MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: INDHOLDSFORTEGNELSE DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM Deltagelse Anmeldelse og startgebyr DM-discipliner Startrækkefølge Tekniske programmer Frie programmer Plaquetter og placering Officials Rejse og ophold m.m DANSK SVØMMEUNIONS JUNIOR MESTER- SKABER (DJM) 1 - Arrangement af DJM Deltagelse Anmeldelse og startgebyr DJM-discipliner Startrækkefølge Figurkonkurrencen Frie øvelser Plaquetter og placering Officials Rejse og ophold m.m

2 04.00 DANSK SVØMMEUNIONS ÅRGANGS MESTER- SKABER (DÅM) 1 - Arrangement af DÅM Deltagelse Anmeldelse og startgebyr DÅM-discipliner Startrækkefølge Figurkonkurrencen Frie øvelser Plaquetter og placering Officials Rejse og ophold m.m REGLER FOR ABCDE-TURNERINGEN REGLER FOR GRAVGAARD MATCH REGLER FOR VESTDANSKE MESTERSKABER REGLER FOR ØSTDANSKE MESTERSKABER REGLER FOR ERHVERVELSE AF SYNKRODIPLOMER, -NÅLE OG -MÆRKER Synkrodiplom 1 10 Synkrodiplom 2 10 Synkrodiplom 3 11 Jernnål 12 Bronzenål 12 Synkromærket i sølv 12 Synkromærket i guld 12 Elitemærket REGLER FOR STARTFÆLLESSKAB DANSKE SYNKROMESTERSKABER

3 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - ARRANGEMENT AF DM Danmarks Idræts-Forbunds Mesterskaber (DM i synkro) afholdes hvert år af Dansk Svømmeunions synkrosektion i samarbejde med en lokal region eller forening, i de af Danmarks Idræts-Forbund godkendte mesterskabsdiscipliner. Tid og sted fastsættes på områdemødet. 2 - DELTAGELSE DM er åben for alle medlemmer under Dansk Svømmeunion, medmindre pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaber afholdes. Deltagere i DM, skal være danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i DM. Udenfor konkurrence om mesterskaberne, kan Dansk Svømmeunions bestyrelse i særlige tilfælde tillade udenlandske synkrosvømmere at starte i mesterskabet. Samme tilladelse kan gives karantæneramte synkrosvømmere, såfremt et sådant stævne samtidig er udtagelse til landshold. 3 - ANMELDELSE OG STARTGEBYR Anmeldelsesfristen til mesterskaberne fastsættes af Dansk Svømmeunions synkrosektion og offentliggøres minimum 2 måneder før det pågældende mesterskabsarrangement. Anmeldelse skal for hver enkelt deltager indeholde de oplysninger, der forlanges af arrangøren. Den anmeldende forening er ansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger. Ved anmeldelse til DM i synkro betales et startgebyr pr. deltager, såvel i individuelle konkurrencer, som i holdkonkurrencer. Startgebyret fastsættes af synkrosektionen

4 Foruden startgebyret gælder følgende betalingsregler: En anmeldt deltagers eller et holds udeblivelse fra start uden afbud med acceptabel grund (lægeforbud eller dokumenteret sygemelding, der er godtaget af stævnelederen) medfører bødegebyr på 300,- kroner pr. deltager, såvel i individuelle konkurrencer som i holdkonkurrencer. Hver deltagende klub skal stille med minimum 1 dommer i både figurer og musik. Stiller en klub ikke med dommer, pålægges klubben en bøde på 500 kr. for hhv. figurer og musik. En dommer er ikke tilknyttet en klub, og klubber kan derfor dække omkostningerne for en anden dommer for derved at undgå bøden. Den anmeldende forening er ansvarlig for indbetaling af anmeldelses- og bødegebyr til Dansk Svømmeunion umiddelbart efter påkrav. 4 - DM-DISCIPLINER Dansk Svømmeunion afholder hvert år DM (jvf. DIF's love) omfattende de discipliner, hvori FINA afholder verdensmesterskaber, det vil sige: SOLO fri SOLO Teknisk SOLO Fri + Teknisk (samlet konkurrence/bedømmelse) DUET fri DUET Teknisk DUET Fri + Teknisk (samlet konkurrence/bedømmelse) HOLD fri HOLD Teknisk HOLD Fri + Teknisk (samlet konkurrence/bedømmelse) KOMBINERET HOLD 5 - STARTRÆKKEFØLGE Startrækkefølgen foregår ved lodtrækning. 7 Tekniske og frie programmer - 4 -

5 Konkurrencerne i solo, duet, hold og kombineret hold afholdes i henhold til FI- NA s internationale bestemmelser dog således, at kombineret hold kan svømmes med 4-10 svømmere. For hver svømmer under 8 pålægges 0,5 strafpoint. Konkurrencerne betragtes ikke som FINA-konkurrencer. Musikprogrammerne skal følge bestemmelserne i SS19, dog således, at programmer, der er mere end 30 sek. Kortere end minimumsgrænsen diskvalificeres fra konkurrencen. Der afholdes separate konkurrencer i teknisk solo, fri solo, teknisk duet, fri duet, teknisk hold og frit hold. 8 Plaquetter og placering Vinderen af hvert samlet DM (samlet resultat for teknisk og frit program) får, såfremt der er mindst 3 deltagere i konkurrence, Danmarks Idræts-Forbunds mesterskabsplaquette, nr. 2 får Dansk Svømmeunions mesterskabsplaquette i sølv og nr. 3 samme plaquette i bronze. 9 - OFFICIALS Det påhviler den arrangerende klub/region, at stille med de nødvendige beregnere. Dansk Svømmeunion afholder udgifterne til dommere, der ikke er tilknyttet en aktiv klub, eller hvor klubben ikke har deltagere i mesterskabet REJSE, OPHOLD M.M. Rejse, ophold, etc. påhviler de enkelte foreninger

6 DANSK SVØMMEUNIONS JUNIOR MESTERSKABER (DJM) 1 - ARRANGEMENT AF DJM Dansk Svømmeunion afholder hvert år Danske Junior Mesterskaber i synkrosvømning. Tid og sted fastsættes på områdemødet. 2 - DELTAGELSE Deltagerne skal opfylde de betingelser, der kræves for at kunne deltage DM, jvf. punkt 02.00, 2. Aldersgrænse: Til og med kalenderåret, hvor man fylder 18 år (LEN's junioralder). 3 - ANMELDELSE OG STARTGEBYR Anmeldelser til DJM skal for hver enkelt deltager indeholde fødselsår. Vedrørende anmeldelser og startgebyr i øvrigt, se punkt 02.00, DJM-DISCIPLINER DJM afholdes hvert år i følgende discipliner: SOLO DUO HOLD KOMBINERET HOLD 5 - STARTRÆKKEFØLGE Startrækkefølgen af figurkonkurrencen og de frie øvelser foregår ved lodtrækning

7 6 - FIGURKONKURRENCEN Figurkonkurrence afvikles i henhold til FINA's internationale bestemmelser vedrørende juniorfigurer, SSAG 3 og appendiks V. Udtrækningen af konkurrencens figurer foretages af unionskontoret, og oplyses fra kl dage før mesterskabernes start. 7 - FRIE ØVELSER Musikprogrammer afvikles i henhold til FINA's internationale bestemmelser vedrørende juniorkonkurrencer, og tiden skal følge reglerne i SSAG 6. Dog således, at programmer, der er mere end 30 sek. Kortere end minimumsgrænsen diskvalificeres fra konkurrencen. Kombineret hold kan svømmes med 4-10 svømmere. For hver svømmer under 8 pålægges 0,5 strafpoint. 8 - PLAQUETTER OG PLACERING Nummer 1, 2 og 3 i hver disciplin får Dansk Svømmeunions mesterskabsplaquette i henholdsvis guld, sølv og bronze. 9 - OFFICIALS Det påhviler den arrangerende klub/region, at stille med de nødvendige beregnere. Dansk Svømmeunion afholder udgifterne til dommere, der ikke er tilknyttet en aktiv klub, eller hvor klubben ikke har deltagere i mesterskabet REJSE, OPHOLD M.M. Rejse, ophold, fortæring etc. påhviler de enkelte foreninger

8 DANSK SVØMMEUNIONS ÅRGANGS MESTERSKABER (DÅM) 1 - ARRANGEMENT AF DÅM Dansk Svømmeunion afholder hvert år Danske Årgangs Mesterskaber i synkrosvømning. Tid og sted fastsættes på områdemødet. 2 - DELTAGELSE Deltagerne skal opfylde de betingelser, der kræves for at kunne deltage i DM, jvf. punkt 02.00, 2. Aldersgrænse: Gruppe I: Til og med det år, hvor man fylder 15 år Gruppe II: Til og med det år, hvor man fylder 12 år. Deltagere på 12 år og yngre kan godt anmeldes i gruppe I. FINA's internationale bestemmelser vedrørende Age Group konkurrencer SSAG 5 gælder således ikke. 3 - ANMELDELSE OG STARTGEBYR Anmeldelser til DÅM skal for hver enkelt deltager indeholde fødselsår. Vedrørende anmeldelser og startgebyr i øvrigt, se punkt 02.00, DÅM-DISCIPLINER DÅM afholdes hvert år i følgende discipliner: Gruppe I: Gruppe II: Solo, Duo/Trio og Hold Solo, Duo/Trio og Hold 5 - STARTRÆKKEFØLGE Startrækkefølgen af figurkonkurrencen og de frie øvelser foregår ved lodtrækning

9 6 - FIGURKONKURRENCEN Figurkonkurrencen afvikles i henhold til FINA's internationale bestemmelser for Age Group, SSAG 3 og appendiks V: Gruppe I: Age Group 13, 14 og 15 år Gruppe II: Age Group 12 år og yngre Udtrækningen af konkurrencens figurer foretages af unionskontoret, og oplyses fra kl dage før mesterskabernes start. 7 - FRIE ØVELSER Musikprogrammerne afvikles i henhold til FINA's internationale bestemmelser vedrørende Age Group konkurrencer, og tiden skal følge reglerne i SSAG 6. Dog således, at programmer, der er mere end 30 sek. Kortere end minimumsgrænsen diskvalificeres fra konkurrencen. 8 - PLAQUETTER OG PLACERING Nummer 1, 2 og 3 i hver disciplin får Dansk Svømmeunions mesterskabsplaquette i henholdsvis guld, sølv og bronze. 9 - OFFICIALS Det påhviler den arrangerende klub/region, at stille med de nødvendige beregnere. Dansk Svømmeunion afholder udgifterne til dommere, der ikke er tilknyttet en aktiv klub, eller hvor klubben ikke har deltagere i mesterskabet REJSE, OPHOLD M.M. Rejse, ophold, fortæring, etc. påhviler de enkelte foreninger

10 05.00 REGLER FOR ABCDE-TURNERINGEN Der er ingen aldersbegrænsning i nogen af rækkerne. Der kan anmeldes flere duetter og hold fra samme klub, men hver svømmer må kun konkurrere i 1 række og E-rækken, hvor der er fri tilmelding. Det er tilladt at stille op uden for konkurrence i flere rækker. I D-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-jernnål. I C-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-bronzenål. I B-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-sølvnål. I A-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-guldnål. I Eliterækken er deltagelse uden begrænsning. I alle rækkerne må synkromærkerne ikke være erhvervet inden 31. juli. Hvor intet andet er nævnt, benyttes FINA's konkurrenceregler. Dog således, at programmer, der er mere end 30 sek. Kortere end minimumsgrænsen diskvalificeres fra konkurrencen. E-rækken. Konkurrencen består af teknisk og frit musikprogram. Der konkurreres i solo, duet, hold og kombineret hold. Reglerne følger FINA's regler, således at der afholdes separate konkurrencer i tekniske og frie programmer samt en samlet konkurrence. Kombineret hold kan svømmes med 4-10 svømmere. For hver svømmer under 8 pålægges 0,5 strafpoint REGLER FOR GRAVGAARD MATCH Gravgaard match: Der konkurreres i 2 grupper: Gruppe A: For alle svømmere: Der konkurreres i 8 figurer, udvalgt fra alle fire figurkategorier med en samlet sværhedsgrad på mellem 22 og 23 Gruppe B: Her konkurreres i 6 figurer. Svømmere, der har opnået mere end 60 point i figurer, uanset kategorien af figurerne, kan ikke stille op i denne gruppe: Der konkurreres i 6 figurer udvalgt fra alle fire figurkategorier med en samlet sværhedsgrad mellem 14 og 15 Inden figurkonkurrencen skal 4 af figurerne ved lodtrækning udtrækkes (hvilke holdes hemmeligt for både dommere og svømmere indtil figurkonkurrencen er overstået), som de figurer, der skal ligge til grund for opnåelse af nål. Disse figurers samlede point divideres med deres samlede sværhedsgrad og ganges herefter med REGLER FOR VESTDANSKE MESTERSKABER Der er ingen aldersbegrænsning i nogen af rækkerne. Der kan anmeldes flere duetter og hold fra samme klub, men hver svømmer må kun konkurrere i

11 række og E-rækken, hvor der er fri tilmelding. Det er tilladt at stille op uden for konkurrence i flere rækker. I D-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-jernnål. I C-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-bronzenål. I B-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-sølvnål. I A-rækken er deltagelse uden begrænsning. I alle rækkerne må synkromærkerne ikke være erhvervet inden 31/7. Hvor intet andet er nævnt, benyttes FINA's konkurrenceregler. Dog således, at programmer, der er mere end 30 sek. Kortere end minimumsgrænsen diskvalificeres fra konkurrencen. Derudover afholdes konkurrence i kombineret hold i henhold til FINAs regler, dog således at kombineret hold kan svømmes med 4-10 svømmere. For hver svømmer under 8 pålægges 0,5 strafpoint. D-rækken. Figurer: Der konkurreres i følgende FINA-figurer: 101/Balletben, 201/Delfin, 310/Baglæns salto sammenbøjet og Tub. Frie øvelser: Der konkurreres i solo, duo/trio og hold. Musik efter eget valg. Musikprogrammerne følger FINA s internationale bestemmelser. Dog gælder følgende vedr. varigheden: Solo 1,45 min, +/- 15 sek. Duet/trio 2,00 min, +/- 15 sek. Hold 2,15 min, +/- 15 sek. C-rækken Figurer: FINA's internationale bestemmelser for Age Group 12 år og yngre. Frie øvelser: Der konkurreres i solo, duo/trio og hold. Musik efter eget valg. Varighed efter FINA-s internationale bestemmelser for Age Group 12 år og yngre. B-rækken Figurer: FINA's internationale bestemmelser for Age Group 13, 14 og 15 år. Frie øvelser:

12 Der konkurreres i solo, duo/trio og hold. Musik efter eget valg. Varighed efter FINA-s internationale bestemmelser for Age Group 13, 14 og 15 år. A-rækken Figurer: FINA's internationale bestemmelser for Age Group 16, 17 og 18 år. Frie øvelser: Der konkurreres i solo, duo/trio og hold. Musik efter eget valg. Varighed efter FINA-s internationale bestemmelser for Age Group 16, 17 og 18 år. Deltagelse i A-rækken forudsætter, at klubben stiller med dommer, der kan dømme hele A-rækken REGLER FOR ØSTDANSKE MESTERSKABER Der er ingen aldersbegrænsning i nogen af rækkerne. Der kan anmeldes flere duetter og hold fra samme klub, men hver svømmer må kun konkurrere i 1 række og E-rækken, hvor der er fri tilmelding. Det er tilladt at stille op uden for konkurrence i flere rækker. I D-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-jernnål. I C-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-bronzenål. I B-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-sølvnål. I A-rækken må ikke deltage svømmere med synkro-guldnål. I Eliterækken er deltagelse uden begrænsning. I alle rækkerne må synkromærkerne ikke være erhvervet inden 31/7. Hvor intet andet er nævnt, benyttes FINA's konkurrenceregler. Dog således, at programmer, der er mere end 30 sek. Kortere end minimumsgrænsen diskvalificeres fra konkurrencen. E-rækken. Konkurrencen består af teknisk og frit musikprogram. Der konkurreres i solo, duet, hold og kombineret hold. Reglerne følger FINA's regler, således at der afholdes separate konkurrencer i tekniske og frie programmer samt en samlet konkurrence. Kombineret hold kan svømmes med 4-10 svømmere. For hver svømmer under 8 pålægges 0,5 strafpoint. D-rækken. Figurer:

13 Der konkurreres i følgende FINA-figurer: 101/Balletben, 201/Delfin, 310/Baglæns salto sammenbøjet og Tub. Frie øvelser: Der konkurreres i solo, duo/trio og hold. Musik efter eget valg. Musikprogrammerne følger FINA s internationale bestemmelser. Dog gælder følgende vedr. varigheden: Solo 1,45 min, +/- 15 sek. Duet/trio 2,00 min, +/- 15 sek. Hold 2,15 min, +/- 15 sek. C-rækken Figurer: FINA's internationale bestemmelser for Age Group 12 år og yngre. Frie øvelser: Der konkurreres i solo, duo/trio og hold. Musik efter eget valg. Varighed efter FINA-s internationale bestemmelser for Age Group 12 år og yngre. B-rækken Figurer: FINA's internationale bestemmelser for Age Group 13, 14 og 15 år. Frie øvelser: Der konkurreres i solo, duo/trio og hold. Musik efter eget valg. Varighed efter FINA-s internationale bestemmelser for Age Group 13, 14 og 15 år. A-rækken Figurer: FINA's internationale bestemmelser for Age Group 16, 17 og 18 år. Frie øvelser: Der konkurreres i solo, duo/trio og hold. Musik efter eget valg. Varighed efter FINA-s internationale bestemmelser for Age Group 16, 17 og 18 år

14 REGLER FOR ERHVERVELSE AF SYNKRODIPLOMER, -NÅLE OG -MÆRKER Disse er indstiftet for at fremme interessen for synkrosvømning. SYNKRODIPLOM 1 Vælg 6 ud af 7 mulige m rygcrawlben eller brystben 2. 5 m rygskodninger med hovedet først 3. 5 m rygskodninger med fødderne først 4. Maveliggende position 5. Mave- eller rygliggende med armene over hovedet skodde og køre med fødderne først 6. Træk sammen til Tub, og stræk ud igen 7. Forlæns eller baglæns sammenbøjet salto. SYNKRODIPLOM 2 Vælg 6 ud af 7 mulige + serie m sidecrawlben eller crawlben med hovedet oppe 2. 3 m maveliggende med hovedet oppe, skodde fremad 3. 5 m torpedo- eller undervandstorpedo eller rulleskodning 4. Vandtrædning i 30 sekunder 5. Samle 3 ting op fra lav bund (indenfor 10 kvadratmeter) 6. Tub 7. Hoftebøjet baglæns salto. Serie: køre 12 m i serie af de lærte ting

15 SYNKRODIPLOM 3 Vælg 5 ud af 6 mulige + serie. 1. Vandtrædning 12 m, vælg 2 af: forlæns, baglæns højre eller venstre side 2. 5 m delfin skodning 3. Split position 4. Tuck position 5. Enkelt balletben 6. Forlæns hoftebøjet salto. Serie: serie på sekunder. BEDØMMELSE Synkrodiplomerne har højeste karakter 10, og karakteren 4,5 er bestået. Hver enkelt deløvelse skal bedømmes bestået/ikke bestået. Synkrodiplomerne skal bedømmes af mindst én dommer fra Dansk Svømmeunion. JERNNÅL Erhverves af den svømmer, som i konkurrence opnår mindst 43 point i 4 figurer med bedømmelse af 3 dommere, som i forvejen er godkendt af den stedlige regions synkroudvalg eller synkroleder. Jernnål kan erhverves ved alle konkurrencer. BRONZENÅL Erhverves af den svømmer, som i konkurrence opnår mindst 50 point i de 4 figurer afviklet efter FINA s internationale bestemmelser, og med bedømmelse af 6 dommere, som i forvejen er godkendt af den stedlige regions synkroudvalg eller synkroleder. Bronzenål kan erhverves ved alle konkurrencer

16 SYNKROMÆRKET I SØLV Erhverves af den svømmer, som i konkurrence opnår mindst 55 points i de 4 figurer afviklet efter FINA s internationale bestemmelser, og med bedømmelse af 6 dommere, som i forvejen er godkendt af den stedlige regions synkroudvalg eller synkroleder. Sølvmærket kan erhverves i alle FINA s figurgrupper med undtagelse af Age group 12 og yngre, appendix V. SYNKROMÆRKET I GULD Erhverves af den svømmer, som i konkurrence opnår mindst 63 points i de 4 figurer afviklet efter FINA s internationale bestemmelser, og med bedømmelse af 6 dommere, som i forvejen er godkendt af den stedlige regions synkroudvalg eller synkroleder. Guldmærket kan erhverves i såvel junior- som seniorfigurer. ELITEMÆRKET Erhverves af den svømmer, som ved åben konkurrence, DM, NM eller andet godkendt internationalt stævne opnår mindst 80 points i enten musikprogram (frit eller teknisk) eller i de 4 figurer afviklet efter FINA s internationale bestemmelser, og med bedømmelse af 6 dommere, som i forvejen skal være godkendt (med diplom). Mærket kan endvidere erhverves: ved minimum 73 points ved 3 stævner, ved minimum 70 points ved 3 på hinanden følgende stævner, ved minimum 70 points ved 6 stævner uanset rækkefølgen. Et af de 4 krav skal opfyldes for at opnå elitemærket

17 REGLER FOR STARTFÆLLESSKAB STARTFÆLLESSKAB FOR SYNKRO 1. Et startfællesskab kan dannes af 2 eller flere foreninger, som opfylder følgende betingelser: - et naturligt tilhørsforhold, - et formaliseret træningsfællesskab. 2. Ansøgningen fremsendes til synkrosektionen og skal minimum indeholde følgende: - deltagende foreningers navne, - fællesskabets navn, - tid og sted for fællestræning, - ansvarlig kontaktperson. 3. Startfællesskabet gælder for et år fra den 1. august til 31. juli det efterfølgende år. Der skal fremsendes fornyet ansøgning hvert år. 4. Ved klubskifte, også inden for fællesskabet, gælder de almindelige karantænebestemmelser

18 11.00 DANSKE SYNKROMESTERSKABER Kåres på tværs af DM, DJM og DÅM, og der afholdes en samlet konkurrence om at blive årets synkroklub. Konkurrencen afgøres på baggrund af følgende pointberegning: Placering/Konkurrence Solo Duet Hold Kombihold Figurer Pointene tildeles i hvert stævne, og lægges uvægtet sammen

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

SYNKROSEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen. 4. Orientering om sektionens regnskab og budget

SYNKROSEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen. 4. Orientering om sektionens regnskab og budget Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 4 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering om sektionens

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

Juniorlandsholdet 2008-2009. Mia Heide. Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00 - 1 -

Juniorlandsholdet 2008-2009. Mia Heide. Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00 - 1 - Juniorlandsholdet 2008-2009 Mia Heide Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning Den skriftlige beretning

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danske

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 01 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 02 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 02 02.10 Generelle bestemmelser 03-06 03.00

Læs mere

Talentholdet 2008 De sorte spejdere Talentholdet Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 26. april 2009 kl. 09.

Talentholdet 2008 De sorte spejdere Talentholdet Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 26. april 2009 kl. 09. Talentholdet 2008 De sorte spejdere Talentholdet 2008 Sanne & Anne-Marie Elisabeth Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 26. april 2009 kl. 09.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl.09.00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl.09.00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl.09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 2 Generelle bestemmelser... 3 Regler... 3 Arrangement... 3 Deltagelse... 3 Tilmelding, efteranmeldelse og gebyr... 3 Afmelding, udeblivelse og bøde...

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Bilag til punkt 6 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2010 Bestyrelsen har besluttet at afsnit 5 udgår og har etableret et afsnit om konkursregler se afsnit 6. AFSNIT 1 - REGLER

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2002 April 2002 1 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE, DELTAGELSE I ARRANGEMENTER I UDLANDET OG FORPLIGTIGELSER I HENHOLD

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

FINA GENERELLE REGLER 2013-2017

FINA GENERELLE REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Regel Emne Side Indholdsfortegnelse 01 Indledning 02 GR 1 Generelle regler for deltagelse 02 GR 2 Internationale relationer 02 GR 3 Udlandsrejser 03 GR 4 Ikke godkendte forbindelser

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

Ændringsforslag REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Forslag til ændringer er mærket med rød

Ændringsforslag REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Forslag til ændringer er mærket med rød Bilag 4 Forslag til ændring af reglement for ergometerroning Nuværende ordlyd REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Ændringsforslag REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Forslag til ændringer er mærket med rød Motivation

Læs mere

Punkt 2. Synkrosektionens beretning Sidsel Jørgensen orienterede om, de aktiviteter der havde været i løbet af 2007.

Punkt 2. Synkrosektionens beretning Sidsel Jørgensen orienterede om, de aktiviteter der havde været i løbet af 2007. MØDEART: Synkrosektionens områdemøde MØDE NR.: 1/2008 MØDEDATO: Søndag den 27. april 2008 MØDESTED: Danhostel Odense MØDESTART: 9.00 MØDESLUT: 14.15 DELTAGERE: Sidsel Jørgensen, Lene Brink Magnussen, Helle

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Turneringsreglement for DDD

Turneringsreglement for DDD FORMÅL 1. At give danseskole elever mulighed for at dyrke dansen som sport, og dermed konkurrere med hinanden 2. Igennem konkurrence med ligestillede at styrke dansegælden og bibeholde danserne i danseskolerne

Læs mere

Referat af synkrosektionens områdemøde 2007

Referat af synkrosektionens områdemøde 2007 MØDEART: Synkrosektionens områdemøde MØDE NR.: 1/2007 MØDEDATO: Søndag den 22. april 2007 MØDESTED: Idrættens Hus, Brøndby MØDESTART: 9.00 MØDESLUT: 13.30 DELTAGERE: Sidsel Jørgensen (SJ), Linea Fosdal

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

Talentmesterskaberne

Talentmesterskaberne Talentmesterskaberne Regionsmesterskaberne i Region Syddanmark Breddeudvalget i Region Syddanmark har hermed fornøjelsen at invitere alle regionens klubber til at deltage i Talentmesterskaberne! HUSK evaluerings-

Læs mere

Regelsæt. Regler for National Disco Udgivet den 8. september 2013 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for National Disco Udgivet den 8. september 2013 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for National Disco Udgivet den 8. september 2013 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. REGLER FOR DE DANSKE DANSESKOLERS NATIONALE DISCO TURNERINGER 1. Deltagelse: Turneringerne

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling.

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Sidste sæson (2015/16) blev der ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit, for at imødekomme de

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2003, 2004 og 2005, samt for drenge årgang 2002, 2003 og 2004. I år vil der komme en del ændringer ved stævnet, men alt sammen i tråd

Læs mere

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN Reglement februar 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Gyldighedsområde 3 Stævneform og inddeling 3.1 Generelt 3.2 Stævneform 3.3 Rækker 3.4 Nålestævner 3.5 Indemesterskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 DM for Hold Åben Klasse afvikles

Læs mere

DM Ude for veteraner VDM arrangementer

DM Ude for veteraner VDM arrangementer DM Ude for veteraner VDM arrangementer DAF's Terminsudvalg fastlægger dato for afvikling af samtlige mesterskaber. Mesterskabsstævner arrangeres af DAF's VU i samarbejde med den arrangerende klub. Veteranudvalget

Læs mere

Talentmesterskaberne 2016

Talentmesterskaberne 2016 Talentmesterskaberne 2016 Regionsmesterskaberne i Region Syddanmark Region Syddanmark har hermed fornøjelsen at invitere alle regionens klubber til at deltage i Talentmesterskaberne! HUSK evaluerings-

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2016 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Tårnby Skøjte

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

Åbne Danske Mesterskaber i indendørsroning

Åbne Danske Mesterskaber i indendørsroning & Åbne Danske Mesterskaber i indendørsroning Lørdag 29. januar 2011 Kl. 9.00-17.30 Arrangør: Bagsværd Roklub og Concept 2 Danmark Version 3 Invitation Side 2/5 Bagsværd Roklub og Concept 2 Danmark inviterer

Læs mere

Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00

Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00 Udsprings talentsamling i Farum august 2010 Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00 Dagsorden for udspringssektionens områdemøde 2011 1. 2010 budget 2011 - se bilag

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder. 3.11 LØB OG MOTION FÆLLESBESTEMMELSER FOR LØB OG MOTION AFDELINGEN. Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Læs mere

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 KRONBORG 2017 OPEN 25. - 28. JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 6 1 m a #da K O M M U N I K A T I O N S D E S I G N Velkommen Helsingør Svømmeklub har hermed fornøjelsen at invitere til det traditionsrige

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

DAFFs Konkurrenceregulativ

DAFFs Konkurrenceregulativ DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading Konkurrenceregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. september 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion

Læs mere

FINA GENERELLE REGLER

FINA GENERELLE REGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Regel Emne Side Indholdsfortegnelse 01 Indledning 02 GR 1 Generelle regler for deltagelse 02 GR 2 Internationale relationer 02 GR 3 Udlandsrejser 03 GR 4 Ikke godkendte forbindelser

Læs mere

2. Sektionslederens beretning. Beretning er vedhæftet referatet

2. Sektionslederens beretning. Beretning er vedhæftet referatet Referat synkro områdemøde Dato: 27. april 2014 Mødetidspunkt: 10.00-13.00 Mødested: Scandic Kolding Deltagere: Mette Rasmussen, Lene Brink Magnussen, Sofie Brink Magnussen, Vivi Kristiansen, Dorte Stautz

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING

REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Dansk Forening for Rosport REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Revideret april 2013 2 1 - ERGOMETERRONING 1. Nærværende reglement gælder for åbent DM i ergometerroning, samt nationale konkurrencer, arrangeret

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Regelsæt. Afvikling af turneringer i D.R.R.F regi. Udgivet september 2017 af Dansk Rock n Roll Forbund. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Afvikling af turneringer i D.R.R.F regi. Udgivet september 2017 af Dansk Rock n Roll Forbund. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Afvikling af turneringer i D.R.R.F regi. Udgivet september 2017 af Dansk Rock n Roll Forbund De Danske Danseskoler D.D.D. De Danske Danseskoler 4826 5650 Håndværkervænget 10 mail@dedanskedanseskoler.dk

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 Velkommen til: Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 1 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4-9. I forbindelse

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

Serieturneringen

Serieturneringen Serieturneringen 2014-2015 1. stævne 2. stævne 3. stævne 4. stævne Arrangerende Klub Svømmeklubben Nord Aabybro IF Svømning BSK08, Brønderslev Søhesten, Hjallerup Dato 31. aug. 2014 16. nov. 2014 11. jan

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2014/2015 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Regelsæt 2015. Rangliste Turneringer under IDO Gældende fra 1. januar 31. december 2015. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt 2015. Rangliste Turneringer under IDO Gældende fra 1. januar 31. december 2015. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt 2015 Rangliste Turneringer under IDO Gældende fra 1. januar 31. december 2015 De Danske Danseskoler D.D.D. Udgivet september 2014 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler 4826 5650 Håndværkervænget

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016.

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016. For at imødekomme ønsker fra svømmeklubberne i regionen, er Syd Meet blevet udviklet til den ældste årgang børn og alle årgangssvømmere i regionen. Ved at blande børn og årgangssvømmere, vil det give et

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

Landsmesterskab & Landssvømmestævne

Landsmesterskab & Landssvømmestævne STÆVNEREGLEMENT Landsmesterskab & Landssvømmestævne DGIsvømning 2 Reglement for Landsmesterskab/Landssvømmestævne 1 Formål 1.0 Formålet er at samle amtsforeningernes svømmere til idrætslig samvær til gavn

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

JYSK FYNSK MESTERSKAB JU-JITSU 2010

JYSK FYNSK MESTERSKAB JU-JITSU 2010 Dato: 10. april 2010 Sted: Fredericia idrætscenter Vestreringvej 100 7000 Fredericia Indvejning: 10. april 2010 kl. 8:00 9:00 i Fredericia idrætscenter Licens: Gyldig jiu-jitsu/ju-jutsu licens medbringes

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Vest Junior/Senior Langbane

Vest Junior/Senior Langbane Vest Junior/Senior Langbane Den 18. 20. marts 2016 Aarhus Svømmestadion F. Vestergårdsgade. Aarhus C DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2001 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

Til VOKSNE kæmpere ved DM og Fyn Open 2012

Til VOKSNE kæmpere ved DM og Fyn Open 2012 Til VOKSNE kæmpere ved DM og Fyn Open 2012 Hvem kan deltage DM i knock-down er IKKE for udenlandske kæmpere. Det vil sige, at en»ikke dansk statsborger«, kun kan deltage ved fremvisning af en gyldig opholdstilladelse,

Læs mere

Talent Cup Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland

Talent Cup Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland Talent Cup 2013 Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland Talent Cup afvikles over 2 dage med et indledende stævne hvor svømmerne kvalificerer sig til det afsluttende stævne. Der afvikles Talent

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 5.-7. december 2014 på Herning Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 5.-7. december 2014 på Herning Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2015 5.-7. december på Herning Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herning Skøjteløberforening

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2013 TTU/november-2013 KONKURRENCEREGLER Disse regler følger i vid udstrækning de internationale regler, der gælder i FIG, men er tilpasset danske

Læs mere