Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper."

Transkript

1 Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde med leverandørerne kan sende posten digitalt, og at borgerne og virksomhederne kan modtage posten i deres digitale postkasser. Det kræver kommunikation målrettet både afsendere og modtagere af digital post. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. 2. Baggrund Digital Post bliver forventeligt obligatorisk for virksomheder i november 2013 og for borgere i november For at skabe den bedst mulige overgang er det vigtigt, at så mange virksomheder og borgere som muligt frivilligt har tilmeldt sig inden da, og at myndighederne sender mest mulig post til de digitale postkasser. Der gennemføres som følge heraf følgende indsatser: - En kommunikationsindsats til virksomheder, herunder en kampagne og understøttelse af myndighedernes lokale kommunikation med virksomhederne (netværkskommunikation). Erhvervsstyrelsen er ansvarlig - En kommunikationsindsats til borgere, herunder én selvstændig kampagne for Digital Post, presseindsatser og understøttelse af myndighedernes lokale kommunikation med borgere og virksomheder (netværkskommunikation). Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig - En teknisk og organisatorisk understøttelse af myndighedernes implementering af Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig - En teknisk understøttelse af leverandørernes implementering af Digital Post hos myndighederne. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig.

2 Side 2 af Kommunikationsaktiviteter Nedenfor følger et overblik over de kommunikationsaktiviteter, der planlægges som led i overgangen til obligatorisk Digital Post for virksomheder og borgere: Indsatser Periode Formål Aktiviteter Teknisk og organisatorisk understøttelse af myndighederne (Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig) Brev til myndighederne 21. maj 2013 Ledelsesniveauet hos myndighederne gøres opmærksomme på deres forpligtelser iht. Digital Post til virksomheder Kontakt og hjælp til myndighederne (informationsmøder, netværk og digst.dk) Understøttelse af nøglemyndigheder April 2013 november 2014 Maj 2013 november 2014 Øget understøttelse af myndighederne i overgangen til digitale forsendelser, så det sikres, at hhv. virksomheds- og borgerforsendelserne bliver klar til skæringsdatoerne. Myndigheder med stor forsendelsesvolumen skal særligt understøttes i at blive klar til at sende digital post. - Alle myndigheder modtog i maj 2013 et brev med datoen for overgangen til obligatorisk Digital Post til virksomheder og deres forpligtelser som følge heraf. Direktørerne fra Danske Regioner, KL, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen er afsendere af brevet. - Eksisterende forløb udbygges med informationsmøder, forstærket netværksdialog og forbedret hjælpeunivers på digst.dk. I første omgang er der fokus på Digital Post til virksomheder frem mod 1. november 2013, men arbejdet fortsættes derefter med fokus på Digital Post til borgerne. - I forbindelse med klarmeldingsaktiviteterne rettes henvendelse til de syv største aktører med tilbud om hjælp til implementeringen. Se i øvrigt 4. Nøgleaktører.

3 Indsatser Periode Formål Aktiviteter Koncept for klarmelding og April 2013 opfølgning november 2014 Strålfors-hjemmeside og opsøgende salgsarbejde (Strålfors er ansvarlig) Teknisk understøttelse af leverandører (Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig) Kontakt og hjælp til myndighederne (informationsmøder, netværk og digst.dk) Strålfors-hjemmeside og opsøgende salgsarbejde April 2013 April 2013 november 2014 April 2013 Synliggørelse af myndighedernes status i forhold til afsendelse af digital post og derigennem mulighed for en prioriteret opfølgningsindsats (se i øvrigt 4. Nøgleaktører ). Understøttelse af myndigheder og leverandører i overgangen til digitale forsendelser samt proaktiv kontakt til myndighederne Leverandørerne skal klædes på til at håndtere myndighedernes implementering af Digital Post. Se under myndighedskommunikation ovenfor Side 3 af 10 - Der udarbejdes en månedlig statusrapport, der for hver myndighed viser antallet af digitale forsendelser, den løbende fremdrift og angiver særlige indsatsområder. - Strålfors har som leverandør af fjernprintløsningen etableret en hjemmeside til formidling af best practice, tekniske vejledninger mv. Strålfors udøver desuden opsøgende salgsarbejde for deres fjernprintsløsning og dermed for at få papirbreve gjort digitale. - Informationen til leverandørerne forbedres løbende på digst.dk, for så vidt angår Digital Post-løsningen til virksomheder og borgere - Der er etableret et leverandørnetværk og afholdes løbende møder med tilmeldte leverandører. Se under myndighedskommunikation ovenfor.

4 Side 4 af 10 Kommunikationsindsats, virksomheder (Erhvervsstyrelsen er ansvarlig) Forbedring af oprettelsesflow Forbedring af tekster i den digitale postkasse Øget support til virksomheder April juni 2013 April juni 2013 Juni [dec.] 2013 Virksomhederne skal angive de rette indstillinger, herunder brugerindstillinger, for deres digitale postkasse. Brugeroplevelsen forbedres efter log-in i den digitale postkasse, så der opnås færrest mulige supportopkald og flest mulige tilfredse brugere. For at lette overgangen til obligatorisk Digital Post for virksomheder forbedres hjælpeuniverset på Virk.dk, og der sikres en koordineret indsats mellem supporterne hos Virk.dk, Nets DanID og e-boks. Netværkskommunikation Juli - nov Myndighederne og erhvervsorganisationer understøttes i deres lokale virksomhedsrettede kommunikationsaktiviteter ved at kunne hente inspiration og - Oprettelsen af den digitale postkasse gøres mere simpel - Opbygningen af hjælpeuniverset (under fanebladet Hjælp ) forbedres - Hjælpetekster forbedres - Tekster i hele løsningen forbedres, så brugeren får nemmere ved at navigere rundt og forstå de respektive funktioner. - Forbedret hjælpeunivers på Virk.dk lanceres 26. juni og udbygges løbende frem til tidspunkt for udsending af underretningsbreve - Der arbejdes på at oprette et fællesnummer til support for de tre supporter i perioden fra udsendelse af underretningsbreve til fx slutningen af året. - Se under Virksomhedskampagne nedenfor - Samarbejde med e-boks om formidling af Digital Post til virksomheder ad egne kanaler, fx hjemmeside og adviseringsmails. - Der oprettes en side på erst.dk, om Digital

5 Teknisk understøttelse af virksomheder via netværk Virksomhedskampagne, massekommunikation Underretningsbrev Juni Okt. nov Aug. okt Adviseringsbrev Nov nov Kommunikationsindsats, borgere materialer. e-boks-brugere skal tilmelde sig Digital Post, og Digital Post skal være synlig på e- boks.dk. Primært fortælle om Digital Postløsningens tekniske muligheder og system-til-systemintegrationen Virksomhederne skal bestille NemID medarbejdersignaturer, og flest mulige virksomheder skal frivilligt tilmelde sig Digital Post som følge af øget viden om løsningen. Relevante erfaringer fra virksomhedskampagnen inddrages i det efterfølgende borgerrettede kampagnearbejde. Virksomheder, der ikke er tilmeldt Digital Post, skal vide, at de får tildelt en digital postkasse, som skal tømmes. Virksomheder, der ikke har logget på Digital Post, efter de har modtaget deres første brev, skal vide, at de skal huske at tømme deres digitale postkasse. Side 5 af 10 Post, hvor al info og materiale kan hentes. Siden udbygges løbende, efterhånden som løsningen forbedres. - Afholde informationsmøder - Tekniske vejledninger på Virk.dk. - Presseindsats: Der udarbejdes presseberedskab. Nærmere plan for en eventuel proaktiv presseindsats aftales snarest mellem Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen - Annoncering: For at sikre et bredt kendskab til obligatorisk digital post, annonceres i landsdækkende medier, tv mm. - Et fysisk brev sendes til alle virksomheder, der ikke er fuldt ud tilmeldt Digital Post. - Et fysisk brev sendes til alle virksomheder, der ikke har logget på Digital Post, efter de har modtaget deres første digitale post.

6 (Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig) Netværkskommunikation April 2013 aug Myndighederne understøttes i deres lokale borgerrettede kampagneaktiviteter ved at kunne hente inspiration og materialer. Flest mulige e-boks-brugere tilmelder sig alle myndigheder, og Digital Post skal være synlig på e- boks.dk.. Borger-support 2014 Borgerne skal kunne finde hjælp og derved føle sig trygge. Hjælpeunivers på borger.dk April 2013 Borgerne skal selv kunne finde den rette hjælp, så de ikke behøver ringe til supporten. Undervisningsmateriale Borgerne skal kunne modtage den rette hjælp fra it-undervisere Forbedring af tekster i den digitale postkasse i fx kommunerne. [2014] Brugeroplevelsen forbedres efter log-in i den digitale postkasse, så der opnås færrest mulige supportopkald og flest mulige tilfredse brugere. Side 6 af 10 - Borger.dk/for myndigheder udbygges med en side, hvor myndighederne kan hente inspiration og materialer til egne kampagner. - Samarbejde med e-boks om kommunikationen til e-boks-brugerne ad e-boks kanaler (fx hjemmeside og adviseringsmails) supporten og borgerservice-medarbejdere klædes på til et forventet øget antal henvendelser. - Der udvikles desuden, som nævnt i Hjælpeplanen, materialer og aktiviteter målrettet it-svage målgrupper, der mødes af medarbejdere på biblioteker og af frivillige i organisationer. - Tekster såsom FAQ og trin for trin-guides forbedres løbende på borger.dk. - Undervisningsmateriale om Digital Post til itsvage borgere opdateres og forbedres. - Opbygningen af hjælpeuniverset (under fanebladet Hjælp ) forbedres - Hjælpetekster forbedres - Tekster i hele løsningen forbedres, så brugeren får nemmere ved at navigere rundt og forstå de

7 Underretningsbrev Aug. okt Adviseringsbrev Nov nov e-boks-kampagne (e-boks er ansvarlig) [Forår/sommer 2013] Bølge 2-kampagne Nov jan Digital post-kampagne Aug. okt Borgere, der ikke er tilmeldt digital post, skal vide, at de får tildelt en digital postkasse, som skal tømmes. Borgere, der ikke har logget på Digital Post, efter de har modtaget deres første brev, skal vide, at de skal huske at tømme deres digitale postkasse. e-boks-brugere skal gøre deres profiler mere komplette ved fx at tilmelde sig alle myndigheder, flere private afsendere og e-boks nyhedsbrev. Brugerne skal desuden vide, at der kan havne vigtige informationer i deres e- Boks. Flest mulige borgere skal frivilligt tilmelde sig som følge af øget viden om obligatorisk Digital Post. Flest mulige borger-tilmeldinger som følge af øget viden om obligatorisk Digital Post. Viden om muligheden for fritagelse for Side 7 af 10 respektive funktioner. - Et fysisk brev sendes til alle borgere, der ikke er fuldt ud tilmeldt Digital Post. - Et fysisk brev sendes til alle borgere, der ikke har logget på Digital Post, efter de har modtaget deres første digitale post. - e-boks lancerer en kampagne særligt målrettet deres eksisterende brugere med henblik på at gøre bruger-profilerne mere komplette samt opdrage brugerne til at læse deres digitale post, så de ikke går glip af vigtig informatino. Dette er gavnligt for Digital Post, som antageligt både vil opnå tilmeldinger fra e-boks-brugere, der bliver opmærksomme på at tilmelde alle offentlige afsendere, og bliver bedre til at huske at læse deres digitale post. - Digital Post indgår som en selvstændig del af den fællesoffentlige kampagne for det digitale offentlige Danmark og de nye obligatoriske selvbetjeningsløsninger. - Presseindsats: For at udbrede og nuancere budskabet om obligatorisk digital post iværksættes en proaktiv presseindsats, ligesom der udarbejdes et presseberedskab til håndtering af

8 Bølge 3-kampagne Nov jan de borgere, der ikke kan tilgå den digitale postkasse. Borgerne skal gøres opmærksomme på, at de skal huske at tømme deres digitale postkasser for ikke at gå glip af vigtig information. Side 8 af 10 spørgsmål, eventuel kritik m.v. - Netværkskommunikation: borger.dk/for myndigheder formidler kampagnemateriale og opfordrer (fortsat) til lokale kampagner hos myndighederne. - Annoncering: For at sikre et bredt kendskab til obligatorisk digital post, annonceres i landsdækkende medier. - Aktiviteterne kan blive tilpasset i henhold til erfaringer fra bølge 2-kampagnen og situationen for tilmeldingerne til Digital Post i øvrigt - Kampagnen tænkes sammen med bølge 3- kampagnen (nedenfor) mhp. at opnå størst mulig synergi og fx besparelser i indkøb af medieindrykninger. - Digital Post vil indgå i den fællesoffentlige kampagne for det digitale offentlige Danmark og de nye obligatoriske selvbetjeningsløsninger. De nærmere beslutninger omkring kampagnestrategi og -aktiviteter besluttes sammen med strategien for Digital Post-kampagnen (ovenfor) og afventer desuden erfaringerne fra bølge 2- kampagnen.

9 Side 9 af Nøgleaktører Der er identificeret en række nøgleaktører, der har særligt fokus i kommunikationsaktiviteterne vedr. Digital Post. De konkrete aktiviteter, der er nævnt nedenfor, vil blive udfoldet i en efterfølgende kommunikationsplan. Særligt vigtige myndigheder i forbindelse med implementeringen bl.a. pga. en stor forsendelsesvolumen: SKAT, Domstolsstyrelsen, Danmarks Statistik, Københavns Kommune, NaturErhvervsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og ATP. Aktiviteter: o Umiddelbart efter klarmeldingsspørgsmålene er udsendt, kontakter Digitaliseringsstyrelsen disse myndigheder og tilbyder hjælp til at nå i mål med flest mulige forsendelser. o Når klarmeldingssvarene for alle myndigheder er modtaget, kontaktes så vidt muligt de af de øvrige top 20-afsendere, som ser ud til at have udfordringer i relation til overgangen til Digital Post. Alliancepartnere: En god alliancepartner har berøringsflade til mange borgere og sender større mængder af digital post. Følgende alliancepartnere er identificeret, og et kommunikationssamarbejde påbegyndes snarligt (listen udvides løbende): o e-boks: Leverandør af Digital Post og har ca. 3,7 mio. brugere, hvoraf kun 1,4 mio. også er Digital Post-brugere. e-boks kanaler til egne brugere er derfor væsentlige kanaler til potentielle Digital Post-brugere. e-boks iværksætter desuden en kampagne for at få e-boks-brugere til bl.a. at tilmelde alle myndigheder og dermed blive brugere af Digital Post (beskrevet i skemaet ovenfor). o Trafikstyrelsen: 25 % af synsindkaldelserne sendes i dag ud via Digital Post. Der pågår p.t. et samarbejde mellem Trafikstyrelsen, e-boks og Digitaliseringsstyrelsen om at mindske overset digital post med henblik på at anvende dette som case. o Post Danmark: Post Danmark har udvist interesse (i form af sin aktie i e-boks) for at informere om Digital Post. o NemID: Det indføres i al relevant formidling om NemID, at det fx kan bruges til Digital Post og med henvisning til, hvor man kan læse mere og tilmelde sig. o Interesseorganisationer: Dansk patientforening, organisationer for indvandrere, Ældresagen, Ældremobiliseringen, Dansk Handicapforbund, it-formidlere. Disse kontaktes med opfordring til at informere deres medlemmer og at de kan finde hjælp til dette på borger.dk/for myndigheder. 5. Budskaber Der er to primære budskaber til borgerne om Digital Post, henholdsvis fordelene (hurtigt, gratis og sikkert) og at det bliver obligatorisk, herunder hvordan borgerne tilmelder sig, at der er hjælp at hente og mulighed for at afgive fuldmagt eller opnå

10 fritagelse. I 2013 og starten af 2014 vil der primært være fokus på fordelene ved Digital Post, men efterhånden som skæringsdatoen for obligatorisk Digital Post for borgere rykker nærmere, vil der ske en omprioritering, så skal-budskabet bliver det primære budskab. Efter 1. november vil det primære budskab skifte til, at borgerne skal huske at tømme deres digitale postkasser. Side 10 af 10 Brugerundersøgelser af Digital Post viser også, at et godt argument for Digital Post er, at det sparer penge i det offentlige og frigør midler til velfærd. Det økonomiske aspekt vil derfor også være et budskab, som skal formidles. Forskellen fra e-boks skal desuden formidles, da det er et emne, som mange borgere spørger til. Kommunikation om NemID vil ikke blive prioriteret i den borgervendte kommunikation, da hele 86 % af danskerne over 15 år pt. har NemID med offentlig digital signatur (3,7 mio. ud af 4,3 mio.). Gruppen har dermed de tekniske forudsætninger for at tilmelde sig Digital Post. I forhold til virksomhedskommunikationen er NemID dog et væsentligt budskab, da kun virksomheder ud af har NemID medarbejdersignatur og dermed er i stand til at tilmelde sig Digital Post. Dertil kommer, at kun pt. er oprettet på Virk.dk, og blot har en digital postkasse og er tilmeldt alle myndigheder. Mange virksomheder har en NemID Erhverv, som er en bankudstedt signatur, der giver adgang til e-boks og netbank, men ikke giver adgang til Digital Post. Signaturer er dermed en væsentlig kommunikationsopgave på virksomhedsområdet. De primære budskaber til virksomhederne er, at Digital Post bliver obligatorisk, og hvordan man tilmelder sig, herunder at virksomhederne skal bestille en NemID medarbejdersignatur, oprette sig på virk.dk og oprette en digital postkasse. Dernæst vil virksomhederne blive præsenteret for budskaberne om fordelene ved postkassen, og at det offentlige bliver mere digitalt.

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Bilag 1. Køreplan Overgang til offentlig Digital Post for borgere i november 2014. Side 1 af 16. 12. maj 2014

Bilag 1. Køreplan Overgang til offentlig Digital Post for borgere i november 2014. Side 1 af 16. 12. maj 2014 Side 1 af 16 Bilag 1 12. maj 2014 Køreplan Overgang til offentlig Digital Post for borgere i november 2014 1. Indledning Dette dokument beskriver den fællesoffentlige køreplan for overgangen til Offentlig

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2.

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. 22. maj 2017 1. Indledning Et af målene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er, at tryghed og tillid

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvad er opgaven? Målet er: At borgerne informeres om overgangen til digital

Læs mere

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje Inspirationsdag 17. marts Erhvervsstyrelsen Langelinje Program 10.30-10.40 Velkomst ved Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen 10.40 11 Biblioteket som aktiv ambassadør i lokalsamfundet, Tine Vind

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Dokumentboks og NemSMS

Dokumentboks og NemSMS Dokumentboks og NemSMS IT-arkitekturkonferencen - 31. marts 2009, kl.13.00-14.00 v. Projektleder Anders Find, Økonomistyrelsen Tre vinkler på dokumentboks/nemsms 1. Introduktion hvad er Dokumentboks og

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning.

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 16 Proces for udfasning af trykte køreplaner Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Deltagere Deltagere Deltagere

Deltagere Deltagere Deltagere Temamøde i netværket Intern og ekstern kommunikation Mandag den 27. februar 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.05 Velkomst & Introduktion v/ Sibel Kl. 10.05-10.30 Bordet rundt

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen

PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen Omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen 1. Titel Digitale

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet.

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet. NOTAT Hjælp til at løse problemer ved adgang til Virk.dk At der nu skal bruges NemID-signatur i stedet for Digital Medarbejdersignatur som Log-In til VirkDK, har desværre vist sig at give nogle problemer.

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks)

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Dagens program 10:15-10:30 10:30-11:45 11:45-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 14:15-15:30 Kaffe og kage Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors Frokost Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Oplæg ved

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Bilag 4 til Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Status

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING Anders L. Holte, Chefkonsulent, KL Kaare Pedersen, Projektchef, KL Plan for denne session 1. Strategisk baggrund 2. Kompetencer - information 1. Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER 2014 Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere