Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v."

Transkript

1 Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v. Erling Nissen 211 Total ledningslængde er ca. 1. km. 1

2 Forsyningsområde vand januar 211 Vandværk Højdebeholder Trykforøger st. Hovedledn. - zone 1 Hovedledn. - zone 2 Trykzoner Kommunegrænse Trykzoner vandforsyning Tryk - zone 2 Tryk - zone 1 Kote 63 Min. 2 m Kote 41 Min.. 2 m Trykforøger Kote Højde beholder 2

3 Opdeling af trykzoner Vandforsyning Zone 1 Hovedledninger Måler-brønde 3

4 Principskitse af 1.41 Overgade kvarteret Kvartergrænse Hovedledning (ring-forbundet) Forsyningsledning Distributionsledning Input fra hovedledning Målerbrønd Reserveforsyning fra hovedledning Kvarter 1.41 (Overgade kvarteret) Kvarter 1.41 Indbyggere Gennemsnit Årsforbrug m m 3 Antal målere Km. Forsyningsledning 5,35 km. 11 km. 4

5 Princip for opbygning af ledningsanlægget Fordele / ulemper ved sektionering + Lækage- overvågning / registrering + Registrering af forbrugsudvikling (prognosticering) + Registrering / overvågning af tryk & vandtemperatur + Enstrenget fordelingssystem i kvarteret + Mulighed for forureningsbegrænsning ved afspærring og evt. omkobling af forsyningen til kvarteret. 5

6 + Hovedledninger, som lange ubrudte strækninger uden stikforbindelser, er forberedt for alternative renoveringsmetoder + Data til netberegningsprogram - Ved brud afbrydes forsyningen i visse situationer til flere forbrugere - Sektionering stiller større krav til ledningsregistrering og til det mandskab, som til daglig arbejder med forsyningsnettet Overvågnings-systemet Kvarterbrønd Induktiv flowmåler Trykgiver Temperaturgiver Prøvehane T stykke 6

7 Målerbrønde & installations-skabe 7

8 Overvågnings-systemet Data log Vandflow og tryk logges i 2 intervaller: - kl. 2: - 4: logges 6 gange pr. minut - kl. 4: - 2: logges 1 gang pr. minut Vandmængde logges hver time Vandtemperatur logges hver time Samlet logning: ca. 42 værdier pr. brønd pr. døgn Alarmer Brudalarm (tidsforsinket) på baggrund af maksimum flow kombineret med minimum tryk. Nulflowalarm (tidsforsinket) på baggrund af nul flow kombineret med normalt tryk. Bundalarm givet ved en niveauvippe i brønden. 8

9 Alarm Vollsmose Allè Alarm Vollsmose Allè m3/h 3 mvs= = 3,bar 9

10 Brud på Spangsvej Normal-døgnkurve Brud på Spangsvej Brud kl. 21:2 Flowet stiger ca. 11 m3/h 1

11 Brud på Spangsvej Nattime-flow er ca. 12 m3/t større end normalt Brud på Spangsvej Normalt nattime flow 11

12 Lækagesøgning Uge rapport 12

13 3,5 m 3 /t 13

14 85 m 3 /døgn 85 m 3 /døgn : 24 = 3,54 m3 /t m 3/t Nattime flow-kurve t Måler 14

15 Håndlytning Støj(lækage) på installationen/røret opfanges af instrumentet og videresendes til hovedtelefon Korrelator 2 mikrofoner placeret på en Ledningsstrækning - måler støj og beregner positionen af støjudsendelsen (lækagen) 15

16 Et tab på 6 m 3 pr. time og en udpumpning på 1.. m 3 /år 144 m 3 pr. døgn ~ et tab på,14 % ved en udpumpning på 1..m 3 pr. år 1.8 m 3 pr. uge ~ et tab på,1 % ved en udpumpning på 1..m 3 pr. år 4.32 m3 pr. måned~ et tab på,4 % ved en udpumpning på 1..m 3 pr. år m3 pr. år~ et tab på 5,3 % ved en udpumpning på 1..m 3 pr. år Vandtab 16

17 DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 21 I DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 21 er vandtabet er udregnet som: Forskellen mellem den udpumpede vandmængde til ledningsnettet og den vandmængde, der registreres ved forbrugerne (solgt vandmængde). Vandtabet indeholder derfor: Direkte tab på ledningsnettet Tab ved brud Reparationer Vandforbrug til brandslukning, renoveringer og spuling m.m. 17

18 Stamdata Figur V4-1 Hele forsyningen Samlet solgt vandmængde 1 m K Å 1. T 7.5 V Gns. Solgt vand Nøgletal: A14 Lederrapport Miljøforhold Hele forsyningen % 2 Vandtab i procent af udpumpet vandmængde og specifikt vandtab pr. km ledning Figur V3-1 m³/km ledning/døgn T K Å V Gns. Vandtab i pct.,9 1,5 2 2,6 3,5 4 4,1 4,2 4,3 4, ,1 5,3 6,1 6,2 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,6 7,9 8,7 8,7 8,9 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5 9,8 9,9 1,1 1,6 11,5 11, ,3 12,4 12,5 13,5 19,2 7,57 Specifikt vandtab,17,22,26,51,42,34,85,5,57 1,34 1,22,49,74 1,7 1,51 2,93 5,17 1,96,83,92,84,85,49 2,9 3,76 1,23 3,4 1,85,99 1,29 3,87,87 2,11 2,42 1,39 1,32 2,4 3,19 4,47 1,42 1,92 1,3 5,75 3,9 2,1 1,65 36 Nøgletal: Stam12 ((A12/A11)*1), (1*A12/A32/365) Lederrapport 21 18

19 Miljøforhold Figur SAM V3-1 Hele forsyningen Vandtab i procent af udpumpet vandmængde % K T Å V Gns. Gns., 1,5 2,6 2,8 3,9 4,2 4,9 4,9 5, 5,1 5,1 5,1 5,4 5,6 5,7 5,9 5,9 6,1 6,5 6,6 6,8 6,9 7,2 7,3 7,4 7,7 8, 8,1 8,4 8,6 8,7 8,8 8,9 8,9 9,3 9,5 9,5 9,6 9,9 1, 1,1 1,4 1,9 12,3 12,4 18, 7,3 26 2,4 2,7 5,8 5,7 4,9 4,1 4,3 3,4 6,4 7,8 7,5 9,5 8, 4, 5, 7,7 7,8 7, 1,6 9,4 12,5 8,5 11, 8,7 8,5 1, 1,5 11,2 7,8 11,6 12,1 7,6 27 2, 4,5 6,3 3,4 5,2 5, 4,8 4,4 4,3 4,8 6,3 9,3 6,4 3,6 8,4 6,5 6,9 9,9 8,6 5,1 9,1 8,2 6,6 8,1 1, 8,7 6,6 7,4 11,3 9,9 6,6 4,6 4,8 28 3,1 5,5 5,7 6,8 6,1 6,6 6, 5,5 7,7 6,8 6,2 5,3 3, 6, 9, 7, 7,5 1,1 8,2 5,4 6, 9,1 9,3 6,2 8,6 9,7 8,9 9,8 9,6 12,6 9,8 7,5 3,9 5,5 3,6 12, 16,8 29 3,5 5,,9 4,3 2, 5,3 5,1 4,2 6,4 8,7 4,1 4,8 6,8 6,7 7,1 9,5 4, 9,5 13,5 6,1 6,2 9,8 6,6 9,4 7,6 7,9 9,9 11,7 11,5 9, 9,2 12, 12,3 8,7 12,5 19,2 7,6, 1,5 2,6 5, 6,9 8,9 9,3 1,1 1,6 12,4 Nøgletal: Stam12 ((A12/A11)*1) Lederrapport Tab 21 VCS (Ledningsført vand) Udpumpet mængde m3 Eksporteret til andre forsyninger m3 Udpumpet til eget forsyningsområde m3 Solgt i eget forsyningsområde m3 Tab (Ledningsført vand) m3 Tab (Ledningsført vand) % 6,7% 19

20 Total tab 21 VCS Udpumpet mængde m3 Solgt i alt m3 Total tab m3 Total tab % 6,4% Tab og umålt forbrug i ledningsnettet 21 VCS Udpumpet mængde m3 Solgt i alt m3 Målt forbrug til udskylning m.v m3 Total tab m3 Total tab % 5,3% 2

21 Millioner Vandtab i m 3 1,6 1,4 Tab og umålt forbrug Målt vand til udskylning m.v. 1,2 1,8,6 1,536 1,345 1,273 1,48,65,321,83,24,84,32,19,35,28,4,11,18,4,826,735,682,775,738,822,735,829,96,887,742,2, Udvikling i ledningstab pr. døgn m 3 / døgn m 3 / døgn / km Tab i m3 /døgn Tab i m3/km rentvandsledn. excl. stikledn./døgn 21

22 22

23 Udpumpet mængde og befolkningstal Mill. m x 1 mennesker Udpumpet mængde Befolkning Kr./ m 3 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Udvikling i prisen pr. m Vand Grundvands kr. Afløb Statsafg., gebyr til kortlægn. & moms 23

24 Udvikling i tabs % ved fastholdt m 3 tab Udpumpet mængde i mill. m3 Fastholdt tab (199 1,1 mill. m3 ) Fastholdt tab % 7% tab Udpumpet mængde i 21 = 9,7 mill. m 3 7% tab ~,7 mill. m 3 For at fastholde et tab på 7% skal man nedbringe m 3 tabet med 45. m 3 ~ 22.5 m 3 /år Brud statistik 24

25 Produktkvalitet Figur SAM V2-8 Distribution Brudfrekvens eksl. brud grundet ydre forhold brud/1 km K 2 1 V T Å Gns. Gns.,14,16,22,29,3,31,33,39,43,5,5,5,64,68,71,77,78,8,83,88 1,7 1,8 1,14 1,18 1,28 1,36 1,43 1,46 1,7 1,96 1,96 2,21 2,34 2,38 2,47 3,1 3,79 3,85 4,49 6,16 6,24 6,53 9,16 9,27 12,6 2,18 26,2,54,24,4,7,75,5,65,9,88,79,76,84,71,37 1,29 1,24 1,43 1,46,59 1,35,93 2,58 2,41 2,48 3,1 3,14 3,5 8,58 6,52 4,59 1,75 27,8,44,5,17,43,45,56,38,62,51,65,76,78,83 2,1 1,7 1,26 1,3,83,38 1,43 1,79 2,23 2,11 2,89 2,94 3,65 3,8 4,96 38,2 2,45,55 28,16,14,28,32,74,37,49,28,6,93,74,9,99 1 1,9,9,86 1,41 2,32 1,5 3,11 2,23 2,13 2,21 3,23 3,38 2,9 6,55 3 2,14 2,52 2,31 4,98 6,7 16,6 29,12,65,17,32,73,27,22,44,47 1,26,59,73,93,81 1,1,82 1,11 1,31 1,81 1,73 2,42 1,55 1,4 2,3 1,77 2,38 2,87 2,28 3,24 4,97 5,22 4 4,87 7,1 1,99 4,41 1,92,16,31,33,75,77 1,8 1,7 6,16 9,16 Nøgletal: ((F15-F25)/(A32))*1 Lederrapport Antal brud pr. år (komponent/årsag) Ydre årsag Ukendt årsag Brud på fittings Brud på rør

26 Antal brud pr. år på fittings Letmetal bøjler Plastnipler Samlinger Armatur Antal brud pr. år på rør Støbejern Eternit PVC Andet 26

27 Ledningsmaterialer januar 211 Råvand- & rentvandsledninger SENTAP 7 1% STØBEJERN 15 1% BONNA 25 2% DUKTIL 13 1% ETERNIT 53 5% PVC % PE-RØR % Total ledningslængde er ca. 1. km. Antal brud pr. Km. ledningsmateriale Excl. Brud på stikledninger Brud/Km.,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Bonna Duktil Eternit PE PVC Sentap Støbejern

28 Antal brud pr. år Ydre årsag Stikledninger Hoved og forsyningsledninger Råvand Antal brud pr. Km. ledningsnet Excl. ydre årsag (graveskader),2,18 4,18 1,177,178,181,162,161,15,128,126,119,121,111,1,89,95,9,92, 83,73,74,74,73,5,

29 Konklusion ( jeg mener at: ) Tabsprocenten bør ikke ligge over 8% m 3 tabet / km. ledningsnet bør ligge under 2 Antal brud pr. 1 km. Ledningsnet (ekskl. Brud grundet ydre forhold) bør ligge under 2 29

SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning) SCADA anlæg (Supervisory control and data acquisition

SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning) SCADA anlæg (Supervisory control and data acquisition SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning) SCADA anlæg (Supervisory control and data acquisition SRO-anlæggets hovedopgaver Styringsanlæggenes hovedopgave kan sammenfattes i følgende : Overvågning af

Læs mere

Renovering og sektionering af vandledningsnettet ved VandCenter Syd Danmark. Erling Nissen 2011

Renovering og sektionering af vandledningsnettet ved VandCenter Syd Danmark. Erling Nissen 2011 Renovering og sektionering af vandledningsnettet ved VandCenter Syd Danmark Erling Nissen 2011 Odense VandCenter Syd Hovedopgaver Produktion og distribution af drikkevand Bortskaffelse og rensning af spildevand

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Performance Benchmarking

Performance Benchmarking Formål I vandsektorloven er indført i krav om Performance benchmarking, som vil blive et krav fra foråret 2018 med data for 2017. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for indhentning af data og præsentation

Læs mere

VandCenter Syd. Renoveringsstrategi og erfaringer med forskellige renoveringsmetoder ved VandCenter Syd. Hovedopgaver

VandCenter Syd. Renoveringsstrategi og erfaringer med forskellige renoveringsmetoder ved VandCenter Syd. Hovedopgaver Renoveringsstrategi og erfaringer med forskellige renoveringsmetoder ved VandCenter Syd Henrik Uhd Markussen 2011 VandCenter Syd Hovedopgaver Produktion og distribution af drikkevand Bortskaffelse og rensning

Læs mere

Modelbaseret Dynamisk Styring af Ledningsnet. Miljøteknologisk udviklings og demonstrationsprogram 2012

Modelbaseret Dynamisk Styring af Ledningsnet. Miljøteknologisk udviklings og demonstrationsprogram 2012 Modelbaseret Dynamisk Styring af Ledningsnet Miljøteknologisk udviklings og demonstrationsprogram 2012 Vandværk Højdebeholder Hovedledn. - zone 1 Hovedledn. - zone 2 Trykzoner Kommunegrænse Nr. Højrupværket

Læs mere

Forsyningstræf 2016 VANDTAB. Definitioner og opgørelsesmetoder. v/ Thomas Sørensen, DANVA. Torsdag d. 4. feb. 2016, Vandhuset, Skanderborg

Forsyningstræf 2016 VANDTAB. Definitioner og opgørelsesmetoder. v/ Thomas Sørensen, DANVA. Torsdag d. 4. feb. 2016, Vandhuset, Skanderborg Forsyningstræf 2016 VANDTAB Definitioner og opgørelsesmetoder v/ Thomas Sørensen, DANVA Torsdag d. 4. feb. 2016, Vandhuset, Skanderborg Torsdag d. 11. feb. 2016, Comwell, Roskilde Type af vandtab: Typer

Læs mere

Notat. Benchmark drikkevand Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: -

Notat. Benchmark drikkevand Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: - Notat Til: Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: - Benchmark drikkevand 2012 Nøgletal for Hørsholm Vand sammenlignes med naboforsyningerne Fredensborg Vand, Rudersdal

Læs mere

2. BAGGRUND 2.1 HISTORISK BAGGRUND

2. BAGGRUND 2.1 HISTORISK BAGGRUND 2. BAGGRUND 2.1 HISTORISK BAGGRUND Det første egentlige vandværk til forsyning med drikkevand til København blev taget i brug den 9. august 1859. Vandværket afløste det primitive system af springvandsledninger

Læs mere

Statistik (Vand i tal)

Statistik (Vand i tal) Formål Vand i tal er DANVAs mest populære publikation, som anvendes bredt af ministerier og styrelser, uddannelsesinstitutioner, medier og journalister samt selvfølgelig selskaberne selv, hvor den f.eks.

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj Beretning for år 2015.

Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj Beretning for år 2015. Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj 2016. Beretning for år 2015. Vandmængder er anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total vandmængde,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Drikkevand Drikkevand - vandforbrug Drikkevand - vandforsyning og sekundavand Vandkvalitet December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Emne: Vandforbrug

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet.

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet. Vandkvalitet: Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 1. Kvalitetskrav, som drikkevand og vand, hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, herunder vand til

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2012 og 2013.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2012 og 2013. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Renoveringsplanlægning af distributionssystemet. v. Kurt Brinkmann Kristensen, Aarhus Vand A/S

Renoveringsplanlægning af distributionssystemet. v. Kurt Brinkmann Kristensen, Aarhus Vand A/S Renoveringsplanlægning af distributionssystemet v. Kurt Brinkmann Kristensen, Aarhus Vand A/S Disposition Nøgletal for Aarhus Vand A/S Renoveringsaktiviteter Årsager til udskiftning af vandledninger Anvendelse

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution Demand Driven Distribution Er vandtab virkelig et problem? Globalt mister vi hver dag 45 millioner kubikmeter (drikkevand) på grund af lækager i forsyningsnettet - nok til at forsyne næsten 200 millioner

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

Retningslinjer for VVS-installatører

Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjerne skal overholdes af alle VVS-installatører, og rådgiver som arbejder med vandinstallationer i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde. Generelle

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Samling af PowerPoint præsentationerne fra benchmarkingworkshoppen for drikkevandsselskaberne den 13. marts 2014

Samling af PowerPoint præsentationerne fra benchmarkingworkshoppen for drikkevandsselskaberne den 13. marts 2014 Samling af PowerPoint præsentationerne fra benchmarkingworkshoppen for drikkevandsselskaberne den 13. marts 2014 27. JUNI 2011 AFSNITS-ELLER PRÆSENTATIONSTITEL >INDSÆT >SIDEHOVED & SIDEFOD, SIDENR SLÅS

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER Marts 2012 KAPITEL 1 INDLEDNING... 5 1.1 OVERSIGT OVER COSTDRIVERNE... 7 1.1.1 Drikkevandsforsyninger... 7 1.1.2

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Ansøgning om refusion

Ansøgning om refusion Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Telefon: 9829 9000 E-mail: forsyningen@forsyningen.dk www.forsyningen.dk Sendes til Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Modtaget af Forsyningen

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Udføring af opgaver. Lækagesporing. Spindel- og ledningssøgning. 0-punkt og ydelsesmålinger. Ventilkontrol og motionering.

Udføring af opgaver. Lækagesporing. Spindel- og ledningssøgning. 0-punkt og ydelsesmålinger. Ventilkontrol og motionering. november 2012 Lækagesporing Ledningssøgning Spindelsøgning 0-punktsmåling Korrelatoranalyse Ventilmotionering Sporgasundersøgelse Lækageforebyggelse Tryklogning Ydelsesmåling af brandhaner Salg af instrumenter

Læs mere

Bestyrelsensberetning

Bestyrelsensberetning Bestyrelsensberetning Den er også i år delt på to hænder. Jeg tager formandsberetningen og Jan tager driftsberetningen. Indledningsvis skal nævnes at dagen i dag ikke alene er vores generalforsamling,

Læs mere

Lækagesporing. 0-punkt og ydelsesmålinger

Lækagesporing. 0-punkt og ydelsesmålinger januar 2013 Lækagesporing Ledningssøgning Spindelsøgning 0-punktsmåling Korrelatoranalyse Ventilmotionering Sporgasundersøgelse Lækageforebyggelse Tryklogning Ydelsesmåling af brandhaner Salg af instrumenter

Læs mere

Appendiks D Kloring og udtagning af vandprøver m.v.

Appendiks D Kloring og udtagning af vandprøver m.v. Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 9 D Kloring og udtagning af vandprøver m.v. Eksempel på Klorskema (1 side) Procedure for kloring m.v. (7 sider) Entrepriseaftale 2011 Side 2 af 9 Eksempel på klorskema:

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere /

Læs mere

Vandforsyningsplan 2002-2010

Vandforsyningsplan 2002-2010 Vandforsyningsplan 2002-2010 Vandforsyningsplan 2002-2010 Udgivet af Ballerup Kommune Teknisk Forvaltning 2003 Oplag: 100 stk Grafisk design: Inge-Lise Hartz, Airborne Foto: Stig Eskildsen, LW-luftfoto,

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00. i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00. i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed

Læs mere

v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S

v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S Dataanvendelse i en vandforsyning v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S og Jesper Hall, Alectia a/s Disposition Vandforsyningens tekniske k system Datagrundlag og registreringssystemer Planlægning

Læs mere

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede

Læs mere

Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken. for. Ganløse Nordre Vandværk

Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken. for. Ganløse Nordre Vandværk Dato 20.02.2014 Sag nr. 13315 Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken for Ganløse Nordre Vandværk DINES JØRGENSEN & CO. A/S Mulige løsninger for ledningsrenovering

Læs mere

Uafregnet vand. Forstå og arbejd proaktivt med uafregnet vand

Uafregnet vand. Forstå og arbejd proaktivt med uafregnet vand Uafregnet vand Forstå og arbejd proaktivt med uafregnet vand Uafregnet vand Kampen mod uafregnet vand starter med at kortlægge hvordan og hvor godt ens vandressourcer bliver udnyttet Uafregnet vand er

Læs mere

Vedligeholdelse af ledningsnettet

Vedligeholdelse af ledningsnettet Hvorfor vedligehold? Vedligeholdelse af ledningsnettet Ledningsnettets tilstand Ledningsnettets levealder Systematisk vedligeholdelse (registrering) Ledningsrenovering Rensning af ledninger 8. april 2013

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Revision: 24.07.2015 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede _ Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 25. april 2006 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 25. april 2006 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 kl. 19.00 i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. april 2014 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej Helsinge

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. april 2014 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej Helsinge HELSINGE VANDVÆRK Ridebanevej 10 3200 Helsinge Dagsorden: Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR.

DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. DEFINITIONER OG REGISTRERINGER FOR KUNDEOMRÅDET EN OVERSIGT OVER REGISTRERINGER DER INDGÅR I DANVA S BENCHMARKING VEJLEDNING NR. 63 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Udgiver: Dansk Vand- og Spildevandsforening

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Generalforsamling 2014. Formandens beretning. 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

VIDEREGÅENDE VANDBEHANDLING I VINDEBY Om erfaring med kulfilter

VIDEREGÅENDE VANDBEHANDLING I VINDEBY Om erfaring med kulfilter VIDEREGÅENDE VANDBEHANDLING I VINDEBY Om erfaring med kulfilter Driftsleder Jacob Tjørntved Davidsen Vindeby Vandforsyning ATV MØDE FREMTIDENS VANDFORSYNING RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN HOTEL 21. maj 2003

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND GRØNT GRUND... 3 Udnyttelse og beskyttelse af grundvand...3 Opg. ved boringsnære områder og grundvandsdannende oplande...4 Opgørelser af vandforbrug...4 Opgørelser af ledningstab...5 Konklusion...6 Årets

Læs mere

Driftsrapport for Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Slangerup

Driftsrapport for Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Slangerup Driftsrapport for 2011 Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Slangerup Indhold Forord... 3 Bestyrelsen.... 3 Driften.... 3 Stamdata.... 3 Personale pr. 31 december 2011.... 4 Produktion.... 4 Indvinding... 4 Skyllevandsforbrug...

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Anno 2017

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Anno 2017 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Anno 2017 Året i tal og tekst 2016 Vi udarbejder Året i tal og tekst for at give et overblik over vandforsyningens hovedtal i 2016. Det drejer sig om, såvel regnskabsmæssige

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2014-29163 Sagsnavn: Tilsyn 2014 Vejerslev Vandværk Kommune: Morsø Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

DANVA BENCHMARKING 2012 VANDFORSYNINGER - BASISRAPPORT MED TAL FRA 2011. Odder Vandværk A.m.b.a.

DANVA BENCHMARKING 2012 VANDFORSYNINGER - BASISRAPPORT MED TAL FRA 2011. Odder Vandværk A.m.b.a. DANVA BENCHMARKING 212 VANDFORSYNINGER - BASISRAPPORT MED TAL FRA 211 Odder Vandværk A.m.b.a. 1-11-212 rapport Vand DANVA Benchmarking 212 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 DANVA benchmarking... 3 2.1

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet Marts 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Abu Dhabi Water Management Et projekt fra de varme lande Klavs Høgh

Abu Dhabi Water Management Et projekt fra de varme lande Klavs Høgh Abu Dhabi Water Management Et projekt fra de varme lande Klavs Høgh Nøgleinformationer Projekt vundet i 2008, Kunde ADWEA NIRAS rådgiver for Amplex Emirates Total Projektværdi ca. DK 700.000.000 NIRAS

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 Årsrapport 2015 - Februar 2016 SE nr.: 32598951 09-02-2016-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Aarhus Vand A/S Side 2 Indhold Forord 1. Generelt om anlægsbidrag 4 2. Udregning af anlægsbidrag 4 3. Øvrige bidrag 6 4. Øvrige bestemmelser

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kalundborg Forsyning. FVD 24. Januar 2015 Hans-Martin Friis Møller, Direktør

Kalundborg Forsyning. FVD 24. Januar 2015 Hans-Martin Friis Møller, Direktør Kalundborg Forsyning FVD 24. Januar 2015 Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne Én Forsyning Kalundborg Forsyning Holding A/S Kalundborg Vandforsyning A/S Kalundborg Renseanlæg A/S Kalundborg

Læs mere

Lækagesporing. 0-punkt og ydelsesmålinger

Lækagesporing. 0-punkt og ydelsesmålinger maj 2015 Lækagesporing Ledningssøgning Spindelsøgning 0-punktsmåling Korrelatoranalyse Ventilmotionering Sporgasundersøgelse Lækageforebyggelse Tryklogning Ydelsesmåling af brandhaner Salg af instrumenter

Læs mere

Kirke Eskilstrup Vandværk

Kirke Eskilstrup Vandværk Distributionsnettet for rent vand Nyt forsyningsområde ved Ebberup Distributionsnettet for rent vand Nyt forsyningsområde ved Ebberup Udarbejdet af: Kontrolleret af: Ole Holst Andersen Jens Ejnar Kristensen

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale

FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale Vandværk: Adresse: Postnr og By Telefonnummer: E-mail adresse: Kontaktperson: Side 1 af 11 Registrering af eksisterende forhold Forsyningsområde: Målfast skitse af ledningsnet

Læs mere

Ventilplan Forsyning Ballerup. November Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris Forsyning Ballerup.

Ventilplan Forsyning Ballerup. November Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris Forsyning Ballerup. Ventilplan Forsyning Ballerup November 2016 Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris mbe@forsyningballerup.dk Forsyning Ballerup Måløv Vandværk Skovvejen pumpestation Import Pilegård Vandværk Lautrup Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere