CBS Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra FFU-bibliotekerne afgivet af FFUs DDB kontaktgruppe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CBS Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra FFU-bibliotekerne afgivet af FFUs DDB kontaktgruppe."

Transkript

1 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek Kontaktperson: Anette Koll, Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om vægtningen af de fire fokusområder samt de to kategorier Nødvendig udvikling og Udsatte/overførte projekter fra 2016 gennem den foreløbige rammefordeling af udviklingstimer anses for at være passende. CBS Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra FFU-bibliotekerne afgivet af FFUs DDB kontaktgruppe. 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte hovedområder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? ----

2 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2. Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om vægtningen af de fire fokusområder samt de to kategorier Nødvendig udvikling og Udsatte/overførte projekter fra 2016 gennem den foreløbige rammefordeling af udviklingstimer anses for at være passende. Det konstateres at FFU bibliotekernes inddragelse er blevet tydeligere. Det er fortsat et problem at vurdere delprojekterne, da omfanget generelt knyttes til hovedprojekterne. Det skal sikres at FFU-bibliotekerne inddrages i den videre proces, dels via BIL-udvalget dels ved relevante workshops m.v. Bibliotek.dk bør være en supplerende indgang for borgerne til den offentlige tilgængelige danske forskning, jf. den nationale Open Access-strategi. Eftersom det er det nationale mål, at alle dansk videnskabelige forskningsartikler er frit tilgængelige inden en årrække - og 80 % allerede i så bør Bibliotek.dk give offentligheden adgang til FFU-institutionernes åbne forskningsarkiver, fx kilder i fuldtekst fra Pure-installationer, Den Danske Forskningsdatabase m.v 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte hovedområder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? Bemærkninger til fokusområde 1: Adgang Det bemærkes at der mangler et delprojekt om FFU bibliotekernes integration. Det foreslås at forberedelse af delprojektet sker med en workshop med deltagelse af FFU-bibliotekerne.

3 Bemærkninger til fokusområde 2: Søgning R17.02:Det skal sikres at de mange muligheder, som hovedprojektet lægger op til, ikke stiller sig i vejen for en effektiv videnskabeligt baseret brug. Det betyder både at det skal være enkelt at fravælge alle funktioner på én gang, henholdsvis at vælge dette i en brugerprofil. Dermed opfyldes brugerhistorie 7 og 8. R : Bibliotek.dk skal også kunne understøtte forskeres og studerende behov for videnskabelig baseret litteratur- og informationssøgning. Dansksproget litteratur skal også kunne søges til videnskabeligt brug. Det stiller krav til både søgegrænseflade og rankering af søgeresultat. - Forslag til ny front-end leverance: Søgning og Bibliotek.dk. Også for videnskabeligt baserede søgninger i bibliotek.dk er muligheden for kommandobaserede intuitive søgninger med enkle søgekoder nødvendige. Avanceret/udvidet søgemulighed hvor udvalget af registre svarer til FFU brugeres behov. Registre tilbydes i flere dropdown menuer og samme register kan vælges flere gange. Kombinationsvalg OG, ELLER og IKKE. Grænsefladen bør have eget udvalg og rækkefølge af facetter. - Forslag til ny front-end leverance: Rankering i Bibliotek.dk. Det skal i bibliotek.dk være muligt enkelt at vælge en ikke-personaliseret neutral rankering, som er stabil og dermed gør søgninger reproducerbare. Rankeringsstatus i bibliotek.dk (neutral/personaliseret) skal fremgå klart af skærmbilledet. Forslag til nyt delprojekt R17.02.xx: Nyt Netpunkt: det er vigtigt med en sikker migrering fra den tidligere teknologi til brøndteknologien med forsvarlige svartider vigtigere end tidspunkt. Der skal være en grundig test og sikring af funktionaliteter, såsom biblioteksprofessionel søgning og foreligge en fuldt dækkende dokumentation. - Vi forventer at DBC kan foreslå de relevante konkrete leverancer. FFU-bibliotekerne vil inddrages i den endelige vurdering af test før endelig overgang til nyt netpunkt. - Konkret forslag til leverance: Søgning og Danbib. Målrettede og velafgrænsede søgninger forudsætter brug af kommandosøgninger og logisk kombinatorik. Derfor er det er helt afgørende, at Nyt Netpunkt viderefører brugen af standardiserede søgekoder (Praksisregler for søgeveje). I brugergrænsefladen skal de enkle to og tre-tegnsøgekoder kunne anvendes uanset hvad der bruges i underliggende scripts mv. - Hvis det er nødvendigt, så som konkret forslag til leverance: Default neutral rankeringsstatus i DanBib. Forslag til nyt delprojekt R17.02.xx skal evt. henføres til R

4 Bemærkninger til fokusområde 3: Samarbejde om it-infrastruktur R17.03: Analysearbejdet må forudsætte inddragelse af FFU-bibliotekerne. R :Forbedret samspil mellem den nationale fælleskatalog og de lokale kataloger - Forslag til back-end leverance: Høst af lokale ikke-danmarc2 metadata til brønden. Forberedelse af høst og gennemførelse af de første - Forslag til back-end leverance: Automatisk opdatering af FFU-poster. Det er uhensigtsmæssigt, at FFUbibliotekerne ikke kan drage nytte af nye metadata i DanBib. Det har været drøftet flere gange uden at der er fundet rationelle løsninger. Derfor foreslås en light model: Når et FFU-bibliotek har genbrugt en DBCaccessionspost, så generes en opdatering til lokalbiblioteket, når DBC har færdiggjort posten. - Forslag til back-end leverance: (Om nødvendigt ) Opfølgning på høst af lokale bibliografiske poster med OAI-PMH. R Det anbefales at inddrage erfaringer fra tidligere projekter. Forslag til nyt delprojekt: Fortsat fokus på optimering af lånesamarbejdet - Forslag til back-end leverance: Open Access. Hvis 2016-projektet R16.33 ikke når til en implementering af viderestilling af bestillingsønsker på Open Access tidsskrifter, skal dette videreføres. - Forslag til back-end leverance: Fleksibel administration af lånesamarbejde. Mulighed for samling af konsortier til én præsentation i DanBib og flere i bibliotek.dk samt enkel mulighed for at outsource administration af fjernlån. -Forslag til nyt delprojekt: Benyttelsesstatistik for brugen af bibliotek.dk og DanBib giver bibliotekerne værdifuld information om brugerne - Forslag til back-end leverance: Dokumentation af logdata: der udarbejdes dokumentation af de logdata, der gemmes og hvordan de kan bruges til statistiske analyser af bibliotekerne. Bemærkninger til fokusområde 4: Understøttelse af RDA Projektet bør tildeles den opmærksomhed og de ressourcer som projektbeskrivelsen viser. R : Det er vigtigt at implementering i databrønden giver mulighed for at det enkelte bibliotek kan hente samtlige relevante entiteter der knytter sig til de manifestationer som biblioteket har i sin beholdning. Det vil sige, at kopiere færdigkonverterede data til lokalkatalogen. Bemærkninger til kategori 5: Nødvendig udvikling R17.05 Estimering og dermed prioritering af delprojekterne savnes.

5 R : Det forudsættes at projektet også indebærer at OAI høst fra bibliotekerne er klar til at gå i produktion. Bemærkninger til kategori 6: Udsatte/overførte projekter fra 2016 R16.42: Videreført til RP17: Adgang til Eksterne Baser gennem OpenSearch. Brug af nuværende service bør afdækkes inden delprojektet gennemføres. R16.47: En løsning uden brug af CULR betyder at der ikke vil være adgang til FFUbibliotekerne, da det globale brugerid vil være ukendt for FFU-bibliotekerne.

6 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktgruppe på vegne af FC (Forskningsbibliotekernes Chefkollegium), LSF (Lederforum for Special- og Forskningsbiblioteker), Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk og GAEB (Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening) Kontaktperson: Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek, Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om vægtningen af de fire fokusområder samt de to kategorier Nødvendig udvikling og Udsatte/overførte projekter fra 2016 gennem den foreløbige rammefordeling af udviklingstimer anses for at være passende. Det konstateres at FFU bibliotekernes inddragelse er blevet tydeligere. Det er fortsat et problem at vurdere delprojekterne, da omfanget generelt knyttes til hovedprojekterne. Det skal sikres at FFU-bibliotekerne inddrages i den videre proces, dels via BIL-udvalget dels ved relevante workshops m.v. 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte hovedområder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? Bemærkninger til fokusområde 1: Adgang Det bemærkes at der mangler et delprojekt om FFU bibliotekernes integration. Det foreslås at forberedelse af delprojektet sker med en workshop med deltagelse af FFU-bibliotekerne.

7 Bemærkninger til fokusområde 2: Søgning R17.02:Det skal sikres at de mange muligheder, som hovedprojektet lægger op til, ikke stiller sig i vejen for en effektiv videnskabeligt baseret brug. Det betyder både at det skal være enkelt at fravælge alle funktioner på én gang, henholdsvis at vælge dette i en brugerprofil. Dermed opfyldes brugerhistorie 7 og 8. R : Bibliotek.dk skal også kunne understøtte forskeres og studerende behov for videnskabelig baseret litteratur- og informationssøgning. Dansksproget litteratur skal også kunne søges til videnskabeligt brug. Det stiller krav til både søgegrænseflade og rankering af søgeresultat. - Forslag til ny front-end leverance: Søgning og Bibliotek.dk. Også for videnskabeligt baserede søgninger i bibliotek.dk er muligheden for kommandobaserede intuitive søgninger med enkle søgekoder nødvendige. Avanceret/udvidet søgemulighed hvor udvalget af registre svarer til FFU brugeres behov. Registre tilbydes i flere dropdown menuer og samme register kan vælges flere gange. Kombinationsvalg OG, ELLER og IKKE. Grænsefladen bør have eget udvalg og rækkefølge af facetter. - Forslag til ny front-end leverance: Rankering i Bibliotek.dk. Det skal i bibliotek.dk være muligt enkelt at vælge en ikke-personaliseret neutral rankering, som er stabil og dermed gør søgninger reproducerbare. Rankeringsstatus i bibliotek.dk (neutral/personaliseret) skal fremgå klart af skærmbilledet. Forslag til nyt delprojekt R17.02.xx: Nyt Netpunkt: det er vigtigt med en sikker migrering fra den tidligere teknologi til brøndteknologien med forsvarlige svartider vigtigere end tidspunkt. Der skal være en grundig test og sikring af funktionaliteter, såsom biblioteksprofessionel søgning og foreligge en fuldt dækkende dokumentation. - Vi forventer at DBC kan foreslå de relevante konkrete leverancer. FFU-bibliotekerne vil inddrages i den endelige vurdering af test før endelig overgang til nyt netpunkt. - Konkret forslag til leverance: Søgning og Danbib. Målrettede og velafgrænsede søgninger forudsætter brug af kommandosøgninger og logisk kombinatorik. Derfor er det er helt afgørende, at Nyt Netpunkt viderefører brugen af standardiserede søgekoder (Praksisregler for søgeveje). I brugergrænsefladen skal de enkle to og tre-tegnsøgekoder kunne anvendes uanset hvad der bruges i underliggende scripts mv. - Hvis det er nødvendigt, så som konkret forslag til leverance: Default neutral rankeringsstatus i DanBib. Forslag til nyt delprojekt R17.02.xx skal evt. henføres til R

8 Bemærkninger til fokusområde 3: Samarbejde om it-infrastruktur R17.03: Analysearbejdet må forudsætte inddragelse af FFU-bibliotekerne. R :Forbedret samspil mellem den nationale fælleskatalog og de lokale kataloger - Forslag til back-end leverance: Høst af lokale ikke-danmarc2 metadata til brønden. Forberedelse af høst og gennemførelse af de første - Forslag til back-end leverance: Automatisk opdatering af FFU-poster. Det er uhensigtsmæssigt, at FFUbibliotekerne ikke kan drage nytte af nye metadata i DanBib. Det har været drøftet flere gange uden at der er fundet rationelle løsninger. Derfor foreslås en light model: Når et FFU-bibliotek har genbrugt en DBCaccessionspost, så generes en opdatering til lokalbiblioteket, når DBC har færdiggjort posten. - Forslag til back-end leverance: (om nødvendigt) Opfølgning på høst af lokale bibliografiske poster med OAI-PMH. R Det anbefales at inddrage erfaringer fra tidligere projekter. Forslag til nyt delprojekt: Fortsat fokus på optimering af lånesamarbejdet - Forslag til back-end leverance: Open Access. Hvis 2016-projektet R16.33 ikke når til en implementering af viderestilling af bestillingsønsker på Open Access tidsskrifter, skal dette videreføres. - Forslag til back-end leverance: Fleksibel administration af lånesamarbejde. Mulighed for samling af konsortier til én præsentation i DanBib og flere i bibliotek.dk samt enkel mulighed for at outsource administration af fjernlån. -Forslag til nyt delprojekt: Benyttelsesstatistik for brugen af bibliotek.dk og DanBib giver bibliotekerne værdifuld information om brugerne - Forslag til back-end leverance: Dokumentation af logdata: der udarbejdes dokumentation af de logdata, der gemmes og hvordan de kan bruges til statistiske analyser af bibliotekerne. Bemærkninger til fokusområde 4: Understøttelse af RDA Projektet bør tildeles den opmærksomhed og de ressourcer som projektbeskrivelsen viser. R : Det er vigtigt at implementering i databrønden giver mulighed for at det enkelte bibliotek kan hente samtlige relevante entiteter der knytter sig til de manifestationer som biblioteket har i sin beholdning. Det vil sige, at kunne kopiere færdigkonverterede data til lokalkatalogen. Bemærkninger til kategori 5: Nødvendig udvikling R17.05 Estimering og dermed prioritering af delprojekterne savnes.

9 R : Det forudsættes at projektet også indebærer at OAI høst fra bibliotekerne er klar til at gå i produktion. Bemærkninger til kategori 6: Udsatte/overførte projekter fra 2016 R16.42: Videreført til RP17: Adgang til Eksterne Baser gennem OpenSearch. Brug af nuværende service bør afdækkes inden delprojektet gennemføres. R16.47: En løsning uden brug af CULR betyder at der ikke vil være adgang til FFUbibliotekerne, da det globale brugerid vil være ukendt for FFU-bibliotekerne.

10 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Bibliotekslederne i regionen under Gentofte Centralbibliotek 2. Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om vægtningen af de fire fokusområder samt de to kategorier Nødvendig udvikling og Udsatte/overførte projekter fra 2016 gennem den foreløbige rammefordeling af udviklingstimer anses for at være passende. Vi ser det som særdeles positivt, at DDB har været lydhøre overfor bibliotekernes behov gennem at tage adgang og søgning op. Vi oplever igen og igen, i alle mulige projektsammenhænge nationalt og lokalt, at det er disse to emner, der efterspørges forbedringer indenfor. Det tredje område, infrastruktur, ser vi også rigtig positivt på, eftersom det spiller godt sammen med mange bibliotekers samarbejder med folkeskoler og gymnasier og tanker generelt om muligheder for mersalg. Releaseplanen fokuser udelukkende på DBC leverancer, men der er flere produkter der er afhængige af den underliggende infrastruktur som DBC leverer. Her tales specifikt om netbibliotekerne, den mobile app, DDB CMS, professionshøjskolernes CMS og DDB beslutningsstøttestatistik. Vi mangler en udrulningsplan for f.eks. den åbne platform, som de førnævnte i høj grad skal benytte sig af. Så vi har brug for at se de indbyrdes afhængigheder og estimeringer på de forskellige delleverancer for at komme med et fornuftigt høringssvar. I releaseplanen er det kun bibliotek.dk og netpunkt som har planer for implementering af de ændringer som sker i den underliggende infrastruktur. Det skævvrider udviklingen helt generelt, da man ikke ved om man indtænker udrulningen i de andre brugergrænseflader. F.eks. er det jo ikke nødvendigvis smartest at implementere ændring i bibliotek.dk først. Den sidste udmelding omkring den åbne platform og DDB CMS var at DDB CMS ville overgå i 2018 og vi er allerede i gang med at skifte den underliggende søgning endnu en gang uden af have implementeret ændringerne ind i brugergrænsefladerne. Vi skulle gerne undgå at det bliver en teoretisk øvelse uden effekt, hvor der bruges rigtig mange udviklingstimer, på noget som ikke vil blive brugt før om lang tid. Der bør arbejdes mere agilt hvor der er en klar sammenhæng mellem den underliggende infrastruktur og brugergrænsefladerne. Sidste år blev udviklingsbehovet underestimeret med timer. Vi mangler en redegørelse i udviklingsplanen for, hvad DBC vil gøre anderledes i 2017 for at undgå, at der opstår en tilsvarende

11 situation. Derudover er der en lang række projekter som blev udskudt, som blev prioriteret og dømt vigtige og de er helt forsvundet. Hvad er der sket med disse projekter? For flere projekters vedkommende i denne og tidligere udviklingsplaner gælder, at de afføder projekter efterfølgende år. Vi vil derfor opfordre til, at udviklingsplanen fremover suppleres med en 5-års plan, hvor det angives, hvilke projekter de allerede prioriterede samt de i planen foreslåede projekter forventes at kaste af sig samt estimat (som naturligvis vil være noget mere usikkert, jo længere frem i tiden det ligger). Vi opfordrer i øvrigt til, at der er fokus på genbrug og maksimal udnyttelse af udviklingen i de forskellige projekter i sektoren, og at udviklingen i bibliotek.dk kan genbruges i DDB CMS. 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte hovedområder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? Bemærkninger til fokusområde 1: Adgang Det er fint, at bibliotek.dk bliver koblet på adgangsplatformen, men for at det skal opleves som en forbedring for brugerne, skal projektet også omfatte en række andre konkrete bibliotekstilbud, som bør beskrives i releaseplanen. Vi vil foreslå, at der vælges fx de mest brugte eressoucer, FFU hjemmesider samt DDB CMS. Man kunne tage udgangspunkt i Filmstriben, E-reolen, Litteratursiden og en eventuel musikformidlingstjeneste, altså de mest brugte hjemmesider. Single Sign On giver ingen mening, hvis den eneste service man bliver tilkoblet er bibliotek.dk Integration til eressourcer og DDB CMS er langt vigtigere end integration med diverse sociale medier, som vi kun i meget begrænset omfang vurderer som relevant: Dels fordi flere brugere er utrygge ved for tæt kobling mellem offentlige data og dermed -platforme og sociale medier som fx Facebook, dels fordi association med sociale medier kan udvande bibliotekernes høje troværdighed, og sidst men ikke mindst fordi der er risiko for, at et givent socialt medie holder op med at være populært, hvorved investeringen er spildt. Vi vil derfor foreslå, at delprojekt Single sign-on udvides til at dække diverse logins fra de sociale medier - analyse (R , men der ser ud til at være inkonsekvens i nummereringen) erstattes med et nyt delprojekt Mest brugte eressoucer samt DDB CMS integration til adgangsplatformen. Bemærkninger til fokusområde 2: Søgning Vi ved fra bibliotek.dk at søgningen gætter forkert på ca. 20% af søgningerne i dag når den gætter på om det er titel, forfatter eller emnesøgning, så hovedleverancen er forkert. Vi har brug for at man arbejder videre med rankeringen så den generiske søgning bliver bedre. Der er helt grundlæggende søgninger, hvor man ikke får relevante hits uden man benytter sig af facetterne og vi ved at det kun er

12 7% af brugerne der benytter sig af dem. Der er brug for at man får den grundlæggende søgning til at fungere mere optimalt, og den kontekstuelle søgning vil ikke løse dette grundlæggende problem. Der er endvidere brug for at man overvejer en delleverance på søgeområdet til den mobile app, som går i udbud snart, da søgning på en mobil enhed er væsentlig anderledes og kræver at man arbejder med rankeringen der. Mange af brugsscenarierne har ikke hold i den faktiske brug. Mange af brugsscenarierne fokuserer på ret avanceret funktionalitet og vi har et generelt problem med at folk ikke benytter sig af hverken facetterne eller sorteringsmulighederne. Vi har allerede i dag masser af funktionalitet som er udviklet til feltsøgning, relationer, mulighed for brug af boolske operatorer, men som ikke er implementeret ind i brugergrænsefladerne. Det er vigtige brugsscenarier, men de skal kobles direkte til leverancer i bibliotek.dk, DDB CMS og FFU brugergrænsefladerne ellers giver de ikke mening og er ressourcespild. Der er brug for at man arbejder med en mere realistisk udrulningsplan, da man udvikler funktionalitet som ikke vil blive brugt i dag og vil tage lang tid før det bliver implementeret. Ad 2.2.2: Usecasene fra 2016 er for så vidt opfyldt, da de er implementeret i bibliotek.dk, men de er ikke implementeret i DDB CMS, og dermed ikke fuldt taget i brug, hvorved den reelle svartid m.v. ikke kendes endnu. Derudover kommer der flere og flere biblioteker på FBS, hvilket betyder ekstra belastning. Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt vurderes, om leverancen er tilfredsstillende. I forhold til usecase 2 med forslag, så går der i praksis så lang tid fra en borger begynder at taste, til forslagene kommer, at mange brugere ikke når at opdage det og dermed ikke har glæde af forbedringen. Det er ikke optimalt og som sådan mener vi ikke, leverancen er helt i mål. Ad 2.3.3: Vi mener, der mangler følgende nye brugerhistorier: A. Som bruger vil jeg søge på almindelige genrer som fx krimi og intuitive materialetyper som som fx film og få relevante resultater. B. Som bruger søger jeg for eksempel på Forberedelse til næste liv og vil gerne have vist resultater for den tilsvarende søgning på engelsk Preparation for the next life, så jeg bliver opmærksom på, at biblioteket har bogen eller artiklen på engelsk. Især A er vigtig for bibliotekerne, idet vi kan se, at borgerne tit søger på film og krimi, og materialetype er ikke en del af fritekstsøgefeltets indekser, så man kan ikke lave de søgninger uden at bruge søgekoder. B vil først og fremmest være en forbedring i forhold til faglitteraturen, hvor størstedelen af vores ressourcer er på engelsk. Ad R17.02: Under produkt/leverance, underpunkt 3, omtales recommender funktion. Vi vil her opfordre til, at DDB CMS projekt personalisering 2.0, der også arbejder med recommender muligheder, tænkes ind i funktionen, så vi udnytter alle forhåndenværende ressourcer og undgår dobbelt-udvikling. Vi anbefaler, at vores foreslåede brugerhistorier A og B indarbejdes i leverancebeskrivelsen. Ad Brugerhistorier: Vi vil opfordre til, at brugerhistorie 4 udvides til ikke blot at omfatte lån, men også huskelister, som en del brugere benytter sig af på forskellige platforme.

13 Brugerhistorien kunne så lyde: 4. Som bruger vil jeg på tværs af alle bibliotekers platforme (lokale, nationale) kunne se mine lån og huskelister, så jeg kan få samlet overblik over afleveringsfrister, rykkere, bøder mv. og blive inspireret på tværs af platforme af de materialer, jeg har på min huskeliste. Såfremt huskelister inddrages, skal det sammentænkes med DDB CMS projekt personalisering 2.0 for optimal ressourceudnyttelse og at undgå dobbeltarbejde. Bemærkninger til fokusområde 3: Samarbejde om it-infrastruktur Vi mener ikke at DBC er den rigtige leverandør til at levere et sådan analyseprojekt. Vi ser DBC som leverandør af infrastruktur og indhold. Lad DDB eller en ekstern partner foretage den analyse. Bemærkninger til fokusområde 4: Understøttelse af RDA Bør dette fokusområde ikke flyttes til nødvendig udvikling. Der er dog store ressourcer knytter til dette projekt og det bør kvalificeres tydeligere. Bemærkninger til kategori 5: Nødvendig udvikling Omfanget af de forskellige projektkandidater er kun angivet for det overordnede projekt. Eftersom delprojekterne er meget forskellige og ikke (alle sammen) er indbyrdes afhængige, bør omfanget angives pr delprojekt, så det bliver gennemskueligt, hvordan de vægtes indbyrdes. Det bør desuden fremgå, om man vil tillade at overføre timer mellem delprojekter i det omfang, et eller flere af dem er fejlestimeret. I forhold til det samlede timetal samt specifikt R FBS-udvikling - buffer/reservation mener vi, at det er vigtigt for den succesfulde videreudvikling af Cicero, at der er afsat udviklingsmidler til infrastruktur til understøttelse af denne. Da overskridelsen på FBS siden sidste år var timer (oven i, hvad der allerede var afsat), mener vi, at det vil være rettidig omhu at afsætte 5000 timer til denne delleverance alene hvilket i den grad skaber tvivl om det overordnede estimat for hovedleverancen på 4000 timer. Vi forudser bl.a., at der under R FBS-udvikling kan blive behov for: Yderligere forbedringer omkring svartider, når alle biblioteker i løbet af 2017 er ovre på Cicero Infrastruktur til at understøtte Cicero udviklingsønsker som fx mobile Cicero løsninger Bemærkninger til kategori 6: Udsatte/overførte projekter fra 2016

14 Ingen bemærkninger

15 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Herning Bibliotekerne Østergade Herning Anders Nielsen Christian Hilmand 2. Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om vægtningen af de fire fokusområder samt de to kategorier Nødvendig udvikling og Udsatte/overførte projekter fra 2016 gennem den foreløbige rammefordeling af udviklingstimer anses for at være passende. Vi er enige i valget af indsatsområder. Dog savner vi en prioritering af en bedre værkvisning (med et bedre ux-flow). 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte hovedområder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? Bemærkninger til fokusområde 1: Adgang

16 Bemærkninger til fokusområde 2: Søgning Vi noterer os, at der er lagt op til at videreudvikle søgningen til, i endnu højere grad, at forsøge at forudsige brugerens behov baseret på parametre som eksempelvis tid, sted og tidligere søgninger. Vi ønsker at funktionen i stedet bevæger sig i en retning, hvor brugerne selv får mere magt over deres søgning, og systemets logik/forudsigelser får mindre effekt. Vi tror ikke, at der kan opbygges en system-logik, der kan forudsige brugerens ønsker ud fra tid, sted, platform eller tidligere adfærd, der kan overgå den kvalitet i et søgeresultat, som kan opnås ved at brugeren selv får kontrol over de forskellige søge-parametre. Hvis brugeren har mulighed for at definere sin søgning ud fra forskellige parametre/facetter og derved eksempelvis kan begrænse sit søgeresultat til en eller flere materiale-typer, og søgeresultatets sortering er baseret på Lucene s relevans-sortering, så vil søgeresultat efter vores bedste overbevisning meget ofte være meget relevant. Dette skal naturligvis kombineres med gode, brede muligheder for at sortere resultatet. Indbygges der samtidig en Mente du -funktion, der kan tage hånd om eventuelle stavefejl, så ser vi ikke behov for at prioritere udvidelse af systemets logik pt. Sagt med andre ord, så vil vi hellere tage udgangspunkt i principperne for søgningen som den er på bibliotek.dk og forbedre denne, i stedet for de principper der ligger bag søgningen som den er i DDB CMS og beskrevet i Releaseplan Med ovenstående har vi taget udgangspunkt i egne erfaringer med at brugeren typisk søger efter en bestemt titel eller forfatter. Se eksempelvis også hvordan NetFlix håndterer søgning og inspiration som to lidt separate områder som forretning der skal have langet nogle udlån over disken, er der ingen tvivl om at deres opbygning er nøje afstemt med dette formål. Vi tænker derfor at der bør arbejdes på at udvikle en inspirationsbaseret indgang med inspiration fra NetFlix. Fordelene ved ovenstående vil ud over en relevant, brugervenlig søgning være følgende: - Der kan formentlig spares nogle udviklings-ressourcer, der i stedet kan bruges til andre formål - Der burde teoretisk set være mulighed for at optimere hastigheden i søgningen betragteligt, i forhold til hvis systemet også skal tage højde for en masse andre personrelaterede parametre. - Diverse problematikker med værkvisning kan samtidig blive løst, da søgeresultatet kan vise materialer i stedet for værker, hvis brugeren på forhånd har mulighed for at begrænse materiale-typen

17 Vi henstiller til at man inden videre fremfærd laver brugertest på bibliotekarer og nuværende brugere, hvor de forskellige principper for søgning testes op mod hinanden.

18 Bemærkninger til fokusområde 3: Samarbejde om it-infrastruktur Bemærkninger til fokusområde 4: Understøttelse af RDA Bemærkninger til kategori 5: Nødvendig udvikling Bemærkninger til kategori 6: Udsatte/overførte projekter fra 2016

19 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson: Leif Andresen, Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om vægtningen af de fire fokusområder samt de to kategorier Nødvendig udvikling og Udsatte/overførte projekter fra 2016 gennem den foreløbige rammefordeling af udviklingstimer anses for at være passende. Det Kongelige Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra FFU-bibliotekerne afgivet af FFUs DDB kontaktgruppe. 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte hovedområder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? ----

20 Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Syddansk Universitetsbibliotek, Campusvej 55, 5230 Odense M Att. Leder af Staben Simone Schipp von Branitz Nielsen, tlf Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om prioriteringen af de fire fokusområder samt kategorien Nødvendig udvikling gennem fordelingen af udviklingstimer anses for at være passende. SDUB støtter DFFU's høringssvar men foreslår, at UDS og FI fremover optræder på høringslisten pga. den nationale strategi vedr. offentlig adgang til danske forskningsresultater. 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte områder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? Bemærkninger til fokusområde 1: Adgang Bemærkninger til fokusområde 2: Søgning

21

22 Bemærkninger til fokusområde 3: Samarbejde om it-infrastruktur Bemærkninger til fokusområde 4: Understøttelse af RDA Bemærkninger til kategori 5: Nødvendig udvikling Bemærkninger til kategori 6: Udsatte/overførte projekter fra 2016

23 Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: På vegne af bibliotekerne i Vejles centralbiblioteksområde Lilli Mortensen Vejle Bibliotekerne 2. Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om prioriteringen af de fire fokusområder samt kategorien Nødvendig udvikling gennem fordelingen af udviklingstimer anses for at være passende. Følgende ser vi meget gerne udviklet. Adgange: Sømløs adgang for brugerne på tværs af platforme og tjenester. især hovedprojektet under den pind. Infrastruktur: Øge mulighederne for samarbejde med eksisterende og nye samarbejdspartnere. Product placement/kontekst-moduler hos samarbejdspartnere som skoler, arkiver, museer osv. Hovedprojekt plus delprojekter - og vi ser gerne konkrete projekter i 2018.

24 Vi vil selvfølgelig gerne have fat i uddannelsesinstitutioner, men også gerne museer og arkiver, evt. DR og andre mulige samarbejdspartnere. 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte områder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? Bemærkninger til fokusområde 1: Adgang Bemærkninger til fokusområde 2: Søgning

25 Bemærkninger til fokusområde 3: Samarbejde om it-infrastruktur Bemærkninger til fokusområde 4: Understøttelse af RDA Bemærkninger til kategori 5: Nødvendig udvikling Bemærkninger til kategori 6: Udsatte/overførte projekter fra 2016

26 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger Bibliotek: Aalborg Bibliotekerne, Kontaktperson: Bibliotekschef Kirsten Boelt, Tlf , 2. Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om vægtningen af de fire fokusområder samt de to kategorier Nødvendig udvikling og Udsatte/overførte projekter fra 2016 gennem den foreløbige rammefordeling af udviklingstimer anses for at være passende. Overordnet finder vi Releaseplanen gennemarbejdet, og vi synes at den rummer mange fine takter. Den adresserer en række vigtige problemstillinger og udfordringer såvel som behovet for fremtidssikring af bibliotekernes digitale tilstedeværelse. Vi savner dog fokus på udrulning og videreudvikling af Den Åbne Platform internt mellem bibliotekerne. Vi ser gerne, at dette prioriteres højt i tidsplanen for DDB s udvikling og derfor tildeles ressourcer fra 2017 og frem til den er fuldt udviklet til dette formål. Se vores bemærkninger til fokusområde 3. I projektkandidaterne under pkt. 2.3 Samarbejde om Infrastrukturen er al vægt således lagt på samarbejde mellem bibliotekerne og eksterne aktører. I forhold til den indbyrdes vægtning af de fire fokusområder ser vi således gerne midler flyttet fra et af de tre andre områder til område 2.3. Her foreslår vi at tilføje en ny projektkandidat, som vil sikre ovenstående, vigtige udvikling af Den Åbne Platform. Bortset fra denne kommentar har vi ingen bemærkninger til vægtningen mellem fokusområder og kategorier.

27 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte hovedområder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? Bemærkninger til fokusområde 1: Adgang Fokusområde 1 rummer nogle meget positive tiltag. Især ser vi frem til muligheden for at tilbyde single sign-on til alle digitale bibliotekstjenester, således at brugeren ikke skal indtaste koder gentagne gange ved brug af flere tjenester. Det virker også fornuftigt at analyse mulighederne for login via sociale medier, da det er en voksende trend som forbrugerne efterhånden forventer. Vi bemærker, at analysen bør se på, hvordan der kan tages hånd om / oplyses om brugernes datasikkerhed. Bemærkninger til fokusområde 2: Søgning Fokusområdet søgning er centralt og har en oplagt høj prioritet. Vi bakker 100% op om planer at gøre en række af funktionerne i bibliotek.dk samt andre relevante funktioner (bl.a. ADHL) tilgængelige i Den Åbne Platform. Der er tale om meget ønskværdige funktioner. Bemærk, at det for Aalborg Bibliotekerne er afgørende, at funktionerne bliver tilgængelige i platformen for alle DDB-Biblioteker inkl. os, der har eget CMS-system.

28 Bemærkninger til fokusområde 3: Samarbejde om it-infrastruktur Som nævnt under pkt. 2 er samarbejdet internt mellem DDB-bibliotekerne i Den Åbne Platform af afgørende betydning for Aalborg Bibliotekerne, da vi bruger et andet CMS-system (Umbraco) end det, DDB har udviklet i Drupal. Vi forventer, at Den Åbne Platform inden for rimelig tid gør det muligt for alle DDB-biblioteker uanset CMS-system - at få glæde af al udvikling i DDB. Vi foreslår derfor en ny projektkandidat under fokusområdet, som omfatter følgende: 1) al ny udvikling implementeres i Den Åbne Platform således at alle forbedringer inkl. nye moduler og funktionaliteter er tilgængelige for alle DDB-biblioteker fra dag ét. 2) Den Åbne Platform udvikles, så der kan tilføjes moduler udviklet i flere forskellige CMSsystemer. I øvrigt kan vi kun støtte den planlagte analyse af mulighederne for samspil mellem Den Åbne Platform og eksterne partnere. Det er en oplagt videreudvikling, som vil bidrage til at fremtidssikre og styrke bibliotekerne og deres partnere. Bemærkninger til fokusområde 4: Understøttelse af RDA Ingen bemærkninger Bemærkninger til kategori 5: Nødvendig udvikling Ingen bemærkninger. Bemærkninger til kategori 6: Udsatte/overførte projekter fra 2016 Ingen bemærkninger.

29 Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl Bibliotek og kontaktoplysninger: Aarhus Kommunes Biblioteker Teamleder: Per Kjær 2. Generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017: Angiv eventuelle generelle bemærkninger til Releaseplanen 2017 i sin helhed og herunder gerne, om prioriteringen af de fire fokusområder samt kategorien Nødvendig udvikling gennem fordelingen af udviklingstimer anses for at være passende. Positiv at man nu kan se i releaseplan, hvad status er ift. allerede udviklet funktionalitet. Vi opfatter dog releaseplanen som meget løs i forhold til estimat af timetal, hvor man ikke har den nødvendige underdeling i forhold til antal timer på delprojekter. Dette ville hjælpe i forhold til prioritering af de enkelte delprojektet i releaseplanen og dermed også i forhold til de enkelte fokusområder. Helt generelt virker det uprofessionelt, at der er blevet afsat timer til hver af de fire fokusområder, specielt da vi mener at dette ikke giver udtryk for den mængde af opgaver, der kan ligge inden for de enkelte fokusområder og i forhold til en prioritet af de enkelte områder. Umiddelbart mener vi, at Samarbejde om it-infrastruktur og RDA skal prioriteres som nr. 3 hhv. 4. Vi kunne samtidig godt ønske os, at det i grove træk var angivet i indledningen, hvilket råderum der er, rent timemæssigt, i Releaseplanen har udvikling for timer, og vi tænker at antal timer reelt må være noget lavere. Releaseplan kunne godt bruge en oversigt over afhængigheder i forhold til de forskellige udviklingstiltag. Altså hvilke rækkefølge man tænker de forskellige opgaver skal løses. Dette kunne ikke mindst være relevant når man ser på Nødvendig udvikling og Udsatte udvikling. Endelig tænker vi, at Nødvendig udvikling bør ses i et større perspektiv. Vi forestiller os, at DBC burde udarbejde en flerårsplan i forhold til nødvendig udvikling, således vi kan bedømme, om den prioritet der er foretaget, svarer til vores forventninger. Samtidig har Aarhus en forventning om, at Nødvendig udvikling

30 skal ud af udviklingsplanen, da de forskellige rationalisering som allerede er foretaget, burde vise sig i mere nødvendig udvikling, falder ind under drift og vedligeholdelse. 3. Bemærkninger til hovedområderne i Releaseplanen 2017 Nedenfor er hovedområderne i Releaseplanen 2017 listet. Angiv her eventuelle bemærkninger til de enkelte områder; fx om de opstillede mål og hovedprojekter under hvert område er dækkende for den indsats, som er ønsket på det pågældende område? Bemærkninger til fokusområde 1: Adgang Prioritet 2: Aarhus tænker, at det kunne være godt at se Adgangsplatform analyse fra 2016 (R16.06) og at det er glædeligt at flere brugerhistorier allerede i efteråret 2016 vil blive understøttet. Det fremgår ikke af releaseplan 2017, hvilke brugerhistorier, der vil blive understøtte med tiltaget for Det mener vi er en fejl. Hertil kommer, at vi finder det underligt, at man påtænker at bruge timer på nogle opgaver, hvor det ikke fremgår tydligt, hvad der skal laves timer virker som overkill til at løse og Hvis timerne også skal bruges til at understøtte andet i forhold til adgang for brugerne, vil vi gerne se hvilke. Hvis ikke andet er ind tænkt, mener vi timetallet er meget højt. Bemærkninger til fokusområde 2: Søgning Prioritet 1: Grundlæggende ser Aarhus dette som meget underligt, at man kun ser Søgning i relation til bibliotek.dk og ikke ind tænker DDB CMS i arbejdet jf. dette er indgangsvinklen for hovedparten af borgerne. Den sømløse adgang bør endda forstærke denne udvikling. Savner at se inddragelse af relevant forskning inden for andre sektorer end biblioteksverden i Danmark, ligesom det kan undre, at releaseplanen ikke afspejler nogen form for dialogbaseret tilgang ift. hele biblioteksområdet. Generelt omkring R Der er nævnt en række søgefunktionaliteter på bibliotek.dk (formularsøgning, specialsøgesider, O-hit, Bestmatch, Facetter, Relationer, Visning, Rankering af søgeresultat) som allerede virker i dag. Er tanken med at bruge timer på dette område, at ovenstående også skal være tilgængelig via Åben platform når 2017 er gået? I forhold til R17.02 er det rigtig godt, at man vil arbejde med en analyse af teknologi-valg og videreudvikling af rankeringsfunktion. Vi ønsker R17.02 udvidet, således at vi som bibliotek kan få mulighed for at konfigurere rankeringsfunktionen, da vi ser, at det på et tidspunkt bør ramme andre CMS end bibliotek.dk. Rankering i forhold til lånerhistorik lyder godt, specielt hvis man tager udgangspunkt i dataene der tænkes indsamlet via OpenList og ikke opfindelse af ny register.

31 Recommender-funktionen hører i vores optik hjemme under personaliseringsprojektet (OpenList) og ikke under søgning. Hvis man ønsker at gå videre denne vej, tænker vi, at man konsolidere den funktionalitet som DBC allerede har udviklet inden for området. R : Aarhus er modstander af dobbeltudvikling og at det offentlige skal betale for den samme udvikling mere end en gang. R indeholder punkter, som allerede er udviklet: OpenList indeholder at brugerne selv kan oprette og redigere lister; Hjælp til søgning er allerede udviklet til bibliotek.dk. Hertil kommer, at flere ting under punktet er specielt i forhold til bibliotek.dk og dermed giver meget lidt værdi for borgerne. Det gælder f.eks. parallelreservering.

32 Bemærkninger til fokusområde 3: Samarbejde om it-infrastruktur Prioritet 3: Analyse af nuværende infrastrukturs behov og fremtidige behov ses som relevant. Det virker dog for ensporet, hvis analysen kun ser på tekniske forhold, og ikke også inddrage governance, og dermed får afklaret ejerskab inden man begynder at konsolidere eller nyudviklet komponenter. Bemærkninger til fokusområde 4: Understøttelse af RDA Prioritet 4: På Workshop om releaseplan 2017 den fremgik det med stor tydelighed, at ingen at de tilstedeværende var nok inde i hele problematikken omkring RDA, til at kunne give en klar og tydeligt billede at hvilken nytteværdi biblioteks Danmark vil få ud af RDA. Samtidig mener Aarhus, at den analyse, der sættes i gang i 2017 skal afklare hvilket format man påtænker at overgå til (R ), komme med et tidsestimat i forhold til implementering af løsningen og en samlede økonomi over alle årene dette tager at implementere. I den forbindelse bør 3. partsleverandører ligeledes ind tænkes (R ). Dette kan have stor betydning for kommunernes og statslige institutioners budgetplanlægning. Vi tænker, at en sideeffekt af RDA-indførslen kan have betydning for bibliotekssystemer, API og SIP2 kommunikationen. Analysen bør ligeledes indeholde en exit-mulighed, eller som minimum en mulighed for at lave en minimal indførsel af RDA. Aarhus mener, at det er uheldigt, at man ved at læse R17.04 kan få den opfattelse, at der nu er fuld understøttelse og fuld implementering af RDA i Danmark fra Derfor vil vi opfordre til, at man er meget opmærksom på eventuelle høringssvar inden for dette område. Omkring brugerhistorier mener vi, at 4, 5, 6 og 7 ikke giver mening for vores brugere. Øvrige brugerhistorier har få håndfulde medarbejdere i fokus, og giver på dette grundlag ikke indtryk af, at der er noget nævneværdig nytteværdi af at indføre RDA. Derfor vil vi forslå, at der laves brugerhistorier, som skaber merværdi for brugerne i forhold til i dag. Endelig mener vi, at kommunikation til bibliotekerne på dette område bør højnes, således at det er tydeligt at der er en positiv business case ikke kun for katalogiserer, men også for slutbrugere og bibliotekaren, der ønsker at yde den optimale hjælp til sin kunde. Bemærkninger til kategori 5: Nødvendig udvikling Som nævnt i indledningen mener vi, at dette reelt burde være en del af drift og vedligeholdelsesdelen i kontrakten med DBC. Konsolideringen har stået på i flere år, og vi mangler et fokus på, hvilket besparelser i

33 driften, disse forskellige tiltag vil give infrastrukturen. Samtidig manges der under hvert delprojekt en estimat på timeforbrug. R anses som ligegyldigt og uden værdi for bibliotekerne, da de få hundrede mennesker som retter i VIP-basen ikke har dette ønske. Bemærkninger til kategori 6: Udsatte/overførte projekter fra 2016 Det er uklart om udsatte projekter fra 2016 tager timer med over fra 2016.

Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl

Sendes til postkassen: med emnet høringssvar senest mandag den 31. oktober kl Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger:

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Releaseplan Bibliotekernes fælles It-infrastruktur. Version godkendt af Koordinationsgruppen. Releaseplan 2017 godkendt version

Releaseplan Bibliotekernes fælles It-infrastruktur. Version godkendt af Koordinationsgruppen. Releaseplan 2017 godkendt version Bibliotekernes fælles It-infrastruktur Releaseplan 2017 Version godkendt af Koordinationsgruppen DDB-sekretariatet 6. december 2016 INDHOLD Indhold... 2 Del 1: Introduktion... 3 1.1 Releaseplanens tilblivelse...

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Del 1: Introduktion... 3

Del 1: Introduktion... 3 1/29 Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion... 3 1.1 Udviklingsplanens tilblivelse... 3 1.1.1 Høringsproces... 3 1.2 Overordnede rammer for udviklingsplanen... 5 1.2.1 Finansieringskilder... 5 1.2.2 Målarkitektur...

Læs mere

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 6. marts 2017 DDB Sekretariatet Indhold Om undersøgelsen... 2 Highlights fra undersøgelsen... 2 DDB s resultater i 2016... 3 Indkøbsområdet... 3 Synliggørelse

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Udviklingsplan HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017

Udviklingsplan HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017 Udviklingsplan 2018 HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017 Godkendt til høring af Faggruppen for Infrastruktur og DDB s Koordinationsgruppe Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion...

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Bibliotekernes fælles It-infrastruktur. Releaseplan Forslag i høring. DDB-sekretariatet

Bibliotekernes fælles It-infrastruktur. Releaseplan Forslag i høring. DDB-sekretariatet Bibliotekernes fælles It-infrastruktur Releaseplan 2017 Forslag i høring DDB-sekretariatet Høringsperiode: 3. - 31. oktober 2016 INDHOLD Indhold... 2 Del 1: Introduktion... 3 1.1 Releaseplanens tilblivelse...

Læs mere

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN 2 Data science er er en en viden skabelig analyse metode, hvor man via via auto matiseret bearbejdning af af større datamængder kan udtrække viden

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund og sammenfatning DDB-sekretariatet gennemførte primo januar 2016 en tilfredshedsundersøgelse blandt landets bibliotekschefer. I alt har 67%

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 d.d. 9/3-2017 DDB Sekretariatet Løsningsforslag fra workshop: Hvordan kan søgning på DDB CMS matche brugernes behov? NB! Der skal tages højde for, at løsningsforslagene

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Indledning I takt med det øgede brug af digitale tjenester, og bibliotekets rolle indenfor læring, er bibliotekernes

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 11. maj, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 11. maj, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 19. maj 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 11. maj, kl. 10.15-15.45 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Barfoed (Lejre), Helle Kolind

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe og styregruppe 24. juni DDB-sekretariatet Baggrund... 2 Høringssvar fra bibliotekerne... 2 Den videre proces...

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Referat, version 2. Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget)

Referat, version 2. Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) Referat, version 2 Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017 FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26. april 2017 I forhold til den tidligere version af 26.11.14, er drejebogens afsnit om 2.1.4 Opstillinger, 2.2.2 Leverandørregister, 2.3.2 Kassations-basen,

Læs mere

PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator

PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator atirabeskrivelse PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator Oprettet af: Bo Gundersen Dato: 16. maj 2008 Version: 1.0 Atira A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg +45

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Når man indfører nye systemer, må man forvente et midlertidigt fald i kvaliteten.

Når man indfører nye systemer, må man forvente et midlertidigt fald i kvaliteten. 2012-10-11T22:00:00+00:00 MIV Nyt Fælles Bibliotekssystem Opsamling af spørgsmål og kommentarer fra dialogmøder primo oktober 2012 NB: Citater i nedenstående er ikke ordret sagt som skrevet, på dialogmøderne,

Læs mere

I dette dokument omtales målgruppen for Search som afgørende for det indhold, der lægges i Search.

I dette dokument omtales målgruppen for Search som afgørende for det indhold, der lægges i Search. PRODUKTPOLITIK FOR SEARCH Versionshistorik Versionsnr. Dato Ansvarlig Ændring 1.0 AS Definition af Search 'Search' bruges pt. som begreb om: A. Søgefeltet og det efterfølgende søgeresultat på statsbiblioteket.dk.

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Bilag 1: Idébeskrivelser

Bilag 1: Idébeskrivelser Bilag 1: Idébeskrivelser Bilaget indeholder de idébeskrivelser, der er knyttet til de enkelte temaer og som er udarbejdet af DBC. Indhold Vurderingsparametre... 2 Lovgivnings- eller standardiseringskrav...

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Foto: Ferie Camp med Cirkus Panik, 2016 (Anne Roesen) Slots- og Kulturstyrelsen fusioneret 2016 af Kulturstyrelsen

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere