NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014"

Transkript

1 Maj 2014 NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Danskernes Digitale Bibliotek DBC Kulturstyrelsen 2014 er et transitionsår på vej mod 2015, hvor én plan omfatter DDB, Danbib og Bibliotek.dk. DBC s leverancer til disse tre områder fremlægges her i en samlet version og vil for Bibliotek.dk s og Danbib s vedkommende være udtømmende. I transitionsåret fremlægges de tre områder for første gang i en samlet udviklingsplan for den nationale biblioteksinfrastruktur. Udviklingsplanen skal opfattes som en bruttoliste, en fælles backlog, hvor udviklingsønsker, der opstår i løbet af året, vil kunne påvirke den nuværende prioritering. Agil udvikling er målet. I 2014 gælder det dog fortsat, at de formelle vedtagelser er som følger: 1. Danbib-udviklingsplanen vedtages af DBC s bestyrelse 2. Bibliotek.dk udviklingsplanen vedtages af Kulturstyrelsen 3. DDB udviklingsplanen vedtages af DDB-organisationen Systematikken i udviklingsplanen tager udgangspunkt i den målarkitektur, (vedlagt som bilag) som DDB og DBC har beskrevet i fællesskab, hvor følgende hovedindsatsområder indgår: 1. Brugergrænseflader til borgere (Indeholder Bibliotek.dk udviklingsplan) 2. Brugergrænseflader til biblioteksansatte 3. Søgning 4. Adgang 5. Opdatering 6. Integration 7. Metadata og administrative data

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: Søgning, visning, bestilling samt grænseflade...3 Tema AOl: Søgning... 3 Projekt A01e: Søg videre på nettet... 4 Tema A02: Grænsefladen... 4 Tema A03: Visning og supplerende data... 5 Tema A04: Bestil området... 5 Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklings opgaver... 6 Tema 801: Brugerfaciliteter... 7 Tema 802: Samspil andre systemer... 7 Tema 803: Emneoversigt... 8 Indsatsområde C: Brugerundersøgelser... 8 Tema COl: Brugerundersøgelser... 8 Danbib og DDB udviklingsplan Brugergrænseflader til biblioteksansatte... 8 Projekt D01a: Nyt netpunkt.dk...8 Tema D02: Specialgrænseflader...8 Projekt D02a: BOB-grænseflade...8 Søgning... 9 Tema D03: BIG DATA...9 Projekt D03a: Inklusion af adfærdsdata i søgeindexer og webservices...9 Projekt D03b: Forbedret rankering og sortering baseret på adfærdsdata, brugerdata, specifikke brugerbehov i biblioteksprocesser, mv....9 Tema D04: Datasæt...9 Projekt D04a: Søgning Databrønd indeholdende Danbib migreringen, understøttelse af lokale bibliotekssystemer, mv....9 Projekt D04b: Inklusion af dynamiske datasæt uden for Databrønden enten via Universal Search eller via SOLR-søgeplatform Projekt D04c: Dybere integration mellem Universal Search og Integrated Search Adgang Tema D05: Bruger- og licensplatform Projekt D05a: SAOU Opdatering Tema D06: Opdatering af Databrønd Projekt D06a: Data i/o platform Projekt D06b: Posthus Projekt D06c: Open Cataloging WS Projekt D06d: DanbibCat Integration og Bestil Tema D07: Integration og ILL Projekt D07a: OpenFindOrder Projekt D07b: OpenHoldingStatus Projekt D07c: OpenAgency (VIP-basen) Projekt D07d: Lånertjekservicen Projekt D07e: OpenRS-backend-kompleks og Ny ILL-standard Tema D08: Spørgetjenester Projekt D08a: Spørgetjenesteplatform - den "Åben bibliotekar" Tema D09: Nye DDB services og DDB infrastruktur DDB-News DDB-Suggest DDB-Analytics Metadata Tema D10: BIG DATA Adfærdsdata Tema D11: Databrønd Bilag : National biblioteksinfrastruktur - målarkitektur... 16

3 Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Indledning Udviklingsplan 2014 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september 2007: Bibliotek.dk ses fortsat som borgergrænseflade for den samlede danske bibliotekssektor. Udviklingsplan bibliotek.dk 2014 er opdelt således: Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: Søgning, visning, bestilling samt grænseflade Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver Indsatsområde C: Brugerundersøgelser De enkelte projekter har tilknyttet en status og evt. et beløb. Status kan være "Aftale", "Overslag" eller "Reservere. Hvis et projekt er samfinansieret med DanBib, er beløbet bibliotek.dk's andel. Projekter med eksterne samarbejdspartnere eller ubekendte faktorer kan aftales genforhandlet. I årets løb vil der blive aftalt yderligere projekter og temaer. Disse aftales specifikt mellem KulturstyreIsen, DDB og DBC og offentliggøres løbende i form af opdatering af nærværende aftale, som publiceres på Kulturstyrelsens hjemmeside. Der forventes i 2014 at være 3 mio. kr til rådighed for udvikling af bibliotek.dk Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: Søgning, visning, bestilling samt grænseflade Migrationen er i sagens natur samfinansieret med DanBib. OLS-udviklingen indtil 2011 var finansieret af DanBib og bibliotekerne. Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende - og senest på næste statusmøde - beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justeringer, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Kulturstyrelsen for i alt kr. Tema AOl: Søgning Området samfinansieres med DanBib. De udvidelser og forbedringer som er lavet og vil blive lavet er, som andet i Open Search, open source og kan genbruges af andre. Projekt A01a: Suggestionservice - slå op i registre og autocomplete Udvikling af en suggestionservice til brønden blev påbegyndt i Den udvikles, så den både kan vise forslag fra basens indekser ("skan"), og/eller fra stavehjælp eller fra mest søgte eller... Forslagene kan altså komme fra en eller flere kilder og evt. kombineres i grænsefladens anvendelse af den. 3

4 Projekt A01b: Near-match Den 0-hit-analyse der er gennemført i 2011 viste, at en indførelse af near match vil hjælpe en del brugere, som får 0 hit, fordi de skriver for mange søgekriterier. Near-match vil sige, at man udover exact match-resultaterne (som vises først) viser resultater, som kun opfylder nogle af søgekriterierne. Udviklingen skal ske i det migrerede bibliotek.dk - altså i Open- Search. Der er i 2013 udviklet en prototype, som skal afprøves, konsolideres og driftsmodnes. Forslag til aftale 2014: kr. Projekt A01c: Relevansrankering Brugerne kan sortere deres søgeresultat efter år, titel, forfatter. En relevansankering, som vælger rankering efter analyse af brugerens søgetermer, er udviklet i en prototype i Funktionen skal i 2014 modnes, brugertestes og afprøves i drift. Forslag til aftale 2014: kr. Projekt A01d: Kombinér facetter Hvis brugere skal kunne udføre søgninger svarende til komplekse booleske udtryk, skal de have mulighed for at kombinere facetterne efter eget valg. Fx markere at udvalgte emner skal kombineres med "og", mens afmærkede sprog eller årstal skal kombineres med "eller". Projektet startes med brugerundersøgelser af, hvordan funktionen kan gøres let forståelig. Forslag til aftale 2014: kr. Projekt A01e: Søg videre på nettet l det nuværende bibllotek.dk findes videresøgning på nettet primært i to former : En enkel videresøgningsmulighed til Google på søgeresultatsiden samt en Søg videre på nettet i flertallet af poster, hvor der ved hjælp af en linkresolver gives en række videresøgningsmuligheder (fx købemuligheder). l det nye bibliotek.dk skal der enten implementeres linkresolver, Universal Search (samsøgningsmulighed med en række eksterne baser) eller begge dele. Tema A02: Grænsefladen De grundlæggede elementer i grænsefladen er udført i Enkelte funktioner, som måske ikke bruges så meget, udvikles ikke fra start; brugerreaktioner kan påvirke, hvilke der udvikles, og hvilke der evt. falder bort. Det er i det biblioteksfaglige bibliotek.dk-udvalg besluttet, at disse umiddelbart står til at falde bort: Videresøgning til Google samt Share-funktionen. Projekt A02a: Migrering af brugergrænseflade - 1. kvartal 2014 Manglende funktioner i grænsefladen som ikke blev nået i2013, og som ikke er specificeret i særskilt projekt. Det drejer sig bl.a. om: VoxB- ratings m.m. Nodesøgning med instrumentvalg Emneoversigt - supplerende funktionalitet (søg, hitcounts,forslagsmulighed m.m.) Stavehjælp ved 0 hit Søg videre på ophav Fra WorldCat til bibliotek.dk-funktionalitet Links til DBC Webarkiv Viderestilling til fællesskaber Manglende touch funktionalitet i forhold til tablets Hjælpefunktionen skal udbygges Presserummet skal flyttes til ny platform samt rettelser og forbedringer efter brugerhenvendelser og brugertests. 4

5 Projekt A02b: Husk denne indstilling Funktion, som spørger brugeren om et bestemt valg, ønskes gemt som indstilling. Fx valg af specialsøgeside eller visformat Projekt A02c: Mobil grænseflade Første version af det migrerede bibliotek.dk er udviklet i såkaldt responsive design (design der tager højde for forskellige platforme, skærmstørrelser etc.) - det betyder, at der ikke skal laves særlige versioner til fx tablets. Men mobilversionen af bibliotek.dk bruges primært til andre funktioner end web/tabletversionen. Derfor udvikles en mobilversion med fokus på de for mobilversion særligt vigtige funktioner, fx forny og annullér, enkel søg-vis bestil, skan stregkode, se nærmeste bibliotek m.m. Det vurderes på det tidspunkt, om der udelukkende skal udvikles apps. Den eksisterende mobilversion er ikke bundet til den gamle (old.bibliotek.dk) brugergrænseflade. Der er således ikke et teknisk krav om nyudvikling inden bibliotek.dk classic lukkes. Tema A03: Visning og supplerende data Det nye bibliotek.dk's visning sker via en webservice, Open Format. Grundfunktionerne er på plads, men der kan stadig være detaljer, der skal arbejdes med. Bibliotek.dk's hidtidige visning er finpudset gennem mere end 10 år, og den nye service vil ikke fra start have nøjagtig samme funktionalitet. Bibliotek.dk rummer poster, som stammer fra mange kilder og kan være meget forskelligt formateret sammenlignet med en lokal biblioteksbase. Dette skal i så høj grad som muligt "skjules" for brugeren, så posterne optræder så homogent som muligt. Til gengæld vil den nye service kunne bruges af alle andre, som ønsker formatering eller konvertering af poster. Projekt A03a: Open Format Det forventes, at der kommer ny struktur på musikposter med analyser. I den forbindelse vil det være nødvendigt at justere formateringen. Ligeledes kan der forventes ændret struktur på artikler, f.eks. når det drejer sig om debatter og fortsættelser, hvilket også medfører justeringer i formateringen. Der må også påregnes nogle justeringer og bugrettelser af visningen, når den migrerede version for alvor bliver brugt af bibliotekarer og alle slutbrugere. Samfinansieret med DanBib. Tema A04: Bestil området Det nye blbliotek.dk har alle grundfunktioner for bestil, og brugerne kan sende bestillinger fra begge versioner. Stort set alle bestilfunktioner er nu placeret i services, som andre end bibliotek.dk kan bruge. Projekt A04a: Bestil flere materialer i et hug Brugerne ønsker meget at kunne bestille flere materialer i et hug. Den oprindelige beskrivelse af projektet er fra Der er behov for en revurdering af opgaven, da to ting ændrer de oprindelige forudsætninger for vurdering af projektet: Serviceudviklingen (særligt OpenOrder.checkOrderPolicy) Den vidt udbredte anvendelse af NCIP til automatisk bestilling i eget katalog Analyseprojekt med revurdering af det gamle implementeringsforslag, herunder estimat for implementeringsprojekt Projekt A04b: Vise lnfomedia links i artikelbestillinger i BOB Når bibliotek.dk classic er lukket, kan visning af lnfomedia-links i bibliotek.dk artikelbestillinger gennemføres. Dette er et gammelt ønske fra de professionelle brugere. Analyseprojekt med beskrivelse af løsning og estimat for implementeringsprojekt. 5

6 Projekt A04c: Låse en bestilling i BOB Mulighed for at låse en bestilling i BOB-grænsefladen ("I arbejde" markering), hvis der er risiko for, at flere går i gang med at arbejde på en bestilling. Der skal først laves et analyseprojekt, som analyserer løsningsmuligheder. En høring på profblog.bibliotek.dk gav ikke nogen klar prioritering: Analyseprojekt med beskrivelse af løsning og estimat for implementeringsprojekt. Projekt A04d: Følg min bestilling OpenUserStatus-webservicen udvides til også at kunne udlevere information om bestillinger, som afventer manuel ekspedition. Disse vil så kunne vises i lånerstatus i en form så brugeren ikke bliver i tvivl, om hvorvit de har afleveret bestillingen. Dette involverer ikke de lokale bibliotekssystemer, men er alene en præsentation af brugerbestillinger i bibliotek.dk delen af BOB, som endnu ikke er behandlet ("åbne" bestillinger). Analyseprojekt med beskrivelse af løsning og estimat for implementeringsprojekt. Projekt A04e: Forberede ny standard for ILL transaktioner Der forventes i løbet af 2013 at foreligge en ny standard for udveksling af hjemlånstransaktioner. Dette vil være grundlaget for at erstatte den nuværende Z39.50 bårne udveksling af fjernlånstransaktioner med en enklere model, som samtidig vil kunne give mulighed for at smidiggøre opslag efter status for bestillinger. Samfinansieret med DanBib. Projekt A04f: Automatisk fjernlån - også af eget materiale. Evaluering En ny version af bestilsystem og VIP-kompleks, som håndterer opsætning af automatisk fjernlån af eget materiale, er sat i drift og meldes endeligt ud til bibliotekerne november Systemet er sat op til, at bibliotekerne frit kan vælge at lade bestil systemet lave automatisk fjernlån af bestillinger på eget materiale ud fra følgende faste parametre: Materialet skal være udlånt i egen bestand og forventes ikke at være tilgængeligt inden for 14 dage Materialet skal stå på hylden i et andet bibliotek (der oprettes ikke reservering) Materialet må ikke være nyere end 365 dage Systemet afprøves i et etårigt forsøg, hvor bibliotekerne afprøver automatisk fjernlån af eget materiale. Alle biblioteker kan afprøve det via opsætning i VIP basen. Forsøget skal munde ud i en rapport, der opsummerer bibliotekernes erfaringer med automatisk fjernlån af eget materiale, deres tilfredshed med den implementerede løsning, registrering af evt. ønsker til ændring af funktionaliteten, samt en samlet anbefaling vedrørende videreudvikling eller anvendelse af funktionaliteten. Den oprindelige projektgruppe med biblioteksmedarbejdere inddrages i evalueringen. Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklings opgaver Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende - og senest på næste statusmøde - beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justeringer, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Kulturstyrelsen for i alt kr. 6

7 Tema 801: Brugerfaciliteter Funktioner, som giver brugeren en service uden at være en del af en kerneservice. Projekt B01a: Introfilm Til det nuværende bibliotek.dk findes en introduktionsfilm til bibliotek.dk, som kan bruges til selvinstruktion eller i forbindelse med brugerundervisning. Filmen kan bruges i sin helhed eller som introduktion til et enkelt område som fx Referenceværktøjer eller Musik. Noget lignende skal i en eller anden form udvikles til det nye bibliotek.dk, når alle grundfunktioner er på plads. Projekt B01b: Personalisering - Brugerlister Muligheder for at brugerne kan skabe egne lister og evt. publicere dem for nogle eller alle andre brugere er en af de personaliseringsmuligheder, som endnu ikke er blevet løst. Skabes på basis af brugerens huskeliste. Koordineres med Personaliseringsprojektet. Projekt B01c: Vis nærmeste bibliotek der har åbent Et ønske om at brugerne hurtigt kan finde åbne biblioteker i nærheden (betjent eller ubetjent). Funktionaliteten skal baseres på inddaterede oplysninger i VIP basen. I blev gennemført de ændringer i VIP-base og grænseflade, som er en forudsætning for projektet. l 2014 vil man kunne lave en funktion - fx imobile grænseflader - der viser nærmeste åbne bibliotek. En forudsætning er, at webservicen (OpenAgency) også udbygges med denne funktionalitet. Tema 802: Samspil andre systemer Samspil med andre systemer i og udenfor biblioteksvæsenet. Projekt B02a: Interaktiv brugerhåndtering En fortsat forberedelse af en håndtering af adgang til digitale ressourcer med udgangspunkt i en brugers rettigheder via vedkommende bibliotekers rettigheder, således at brugeren får den mest direkte adgang til digitale ressourcer. Der indgår implementering af CULR (Core User Library Registry) og forberedelse af SAOU (Service for Authentication of Objects and Users). Samfinansieret med DanBib. Projekt B02b: Digitaliseret kulturarv i bibliotek.dk grænsefladen Overbygningsprojektet Formidling af digitaliseret kulturarv har i 2012 foreslået, at metadata vedr. kulturarven (dvs. også fra museer og arkiver) indgår i udviklingsplanen for bibliotek.dk. Baggrunden er, at projektet anser det for uhensigtsmæssigt at skabe yderligere en særskilt portal, og at data i stedet præsenteres på de platforme, der allerede eksisterer. Metadata fra projektet kan tænkes integreret på flere måder: Som en integreret del af bibliotek.dk-brønden, så brugerne får dem uden at have bedt om dem og kan indskrænke sin søgning via facetter Som en del af bibliotek.dk-brønden, men vist i et særligt faneblad Som en særskilt del af brønden, som en bruger kan tilvælge at samsøge med (via Universal Search) Der påtænkes etableret særskilte projekter for disse indholdsområder, hvor det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om der er finansiering til rådighed. Projekt B02c: Konsolidering af CMS platform til bibliotekerne DDB-hjemmeside, Bibliotek.dk og en række bibliotekshjemmesider og biblioteksprodukter baserer sig på den første udgave af ding på Drupal7, som DBC etablerede i forbindelse med første fase af bibliotek.dk migrationen. Siden har projekterne udviklet sig i forskellige retninger. Der defineres et nyt core for platformen for at sikre maksimale genbrugsmuligheder 7

8 fremadrettet. Bibliotek.dk skal basere sig på det nye core, og de dele af bibliotek.dk, der er en del af det nye core, skal også integreres til øvrige projekter. Dette er et meget stort projekt, der anses for væsentligt af hensyn til den fremtidige mulighed for maksimalt genbrug i forhold til andre løsninger, der baserer sig på den fælles CMS-platform. Tema 803: Emneoversigt Emneoversigten er dynamisk og skal løbende føres ajour. Projekt B03a: Opdatering emneoversigt Indholdsmæssig opdatering af emneoversigten. Samfinansieret med DanBib. Forslag til aftale 2014: kr. Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Der foretages løbende brugertests og brugerundersøgelser i forbindelse med konkrete projekter. Tema COl: Brugerundersøgelser Det skal sikres, at der mindst årligt samles generelle brugerdata og ønsker til udvikling af bibliotek.dk, som supplerer viden fra andre redskaber, tests eller undersøgelser. Projekt C01a: Generel brugerundersøgelse Der gennemføres i 2014 en generel brugerundersøgelse. Sådanne har ikke været gennemført i pga. migrationen.der opsamles adfærdsdata på grænsefladen. Disse vil indgå i vurderingerne af brugerundersøgelsens resultater som supplerende materiale. Forslag til aftale 2014: kr. Danbib og DDB udviklingsplan Brugergrænseflader til biblioteksansatte Tema D01: Generel professionel GUI Projekt D01a: Nyt netpunkt.dk Netpunkt.dk, der fortsat retter sig imod biblioteksprofessionelle især i forhold til behov for søgning, verifikation og bestilling, benytter i 2013 det ikke-migrerede Danbib. I 2013 er meget væsentlige dele af Danbib-platformen migreret. I 2014 skal netpunkt.dk tage udgangspunkt i den fælles CMS-platform og moduler, der er etableret som en del af migrationen af bibliotek.dk og etableringen af DDB-hjemmesiden. Netpunkt.dk vil blive migreret i tæt samspil med kernebrugerne. Tema D02: Specialgrænseflader Projekt D02a: BOB-grænseflade BOB Admin er i dag integreret med Open-RS men ikke det fuldt migrerede Danbib, der også inkluderer Databrønd og anvendelse af SOA-laget for søgning. Når Danbib er migreret platformsmæssigt, skal BOB GUI migreres. BOB- grænsefladen anvendes af alle bibliotekstyper. 8

9 Flere administrative grænseflader skal vedligeholdes og mindre udvikling foretages, hvilket drejer sig om VIP, SAOU, CULR. Grænsefladerne: Danbib-Cat og Posthuset behandles under indsatsen: "Opdatering". Søgning Søgeplatformen er en af de største indsatsområder og skal understøtte en række anvendelser i bibliotekssektoren, både formidlingsgrænsefladerne i folkebibliotekerne, PH-Sektorløsningen, skolebibliotekerne og de professionelle grænselflader i de øvrige forsknings- og fagbiblioteker. Der er behov for en videreudvikling af både platformen og webservicelaget. Udviklingen af søgefunktionen skal foregå gennem flere delprojekter, der har til formål at skabe bedre søgegrundlag, bedre søgemekanisme og bedre udstilling af funktionaliteten. Både "Open Search", der understøtter søgning ned mod databrønden, og "Universal Search", der understøtter søgning i tredjepartssystemer er planlagt forbedret men også dybere integreret. DBC har lavet en generel opprioritering af søgeområdet for at kunne understøtte bibliotekernes stadig mere udtalte behov for at kunne give optimal adgang til kataloger, e-ressourcer, licensdata, transaktionsdata, mv. Tema D03: BIG DATA Projekt D03a: Inklusion af adfærdsdata i søgeindexer og webservices DDB-platformen opsamler fra 2014 en række adfærdsdata og andre relevante data fra brugergrænseflader (bibliotek.dk, DDB-hjemmesider, og andre GUI r der benytter den fælles platform) og fra servicelag/platform. Disse vil blive inkluderet i arbejdet med at lave målrettet og brugbar søgning og præsentation til borgerne, ligesom det vil danne grundlag for at etablere nye services, der kan anvendes i formidlingsarbejdet mellem biblioteket og brugerne. Projekt D03b: Forbedret rankering og sortering baseret på adfærdsdata, brugerdata, specifikke brugerbehov i biblioteksprocesser, mv. Der er brug for at forbedre søgefunktionernes måde at rankere og sortere resultatsæt på. Dette skal forbedres ved at anvende adfærdsdata, brugerfeedback, personaliseringsdata i øvrigt samt de biblioteksproducerede informationer og anbefalinger i forhold til borgerrettede grænseflader. I forhold til professionelle anvendelser som katalogisering, ILL- arbejde og professionelle behov i søgeprocessen skal rankering og sortering målrettes disse behov, så medarbejderne i en fjernlånsafdeling eller katalogafdeling i en forskningsbibliotek kan anvende en anden rankering og sortering end de borgerrettede. Disse aktiviteter vil blive implementeret i agile faser, hvor søgninger i databrønden og andre datasæt løbende forbedres. Grænseflademodulet på den fælles CMS-platform vil undergå løbende forbedringer i takt med, at servicelaget og søgeplatformen løbende forbedres. Tema D04: Datasæt Projekt D04a: Søgning Databrønd indeholdende Danbib migreringen, understøttelse af lokale bibliotekssystemer, mv. I forbindelse med migreringen af Danbib etableres søgeregistre, der anvender "praksisregler for søgeveje" men også andre typer af forbedringer af søgegrundlaget i databrønden. Det omfatter endvidere lokale data og udvalgte transaktionsdata for at understøtte Fælles Bibliotekssystemer og andre integrerede blbliotekssystemer, der er udbredt i forsknings- og fagbibliotekerne, men også søge- og filtreringsbehovet hos de fælles biblioteksnetprodukter. 9

10 Projekt D04b: Inklusion af dynamiske datasæt uden for Databrønden enten via Universal Search eller via SOLRsøgeplatform. Dette omfatter inklusion af databaser og indholdstjenester, som folkebibliotekerne har licenser til (ex. LibraryPressDisplay) men også andre udvalgte kilder, der ikke skal eller kan komme i databrønden. Fremadrettet vil søgeplatformen understøtte den dybeste integration i søgning i databrøndens indhold, men vil også tilbyde samme niveau for søgeplatform ovenpå datasæt, der egner sig uden for brønden. Endelig vil der via Universal Search kunne laves søgeadgang via API til tredjepartsdatabrønde samt mere simpel søgeadgang og integration til tredjeparts websystemer uden egentligt API. Universal Search vil på denne måde kunne anvendes af enhver bibliotekstype. Der vil blive vedligeholdt en liste, der omfatter søgeindexer, der understøtter eksterne datasæt samt connectorer, der understøtter Universal Search adgang til tredjepartsdatasæt, der ikke skal i databrønden eller laves centrale søgeindexer på. Projekt D04c: Dybere integration mellem Universal Search og Integrated Search De to søgeparadigmer - Universal og Integrated Search skal videreudvikles til at være endnu dybere integreret, så borgergrænseflader og professionelle grænseflader både kan stille énsøgeboks til rådighed på tværs af hele biblioteksinfrastrukturen, navigeringsgrænseflader hvor der søges via indhold og endelig specialsøgesider til de krævende brugere med ønske om stor specifitet, fx ansatte i specialafdelinger i bibliotekerne. Adgang Adgangsplatformen er rettet imod brugere af alle bibliotekstyper og skal skabe sømløs adgang på tværs af folke- og forsknings-fagbiblioteker til både fysiske og digitale ressourcer for brugere, der identificeres på en grænseflade, - lokal eller fælles. Indsatsområdet skal således realisere ønsket om single-sign-on og basere sig på den fælles infrastruktur i såvel DDB som DEFF. Tema D05: Bruger- og licensplatform CULR-webservicen er udviklet i 2013, hvor den også videreudvikles til Java EE-arkitektur. Storskalatest i 2014 må forventes at give behov for noget justering og andre vedligeholdelsesopgaver. SAOU-webservicen: SAOU er designet og under udvikling. Der skal videreudvikles i I 2013 har DBC også overtaget driften af "Gentofte-Proxy-løsningen" fra Gentofte Bibliotek, som har drevet denne på vegne af Folkebibliotekernes Licenskontor. Vi har i 2013 arbejdet med folkebiblioteksdelen af SAOU med henblik på at få konsolideret datagrundlaget og dataindsamlingen til SAOU-basen, således at vi kan udstille en webservice, der kan fungere som den nationale udgave af "Gentofte-proxy"-løsningen. Projekt D05a: SAOU 2014 Udviklingsbehovet for SAOU i 2014 vil omfatte procedurer for registrering af dele af digitale licenspakker i databrønden, så SAOU kan håndtere dem på bedst mulig måde. Integration med bibliotek.dk's login-gateway, således at SAOU kan betjene brugere, der er logget ind via bibliotek.dk (herunder NemID og WAYF) med sømløs adgang til digitale indholdsprodukter. - Integration til udbyderes kvoteservices - Integration til Nationalt Aggregeret Linkresolver (DEFF-projekt), med henblik på at SAOU kan håndtere adgang til forskningsbibliotekernes digitale samlinger 10

11 Opdatering Tema D06: Opdatering af Databrønd Aktiviteterne igangsat i forbindelse med Danbib udviklingsplan 2013 fortsætter og bringes til foreløbig afslutning i Dette omfatter både platformen, brugergrænseflader og servicelaget i øvrigt. Der vil blive etableret driftsklare versioner af: Posthuset, Open Cataloging services, Danbib katalogiseringseditor (DanbibCat) og den grundlæggende platform for data i/o. I 2013 er den grundlæggende platform etableret og der er lavet en dyb integration mellem databrønden og OCLC- WorldCat, så opdateringer i databrønden medfører konvertering til WC- MARC21 og tegnsæt og synkron opdatering af WorldCat. Dette er etableret både for at Danbib indgår i den globale biblioteksinfrastruktur og i erkendelse af, at genbruget fra udenlandske kataloger ikke skal foregå ved at importere disse i Danbib, men at der skal integreres sømløst til dem, hvor de er, så katalogisatorer, der anvender Open Cataloging platformen, både kan anvende databrønden til direkte katalogisering, automatisk opdatering i Worldcat og til at understøtte mere effektive dataflow i såvel folke- som forskningsbiblioteker. Følgende udviklingsprojekter gennemføres i 2014 som afslutning på migrationen af Danbib: Projekt D06a: Data i/o platform Videreudvikling af den i 2013 etablerede data-ind-ud platform, så den omfatter samtlige dataflow overfor DDB- bibliotekerne og alle andre bibliotekstyper, indholdsleverandører, de udbredte Nettjenester og andre biblioteksprodukter. Projekt D06b: Posthus 3.0 Nyt posthus, der tager højde for den nye data ind-ud platform. Projekt D06c: Open Cataloging WS Et sæt af webservices, der understøtter direkte dataindlæggelse og opdatering af databrønden og understøtter de nye dataflow i bibliotekssektoren. Open Cataloging kommer til at omfatte valideringsservice, opdateringsservice, anvendelse og integration til Open Search, Universal Search og Open Format samt de konverteringer, der er brug for samt integrationen udover til databrønden også data i/o platformen mere generelt. Realiseringen af integration til OAI er igang. Projekt D06d: DanbibCat 3.0 Integration mellem nuværende Danbib-Cat (Dbckat) og databrønden gennem Open Cataloging webservices. 11

12 Integration og Bestil Tema D07: Integration og ILL Den eksisterende platform for integration mellem de nationale løsninger og de lokale systemer, fx Det Fælles Bibliotekssystem eller Sektorløsningen for Professionshøjskolerne skal vedligeholdes i Der er endvidere behov for udvikling, der understøtter videreudviklingen af den nationale ILL-platform, integrationsområdet i almindelighed og bestil området i særdeleshed og udmøntes i følgende delprojekter: Projekt D07a: OpenFindOrder Kvitteringsservice Udvikling af kvitteringsservice baseret på OpenFindOrder-wsdl'en. Det er et ønske fra FBSleverandøren, at der udvikles en "push"-webservice, der opdaterer lokalsystemet med bestilobjekter på afgivne ILL-bestillinger. Den skal laves generisk, så ethvert lokalsystem i den samlede bibliotekssektor kan opdateres med alle de Order-types som ORS-basen rummer (ILL-afgivne og -modtagne, slutbruger-modtagne af egne materialer, slutbruger-modtagne af andres materialer). Vi er også selv interesserede i at have et standardiseret alternativ til krypterede ill0-mailkviteringer. Projekt D07b: OpenHoldingStatus Implementering af ny standard for Holdings opslag Kulturstyrelsen er i danzig ILL arbejdsgruppen i gang med en profilering af ISO 20775:2009 Information and documentation -- Schema for holdings information. Det er hensigten at tage denne standard i brug som erstatning i første omgang supplement - for beholdningsopslag via Z Det skal sikre, at en migrering til web service og dermed konsolidere den danske brug af automatiske beholdningsopslag før der sendes ILL-bestillinger. En profilering af ISO skal ses i sammenhæng med en profilering af ISO (se nedenfor). Hvor hurtigt denne standard vil slå i gennem, er i sagens natur ikke kendt, derfor bør servicen ved samme lejlighed udbygges til at kunne håndtere flere protokoller til Holdings opslag (i samarbejde med OpenAgency). Hvem kan levere først? -funktion. Alle opslag og beregninger som i dag laves af OpenRS-backenden i forbindelse med automatisk fjernlån udvikles som service. Derved kan funktionen (fx "Find hurtigste leverandør") kaldes af eksterne serviceaftagere - og af OpenRS selv. Vis detaljerede tidsskrift- og bindoplysninger-funktion samt opslag i lokalsystem og visning af detaljerede tidsskriftoplysninger med henblik på automatisk bestil, sker i dag fra Netpunkt/BOB-grænsefladen direkte med z3950 og formatering af grænsefladeprogrammet. I forbindelse med migration af Netpunkt til søgning i brønd og overgang til serviceorienteret arkitektur, skal denne funktion tilbydes som service. Udviklingsaktiviteten omfatter også en migrering til JAVA EE. Projekt D07c: OpenAgency (VIP-basen) Udvikling af operationer i OpenAgency så den fuldt ud kan erstatte den nuværende SRUbaserede webservice.vip.dbc.dk. Skal udvikles i samarbejde med lokalsystemerne, særligt med hensyntagen til FBS-leverandøren, der ikke har implementeret integration til OpenAgency. Den gamle VIP-webservice bruges til opdatering af lokalsystemer med fx ILL-parametre. Projekt D07d: Lånertjekservicen Korrekt understøttelse af opslag i lokalsystem uden PIN-kode (NCIP VisibleUserId). Anvendes fx af Netpunkt. Den nuværende request er et hack, som understøttes af de nuværende systemer på folke- og forskningsbibliotekerne. Men det er et gammelt ønske, at opslaget sker med korrekt indhold i request, og vil givet blive efterspurgt af FBS-leverandøren. 12

13 Nye lånertjekmetoder Ud fra NCIP Lookup User Response med brugerens DateOfBirth kan servicen udvides med nye metoder til tjek af "børnelåner" og "voksenlåner" (der enten bor - eller ikke bor i kommunen). Vil formentlig kræve at metoden kan oprettes med trimbart split-år (fx 12 år, 13 år, 15 år). Vil afhænge af behovet, fx formuleret af FBS-leverandøren eller fra indholdsudbydernes aftaler med DDB vedr. adgang til digitale materialer for børn og/eller for voksne. Projekt D07e: OpenRS-backend-kompleks og Ny ILL-standard Der vil som følge af Danbib migrationen være behov for forskellig form for vedligeholdelse og videreudvikling, der understøtter bestil flow fra Netpunkt.dk mv. På OpenRS-forretningslogiksiden vil den største udfordring være implementering af ny ILLstandard. Kulturstyrelsen er i danzig ILL arbejdsgruppen i gang med en profilering af ISO Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions. Det er hensigten at tage denne standard i brug som erstatning i første omgang supplement - for ILL-bestillinger via Z Den danske brug af Z39.50 til bestillinger bygger på ISO , som er under udfasning. ISO forventes vedtaget december 2013 og skal sikre at en migrering til web service kan og dermed konsolidere den danske brug af automatiske ILL-bestillinger. En profilering af ISO skal ses i sammenhæng med en profilering af ISO (se ovenfor). I hvilken udstrækning og takt leverandørerne migrerer deres systemer til den, er i sagens natur ikke til at vide på forhånd, hvorfor det er muligt at projektet overføres til Tema D08: Spørgetjenester Projekt D08a: Spørgetjenesteplatform - den "Åben bibliotekar" Spørgetjenesteplatformen består af webservice, Open Question Service WS, der anvendes af Biblioteksvagtens administrative platform og PallesGavebod samt kan integreres i en hjemmeside med henblik på en spørgetjenester, hvor biblioteket kan besvare spørgsmål fra brugere indrapporteret gennem SMS, websites, , mv. Webservicen arbejder sammen med Open Search WS og Open Cataloging Service WS, så spørgsmål-svar kan uploades i databrønden. Derudover er der en Admingrænseflader, Vopros, der anvender den samme platform som bibliotek.dk og DDB-hjemmeside. For at understøtte behovet for en biblioteksvagt, der dækker de digitale betjeninger af "Det åbne Bibliotek", analyseres det hvilke teknologier, betjeningsformer og mediaintegration, der kan understøtte en "Åben bibliotekar" på tværs af kommuner, og der etableres en første version af platformen. 13

14 Tema D09: Nye DDB services og DDB infrastruktur Disse projekter vil blive igangsat løbende i 2014, efter nærmere specifikationer og aftaler mellem DDB og DBC. DDB-News Nyhedswebservice - der formidler nyheder fra kulturlandskabet, public service i en central webservice, der kan inkluderes i en grænseflade, som både løbende nyhedsstrøm og som mere statiske informationer, omend opdateret dynamisk. Skal kunne filtrere på kilder og emner. DDB-Suggest Andre-der-har-set/downloadet/søgt/bestilt/gjort... Webservices, der ligesom Andre-der-har-lånt på baggrund af digital brugsadfærd opsamlet i Adfærdsdatabase, kan målrette forslag til brugeren i den kontekst, hun befinder sig i på en grænseflade i DDB-platformen. Der opereres med en samlet webservice, hvor forskellige parametre angiver hvilken type anbefaling, der ønskes anvendt, hvilket også muliggør inklusion af andre former for anbefalinger med basis i udlånstatistikker, BiblioteksProduceret Indhold, anmeldelser, mv. Skal kobles til et modul, der kan integreres med de nationale og lokale brugergrænseflader. DDB-Analytics Machine Learning og datamining er centrale metoder i BIG DATA. Der eksperimenteres med metadataproduktion på baggrund af fuldtekster og andre indholdsobjekter. Dette muliggør også, at DDB kan dele funktionalitet med øvrig offentlig sektor. Der eksperimenteres endvidere med visualisering af adfærdsdata og andre metadata. Metadata Tema D10: BIG DATA Adfærdsdata BIG DATA paradigmet i bibliotekssammenhæng består af en række aktiviteter og opsamling af statistik fra den samlede biblioteks-it-infrastruktur, i særlig grad databrønden og borger/slutbrugergrænseflader. Formålet er at målrette, forbedre og understøtte: udviklingen af brugergrænseflader: Søgninger, filtreringer og præsentationer af data fra komponenterne i biblioteks-it-infrastrukturen Nye servicetilbud fra bibliotekernes overfor borgerne samt understøtte behovene i "DDB Statistik GUI", herunder myndighedskrav hvor statistik er nødvendig Deling af adfærdsdata som åbne anonymiserede kulturdata 14

15 Tema D11: Databrønd Databrøndens kildearbejde ligger uden for selve platformsudviklingen, og der laves selvstændige planer, der aftales med bibliotekerne og DDB. I forhold til selve platformen er det behovet for at forbedre søgninger, præsentation af data samt dataflowet i bibliotekerne, der vil være fokus på. Dette vil både understøtte Forsknings- og fagbibliotekerne samt Fælles BiblioteksSystem i folkebibliotekerne. Der opereres med releases af databrønden, hvor der er fokus på: inklusion af lokale data og beholdninger rettet imod FBS inklusion af Supplerende data, fx Brugerskabte Data og Forsider og et BiblioteksREPository i sammenhæng med Databrønden til opbevaring og adgang til lokale informationsobjekter, som bibliotekerne måtte ønske at lægge i databrønden, men i et afgrænset område, der ikke behøver at indgå i den nationale del af databrønden. På den måde kan biblioteket anvende databrønden som en åben platform og sit eget repository, hvilket kan have perspektiv for lokalarkiver og andre ressourcer, som biblioteket er involveret i lokalt. 15

16 Bilag : National biblioteksinfrastruktur - målarkitektur Farver: Grøn = Komponenten findes. Den skal vedligeholdes. Der kan være planlagt større ændringer, der fremgår af udviklingsplanen Gul = Komponenten er under udvikling. Orange = Komponenten er planlagt/forventes planlagt. Egentlig udvikling ikke påbegyndt. Indgår i høring Lyserød = Komponentens realisering er ikke planlagt. Realiseres muligvis gennem NFBS. Hvid = Ikke en del af DDB platformen - men er logiske komponenter, som har betydning for "National biblioteksinfrastruktur". 16

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Migration af Danbib og bibliotek.dk

Migration af Danbib og bibliotek.dk Migration af Danbib og bibliotek.dk Dette notat beskriver, hvordan et migreret Danbib og bibliotek.dk kan understøtte DDB og den biblioteksprofessionelle infrastruktur. DBC maj 2012. Mål for migrationen

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Bilag 1: Idébeskrivelser

Bilag 1: Idébeskrivelser Bilag 1: Idébeskrivelser Bilaget indeholder de idébeskrivelser, der er knyttet til de enkelte temaer og som er udarbejdet af DBC. Indhold Vurderingsparametre... 2 Lovgivnings- eller standardiseringskrav...

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe og styregruppe 24. juni DDB-sekretariatet Baggrund... 2 Høringssvar fra bibliotekerne... 2 Den videre proces...

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl

Sendes til postkassen: med emnet høringssvar senest mandag den 31. oktober kl Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger:

Læs mere

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter bibliotek.dk 2008 udviklingsplan resultat ultimo 2008 Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Afsluttende afrapportering af udvikling af bibliotek.dk i året 2008. Da der

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR - UDVIKLINGSPLAN 2014

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR - UDVIKLINGSPLAN 2014 NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR - UDVIKLINGSPLAN 2014 Høringsversin Nvember 2013 Danskernes Digitale Biblitek DBC Kulturstyrelsen 2014 er et transitinsår på vej md 2015, hvr én plan kmmer til at mfatte

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015 Laura Holm, DBC - srapport bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal srapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal Afsluttet udvikling i bibliotek.dk i -Q2 et har været præget af vedligeholdelsesarbejde, bl.a.:

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

Udviklingsplan HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017

Udviklingsplan HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017 Udviklingsplan 2018 HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017 Godkendt til høring af Faggruppen for Infrastruktur og DDB s Koordinationsgruppe Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion...

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Del 1: Introduktion... 3

Del 1: Introduktion... 3 1/29 Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion... 3 1.1 Udviklingsplanens tilblivelse... 3 1.1.1 Høringsproces... 3 1.2 Overordnede rammer for udviklingsplanen... 5 1.2.1 Finansieringskilder... 5 1.2.2 Målarkitektur...

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5

HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5 1 HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5 Formålet med at inkludere beholdningsdata i brønden, er at kunne afgrænse søgeresultater i forhold til tilgængelighed af materiale. Fx søgning på materialer,

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger Kulturstyrelsen

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

LÆS BLANDT ANDET OM: Bibliotekernes big data Computeren foreslår emneord Ny relevans-rankering på bibliotek.dk

LÆS BLANDT ANDET OM: Bibliotekernes big data Computeren foreslår emneord Ny relevans-rankering på bibliotek.dk #dbc Nr. 2 April 2015 LÆS BLANDT ANDET OM: Bibliotekernes big data Computeren foreslår emneord Ny relevans-rankering på bibliotek.dk 2 #dbc Nr. 2 April 2015 INDHOLD 3 Bibliotekernes big data 6 Det dynamiske

Læs mere

DBC Services TING services. Bo Weymann DBC & TING Council TING event 4. oktober 2012 Udvikler spor

DBC Services TING services. Bo Weymann DBC & TING Council TING event 4. oktober 2012 Udvikler spor DBC Services TING services Bo Weymann DBC & TING Council TING event 4. oktober 2012 Udvikler spor Generelt om TING/DBC SOA lag hip://www.oss.dbc.dk WSDL/SOAP REST- URL- JSON query debugging (Open search)

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN 2 Data science er er en en viden skabelig analyse metode, hvor man via via auto matiseret bearbejdning af af større datamængder kan udtrække viden

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

DDElibra Håndbog DDElibra GO

DDElibra Håndbog DDElibra GO DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2016-06-03 Version 9.11.50 Copyright 2016 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 25. Marts 2015 1 DDElibra version 9.11 DDElibra version 9.11.20 DDElibra GO RFID nyheder DAGSORDEN - AXIELL 2 Søgning på hovedsprog (hs=) DDELIBRA VERSION 9.11 Link til krimiserier

Læs mere

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere