August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER"

Transkript

1 August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger Gæstebud forberedelser til overenskomsten Julehygge og generalforsamling Selvvalgte kurser Kursus: Netværksgruppe for ledere Kursus: Kursus i hjerte-kar sygdomme Kursus: Kursus i mindfullness Kursus: Kursus i KOL kronisk obstruktiv lungelidelse Kursus: NADA (Øreakupunktur) januar Kursus: NADA (Øreakupunktur) februar Vindere af SUDOKU april SUDOKU Tilmeldingstalon Forsidefoto: Helle Kurup Har du noget du synes kunne være af interesse for medlemmerne, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 14. september 2012 Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Loni Bjerre, Helle Kurup og Solvej Skærbæk Tryk: Oplag: WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus eksemplar

3 AUGUST 2012 ER VI BLEVET KLOGERE AF PRIVATISERING? Byrådet i Århus skal efter sommerferien tage stilling til et forslag om udlicitering af Plejehjemmet Bøgeskovhus og eventuelt den tilhørende hjemmepleje. Sundhedog Omsorgsrådmanden begrunder forslaget med et ønske om at lære af de private. Men man kan undre sig over, hvad rådmanden mener, at vi kan lære af de private, som vi ikke allerede har haft lejlighed til at lære af de mange private firmaer, som allerede opererer i ældreområdet? Hvis man spørger en offentligt ansat social- og sundhedsassistent og en privat ansat social- og sundhedsassistent om deres arbejdsopgaver, så får man som hovedregel stort set de samme svar. Det er beretninger om, at der er travlt, at der er brug for mere tid til at løse de mange opgaver kvalificeret, at der er brug for en ekstra indsats på en række områder, hvis man skal give ældre en værdig alderdom. Dagligdagen er i det store og hele organiseret på den samme måde. Kun på et område adskiller det offentlige sig fra det private: De private virksomheder har som hovedregel langt færre ledere og konsulenter ikke på det helt nære plan men på de overordnede planer. Men netop de overordnede ledelseslag er ikke en del af udbuddet. Mit bedste bud er derfor, at vi næppe vil opleve de store forskelle på præmisserne eller på det arbejde der skal udføres. Når jeg alligevel mener, at vi skal ofre forslaget særlig opmærksomhed, så skal det ses i lyset af, at udlicitering i sig selv er en ret bekostelig affære. Og privatisering vil næppe reducere antallet af ledere og konsulenter i det offentlige snarere tvært imod. Dels skal der bruges uanede ressourcer på udarbejdelsen af udbudsmateriale og der skal i de efterfølgende år bruges rigtig mange ressourcer på at kontrollere, at den eventuelle private virksomhed lever op til en given kontrakt. Det er ressourcer, som vi i høj grad kunne bruge langt bedre til gavn for borgerne og til gavn for et ekstremt presset arbejdsmiljø. Men også samarbejdet lider skade af udlicitering / privatisering. De private virksomheder har den fordel, at de alene behøver at tage sig af de opgaver, som de har budt på. I ældreplejen oplever de offentlige ansatte social- og sundhedsassistenter eksempelvis at de ud over de opgaver der står på den daglige køreplan også skal tage sig af en række sygeplejefaglige opgaver. Men da de sygeplejefaglige opgaver ikke er en del af frit valg i ældreplejen, så skal de privatansatte kolleger ikke løse den slags opgaver. Opgaverne løses i stedet af hjemmesygeplejen. Det er bestemt ikke særligt rationelt. I det hele taget tager vi bedst vare på den ældre, den handicappede eller den syge, hvis vi sørger for, at færrest muligt kommer i det samme hjem. Det sparer også tid til kørsel m.v. når den samme person kan løse flest mulige opgaver. Men også på en række andre områder, er der plads til at overveje, om ressourcerne er anvendt rationelt. Måske behøver man ikke en selvstændig velfærdsteknologisk >> 3

4 NYHEDSbladet afdeling i Sundhed og Omsorg, når man samtidig har Danmarks Tekniske universitet til at tage sig af den samme type opgaver. Måske behøver man ikke sine egne uddannelses- og udviklingsafdelinger. Måske kan man klare sig med færre ledelseslag og måske Jeg tror faktisk, at mange af social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer har mange ideer til, hvor kommunen kan spare på ressourcerne for til gengæld at bruge de nødvendige ressourcer på de borgere, som kommunen jo ret beset er til for. Jeg håber, at vores kolleger både i ældreplejen, på voksen- og handicapområdet, i psykiatrien og på sygehusene vil bidrage med ideer til, hvordan vi bedst bruger ressourcerne i den offentlige sektor. Og jeg håber, at vi sammen kan sætte kvaliteten på dagsordenen hen over sommeren og i det kommende efterår. Men først venter (forhåbentligt) sol og sommer til alle. God sommer Annie Schacht, Formand KÆRE KOLLEGA Så er det igen tid til overenskomstforhandlingerne, i den forbindelse har vi brug for din hjælp Vi har brug for dine krav til den nye overenskomst. Hvad skal der til for at du bliver tilfreds med din overenskomst og dine rettigheder, vi har brug for ny inspiration og nye idéer til forhandlingerne. Tag en snak med dine kolleger om jeres krav til OK 13. Udfyld denne talon og send den til os, eller mail eller ring IDÉER TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 4

5 AUGUST 2012 GÆSTEBUD VI FORBEREDER OS PÅ OVERENSKOMSTEN 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Aarhus Mere i løn. Sådan lyder det helt naturlige og forståelige budskab fra de fleste af de FOA medlemmer, som i denne tid fremsender overenskomstforslag til FOA. Anstændige løn og ansættelsesvilkår er og, bliver fagforeningernes væsentligste kerneopgave. Det har aldrig været en let sag, at vriste kroner op af lommerne på de offentlige arbejdsgivere. De offentlige arbejdsgivere har jo i princippet aldrig et egentligt overskud. Og skulle det ske, at der er plus på kontoen, så er der nærmere tale om, at de har flere penge end nødvendigt til at løse en given opgave. Det er jo i sig selv et paradoks, når der skal forhandles overenskomstaftaler. Og ret beset, så har de fleste store sværdslag også spejlet sig i lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Og alt imens vi forbereder os på et hedt forår 2013 så er vi netop blevet snydt for en trepartsforhandling, fordi vi nægtede at sælge ud af helligdage og / eller feriedage, så længe der er arbejdsløse. Og regeringen har netop indgået forlig om en skattereform, som igen giver mest til dem, der også i forvejen har mest, og med det slet skjulte budskab, at med flere penge på lommen, må lønmodtagerne udvise endnu større løntilbageholdenhed. Og der er netop indgået forlig om en reform for fleksjob og førtidspension, som ikke blot er en omfordeling af ressourcerne men en egentlig besparelse på overførselsindkomsterne til de syge en aftale, som vil ramme rigtig mange FOA medlemmer hårdt på pengepungen. Og alt imens vi nu venter på en finanslovsaftale til efteråret, så har vi hørt de første ordførere varsle besparelser i den offentlige sektor. Vi ved kun alt for godt, hvad det betyder. Det er i de rammer, vi skal forhandle overenskomst. Regeringen har øjensynligt kun øje for arbejdsudbud altså at flere skal være klar til at påtage sig de stillinger, som måske bliver en realitet, hvis der bliver gang i væksten på det private område. I parentes bemærket, så har spørgsmålet om arbejdsudbud imidlertid aldrig handlet om offentlige stillinger tvært imod. Men den ensidige snak om arbejdsudbud er i sig >> 5

6 NYHEDSbladet selv et paradoks idet det reelle problem er manglende arbejdstilbud til de mange, som står uden for arbejdsmarkedet. Men med de økonomiske regneregler, som regeringen (og det private erhvervsliv) benytter, så er en høj arbejdsløshed og forringede ydelser til ledige og syge et middel, som kan presse de, der er i arbejde, til at være mere medgørlige. Og den dybere filosofi er, at det er nødvendigt, hvis Danmark skal øge sin konkurrenceevne. Set med mine øjne, er det ikke politik for mennesker men udelukkende økonomisk politik. Og set med mine øjne, lever politikken ikke op til begreber som lighed og frihed. Tvært imod skaber politikken et alvorligt klasseskel ikke kun mellem de der er i arbejde og de der ikke er det men også mellem de højtlønnede og de lavtlønnede. I årevis har FOA forsøgt at overbevise vores forhandlingspartnere om, at vi skal forhandle i kroner i stedet for i procenter med det formål at sikre alle den samme kronemæssige lønstigning. Når vi i den offentlige sektor forhandler i procenter, så vil de højestlønnede altid få meget mere end de lavestlønnede, og forskellen bliver kun større og større jo længere tid vi benytter procenter til regulering. Med en kronemæssig regulering vil de højestlønnede få en del mindre, og de lavestlønnede lidt mere. Da FOA repræsenterer de medlemmer, som har den ringeste løn, så siger det sig selv, at vi har den største interesse i at ændre princippet. Til gengæld ved vi også erfaringsmæssigt, at forslaget om at forhandle i kroner i stedet for procenter, møder modstand i de forbund, som repræsenterer de højtlønnede. Jeg tror derfor, at FOA skal forberede sig på at forhandle selv, hvis FOA medlemmerne vel at mærke står fast på kravet om kroner i stedet for procenter. Men også internt i vores egen organisation er der plads til nytænkning. I mange år har vi forhandlet efter et princip, hvor den der havde den længste anciennitet, også var den der fik den bedste løn. Det princip er især holdt i hævd på omsorgsfagenes områder, mens man på de tekniske områder og på serviceområderne i en vis udstrækning har fraveget princippet ud fra devisen at man ønskede lige løn for lige arbejde. Jeg tror også, at tiden er kommet til nytænkning inden for omsorgsfagene. Hvis en overenskomst gør det interessant for en arbejdsgiver at spekulere i løn- og ansættelsesforhold, så bør vi overveje vores situation. På ældreområdet og på voksen- og handicapområdet erfarer vi igen og igen, at ufaglærte på timeløn foretrækkes frem for faglærte og fastansatte medarbejdere alene fordi det ufaglærte timelønnede personale er meget billigere, end fastansatte faglærte medarbejdere. Jeg har selv igennem tiden, været med til at argumentere for, at vi skulle bruge lønkronerne på det faglærte personale ud fra devisen, at kvalitet koster. Og jeg har selv stået på synspunktet, at den ufaglærte ger- 6

7 AUGUST 2012 ne måtte have et incitament til at søge uddannelse. Sådan har offentlige arbejdsgivere gennem tiden også tænkt. Men når arbejdsgiverne sadler om, og tænker økonomi før de tænker kvalitet, så bør vi som fagforening også sadle om. Jeg tror derfor, at vi skal arbejde for, at det betaler sig for arbejdsgiveren, at satse på kvalitet. Det kunne eksempelvis betyde, at vi skal minimere lønforskellen på den ufaglærte og den faglærte medarbejder. På samme måde tror jeg, at social- og sundhedspersonalet skal arbejde for at minimere forskellen på den unge og den mere erfarne medarbejder. En social- og sundhedsassistent med 10 års erfaring får en del mere i løn end den social- og sundhedsassistent, som har mindre erfaring. At den samlede lønsum spiller en rolle, har vi desværre set alt for ofte. I forbindelse med besparelser, er det primært seniormedarbejderne, som arbejdsgiverne søger at skille sig af med. Vi oplever også, at seniormedarbejderne ofte bliver presset ud i jobs på særlige vilkår eksempelvis fleksjob, når / hvis kræfterne ikke længere rækker helt så langt, som de gjorde da vi var yngre. Det sker blandt andet fordi, der er et økonomisk incitament for job på særlige vilkår frem for et mere rummeligt arbejdsmarked. Løndele, som er baseret på erfaring, tæller nemlig ikke automatisk med, når lønnen skal fastsættes for en person i fleksjob. Det betyder i yderste konsekvens, at arbejdsgiveren kan få en erfaren socialog sundhedsassistent i fleksjob på ren grundløn. Og selv om FOA heldigvis har ret til at forhandle lønnen for fleksjobbere (som vel at mærke er medlem af FOA) så har vi set de første eksempler på, at fleksjobbere selv siger ja til den store lønnedgang for i det hele taget at komme i betragtning til et fleksjob. Så tilbage til udgangspunktet: Det er og bliver fagforeningens vigtigste rolle, at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for medlemmerne. Men det er også fagforeningens opgave, at sikre lige løn for lige arbejde. Så er det pludseligt ikke længere blot et spørgsmål om, hvem der udfører opgaverne men alene et spørgsmål om, hvad det skal koste, at få et givent stykke arbejde udført uanset hvem arbejdsgiveren foretrækker at ansætte. Men lur mig hvis det ikke var for prisen, så ville enhver arbejdsgiver foretrække den erfarne medarbejder. Det er nogle af de udfordringer, som vi skal forholde os til. Jeg er spændt på de kommende diskussioner og spændt på, hvad vi sammen kan samle os om. Men et er sikkert hvis ovenstående bliver en FOA strategi så skal den naturligvis følges op af en massiv debat om både kvalitet og uddannelse. I FOA Århus er vi klar til debatten og håber du vil være med. 7

8 NYHEDSbladet NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT Så er det frem med kalenderen, der skal sættes et STORT X i kalenderen den 29. november 2012 Vi afholder Julehyggen og Generalforsamlingen samme aften i år Vi ser frem til at se Jer alle nye og gamle medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben Hold øje med næste blad, der kommer nærmere information. 8

9 AUGUST 2012 SELVVALGTE KURSER MÅLGRUPPE: Betalende medlemmer af Social- og Sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelser, workshops, temadage, studie - ture og konferencer samt andre udviklingstiltag for medlemmerne. Der kan udelukkende ydes tilskud til egenbetalingen af ovenstående aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusudgifter, køb af bøger og materialer til kurset og transport. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor FOA eller klubben i forvejen dækker kursusudgift, udgift til materialer eller transport. Du har mulighed for at søge op til kr. pr. år. Det er først til mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. år til formålet. Husk at medsende kvittering, bankoplysninger, CPR nummer og en begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben, modtager klubben gerne et indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. OBS. MEDLEMMER AF FOA-PSYKIATRI: Er du medlem af psykiatriklubben, kan du ikke søge tilskud igennem Social- og Sundhedsassistentklubben. 9

10 NYHEDSbladet NETVÆRKSGRUPPE FOR LEDERE Assistentklubben vil gerne invitere de social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og beskæftigelsesvejleder som arbejder som ledere, til en hygge eftermiddag. Her vil vi drøfte hvilke udfordringer vi ser nu og i fremtiden. Klubben har fået henvendelser fra flere ledere der ytrede ønske om, at Social- og sundhedsassistentklubben opretter en netværksgruppe for de af vores kolleger som er ledere. Vi mødes i FOA Aarhus på Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Den 4. september 2012 kl Assistentklubben vil være vært med et lettere traktement. Hvis denne debateftermiddag bliver god og inspirerende kan vi mødes igen og oprette en netværksgruppe. Formand Annie Schacht deltager fra socialog sundhedsassistentklubben. Tilmelding: senest den 27. august, tilmeldingen sendes til eller tlf HUSK AT HOLDE ØJE MED 10

11 AUGUST 2012 KURSUS I HJERTE-KAR SYGDOMME Den 3. oktober 2012, kl FORMÅL At social- og sundhedsassistenter får indblik i hjerte-kar sygdommenes patofysiologi, symptomer, udredning og behandling. Kursus omhandler blandt andet: Hypertension Hyperkolesterolæmi Atrieflimren Apopleksi / TCI Myokardieinfarkt UNDERVISER: Overlæge Eva Ebbehøj, Endokrinologisk Afdeling, Århus Sygehus. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Der udstedes kursusbevis. TILMELDING: (med samme oplysninger som på talon sidste side) Eller send talonen. Sidste frist for tilmelding er den 14. september Antal deltagere er max 40. Ved mere end 40 tilmeldte, vil der ske lodtrækning. Skulle du blive forhindret i at deltage, venligst kontakt da klubben og afmeld så en kollega eventuelt kan få din plads. Kurset afholdes i mødesal D+C. Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der serveres kaffe/te med brød og frugt. 11

12 NYHEDSbladet KURSUS I MINDFULLNESS KURSUSFORLØB I TRE MODULER Den 9. oktober 2012 Den 23. oktober 2012 Den. 6. november 2012 Obs. Dette er et kursusforløb hvor man skal deltage i alle 3 moduler. Alle aftener kl i FOA Aarhus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. UNDERVISERE: Life- og business coach Mette Sørensen og Tina Hein Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. TILMELDING: (med samme oplysninger som på talon sidste side) eller send talonen fra bladet. Sidste frist for tilmelding er den 10. september Antal deltagere er max 40. Ved mere end 40 tilmeldte, vil der ske lodtrækning. Skulle du blive forhindret i at deltage, venligst kontakt da klubben og afmeld så en kollega eventuelt kan få din plads. Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der serveres kaffe/te / vand med brød og frugt. 12

13 AUGUST 2012 KURSUS I KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGELIDELSE Den 10. oktober 2012, kl FORMÅL: At social- og sundhedsassistenter får indblik i KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) sygdommens symptomer, udredning og behandling. Kursus omhandler blandt andet: Lungernes anatomi og fysiologi Lungelidelser, specielt med fokus på KOL Gennemgang af relevante undersøgelser i udredning af KOL Gennemgang af relevante blodprøver (syre-base status, etc.) Forebyggelse og behandling af KOL Vigtige observationer i plejen af patienter med KOL UNDERVISER: Overlæge Eva Ebbehøj, Endokrinologis Afdeling, Aarhus Sygehus. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistent klubben. Der udstedes kursusbevis. TILMELDING: (med samme oplysninger som på talon sidste side i bladet) Eller send talonen. Sidste frist for tilmelding er den 24. september Antal deltagere er max 40. Ved mere end 40 tilmeldte, vil der ske lodtrækning. Skulle du blive forhindret i at deltage, venligst kontakt da klubben og afmeld så en kollega eventuelt kan få din plads. Kurset afholdes i FOA Aarhus Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J i mødesal D+C. 1. Sal. Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der serveres kaffe/te/vand/med brød og frugt. 13

14 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN AFHOLDER ENDNU ET KURSUS I NADA (ØREAKUPUNKTUR) Kurset er et diplomgivende kursus i NADA-metoden. Deltagerne behøver ikke at have kendskab til akupunktur i forvejen. Kurserne er anerkendte af NADA International og udføres af godkendte instruktører. NADA-kurset giver mulighed for at benytte NADA akupunktur internationalt. Kurset lægger især vægt på NADA som en recovery-metode, som hjælper med stabilitet og indlæring. Kursisten vil efter kurset have lært at kunne anvende metoden i praksis. Kursisterne lærer enkelte supplerende punkter til NADA-metoden. Akupunkturkendskab er ikke en forudsætning. Deltagerne skal træne stikteknik på hinanden. Det er en betingelse at Kursisterne deltager i hele undervisningen for at opnå diplom. Al undervisningsmateriale er på dansk. Læs mere på Kurset finder sted 7., 8. og 9. januar 2013 fra kl og den 4. dag er den 15. april Kurset afholdes i FOA Aarhus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. TILMELDING kan ske på talon sidste side i bladet eller mail Der er også mulighed for at ringe på Kurset er for 24 deltagere og ved mere end 24 tilmeldte vil der ske lodtrækning, derfor er deadline for tilmelding allerede den 1. oktober 2012, af hensyn til dem som sikkert skal søge ferie, afspadsering eller tjenestefri. Klubben dækker ikke daglønstab. Der er en egenbetaling på kr. som skal betales umiddelbart efter at du får meddelelse om at du er optaget på kurset (kort tid efter deadline). Klubben sørger for fuld forplejning under kurset. Hvis du arbejder i psykiatrien er du medlem af FOA psykiatri og skal derfor søge igennem egen klub. 14

15 AUGUST 2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN AFHOLDER ENDNU ET KURSUS I NADA (ØREAKUPUNKTUR) Kurset er et diplomgivende kursus i NADA-metoden. Deltagerne behøver ikke at have kendskab til akupunktur i forvejen. Kurserne er anerkendte af NADA International og udføres af godkendte instruktører. NADA-kurset giver mulighed for at benytte NADA akupunktur internationalt. Kurset lægger især vægt på NADA som en recovery-metode, som hjælper med stabilitet og indlæring. Kursisten vil efter kurset have lært at kunne anvende metoden i praksis. Kursisterne lærer enkelte supplerende punkter til NADA-metoden. Akupunkturkendskab er ikke en forudsætning. Deltagerne skal træne stikteknik på hinanden. Det er en betingelse at Kursisterne deltager i hele undervisningen for at opnå diplom. Al undervisningsmateriale er på dansk. Læs mere på Kurset finder sted 20., 21. og 22. februar 2013 fra kl og den 4. dag er den 10. juni Kurset afholdes i FOA Aarhus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. TILMELDING kan ske på talon sidste side i bladet eller mail Der er også mulighed for at ringe på Kurset er for 24 deltagere og ved mere end 24 tilmeldte vil der ske lodtrækning, derfor er deadline for tilmelding allerede den 1. oktober 2012, af hensyn til dem som sikkert skal søge ferie, afspadsering eller tjenestefri. Klubben dækker ikke daglønstab. Der er en egenbetaling på kr. som skal betales umiddelbart efter at du får meddelelse om at du er optaget på kurset (kort tid efter deadline). Klubben sørger for fuld forplejning under kurset. Hvis du arbejder i psykiatrien er du medlem af FOA psykiatri og skal derfor søge igennem egen klub. 15

16 NYHEDSbladet VINDERNE SUDOKO KONKURRENCEN FRA APRIL-NUMMERET ER: Dorthe Rasmussen, Hørning Elly Holm, Tranbjerg Britta Hansen, Låsby UNDSKYLD-UNDSKYLD-UNDSKYLD En stor undskyldning skal der lyde herfra, der var en fejl i den sidste sudoku, så en stor ros til alle jer der har lavet sudokuen og gjort os opmærksomme på fejlen. VI ØNSKER TILLYKKE Gevinsten kan afhentes i klubben i åbningstiden. SUDOKO Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoko-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoko. Deadline for sudoko løsning er den 14. september 2012, herefter vil der ske lodtrækning. God fornøjelse. 16

17 AUGUST Navn: Adresse: Sendes til: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Senest den 14. septebmer

18 NYHEDSbladet TILMELDING TIL... SÆT KRYDS Netværksgruppe for ledere Den 4. september 2012 Tilmelding senest den 27. august 2012 Mærk kuverten: Netværksgruppe Kursus i hjerte-kar sygdomme Den 3. oktober 2012 Tilmelding senest den 14. september 2012 Mærk kuverten: Hjerte-kar Kursus i mindfullness Den 9., 23. okt + 6. nov Kursusforløb i tre moduler Mærk kuverten: Tilmelding senest den 10. september 2012 Mindfullness Kursus i KOL Den 10. oktober 2012 Kronisk obstruktiv lungelidelse Mærk kuverten: Tilmelding senest den 24. september 2012 KOL Kursus i Nada Den 7., 8. og 9. januar 2013 Øreakupunktur Mærk kuverten: Tilmelding senest den 1. oktober 2012 Nada januar Kursus i Nada Den 20., 21. og 22. februar 2013 Øreakupunktur Mærk kuverten: Tilmelding senest den 1. oktober 2012 Nada februar Hvis du er uheldig og må melde afbud til et kursus, kan du gøre klubben og dine kolleger en stor tjeneste, ved at melde afbud i god tid. Der er ofte ventelister, og så kan en anden nå at få din plads. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Aarhus. Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Navn Cpr: Adresse Arbejdsplads Fagruppe 18 Mailadresse Telefon

19 AUGUST 2012 KLUBBESTYRELSEN Formand Annie Schacht Har orlov fra Region Midt Næstformand Britta Bertel Har orlov fra Aarhus Kommune Bestyrelsesmedlem Helle Kurup Tillidsrepræsentant Aarhus kommune Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Fællestillidsrepræsentant i Aarhus Kommune Næstformand i Social- og sundhedssektoren i FOA Aarhus Bestyrelsesmedlem Loni Bjerre Tillidsrepræsentant Aarhus Kommune Bestyrelsesmedlem Solvej Skærbæk Tillidsrepræsentant Region Midt 19

20 Afsender: Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J Adressen: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X Vej Viby J Hjemmeside Telefon og Annie Schacht og Britta Bertel og Åbningstider: Mandag til onsdag Torsdag Klubben holder lukket Den første torsdag i måneden på grund af bestyrelsesmøde.

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Besparelser på sundhed er for dyrt......................... 3 Studietur til Barcelona..............................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi venter stadig på handling bag ordene.................... 3 Rapportering af utilsigtede hændelser...............................

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2011 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Godt nytår............................................... 3 Uddrag fra Forbundsformandens dagbog..............................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Uskyldig til det modsatte er bevist?......................... 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen af Annie Schacht.......................................... 3 Gæstebud Jan Helbak om diskurs....................................

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

Oktober 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Oktober 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Utilsigtede hændelser - udvikling eller afvikling?........... 3 Invitation til juleinspiration.........................................

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Juli 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Du kan roligt regne med, at du er noget.................. 3 Rapportering af utilsigtede hændelser..............................

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Overenskomst 2013....................................... 3 Konference på Skanderborghus.....................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Nærved ulykke(ligt)........................................ 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2007 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder...3 Gæstebud Bent Hansen...5 Separation og skilsmisse...8 Bioanalytikere social og sundhedsassistenter...10

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Ø- posten, november 2014

Ø- posten, november 2014 Ø- posten, november 01 Indholdsfortegnelse: Det sker: - Offentligt møde i Frederikshavn om ytringsfrihed - Trafikpolitisk seminar for Enhedslisten Nordjylland - Intromøde, fællesspisning og valgkamp m.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert............................. 3 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO..............................

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2011 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder: Ringeste overenskomst i mands minde.......................... 3 En billigere og bedre offentlig sektor

Læs mere

Maj 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Maj 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Maj 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vigtig viden eller ligegyldig info?........................... 3 Fremtidens sosu-assistent..........................................

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Oktober 2007. Glædelig Jul og Godt Nytår. fra bestyrelsen til medlemmerne

Oktober 2007. Glædelig Jul og Godt Nytår. fra bestyrelsen til medlemmerne Oktober 2007 Glædelig Jul og Godt Nytår fra bestyrelsen til medlemmerne NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen....................................................... 3 Dagsorden.....................................................

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Oktober 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Forord Nu er det nok... s. 3 Gæstebud Dorthe Laustsen... s. 5 Sodoko... s. 8 Beretning... s. 10 Netværksgrupper...

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Årsmøde FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Demografien ændrer sig i DK, der bliver flere ældre og det giver øget pres på plejens område. Rehabilitering er en af vejene til at afhjælpe det stigende

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Godt nytår............................................... 3 Uddrag fra referatet fra ordinær generalforsamling......................

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

August 2008 AUTORISATION. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2008 AUTORISATION. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2008 AUTORISATION Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Vi må gøre noget!......................................... 3 Autorisation.....................................................

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere