Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet"

Transkript

1 LO S NYHEDSBREV Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes gennem konkurrenceklausuler. Stor usikkerhed om fremtidens pensionsopsparing Godt hver femt LO-medlem har besluttet sig til at ændre sin pensionsopsparing. Det får nu LO s formand Hans Jensen til foreslå en samlet kulegravning af hele pensionsområdet. Holdningen: Tryghed om den nye efterlønslov Af LO s formand Hans Jensen Dansk erhvervsliv risikerer at gå glip af grønt boom Ny LO-rapport peger på behovet for en ny og sammenhængende grøn erhvervspolitik i Danmark. Det vil kunne føre til nye vækst områder og mange nye arbejdspladser. Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet Ved at kræve at lønmodtagere skriver under på en konkurrenceklausul forhindrer mange arbejdsgivere effektivt lønmodtagerne i at skifte arbejde. Hvert 20. LOmedlem har skrevet under på en sådan konkurrenceklausul, viser en Gallupundersøgelse. Lidt færre har skrevet under på, at de i en periode ikke må udføre arbejde for deres tidligere arbejdsgivers kunder eller leverandører. LO mener, at klausulerne anvendes i for stort omfang og vil nu arbejde for, at området reguleres gennem lovgivning - eventuelt gennem en helt ny lov om lønmodtagernes rettigheder på arbejdsmarkedet Han havde gennemført en jobsamtale med en konkurrerende virksomhed. Da det kom hans arbejdsgiver for øre kom reaktionen prompte: En fyreseddel. Begrundelse: Overtrædelse af konkurrenceklausulen i ansættelseskontrakten. Et andet eksempel kan findes i de mange hjemmeservicefirmaer, hvor KAD-medlemmer tvinges til at skrive under på, at de ved jobskifte ikke må arbejde for konkurrerende virksomheder - eller arbejde for kunder, der kunne tænkes at følge med den ansatte til den nye virksomhed. En undersøgelse, som Gallup-Analyseinstituttet har gennemført for LO s Nyhedsbrev UDSPIL, viser overraskende, at langt flere LO-medlemmer end forventet i dag har skrevet under på en konkurrence- eller kundeklausul. Funktionærloven re v i d e res men ikke Aftaleloven Hele fem pct. af LO-medlemmerne har i dag en konkurrenceklausul indskrevet i deres ansættelsesvilkår. Lidt færre - ca. tre pct. - har skrevet under på en såkaldt kundeklausul. Med andre ord er hvert 20. LO-medlem stavnsbundet til sin arbejdsgiver og kan kun skifte job ved at skifte branche eller vente i så tilpas lang tid, at klausulen ikke har gyldighed længere. Funktionærlovens bestemmelser om konkurrenceklausuler står umiddelbart over for en revision, så det i fremtiden ikke længere er omkostningsfrit for arbejdsgivere at stavnsbinde medarbejdere. Som noget nyt ventes Funktionærloven også at komme til at indeholde regler om kundeklausuler. Arbejdsministeren forventes allerede i denne måned eller starten af februar at fremsætte et ændringsforslag til Funktionærloven. Men på hele aftale- og timelønsområdet er der ikke tanker om at gennemføre en stramning af reglerne. I dag er regler omkring anvendelse af konkurrenceklausuler på timelønsområdet reguleret af Afta- 28. januar 1999 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 DK 1634 København V. Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen I Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Dorte Monggaard (DJ), Gitte Redder (DJ). Peter Lav Hansen, Peder Munch (DJ) og Susse Maria Holst. Layout og illustration: LO/Skønvirke Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO ISSN-nr.:

2 leloven. Det betyder, at mange LO-medlemmer for tsat må leve med konkurrence- og kundeklausuler i deres ansættelsesvilkår. Gallup-undersøgelsen, der er gennemført som telefoninterview blandt 500 privatansatte LO-medlemmer, viser en tendens til, at det er de bedst uddannede LO-medlemmer, der må leve med konkurrenceklausuler. Men undersøgelsen afslører, at hele fire pct. af arbejderne også har konkurrenceklausuler - i undersøgelsen er arbejdere defineret som lønmodtagere uden højere uddannelse og som ikke er ansat efter Funktionærloven. - Det er overraskende, at så mange LO-medlemmer i praksis er stavnsbundet til deres arbejdsgiver. Nok lyder fem pct. ikke af meget, men der trods alt tale om LOmedlemmer. Og som reglerne om konkurrenceklausuler er skruet sammen i dag, er det alt for mange, siger LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum i en kommentar til undersøgelsen. Hun fortsætter: - Når vi hører om KAD-medlemmer, ansat i hjemmeservicevirksomheder, der bliver tvunget til at skrive under på konkurrenceklausuler, virker det i mistænkelig grad som om mange arbejdsgivere bruger konkurrenceklausulerne til at fastholde medarbejderne. Og det er i strid med lovgivningen. Ifølge loven må arbejdsgivere bruge konkurrenceklausulerne for at beskytte sit forretningsgrundlag mod en urimelig konkurrence, der kan opstå, hvis en anden arbejdsgiver køber kernemedarbejdere. Men klausuler kan ikke anvendes til at fastholde medarbejdere. Ny samlet lovgivning LO s næstformand mener, at det kan virke underligt, at regeringen nu fremsætter et ændringsforslag til Funktionærloven, der fører til strammere regler uden at sikre alle de LO-medlemmer, der ikke er funktionærer. - Det er urimeligt med en sådan forskelsbehandling. Men det er ikke tilstrækkeligt blot at se på reglerne om konkurrence- og kundeklausuler. Det er en god lejlighed til at få set på lønmodtagernes rettigheder på arbejdsmarkedet som en helhed og måske få samlet de mange forskellige love i én ny lov, der dækker hele arbejdsmarkedet, slutter Tine Aurvig Brøndum. Yderligere information: LO-konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst på telefon Yderligere kommentarer: LO s næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon Side 2

3 Nye efterlønsregler Pct. som på baggrund af nye regler for pensionsopsparing og efterløn har besluttet sig for at foretage ændringer i pensionsopsparing. Pct Alle Mænd Kvinder Kilde: Gallup/LO Stor usikkerhed om fre m t i d e n s p e n s i o n s o p s p a r i n g Godt hvert femte LO-medlem har besluttet sig for at ændre deres pensionsopsparing. 25 pct. af de LO-medlemmer, der vil ændre sin pensionsopsparing, har besluttet sig for at standse helt med opsparingen. Andre 37 pct. har besluttet sig til at ændre opsparingsform. Det er nogle af de virkninger, som de kommende pensions- og efterlønsregler vil få, viser Gallup-analyse. LO ønsker hele pensionsområdet kulegravet, så der kan skabes tryghed og sikkerhed for lønmodtagernes pensionsopsparinger Pinsepakke og finanslovforliget betyder, at mange LO-medlemmer er blevet meget usikre på, hvordan de bedst og mest sikkert sparer op til alderdommen. Det viser en Gallup-analyse foretaget på baggrund af telefoninterview blandt 899 LO-medlemmer under 60 år. Undersøgelsen viser, at 22 pct. af LO-medlemmerne på baggrund af ændringerne i pensions- og efterlønsreglerne har besluttet sig til at ændre deres pensionsopsparing. Især to forhold kan være med til at ændre lønmodtagernes vilje til opsparing. I kølvandet på et turbulent forår på arbejdsmarkedet gennemførte regeringen sidste år Pinsepakken, der fremover gjorde det mindre attraktivt at spare op til alderdommen på en kapitalpensionsordning. Dernæst betød finanslovsforliget i december store ændringer i pensions- og efterlønsreglerne. Først og fremmest de nye modregningsregler i efterlønnen kan have fået mange LO-medlemmer til at se mere kritisk på deres pensionsopsparing. Af de resterende ca. en mio. LO-medlemmer har 14 pct. ikke en privat pensionsopsparing, mens 60 pct. ikke har foretaget nogle ændringer. Det er i særdeleshed ændringer i opsparingsformen, som flest LO-medlemmer har foretaget. Hele 37 pct. af de medlemmer, der allerede har besluttet sig for at foretage ændringer, har ændret opsparingsformen. Det betyder sandsynligvis, at folk skifter fra kapitalpension til ratepension. U s i k k e rhed får mange til helt at standse pensionsopsparing Men 25 pct. af de LO-medlemmer, som har bestemt sig for ændringer, vil helt standse med indbetalingerne til privat pensionsopsparing. Herudover har ni pct. bestemt sig for at spare mindre op, mens 13 pct. vil betale mere. 14 pct. har endnu ikke bestemt sig for, hvordan de vil ændre deres pensionsopsparing. - Undersøgelsen viser med al ønskelig tydelighed, at de mange forandringer, som 1998 bød på, har formået at skabe en betydelig usikkerhed blandt lønmodtagerne. Mange har sikkert stillet sig spørgsmålet, om det nu også kunne betale sig at spare op til alderdommen, siger LO s formand Hans Jensen i en kommentar. Side 3

4 Ændringer som de adspurtgte har besluttet sig for at foretage i forbindelse med pensionsopsparing pct. Standse pensionsindbetalingen Betale mindre Alle Mænd Kvinder Betale mere Ændre opsparingsform Ingen ændringer Ved ikke Kilde: Gallup/LO F l e re mænd end kvinder vil ændre sin opsparing Usikkerheden om pensionsopsparingen slår også igennem, når der ses på, hvordan mænd og kvinder vil ændre deres pensionsopsparing. Lidt mere end hver fjerde mandlige LOmedlem har besluttet sig for at ændre sin pensionsopsparing. Og hver tredje af dem vil helt standse indbetalingerne til pensionsformål. 17 pct. af de kvindelige medlemmer vil ændre i opsparingen. Men de vælger knap så drastiske ændringer. Blot 18 pct. vil nemlig standse pensionsindbetalingerne helt. Til gengæld vil hver femte indbetale mere, mens 11 pct. vil betale mindre ind til pensionsopsparingen. 39 pct. af kvinderne vil ændre opsparingsformen, mens 11 pct. endnu ikke har taget stilling til, hvordan ændringen skal se ud. Ses der på alder, afsløres det, at det især er de årige LO-medlemmer, der vil foretage ændringer i deres pensionsopsparing. 27 pct. i denne aldersgruppe har allerede besluttet sig for at foretage ændringer i modsætning til blot seks pct. af de årige og 22 pct. blandt de årige. Blandt årige medlemmer, der har besluttet sig for at ændre deres pensionsopsparing, vil hele 44 pct. standse indbetalingen helt. Blandt de øvrige LO-medlemmer er der en klar tendens til at ville ændre opsparingsformen fremfor at afvikle deres opsparing. Behov for kulegravning Den store usikkerhed om fremtidens pensionsindbetalinger får nu LO s formand Hans Jensen til at foreslå regeringen at igangsætte et treparts-samarbejde, der kan kulegrave hele pensionsområdet. - Det er bekymrende, at mange LO-medlemmer er blevet så usikre på pensionsopsparingen. Derfor ser jeg gerne, at regeringen hurtigst muligt nedsætter et udvalg, der skal kulegrave hele pensionsområdet og komme med langtidsholdbare forslag, der kan sikre Side 4

5 den enkelte lønmodtager tryghed og sikkerhed for sin opsparing. Lønmodtagerne har oplevet mange nye politiske indgreb og regelændringer i løbet af det sidste års tid. Det har for mange betydet, at overblikket er skredet. Et sådant udvalg bør ikke blot se på den økonomiske side af sagen. Pensionsopsparingen skal naturligvis også ses i sammenhæng med udviklingen i arbejdsmarkedspensionerne, tilbagetrækning fra arbejdslivet og en aktiv seniorpolitik, siger Hans Jensen og slutter: - Målet må først og fremmest være at skabe den nødvendige sikkerhed og tryghed for den enkeltes opsparing. Men pensionsspørgsmålet skal understøtte den aktive arbejdsmarkedspolitik, der også har som mål at skabe flere individuelle tilbagetrækningsordninger. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Yderligere kommentarer: LO s formand Hans Jensen på telefon Holdningen Af LO s formand Hans Jensen Tryghed om den nye efterlønslov Helt som forventet har medierne nu påbegyndt slagsmålet om den nye efterlønslovgivning. Problemet med debatten er, at ingen på nuværende tidspunkt kender det konkrete lovforslag - og derfor kommer den til at stå som påstand mod påstand. Politikerne har et selvstændigt ansvar for, at debatten finder sted på et grundlag, som ikke øger utrygheden om den nye efterlønsordning. Det gælder også debatten om en efterlønskonto. Her er det for LO vigtigt at holde fast i målet med efterlønskontoen fremfor en debat om, hvem der har vundet eller snydt. Udgangspunktet for den personlige efterlønskonto var finanslovspartiernes aftale om at udskille efterlønskontingentet fra kontingentet til arbejdsløshedsforsikringen. LO var modstander af den adskillelse, men når et så stort flertal har besluttet sig for at opkræve efterlønskontingentet i en særlig ordning, så mener vi også, at man må tage konsekvensen af det. Det handler om at yde de mennesker, der positivt beslutter sig for at betale efterlønskontingent, sikkerhed for, at man får det indbetalte kontingent tilbagebetalt, hvis man af forskellige grunde afskæres fra at få efterløn. Derfor ønsker LO selvfølgelig, at det både registreres, hvor meget der er indbetalt, og at det lovfæstes, under hvilke forudsætninger man kan få beløbet tilbagebetalt. LO har aldrig ønsket, at efterlønskontoen kan sammenlignes med en almindelig opsparingsordning i en bank, hvor man kan trække beløbet ud under alle forhold. Men det ind- side 5

6 Side 6 betalte beløb skal tilbagebetales, hvis man personligt afskæres fra muligheden for at drage nytte af efterlønsordningen. Det handler om at skabe tryghed for dem, der beslutter sig for at fortsætte med at betale efterlønskontingent. Der er allerede nu skabt sikkerhed for, at beløbet tilbagebetales, hvis man bliver førtidspensioneret på grund af sygdom eller invaliditet, eller hvis man dør. Allerede i det forhold ligger der jo, at man har skabt grundlag for en personlig efterlønskonto. Men LO ønsker også, at det i lovgivningen fastslås, at hvis man af andre årsager uden egen skyld mister retten til at opnå efterlønsordningen, hvis ordningen helt afskaffes, ja så skal beløbet også tilbagebetales. LO tror ikke på, at ordningen afskaffes, i så lang tid vi overhovedet er i stand til at forudsige udviklingen. Derfor mener vi ikke, at det burde være uoverkommeligt for de mange politiske partier, der står bag ved ordningen, at medtage et krav om tilbagebetaling, hvis ordningen afskaffes. Vi ønsker også, at beløbet registreres og bekendtgøres over for den enkelte lønmodtager, som indbetaler efterlønskontingentet, og det kan passende ske som led i den årlige opgørelse over, hvor meget der er indbetalt til efterlønsordningen i forbindelse med skatteopgørelsen. Der er jo tale om en registrering af beløbet, der er indbetalt inden for det sidste år, og hvor meget der er indbetalt alt i alt. Vi skal jo i forvejen registrere den anciennitet, folk har som medlem af efterlønsordningen. Spørgsmålet om efterlønskontoen er ikke et spørgsmål om en garanti, der er ydet til LO. Det må for politikerne være konsekvensen af, at man nu har besluttet sig for, at efterlønskontingentet er individuelt, og ikke hænger sammen med kontingentet til arbejdsløshedsforsikringen. Det store brede politiske flertal forsikrer jo over for hinanden, at der nu er tale om fremtidssikring af efterlønsordningen. Hvis det er tilfældet, så er spørgsmålet om den personlige efterlønskonto kun at tage konsekvensen af det, som forligspartierne selv har villet med den nye ordning, og dermed skaber man tryghed om den nye efterlønslov.

7 Erhvervspolitik Dansk erh v e rvliv risikerer at gå glip af grønt boom Danmark har behov for en sammenhængende grøn erhvervspolitik. Det er kernen i en omfattende LO-rapport, som blev offentliggjort i går på en konference i København. Andelen af grøn produktion og forbrug er for lille. Vi risikerer at miste arbejdspladser og nye grønne vækstområder. En mulig vej er, at regeringen nedsætter en kommission, der som mål skal have etableringen af en grøn erhvervspolitik Danmark opfattes ofte som et land, hvor økologi og miljøbevidsthed har gode kår. Men en ny LO-rapport med titlen Grøn Erhvervspolitik stiller spørgsmål til dette billede af Danmark som et grønt foregangsland. Blot fem pct. af fødevarerne i vore forretninger er økologiske. Et yderst forsigtigt skøn afslører, at samtlige grønne erhvervspolitiske støtteordninger blot udgør otte mia. kr. om året. Set i forhold til den samlede danske omsætning på mia. kr. udgør den danske satsning blot 0,4 pct. af omsætningen. Og så er der ovenikøbet tale om en erhvervspolitisk satsning, der er spredt ud over tre ministerier, nemlig Miljø- og energiministeriet, Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet. I rapporten, som blev offentliggjort på en erhvervspolitisk konference i går i København, bliver det slået fast, at der eksisterer et stort potentiale for grønne industriprodukter og tjenesteydelser. Det taler for, at Danmark kunne opbygge en niche i konkurrence med udlandet, hvor der blev satset hårdt på forskning og udvikling. Denne niche er vigtigt, da stort set alle eksisterende og fremtidige industriprodukter på markedet i stigende grad bliver tvunget til at inddrage et miljøaspekt i fremstilling og distribution. Fokus på grøn erh v e rv s p o l i t i k Gevinsten ved at være først på markedet med miljørigtige teknologier og produkter er først og fremmest, at det bliver lettere for dansk erhvervsliv at fastholde arbejdspladser. Men der eksisterer et stort potentiale, der fremover kan skabe mange nye arbejdspladser. Rapporten fastslår, at den grønne erhvervspolitiske indsats bør tage højde for den særlige danske erhvervsstruktur, der er præget af mange små- og mellemstore virksomheder, som indgår i den internationale arbejdsdeling som underleverandører eller producenter af halvfabrikata. En grøn erhvervspolitisk satsning skal derfor også være i stand til at skelne mellem de konkrete produkter og fremstillingsprocessen, så danske virksomheder kan sikre et mindre ressourceforbrug og skabe en fokus på produkternes livscyklus. Side 7

8 B e d re samordning nødvendig Et af problemerne i dansk erhvervspolitik er i dag, at det grønne aspekt ikke er tilstrækkeligt indarbejdet. Myndighederne taler måske heller ikke altid samme sprog. Hertil kommer, at den grønne erhvervspolitiske satsning økonomisk set godt godt kunne være større. På LO s konference blev en bedre koordinering på hele det grønne erhvervspolitiske område debatteret. Men koordinering af eksisterende erhvervspolitiske støtteordninger gør det ikke alene. Der er behov for en formulering af en helt overordnet målsætning, som kan styre Danmark ind på endnu grønnere kurs end i dag. Det kunne gennemføres gennem en Grøn Erhvervspolitisk Kommission, hvor ministerierne sammen med erhvervslivets og arbejdsmarkedets organisationer var repræsenteret. Det kunne være et værktøj, der kan være med til at skabe et effektiv grøn erhvervspolitik, der satte sig spor ikke alene i miljøet og de produkter, vi producerer i landbruget og industrien. Men også i selve organiseringen af arbejdet og fremstillingsprocesserne. Under alle omstændigheder tegner LO-rapporten et billede af en et område, hvor Danmark kan skabe grøn vækst og mange nye arbejdspladser. Men det er et centralt budskab, at det skal koordineres bedre og mere tværgående end tilfældet er i dag. Det handler om sikring af den danske konkurrenceevne, nye vækstmuligheder - og nye arbejdspladser. Rapport Grøn Erhvervspolitik kan fås ved henvendelse til LO s pjeceafdeling Yderligere information: LO-konsulent Karen Stokholm Banke på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon Side 8

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger LO S NYHEDSBREV 17 1999 Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO:Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger... 1 Efterårets debat om næste års finanslov er i fuld gang. Også LO har

Læs mere

8.500 mangler praktikplads

8.500 mangler praktikplads LO S NYHEDSBREV 3 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 8.500 mangler praktikplads... 1 Der er fortsat mangel på praktikpladser - samtidig stiger anvendelsen af skolepraktikken. Der er en

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde LO S NYHEDSBREV 19 1998 Efterløn I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Garantibevis og nedsat arbejdstid kan holde seniorerne på arbejdsmarkedet...................1 Skal de ældste på arbejdsmarkedet overtales

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Hver fjerde danske lønmodtager ville helst kvitte jobbet

Hver fjerde danske lønmodtager ville helst kvitte jobbet LO S NYHEDSBREV 15 1998 Arbejdstid I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hver fjerde lønmodtager ville helst kvitte jobbet............ 1 Hvis lønmodtagerne ikke skulle tage hensyn til hverken arbejdsgivere

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Stabil lønudvikling. de kommende år

Stabil lønudvikling. de kommende år LO S NYHEDSBREV 22 1998 Lønstigningstakter I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Stabil lønudvikling de kommende år............ 1 Når forårets regeringsindgreb i overens - komstforhandlingerne er fuldt

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Efterlønsordningen efter 2012

Efterlønsordningen efter 2012 AK-Samvirke Efterlønsordningen efter 12 Status efter at folk kunne få udbetalt deres efterlønsbidrag skattefrit i 12 Michel Klos -12-13 Efterlønsordningen efter 12 På baggrund af Aftale om en senere tilbagetrækning

Læs mere

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r LO S NYHEDSBREV 6 1999 Arbejdsmarkedsreform I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tvinges til forkerte prioriteringer................ 1 De regionale Arbejdsmarkedsråds prioriteringer for aktiveringsindsatsen

Læs mere

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r LO S NYHEDSBREV 21 1999 Frie regioner I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Forsøg vil slække de lediges rettigheder.......... 1 Et forsøg med Fri-regioner vil indebære en alvorlig risiko for at svække

Læs mere

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar!

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar! KE ULYK GRUPPELV GRUPPEPENSON SUNHESFORSKRNG OM G SY HEL B R E Landbrug & Fødevarers forsikrings- og pensionstilbud tager alle udgangspunkt i landmandens behov. Ordningerne er billige og de har attraktive

Læs mere

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Efterløn En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Ledernes Hovedorganisation Juni 2003 Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 2 Brug af efterlønsordningen...

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d

E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d LO S NYHEDSBREV 16 1998 Fagbevægelsens fremtid I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Europæiske fagforeningsmedlemmer kræver tryghed....... 1 Fagforeningerne i Europa skal levere tryghed til medlemmerne.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r LO SNYHEDSBREV 9 1999 Ledighed I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet stagnerer.... 1 Stigningen i antallet af efterlønsmodt a- gere og folk på overgangsydelse er så

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 1 Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 2 Omfang og udvikling Hvad er sundhedsforsikringer? Tre typer: Behandlings-, brugerbetalings-

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

VK-forslag koster 80.000 offentlige job

VK-forslag koster 80.000 offentlige job LO SNYHEDSBREV 6 1998 Afskaffelse af lejeværdien I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK-forslag koster 80.000 offentlige job................ 1 Fjerner et eventuelt borgerligt fler tal efter valget lejeværdien,

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav LO s nyhedsbrev nr. 04/2001 Indholdsfortegnelse Hver anden snydes for aktivering.............. 1 Mindre end halvdelen af de ledige i aktivperioden bliver aktiveret i det omfang, de har krav på. Private

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t LO SNYHEDSBREV 11 1998 OK 98-resultatet I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Reallønsfremgang og konkurrenceevnen sikret.............. 1 OK 98 sikrer lønmodtagerne en fremgang i reallønen og virksomhedernes

Læs mere