FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%"

Transkript

1 Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

2 OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud, skole, fritidshjem samt fritidsklub. Denne rapport viser forældrenes tilfredshed med hele skolen. Resultaterne sammenlignes med skolens resultater fra 2010, hvor det er muligt, samt det samlede resultat for Gribskov Kommune Rapporten giver således indblik i, om tilfredsheden ligger over eller under niveauet for kommunen 2015 samt skolens niveau i På forsiden fremgår det, hvilken skole rapporten dækker. Samtidig fremgår antal besvarelser og svarprocent for skolen. Fra side 3 og frem vises resultater på de spørgsmål i undersøgelsen, der knytter sig til forældrenes tilfredshed og vurdering af den enkelte skole. Indledningsvist vises resultaterne for den samlede tilfredshed med skolen samt resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Derefter vises en oversigt over de fem spørgsmål, hvor skolen har fået de mest positive vurderinger, og de fem spørgsmål, hvor skolen har fået de mest negative vurderinger. Dette efterfølges af en oversigt over de fem spørgsmål, der afviger mest positivt og negativt i forhold til sammenligning. I sidste del af rapporten vises forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte spørgsmål samt tilhørende svarfordeling. Derefter, hvis skolen har afdelinger, opdeles den gennemsnitlige tilfredshed henholdsvis på klassetrin samt de underliggende skoleafdelinger. Afslutningsvis vil der i rapporten være indsatskort, dog ikke i rapporten for 10.klasse Gribskov pga. for få elever.

3 LÆSEVEJLEDNING 02 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Besvarelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 25% svaret Meget tilfreds, 45% har svaret Tilfreds, 15% Hverken eller, 11% Utilfreds og 5% Meget utilfreds. Hvis procenttallet er under 1%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%. Til højre for svarfordelingsfiguren sammenlignes institutionens aktuelle resultater med egne resultater i 2010 samt det samlede resultat for Gribskov Kommune Hvis sammenligningsfeltet er tomt, har det ikke været muligt at sammenligne resultaterne. Antal svar Gns. At skabe ro og orden i klassen ,3 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Skolen 2010 Gribskov Kommune personer har besvaret spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet på Skolen 2010 var, mens den gennemsnitlige score i Gribskov Kommune 2015 er 3,4. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er, derfor viser grafen for Skolen 2010 en negativ afvigelse på, og grafen for Gribskov Kommune 2015 en positiv afvigelse på 0,3. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0, mens et tomt felt angiver, at det ikke har været muligt at sammenligne.

4 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 03 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Til højre for figuren sammenlignes resultatet med de samlede resultater for 2010 samt Gribskov Kommune Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Antal svar Gns. Samlet tilfredshed ,0 0,3 Undervisning Barnets trivsel Samarbejdet mellem skole og hjem ,8 Skolens fysiske rammer ,3 Lektiehjælp og faglig fordybelse ,4 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Sankt Helene Skole 2010 Gribskov Kommune

5 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 04 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt forhold til dit barn 4,0 Skolens fysiske rammer samlet set 4,0 Samlet tilfredshed Skoleintra Lærernes og pædagogernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,5 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 3,5 Lærernes og pædagogernes indsats for at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,4 Den hjælp dit barn får til lektier og faglig fordybelse 3,4 Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område 3,

6 STØRSTE FORSKEL IFT. 05 SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG (1) Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad Skolens fysiske rammer indendørs Indeklimaet Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns selvstændighed Trafiksikkerheden mellem skole og hjem Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen? Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område Lærernes og pædagogernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov Samarbejdet med skolen, når der er bekymring om dit barn

7 STØRSTE FORSKEL IFT. 06 SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG (2) Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til Gribskov Kommune Skolens fysiske rammer indendørs 0,5 Indeklimaet 0,5 Skolens fysiske rammer samlet set 0,5 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse 0,4 Samlet tilfredshed 0,

8 HOVEDOMRÅDE: UNDERVISNING 07 Antal svar Gns. Samlet tilfredshed med udbyttet af undervisningen ,8 0,3 Lærernes og pædagogernes indsats for at udfordre dit barn fagligt Lærernes og pædagogernes indsats for at motivere dit barn til at lære mere Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns selvstændighed Lærernes og pædagogernes indsats for udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge ,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov ,5 Lærernes og pædagogernes indsats for at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn ,4 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse ,4 Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område ,3 Lærernes og pædagogernes indsats for at anvende IT i undervisningen ,6 0,0 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Sankt Helene Skole 2010 Gribskov Kommune

9 HOVEDOMRÅDE: BARNETS TRIVSEL 08 Antal svar Gns. Samlet tilfredshed med skolens indsats for at begrænse mobning Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe ro og orden i klassen ,0 0,3 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt socialt klima i klassen ,8 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt forhold til dit barn ,0 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Sankt Helene Skole 2010 Gribskov Kommune

10 HOVEDOMRÅDE: SAMARBEJDET MELLEM 09 SKOLE OG HJEM Antal svar Gns. Samlet tilfredshed med samarbejdet mellem forældre og deres barns lærere og pædagoger Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel ,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring Samarbejdet med skolen, når der er bekymring om dit barn ,8 Det tværfaglige samarbejde omkring dit barn ,6 Skoleintra ,0 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Sankt Helene Skole 2010 Gribskov Kommune

11 HOVEDOMRÅDE: SKOLENS FYSISKE RAMMER 10 Antal svar Gns. Samlet tilfredshed med skolens fysiske rammer ,0 0,5 Skolens fysiske rammer indendørs ,5 Indeklimaet ,6 0,5 Skolens udendørs områder ,0 0,3 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem ,5 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Sankt Helene Skole 2010 Gribskov Kommune Meget utilfreds

12 HOVEDOMRÅDE: LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG 11 FORDYBELSE Antal svar Gns. Den hjælp dit barn får til lektier og faglig fordybelse ,4 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Sankt Helene Skole 2010 Gribskov Kommune

13 TEMA: LÆRINGSREFORM 12 Nedenfor fremgår spørgsmålene, der er en del af temaet "læringsreform". Antal svar Gns. Læringsreform ,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at udfordre dit barn fagligt Lærernes og pædagogernes indsats for at motivere dit barn til at lære mere Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns selvstændighed Lærernes og pædagogernes indsats for udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge ,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov ,5 Lærernes og pædagogernes indsats for at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn ,4 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse ,4 Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område ,3 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Sankt Helene Skole 2010 Gribskov Kommune Meget utilfreds

14 TEMA: LÆRINGSREFORM 13 Fortsat fra forrige side Antal svar Gns. Læringsreform ,0 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen? ,8 0,3 Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe ro og orden i klassen ,0 0,3 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt socialt klima i klassen ,8 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt forhold til dit barn ,0 Skolens indsats for at begrænse mobning? Den hjælp dit barn får til lektier og faglig fordybelse ,4 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Sankt Helene Skole 2010 Gribskov Kommune

15 RESULTATER OPDELT PÅ AFDELING 14 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på hver enkel skoleafdeling. Skoleafdeling Skt. Helene Skole Total Samlet tilfredshed Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen? 3,8 3,8 Lærernes og pædagogernes indsats for at udfordre dit barn fagligt Lærernes og pædagogernes indsats for at motivere dit barn til at lære mere Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns selvstændighed Lærernes og pædagogernes indsats for udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge Lærernes og pædagogernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,5 3,5 Lærernes og pædagogernes indsats for at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,4 3,4 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område 3,3 3,3 Lærernes og pædagogernes indsats for at anvende IT i undervisningen 3,6 3,6 Skolens indsats for at begrænse mobning? Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,0 4,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe ro og orden i klassen Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt socialt klima i klassen 3,8 3,8 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt forhold til dit barn 4,0 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

16 RESULTATER OPDELT PÅ AFDELING 15 Skoleafdeling Skt. Helene Skole Total Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel 3,8 3,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring Samarbejdet med skolen, når der er bekymring om dit barn 3,8 3,8 Det tværfaglige samarbejde omkring dit barn 3,6 3,6 Skoleintra Skolens fysiske rammer samlet set 4,0 4,0 Skolens fysiske rammer indendørs Indeklimaet 3,6 3,6 Skolens udendørs områder Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 3,5 3,5 Den hjælp dit barn får til lektier og faglig fordybelse 3,4 3,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

17 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSER 16 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på hver enkel klassetrin. Klassetrin Total Samlet tilfredshed 4,3 4,0 4,1 4,1 4,2 3,6 3,5 2,9 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen? 4,1 3,8 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 2,7 3,8 Lærernes og pædagogernes indsats for at udfordre dit barn fagligt 4,3 4,1 3,8 4,3 4,1 3,8 3,5 3,6 3,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at motivere dit barn til at lære mere Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns selvstændighed Lærernes og pædagogernes indsats for udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge Lærernes og pædagogernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov Lærernes og pædagogernes indsats for at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område 4,2 4,0 3,8 4,2 3,2 3,5 3,5 2,5 4,3 4,0 4,2 4,1 3,4 3,8 3,8 3,4 4,1 4,0 4,1 4,1 4,2 3,8 3,5 3,3 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 2,3 3,5 3,8 3,4 3,3 3,6 3,2 3,3 3,2 3,2 2,6 3,4 4,5 4,0 4,1 3,4 3,4 4,0 3,2 3,0 3,3 2,9 3,6 3,5 3,0 2,9 3,2 4,3 3,1 3,4 2,7 3,1 3,3 Lærernes og pædagogernes indsats for at anvende IT i undervisningen 3,6 4,0 3,4 3,4 3,5 3,6 3,3 3,6 Skolens indsats for at begrænse mobning? 4,0 3,8 3,5 3,6 3,8 3,5 3,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,3 4,1 4,2 4,1 4,2 3,8 4,0 3,2 4,0 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe ro og orden i klassen 4,1 3,8 4,0 4,1 3,5 3,6 3,3 2,6 Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt socialt klima i klassen Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt forhold til dit barn 4,3 3,8 4,0 3,5 4,1 3,6 3,6 2,9 3,8 4,5 4,0 4,2 4,3 4,2 3,8 3,8 3,8 3,4 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSER 17 Klassetrin Total Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 4,4 3,8 4,0 4,0 3,8 3,8 2,9 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring 4,3 3,8 4,2 4,0 3,6 3,8 2,9 3,8 4,0 3,6 4,0 3,8 3,6 3,8 2,8 Samarbejdet med skolen, når der er bekymring om dit barn 4,2 4,0 4,0 3,6 3,6 3,8 2,8 3,8 Det tværfaglige samarbejde omkring dit barn 4,0 3,8 3,2 3,5 3,4 3,5 2,9 3,6 Skoleintra 4,1 4,1 4,0 3,6 4,0 3,8 4,0 Skolens fysiske rammer samlet set 4,0 4,0 4,2 4,1 4,1 3,8 3,5 4,0 Skolens fysiske rammer indendørs 4,2 4,0 4,2 4,1 3,8 3,8 3,8 Indeklimaet 3,8 4,0 3,3 3,5 3,5 3,4 3,5 3,1 3,6 Skolens udendørs områder 4,2 4,0 4,0 3,6 4,2 3,8 3,5 3,3 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 3,4 3,5 3,4 3,2 3,8 3,5 3,3 3,0 3,5 Den hjælp dit barn får til lektier og faglig fordybelse 3,5 3,6 3,6 3,4 3,1 3,3 3,3 2,7 3,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

19 Tilfredshed Forældretilfredshed 2015 INDSATSKORT - VEJLEDNING 18 For at styrke den samlede tilfredshed er det vigtigt at fokusere på både styrker og udfordringer. I figuren nedenfor vises en illustration af sammenhængen mellem tilfredshed og de forskellige faktorers betydning for den samlede tilfredshed. Størst effekt opnås ved at gøre en indsats på de faktorer, der er vist under Udfordringer, og fastholde faktorer vist under Styrker. Efter indsatskortet følger en side med de enkeltspørgsmål, der samlet udgør de temaer, der fremgår i indsatskortet. Det afsnit fremgår som "Faktorer i detaljer". Brug afsnittet Faktorer i detaljer samt De 5 højeste og 5 laveste vurderinger for at orientere jer omkring hvilke enkeltspørgsmål på faktorer under Udfordringer, der specifikt kan arbejdes med for at øge tilfredsheden. Vigtigt! Dette er ikke en facitliste for, hvad I skal arbejde med. Indsatskortet kan bruges som inspiration i dialogen om hvilke faktorer, I med fordel kan arbejde med fremadrettet. Det er vigtigt at understrege, at insignifikante faktorer (dvs. faktorer som i denne statistiske model ikke har en entydig sammenhæng med forældrenes samlede tilfredshed) ikke bliver illustreret i selve indsatskortet. Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning) Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. Styrker (høj tilfredshed og høj betydning) Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Høj Muligheder (tilpas) Styrker (fortsæt) Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning) Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning) Det er ikke oplagt at skabe forbedringer på faktorer under Muligheder, idet der allerede er en høj tilfredshed og lav betydning for den samlede tilfredshedsscore. Øges fokus på disse faktorer, kan Muligheder dog blive til Styrker. Lav Svagheder (observer) Udfordringer (indsats) Lav Betydning Høj

20 Gennemsnitlige tilfredshed Forældretilfredshed 2015 INDSATSKORT 19 4,0 4,0 Socialt miljø Fysiske rammer 3,8 Dialog 3,8 3,6 Undervisning 3,6 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj

21 FAKTORER I DETALJER 20 Dialog: Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring Samarbejdet med skolen, når der er bekymring om dit barn Det tværfaglige samarbejde omkring dit barn Skoleintra Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger Fysiske rammer: Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner, mv.) Skolens fysiske rammer samlet set Socialt miljø: Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns selvstændighed Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe ro og orden i klassen Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt socialt klima i klassen Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt forhold til dit barn Skolens indsats for at begrænse mobning Undervisning: Lærernes og pædagogernes indsats for at udfordre dit barn fagligt Lærernes og pædagogernes indsats for at motivere dit barn til at lære mere Lærernes og pædagogernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov Lærernes og pædagogernes indsats for at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse Lærernes og pædagogernes indsats for at anvende IT i undervisningen (digitale læremidler, e-tavler, computere, tablets, etc.) Dit barns faglige udbytte af undervisningen Den hjælp dit barn får til lektier og faglig fordybelse Undervisning andet sted/trafiksikkerhed (INSIGNIFIKANT): Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer og virksomheder Trafiksikkerheden mellem skole og hjem

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% beelser: 760 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% Vejle Kommune Antal besvarelser: 639 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 491 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 135 Svarprocent: 95 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 170 Svarprocent: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 111 Svarprocent: 43 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 704 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 452 Svarprocent: 73 Om rapporten har i januar og februar 29 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 537 Svarprocent: 68 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshed 2008

Brugertilfredshed 2008 Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 67 Om rapporten Rapportens opbygning Randers Kommune har i september 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i pasningstilbud og skole. Forside:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere