LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr"

Transkript

1 LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Kampagne: KUAS nr /LMR-0002 I forbindelse med udstykning til parceller umiddelbart øst for Ørstedskolen, beliggende i den østlige udkant af Rudkøbing, har Øhavsmuseet, Langelands Museum forundersøgt et område på ca m2. På området var der anlagt flere små kunstige bakker, hvilket besværliggjorde undersøgelsen noget. Længst mod nord blev der afdækket en større koncentration af anlæg og dermed tegn på forhistorisk bosættelse i form af flere stolpehuller inden for et begrænset område samt varierende typer af grøfter, sandsynligvis fra både forhistorisk og historisk tid. Der blev i øvrigt fundet meget få spor efter forhistorisk aktivitet på resten af arealet. Dette kan dog skyldes kraftig nedslidning på grund af intensiv dyrkning og færdsel med tunge køretøjer, som også har sat sit tydelige præg på de afdækkede anlæg.

2 Abstract Kampagne: Der er på lokaliteten LMR15186 Søholmen foretaget en forundersøgelse, hvorved der blandt andet er afdækket en koncentration af stolpehuller længst mod nord. Stolpehullerne kan ikke umiddelbart sikkert relateres til hinanden, men skal utvivlsomt tolkes som spor efter en eller flere forhistoriske konstruktioner på stedet. Endvidere er der i samme område afdækket grøfter, sandsynligvis fra både forhistorisk og historisk tid. Undersøgelsens forhistorie Kampagne: På lokaliteten LMR skal der udstykkes parceller i forbindelse med den planlagte Ørstedbyen i den østlige udkant af Rudkøbing. Langeland Kommune ønskede derfor, at området blev forundersøgt for eventuelle skjulte fortidsminder. Efter aftale mellem bygherre Langeland kommune og Øhavsmuseet, Langelands Museum blev der foretaget en forundersøgelse af arealet. Administrative data Kampagne: Februar : Øhavsmuseet, Langelands Museum får fra Langeland Kommune besked om udstykning af parceller. D. 2. marts : Budget på forundersøgelse sendes til KUAS til godkendelse. Dette sendes samtidig til bygherre, Langeland Kommune, med forbehold om godkendelse hos KUAS. D. 8. marts : Budget godkendt hos KUAS. D. marts : Godkendelse af budget modtaget fra Langeland Kommune. Originaldokumentation, fund og beretning opbevares efter forundersøgelsens afslutning på Langelands Museum. Ansvarlig museumsinspektør: Otto Uldum. Udgravningsleder: Stud. mag.. På forundersøgelsen deltog også stud.mag. Martin Sejr Nielsen, Villy Nielsen fra Svendborg Museum med GPSopmåling samt maskinfører Bo Larsen fra entreprenørfirmaet Arthur Pedersen A/S. Topografi, terræn og undergrund Kampagne: Området øst for Rudkøbing er lettere kuperet med enkelte fremtrædende punkter i terrænet. Således er der umiddelbart vest for undersøgelsesarealet en hatbakke beliggende, benævnt Præstebjerg, med en højde på 16 meter over havets overflade. Størstedelen af selve området for forundersøgelsen er lettere hævet i forhold til det omgivende terræn. Undergrunden består i dette område primært af ler. Målesystem Kampagne: Alle søgegrøfter og størstedelen af anlæggene er opmålt med GPS og efterfølgende lagt i MapInfo. Øvrige data Kampagne:

3 Udgravningsmetode Kampagne: Til afrømning af muld i grøfterne er der benyttet gravemaskine på larvefødder med to meter bred rabatskovl. Muldtykkelsen var gennemsnitlig omkring 30 cm. Søgegrøfter er nummererede med A-nr. Alle afdækkede anlæg er fortløbende nummererede A1 - A110. Heraf er 1 A-nummer efterfølgende betegnet som udgået, 4 A-numre er benyttet til søgegrøfter, 3 A-numre betegnes som ikke tolkbare og i alt 8 A-numre er benyttet til nummerering af moderne dræn. Endvidere har 17 anlæg fået betegnelsen naturfænomen. De resterende 77 A-numre er benyttet til sikre forhistoriske anlæg. Alle anlæg er beskrevet i fladen. Udvalgte anlæg er snittet, beskrevet samt graferet. Et enkelt anlæg (A14) er i tillæg tegnet (T1). Alle fund er nummererede fra X1 X10. Disse numre inkluderer 4 trækulsprøver samt en enkelt jordprøve. Fotos er fortløbende nummererede fra F1 - F47. Undersøgelsens resultater Kampagne: Der blev ved forundersøgelsen afdækket 5 søgegrøfter af 2 meters bredde med 15 meters afstand og varierende længde, orienteret NNV-SSØ, samt foretaget en udvidelse mellem de to midterste grøfter længst mod nord. Det samlede areal for grøfterne og udvidelserne af disse er ca. 991 m2, hvilket giver en dækningsgrad svarende til lidt over 11% af det samlede areal. Der blev herved fundet forhistoriske anlæg primært på den nordlige del af området. De afdækkede anlæg består blandt andet af stolpehuller og gruber, hvilket tilsiger der har befundet sig forhistorisk bebyggelse på stedet. Stolpehullerne kan ikke med sikkerhed relateres til hinanden. Alle anlæg er kraftigt nedslidte på grund af den intensive dyrkning, og det ses i den forbindelse tydeligt, at det pågældende areal ligger lidt højt i forhold til det omgivende område. Erosionen er formentlig også skyld i, at der stort set ingen genstande fandtes på stedet i forbindelse med forundersøgelsen, idet disse vil være ført med og revet ud af kontekst ved dyrkning, der har berørt anlæggene. Fremtidigt arbejde på stedet Kampagne: På baggrund af ovenstående resultater, har Langelands Museum frigivet arealet, idet de afdækkede anlæg er yderst nedslidte grundet mekanisk påvirkning, og det er sandsynligt, at en del anlæg på resten af arealet er helt forsvundet på grund af den intensive dyrkning på stedet. Kun enkelte genstande er fundet i forbindelse med de afdækkede anlæg. Der har sandsynligvis været en del flere genstande til stede på lokaliteten, men disse er højst sandsynligt blevet revet ud af kontekst og iblandet dyrkningslaget, som også de nedslidte anlæg anses for at være. Museet ser derfor ikke foranledning til en nærmere undersøgelse på det pågældende areal. Langelands Museum d

4 Fundliste Fun d Materiale Genstand Datering Anlæg Kampagne: X1 Flint Forarbejdet flint - A18 X2 Flint Ildskørnet - A16 X3 Keramik / oldtid Keramik diverse - A31 X4 Keramik / oldtid Keramik diverse - A30 X5 Træ Trækul - A35 X6 Træ Trækul - A31 X7 Træ Trækul - A61 X8 Træ Trækul - A67 X9 Jord til flotering - A14 X10 Flint Ildskørnet - A94

5 Fundbeskrivelse Kampagne: X9 - Jordprøve til flotering. T1 Anlæg: A14

6 Tegningsliste Tegnin g Målesto k Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner Kampagne: T1 1:20 Profiltegning A14,A15 X9 Profil A14 og A15 Martin S. Nielsen

7 Fotoliste Film Billede Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf Kampagne: F1 Arealet s.f.ø med nordvestlig hjørnemarkering 1 F2 Areal s.f.n med nordvestlig hjørnemarkering 1 F3 Areal s.f.nv med nordvestlig hjørnemarkering 1 F4 Areal s.f.s med de to kunstige høje. 1 F5 Areal set omtrent fra S med den ene kunstige høj 1 F6 A14 skærer A15, s.f.s A14,A 15 1 F7 A14 skærer A15, A14,A s.f.s 15 1 F8 A14 skærer A15, A14,A s.f. SV 15 1 F9 A14 skærer A15, A14,A s.f.sv 15 1 F10 A14 skærer A15, A14,A s.f.sv 15 1 F11 A14 skærer A15, A14,A s.f.sv 15 1 F12 A17 profil, A17 s.f.vnv 1 F13 A26 profil, A26 s.f.vnv 1 F14 A27 profil, s.f.sv A27 1 F15 A28 profil, s.f.sv A28 1 F16 A29 profil, A29 s.f.nnø 1 F17 A18 profil, s.f.v A18 1 F18 A59 profil, s.f.n A59 1 F19 UDGÅR- A57 A57 profil, s.f.v 1 F20 UDGÅR- A58 A58 profil, s.f.v 1 F21 A66 profil, s.f.v A66 1 F22 A56 profil, A56 s.f.vsv 1 F23 A64 profil, s.f.v A64 1 F24 A63 profil, s.f.sv A63

8 1 F25 A62 profil, s.f.v A62 1 F26 A61 profil, s.f.v A61 1 F27 A73 profil, s.f.ø A73 1 F28 A70 profil, s.f.v A70 1 F29 A16 profil, s.f.nø A16 1 F30 A15 profil, s.f.nø A15 1 F31 A14 hjørneprofil, A14 s.f.nø 1 F32 A14 profil, s.f.sv A14 1 F33 A14 profil, s.f.sv A14 (vestlig halvdel) 1 F34 A14 profil, s.f.sv. A14 Østlig halvdel, skærer A15 længst mod Ø 1 F35 A94 profil, s.f.ø A94 1 F36 A89 profil, s.f.ø A89 1 F37 A31 profil, s.f.ssø A31 1 F38 A103 profil, s.f.v A103 1 F39 A102 profil, A102 s.f.nv 1 F40 A105 profil, s.f.v A105 1 F41 A39 profil, s.f.v A39 1 F42 A38 profil, s.f.v A38 1 F43 A31 profil, A31 s.f.nnv 1 F44 A31 profil, s.f.ssø A31 1 F45 A30 profil, A30 s.f.nnv 1 F46 A30 profil, s.f.ssø A30 1 F47 A31 profil, s.f.nnv Anlægsliste A31 Martin S. Nielsen Martin S. Nielsen Martin S. Nielsen Martin S. Nielsen Martin S. Nielsen Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af Kampagne: A1 Udgravningstek Søgegrøft - A1 A1 nisk A2 Grube Grube - A2 A2

9 A3 Vandteknisk Dræn Nutid-Nutid A3 A3 anlæg A4 Vandteknisk Dræn Nutid-Nutid A4 A4 anlæg A5 Vandteknisk Dræn Nutid-Nutid A5 A5 anlæg A6 Stolpehul Stolpehul - A6 A6 A7 Stolpehul Stolpehul - A7 A7 A8 Ikke tolkbart Recent grøft Nutid-Nutid A8 A8 A9 Ikke tolkbart Recent grøft Nutid-Nutid A9 A9 A10 Udgravningstek Søgegrøft - A10 A10 nisk A11 Afgrænsning Grøft - A11 A11 A12 Grube Grube - A12 A12 A13 Vandteknisk Dræn Nutid-Nutid A13 A13 anlæg A14 Dyrkningsspor Agerren? - T1 A14 A14 A15 Afgrænsning Tofteskel? - T1 A15 A15 A16 Dyrkningsspor Agerren? - A16 A16 A17 Stolpehul Stolpehul - A17 A17 A18 Stolpehul Stolpehul - A18 A18 A19 Ikke tolkbart Recent grøft Nutid-Nutid A19 A19 A20 Stolpehul Stolpehul - A20 A20 A21 Stolpehul Stolpehul - A21 A21 A22 Udgravningstek Søgegrøft - A22 A22 nisk A23 Vandteknisk Dræn Nutid-Nutid A23 A23 anlæg A24 Afgrænsning Grøft - A24 A24 A25 Stolpehul Stolpehul - A25 A25 A26 Stolpehul Stolpehul - A26 A26 A27 Stolpehul Stolpehul? - A27 A27 A28 Stolpehul Stolpehul? - A28 A28 A29 Stolpehul Stolpehul? - A29 A29 A30 Grube Grube - A30 A30 A31 Grube Grube - A31 A31 A32 Stolpehul Stolpehul? - A32 A32

10 A33 Stolpehul Stolpehul? - A33 A33 A34 Grube Grube - A34 A34 A35 Grube Grube/Ildsted? - A35 A35 A36 Grube Grube - A36 A36 A37 Stolpehul Stolpehul - A37 A37 A38 Stolpehul Stolpehul - A38 A38 A39 Stolpehul Stolpehul - A39 A39 A40 Grube Grube - A40 A40 A41 Naturfænomen Beplantningsspo - A41 A41 r A42 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A42 A42 r A43 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A43 A43 r A44 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A44 A44 r A45 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A45 A45 r A46 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A46 A46 r A47 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A47 A47 r A48 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A48 A48 r A49 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A49 A49 r A50 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A50 A50 r A51 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A51 A51 r A52 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A52 A52 r A53 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A53 A53 r A54 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A54 A54 r A55 Naturfænomen Beplantningsspo Nutid-Nutid A55 A55 r A56 Stolpehul Stolpehul - A56 A56 A57 Stolpehul Stolpehul - A57 A57 A58 Stolpehul Stolpehul - A58 A58 A59 Stolpehul Stolpehul? - A59 A59 A60 Stolpehul Stolpehul - A60 A60 A61 Grube Grube - A61 A61

11 A62 Stolpehul Stolpehul - A62 A62 A63 Stolpehul Stolpehul - A63 A63 A64 Stolpehul Stolpehul - A64 A64 A65 Stolpehul Stolpehul - A65 A65 A66 Stolpehul Stolpehul - A66 A66 A67 Stolpehul Stolpehul? - A67 A67 A68 Stolpehul Stolpehul - A68 A68 A69 Stolpehul Stolpehul - A69 A69 A70 Stolpehul Stolpehul - A70 A70 A71 Stolpehul Stolpehul? - A71 A71 A72 Stolpehul Stolpehul - A72 A72 A73 Stolpehul Stolpehul - A73 A73 A74 Stolpehul Stolpehul - A74 A74 A75 Stolpehul Stolpehul? - A75 A75 A76 Stolpehul Stolpehul - A76 A76 A77 Grube Grube - A77 A77 A78 Grube Grube - A78 A78 A79 Stolpehul Stolpehul - A79 A79 A80 Grube Grube? - A80 A80 A81 Afgrænsning Grøft? - A81 A81 A82 Stolpehul Stolpehul - A82 A82 A83 Stolpehul Stolpehul? - A83 A83 A84 Stolpehul Stolpehul - A84 A84 A85 Vandteknisk Dræn Nutid-Nutid A85 A85 anlæg A86 Stolpehul Stolpehul? - A86 A86 A87 Stolpehul Stolpehul? - A87 A87 A88 Stolpehul Stolpehul? - A88 A88 A89 Stolpehul Stolpehul? - A89 A89

12 A90 Stolpehul Stolpehul - A90 A90 A91 Stolpehul Stolpehul - A91 A91 A92 Grube Grube? - A92 A92 A93 Stolpehul Stolpehul - A93 A93 A94 Afgrænsning Grøft? - A94 A94 A95 Udgår Udgår - A95 A95 A96 Stolpehul Stolpehul? - A96 A96 A97 Stolpehul Stolpehul? - A97 A97 A98 Vandteknisk Dræn Nutid-Nutid A98 A98 anlæg A99 Stolpehul Stolpehul? - A99 A99 A100 Udgravningstek Søgegrøft - A100 A100 nisk A101 Stolpehul Stolpehul - A101 A101 A102 Grube Grube - A102 A102 A103 Stolpehul Stolpehul? - A103 A103 A104 Grube Grube - A104 A104 A105 Stolpehul Stolpehul - A105 A105 A106 Vandteknisk Dræn Nutid-Nutid A106 A106 anlæg A107 Naturfænomen Beplantningsspo - A107 A107 r? A108 Naturfænomen Beplantningsspo - A108 A108 r? A109 Afgrænsning Grøft - A109 A109 A110 Grube Grube - A110 A110

13 Anlægsbeskrivelse Kampagne: A1 Udgravningsteknisk, Søgegrøft, - Søgegrøft. Består: A1 A2 Grube, Grube, - Flade. Form: Oval. Nordvestlig ende forsætter ud under søgegrøften. Fyld og farve: Gråligt let sandet ler heterogent med enkelte plamager af mørkere let sandet ler. Tolkning: Bund af grube. MN Består: A2 A3 Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid-Nutid Moderne dræn. Består: A3 A4 Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid-Nutid Moderne dræn. Består: A4 A5 Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid-Nutid Moderne dræn. Består: A5 A6 Stolpehul, Stolpehul, - Flade og profil. Form: Cirkulært. Ø 20 cm. Dybde 7 cm. Fyld og farve: Gråligt ler. Tolkning: Bund af stolpehul. MSN Består: A6 A7 Stolpehul, Stolpehul, - Flade og profil. Form: Let ovalt. Ca. 20 x 20 cm. Dybde 4 cm. Fyld og farve: Gråligt heterogent ler. Tolkning: Bund af stolpehul. MSN

14 Består: A7 A8 Ikke tolkbart, Recent grøft, Nutid-Nutid Flade. Form: Ca. 200 cm bred grøft. Fyld og farve: Muldet fyld iblandet undergrundsler. Tolkning: Recent grøft. MSN Består: A8 A9 Ikke tolkbart, Recent grøft, Nutid-Nutid Flade. Form: Ca. 325 cm bre grøft. Fyld og farve: Meget heterogen fyld af muld og ler. Tolkning: Recent grøft. Muligvis opstået ved anlæggelse af de moderne småhøje. MSN Består: A9 A10 Udgravningsteknisk, Søgegrøft, - Søgegrøft. Består: A10 A11 Afgrænsning, Grøft, - Flade. Form: Ca. 130 cm bred grøft. Fyld og farve: Heterogen brunligt muldet ler. Tolkning: MSN Består: A11 A12 Grube, Grube, - Flade. Form: Ca. 50 x 80 cm. Østlig del bortgravet af dræn (A13). Fyld og farve: Mørk grålig ler med enkelte trækulsnister. Heterogen. Tolkning: MSN Består: A12 A13 Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid-Nutid Moderne dræn. Består: A13 A14 Dyrkningsspor, Agerren?, -

15 Flade og profil. Form: 130 cm bred grøft. Dybde, nordlig profil: Ca. 50 cm. Dybde, sydlig profil: Ca. 40 cm. Fyld og farve: Let muldet heterogen ler, brunligt fyld. Tolkning: Ældre dræn eller agerren. MSN T1 1/F6,1/F7,1/F8,1/F9,1/F10,1/F11,1/F31,1/F32,1/F33,1/F34 Består: A14 X9: til flotering, - A15 Afgrænsning, Tofteskel?, - Flade og profil. Form: 55 cm bred grøft. Dybde ca. 15 cm. Fyld og farve: Grålig. Let muldet ler i fyld. Tolkning: Grøft/Tofteskel? MSN T1 1/F6,1/F7,1/F8,1/F9,1/F10,1/F11,1/F30 Består: A15 A16 Dyrkningsspor, Agerren?, - Flade og profil. Form: 80 cm bred grøft. Dybde: 20 cm. Fyld og farve: Brunlig muldet lerfyld. Tolkning: Agerren? MSN 1/F29 Består: A16 X2: Ildskørnet, - A17 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. Ø 20 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen ler med enkelte trækulsnister. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F12 Består: A17 A18 Stolpehul, Stolpehul, - Flade og profil. Form: Nærmest cirkulær. 20 x 25 cm. Dybde 28 cm. Fyld og farve: Grålig ler, heterogen med enkelte trækulsnister. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F17 Består: A18 X1: Forarbejdet flint, - A19 Ikke tolkbart, Recent grøft, Nutid-Nutid Flade. Form: Ca. 260 cm bred. Fyld og farve: Fyld indeholder glas og tegl. Tolkning: Recent grøft. MSN Består: A19 A20 Stolpehul, Stolpehul, - Flade og profil. Form: Omtrent cirkulær. 50 x 55 cm. Dybde 5 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A20

16 A21 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Oval. Fyld og farve: Brunlig ler med enkelte trækulsnister. Heterogen. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A21 A22 Udgravningsteknisk, Søgegrøft, - Søgegrøft. Består: A22 A23 Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid-Nutid Moderne dræn. Består: A23 A24 Afgrænsning, Grøft, - Flade. Form: 110 cm bred. Fyld og farve: Brunlig let muldet ler. Tolkning: Grøft. MSN Består: A24 A25 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Østligste del skåret af A x 35 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A25 A26 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Nærmest cirkulær. 30 x 25 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F13 Består: A26 A27 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Oval. 35 x 25 cm. Fyld og farve: Grålig let sandet ler. Tolkning: Stolpehul? MSN 1/F14 Består: A27

17 A28 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Oval. 30 x 35 cm. Fyld og farve: Grålig let sandet ler. Tolkning: Stolpehul? MSN 1/F15 Består: A28 A29 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: 35 x 45 cm. Fyld og farve: Grålig let sandet ler. Tolkning: Stolpehul? MSN 1/F16 Består: A29 A30 Grube, Grube, - Flade og profil. Form: 55 cm bred, mindst 200 cm lang. Ikke afdækket mod syd. Op til 15 cm dybt. Fyld og farve: Heterogen grålig let sandet ler. Enkelte stykker trækul. Tolkning: Grube? MSN 1/F45,1/F46 Består: A30 X4: Keramik diverse, - A31 Grube, Grube, - Flade og profil. Form: Hesteskoformet. Ca. 20 cm bredt. Dybde op til 25 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld med enkelte trækulsnister og enkelte små stykker groft magret keramik. Tolkning: Grube? MSN 1/F37,1/F43,1/F44,1/F47 Består: A31 X3: Keramik diverse, -; X6: Trækul, - A32 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: 25 x 20 cm. Fyld og farve: Grålig leret fyld. Heterogen. Tolkning: Stolpehul? MSN Består: A32 A33 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: 50 x 40 cm. Skåret mod syd af A31. Fyld og farve: Grålig leret fyld. Heterogen. Tolkning: Stolpehul? MSN Består: A33 A34 Grube, Grube, - Flade. Form: 60 x 35 cm. Østlig del væk pga A19. Fyld og farve: Mørk heterogen trækulsholdig, leret fyld. Tolkning: Lille grube eller stort stolpehul. MSN

18 Består: A34 A35 Grube, Grube/Ildsted?, - Flade. Form: 110 x 65 cm. Tilnærmelsesvis rektangulær. Fyld og farve: Grålig trækulsholdig fyld med et mere guligt leret fyld mod midten. Tolkning: Ildsted/grube med brændt fyld. MSN Består: A35 X5: Trækul, - A36 Grube, Grube, - Flade. Form: 140 x 40 cm. Langoval/bananform. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld. Tolkning: Grube. MSN Består: A36 A37 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. Ø 30 cm. Fyld og farve: Let trækulsholdig grålig leret fyld, heterogen. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A37 A38 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Let oval. 30 x 25 cm. Fyld og farve: Let trækulsholdig grålig leret fyld, heterogen. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F42 Består: A38 A39 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 22 x 23 cm. Fyld og farve: Grålig leret heterogen fyld med enkelte trækulsnister. Tolkning: Lille stolpehul. MSN 1/F41 Består: A39 A40 Grube, Grube, - Flade. Form: Cirkulær. 70 x 60 cm. Fyld og farve: Mørk grålig heterogen leret fyld med enkelte trækulsnister. Tolkning: Stolpehul eller lille grube. MSN Består: A40 A41 Naturfænomen, Beplantningsspor, -

19 Flade. Form: Oval 54 x 36 cm. Fyld og farve: Rødbrun leret fyld med mere grålig undergrundsler iblandet, heterogen. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A41 A42 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Oval. 40 x 25 cm. Fyld og farve: Grålig til rødbrun leret heterogen fyld. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A42 A43 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Omtrent cirkulær. 30 x 26 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A43 A44 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Cirkulær. 25 x 25 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A44 A45 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Cirkulær. 30 x 30 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A45 A46 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Oval. 40 x 26 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A46 A47 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Oval. 30 x 24 cm. Fyld og farve: Rødgrå heterogen leret fyld. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A47 A48

20 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Oval. 39 x 20 cm. Fyld og farve: Brungrå let muldet ler. Heterogen. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A48 A49 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: 25 x 24 cm. Fyld og farve: Brungrå let muldet ler. Heterogen. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A49 A50 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Cirkulær. 70 x 60 cm. Fyld og farve: Rødbrun let sandet ler. Heterogen. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A50 A51 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Cirkulær. 30 x 28 cm. Fyld og farve: Brungrå let sandet ler. Heterogen. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A51 A52 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Nærmest spidsoval. 50 x 36 cm. Fyld og farve: Brungrå let sandet heterogen ler. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A52 A53 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Cirkulær. 22 x 20 cm. Fyld og farve: Brungrå let sandet heterogen ler med enkelte trækulsnister. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A53 A54 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Cirkulær. 20 x 18 cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen leret fyld. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A54

21 A55 Naturfænomen, Beplantningsspor, Nutid-Nutid Flade. Form: Kun delvist blotlagt af søgegrøft. 28 x? cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen leret fyld. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A55 A56 Stolpehul, Stolpehul, - Flade og profil. Form: Oval. 30 x 20 cm. Dybde 9 cm. Fyld og farve: Brungrå trækulsholdig leret fyld med en mere gullig leret plamage i den sydlige del. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F22 Består: A56 A57 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Oval. 40 x 24 cm. Fyld og farve: Grålig let muldet ler med enkelte trækulsnister, heterogen. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F19 Består: A57 A58 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Spidsoval. 30 x 26 cm. Fyld og farve: Mørk trækulsholdig leret fyld. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F20 Består: A58 A59 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Cirkulær. 35 x 30 cm. Let diffus afgrænsning. Fyld og farve: Plettet fyld = Undergrundsler blandet med mere mørk trækulsholdig fyld. Tolkning: Stolpehul? MSN 1/F18 Består: A59 A60 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. Ø 50 cm. Fyld og farve: Grålig leret fyld med enkelte trækulsnister. Heterogen. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A60 A61 Grube, Grube, - Flade og profil. Form: Oval. 90 x 65 cm. Dybde 10 cm. Fyld og farve: Gulbrun brændt leret fyld med en del trækul. Tolkning: Grube. MSN

22 1/F26 Består: A61 X7: Trækul, - A62 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 30 x 28 cm. Fyld og farve: Brunsort leret fyld med en del trækul, heterogen. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F25 Består: A62 A63 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Oval. 35 x 22 cm. Fyld og farve: Grålig leret fyld med flere pletter af trækul. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F24 Består: A63 A64 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Oval. 40 x 25 cm. Fyld og farve: Brungrå leret fyld med enkelte trækulsnister. Heterogen. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F23 Består: A64 A65 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 36 x 28 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld med enkelte stykker trækul. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A65 A66 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Oval. 35 x 24 cm. Fyld og farve: Brungrå let sandet heterogen ler. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F21 Består: A66 A67 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: "Lang oval". 50 x 18 cm. Fyld og farve: Sortgrå leret trækulsholdig fyld. Tolkning: Stolpehul? MSN Består: A67 X8: Trækul, - A68 Stolpehul, Stolpehul, -

23 Flade. Form: Oval. 50 x 30 cm. Fyld og farve: Brungrå let muldet heterogen ler med enkelte trækulsnister. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A68 A69 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 32 x 26 cm. Fyld og farve: Brungrå let muldet heterogen trækulsholdig ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A69 A70 Stolpehul, Stolpehul, - Flade og profil. Form: Oval. 35 x 27 cm. Dybde 13 cm. Fyld og farve: Grålig, nærmest homogen leret fyld. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F28 Består: A70 A71 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Anlægget er kun delvist blotlagt af søgegrøft. 40 x? cm. Fyld og farve: Grålig leret fyld med enkelte pletter af trækul. Tolkning: Stolpehul? MSN Består: A71 A72 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 18 x 15 cm. Fyld og farve: Gråbrun trækulsholdig let sandet ler. Tolkning: Lille stolpehul/pælehul. MSN Består: A72 A73 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 45 x 48 cm. Fyld og farve: Gråbrun heterogen leret fyld. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F27 Består: A73 A74 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 18 x 18 cm. Fyld og farve: Gråbrun let sandet ler. Heterogen. Tolkning: Lille stolpehul. MSN Består: A74

24 A75 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Cirkulær. 35 x 30 cm. Let diffus afgrænsning. Fyld og farve: Grålig leret fyld. Tolkning: Stolpehul? MSN Består: A75 A76 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Oval. 28 x 18 cm. Fyld og farve: Brungrå let sandet ler. Heterogen. Tolkning: Lille stolpehul. MSN Består: A76 A77 Grube, Grube, - Flade. Form: Nærmest cirkulær. 50 x 46 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld. Tolkning: Stolpehul eller lille grube. MSN Består: A77 A78 Grube, Grube, - Flade. Form: Irregulær form. 80 x 30 cm. Fyld og farve: Gråbrun heterogen let sandet ler. Tolkning: Grube. MSN Består: A78 A79 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 18 x 16 cm. Fyld og farve: Gråbrun heterogen let sandet ler. Tolkning: Lille stolpehul. MSN Består: A79 A80 Grube, Grube?, - Flade. Form: 60 x 30 cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen let sandet ler. Tolkning: Rest af anlæg der tilsyneladende er kraftigt ødelagt af yngre nedgravning (A81). MSN Består: A80 A81 Afgrænsning, Grøft?, - Flade. Form: 140 x 130 cm? Ikke hele anlægget er blotlagt i grøft. Fyld og farve:brunlig let muldet leret fyld. Tolkning: Ende af grøft? MSN Består: A81

25 A82 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Oval. 45 x 35 cm. Fyld og farve: Gråbrun heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A82 A83 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Oval. 40 x 20 cm. Fyld og farve: Grålig let sandet leret fyld. Heterogen. Tolkning: Stolpehul? MSN Består: A83 A84 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 20 x 20 cm. Fyld og farve: Brungrå let sandet heterogen ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A84 A85 Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid-Nutid Moderne dræn. Består: A85 A86 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Oval. 24 x 17 cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul? MSN Består: A86 A87 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Cirkulær. 24 x 25 cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A87 A88 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Cirkulær. 23 x 26 cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A88

26 A89 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Cirkulær. 28 x 25 cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen leret fyld. Tolkning: Stolpehul? MSN 1/F36 Består: A89 A90 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Nærmest cirkulær. 30 x 28 cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A90 A91 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. 33 x 28 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A91 A92 Grube, Grube?, - Flade. Form: Cirkulær. 80 x 70 cm. Fyld og farve: Heterogen grålig leret fyld. Tolkning: Bund af grube? MSN Består: A92 A93 Stolpehul, Stolpehul, - Flade. Form: Cirkulær. Ø 40 cm. Fyld og farve: Gråbrun heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A93 A94 Afgrænsning, Grøft?, - Flade. Form: Ikke afdækket mod vest. 50 x? cm. Fyld og farve: Gråbrun heterogen leret fyld. Tolkning: Grøftlignende anlæg. MNS 1/F35 Består: A94 X10: Ildskørnet, - A96 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Cirkulær. 33 x 30 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A96

27 A97 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Ikke afdækket mod vest. 24 x? cm. Fyld og farve: Grålig heterogen leret fyld med en del trækul. Tolkning: Stolpehul? MSN Består: A97 A98 Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid-Nutid Moderne dræn. Består: A98 A99 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade. Form: Cirkulær. 35 x 30 cm. Fyld og farve: Brungrå heterogen leret fyld med enkelte trækulsnister. Tolkning: Stolpehul. MSN Består: A99 A100 Udgravningsteknisk, Søgegrøft, - Flade. Form: Fyld og farve: Tolkning: Østligste søgegrøft. Består: A100 A101 Stolpehul, Stolpehul, - Flade og profil. Form: Ca. 25 x 24 cm. Snittet før beskrevet i falde, da den lignede natur, men er pæn i snit. Dybde 14 cm. Fyld og farve: Mørk heterogen brungrå let sandet ler. Tolkning: Sandsynligvis bund af stolpehul. MSN Består: A101 A102 Grube, Grube, - Flade og profil. Form: "Nyreformet". 68 x 45 cm. Dybde 18 cm. Fyld og farve: Grålig let heterogen leret fyld. Tolkning: Bund af grube eller opgravet stolpe? MSN 1/F39 Består: A102 A103 Stolpehul, Stolpehul?, - Flade og profil. Form: Cirkulær. 35 x 28 cm. Dybde 14 cm. Fyld og farve: Grålig let heterogen leret fyld. Tolkning: Stolpehul? MSN 1/F38

28 Består: A103 A104 Grube, Grube, - Flade. Form: 95 x 50 cm? Anlægget er mod vest skåret af grøft A14. Fyld og farve: Mørk brungrå heterogen let sandet ler med en del trækul. Tolkning: Grube. MSN Består: A104 A105 Stolpehul, Stolpehul, - Flade og profil. Form: Oval. 36 x 30 cm. Dybde 5 cm. Fyld og farve: Grålig heterogen let sandet ler. Tolkning: Stolpehul. MSN 1/F40 Består: A105 A106 Vandteknisk anlæg, Dræn, Nutid-Nutid Moderne dræn. Består: A106 A107 Naturfænomen, Beplantningsspor?, - Flade. Form: cirkulær. Ø 30 cm. Fyld og farve: Gråbrun let muldet ler. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A107 A108 Naturfænomen, Beplantningsspor?, - Flade. Form: Cirkulær. 30 x 28 cm. Fyld og farve: Gråbrun let muldet ler. Tolkning: Beplantningsspor. MSN Består: A108 A109 Afgrænsning, Grøft, - Flade. Form: 45 cm bred Ø-V gående grøft. Anlægget er gennembrudt af A19. Fyld og farve: Tolkning: Kan tolkes som værende ældre dræn eller tofteskel. MSN Består: A109 A110 Grube, Grube, - Flade. Form: 48 x? cm. Anlægget skæres mod vest af A19. Fyld og farve: Mørk trækulsholdig brungrå let sandet ler. Tolkning: Bund af grube? MSN

29 Består: A110

30

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af spredte gruber og kogestensgruber fra yngre førromersk jernalder per. IIIa

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

KNV Stolpegården Etape 1-1

KNV Stolpegården Etape 1-1 KNV00300-01 Stolpegården Beretning for arkæologisk undersøgelse Udarbejdet af Michael Vennersdorf 26.05.2015 Museum Sydøstdanmark Algade 97 4760 Vordingborg +45 70 70 12 36 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76.

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76. SVM1439-2 Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 76. Kampagne: 15-12-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/SVM-0016 Beretning for forundersøgelse af ca. 9.460

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Indhold. Abstract. OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

Indhold. Abstract. OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM6277 Øster Hæssingevej, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.28. Kampagne: 31-01-2012 KUAS nr. 2011-7.24.02/OBM-0022 Beretning for forundersøgelse af spredte udaterede

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

ØFM 661 Birkende Vest, Birkende sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr

ØFM 661 Birkende Vest, Birkende sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr ØFM 661 Birkende Vest, Birkende sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.02. Kampagne: 26-01-2015 KUAS nr. 2014-7.24.02/KTM-0005 Ved en arkæologisk forundersøgelse af et 5,4 ha stort areal

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn

Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn Beretning for udgravning ved Munkeng, Linå sogn Journalnummer: SIM 55/2010 Sted: Munkeng Sted- og sbnummer: 16.01.05-277 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:10h Ejerlav: Mollerup By, Linå Sogn:

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

OBM6299 Tomsholm, Krarup sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 38.

OBM6299 Tomsholm, Krarup sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 38. OBM6299 Tomsholm, Krarup sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.16. Sb.nr. 38. KUAS nr. 2011-7.24.01/OBM-0018 I forbindelse med projektet "Kloakering i det åbne land" (OBM5544 admin)

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

SMV 8366 Præstø Multicenter

SMV 8366 Præstø Multicenter SMV 8366 Præstø Multicenter Prøvegravningsrapport Udarbejdet af arkæolog Jonas Christensen 16.01.2012 Museerne Vordingborg Slotsruinen 1 4760 Vordingborg +45 55 37 25 54 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157.

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157. ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 157. Kampagne: 18-08-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/KTM-0002 Museal overvågning i forbindelse med udgravning

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I SLKS nr. 16/06761 Stednr. 180310 Sb.nr. 175 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 499515.0 Y: 6217647.5 Ejerlav: Lind By Beretning for forundersøgelse, etape I Resume: Museum

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86.

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86. OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 86. KUAS nr. 2015-7.24.02/OBM-0004 Beretning for forundersøgelse forud for byggemodning af et 7 ha stort areal

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

SOM 245 Kogtved Slagteri, Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr (KUAS /SOM- 0006).

SOM 245 Kogtved Slagteri, Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr (KUAS /SOM- 0006). SOM 245 Kogtved Slagteri, Svendborg sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.13. (KUAS 2008-7.24.02/SOM- 0006). Beretning for prøvegravning af 2,7 ha stort areal ved Kogtved Slagteri,

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2

Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2 Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2 Udgravningsleder Frederik Callesen Matr. nr.: 3a Ejerlav: Ring By, Ring Sogn: Ring Herred: Tyrsting Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Rapport. Marstal kloak, arkæologisk prøveundersøgelse, Indhold:

Rapport. Marstal kloak, arkæologisk prøveundersøgelse, Indhold: Rapport LMR journ. nr. lokalitet: Marstal kloak sogn/farvand: Marstal ld. sg. herred: Ærø amt: Svendborg stednr.-sb: 090703-83 marint nr.: dato for undersøgelsen: 18-22/2 2008 Marstal kloak, arkæologisk

Læs mere

ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 117.

ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr Sb.nr. 117. ÅHM 6295 Budolfi Plads, Forundersøgelse 3 Ålborg sogn, Hornum herred, tidl. Ålborg amt Stednr. 12.05.16. Sb.nr. 117. Kampagne: 28-08-2015 KUAS nr. 2013-7.24.02/NJM-0008 Fig. 1: Nordea-bygningen set fra

Læs mere

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114. , Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 4. KUAS nr. 003-1-1094 Beretning for udgravning af 6 fyldskifter: 4 affaldsgruber, 1 kogegrube og 1 diffust lag med keramik. Fund af skaller

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse udført af Stine Jæger Hoff for, sommer Oversigtkort over anlægsarealet Kort- & matrikelstyrelsen Museets j.nr.: MLF00198

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

KTM348 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr

KTM348 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr KTM48 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. KUAS nr. 2009-7.24.02/KTM-0006 I forbindelse med opstilling af vindmøller ved Dræby Fed blev der fra d.. marts til d.

Læs mere

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018).

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018). OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.03.05. Sb.nr. 92 (KUAS 2008-7.24.02/OBM-0018). Beretning for udgravning af kogegruber og kogestensgruber

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.15. Kampagne: 26-05-2014 KUAS nr. 014-7.24.02/SVM-0004 Forundersøgelse til cykelsti syd for Slots Bjergby

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00944 Idræts- og medborgerhus, Gedser Udført af Anders Rasmussen for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00944 KUAS j.nr.: 2013-7.24-02/MLF-0016

Læs mere

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby.

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Bistrup Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Undersøgelsens baggrund. I forbindelse med meddelelse om landzonetilladelse for ovennævnte

Læs mere

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095 Næstved Museum 2006 Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

OBM7707 Lindevads Mølle, Vester Åby sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM7707 Lindevads Mølle, Vester Åby sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.7. Kampagne: KUAS nr. 003-1-06111 Beretning for udgravning af Lindevads Mølle fra perioden middelalder, renæssance og nyere tid, udført af Stud.mag.

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

SVM1282 Bakkenborgvej 2, Skælskør sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1282 Bakkenborgvej 2, Skælskør sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1282 Bakkenborgvej 2, Skælskør sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.04.13. Kampagne: 15 06 KUAS nr. 7.24.02/SVM 0015 Beretning for forundersøgelse af ca. 980 kvm forud for nybyggeri

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ).

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ). SVM 052 Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr. 040320 (KUAS j.nr 2003-2122- 0640). Prøvegravning af areal med bebyggelsesspor fra bronze- eller jernalder og spor efter højryggede agre

Læs mere

FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr FHM5474 Stenvej, Skåde sogn, Ning herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.04.08. Prøvegravningsrapport KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract 1 Undersøgelsens forhistorie 2 Administrative data 2 Topografi,

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018 VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-384 KUAS j. nr.: 2008-7.24.02/VSM-0018 1 Beretning for udgravning forud for byggemodning Udført af Kamilla Fiedler Terkildsen

Læs mere

Harpelev Vest. Prøvegravningsrapport NÆM 2006:110 KUAS FOR

Harpelev Vest. Prøvegravningsrapport NÆM 2006:110 KUAS FOR Harpelev Vest Prøvegravningsrapport NÆM 2006:110 KUAS FOR 2003-2123-0898 Næstved Museum 2006 Harpelev Vest Prøvegravningsrapport J.nr. NÆM 2006:110; KUAS FOR 2003-2123-0898 Holme-Olstrup Sogn, Hammer Herred,

Læs mere

Rapport. Tranderup, arkæologisk forundersøgelse Indhold:

Rapport. Tranderup, arkæologisk forundersøgelse Indhold: Rapport LMR journ. nr. 11595 lokalitet: Tranderup sogn/farvand: Tranderup herred: Ærø amt: Svendborg stednr.-sb: 090706-35 marint nr.: dato for undersøgelsen: 7/1-10/1 2008 Tranderup, arkæologisk forundersøgelse

Læs mere

VHM Bangsbo Å. VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ.

VHM Bangsbo Å. VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ. VHM 00540 Bangsbo Å Flade sogn, Horns herred, Frederikshavn Kommune Fund og Fortidsminder 100303-178 VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ. Arkæologisk forundersøgelse forud

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport

Arkæologisk forundersøgelse Rapport Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 3271 Søndre Fælledvej, Tørring. Privat skovrejsning. Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 7h Sted-SBnr.: 160607-113

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Af arkæolog Signe Strandvig Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr.2 d Ørup By, Rosmus Rosmus Sogn, Djurs Sønderherred,

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere