Dansk Sejlunion Talentkoncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014"

Transkript

1 Dansk Sejlunion Talentkoncept Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: Senest revideret: Afsluttes: Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter og olympiske elitesejlere. Velfungerende træningsmiljøer i ungdomsklasser og olympiske klasser, sikrer sejlere optimal individuel udvikling og giver os sportslig succes og kontinuitet i arbejdet. Danmark har potentiale til at vinde fire olympiske sejlsportsmedaljer i Mission Dansk Sejlunions (DS) talentudvikling og elitearbejde har som mission at skabe træningsmiljøer i Danmark, der giver de nødvendige rammer for elitesejlere, så de kan træne og leve og forfølge deres olympiske drømme og mål. For de danske talenter vil vi skabe åbne og tilgængelige træningsmiljøer og træningssammenhænge, hvor sejlere og trænere kan lære af hinanden, hvor de kan udvikle relevante kompetencer og færdigheder, og hvor de kan lade sig inspirere til olympisk sejlads. De grundlæggende forudsætninger for DS talentkoncept Målrettet og forsvarligt talentarbejde Træningen af danske sejlsportsatleter skal foregå målrettet og forsvarligt, jfr. principperne i sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK). Der skal være et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv på sejlerens udvikling og muligheder. ATK for sejlsport beskriver blandt andet betydningen af begreber som sejlglæde og motivation for succesfuldt talentarbejde. Miljø og sejlglæde Den danske model for det olympiske elitearbejde og talentudvikling er at skabe åbne og konkurrenceprægede træningsmiljøer, hvor der er plads til både topsejlere og nye sejlere i klassen, og hvor sejlere og trænere kan inspirere og lære af hinanden. Kompetence og præstation DS Talentkoncept lægger op til et samarbejde med klasseorganisationer og sejlklubber om at øge niveauet af sejlernes idrætslige kompetencer dvs. kompetencer som både gør sejlere dygtigere til at sejle og bedre i stand til at tage vare på deres livssituation med idræt, uddannelse, arbejde og familie. Samarbejdet handler også om at skabe internationale ungdoms resultater i betydende mesterskaber for sejlere i alderen år. For de ældste og bedste sejlsportstalenter, som har taget valget at påbegynde OL kampagner, arbejdes der målrettet på forberedelse til dette. Træneruddannelse og trænererfaring Dansk Sejlunion anvender trænere til talent og elitearbejde, som har en kombination af uddannelse og trænererfaring. Trænerne har enten fulgt DS træneruddannelserne videre til DIF uddannelser, eller de har en anden og mindst tilsvarende uddannelse. Mange af DS trænerne har selv olympiske erfaringer bag sig, som ballast for deres trænervirke. Januar 2012 Side 1 af 9

2 Generelt om Dansk Sejlunions ungdoms, talent og elitearbejde Talentudvikling foregår i forlængelse af ungdomsarbejdet og i sammenhæng med det olympiske elitearbejde. Talentkonceptet beskriver sammenhængen imellem sejlklubber, klasseorganisationer, talent og elitearbejde og det er vedtaget i Dansk Sejlunions bestyrelse og godkendt af Team Danmark. Talentudvikling foregår i klasser der er på det olympiske program, og klasser der leverer sejlere til de olympiske klasser. Fokus lægges mest på talentudviklingsklasser, hvor der er gode konkurrenceforhold i Danmark og på de olympiske klasser. Dansk Sejlunion har en række koncepter og projekter der har berøring med og indflydelse på DS talentkoncept. Klub & ungdom Ungdomsvenlig sejlklub o Et udviklingsværktøj med fokus på at skabe gode rammer for junior og ungdomssejlere. Sejlsport til tiden o Arbejdsgrundlaget for DS ungdomsarbejde, som handler om det rette tilbud til det rigtige tidspunkt. Formålet er at skabe sejlere for livet. Diplomsejlerskolen o Guideline i kompetencer rettet mod kapsejlads, som sejlere bør udvikle fra de begynder at sejle til de når talentniveau (ca 16 år). ATK-Sejl (under udarbejdelse) o Guideline for rettidig, sund og målrettet udvikling af tekniske, taktiske, strategiske, fysiske, psykiske og sociale færdigheder med inddragelse af forskning, viden og erfaring. TORM Junior Grand Prix og TORM Ungdoms Grand Prix. o Konkurrenceturnering for sejlere i alderen år samt ældre sejlere. Turneringen rummer 4-6 årlige konkurrenceweekender inklusive U-DM. Feva og Tera Projektet o F&T projektet er skabt med det formål at etablere nye børne- og ungdomsafdelinger i danske sejlklubber. F&T joller er nye, billige og meget brugervenlige alternativer til Optimistjollen som klubjolle og dermed er den velegnet til opstart af jolleafdelinger i klubber, hvor der ikke er et sådant tilbud. Windsurfing projektet (Bic projektet og Windsurfing kapsejlads) o Bic projektet: Klubalternativ til joller - flere sejlere på vandet. Windsurfing kapsejlads: At skabe en kapsejlads fleet i windsurfing. DS talent & DS elite Den Danske Model. En model for talent og elitearbejde o Modellen som beskriver den samarbejdsform, vi anvender og har anvendt med succes i det olympiske elitearbejde. Fokus er på at arbejde i grupper med stor erfaringsudveksling. Dansk Sejlunions Talentcenter for sejlsport o Se herunder i Talentkonceptet Dansk Sejlunions Kraftcenter for olympisk sejlsport o Se herunder i Talentkonceptet Projekt 470 o Projekt, som omhandler det olympiske arbejde og rekruttering i 470 M/W Projekt 49 er o Projekt, som omhandler det olympiske arbejde og rekruttering i 49 er Projekt Laser Standard o Projekt, som omhandler det olympiske arbejde og rekruttering i Laser Standard Projekt Laser Radial o Projekt, som omhandler det olympiske arbejde og rekruttering i Laser Radial Projekt RS:X o Projekt, som omhandler det olympiske arbejde og rekruttering i RS:X Januar 2012 Side 2 af 9

3 Træneruddannelse Dansk Sejlunion Træneruddannelser o DS har et komplet uddannelsessystem for baneledere og jury, klubledere, trænere og specialtrænere, eksempelvis windsurfing. Formålet med uddannelsessystemet er at sikre uddannelse af alle de funktioner, der findes omkring en udøvende atlet. DS uddannelsessystem er koordineret med idrætsuddannelser fra Danmarks Idrætsforbund. Holdstruktur i DS talent og elite Dansk Sejlunion har en holdstruktur i talentudviklingen og i det olympiske elitearbejde: Sejlerlandsholdet Sejlere med internationale topresultater og fokus på det nærmeste OL Udviklingslandsholdet Sejlere med gode internationale resultater. Sejlere der har et fokus på næstkommende OL Seniortalentholdet Sejlere som netop er blevet seniorer, men ikke har det store internationale resultater i den olympiske klasse. Sejlere med fokus på næstkommende OL eller endnu senere. Ungdomslandsholdet De bedste talenter som opfylder følgende kriterier. o Top 3 til EM og VM. o Udtaget til ISAF Youth Sailing World Championship og kan deltage det efterfølgende år. o Historie med top resultater. Befinder sig i en OL klasse og er netop ved at skyde en OL kampagne i gang. Talentholdet Sejlere som kan og vil. Sejlere med gode kompetencer som sejlere, og som også ønsker at bruge tid på og at dygtiggøre sig i idrætten. Der er ikke krav om, at være på hold for at træne fra et Talentcenter eller et Kraftcenter, eller generelt for at være med i træningsaktiviteter. Januar 2012 Side 3 af 9

4 Alder Kompetenceniveau Træning konkurrence år Landsholdstræningslejre i Danmark Selvtræning/individuel træning 3-5 gange/uge i perioder. Internationale træningslejre om vinteren. Målrettet fysisk træning. 4-6 gange/uge. Team Danmark test og evaluering. DM og evt. TORM GP Fokus på OL, VM og EM, World Cup og Europa Cup. OL år Ungdoms landshold, talenthold Træning 3-5 gange/uge + weekender over vinteren. Selvtræning meget vigtig. Nationale og internationale træningslejre Specifik fysisk træning. 2-3 gange/uge. DS fysiske test og evaluering. Karriereplanlægning DM og TORM GP Fokus på internationale mesterskaber i U19, U21 og U23 kategorier samt YSWC år Sejlere med tilknytning til talentcenter Træning 2-3 gange/uge + weekender over vinteren. Selvtræning en del af træningen. Nationale træningslejre Almen og specifik fysisk træning. 2-3 gange/uge. DS fysiske test. Trænersamtaler - planlægning af uddannelse og sejlsport DM og TORM GP + andre danske konkurrencer International konkurrencer, samt EM og VM. U15 år Klubsejlere Klubtræning Træning 1-3 gange/uge + nogle weekender. Opfordring til selvtræning Nationale træningslejre og sommerlejre Almen fysisk træning DM og TORM JGP samt lokale, regionale og nationale danske kapsejladser NM, EM og VM i Optimist Figur: Sejlerens vej fra klubsejler til OL sejler. Beskrivelse af aktører i DS talentarbejde Dansk Sejlunion Talentkoncept Talentkonceptet er en overordnet beskrivelse af DS talentarbejde. Aktører i talentudviklingen er sejlklubber, klasseorganisationer, talentcentrene, kraftcentrene og Dansk Sejlunion. Samarbejdet omtales Træningsfællesskabet. Team Danmark er via samarbejdet med Dansk Sejlunion også deltager i samarbejdet. Formålet med træningsfællesskabet er, at: Sejlere i Danmark, uanset bopæl og klubtilhørsforhold skal have de bedst mulige betingelser for at træne og udvikle sit talent med henblik på præstation som ungdomssejlere og senere olympisk elite. Træningsmulighederne er: o Dagligt i talentcenteret. o En række nationale træningslejre og træningstilbud, afholdt af DS talent. o Landstræningslejre i sejlerens klasse eller andre tilsvarende nationale eller internationale træningsarrangementer. Trænere fra talentcentre og kraftcentre og lejlighedsvis trænere fra andre klubber, samarbejder tæt med hinanden med henblik på at: Januar 2012 Side 4 af 9

5 o Sikre god vejledning og rød tråd i den enkelte sejlers sportslige og personlige udvikling. o Skabe stærke træningsmiljøer og træningsgrupper for klasserne i Danmark. o Sprede og udveksle kompetencer og erfaringer imellem trænere og imellem sejlklubber. o Styrke talentspotting. Dansk Sejlunion Talentcenter for Sejlsport (TC) Et talentcenter for sejlsport er et samarbejde imellem en eller flere sejlklubber og Dansk Sejlunion om talentarbejde. Samarbejdet har som overordnede formål at: Samarbejde med klubben/klubberne om at skabe åbne og tilgængelige træningsmiljøer til gavn for sejlere i alderen 16 til 23 år. Sikre en god og tilpasset sportslig kompetenceudvikling og vejledning i sportslig karriere også med tilpasning af uddannelse og idrætten til hinanden. Give klubbens trænere mulighed for at opnå trænerkompetencer og få erfaring ved at samarbejde med andre trænere og sejlere fra forskellige klasser og kompetenceniveauer også senior olympisk niveau. Udnytte status som talentcenter til at udvide det kommunale samarbejde om ungdoms- og talentudvikling til at skabe egne sponsorater til gavn for klubbens ambitioner som træningscenter, samt at profilere sig i international sejlsportssammenhæng. Samarbejdet om talentcenteret er en overbygning på klubbens ungdomsarbejde. De konkrete opgaver, leverancer og rettigheder der ligger i talentcenterfunktionen beskrives i en kontrakt imellem parterne og styres igennem styregruppemøder. Alle forhold angående Dansk Sejlunions talentcentre for ungdomselite er beskrevet mere detaljeret i et særskilt koncept for Dansk Sejlunions talentcenter for sejlsport. Januar 2012 Side 5 af 9

6 Dansk Sejlunion elite- og talentafdeling. Sportschef + Talentudvikler Kraftcenter for olympisk sejlsport VEST Kraftcenter for olympisk sejlsport ØST Laser Standard Pige skiff projekt Laser R + landstræner landstræner 49 er + landstræner RS:X M+W Finn + landstræner Landstræningslejre i ungdoms og OL klasser. Alle kan deltage International deltagelse. Højt sportsligt niveau for de bedste KC stiller med træner til landsdækkende samlinger i ungdom. Landstrænere i forhold til specialisering Træningslejre for DS Talenthold og DS ungdoms landshold. (Fortrinsvis åbne for andre TC/KC og klubsejlere) Elitesejlere flytter til København eller Aarhus for at træne fra KC Klasse organisationer Jollesejlere og surfere DS Talentcentre i sejlsport Åbne træningsmiljøer hvor sejlere kan søge hjælp til træning og udvikling. TC er et samarbejde imellem en klub eller gruppe af klubber og DS Talentkonceptet er en overordnet beskrivelse af talentarbejdet i Dansk Sejlunion. NB: Klasseprojekter er variable i forhold til den aktuelle situation. Dansk Sejlunion Kraftcenter for Olympisk Sejlsport (KC) Den primære opgave i Dansk Sejlunions kraftcentre for olympisk sejlsport, er at skabe en dagligdag for olympiske sejlere, så de kan leve, træne og udvikle sig til internationalt top niveau dvs. OL, VM og EM medaljer og medal race kvalificering. Opgaverne er overordnet at: Skabe daglige træningsrammer og træningstilbud for OL sejlere med de bedste betingelser for træning på vandet med træner og daglige fysisk træning. Afholde løbende udviklingssamtaler med sejlere tilknyttet centeret, for at sikre at atletens samlede livssituation giver de bedste muligheder for præstation. Have aftaler, så der er let adgang til overnatning for tilrejsende sejlere. Tilrettelægge og afholde internationale træningslejre i OL klasserne. Tilrettelægge og afholde store nationale træningslejre for talenterne. Deltagelse af kraftcentertræner i træningsfællesskabet. Et olympisk kraftcenter er samtidig et DS talentcenter for sejlsport, og fungerer som sådan for områdets og regionens talenter. Kraftcenteret har yderligere roller i talentudviklingsarbejdet, som vært for træningslejre i ungdomseliten og med trænerdeltagelse i en række nationale træningslejre med talenter. Kraftcentertræneren har med sit kendskab til sejlerne desuden en vigtig opgave i at bidrage med erfaringer om sejlernes kompetence og Januar 2012 Side 6 af 9

7 engagement, til fastsættelse af DS Talenthold og DS Ungdomslandshold med det formål at sikre de bedste betingelser for den enkelte udøver. Der vil være to DS Kraftcentre for sejlsport i Danmark. Et ved hver af universitetsbyerne Aarhus og København. De konkrete opgaver, leverancer og rettigheder der ligger imellem Kraftcenteret og Dansk Sejlunion, beskrives i en kontrakt imellem parterne og styres igennem styregruppemøder, hvor parterne er samlet. Danske sejlklubber En forudsætning for, at Danmark kan fostre dygtige sejlere, der enten vinder medaljer i ungdomsklasser, i olympiske klasser, i store internationale jolle- og kølbådsklasser, eller i den professionelle del af sejlsporten, er sejlklubberne. Det er sejlklubberne, der skaber rammerne for børne- ungdomsarbejde og for unge menneskers mulighed for at dygtiggøre sig som sejlere. I Talent og elitearbejdet og med talentkonceptet, forsøger Dansk Sejlunion at skabe træningsmiljøer, hvor klubbernes sejlere kan mødes og udvikle sig i fællesskab en opgave der er for stor for mange enkeltklubber. Det er svært at få kritisk masse i mange storjoller. Vi ser træningsmiljøer, som et vigtigt element i Den Danske Model, som er forudsætningen for den sportslige succes vi har haft igennem de senere år, og sejlklubber opfordres til selv at deltage og lade deres sejlere være en del af træningsfællesskabet. Sejlklubberne har forskellige roller i forhold til talent- og elitearbejdet. Men det er DS s ønske, at så mange klubber som muligt har et velfungerende børne- og ungdomsarbejde, så at så mange sejlere som muligt, får mulighed for at nyde gavn af vores idræt. Klasseorganisationer Klasseorganisationerne samarbejder med Talentcentre (TC) og Kraftcentre (KC) og Dansk Sejlunions (DS) talentudvikler om afholdelse af en række landstræningslejre for de bedste sejlere i klassen. Karakteristisk for træningslejrene er: Højt sportsligt niveau med fokus på klassens bedste sejlere. Internationale træningspartnere skal inviteres. Nationale træningslejre afholdes fra enten et TC eller et KC. Forslag til placering kommer fra klasseorganisationer og koordineres imellem centrene. Det er DS, der i sidste ende fordeler aktiviteter. Både TC og KC stiller med trænere til landstræningslejrene. Trænere koordineres imellem centrene. Klasseorganisationen stiller også med mindst én træner til hver samling som primært har fokus på at hjælpe nye og mindre erfarne sejlere. DS har ansvar for den optimale fordeling af trænerressourcerne på rækken af aktiviteter. o Til Træningslejre for DS talenthold og ungdomslandshold stiller alle TC og KC med en træner o Til landstræningslejre stilles der altid med mindst to trænere fra træningsfællesskabet. DS koordiner, hvilke centre der stiller med trænere til lejrene. Landstræningslejrene fordeler sig primært over lavsæsonen, således at klassens sejlere har løbende mulighed for at måle sig og for at fastholde et godt træningsmiljø. De nationale træningslejre er åbne for alle sejlere i klassen, dog med det kriterium, at de kan tage vare på sig selv på vand og på land. De nationale træningslejre kan således også udnyttes af nye sejlere til at komme i gang og blive en del af miljøet. Alle danske sejlere, som er forbi begynderstadiet, kan deltage i samlingerne. Unge trænere får særlig vejledning af en rookie træner, som klasseorganisationen har ansvar for at stille til rådighed. Januar 2012 Side 7 af 9

8 Alder og kompetence Præstation KC Aarhus olympisk elite Sejler karriere KC Øst olympisk elite DS Elite 23 Specialisering DS Talent Udvikling 16 Jolle sejlere og surfere DS Ungdom Centerstruktur fra ungdom via talent til olympisk elite. Direkte og indirekte støtte til talentsejlere og elitesejlere Danske Talentcentre og Kraftcentre er en indirekte støtte til landets sejlere. Her kan sejlere få hjælp til deres sportslige udvikling og hjælp og støtte til at planlægge idrætsliv med blandt andet uddannelse. Team Danmark er en vigtig samarbejdspartner for Dansk Sejlunion i etablering og drift af centrene. Kommunerne, som er værter for Talentcentre og Kraftcentre, har alle en række initiativer og tilbud, der kommer unge talenter og eliteudøvere til gavn. Tilbud handler mest om, at forbedrede vilkår for at tilpasse uddannelse og idræt, forbedrede muligheder for fysisk træning, samt samarbejde med sejlklubber om faciliteter og materiel. Elitesejlere og de allerbedste talenter kan modtage direkte støtte i form af økonomisk støtte til eksempelvis OL kampagner. Elitesejlerens mulighed for økonomisk støtte afhænger primært af det internationale sportslige niveau og perspektiv. For de allerbedste udøvere som indplaceres i Team Danmarks bruttogrupper, er mulighederne for økonomisk støtte endnu bedre. Eliteudøverne i Team Danmarks bruttogrupper har også hjælp fra Team Danmarks idrætsmedicinske team, fra sportspsykologi og særlige vilkår som studerende, for at gøre det muligt at få tid nok til både at sikre sportslige resultater og et velfungerende civilt liv. For de bedste talenter som indplaceres på ungdomslandsholde gælder, at der kan være mulighed for individuel støtte op imod særlige internationale konkurrencer og særlige projekter, som en sejler vælger at involvere sig i. Gruppen af sejlere på talenthold kan få Team Danmark godkendelse til tilpassede adgangsgivende uddannelser (http://www.teamdanmark.dk/cms/cmsdoc.nsf/content/dhy5lucjt). Der vil også være tilbud om gratis DS træneruddannelse som et led i sejlerens kompetenceudvikling og DS målsætning om uddannede trænere i landets sejlklubber. Sejlere på ungdomslandsholdet har desuden en række andre tilbud fra både DS og Team Danmark. Januar 2012 Side 8 af 9

9 Kontakt angående nærværende talentkoncept Jan Christiansen Elitekoordinator i Dansk Sejlunion. Mail: / Tel: Januar 2012 Side 9 af 9

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Trænermanual for DS talentarbejde.

Trænermanual for DS talentarbejde. Trænermanual for DS talentarbejde. Hvordan skal træning fungere i træningscentre og på træningslejre? Tillæg til Talentkoncept 2011 og Talentcenter koncept 2011 (Bemærk at Kraftcentre også er Talentcentre)

Læs mere

Dansk Sejlunion 22-11-2011. Hvem er vi, Dansk Sejlunion? Hvad kan vi lave sammen med jer? Fakta. Formål. 60.000 medlemmer 280 klubber 55.

Dansk Sejlunion 22-11-2011. Hvem er vi, Dansk Sejlunion? Hvad kan vi lave sammen med jer? Fakta. Formål. 60.000 medlemmer 280 klubber 55. Hvem er vi, Dansk Sejlunion? Hvad kan vi lave sammen med jer? Dansk Sejlunion Fakta 60.000 medlemmer 280 klubber 55.000 fartøjer Formål Kapsejlads Tur sejlads Bredde Børn og unge Uddannelse Kontakt til

Læs mere

Træningsaktiviteter på et Talentcenter.

Træningsaktiviteter på et Talentcenter. Træningsaktiviteter på et Talentcenter. Understående er en uddybning af almanakken, med fokus på planlægning af aktiviteter i træningscentre. Hvad er en optimal situation for et velfungerende talent i

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Nu kan du støtte Aarhusianske ungdoms- og talentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som du selv bestemmer størrelsen af. Støt Aarhusianske Ungdomstalenter

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Talentstrategi Styrkelse af rammen omkring lokale udviklingsmiljøer for sejlere

Talentstrategi Styrkelse af rammen omkring lokale udviklingsmiljøer for sejlere Talentstrategi 2016-20 Styrkelse af rammen omkring lokale udviklingsmiljøer for sejlere Den næste time 2 historier Talentstrategiens mål og indsatser Klubniveau Ledere, trænere, sejlere og forældre Region/stævner/lejre

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 Dagsorden - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 - Fremadrettede opgaver og planer for 2011 - Træning og tilbud - Havnesituationen - Sponsorer - Kraftcentret - Teambuilding

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Mandlig Idrætsgymnastik Version 10, oktober 2014

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Mandlig Idrætsgymnastik Version 10, oktober 2014 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Mandlig Idrætsgymnastik Version 10, oktober 2014 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i mandlig idrætsgymnastik (MIG).

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Bilag 7.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 7.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 7.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. ABC Cykling 125.000 kr. Projekt: Sammenhængende talentudvikling

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan

Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan Oplæg af: Jan Christiansen Særlig inspiration fra: Ilene Eriksen og sejlerdanmark Vi vil gerne give dig formål, lyst og redskaber til snakken

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2013-2014 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

Organisering af elitearbejdet

Organisering af elitearbejdet Talentudvikling 1 Organisering af elitearbejdet Elitecenter Orientering Senior Verdensklassegruppen U23 gruppen Elitegruppen Talentcenter Junior Klubber U20 gruppen U18 gruppen 2 DOFsTalentudvikling Den

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2011-2012 Tilpasning af handlingsplanen Eliteudvalget har tilpasset handlingsplanen, da tilskudsordningen i fremtidens ændres af DIF, så tilskud bliver mere orienteret

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Københavns Trampolinklub Trampolin 150.000 kr. Københavns

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet

Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet Optimist Sailing Team Denmark Strategiplan 2009-2013 sejlere for livet Bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark: Afgående:Sandeep Sander, Henrik Kirketerp, Lise-Lotte Hansson, Genopstiller:Ole Rindom,

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i kvindelige idrætsgymnastik (KIG).

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS

En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS En Sejlklub med puls ATK OG KAPSEJLADS Sejlklubben som aktivitets center Fælleskabet og den frivillige kultur Attraktive sejladstilbud og bådtyper Aktiverende sejladser Uddannelse og træning Trænere og

Læs mere

Klubudviklingsstatus:

Klubudviklingsstatus: Klubudviklingsstatus: Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): Aarhus 1900 A / M et fyrtårn i Forenings Danmark. Det er en forening med mere end 1500 medlemmer,

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2015-2016 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

Badminton International succes Hvordan?

Badminton International succes Hvordan? Færøerne 21. januar 2010 Badminton International succes Hvordan? Udvikling af badmintonspillere Vi skal kigge på... Hvad der skal til for at få international succes Og give eksempler på det vi gør i dansk

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

!!!!!!!!!!! Allan!B.!Grønkjær! Sportschef!!!!!!!!! www.bueskydningdanmark.dk! sportschef@bueskydningdanmark.dk!

!!!!!!!!!!! Allan!B.!Grønkjær! Sportschef!!!!!!!!! www.bueskydningdanmark.dk! sportschef@bueskydningdanmark.dk! AllanB.Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk BueskydningDanmark Elite4ogtalentudvikling201542020 BeskrivelseafindsatsogstrategiforBueskydningDanmarkfrastorsamlingtillandshold

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Fra praksis til forskning 1 Talent i forskellige paradigmer Biologisk paradigme Potentialet i centrum Problemer med talentspotting og tidlig selektion

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i kvindelige idrætsgymnastik (KIG).

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Eliteafdelingen. Dansk Svømmeunion og talentudvikling

Eliteafdelingen. Dansk Svømmeunion og talentudvikling Dansk Svømmeunion og talentudvikling s mission Vi tilbyder og synliggør et professionelt miljø, der optimerer en svømmers karrieremuligheder og udvikling. Vi udvikler og bistår svømmerne med at nå deres

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Struktur oplæg kamp Struktur oplæg 2009

Struktur oplæg kamp Struktur oplæg 2009 Struktur oplæg kamp ca.6.000 medlemmer ca. 500 kamp udøvere ca. 75 Talenter ca. 15 på landshold ca. 5 i International klasse Struktur Klub Klub Klub Klub Klub Klub Klub Klub Klub Talent center Talent center

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 110.000 kr. Københavns Trampolinklub Trampolin 150.000 kr. Københavns

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 20 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE- Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter- støtte. Fase 2 består af en SATE- analyse, der udfyldes af

Læs mere

Dansk Orienteringsforbund s. Talentcenterstrategi og retningslinier 2011.

Dansk Orienteringsforbund s. Talentcenterstrategi og retningslinier 2011. Dansk Orienteringsforbund s Talentcenterstrategi og retningslinier 2011. Formålet med ATK-projektet Godt træningsmiljø for orienteringstalenter var i ansøgningen beskrevet således: at omsætte det beskrevne

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY side af 1 7 SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Datoer

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 19 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast 1. Indledning OCD Optimist Sailing Team Denmarks bestyrelse har i juni 2007 defineret opgaven med Optimist landsholdets aktiviteter og

Læs mere

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016 Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk 19. januar 2016 Ungdomslandshold 2016 Arbejdet med ungdomslandshold i 2016 vil have fokus på at styrke den enkelte

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 20 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRUKTUR FOR GYMDANMARK 2 FORMÅL 2 ELITE 3 TALENT 4 VÆRDIER FOR TALENT- OG ELITEARBEJDE I GYMDANMARK 6 STRUKTUR 8

TALENT- OG ELITESTRUKTUR FOR GYMDANMARK 2 FORMÅL 2 ELITE 3 TALENT 4 VÆRDIER FOR TALENT- OG ELITEARBEJDE I GYMDANMARK 6 STRUKTUR 8 Indholdsfortegnelse TALENT- OG ELITESTRUKTUR FOR GYMDANMARK 2 FORMÅL 2 ELITE 3 INTERNATIONAL ELITE 3 NATIONAL ELITE 3 FORENINGSELITE 3 TALENT 4 TALENT 4 ET TALENT 4 TALENTUDVIKLING 4 TALENTUDVIKLINGSMILJØER

Læs mere