Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk"

Transkript

1 Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009

2 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra NAVIGON AG må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2009, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Konventioner Symboler Juridisk information Garanti Varemærke Spørgsmål til produktet Inden du starter Leveringsomfang Beskrivelse af NAVIGON 33xx 43xx max Vigtige sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer for navigationen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationsanlægget Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen NAVIGON 33xx 43xx max inden første brug Montering af navigationssystemet i bilen TMC-antenne Memory card Navigation med GPS Aktivering af NAVIGON 33xx 43xx max Manual Optioner Adgangskode-funktion Aktivering af adgangskode Ændring af adgangskode Fravalg af adgangskode Glemt adgangskoden? Betjening af NAVIGON 33xx 43xx max Information Software-tastatur Særlige taster Indtastning af data Optioner Menuer...21 Brugermanual Indholdsfortegnelse III

4 6 Navigation Start af navigationsapplikationen Indtastning af destination Angivelse af destinationsland Indtastning af destinationsadresse Indtast koordinater Særlig adresse Informationer om destinationen Foretrukne Seneste destinationer Importerede adresser fra Outlook Importerede adresser fra telefonbogen (kun NAVIGON 4350 max) Navigation hjem Definition af destination på kortet Rute-preview Administration af destinationsadresser Lagring af destination Definere hjemmeadresse Rute med delstrækninger Angivelse af startpunkt Angivelse af rutepunkter Bearbejdning af rutepunkter Administration af ruten Beregning og visning af rute Simulering af rute Rute-preview Optioner Arbejdet med kortet Valg af navigationskort Kort i funktion Preview Kort i funktion Navigation Reality View Kort i funktion Søg destination Nyttige funktioner I nærheden Direkte hjælp GPS status, lagring af aktuel position Spærring Vejbeskrivelse TMC (Trafikmeldinger) Logbog...59 IV Indholdsfortegnelse Brugermanual

5 7 Håndfri-modul (kun NAVIGON 4350 max) Forbindelse med mobiltelefonen Søg efter Bluetooth-enheden og opret forbindelse Sammenkobling fra mobiltelefonen Tilslutning af enhed Sletning af enhed Importér telefonbogen Importér seneste opkald Modtagelse af opkald Ring op Valg af telefonnummer Valg af kortvalg-nummer Opkald til en kontakt fra telefonbogen Ring til en af de sidste samtalepartnere Overførelse af samtalen fra mobiltelefon Mens opkaldet kører Hent navigationsapplikationen i forgrunden Indtastning af tal Sæt mikrofonen på mute Overførsel af samtale til mobiltelefonen Afslutning af samtale Nyttige funktioner Navigation til en kontakt fra telefonbogen Konfigurering af håndfri-modulet Kort valg Indstillinger Konfigurering af NAVIGON 33xx 43xx max Appendiks Tekniske data Mærkning og serienummer Overensstemmelseserklæring Troubleshooting Stikordsfortegnelse...75 Brugermanual Indholdsfortegnelse V

6 1 Indledning 1.1 Om denne manual Konventioner For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skrifttyper: Fed og kursiv: STORE BOGSTAVER: Fed skrift: Understreget: Understreget og kursiv: Produktbetegnelser Vindue-og dialognavne Fremhæver vigtige dele af teksten Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen Betegnelser for navigationsanlæggets betjeningselementer Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstafsnit: Informationer og gode tips til brug af softwaren Yderligere informationer og forklaringer Advarsler 1.2 Juridisk information Garanti Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software. NAVIGON AG er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at modtage informationer vedrørende fejl eller forbedringsforslag, for at kunne tilbyde endnu bedre produkter i fremtiden Indledning

7 1.2.2 Varemærke Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder af den pågældende registrerede ejer. Alle her angivne varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt tredjemands rettigheder. Microsoft, Outlook, Excel, Windows er beskyttede varemærker af Microsoft Corporation. NAVIGON er et beskyttet varemærke af NAVIGON AG. 1.3 Spørgsmål til produktet Har du spørgsmål til produktet? Besøg vores website og klik på "Support". Her finder du et område med ofte stillede spørgsmål (FAQcenter) og erfarer, hvordan du kan kontakte os via telefon eller . 2 Inden du starter 2.1 Leveringsomfang Kontroller om leveringen er komplet. Kontakt omgående den forhandler, hvor du har købt produktet, hvis leveringen ikke er komplet. Sammen med produktet har du modtaget: Navigationsanlæg NAVIGON 33xx 43xx max Bilholder (i dele, se "Samling af holder", side 11) Billadekabel (10-24V-netadapter til cigartænderen) med integreret TMC-antenne USB-kabel Folder med illustreret installationsvejledning Kun NAVIGON 4350 max 1 GB microsd-kort med navigationskort Inden du starter - 7 -

8 2.2 Beskrivelse af NAVIGON 33xx 43xx max 1 Touchscreen 2 Mikrofon 3 LED 4 Reset 5 Mini-USB-bøsning til USB-kabel / billadekabel 6 Slot til microsd-memory kort 7 On/Off 2.3 Vigtige sikkerhedsinformationer I din egen interesse bør du læse nedenstående sikkerhedsinformationer og advarsler omhyggeligt, inden du tager dit navigationssystem i brug Sikkerhedsinformationer for navigationen Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! For at beskytte dig selv og andre mod uheld må navigationssystemet ikke betjenes under kørslen. OBS! Se kun på displayet, når du befinder dig i en sikker trafiksituation! Inden du starter

9 OBS! Vejføring og trafikskilte er afgørende over for navigationssystemets instrukser. OBS! Følg kun navigationssystemets instruktioner, hvis forholdene og trafikreglerne tillader dette! Navigationssystemet bringer dig også til målet, hvis du skal afvige fra den beregnede rute. OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres. Info: Hvis du en gang ikke har forstået de indtalte kommandoer eller ikke er sikker på hvad der skal gøres ved det næste kryds, kan du hurtigt orientere dig ved hjælp af kort- eller pilvisningen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationsanlægget OBS! Anlægget skal beskyttes mod fugt. Det er ikke vandtæt og heller ikke stænkbeskyttet. OBS! Navigationsanlæggets indre må aldrig åbnes. OBS! Udsæt aldrig navigationsanlægget for stærk varme eller kulde. Derved kan det beskadiges eller dets funktion kan svigte. (Se "Tekniske data", side 72) OBS! Træk aldrig stikket ud af enheden ved at trække i kablet. Enheden kan herved beskadiges eller ødelægges. Info: Kablet må ikke knækkes. Sørg for at det ikke beskadiges af skarpkantede genstande. Info: Rengør kun navigationsanlægget med en fugtig klud. Info: Lav en sikkerhedskopi af al data i den interne hukommelse i navigationsenheden. Dette kan nemt udføres med softwaren NAVIGON Fresh som gratis kan downloades fra websiden eller Inden du starter - 9 -

10 2.3.3 Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen OBS! Fastgør holderen således at navigationsanlægget er godt synligt og nemt at betjene for bilens fører. Føreren skal dog have uhindret udsyn på trafikken! OBS! Holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområder. OBS! Holderen må ikke fastgøres for tæt på rattet eller andre betjeningselementer for at undgå at bilens betjening vanskeliggøres. OBS! Sørg ved installering af holderen for at denne ikke udgør en sikkerhedsrisiko, heller ikke ved uheld. OBS! Før ikke el-kabler i umiddelbar nærhed af sikkerhedsrelevante apparater og forsyningsledninger. OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres. Sugekoppens sugeevne kan blive svagere med tiden. OBS! Kontrollér alle sikkerhedsrelevante indstillinger for bilen efter installationen. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere der arbejder med en spænding på 10-24V. OBS! Træk stikket til billadekablet af cigartænderen når du parkerer bilen. Den integrerede netadapter forbruger altid en ringe mængde strøm og kan aflade bilens batteri. 2.4 NAVIGON 33xx 43xx max inden første brug Montering af navigationssystemet i bilen OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedshenvisninger i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side Inden du starter

11 Samling af holder Fastgørelse af holder (som på ill.) Holderen samles som illustreret. Der kræves intet værktøj. (som på ill.) 1. Rens sugekoppen og stedet på forruden hvor du vil placere holderen. Begge skal være tørre og fri for snavs og fedt. 2. Åbn armen på holderens sugekop så meget som muligt. 3. Sæt holderen med sugekoppen på forruden. 4. Tryk armen i retning forrude. Inden du starter

12 Placering af navigationsanlægget i holderen (som på ill.) På bagsiden af NAVIGON 33xx 43xx max ses en kreds med to udsparinger. 1. Hægt navigationsanlægget med den øverste udsparing ind i holderens øverste tap. (se billedet) 2. Tryk derefter anlægget mod holderen til det går i indgreb. Navigationsanlæggets strømforsyning Sammen med NAVIGON 33xx 43xx max leveres et billadekabel, der forsyner navigationsanlægget med strøm via din bils cigartænder. Forbind billadekablet med bilens cigartænder og med mini-usbbøsningen på navigationsanlæggets holder. Info: Sæt USB-stikket helt ind i navigationsenheden! (Se "Troubleshooting", side 73) OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere der arbejder med en spænding på 10-24V. Under opladningen lyser LED på undersiden af navigationsanlægget orange. Så snart batteriet helt opladet, lyser LED grønt. Info: Opladningstiden for et tomt batteri ligger ved ca. 3-4 timer. Levetiden for et fuldt batteri ligger på op til 2 timer, alt efter enhedens konfiguration. Fjernelse af navigationsanlægget fra holderen På undersiden af den plade, hvor du har hægtet navigationsanlægget i, sider en bøjle Inden du starter

13 1. Træk bøjlen hen til dig selv, således at anlægget løsner sig fra bøjlen. 2. Tag anlægget oppefra af holderen TMC-antenne NAVIGON 33xx 43xx max er udstyret med en intern TMC-modtager. TMC-antennen er integreret i billadekablet. Så snart billadekablet er tilsluttet, kan anlægget modtage aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk, f.eks. for at undgå en kø Memory card NAVIGON 33xx max, NAVIGON 4310 max: Et hukommelseskort er ikke nødvendigt for at bruge navigationsenheden, da al data er lagret i enhedens interne hukommelse. Hvis du køber yderligere navigationskort, men der ikke er plads nok til dem i navigationsanlæggets interne hukommelse, kan du også gemme disse kort på et memory card(microsd-kort). Navigationsenheden kan anvende navigationskort fra begge hukommelser. NAVIGON 4350 max: Leveringen indeholder et 2 GB microsd, der indeholder navigationskortene. Hukommelseskortet skal sættes i så navigationsprogrammet kan anvendes. 1. Sæt hukommelseskortet ind i enheden. 2. Tryk kortet ind i enheden indtil det går i hak. Info: Hvis du tilslutter NAVIGON 33xx 43xx max til din computer via et USB-kabel, genkendes den interne hukommelse som diskdrev NAVIGON. Stikket til hukommelseskortet genkendes som flytbar disk. Info: Sikkerhedskopiering, software-opdateringer og aktualisering af navigationskort gennemføres hurtigt og komfortabelt med NAVIGON Fresh, som kan downloades gratis fra websiden eller Navigation med GPS GPS baserer på i alt mindst 24 satellitter, der kredser om jorden og derved konstant udsender signaler vedr. deres egen position og klokkeslæt. GPS-modtageren modtager disse data og beregner sin egen geografiske position ud fra de forskellige positions- og tidssignaler fra de forskellige satellitter. Inden du starter

14 For en tilstrækkelig præcis positionsbestemmelse kræves data fra mindst tre satellitter. Med data fra mindst fire satellitter kan også højden over havet findes. Positionsbestemmelsen foregår med en nøjagtighed på ned til tre meter. Når navigationssystemet har bestemt din position, kan denne position danne udgangspunktet til en ruteberegning. Kortmaterialet til dit navigationsanlæg indeholder de geografiske koordinater på alle digitalt registrerede særlige adresser (P.O.I), veje og byer. Navigationsanlægget kan derfor beregne en rute fra et udgangspunkt til et destinationspunkt. Den aktuelle position og dens visning på kortet beregnes ca. en gang per sekund. Således kan du se på kortet hvordan du bevæger dig. 3 Aktivering af NAVIGON 33xx 43xx max 1. Tryk tast (On/Off) til anlægget tænder. (ca. 1,5 sekunder) Hvis adgangskodebeskyttelse har været aktiveret, åbnes vinduet INDTAST ADGANGSKODE. 2. Indtast adgangskoden. 3. Klik på OK. Vinduet NAVIGATION åbnes. Info: Når NAVIGON 33xx 43xx max tages i brug for første gang, opfordres du at definere følgende indstillinger: Sproget, softwarens skal benytte Længdeenheden for afstandsangivelser Formatet for klokkeslæt Info: Hvis ikke du har benyttet NAVIGON 33xx 43xx max i meget lang tid, er batteriet muligvis helt tomt. I så fald skal anlægget først tilsluttes til bil-ladekablet eller en egnet oplader, inden det kan tændes. Opladere og andet tilbehør finder du i NAVIGON shop på eller i specialforretninger. Glemt adgangskoden? Hvis du har glemt adgangskoden, gør som beskrevet under "Glemt adgangskoden?" på side 17. Sæt navigationsenheden på standby Tryk kort (maks. 1,5 sekunder) på tast (On/Off). - eller Aktivering af NAVIGON 33xx 43xx max

15 1. Klik i vinduet NAVIGATION i navigationssoftwaren på kontaktfladen 2. Klik på Standby. Standby automatisk. NAVIGON 33xx 43xx max kan konfigureres så navigationssystemet automatisk går i standby-mode. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Generelt > Standby automatisk. Angiv efter hvilken tid navigationssystemet skal gå på standby (Aldrig, Efter 10 min., Efter 20 min., Efter 30 min.). Vælg Ingen strøm, for at sætte systemet på standby, hvis den eksterne strømtilførsel afbrydes. Så snart det tilkobles igen, tænder det igen automatisk. Slukning af navigationsanlægget Tryk tast (On/Off) til anlægget slukker. (ca. 4 sekunder) -eller- 1. Klik i vinduet NAVIGATION i navigationssoftwaren på kontaktfladen. 2. Klik på Afslut. Info: Hvis du sætter navigationsanlægget på standby, åbnes det næste hurtigt gang det tændes med det samme vindue der var aktiv da det blev slukket. Det forbruger dog stadig en lille mængde energi i standbyfunktionen. Batteriet kan være tømt efter et par dage. Hvis du slukker enheden, forbruger den ingen energi. Det kan tage nogle måneder inden batteriet er tømt. Tænding udløser en genstart af enheden og tager en smule tid (ca. 30 sekunder). Dine indstillinger og dine gemte destinationer og ruter består fortsat. 3.1 Manual Der er lagret et udtog af den aktuelle manual på navigationsapparatet, der beskriver navigations-softwarens vigtigste funktioner. Sådan åbnes manualen 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Manual. Vinduet INDHOLDSFORTEGNELSE åbnes. 2. Klik på navnet på det kapitel du vil læse. Kapitlets indhold vises- Aktivering af NAVIGON 33xx 43xx max

16 Ved hjælp af kontaktfladerne (Op) og (Ned) kan du bladre en side frem eller tilbage. Ved hjælp af kontaktfladerne (Til venstre) og (Til højre) kan det foregående eller næste kapitel åbnes. Klik på kontaktfladen Indholdsfortegnelse for at åbne vinduet INDHOLDSFORTEGNELSE. Klik på kontaktfladen (Luk),for at lukke manualen. Vinduet NAVIGATION åbnes. 3.2 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. En beskrivelse af alle optioner, der står til rådighed, findes i kapitel "Optioner" på side Adgangskode-funktion Ved at oprette en adgangskode kan navigationsanlægget beskyttes mod uautoriseret brug. 4.1 Aktivering af adgangskode 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet NY ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast en adgangskode i feltet Ny adgangskode og klik på Næste. 3. Gentag denne adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode. 4. Klik på Aktivér. Info: Adgangskoden skal præcist have 4 cifre. 4.2 Ændring af adgangskode 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet INDTAST ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast den gamle adgangskode i feltet Indtast adgangskode Adgangskode-funktion

17 3. Klik på Ændr adgangskoden. Vinduet NY ADGANGSKODE åbnes. 4. Indtast en adgangskode i feltet Ny adgangskode og klik på Næste. 5. Gentag denne adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode. 6. Klik på Aktivér. Info: Den nye adgangskode skal præcist have 4 cifre. 4.3 Fravalg af adgangskode 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet INDTAST ADGANGSKODE åbnes. 2. Indtast den gamle adgangskode i feltet Indtast adgangskode. 3. Klik på Deaktivér. 4.4 Glemt adgangskoden? Hvis du tre gang har angivet en forkert adgangskode, åbnes et vindue med en vejledning om, hvad du nu skal gøre. Følg vejledning på skærmen. 5 Betjening af NAVIGON 33xx 43xx max 5.1 Information Ved mange vinduers øverste kant vises der forskellige ikoner med informationer. GPS Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse: Ingen GPS (Intet symbol): Den indbyggede GPS-modtager er ikke klar. Kontakt kundeservice hvis dette problem fortsætter. Intet signal: Der modtages data fra færre end tre satellitter. Positionen kan ikke beregnes. GPS klar: Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes. Betjening af NAVIGON 33xx 43xx max

18 Detaljerede informationer vedrørende GPS-status findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 53. Kompass Ikonet Kompass viser i hvilken retning du lige bevæger dig. Det kan vise følgende retninger: N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. TMC (Trafikmeldinger) Der er en TMC-modtager integreret i NAVIGON 33xx 43xx max, der leverer de aktuelle trafikmeldinger til navigationssystemet. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk f.eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmeldinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Stationssøgning (i rødt): TMC-modtageren er klar til modtagelse, men finder ingen station, der udsender TMC-signaler. Der er ingen trafikmeldinger. Stationssøgning: TMC-modtageren er klar, men kan ikke finde en station, der udsender TMC-signaler. Der foreligger dog stadig trafikmeldninger. Dette kan f.eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. TMC på standby (i gråt): Trafikmeldinger kan modtages. Info: TMC-antennen er integreret i billadekablet. Ikonet Stationssøgning kan derfor også fremkomme, hvis billadekablet ikke er tilsluttet NAVIGON 33xx 43xx max. En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side 55. Energi Ikonet Energi kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri: Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet er helt opladet. - eller - Batteriet kan ikke oplades da dets temperatur er for høj eller for lav. Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig Betjening af NAVIGON 33xx 43xx max

19 Anlægget forsynes af sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er svag. Bluetooth / Telefon (kun NAVIGON 4350 max) NAVIGON 4350 max har et integreret Bluetooth-håndfri-modul. På denne måde kan det også anvendes som håndfri-udstyr til en Bluetooth-egnet mobiltelefon. Ikonet Telefon kan vise følgende tilstande for håndfri-modulet: Ingen Bluetooth (Intet symbol): Bluetooth-funktionen er ikke aktiv. Ikke Forbundet (rød mobiltelefon): NAVIGON 4350 max har ingen Bluettoth-forbindelse til en anden enhed. Forbundet (hvid mobiltelefon): NAVIGON 4350 max er forbundet med et headset eller en mobiltelefon. Aktiv opkald (grøn mobiltelefon): Håndfri-modul i NAVIGON 4350 max anvendes aktuelt til telefonering. Muting Ikonet Muting kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Intet symbol: Navigationsapplikationen er ikke undertrykt. Muting: Navigationsapplikationen er undertrykt. Hvis du befinder dig i en navigation, udlæses ingen køresbeskeder. Info: Ikonet viser kun undertrykkelse af navigationsbeskeder. Den siger intet om håndfri-sættets lydstyrke. 5.2 Software-tastatur Hvis der kræves tekstindtastninger, vises der et software-tastatur på skærmen. På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. Navigationssystemet indsætter tegnene automatisk. Hvis du f.eks. søger efter byen "Bärnau", indtast bare "BARNAU". Specialtegn kan dog være nyttige ved betegnelsen af gemte til-adresser og ruter. Betjening af NAVIGON 33xx 43xx max

20 5.2.1 Særlige taster indføjer et blanktegn. sletter tegnet foran markøren. åbner taltastaturet. Latinske, kyrilliske, græske bogstaver åbner det latinske bogstavtastatur. åbner det kyrilliske bogstavtastatur. åbner det græske bogstavtastatur. Indtastning af adresser eller navne på særlige adresser åbner som standard tastaturet med skriften i det pågældende land. Hvis du vil gemme en destination i Foretrukne, eller hvis du vil angive en kategori særlige adresser eller et land, åbnes som standard tastaturet for brugergrænsefladens sprog. Fra det kyrilliske og græske tastatur kan du også skifte til det latinske tastatur. Mange adresser kan derefter translitereres eller indtastes på brugergrænsefladens sprog. Eksempel: Brugergrænsefladen er tysk. Du vil navigere til Moskva. Du har nu følgende muligheder: "Москва" (kyrillisk) "Moskva" (translitereret) "Moskva" (dansk) Info: Vej- og bynavne kan kun indtastes på brugergrænsefladens sprog, hvis de også på denne stavemåde findes i kortets database. Info: Der står altid maks. 2 tastaturer til rådighed. Umlaut, accenter, yderligere bogstaver Til hver skrift findes en yderligere tastatur med specialtegn. åbner tastaturet med latinske specialtegn. åbner tastaturet med kyrilliske specialtegn. åbner tastaturet med græske specialtegn Betjening af NAVIGON 33xx 43xx max

21 Så snart du har indtastet et specialtegn, vises der automatisk et bogstavtastatur igen Indtastning af data Ofte findes lister hvor du kan vælge et punkt. Dette sker f.eks. hvis du indtaster en by. Så snart du har indtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav i det angivne land. Så snart du indtaster yderligere bogstaver, fremkommer efter hver indtastning den første by, der begynder med de indtastede bogstaver. Når den rigtige by vises, klik på (OK) for at afslutte indtastning af byen. Du kan altid åbne en liste, der indeholder alle byer, hvis navn begynder med de indtastede bogstav eller indeholder den indtastede tekst i navnet. Jo flere bogstaver du har indtastet, jo kortere bliver listen. Klik på (Åbn listen) for at få vist denne liste. Ved hjælp af kontaktfladerne (Op) og (Ned) kan du bevæge dig på listen. For at overtage et punkt på listen i indtastningsfeltet, klik på dette punkt. Så snart du har overtaget dette punkt, lukke listen. Indtastning af byen er dermed afsluttet. Klik på (Luk listen) for at lukke listen uden at overtage punktet. Info: Listen åbnes automatisk når den kun indeholder 5 færre punkter. 5.3 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. En beskrivelse af alle optioner, der står til rådighed, findes i kapitel "Optioner" på side Menuer Nogle aktiveringsflader indeholder en menu, der åbnes ved aktivering Klik på et menupunkt for at udføre dettes funktion. Betjening af NAVIGON 33xx 43xx max

22 Når du lukker menuen uden at udføre en funktion, klik på aktiveringsfladen du brugte for at åbne menuen. 6 Navigation Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedshenvisninger i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 8. Mangelfuld GPS-modtagelse Hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, stoppes navigationen. Så snart der igen modtages GPS-signaler, genkender navigationssystemet, om din position i mellemtiden har ændret sig. Du kan nu fortsætte navigationen. Ankomst ved destinationen Når den angivne destination er nået, udgives en tilsvarende besked. På kortet vises kun den aktuelle position (orange pil). 6.1 Start af navigationsapplikationen Du har tændt for navigationsanlægget og evt. indtastet adgangskoden. Følgende meddelelse fremkommer: "Bemærk at trafikloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." Når du har læst og forstået hele teksten, klik på OK. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik på Annuller for at slukke for navigationsanlægget igen.. Vinduet NAVIGATION åbnes. Derfra har du adgang til alle funktioner i navigationsapplikationen. Kun NAVIGON 4350 max Klik på (Telefon) for at vise håndfri-modulet i forgrunden. Klik på (Navigation) for igen at vise vinduet NAVIGATION i forgrunden. Yderligere informationer vedr. den håndfrie installation kan findes i kapitlet "Håndfri-modul (kun NAVIGON 4350 max)" på side Navigation

23 Initialisering af GPS-modtageren Info: For perfekt modtagelse af GPS-data kræver GPS-modtageren frit udsyn til satellitten. Tunneller, snævre gader eller spejlinger på husfacader kan indskrænke GPS-modtagelsen meget eller gøre den helt umulig. Hvis GPS-modtageren eller navigationsanlægget sidder i en bil med metaldampede ruder eller en forrudeopvarmning, kan dette være årsagen for den dårlige modtagelse. Så snart navigationsanlægget er tændt, starter initialisering af GPSmodtageren. Den første initialisering af den integrerede GPS-modtager sker efter første start af navigationsapplikationen. Dette kan tage i op til 20 minutter. Info: Hvis ikonet GPS viser tilstanden GPS klar efter meget kortere tid end 20 minutter, lad navigationsanlægget for sikkerheds skyld være tændt i yderligere mindst 15 minutter, så en pålidelig drift af modtageren er garanteret. Hver gang navigationsanlægget tændes derefter, starter GPSmodtagelsen efter kort tid. Hvis navigationsanlægget ikke har været tændt i længere end en uge, kan den efterfølgende initialisering igen tage op til 10 minutter. I øverste højre hjørnet på skærmen vises ikonet GPS. Så snart der modtages data fra mindst tre satellitter, skifter ikonet til (GPS klar). Info: Initialiseringen udføres hurtigst, hvis du ikke starter med at køre inden initialiseringen er afsluttet. Nærmere informationer til ikonet GPS findes i kapitel "GPS" på side 17. Tilbage til vinduet Navigation Vinduet NAVIGATION åbnes, når navigationsapplikationen startes. Hvis der er et andet vindue åbent i navigationsapplikationen, klik på (Tilbage). Så vender du tilbage til det vindue, du er kommet fra. Klik så ofte på (Tilbage), indtil vinduet NAVIGATION åbnes. 6.2 Indtastning af destination Under Ny destination angives destinationer, der ikke er navigeret til før eller som ikke er gemt. Navigation

24 Du kan her angive en adresse eller koordinater for destinationen, vælge en særlig adresse eller vælge en destination fra de direkte adresser. Info: Hvis du indtaster en ny destination for første gang, opfordres du at vælge det land, hvor din destination ligger. Under Mine destinationer stiller NAVIGON 33xx 43xx max følgende lister over destinationer eller adresser til rådighed: FORETRUKNE: alle destinationer, der er indtastet og derefter gemt i NAVIGON 33xx 43xx max. SENESTE DESTINATIONER: Destinationer, der før er anvendt til navigationen. IMPORTEREDE ADRESSER: her kan der vælges mellem 2 lister. FRA OUTLOOK: alle destinationer, der er importeret fra Microsoft Outlook. FRA TELEFONBOGEN Adresser fra en mobiltelefon der er tilsluttet via Bluetooth (kun NAVIGON 4350 max) Angivelse af destinationsland Øverst til venstre i vinduerne ADRESSE, SÆRLIG ADRESSE I EN BY og SÆRLIG ADRESSE OVERREGIONALT findes aktiveringsfalden Land. Den viser flaget på det land, hvor der aktuelt kan angives navigeringsdestinationer. Hvis din destination ligger i et andet land, gør som følger: 1. Klik på kontaktfladen Land. 2. Indtast navnet på det land, hvor din destination ligger. På aktiveringsfladen vises destinationslandets flag. Info: Der kan kun vælges lande, hvis kort står til rådighed for navigationssystemet Indtastning af destinationsadresse 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Indtast adresse. Hvis der i navigationsenheden befinder sig et kort for et land hvor vejen normalt angives først (f.eks Sverige, Norge,...), kan du også vælge Vej først som rækkefølge for indtastning når du har udvalgt dette land. 1a klik på Optioner >Vej først hvis du først vil indtaste vejen og derefter byen Navigation

25 Info: Følgende beskrivelse går ud fra at du har valgt By først som rækkefølgen for adresseindtastningen. Hvis du ikke hver gang vil angive i hvilken rækkefølge du vil indtaste adresseinformationerne, kan du under Optioner > Indstillinger >Generelt > Rækkefølge for adresseindtastninger indstille det fast. Vær herved opmærksom på at rækkefølgen Vej først ikke er mulig for alle lande. I dette tilfælde skal byen angives først. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Indtast navnet på destinationsvejen. 4. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret, lad feltet forblive tomt. Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, klik på feltet Tværvej og indtast navnet der. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' for at ændre indstillingen. 5. Klik på Start navigation for at navigere til denne adresse. eller Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Somme tider kan en destination ikke entydigt fastlægges, f.eks. fordi den viste kombination af by- og vejnavne findes flere gange. I så fald åbnes et vindue, hvor alle adresser, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den adresse du vil navigere til. Er det angivne husnummer ikke registreret på kortet, indeholder vinduet kun en adresse med det husnummer, der ligger nærmest på den angivne. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der. Navigation

26 Info: Du behøver ikke angive alle adressedata. Du kan også klikke på Start navigation før. Når du kun angiver byen, beregner navigationsanlægget en rute til byens geografiske midtpunkt. Hvis du kun angiver by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationsanlægget den bedste rute til denne vej Indtast koordinater Du kan også angive destinationens geografiske koordinater. Koordinaterne kan angives som decimalgrad eller med grad, minutter og sekunder. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Indtast adresse. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Klik i vinduet ADRESSE på Optioner > Indtast koordinater. Vinduet INDTAST KOORDINATER åbnes. Indtastning som decimaltal 3. Indtast breddegrad. Start indtastningen med et minustegn hvis du vil indtaste en sydlig breddegrad. 4. Indtast længdegrad. Start indtastningen med et minustegn hvis du vil indtaste en vestlig breddegrad. Indtastning med minutter / sekunder 3. Indtast breddegrad. Benyt de tilsvarende kontaktflader som vises på tastaturet til indtastning af enhederne: (grad), (minutter), (sekunder). Kontaktfladen (N S) ved siden af indtastningsfeltet viser om det drejer sig om en nordlig eller sydlig breddegrad. Klik på kontaktfladen for at ændre den aktuelle indstilling. 4. Indtast længdegrad. Benyt de tilsvarende kontaktflader som vises på tastaturet til indtastning af enhederne: (grad), (minutter), (sekunder). Kontaktfladen (Ø V) ved siden af indtastningsfeltet viser om det drejer sig om en østlig eller vestlig længdegrad. Klik på kontaktfladen for at ændre den aktuelle indstilling Navigation

27 6.2.4 Særlig adresse Særlige adresser, også kort kaldt POI (Points of Interest) er nyttige adresser, der er opdelt efter visse kategorier. De særlige adresser omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder, læger, sygehuse, indkøbscentre. Særlige adresser kan vises ved hjælp af et symbol på kortet. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger >Visning på kortet > Viste kategorier for at indstille hvilke kategorier der vises på kortet. Særlig adresse i nærheden Særlige adresser i nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle placering. På den måde kan du altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "Initialisering af GPSmodtageren" på side 23. Info: I de direkte adresser står 3 kategorier af særlige adresser fra de umiddelbare omgivelser til rådighed, efter hvilke der kan søges hurtigt og uden videre indtastning. Nærmere informationer findes i kapitel "Særlige adresser som direkte adresser" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > i nærheden. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Kategorier, hvor der i dine omgivelser ikke findes destinationer, kan ikke angives. Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destination åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 4. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Navigation

28 Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 5. Klik på navnet på en destination. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' for at ændre indstillingen. 6. Klik på Start navigation. eller Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der. Særlig adresse med overregional betydning Særlige adresser med overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, til hvilken by de hører. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > overregionalt. Vinduet SÆRLIG ADRESSE OVERREGIONALT åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Listen Destination åbnes. Den indeholder særlige adresser i den angivne kategori i alfabetisk rækkefølge. 3. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 4. Klik på navnet på en destination. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes Navigation

29 På kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' for at ændre indstillingen. 5. Klik på Start navigation. eller Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der. Særlig adresse fra en bestemt by Særlige adresser i en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen ind i en bestemt by. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > i en by. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I EN BY åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Kategorier, hvor der i den angivne by ikke findes destinationer, kan ikke angives. Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen Underkategori. 4. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destination åbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, særlige adresser i den angivne kategori. 5. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 6. Klik på navnet på en destination. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Navigation

30 Klik på kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' for at ændre indstillingen. Destinationen kan ikke altid fastlægges entydigt, f.eks. da der findes flere restauranter med samme navn i den angivne by. I så fald åbnes et vindue, hvor alle destinationer, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den destination, du vil navigere til. 7. Klik på Start navigation. eller Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der. Særlige adresser som direkte adresser I de direkte adresser står 3 kategorier af særlige adresser til rådighed. Destinationer i nærheden, der svarer til en af disse kategorier, kan oplistes hurtigt og uden yderligere indtastninger. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Generelt for at indstille hvilke kategorier eller underkategorier der står til rådighed under de direkte adresser. Info: Kategorierne til funktionen Direkte adresse er de samme, der også står til rådighed for funktionen Særlige adresser på ruten. Se "Kortoptioner i funktion Navigation", side 48) Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "Initialisering af GPSmodtageren" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination. Menuen NY DESTINATION åbnes. På området Direkte adresse vises ikoner for de kategorier, hvor der står særlige adresser til rådighed som direkte adresser. 2. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse. En liste åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 3. Klik på Klik på navnet på en destination for at starte navigationen dertil Navigation

31 Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der Informationer om destinationen Der findes nærmere informationer om mange destinationer, du angiver, i navigationssystemets database. Ved mange restauranter er der f.eks. gemt et telefonnummer. Så kan du telefonisk bestille et bord der. At af de ovennævnte vinduer til indtastning af destinationen er åbent. Klik på Optioner > Info. Vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. Det indeholder alle informationer der findes i databasen vedrørende den angivne destination. Klik på Annuller for at lukke vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN igen. Klik på (Vis på kortet) for at få vist destinationen på kortet. NAVIGON 4350 max Klik på (Kald) for at ringe til det angivne nummer. Info: Funktionen Kald står kun til rådighed, når NAVIGON 4350 max er forbundet med mobiltelefonen via Bluetooth. Nærmere informationer vedrørende forbindelsen med en mobiltelefon findes i kapitel "Forbindelse med mobiltelefonen" på side Foretrukne Destinationer som du vil køre til flere gange, kan gemmes i listen FORETRUKNE. I listen FORETRUKNE kan der gemmes op til 500 destinationer. Informationer til lagring og bearbejdning af en til-adresse findes i kapitel "Lagring af destination" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Foretrukne. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' for at ændre indstillingen. Navigation

32 3. Klik på Start navigation. eller Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der. Info: Foretrukne fremhæves på kortet ved et lille flag med deres betegnelse Seneste destinationer NAVIGON 33xx 43xx max gemmer de seneste 12 destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen SENESTE DESTINATIONER. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Seneste destinationer. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' for at ændre indstillingen. 3. Klik på Start navigation. eller Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der Importerede adresser fra Outlook Med softwaren NAVIGON Sync kan du importere kontaktadresser du har gemt i Microsoft Outlook over i dit navigationssystem. Adresserne fra Outlook finder du i listen IMPORTEREDE ADRESSER FRA OUTLOOK. Info: NAVIGON Sync kan downloades gratis fra eller Navigation

33 Kontakter, hvor der er gemt flere adresser, vises en gang på listen IMPORTEREDE ADRESSER med hver adresse. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Importerede adresser. NAVIGON 4350 max Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Importerede adresser >Fra Outlook. 2. Klik på den adresse du vil navigere til. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' for at ændre indstillingen. 3. Klik på Start navigation. eller Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der Importerede adresser fra telefonbogen (kun NAVIGON 4350 max) Du kan importere telefonbogen fra en mobiltelefon med Bluetooth over på NAVIGON 4350 max. Adresserne fra telefonbogen findes i listen IMPORTEREDE ADRESSER FRA TELEFONBOGEN. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Mine destinationer > Importerede adresser > Fra telefonbogen. 2. Vælg den ønskede kontakt fra telefonbogen. 3. Klik på den adresse du vil navigere til. Vinduet DETALJEREDE INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. På kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' står om der skal beregnes flere ruteforslag (Ja) eller ej (Nej). Klik på kontaktfladen Aktivér 'MyRoutes' for at ændre indstillingen. 4. Klik på Start navigation. eller Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Navigation

34 Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der Navigation hjem I NAVIGON 33xx 43xx max kan en adresse gemmes om hjemmeadresse. Navigationen til denne adresse kan altid aktiveres ved at klikke på en enkel aktiveringsflade. Yderligere informationer vedr. lagring af hjemmeadresse findes i kapitel "Definere hjemmeadresse" på side 37. Klik i vinduet NAVIGATION på Hjem. Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du opmærksom på dette i et dialogvindue. Navigationen starter. Der gælder den samme ruteprofil som ved seneste navigation Definition af destination på kortet Ved hjælp af denne funktion kan til-adressen til en navigation direkte vælges på kortet. Ud over byer og veje kan også særlige adresser vælges på denne måde. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Vis kort. 2. Klik på (Søg destination). Kortet åbnes i funktion Søg destination. 3. Klik på det punkt, du vil navigere til. Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 50. Det punkt, du har klikket på, vises under trådkrydset. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 4. Klik på (OK). Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte destination. 5. Klik på Kør derhen. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" på side 35. Læs videre der Navigation

35 Rute-preview Kortet er åbnet i funktion Preview. Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag. Detaljerede informationer finder du i kapitlet "Kort i funktion Preview" på side 45. Ruteprofil Grundlaget for beregningen er en ruteprofil. De aktuelle indstillinger er illustreret ved hjælp af symboler på kontaktfladen (Ruteprofil) ved kortets kant øverst til højre. Klil på kontaktfladen Ruteprofil hvis du vil se nærmere på profilen eller ændre den. Info: Hvis du ændrer ruteprofilen, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer. Informationerne vedrørende de enkelte indstillinger for ruteprofilen fås ved at klikke på den pågældende kontaktflade (Hjælp). Vejbeskrivelse Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 54. MyRoutes Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret beregner navigationssystemet op til tre ruter med udgangspunkt i det aktuelle ruteprofil og viser disse i forskellige farver (orange, grøn, blå) og med numre på kortet. Passende til hver rute findes der en kontaktflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. Ved beregning af ankomsttiden eller køretiden tager navigationssystemet yderligere faktorer i betragtning som f.eks. ugedag og tid på dagen. Ruten der passer bedst til den valgte ruteprofil markeres med "MyRoute". Info: Også hvis funktionen MyRoutes er aktiveret kan det være at ingen eller kun én yderligere rute beregnes. Den pågældende visning viser så Intet yderligere alternativ. Navigation

36 Start navigation Klik på kontaktfladen for ruten, der skal anvendes til navigation. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signale, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har nu følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, beregnes ruten og navigationen starter. Klik på Annuller. Der åbnes igen det vindue, hvor di har angivet destinationen. Din destination er gemt i listen over SENESTE DESTINATIONER. Klik på Demo. Ruten beregnes med bymidten i destinationsbyen som udgangspunkt. Derefter simuleres navigationen på denne rute. Klik på (Tilbage), for at afslutte demonstrationen. Info: Hvis du har valgt destinationen på kortet, står Demo ikke til rådighed. 6.3 Administration af destinationsadresser Hver destination du angiver samt destinationer fra listerne SENESTE DESTINATIONER og IMPORTEREDE ADRESSER kan gemmes i listen FORETRUKNE. Det er især en god idé, hvis du tit kører hen til denne adresse. Info: Foretrukne fremhæves på kortet ved et lille flag med deres betegnelse Lagring af destination 1. Angiv en destination. (se "Indtastning af destinationsadresse", side 24 eller "Særlig adresse", side 27). Klik ikke på kontaktfladen Start navigation. 2. Klik på Optioner > Gem destination. - ELLER - 1. Vælg en destination fra listen SENESTE DESTINATIONER eller listen IMPORTEREDE ADRESSER. (se "Seneste destinationer", side 32 eller "Importerede adresser fra Outlook", side 32). Klik ikke på kontaktfladen Start navigation. 2. Klik på Optioner > Gem under foretrukne Navigation

37 3. Indtast en betegnelse for destinationen. 4. Klik på Gem Definere hjemmeadresse Du kan hurtigt starte navigationen til din hjemmeadresse ved at klikke på Hjem i vinduet NAVIGATION. Du kan indstille præcist en destination fra listen som din hjemmeadresse. Denne destination lagres i listen FORETRUKNE. Følg denne fremgangsmåde: 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Indtast adresse. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Indtast din hjemmeadresse. 3. Klik på Optioner > Gem destination. 4. Angiv en betegnelse for denne adresse. (f.eks. "Fra-adresse") Din hjemmeadresse er nu lagret i listen FORETRUKNE. 5. Klik på (Tilbage). Vinduet NAVIGATION åbnes. 6. Klik på Mine destinationer > Foretrukne. 7. Vælg i listen FORETRUKNE den destination, du vil definere som hjemmeadresse. (Se også "Foretrukne", side 31) 8. Klik på Optioner > Fra-adresse. Den valgte destination er nu lagret som hjemmeadresse. I listen FORETRUKNE er hjemmeadressen kendetegnet ved hjælp af et lille hus. Info: Hjemmeadressen vises også på kortet ved hjælp af et lille hus. Ændring af hjemmeadresse Du kan altid definere en anden adresse som hjemmeadresse. Følg fremgangsmåden ovenfor. 6.4 Rute med delstrækninger Du kan også planlægge ruter også uden GPS-modtagelse, f.eks. derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket. f.eks. til ferien. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner. Listen over optioner åbnes. 2. Klik på optionen Ruteplanlægning. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Navigation

38 6.4.1 Angivelse af startpunkt Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vil starte rejsen. Dette behøver ikke altid være den aktuelle position: Hvis du allerede derhjemme planlægger en udflugt på dit feriested, kan du f.eks. angive din hoteladresse som startpunkt. Startpunktet er kun vigtigt, hvis du vil se en planlagt rute på kortet, men aktuelt ikke har GPS-modtagelse eller ikke befinder dig på det planlagte startpunkt. Det startpunkt du angiver har derfor løbenummer "0". Så snart du starter en navigation, anvendes din aktuelle position som startpunkt. Første delstrækning er så turen til rutepunktet med det løbende nummer "1". 1. Klik på feltet Fastlæg startpunkt. Menuen STARTPUNKT åbnes. Hvis du vil angive din aktuelle position som startpunkt: 2. Klik på menupunktet Aktuel position. Hvis du vil angive en anden startpunkt: 2. Klik på den pågældende kontaktflade. 3. Angiv startpunktet. (se pågældende afsnit i kapitel "Indtastning af destination", side 23 ff.) 4. Klik på Sæt startpunkt. Den valgte position vises nu ved siden af kontaktflade 0 (Startpunkt). Ændring af startpunkt Klik på startpunktet (aktiveringsflade (0). Menuen STARTPUNKT åbnes. Nu kan du angive et andet startpunkt. Gør som beskrevet ovenfor Angivelse af rutepunkter Rutepunkter på en rute er de destinationer du vil navigere til. Ved siden af hvert rutepunkt vises dets løbende nummer på en kontaktflade. 1. Klik på feltet Tilføj rutepunkt. Menuen RUTEPUNKT åbnes. 2. Klik på aktiveringsfladen for den ønskede type destinationsangivelse. 3. Angiv rutepunkt. (se pågældende afsnit i kapitel "Indtastning af destination", side 23 ff.) 4. Klik på Tilføj Navigation

39 Det valgte rutepunkt vises nu ved siden af dets løbende nummer. Gentag disse skridt for hver yderligere destination du vil tilføje ruten Bearbejdning af rutepunkter Rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge kan ændres efter ønske. Info: Startpunktet (løbende nummer "0") kan hverken forskydes eller slettes. Du kan også gøre et andet rutepunkt til startpunkt. Klik på det rutepunkt, du vil bearbejde. Kontekstmenuen indeholder følgende aktiveringsflader: Rutepunkt frem: Forskyder rutepunktet fremad. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 1) Rutepunkt tilbage: Forskyder rutepunktet bagud. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 3) Slet: sletter det valgte rutepunkt. Et dialogvindue opfordrer til at bekræfte sletningen Administration af ruten Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn. Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den genberegnes inden navigationen. Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes. Lagring af ruten Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Klik på Optioner > Gem rute. 2. Indtast en betegnelse for ruten. 3. Klik på Gem. Destinationen er nu optaget i listen GEMTE RUTER. Dialogvinduet lukkes. Hentning af ruten 1. Klik på Optioner > Gemte ruter. Navigation

40 2. Klik på den rute der skal hentes. 3. Klik på Hent rute. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er registreret Beregning og visning af rute En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPSmodtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen. Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. Klik på Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Startpunktet og rutepunkterne er vist ved små flag. For hver delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid angivet Simulering af rute Navigationen på en planlagt rute kan også kun simuleres. Info: For en simulering er ingen GPS-modtagelse nødvendig. Hvis du har planlagt en rute med flere afsnit, simuleres kun det først e afsnit. Du har fået vist og beregnet en rute. Klik på Optioner > Simulering. Ruten genberegnes til simulering. Efter beregningen startes simuleringen. Afslutning af simulering Simuleringen kan altid stoppes. Klik på (Tilbage). Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Rute-preview Du har fået vist og beregnet en rute. Kortet er åbnet i funktion Preview. Ruteprofil Grundlaget for beregningen er en ruteprofil. De aktuelle indstillinger er illustreret ved hjælp af symboler på kontaktfladen (Ruteprofil) ved kortets kant øverst til højre. Klil på kontaktfladen Ruteprofil hvis du vil se nærmere på profilen eller ændre den Navigation

41 Info: Hvis du ændrer ruteprofilen, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer. Informationerne vedrørende de enkelte indstillinger for ruteprofilen fås ved at klikke på den pågældende kontaktflade (Hjælp). Info: Hvis du henter ruter, der stammer fra en anden udbyder end NAVIGON, er aktiveringsfladen Ruteprofil muligvis inaktive inaktiv. I så fald kan ruteprofilen for ruten ikke ændres. Vejbeskrivelse Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 54. MyRoutes Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret beregner navigationssystemet op til tre ruter med udgangspunkt i det aktuelle ruteprofil og viser disse i forskellige farver (orange, grøn, blå) og med numre på kortet. Passende til hver rute findes der en kontaktflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. Ved beregning af ankomsttiden eller køretiden tager navigationssystemet yderligere faktorer i betragtning som f.eks. ugedag og tid på dagen. Ruten der passer bedst til den valgte ruteprofil markeres med "MyRoute". Info: Funktionen MyRoutes kan kun benyttes til ruter med ét rutepunkt. Ved ruter med to eller flere rutepunkter beregnes og vises der kun en rute, uafhængigt af om du har aktiveret funktionen eller ej. Info: Også hvis funktionen MyRoutes er aktiveret kan det være at ingen eller kun én yderligere rute beregnes. Den pågældende visning viser så Intet yderligere alternativ. Start navigation Klik på kontaktfladen for ruten, der skal anvendes til navigation. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signale, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigation

42 Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har nu følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, beregnes ruten og navigationen starter. Klik på Annuller. Kortet åbnes i funktion Preview. 6.5 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. Klik på Optioner for at åbne listen over optioner. Klik på den option, du vil udføre. Når du vil lukke listen over optionerne uden at udføre en option, klik igen på Optioner. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Ikonet viser den aktuelt indstillede funktion. Adgangskode-funktion: Åbner et vindue, hvor adgangskode-funktionen kan konfigureres. (Se "Adgangskode-funktion", side 16) Dag/Nat: Skifter mellem visningsfunktioner "Dag" og "Nat". Ikonet viser den aktuelt indstillede funktion. Direkte hjælp: åbner et vindue, hvor du hurtigt og nemt kan finde adresser og telefonnumre fra steder i din umiddelbare nærhed, som kan være nyttige i nødsituationen. (Se "Direkte hjælp", side 52). Hvis navigationsapparatet er forbundet med en mobiltelefon, kan du til direkte starte et opkald. (Kun NAVIGON 4350 max) Fabriksindstillinger: Nulstiller alle indstillinger til udleveringstilstand. Ruter og lagrede destinationer slettes. Softwaren genstartes og opfører sig som ved første start efter købet. (Se "Aktivering af NAVIGON 33xx 43xx max", side 14). NAVIGON 4350 max sletter endvidere alle forbindelsesdata for sammenkoblede enheder. Fra-adresse: Gemmer den valgte adresse som din hjemmeadresse. Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på NAVIGATION i vinduet Hjem. Gem destination: Gemmer den angivne adresse i listen FORETRUKNE. (Se "Lagring af destination", side 36) Gem position: Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN SOM... Her kan du lagre din aktuelle position under et bestemt navn i listen FORETRUKNE Navigation

43 Gem rute: Åbner et vindue hvor du kan gemme den planlagte rute under et bestemt navn. (Se "Lagring af ruten", side 39) Gem under foretrukne: Gemmer den angivne destination i listen FORETRUKNE. (Se "Lagring af destination", side 36) Gemte ruter: Åbner vinduet, hvor du kan hente en gemt rute. GPS status: Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer til GPSmodtagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position. (Se "GPS status, lagring af aktuel position", side 53) Indstillinger: Åbner vinduet INDSTILLINGER. Her kan du konfigurere navigationssystemet. (Se "Konfigurering af NAVIGON 33xx 43xx max", side 59) Indtast koordinater: Åbner vinduet INDTAST KOORDINATER. Her kan du angive din destinations geografiske koordinater. Se "Indtast koordinater", side 26). Manual: Åbner manualen på navigationsapparatet. Se "Manual", se 15) MyReport: Åbner vinduet MYREPORT. Her kan du indberette ændringer vedr. overvågningsanlæg og trafikforløb til NAVIGON. MyRoutes: Kortet åbnes i funktion Preview. Du får optil tre forskellige forslag hvordan du kan fortsætte din tur. Vælg en af de tre forslag. Omdøb: Åbner et vindue hvor du kan ændre betegnelsen for den valgte destination eller den valgte rute. Parkering: Starter navigation til en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Produktinformationer: Viser versionsnumre og Copyright-information til hardware og software. Ruteplanlægning: Åbner vinduet RUTEPLANLÆGNING. Der kan du planlægge ruter, administrere planlagte ruter og starte navigationen på en planlagt rute. (Se "Rute med delstrækninger", side 37) Ruteprofil: Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Simulering: Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse. Ved ruter med flere delstrækninger vises kun den første delstrækning. Slet alt: Sletter alle destinationer i listen eller FORETRUKNE, alt efter hvor optionen er åbnet). Listen er derefter tom. Et dialogvindue opfordrer til at bekræfte sletningen. Navigation

44 Slet: Sletter den valgte destination fra listen SENESTE DESTINATIONER eller FORETRUKNE eller den valgte rute fra listen GEMTE RUTER. Et dialogvindue opfordrer til at bekræfte sletningen. Spærring: Åbner et vindue hvori du kan spærre et vejafsnit for at beregne en rute udenom dette afsnit, f.eks. fordi trafikmeldingen i radioen har beskrevet en bilkø på afsnittet. Se "Spærring", side 53) Særlige adresser på ruten: Åbner en liste med særlige destinationer der ligger på din rute. En destination der vises her kan angives som via-adresse og der kan navigeres hertil. Tilføj til rute: Åbner ruteplanlægningen. Den angivne adresse tilføjes som rutepunkt. (Se "Rute med delstrækninger", side 37) Touchscreen-kalibrering: Hvis touchscreen reagerere unøjagtigt på berøring, kan det genkalibreres. Følg vejledning på skærmen. Trafik: Åbner vinduet TRAFIKMELDINGER, hvor de eksisterende meldinger oplistes. (Se "TMC (Trafikmeldinger)", side 55) Udelad rutepunkt: Klik på denne kontaktflade for at undlade det næste rutepunkt. Kontaktfladen er kun aktiv, hvis der mindst ligger mindst 2 rutepunkter foran dig. (Se "Rute med delstrækninger", side 37) Vejbeskrivelse: Viser en detaljeret beskrivelse af ruten med alle punkter, hvor du skal dreje af. (Se "Vejbeskrivelse", side 54) Vis på kortet: Viser den angivne adresse på kortet. Viaadresse: Indsætter det valgte punkt som rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til dette rutepunkt. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. 6.6 Arbejdet med kortet Valg af navigationskort For hvert land findes et eget navigationskort. En navigation kan dog ske uden afbrydelse over flere lande på et kontinent, hvis der kan beregnes en gennemgående rute på de gemte kort. Selvom der er kort for andre kontinenter til rådighed på navigationssystemet, kan NAVIGON 33xx 43xx max kun arbejde med kort for èt kontinent ad gangen. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Indstillinger > Visning på kortet for at se hvilke kort der benyttes aktuelt. Der kan du også vælge et andet kontinent, hvis der befinder sig kort over lande på andre kontinenter på navigationsanlægget Navigation

45 6.6.2 Kort i funktion Preview Du har angivet en destination og klikket på Start navigation. - ELLER - Du har planlagt eller hentet en rute og klikket på Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. 1 Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret, vises op til tre nummererede ruter i forskellige farver (orange, grøn, blå) på kortet. Hvis funktionen MyRoutes er deaktiveret eller hvis du har planlagt en rute med mere end et rutepunkt, vises der kun en rute. 2 Den aktuelle position vises (orange pil). Hvis du vil have vist en planlagt eller hentet rute og det angivne startpunkt er ikke din aktuelle position, vises den aktuelle position måske ikke i preview. 3 På kontaktfladen (Ruteprofil) er de aktuelle indstillinger kendetegnet ved hjælp af symboler. Hvis du klikker på denne kontaktflade åbnes indstillingsvinduet RUTEPROFIL. Det venstre symbol viser hvilken hastighedsprofil er aktiv (i eksemplet: personbil). De tre symboler til højre viser om Motorvej, Betalingsveje og Færger er tilladt ved ruteberegning. 4 Passende til hver rute (orange, grøn, blå) findes der en kontaktflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. På hver kontaktflade vises den estimerede ankomsttid, hele kørselsstrækningen og den estimerede køretid for den valgte rute. Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret markeres den rute der bedst passer til den valgte ruteprofil med "MyRoute". Så snart du klikker på en kontaktflade startes navigationen til den tilsvarende rute. Navigation

46 5 Destinationen er markeret ved et lille flag. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille flag. Ved en rute med flere etaper vises kørselstrækningen og den estimerede køretid for de enkelte etaper. Klik på kontaktfladen (Ruteprofil) (se ill. punkt 3) for at se eller ændre de indstillinger der ligger til grund for beregning af ruten. Klik på den rutes kontaktflade (se ill., punkt 4) som du benytte til navigation for at starte navigationen. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten evt.. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste rutepunkt. Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vejbeskrivelse. (se "Vejbeskrivelse", side 54) Klik på (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se "Kort i funktion Søg destination", side 50) Kort i funktion Navigation Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er navigationen startet. Kortet åbnes i funktion Navigation. 1 Her vises hvilke skilte du bør følge. 2 Her vises evt. hastighedsbegrænsninger. 3 Ruten er markeret i orange. 4 I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter hinanden, hvilken handling der er den overnæste. 5 Det store pilefelt viser skematisk det næse vejkryds hvor du skal dreje af. Derunder vises afstanden til dette vejkryds Navigation

47 Når du nærmer dig vejkrydset, vises der udover afstandsangivelsen også en punktfremstilling. Jo flere gule punkter du ser, jo nærmere kommer du krydset. Hvis du ikke skal dreje af længe, vises der kun en pil ligeud med en angivelse af afstanden, der viser hvor længe du skal følge vejen. Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. 6 Hvis der meldes et trafikproblem på din rute, åbnes feltet Trafikmeldinger. Hvis der i feltet Trafikmeldinger vises en afstand, er der endnu ikke beregnet en alternativ rute omkring det pågældende trafikproblem Klik på feltet Trafikmeldinger for at åbne vinduet PREVIEW TMC. Det viser et udsnit af kortet for det trafikafsnit trafikmeldingen handler om og en mulig omkørsel. Hvis afstanden ikke fremkommer, undgås alle forhindringer, der er meldt på din rute og kan medføre forsinkelser. Klik på feltet Trafikmeldinger for at åbne vinduet TRAFIKMELDINGER. (Se "Preview TMC", side 55) Info: Beregning af alternative ruter omkring de meldte trafikproblemer kan gennemføres automatisk. (Se "Indstillinger TMC", side 58) 7 Feltet Parkering vises når du er tæt på din destination. Klik på dette felt for at vælge en parkeringsplads i nærheden af din destination som ny destination. 8 Før mange vejkryds vises og skjules informationerne fra punkt 9 og 10. I stedet for vises, hvilke kørebaner der fører til din destination. Klik på feltet for at skjule kørebane-informationerne. 9 Her vises højden over NN og den aktuelle hastighed. 10 I feltet I alt ser du den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. Klik på ankomsttiden, hvis du i stedet for vil se den forventede køretid. Klik igen på infoboksen, hvis du i stedet for igen vil se den forventede ankomsttid. 11 Din aktuelle position vises på kortet (orange pil). Her sørger et kontinuerligt ændret kortudsnit for at den aktuelle position altid vises på kortet. Navigation

48 12 Hvis du navigerer på en rute med flere delstrækninger, ser du i feltet Afsnit den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid for den aktuelle delstrækning. Klik på ankomsttiden, hvis du i stedet for vil se den forventede køretid. Klik igen på infoboksen, hvis du i stedet for igen vil se den forventede ankomsttid. 13 I det øverste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du skal køre på næst. 14 I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du aktuelt kører på. Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan konfigureres via Optioner > Indstillinger > Navigation. Nogle punkter fungerer kun hvis de pågældende informationer er indeholdt i kortmaterialet. Info: Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. Klik på Optioner > Rute > Vejbeskrivelse > for at se en detaljeret vejbeskrivelse. Se "Vejbeskrivelse", side 54) Klik på (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (Se "Kort i funktion Søg destination", side 50) Lydstyrke Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner kan også indstilles under kørselen. 1. Klik på (Lydstyrke). Lydstyrkebjælken åbnes. Den indeholder tre kontaktflader til regulering af lydstyrken. (Øg), (Reducer), (Lyd til/fra). 2. Klik igen på (Lydstyrke) eller vent nogle sekunder. Lydstyrkebjælken lukkes. Afslutning af navigationen Klik på (Tilbage), for at afslutte navigationen. I et dialogvindue opfordres du at bekræft afslutningen. Kortoptioner i funktion Navigation Klik på Optioner. Der åbnes et vindue med flere kontaktflader. De vigtigste funktioner for navigation er tilgængelige via kontaktfladerne med ikoner Navigation

49 Yderligere funktioner finder du hvis du klikker på en af kontaktfladerne Destination, Rute, Servicetjenester eller Generelt. En beskrivelse af alle optioner, der står til rådighed, findes i kapitel "Optioner" på side Reality View Kortet skifter til funktion Reality View, hvis du under kørsel på motorvejen nærmer dig et af de følgende punkter: NAVIGON 43xx max (Reality ViewPRO): et motorvejskryds en sammenfletning af to motorveje frakørselen hvor du vil forlade motorvejen NAVIGON 33xx max (Reality View light): frakørselen hvor du vil forlade motorvejen Funktionen Reality View viser meget tydeligt, hvilke skilte og hvilke spor du skal følge. Denne fremstilling forbliver uændret til du er kørt forbi det viste sted. Derefter skifter kortet tilbage til funktion Navigation. Klik på et tilfældigt punkt på kortet for før at skifte tilbage til funktion Navigation. Info: Funktionen Reality View findes ikke for motorvejskryds eller sammenfletninger. Funktionen er afhængig af det benyttede kortmateriale. Navigation

50 6.6.5 Kort i funktion Søg destination Kortet er altid i funktion Søg destination, når der fremkommer et trådkryds. I adressefeltet findes koordinaterne og evt. navnet på vejen under trådkrydset. Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Den ar altid udrettet så nord er øverst. Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men der vises færre detaljer. Zoom ind: Det viste kortudsnit bliver mindre, men der vises flere detaljer. Zoom: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du tegne et kortudsnit med pennen eller fingeren. Tegnes kortudsnittet fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, zoomes der bagefter til displaystørrelse. Tegnes kortudsnittet fra nederste højre til øverste venstre hjørne, zoomes ud af kortet. Forskyd: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du forandre det viste kortudsnit med stiften eller fingeren. Forskyd kortet i den ønskede retning. Hele ruten: Zoomer kortet så hele ruten er synlig. Aktuel position: Vælger det viste kortudsnit så den aktuelle position er centreret Navigation

51 Arbejdet i funktion Søg destination 1. Klik på det punkt, du vil navigere til. Det punkt, du har klikket på, vises under trådkrydset. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 2. Klik på (OK). Der vises kontaktflader med forskellige funktioner. Kør derhen: Starter navigationen til det valgte punkt. Hvis du lige befinder dig i en navigation, afbrydes denne. MyReport: Åbner vinduet MYREPORT. Her kan du indberette ændringer vedr. overvågningsanlæg og trafikforløb til NAVIGON. Viaadresse: Indsætter det valgte punkt som rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til dette rutepunkt. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Denne funktion er kun aktiveret, når du lige befinder dig i en navigation. Tilføj til rute: Tilføjer det valgte punkt som sidste punkt i ruteplanlægningen, således at navigationen dertil sker efter den oprindelige destination eller efter de andre ruteoptioner. Gem: Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN SOM... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder det angivne punkt gemmes i listen FORETRUKNE. (Se "Lagring af destination", side 36) Søgning i området: Åbner vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN. Her kan du søge efter destinationer i nærheden af det angivne punkt. (se "Særlig adresse i nærheden", side 27) Klik på (Søg destination) eller på (Tilbage), for at afslutte funktion Søg destination. Du vender tilbage til det vindue, hvor denne funktion blev startet. 6.7 Nyttige funktioner I nærheden Mens navigationen er i gang eller hvis du har åbnet kortet over kontaktfladen Vis kort kan du få vist særlige destinationer, favoritter og trafikmeldinger for det viste kortudsnit så du får et godt overblik. Info: Denne funktion er ikke til rådighed hvis kortet er åbnet i enten funktion Søg destination, Preview eller i Reality View. 1. Klik på et punkt på kortet. Navigation

52 Listen I NÆRHEDEN åbnes. Denne indeholder særlige destinationer, favoritter eller trafikmeldinger for det aktuelt viste kortudsnit. 2. Klik på en position på listen for at få vist detaljerede informationer om dette. Du har nu følgende muligheder: Klik på Viaadresse for at sætte det valgte punkt som viadestionation. Navigationen fører nu først til denne via-destination. Derefter kan du fortsætte navigationen til den oprindelige destination. Kontaktfladen Viaadresse er kun aktiv mens navigationen forgår. Klik på Start navigation for at navigere til det valgte punkt. Klik på Annuller for at lukke listen igen. Info: Funktionen I nærheden er kun tilgængelig ved tilstrækkelig GPSmogtagelse Direkte hjælp Hvis du ser en ulykke eller er havareret, kan det være nødvendigt hurtigt at tilkalde hjælp og meddele din aktuelle position. Klik på Optioner > Direkte hjælp. Vinduet DIREKTE HJÆLP åbnes. Hvis GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for en positionssøgning, vises adressen og de geografiske koordinater på din aktuelle position. Klik på (Vis på kortet), hvis du vil se din aktuelle position på kortet. I vinduets nederste halvdel findes aktiveringsfelter for 4 kategorier: Tankstation, Politistation, Sygehus, Apotek. Klik på den pågældende aktiveringsflade. Den nærmeste hjælper i den valgte kategori vises. Der fremkommer navn, adresse, telefonnummer (hvis kendt) og hvor langt og i hvilken retning hjælperen er at finde. Du har nu følgende muligheder: Kun NAVIGON 4350 max Klik på kontaktfladen Kald for at ringe til det angivne nummer. Aktiveringsfladen Kald står ikke til rådighed, hvis hjælperens telefonnummer ikke er gemt eller hvis navigationsanlægget ikke har en Bluetooh-forbindelse til en mobiltelefon. Klik på kontaktfladen Kort for at se din position og hjælperens på kortet. På denne måde kan du få et overblik over vejen dertil. Klik på Start navigation. Du føres så direkte til den viste hjælper Navigation

53 Ved hjælp af aktiveringsfladerne (Op) og (Ned) kan du udvælge andre hjælpere i den valgte kategori. Hjælperne er sorteret efter deres afstand fra din aktuelle placering. Ved hjælp af aktiveringsfladen (Tilbage) vender du tilbage til vinduet DIREKTE HJÆLP. Info: Der vises kun hjælpere, der ikke er mere end 50 km væk fra din position GPS status, lagring af aktuel position I vinduet GPS STATUS findes et overblik over de data, navigationssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-signaler. GPS-status er tilgængelig fra mange vinduer. Klik på Optioner > GPS status. Den aktuelle position kan gemmes i listen FORETRUKNE. 1. Klik på Gem position. Dialogvinduet GEM DESTINATIONEN SOM... åbnes. 2. Indtast en betegnelse for destinationen. 3. Klik på Gem Spærring Under navigationen kan du altid spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s få beregnet en rute rundt omkring dette afsnit, f.eks. hvis du i radioen hører om trafikale problemer på netop dette vejafsnit. Info: Spærringen gælder kun for den aktuelle navigation. Ved en ny navigation findes den ikke længere. Du gennemfører aktuelt en navigation. Kortet er åbnet i funktion Navigation. 1. Klik på Optioner. Der vises kontaktflader med forskellige funktioner. 2. Klik på Spærring. Menuer SPÆRRING åbnes. Den indeholder kontaktflader med forskellige distanceangivelser. 3. Angiv hvilken distance du vil spærre. Info: Hvis du for øjeblikket kører på en motorvej begynder omkørselsruten ved næste frakørsel. På kontaktfladerne er angivet indtil hvilken tilkørsel denne spærring gælder. Navigation

54 Ruten genberegnes. Der køres rundt om det spærrede vejafsnit. Den er på kortet vist i rødt. Ophævelse af spærring Klik på Optioner > Ophæv spærring. Spærringen ophæves. Ruten genberegnes. Det vejafsnit, hvis spærring er ophævet, kan igen indberegnes i ruteberegningen Vejbeskrivelse Inden start eller altid under navigationen kan du hente en detaljeret vejbeskrivelse af den beregnede rute. I denne liste er alle kørselsinstruktioner vist i tabelform. Kortet er åbnet i funktion Preview: Klik på Optioner > Vejbeskrivelse. Kortet er åbnet i funktion Navigation eller Reality View. Klik på Optioner > Rute > Vejbeskrivelse. Vinduet VEJBESKRIVELSE åbnes. 1 Skematisk visning af næste vejkryds, hvor du skal dreje af. 2 Afstand til dette kryds. 3 Kørebesked og evt. navnet på den vej du skal dreje af til. 4 Viser om du vil køre på det pågældende vejafsnit eller ej. (Tillad): Vejafsnittet må være en del af ruten. (Forbyd): Ruten må ikke føre via det pågældende vejafsnit. Spærring af ruteafsnit 1. Klik på de ruteafsnit du ikke vil køre på, således at der vises ikonet (Forbyd) ved siden af dem Navigation

55 2. Klik på (Ændr rute). Navigationssystemet beregner en alternativ rute, således at ruteafsnittene undgås. I vinduet VEJBESKRIVELSE vises de nye kørselsinstruktioner. 3. Klik på (Tilbage) for at lukke vinduet VEJBESKRIVELSE igen. Ophævning af spærringer og genoptagelse af den oprindelige rute Spærring af afsnit kan altid ophæves igen. Klik i vinduet VEJBESKRIVELSE på Optioner > Beregn oprindelig rute TMC (Trafikmeldinger) Ved hjælp af sin integrerede TMC-modtager har navigationssystemet tilgang til aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk f.eks. for at undgå en kø. Info: I mange europæiske lande står TMC gratis til rådighed. I nogle lande tilbydes (udelukkende eller supplerende) PremiumTMC, hvor der kræves betaling, men som ser ud til at være klart hurtigere og mere aktuelt. PremiumTMC-serviceydelser kan abonneres på vores websted Preview TMC Hvis en ny trafikmelding har betydning for din aktuelle rute mens du navigerer, vises kontaktfladen Trafikmeldinger i højre side af skærmen. Genberegning: Automatisk Hvis du for indstillingen Genberegning har valgt værdien Automatisk,viser kontaktfladen ingen afstandsangivelse. Forhindringen omkøres automatisk. Genberegning: På anfordring Hvis du har valgt værdien På anfordring vises afstanden til den meldte trafikforstyrrelse på kontaktfladen. Kontaktfladen bliver rød hvis afstanden er mindre end 50 km. Klik på kontaktfladen (Trafikmeldinger). Vinduet PREVIEW TMC åbnes. Det viser et udsnit af kortet for det trafikafsnit trafikmeldingen handler om. Hvis der truer store forsinkelser på grund af meldingen, vises der også en mulighed for omkørsel. Navigation

56 - eller - Klik på kontaktfladen for ruten du videre vil følge. Klik på kontaktfladen Detaljer. Vinduet TRAFIKMELDINGER åbnes. (Se "Preview TMC", side 55) Info: Hvis du klikker på et trafiksymbol (i vinduet: ) i kortudsnittet i vinduet PREVIEW TMC, åbnes der et vindue med detaljerede informationer til denne melding. (se "Vis enkelte meddelelser detaljeret", Side 58.) Visning af trafikmeldinger De aktuelt gældende trafikmeldinger kan nås via optionerne i mange vinduer. Klik i vinduet NAVIGATION på Optioner > Trafik. Vinduet TRAFIKMELDINGER åbnes. Ved hjælp af aktiveringsfladerne (Op) og (Ned) kan du bladre i listen. Klik på (Tilbage) for at lukke vinduet TRAFIKMELDINGER igen Navigation

57 1 Aktiveringsfladen Trafikmeldinger viser, hvilken type trafikmeldinger der oplistes og hvor mange meldinger af denne type foreligger. Klik på Trafikmeldinger for at fastlægge hvilke meldinger der vises. 2 Markeringen viser at den pågældende melding stammer fra en PremiumTMC-udbyder. 3 Her ser du hvor alvorligt problemet er. Rød: Strækningen kan ikke passeres pga. forhindringen. Dette kan være tilfældet ved spærring af vejafsnit. Gul: Strækningen kan passeres, men der truer store forsinkelser. Dette kan f. eks. være tilfældet ved køer eller spærring af en eller flere kørebaner. Ingen farve: Forhindringen anses ikke for alvorlig. Dette kan for eksempel være ved kødannelse på en meget kort strækning, hvis alarmtelefoner svigter eller hvis parkeringspladser er spærret. 4 Her ser du hvor langt du er fra denne forhindring. Hvis forhindringen ikke ligger på din rute eller hvis der for denne forhindring allerede beregnes en alternativ rute, vises afstanden i fugleflugt. 5 Her ser du i hvilket land forhindringen optræder. Info: De fleste radiostationer melder kun trafikproblemer i deres eget land. 6 Her vises den meldte forhindring som trafikskilt. 7 Her vises den pågældende vej. 8 Her vises den vejafsnit, forhindringen ligger på. Navigation

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 81xx Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 13xx 23xx Dansk April 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON Live Services Dansk Oktober 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere