December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen"

Transkript

1 December 2015 Centerrapport Medicinsk center 7. januar 2016 Kvalitetsafdelingen 1

2 REGIONALT KVALITETSMÅL A) DELTAGELSE I NATIONALE OG REGIONALE KLINISKE KVALITETSDATABASER Alle patienter skal indrapporteres til de nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Center Database Offentliggørelse på sundhed.dk Handleplan for alle uopfyldte indikatorer Screeningsr esultatet MC Dansk Lungecancer Register (DLCR) Juni Ja Mellem pakke MC Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Juni Ikke relevant Lille pakke MC Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DRKOL) Juni Ja Mellem pakke MC Dansk Voksendiabetes Database August Ja Mellem pakke MC Dansk Palliativ Database (DPD) August Ja Mellem pakke MC Dansk Melanom Gruppe August Nej Lille pakke Kilde: RKKP årsrapporter pr. 11. januar 2015 REGIONALT KVALITETSMÅL B) OPFYLDELSE AF STANDARDER I NATIONALE OG REGIONALE KVALITETSDATABASER Patienternes behandling skal leve op til de standarder, der indgår i de godkendte nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Standard: Fastsættes af den enkelte database RKKP-databaser hørende til centret seneste offentliggjorte årsrapporter Kilde: RKKP Årsrapporter pr. 11. januar

3 REGIONAL KVALITETSMÅL C) TILFREDSE PATIENTER OG D) MEGET TILFREDSE PATIENTER (Sidst tilgængelig data: August-oktober, LUP 2014) C): Patienterne skal have et positivt indtryk af forløbet. Standard: 95 %. D): Patienterne skal have et meget positivt indtryk af forløbet. Standard: Ambulante: 38,6 %, Indlagte: 41,8 % (Procentsatserne svarer til det nationale niveau af meget tilfredse patienter i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Tærskelværdien er fastsat i Sundhedsplanen.) I LUP 2015 stilles spørgsmålet Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb. Patienternes svarede som vist herunder: Kvalitetsmål C og D: Patientoplevet kvalitet 39. Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? Kvalitetsmål C: Patientoplevet generel tilfredshed Standard C Kvalitetsmål D: Patientoplevet høj tilfredshed Standard D (patienter der svarede i nogen grad, i høj grad og i meget høj grad på spørgsmålet herunder) (patienter der svarede og i meget høj grad på spørgsmålet herunder) Klinik for Kræftsygdomme, Ambulant, Sønderborg Klinik for Lungesygdomme, Ambulant, Sønderborg Klinik for Lungesygdomme, Ambulant, Aabenraa Nyremedicinsk klinik, Ambulant, Sønderborg Nyremedicinsk klinik diabetes, Ambulant, Tønder Nyremedicinsk klinik diabetes, Ambulant, Aabenraa Medicinsk Dagshospital, Ambulant, Tønder Nyremedicinsk klinik, Akut, Sønderborg Medicinsk Klinik, Akut, Sønderborg 99% 95% 53% 38,6% 98% 95% 51% 38,6% 95% 95% 45% 38,6% 98% 95% 50% 38,6% 100% 95% 57% 38,6% 94% 95% 35% 38,6% 98% 95% 58% 38,6% 81% 95% 29% Ikke fastsat 92% 95% 39% Ikke fastsat Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), Skemaer er udsendt i perioden august til oktober LUP opgøres på en 5-punktskala. Patienterne bliver bedt om at indplacere et spørgsmål på de fem punkter, hvor 1=Slet ikke og 5=i meget høj grad. 3

4 REGIONALT KVALITETSMÅL E) UDREDNINGSTID Ikke-akutte patienter, der ønsker det, skal udredes inden for 30 kalenderdage. Standard: 90% Kvalitetsmål E måler tiden fra henvisning til klinisk beslutning /diagnose. Registreringen sker bagudrettet, da klinikken skal sætte en udredningskode på patienten, når diagnosen er stillet. Når den kode er registeret indhentes dato for udsendelse af henvisningsbrevet, og således opgøres den samlede udredningstid. Det betyder, at hvis klinikken ikke får sat den relevante udredningskode på, vil systemet ikke kunne udregne den samlede udredningstid. Som følge heraf er datakompletheden lav. Nogle opgørelser har vist, at kun 15 % af patienterne, der modtager et henvisningsbrev, får sat den korrekte kode på ved klinisk beslutning /diagnose. Samtidig er der iblandt lægerne stor faglig uenighed om, hvornår en patient præcis overgår fra at være i udredningsfasen til at blive behandlet. Det kan være en glidende proces, uden klar overgangsdato. Nedenstående tabel viser kun de forløb, hvor der er påført den korrekte kode ved klinisk beslutning /diagnose. Oversigt over klinikkernes udredningstider Afdeling SHS Klinik for lungesygdomme Ambulatorier (Aabenraa) SHS Klinik for Lungesygdomme Ambulatorier (Sønderborg) SHS Nyremedicinsk Klinik Ambulatorier (Sønderborg) SHS Nyremedicinsk Klinik Diabetes Ambulatorier (Sønderborg) SHS Medicinsk Daghospital Ambulatorier (Tønder) Kilde: Sydlis den 11. januar 2016 Antal forløb Antal forløb Antal forløb Målopfyldel- Gns. antal med klinisk inden for uden for sesprocent dage beslutning % 67, % 45, % 40, % 21, % 24 4

5 REGIONALT KVALITETSMÅL F) VENTETID TIL FØRSTE KONTAKT (BEHANDLING) Ikke-akutte patienter skal have første kontakt (behandling) inden for 60 kalenderdage Standard: 90% Regionen oplyser, at der fortsat endnu ikke er udviklet en metode for dataindsamling. De kan ikke oplyse hvornår det er klart REGIONALT KVALITETSMÅL G) OVERHOLDELSE AF FORLØBSTIDER I KRÆFT- OG HJERTEPAKKER Forløbstiderne skal overholdes for patienter, der undersøges og behandles i et kræft- eller hjertepakkeforløb. Standard: 100% (se skema næste side) 5

6 Overholdelse af ventetider i kræftpakker, sep - nov 2015 (Regional opgørelsesmetode) Pakkeforløb Henvisningsperiode (OF1) Udredningsperiode (OF2) Udredt på SHS og behandlet i regionen Tid til forberedelse (OF3) 6 Samlet tid (OF4) B01 - Brystkræft 100% (237) 97% (213) 100% (48) 98% (52) 100% Tid til forbered else (OF3) Samlet tid (OF4) Fejlliste 98% (51) 50 (47) B02 - Hoved- og halskræft 100% (28) 100% (16) 40% (10) 100% (9) 13 B03 - Lymfeknudekræft og 100% (17) 100% (10) 100% (2) 100% (1) 100% (1) 100% (1) 17 kronisk lymfatisk B04 - Myelomatose 100% (7) 100% (4) 13 B05 - Akut leukæmi/ fremskreden myelodysplastisk syndrom(mds) 0% (1) - - B07 - Kræft i bugspytkirtlen 100% (6) 100% (5) B08 - Kræft i galdegang 67% (3) 33% (3) 100% (1) - 1 B09 - Kræft i 98% (45) 100% (42) 100% (2) 100% (3) 14 spiserøret/mavemunden B10 - Primær leverkræft 50% (2) B11 - Tarmkræftmetastaser i 100% (2) - 100% (1) - 1 leveren B12 - Kræft i tyk- og endetarm 97% (180) 96% (197) 86% (14) 89% (9) 85% (13) 100% (6) 89 B13 - Kræft i urinveje 79% (127) 94% (66) 67 B14 - Kræft i blæren 80% (30) 0% (1) - 5 B15 - Kræft i nyre 67% (6) 100% (1) 100% (1) 2 B16 - Kræft i prostata 95% (83) 93% (61) 100% (3) - 37 B17 - Kræft i penis 100% (4) 100% (3) B18 - Kræft i testikel 78% (9) 100% (4) 9 B20 - Livmoderkræft 100% (5) 63% (8) 100% (4) 100% (3) 13 B21 - Kræft i æggestok 100% (1) B23 - Kræft i hjernen 100% (9) 100% (4) 100% (3) 100% (2) 7 B25 - Modermærkekræft i hud 40% (10) 100% (11) 100% (2) 100% (1) B26 - Lungekræft 88% (152) 97% (155) 94% (18) 88% (8) 100% (2) B31 - Analkræft 100% (2) 100% (1) 0% (1) 100% (1) 3 I alt 93% (930) 95% (839) 90% (111) 97% (90) 97% (63) 98% (58) Kilde: SydLis den 11. januar 2015, Regional opgørelsesmetode betyder, at patientinitieret ventetid er fratrukket. Grøn: 100 % målopfyldelse, gul: målopfyldelse på 95 % eller derover, rød: målopfyldelse under 95 %. Udredt og behandlet på SHS Validerin gsliste

7 REGIONALT KVALITETSMÅL J) KVALITETEN AF HENVISNING FRA PRAKTISERENDE LÆGER Indholdet af henvisningen skal som minimum leve op til standarderne beskrevet i projekt Den Gode Medicinske Afdeling. Standard: 90 % (fastsat af direktionen på Sygehus Sønderjylland i samarbejde med praksiskoordinatoren). De seneste resultater er fra efteråret 2013 og medtages derfor ikke i centerrapporten. REGIONALT KVALITETSMÅL K: HURTIG OG KLAR BESKED Sygehuset skal inden for 2 hverdage afsende oplysninger om dato og sted for den første kontakt til patienten Standard: 95 %. Kilde: SydLis, 11. januar,

8 De store udsving i Medicinsk klinik skyldes det forholdsvis lave antal patienter, For månederne august og oktober var patientantallet så lavt (hhv. 9 og 6), at Sydlis ikke udregner procenten for opfyldelse. Grundlaget er for usikkert. REGIONALT KVALITETSMÅL L: TILDELT KONTAKTPERSON (for tiden opdateres data ikke pga. persondataproblematikken) Patienterne skal tildeles en kontaktperson Standard: 95 %. Sundhedsminister Sophie Løhde har tilkendegivet, at Kvalitetsmålet skal udgå, se: ( Hvorvidt Regionen også vil afskaffe det, er endnu ikke afklaret. Den centervise resultatopgørelse fremgå af nedenstående oversigt 1 : Center Kategori Antal journaler Antal patienter tildelt kontaktperson Målopfyldelsen (pct). Medicinsk center Indlagte % Særlig diagnose % Ambulante % I alt for Sygehus Sønderjylland indlagte 84% I alt for Sygehus Sønderjylland særlig diagnose 84% I alt for Sygehus Sønderjylland ambulante 87% Kilde: Afrapportering af registreringen af kontaktpersonsordningen 2. halvår Udarbejdet 1. december Der kan være en difference i resultatet i oversigten sammenlignet med data trukket i SydLIS, da der efter offentliggørelsen på SydLIS kan være kommet rettelser på afdelingsniveau. Der er ligeledes data i oversigten fra afdelingerne, der ikke vises i SydLIS. 8

9 REGIONALT KVALITETSMÅL M) OPLEVET KONTAKTPERSON (Sidst tilgængelig data: August-oktober, LUP 2014) Patienterne skal opleve, at de har en kontaktperson. Standard: 95 %. Sundhedsminister Sophie Løhde har tilkendegivet, at Kvalitetsmålet skal udgå, se: ( Hvorvidt Regionen også vil afskaffe det, er endnu ikke afklaret. Kvalitetsmål 4a: Oplevet kontaktperson Ambulatorium/afdeling Kvalitetsmål 4a: Oplevet kontaktperson (%)* Klinik for Kræftsygdomme, Ambulant, Sønderborg 90% Klinik for Lungesygdomme, Ambulant, Sønderborg 85% Klinik for Lungesygdomme, Ambulant, Aabenraa 80% Nyremedicinsk klinik, Ambulant, Sønderborg 92% Nyremedicinsk klinik diabetes, Ambulant, Tønder 100% Nyremedicinsk klinik diabetes, Ambulant, Aabenraa 87% Medicinsk dagshospital, Ambulant, Tønder 88% Nyremedicinsk klinik, Akut, Sønderborg 75% Medicinsk Klinik, Akut, Sønderborg 80% * De angivne værdier omfatter kategorierne i nogen grad, i høj grad og i meget høj grad Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), Skemaer er udsendt i perioden august til oktober 9

10 REGIONALT KVALITETSMÅL N) UDSENDELSE AF LÆGEBREV Sygehuset skal udsende lægebrev til egen læge indenfor 3 hverdage, når patienten er afsluttet fra sygehuset. Standard 90% Org.niv4 Måned Tid til afsendelse Antal i dage (median) målopfyldte indlæggelser Antal udførte Målopfyldelses -procent SHS Medicinsk Center () % KILDE: COSMIC INT. DEN 11. JANUAR % % REGIONALT KVALITETSMÅL O) KVALITETEN AF INDHOLDET AF LÆGEBREV Indholdet af lægebreve skal som minimum leve op til standarderne beskrevet i regionens retningslinje for indholdet af epikriser. Standard: 90 % (fastsat af direktionen på Sygehus Sønderjylland i samarbejde med praksiskoordinatoren). De seneste resultater er fra efteråret 2013 og medtages derfor ikke i centerrapporten. 10

11 VENTETIDER Oversigt over ventetider på operationer under Medicinsk centret pr. 10. januar Ventetid opgøres i uger. Behandling Ventetidstype Ventetid Organisation Kikkertundersøg. af nedre luftveje (+bronkoskopi) Behandling ved indlæggelse 0 Kikkertundersøg. af nedre luftveje (+bronkoskopi) Første undersøgelse 0 Kikkertundersøg. af nedre luftveje (+bronkoskopi) Ambulant behandling 0 Lungefunktionsundersøgelser Behandling ved indlæggelse 1 Lungefunktionsundersøgelser Første undersøgelse 12 Lungefunktionsundersøgelser Ambulant behandling 12 Medicinske lungesygdomme Behandling ved indlæggelse 0 Medicinske lungesygdomme Første undersøgelse 10 Medicinske lungesygdomme Ambulant behandling 10 Medicinske lungesygdomme Første undersøgelse 9 Leversygdomme (Hepatologi) Første undersøgelse 2 SHS Klinik for lungesygdomme Ambulatorier (Aabenraa), SHS Klinik for Ce 11

12 Sigmoideoskopi (kikkertundersøgelse af den nederste del af tyktarmen) Første undersøgelse 3 Holtermonitorering Første undersøgelse 6 Sigmoideoskopi med biopsi Første undersøgelse 3 Medicinske sygdomme (Intern medicin) Første undersøgelse 2 Medicinske hjerte- /kredsløbssygdomme (Kardiologi) Første undersøgelse 2 Medicinske mavetarmsygdomme (gastroenterologi) Første undersøgelse 2 Kikkertundersøgelse af tyktarm Første undersøgelse 3 Infektionsmedicin Første undersøgelse 2 Medicinske hormonsygdomme (endokrinologi) Første undersøgelse 2 Døgn-blodtryksmåling Første undersøgelse 1 Kikkertunders. af spiserør, mave + tolvfingertarm Første undersøgelse 3 DEXA-skanning Første undersøgelse 4 12

13 Medicinske nyresygdomme (Nefrologi) Ambulant behandling 5 Overvægt Ambulant behandling 4 Medicinske hormonsygdomme (endokrinologi) Ambulant behandling 10 Kilde: SHS Nyremedicinsk Klinik Ambulatorier (Sønderborg), SHS Nyremedicinsk Klinik, SHS Medicinsk Center, SHS Nyremedicinsk Klinik Diabetes Ambulatorier (Sønderborg), SHS Nyremedicinsk Klinik, SHS Medicinsk SHS Nyremedicinsk Klinik Diabetes Ambulatorier (Sønderborg), SHS Nyremedicinsk Klinik, SHS Medicinsk 13

14 FÆLLES MEDICINKORT Indikatoren handler om, hvor stor en andel af de udskrevne patienter, der har fået afstemt deres medicinliste i FMK korrekt, når de udskrives. Standard 90 %. Kilde: Cosmic int. Den 11. jan Antal Indlæggelser Indlæggelser Andel uden Indlæggelser Indlæggelser Andel med rettidig Andel med med for tidlig Orgniv 5 indlæggelser uden uden ajourføring med rettidig ajourføring ajourføring eller FMKhændelser ajourføring for sen (Pop.1) ajourføring ajourføring 301 SHS Akutmodtagelse (500010) % % 53% 306 SHS Gynækologisk Klinik (500020) % % 18% 307 SHS Graviditets og fødselsklinikken (500021) % % 20% 309 SHS Børn- og ungeklinikken (500023) % % 32% 310 SHS Øre-næse-halsklinikken (500030) % % 38% 311 SHS Øjenklinikken (500031) % 0 0 0% 0% 313 SHS Medicinsk Klinik COM (500040) % % 78% 314 SHS Geriatrisk Klinik (500041) % % 96% 315 SHS Ortopædisk Klinik (500042) % % 74% 317 SHS Hjertemedicinsk Klinik (500050) % % 89% 319 SHS Neurologisk Klinik (500052) % % 66% 320 SHS Organkirurgisk Klinik (500071) % % 64% 321 SHS Organkirurgisk Klinik Plastikkirurgi (500073) % % 28% 14

15 322 SHS Urinvejsklinikken (500074) % % 69% 325 SHS Klinik for lungesygdomme (500060) % % 91% 326 SHS Klinik for kræftsygdomme (500061) % % 90% 327 SHS Nyremedicinsk Klinik (500062) % % 93% 328 SHS Medicinsk Klinik MC (500063) % % 65% 330 SHS Organmedicinsk Klinik (500070) % % 100% % % 61% 15

16 TRADIT Ved en tradit gennemgås et patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse ved at gennemgå dokumentationen i patientjournalen sammen med en læge og en sygeplejerske som kender patienten. Patienten interviewes om sit forløb og klinikledelsen interviewes om arbejdet med kvalitetsudvikling. Der gennemgås tre patientforløb pr. klinik pr. kvartal. De seneste Tradit-resultater er tilsendt centrene i selvstændig mail, og indskrives derfor ikke i Centerrapporten. PATIENTSIKKERHEDSSCREENINGER De seneste resultater fra patientsikkerhedsscreeninger er tilsendt centrene i selvstændig mail, og indskrives derfor ikke i Centerrapporten, men kan også findes her: KLAGER En ny rapport over klager er udarbejdet: UTILSIGTEDE HÆNDELSER Løbende laves dybdegående analyser på utilsigtede hændelser (som minimum på hændelser med dødelig udgang og hændelser, hvor der vurderes at være et stort læringspotentiale). Alle centre laver audit på risikostyring 2 gange årligt (ultimo juni december). Seneste rapport findes her: ANDET 16

17 17

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Baggrund Læge Ph.d. Kardiolog 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Civiløkonom Den lærende organisation MHM Lean Lægedirektør

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 I det følgende kommenteres resultaterne

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: politik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 21. maj 2012 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg Liste 1 1 Mobilt Akutsystem 1) Antal uventede hjertestopkald 2) Andel korrekt udførte relevante basisobservationer 3) Andel korrekt udført basisobservation, udregnet kritisk score og relevant handling.

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 23. maj 2013 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation

KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation Vejledning KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation Opdateret den 13.09.17 Spørgsmål 1-6 udfyldes for alle patienter, der er henvist til specialiserede, palliative

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

Lægelige netværk. Aabenraa, tirsdag den Sønderborg, tirsdag den

Lægelige netværk. Aabenraa, tirsdag den Sønderborg, tirsdag den Lægelige netværk Aabenraa, tirsdag den 20.10.2015 Sønderborg, tirsdag den 27.10.2015 Dagsorden Lægemiddelskabeloner Receptskrivning erfaringsudveksling Retningslinjer Nyt cosmic/medicinering Generelle

Læs mere

Regional samarbejdsaftale

Regional samarbejdsaftale Regional samarbejdsaftale For Tværgående kræftpakkeforløb for øvre gastrointestinal (GI) cancere i Region Syddanmark Kirurgisk afdeling A, OUH vil årligt sikre, at der sker en revision af retningslinjerne

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 29. august 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Kvalitetsmål 2007/2008

Kvalitetsmål 2007/2008 Politisk godkendt d. 9. november 2006 Kvalitetsmål 2007/2008 på sygehusområdet i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Nøgletal og indikatorer 2014

Nøgletal og indikatorer 2014 Nøgletal og indikatorer 2014 0. Nøgletal og indikatorer 2014 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet.

Læs mere

Hospitalsenheden VEST - Budgetseminar 20. maj

Hospitalsenheden VEST - Budgetseminar 20. maj Hospitalsenheden VEST - Budgetseminar 20. maj www.regionmidtjylland.dk Hvad har kvalitetsmålene i budgetforliget betyder for arbejdet med kvalitet? - Erfaringer og - Resultater Hospitalsenheden VEST 2

Læs mere

Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015

Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015 Administrationen 11. oktober 2014 Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015 Hermed oplæg til en indledende drøftelse af indholdet i sygehusenes driftsaftaler for 2015. De endelige driftsaftaler for

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 19. december 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

Dokumentation af data for sengepladser og

Dokumentation af data for sengepladser og 22. december 2017 Dokumentation af data for sengepladser og belægning (SOB) Notatet beskriver og dokumenterer indikatorer for sengepladser og belægning. Særlige forhold ved indsamlingen af data for belægning

Læs mere