ANSÆTTE FASTHOLDE UDVIKLE FORLØSE DELE KØBE UDGANGSPUNKT 7

8 Aktiviteter og tilbud Initiativet»De rigtige kompetencer nu og i fremtiden«tilbyder en række korte sparrings- og rådgivningsforløb og kursusforløb til regionens enheder. Aktiviteterne og tilbuddene tager afsæt i den brede forståelse af rekrutteringsudfordringen og bygger på den overordnede strategiske rammes systematik. 8

9 FAQ om Sparrings- og råd giv ningsforløb og korte kursusforløb Hvad er et forløb? De enkelte forløb er designet som korte rådgivningsog sparringsforløb eller korte kursusforløb, der kan rekvireres lokalt. Omfanget er - tre timer for sparrings- og rådgivningsforløb, hvor målgruppen er ledelsesteam, ledere og TRIOen, - 1 plus ½ dag for korte kursusforløb, hvor målgruppen er ledelsesteams. Hvilke forløb kan vi vælge i mellem? Der udbydes sparrings- og rådgivningsforløb til ledelser og TRIOen: Udnyt enhedens potentiale fastholdelse gennem udvikling og forløsning af talenter De rigtige kompetencer nu og i fremtiden med strategisk kompetenceudvikling Bliv mere attraktiv for dem, der er brug for tiltræk de rette kompetencer Den gode ansættelse ansættelse af de rette kompetencer Trioen og rekrutteringsudfordringer. Der udbydes korte kursusforløb til ledelser: Ledelse af et fremmende arbejdsmiljø Ledelse og strategisk kompetenceudvikling. Hvordan ansøger vi om et forløb? De enkelte forløb rekvireres gennem en begrundet ansøgning via intranettet: intra.regionsjaelland.dk/ derigtigekompetencer Hvordan er formen på forløbene? Det enkelte forløb afvikles lokalt og tilpasses enhedens udgangspunkt og behov. Hvor længe er det muligt at ansøge om et forløb? Ansøgninger vurderes og tildeles løbende. Der er et begrænset antal. Ansøg om et forløb - sådan gør I 1. Vælg et sparrings- og rådgivningsforløb eller et kort kursusforløb 2. Indsend blanket På intra.regionsjaelland.dk/derigtigekompetencer udfylder og indsender I en blanket med: Enhedens navn Enhedens adresse Tovholder (kontaktperson mail og telefon) Sparrings- og rådgivningsforløb eller korte kursusforløb Begrundelse for jeres ønske. 3. Afvent kontakt fra De rigtige kompetencer Tovholder bliver kontaktet af en konsulent fra Koncern HR, Strategi og Udvikling og indgår aftale om rekvirering af forløb 4. Afvent kontakt fra ekstern konsulent/ konsulenthus Tovholder bliver kontaktet af ekstern konsulent/ konsulenthus og aftaler tid og sted for afholdelse af forløb. I samarbejde med den eksterne konsulent tilpasses forløbet til den enkelte enheds udgangspunkt 5. Book mødet og invitere deltagerne I skal selv betale og sørge for at bestille forplejning og lokale samt indkalde deltagerne 9

10 Sparrings- og rådgivningsforløb 3 timer Udnyt enhedens potentiale fastholdelse gennem udvikling og forløsning af talenter Sundhedsvæsenet er en arbejdsplads med stolte traditioner og et sted med dedikerede medarbejdere, der sætter en ære i at udvikle, dygtiggøre og forbedre deres faglige resultater. Ved at skabe en klar sammenhæng mellem afdelingens mål og opgaver og den enkelte medarbejders talenter og faglige ambitioner, skaber man en effektiv og attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde de gode medarbejdere. Dette forløb er en hjælp til de ledere og ledelsesteam, der ønsker at arbejde med udvikling af en talentkultur for hele afdelingens medarbejdergruppe. De rigtige kompetencer nu og i fremtiden med strategisk kompetenceudvikling En forudsætning for at lykkes med en ny strategi er, at enheden får matchet fremtidens opgaver med de nødvendige kompetencer. Dette kræver en struktureret afdækning af det samlede kompetencebehov i enheden. Sundhedsplatformen er et eksempel. På dette forløb får ledelserne redskaber til at klarlægge, hvilke kompetencer, der er brug for, redskaber til at afdække, hvilke kompetencer der findes i enheden i forvejen, og bud på, hvordan disse kan forløses. Ledere og ledelsesteam Ledelsesteam og ledere Udbytte: Klare principper for, hvordan man i praksis kan arbejde med talentudvikling som fastholdelsesstrategi Inspiration til at etablere et talentmiljø med fokus på det konstruktive samspil mellem talenter, opgavefordeling og samarbejde Redskaber, der kan understøtte ledelse af talenter Udbytte: Afdækning af, hvad en overordnet strategi betyder i form af nye opgaver og nye kompetencer Planlægning af strategisk kompetenceudvikling og forløsning Strategiske udviklingssamtaler LUS, MUS og GRUS 10

11 Bliv mere attraktiv for dem, der er brug for tiltræk de rette kompetencer Udfordringen med at være attraktiv begynder med at sikre, at man kender præferencerne hos målgruppen og kan indfri de forventninger, der tiltrækker de rette kompetencer. Hvis det er forskning, der lokker, er man nødt til at starte med overvejelser om, hvordan man styrker forskningen i enheden. Når man har det, der skal til, er næste trin at arbejde med markedsføring, budskaber og aktiviteter, der styrker kendskabet til enhedens profil eller»brand«. Den gode ansættelse ansættelse af de rette kompetencer At ramme præcist med et ansættelsesforløb er utroligt vigtigt, da det koster både tid og penge at ramme forkert. Fælles forståelse af og identifikation af primære og sekundære kompetencer hos de ønskede medarbejderprofiler er afgørende i forløbet. Rekruttering kan bruges til flere ting; man kan ville erstatte kompetencer, der er rejst, men også bruge rekruttering til at flytte opgaver, forløse potentialer, udvikle og omstrukturere. I dette forløb arbejdes der med hele rekrutteringsprocessen. Ledelsesteam og ledere Samtaleudvalg, ledelsesteam og ledere Udbytte: Klarhed omkring kandidatmålgruppernes præferencer Udvikling af attraktive muligheder i enheden Fælles forståelse af enhedens profil og omsætning af dette til»tilbud«og»brand«til omverdenen Udbytte: Fælles forståelse af kompetenceafklaring, jobprofil og mål med rekrutteringen Effektive jobannoncer, screening og interviewteknik inklusiv brug af assessment og cases Samtaleudvalg, roller og forløb 11

12 Sparrings- og rådgivningsforløb 3 timer Trioen og rekrutteringsudfordringer Trioen kan være med til at drøfte, hvordan man målrettet kan iværksætte generelle indsatser i enheden, der imødekommer enhedens kompetence- og rekrutteringsudfordringer f.eks. i forhold til at forløse, fastholde og tiltrække de rette kompetencer mv. Drøftelserne kan med fordel ske med det formål at skabe et positivt, attraktivt og sundhedsfremmende arbejdsmiljø. Forskning har vist, at netop et bredt samarbejde om et fremmende arbejdsmiljø, hvor man tager udgangspunkt i positive muligheder, relevante forslag og realistiske ønsker til ledelse, samarbejde og trivsel, forbedrer, arbejdsglæden og arbejdsmiljøet og dermed rekrutterings- og fastholdelsesmulighederne. Trioen (leder, arbejdsmiljørepræsentant og TR) Udbytte: Give trioen et fælles perspektiv på, at samarbejde omkring rekrutteringsudfordringer med udgangspunkt i en rekrutteringsstrategisk ramme Giver trioen et fælles perspektiv på, hvordan den kan understøtte samarbejde omkring en enheds arbejdsmiljø for at fastholde og tiltrække de rette kompetencer. 12

13 Korte kursusforløb 1 plus ½ dag Ledelse af et fremmende arbejdsmiljø Det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen er en ressource- og mulighedsorienteret forståelse af sundhed og trivsel, hvor man i sin tilgang til arbejdsmiljømæssige udfordringer tager udgangspunkt i positive muligheder, relevante forslag og realistiske ønsker til ledelse, samarbejde og trivsel. Forskning viser, at denne mulighedsrettede og dermed»fremmende«tilgang forbedrer arbejdsglæden og arbejdsmiljøet. En sådan tilgang opstår ikke af sig selv. Det kræver målrettet og vedholdende ledelsesfokus. Samtidig har tilgangen også betydning for ens opfattelse af, hvad ledelse er. Man er nødt til at tænke ledelse som et samspilsprodukt med en frisættende målsætning. Ledelsesteam og ledere Ledelse og strategisk kompetenceudvikling Strategisk kompetenceudvikling forøger, supplerer eller forandrer traditionelt set medarbejderens eksisterende viden, færdigheder og/eller holdninger i forhold til virksomhedens nuværende og fremtidige behov. Men det kan også betragtes bredere, så det ikke kun handler om den enkelte medarbejder. At realisere de rigtige kompetencer handler i den forstand også om den kontekst, hvori kompetencer forløses. At arbejde ledelsesmæssigt og strategisk med kompetencer forudsætter derfor ikke kun en strategi, men også en bredere forståelse af kompetencebegrebet. Arbejdet med at sikre de rigtige kompetencer handler derfor også om, at skabe forudsætninger for en forløsning og tilblivelse af kompetente arbejdsprocesser. Det kan kun ske ved at udvide blikket på det, vi normalt forstår ved kompetencer og strategi. Ledelsesteam og ledere Udbytte: Bedre arbejdsmiljø og trivsel og dermed forløsning af ressourcerne og potentialer i enheden En optimistisk og løsningsorienteret arbejdskultur, der virker attraktiv for mulige medarbejdere En kultur, der giver den enkelte medansvar og indflydelse. Udbytte: Frigøre ressourcer til løsning af kerneopgaven gennem et bredere syn på kompetencer. Skabe forudsætninger for forløsning af potentiale i samarbejdet om kerneopgaven Blive i stand til at tænke strategi, kerneopgaver og kompetencer sammen på en meningsfuld måde. 13

14 Kurser Jobannoncer hvordan bliver jeg skarpere til at skrive dem? Dette kursus giver dig viden om målgrupper og kandidaternes oplevelse af»den gode annonce«. Få inspiration til, hvordan du kan gøre dine jobannoncer mere konkrete, målrettede, sælgende og dermed blive bedre til at gøre virksomheden tydelig og attraktiv for de rette kandidater. Kurset er til dem, der vil blive bedre til at skrive målrettede jobannoncer Tilmelding: intra.regionsjaelland.dk/derigtigekompetencer Udbytte: Konkret viden om, hvad kandidater lægger vægt på, samt hvad der motiverer dem, når de læser en jobannonce Forståelse af den gode jobannonce kan bygges op - hvilke elementer består den af - og hvad skal de indeholde? Lær ud fra helt konkrete eksempler do s and don ts feedback på dine annoncer samt mulighed for at se annoncerne igennem med nye øjne konkrete input til, hvordan teksten med justeringer kan løftes mulighed for at omskrive din annonce ud fra de værktøjer og input, du har fået 14

15 Tilbud under udvikling Nedenstående tilbud er under udvikling og vil blive udbudt i løbet af 2017/2018: Internt udviklingsprogram tiltrække udvikle og fastholde talenter talenter blandt nuværende og kommende ansatte Ledelsesudvikling (længere udviklingsforløb f.eks. af 2-6 dages varighed): Tillidsunderstøttende forandringsledelse Ledelse af et fremmende arbejdsmiljø Ledelse og strategisk kompetenceudvikling ledelser Hold dig opdateret på vores Intranetside om nye sparrings- og rådgivningsforløb, workshops og udviklingstilbud: Intra.regionsjaelland.dk/derigtigekompetencer 15

16 Læs om rekrutteringsinitiativet, se analyser og rapporter, find inspirationsmateriale, tilmeld dig kurser og uddannelsestilbud, rekvirer et sparrings- og rådgivningsforløb på: intra.regionsjaelland.dk/derigtigekompetencer Har I spørgsmål, brug for yderligere information eller brug for en snak om hvilket forløb der passer jer bedst, så kontakt Kommunikation Region Sjælland Koncern HR Strategi og Udvikling

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET

LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET Forord en hjælp til at navigere For AAU er god ledelse afgørende. Vi skal indfri vores ambitioner i en foranderlig verden og vil skabe sammenhæng mellem den overordnede

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling Udkast Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P Delpolitik Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Assens Kommune Kompetenceudvikling - en forudsætning for vækst

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014

Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014 Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014 Mening og Sundhed har netop afsluttet sit første projektår. Fra Kick-Off d. 21/5 2013 har projektet oplevet en stigende interesse;

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune

Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune Punkt 6. Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen og personale-chefgruppen, at Magistraten godkender Oplæg

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Talentudvikling i detailhandlen

Talentudvikling i detailhandlen lene.groth@coop.dk Talentudvikling i detailhandlen Cranet Konferencen 2015 Kort om Coop Medarbejderne Over 40.000 medarbejdere Danmarks største elevplads med 1.100 butiks- og kontorelever Medlemmerne Over

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen i Aarhus Kommune Side 1 af 5 Aarhus Kommune vil være en mangfoldig arbejdsplads, der så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Udvikling af ledelsestalent

Udvikling af ledelsestalent Udvikling af ledelsestalent 1 10 Hvorfor talentforløb indenfor ledelse Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune har talent og alle skal løbende kompetenceudvikles, så alles potentiale bliver udfoldet

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Region Sjællands arbejdsmiljøinitiativer, der supplerer Sundhedsplatformens parathedskoncept. Tilbud Formål Målgruppe

Region Sjællands arbejdsmiljøinitiativer, der supplerer Sundhedsplatformens parathedskoncept. Tilbud Formål Målgruppe Nedenfor fremgår Region Sjællands arbejdsmiljøinitiativer i 2017, der supplerer Sundhedsplatformens parathedskoncept: Tilbud Formål Målgruppe Hvordan får kroppen det godt ved skærmarbejdspladser? Fysisk

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere