Det sociale Boligselskab Brøndbyparken Afdeling 1-2, 3 og 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sociale Boligselskab Brøndbyparken Afdeling 1-2, 3 og 4"

Transkript

1 Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Årlig beretning fra organisationsbestyrelsen for året 2014 til repræsentantskabsmødet tirsdag, den 19. maj Side 1

2 Beretning for året 2014 Organisationsbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabsmødet Tirsdag, den 19. maj Efter sidste repræsentantskabsmøde, kom organisationsbestyrelsen til at bestå af: Formand: Freddy Rasmussen afdeling 3 Næstformand: Brian Nissen afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: Freddy Østergaard afdeling 1-2 Bestyrelsesmedlem: Henrik Schjøning afdeling 4 Bestyrelsesmedlem: Tina Laursen afdeling 3 Suppleant: Brian Abrahamsen afdeling 1-2 Suppleant: Erik Dan afdeling 1-2 Suppleant: Mads Greve afdeling 3 Suppleant: Aase Stisen afdeling 3 Suppleant Benny Jensen afdeling 4 Medarbejderrepræsentant Johnny Johnsen afdeling 4, indkaldes når det er relevant. Vi er alle 3 afdelinger repræsenteret i organisationsbestyrelsen. I løbet af året har Mads Greve trukket sig som suppleant Budgetter følger kalenderåret, for selskabet og de 3 afdelinger, det er godkendt af afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen. Årsregnskabet for 2014 for selskabet og afdeling 1-2, 3 og 4 er godkendt af organisationsbestyrelsen, og revisionsprotokol for 2014 er forelagt for organisationsbestyrelsen. I regnskabsåret 2014 havde selskabet et overskud på ,78 kr. Årets overskud er overført til konto 805 arbejdskapital. I regnskabet for året 2014 har der været overskud i alle 3 afdelinger. Overskuddet skyldes blandt andet at afdelingerne har en merrenteindtægt i forhold til det budgetterede. Overskuddet bliver overført til opsamlet resultat ifølge lovgivningen. Organisationsbestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvor der har været en del underpunkter. Der har været mange efterretnings- og administrative sager uden den store debat. Der er kommet et lovforslag, at det skal være obligatorisk af man skal have vandmåler, hvis det er teknisk eller økonomisk forsvarligt. Man er blevet enige om at der skal lavet en beregning om det er teknisk eller økonomisk forsvarligt at få installeret vandmålere. Bestyrelsen lever op til målsætning for organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsens målsætninger er vedhæftet som bilag. Vi har fælles for alle 3 afdelinger afholdt fastelavnsfest, banko og vi skal afholde familietur til BonBon-Land. Der er nedsat et mindre festudvalg med 2 fra hver afdeling. Der bliver afholdt en årlig kulturdag. I 2014 blev kulturdagen afholdt omkring Kilden på Nygårds Plads. Vi er aktive i det fælles kulturudvalg. Side 2

3 Vores husleje pr. m2 ligger i den bedre halvdel i Brøndby Kommune, vi snart skal i gang med at lave budgetter i afdelingerne, så der vil vi i organisationsbestyrelsen opfordre afdelingerne til at der bliver udfærdiget et så realistiske budgetter som muligt, så vi kan få en rolig udvikling i huslejen, uden at det går ud over vedligeholdelsen. Det er aldrig særlig flot at der er for stort overskud, for så kan man godt få den opfattelse, at man betaler for meget i husleje. Kommunen har 100 % udlejning, Den aftale er blevet opsagt, så vi skal have udlejningen tilbage til selskabet, hvorefter kommunen kun har 25 % af udlejningen, det skulle gerne træde i kraft pr Derfor skal vi have ændret lidt i udlejningsreglerne, så de gerne fortsat skal tilgodese beboere i Brøndbyparken. Vi har ikke nogen tomme lejligheder, men vi kan se at vi skal sende ud til flere med tilbud på en lejlighed, og det er særligt de større lejligheder. Det er meningen, at vi mindst en gang om året skal holde et møde med kommunen omkring styringsreform. Det har der ikke været i Vi har undersøgt priserne på IT, og vi har fået sat priserne lidt ned, og hævet hastigheden Der har ikke været afholdt nogen møder i BIB Jeg håber at BIB vil være mere aktiv fremover, for der er nok som vi kunne være fælles om. Tina Smed Laursen er blevet genvalgt til repræsentantskabet i BL s 9 kreds. Vi har afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, omkring hjemfald i afd. 4 Der er nu kommet en ordning på hjemfaldspligten for afdeling 4. Det er en stor lettelse, at BL har forhandlet en ordning på plads, så nu kan der komme ro over fremtiden, for man var tæt på at man ikke kunne optage 30 års lån. Vi må desværre konstatere at der stadig er hærværk i vores område, derfor er der indgået et samarbejde med Kommunen og boligorganisationerne i Brøndbyøster om hvad vi kan gøre, og hvad vi kan tilbyde de unge mennesker. Der er ikke kommet noget tiltag fra kommunen. AFDELING 1-2: I regnskabet for året 2014 var der et overskud på kr ,58 Overskuddet bliver overført til opsamlet resultat ifølge lovgivningen. Huslejen pr. m2 er pr , kr.712,26 pr. m2 i henhold til budgettet. Afd. 1-2 er i fuld gang med helhedsplanen. Det er klart, at sådan et stort byggeri kan give nogen problemer, selv om man prøver at informere så meget som muligt. Der har været afholdt et ekstraordinært beboermøde indkaldt af beboerne, omkring genhusning, og ændring af vinduerne i stuen, begge forslag blev nedstemt med stort flertal. Af større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser i regnskabsåret til den , i afdelingen kan nævnes: Side 3

4 Afdeling 1-2 Bredager/Gillesager Helhedsplan for renovering af afdelingen Etablering af hegn og skydeport ved garageanlægget Reparation af ovenlys i 2 opgange Renovering af faldstammer Indkøb af sanitet Danfoss Energy Trim El-renovering i lejemål Renovering af køkkener Løbende udskiftning af komfurer Udskiftning af varmeledninger mellem blokke Udskiftning af rør og ventiler i kældre Indkøb af stor multitraktor Renovering af grønne områder AFDELING 3: I regnskabet for året 2014 var der et overskud på kr ,71 Overskuddet bliver overført til opsamlet resultat ifølge lovgivningen. Huslejen pr. m2 er pr , kr.701,20 pr. m2 i henhold til budgettet. Af større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser i regnskabsåret til den , i afdelingen kan nævnes. Inddækning af nordaltanerne Nye altanpartier Fugning af murværk Maling af træværk/udhæng på 8. sal Udskiftning af altangelændere Maling af altanvægge Maling af kældervinduer Beholder i varmecentralen Danfoss Energy Trim Reparation af dørtelefoner Service & reparation af elevatorer Renovering af faldstammer Renovering af forretningsblokke Udskiftning af køkkener ved indflytning Renovering af bad/toilet Løbende udskiftning af køl/frys Løbende udskiftning af komfur Renovering af grønne områder El-renovering i lejemålene Rensning af aftrækskanaler Flytning af ejendomskontor Side 4

5 AFDELING 4; I regnskabet for året 2013 har der været et overskud. På kr ,30. Overskuddet bliver overført til opsamlet resultat ifølge lovgivningen. Huslejen pr. m2 er pr , kr.739,26 pr. m2 i henhold til budgettet. Af større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser i regnskabsåret til den , i afdelingen kan nævnes. Afdeling 4 Nykær/Solkær Fornyelse af legepladser Renovering af gavle, Solkær Indkøb af vaske, klosetter m.m. Udskiftning af stigestrenge brugsvand Danfoss Energy Trim Renovering af faldstammer Service & reparation af elevatorer Løbende udskiftning af vaskerimaskiner Løbende udskiftning af komfurer Renovering af elinstallationer i lejemål Etablering af bevægelsesfølere i kældre Rensning af vekslere Fornyelse af trykforøgeranlæg, Nykær Renovering af køkkener Renovering af bad/toilet Reparation & vedligehold af grønne områder Udskiftning af maskiner m.m. Til slut vil jeg her igennem sige tak til organisationsbestyrelsen/suppleanter for et godt samarbejde, og nogle gode debatter. Jeg føler at vi har en god bestyrelse, og en organisationsbestyrelse som vil arbejde for beboerne i BRØNDBYPARKEN. Til administrationen en stor tak, for et godt samarbejde. På organisationsbestyrelsens vegne Freddy Rasmussen Formand Side 5

6 Målsætning for organisationsbestyrelsen BRØNDBYPARKEN 1. Idégrundlag Det er Brøndbyparkens idegrundlag at drive almen boligvirksomhed ud fra den almene grundtanke om at skabe gode og sunde boliger på ikke-profit grundlag og med et velfungerende beboerdemokrati. Virksomheden skal drives ud fra de gældende vilkår for almen boligvirksomhed. Vor vision er, at vi skal være den foretrukne boligorganisation i Brøndby Kommune. 2. Anstændighed Vi vil kendes på anstændig adfærd i forhold til beboerne og alle andre. 3. Legitimitet Vi vil, kort sagt, i et og alt holde os på lovens grund, og kommer vi uforvarende til at tage eller begå fejl, vil vi undskylde og rette fejlen. 4. Afdelingernes tarv Vi administrerer, vedligeholder og moderniserer vores afdelinger. Afdelingen er en juridisk og økonomisk uafhængig enhed. Vi vil sørge for afdelingens liv og overlevelse på den mest kvalificerede måde. 5. Beboernes rettigheder Vi behandler beboerne ligeværdigt, venligt og korrekt og med overholdelse af lovgivning og kontraktregler til punkt og prikke. Beboerne har krav på at føle tryghed. 6. Husleje Det er vort mål, at beboernes husleje altid tilstræbes at være under markedslejen for boliger af tilsvarende kvalitet i samme område. Vi vil derfor arbejde for at fastholde, at vore boligafdelinger i BRØNDBYPARKEN er attraktive på boligmarkedet ved at tilstræbe følgende: Gennem udlejningsforsøg og i samarbejde med kommunerne arbejde for en bred beboersammensætning og socialt stabile forhold. At sikre vore boligområder et godt omdømme med god vedligeholdelses- og renholdelsesstandard og effektiv sagsbehandling af særlige ordensproblemer. Vi vil til stadighed arbejde intenst med at fastholde en rolig udvikling af huslejen og den samlede boligudgift. 7. Udlejning: Det er vort mål, at de boligsøgende og boligmarkedet har godt kendskab til vore afdelinger, at ansøgningsprocedurerne er enkle og udlejningsreglerne tilgængelige og let forståelige. Med henblik på dette vil vi: Formidle kendskab til vore afdelinger via hjemmesider, brochuremateriale, og offentlig omtale. Side 6

7 Deltage i udlejningssamarbejdet med Brøndby Kommune Arbejde for at forenkle udlejningsreglerne og skabe overskuelige ventelister. Arbejde for at gøre udlejningsreglerne alment forståelige og acceptable. 8. Medarbejder. Vi vil gøre en indsats over for medarbejdernes tilfredshed, sundhed, stabilitet, fleksibilitet og samhørighed. Medarbejdernes generelle tilfredshed. Vi tager det fysiske og psykiske arbejdsmiljø alvorligt. Vi tager informationsniveauet alvorligt. Vi sikrer medarbejderne gode, sikre og trygge arbejdsvilkår samt rimelige aflønningsformer. Vi sikrer medarbejderne plads til kammeratskab, åbenhed, tillid, humor og uformel omgangstone med plads og rum til indlevelse. Vi afholder årlige medarbejderudviklingssamtaler. Vi har som mål, år efter år, at have færre fratrædelser af medarbejdere end i sammenlignelige brancher. Vi investerer hellere i den eksisterende medarbejderstab end omkostningskrævende fratrædelser og nyansættelser. Vi fastholder ældre medarbejdere til pensionsalderen, gerne ved anvendelse af seniorordninger, flexjob eller deltidsansættelse. Vi har som mål at have psykisk og fysisk sunde medarbejdere med sygefravær under middel for sammenlignelige brancher. Vi udvikler og udbygger personalepolitikker for medarbejdernes rettigheder i forhold til alkoholfrit og røgfrit arbejdsmiljø. Afværge- og hjælpeforanstaltninger for psykiske arbejdsbelastninger og fysisk nedslidning. Regler for medarbejdernes frihed til lægebesøg, omsorgsfrihed og fleksibilitet i den daglige arbejdstid. Vi har som mål, at medarbejderne har respekt for og føler samhørighed med kolleger, medarbejdernes fleksibilitet, innovation og omstillingsparathed Vi ønsker at have udviklingsorienterede, motiverede og fleksible medarbejdere. Vi uddanner og udvikler medarbejderne i forhold til selvstændighed, samarbejdsvillighed og fleksibilitet. 9. Aktiv medspiller i samfundet Derfor vil vi være aktive på følgende 2 områder: 1 Vi vil oplyse, formidle og deltage i den boligpolitiske debat, samt stille os til rådighed for foredrags- og informationsvirksomhed. 2 Vi vil være et reelt og attraktivt tilbud på boligmarkedet. 10. Leverandør Samarbejdet med leverandørerne skal derfor beskrives som mål med henblik på optimal leverandørservice i forhold til følgende områder: leverancernes kvalitet, herunder reklamationsservice. leverancernes rettidighed. leverancernes pris. God og prisrigtig leverandørservice er en afgørende forudsætning for, at vi kan opretholde visionen. Side 7

8 Leverandører som lever op til disse ønsker, optages på BRØNDBYPARKENS leverandørliste, som opstilles i følgende hovedgrupper: 1. Finansiel service (banker, kreditforeninger, børsmæglere, forsikringsselskaber etc.) 2. Teknisk og juridisk service (arkitekter, ingeniører, bygherrerådgivere, landinspektører, advokater) 3. Forretningsservice (kontorhold, IT, teletjenester, automobiler, maskiner, værktøj, rengøring ol.). 4. Hovedentreprenørydelser. 5. Håndværksydelser. Kriterier for udbud fastsættes i forretningsgangene. Vedtaget på organisationsbestyrelsesmødet den 8. juni Side 8

9 Side 9

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere