Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008"

Transkript

1 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden /15

2 1. INDLEDNING RESULTATER GRUPPENS STØRRELSE KONTAKT TIL MYNDIGHEDER BOLIGFORHOLD GRUPPENS KARAKTERISTIKA KONKLUSION Nærværende dokument omhandler resultaterne af anden etape af kortlægningen af nyankomne 1 og unge 2 grønlændere i Aalborg samt det samlede resultat etape 1 og 2. Kortlægningen dækker perioden 1. januar 30. juni 2008 samt 1. juli 31. december Kortlægningen dækker således et helt kalenderår. Det er på baggrund af oplysninger fra socialarbejderne på grønlænderområdet i Aalborg, som har peget på, at antallet af nyankomne og unge grønlændere er stigende. Socialarbejderne påpegede yderligere, at denne gruppe er særlig sårbar, idet mange i gruppen ofte er uden forsørgelse og ofte har svært ved at orientere sig i det danske samfund. Der er derfor risiko for at gruppen ender som socialt udsat. Socialarbejderne giver gruppen følgende karakteristika: De er ofte uopdaget af systemet, derfor; Er de uden forsørgelse. De benytter sig ikke af tilbuddene på udsatteområdet. De mangler viden om det danske samfund. De har ringe danskkundskaber. De er dårligt uddannede. De er ikke synlige i gadebilledet. På baggrund af dette har ledelsen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ønsket at få kortlagt området. Formålet er dels at skabe et overblik over, hvor mange nyankomne og unge grønlædere der pt. opholder sig i Aalborg, og dels at få identificeret gruppens karakteristika, herunder identificering af gruppens forsørgelsesgrundlag. Kortlægningen har således til formål at undersøge følgende: 1 Grønlændere som har været i Aalborg i mindre end 6 måneder 2 Unge defineres som grønlændere mellem år 2/15

3 1. Hvor stor er gruppen af nyankomne og unge grønlændere, der er ankommet til Aalborg inden for de angivne tidsperioder, og hvor stor en del af gruppen er uden forsørgelse. 2. Desuden skal kortlægningen også medvirke til at identificere gruppen. Derfor er der designet en række spørgsmål som skal medvirke til en yderligere identifikation af denne formodede gruppe. Det drejer sig om følgende områder: Brobyggerselskabet har fået til opgave at foretage denne kortlægning. Desuden indbefatter kortlægningen også oplysninger om opholdstid i Aalborg, økonomi, boligforhold, familieforhold, uddannelse samt fritid/netværk og misbrug. Disse oplysninger skal primært medvirke til at identificere gruppens særlige karakteristika. Da målgruppen angiveligt er svær få fat i, har den primære tilgang til kortlægningen været gennem opsøgende arbejde. Det har derfor været nødvendigt at mobilisere hele netværket indenfor udsatteområdet i Aalborg, for at sikre at hele byen bliver inkluderet så godt som muligt. Følgende har været inddraget: SKP erne i Bo- og Gadeteamet. Det Grønlandske Hus Kofoeds Skole Herberget på Forchammervej. Svenstrupgård Varmestuerne i Aalborg Målgruppen for kortlægningen har skullet besvare et spørgeskema, som har været målrettet de i kortlægningen fastlagte formål. Det vil sige, at målgruppen, efter den er blevet opsøgt, har fået udleveret spørgeskemaet på enten dansk eller grønlandsk af socialarbejderen, som også har taget hånd om, at dette blev besvaret korrekt. Kortlægningen indeholder dels resultaterne af etape 2 i kortlægningen, og dels en sammenfatning af resultaterne af etape 1 og 2. Kortlægningens analysedel vil tage udgangspunkt i de samlede resultater. 2. Resultater Resultaterne er baseret på i alt 30 (11 respondenter i etape 1 og 19 i etape 2) modtagne spørgeskemaer fra henholdsvis Det grønlandske hus, Kofoeds Skole, Herberget og SKP erne. I forhold til den første kortlægning er det en stigning på 8 respondenter i etape 2. Det er dog 3/15

4 vores vurdering, at det samlede antal respondenter ikke indikerer en unormal tilstrømning af nyankomne og unge til Aalborg. Det skal også understreges, at vi fortsat vurderer at antallet af respondenter er så lavt, at det i sig selv gør det vanskeligt at sige noget generelt om gruppen. Kortlægningens resultater grundet undersøgelsens art baseret på den enkelte respondents besvarelser. 2.1 Gruppens størrelse Kategori (1. etape) Nytilkomne Ung Ny og ung I alt Tabel 1 Kategori (2. Nytilkomne Ung Ny og ung I alt etape) Kategori Nytilkomne Ung Ny og ung I alt Tabel 1a Tabel 1a viser at der er en ligelig fordeling mellem nyankomne(over 25) og unge. TID I DANMARK: 1-6 md md. 1-2-år. 2-3 år Ikke besvaret Tabel 2 3 Tabel 2 viser at godt halvdelen af respondenterne har haft ophold i Danmark i 1 6 måneder. Dette skal formentlig ses i det lys, at lidt under halvdelen af respondenterne i etape 2 angiver, at de er i Danmark for at besøge eller familie (tabel 4). Dette indikerer, at det for denne gruppe er tale om ferieophold, og dermed må det antages, at der er tale om et tidsbegrænset ophold i Aalborg. For gruppen, der har haft ophold i Danmark mere end 6 måneder gælder det, at det er unge under 25 år, som enten har været tilknyttet en uddannelsesinstitution eller skal i gang med uddannelse. Halvdelen i denne gruppe er på kontanthjælp, og enkelte er i job. 3 Denne tabel er ny, og derfor er der ingen referenceramme fra den første kortlægningsperiode. 4/15

5 Har du tidligere været i andre byer i Danmark: Ja Nej I alt Tabel3 4 Flere af respondenterne i tabel 3 angiver, at de har været i andre i byer i Danmark, før de er kommet til Aalborg. Det betyder ikke nødvendigvis, at opholdet i Aalborg sker i forlængelse af ophold i en anden by i Danmark. Flere af respondenterne i denne gruppe svarer, at de tidligere har været på besøg i Danmark, eksempelvis i forbindelse med skoleophold med videre. Således er det sandsynligt at en del af gruppen, der har svaret ja i tabel 3, kan være ankommet direkte til Aalborg fra Grønland. Svarangivelserne viser, at der en ligelig fordeling ung og nyankomne i både ja og nej kategorien i denne tabel Tid i Aalborg 1. periode 1 2 mdr. 3-4 mdr. 5-6 mdr. >6 mdr. I alt Tabel 3 Tid i Aalborg 2. periode I alt 1-2 mdr. 3-4 mdr. 5-6 mdr. >6 mdr. I alt Tabel 3a Der er en stor gruppe af respondenter, der har haft ophold i Aalborg i mindre end 2 måneder. Dette kan understøtte antagelsen om, at der for flere af respondenternes vedkommende er tale om ferieophold i forbindelse med famlie/vennebesøg. I denne gruppe er der også enkelte, der angiver, at de skal påbegynde uddannelse eller de er kommet til Aalborg af andre grunde end de i spørgeskemaet angivet muligheder. HVORFOR ER DU KOMMET TIL AALBORG: Jeg har fået arbejde 1 Jeg skal starte på uddannelse 4 Denne tabel er ny, og derfor er der ingen referenceramme fra den første kortlægningsperiode. 5/15

6 6 Jeg besøger familie 6 Jeg besøger 2 Andet 4 Tabel ud af 19(etape 2) respondenter svarer, at de enten er i Aalborg for at besøge /familie eller for at påbegynde uddannelse. 4 angiver andet som årsag, og i denne gruppe er der ingen, der har egen lejlighed. 3 ud af de 4 i denne kategori modtager ingen forsørgelse, hverken fra Grønland eller i Danmark. 1 bor på Herberg og 3 bor hos. 2.2 Kontakt til myndigheder VÆRET PÅ FOLKE- REGISTERET: Ja Nej Ved ikke Ikke besvaret I alt hvad det er Tabel 5 VÆRET PÅ FOLKE- REGISTERET: Ja Nej Ved ikke hvad det er Ikke besvaret I alt Tabel 5a I alt Vi kan med baggrund i den ovenstående tabel konkludere, at langt over hovedparten er tilmeldt folkeregisteret. Det skal dog bemærkes at der jf. tabel 4, er en uoverensstemmelse mellem antallet af respondenter, der angiver besøg Venner/familie som begrundelse for opholdet i Aalborg, og antallet der har tilmeldt sig Folkeregistret. Der er 8, der svarer, at de blot er op besøg i Aalborg mens kun 5 af respondenterne ikke har været på Folkeregistret. Det vil sige at mindst 3 af respondenterne, der besøger eller familie har tilmeldt sig Folkeregistret. Økonomi 1. periode Løn Dansk Grønlandsk Kontanthjælon Pensi- Andet I alt SU. SU Tabel 7 5 Denne tabel er ny, og derfor er der ingen referenceramme fra den første kortlægningsperiode. 6/15

7 ØKONOMI 2. periode: Løn Dansk SU. Grønlandsk SU. Kontanthjælp Pension Andet I alt Tabel 7a Totalt: Størstedelen af respondenterne i etape 2 har svaret, de modtager kontanthjælp eller andet som forsørgelsesgrundlag. Ud af de 19 respondenter i etape 2 har 12 angivet, andet som forsørgelsesgrundlag. For denne gruppe gælder det at 1/3 del skal påbegynde uddannelse. Andet er desværre en meget bred kategori som åbner for mange fortolkningsmuligheder. Dermed dækker den ikke kun over respondenter, der ingen forsørgelse modtager. Den kan også dække over løsarbejdere, selvstændig erhvervsdrivende mv. Kontakt til socialcenter/jobcenter i Aalborg (1. etape). Ja Nej Ved ikke I alt Tabel 8 Har du en sagsbehandler i Aalborg (2. etape). Ja Nej Ved ikke I alt Tabel 8a I alt Tabel 8a viser at 12 respondenter ikke har en sagsbehandler i Aalborg. Dette tal fordeler sig over respondenter, der har en sagsbehandler på Grønland og respondenter, der ingen sagsbehandler har på grund af job, uddannelse eller anden forsørgelse. 7/15

8 Har du en sagsbehandler i en anden by i Danmark Ja Nej Ved ikke Ikke besvaret Tabel angiver de har en sagsbehandler i en anden by i Danmark. Af de 3 er der ingen, der angiver at de har haft ophold i en anden by i Danmark før de er kommet til Aalborg. Har du en sagsbehandler på Grønland Ja Nej Ved ikke Ikke besvaret Tabel En stor andel af respondenterne har en sagsbehandler på grønland. Det er primært respondenter, der forventer at påbegynde uddannelse eller respondenter, der er på besøg i Aalborg. Respondenter, der svarer ved ikke er ofte dem der angiver, at de har en lønindtægt. 2.3 Boligforhold Egen Bor hos Bor hos Bor hos Bor på Andet I alt lejlighed Ven Kæreste familie herberg Tabel 11 Egen lejlighed Bor hos ven Bor hos kæreste Bor hos familie Bor på herberg Andet I alt tabel 11a De angivne svar i etape 2 indikerer, at en forholdsvis stor gruppe bor hos en ven eller hos familie. I den gruppe har den overvejende del opholdt sig i Aalborg i 1 6 måneder, og det kan indikere, at der for denne gruppe er tale om et ferieophold. Blandt de respondenter der angiver at de er på besøg hos eller familie, er der kun 1, der angiver at modtage kontant- 6 Denne tabel er ny, og derfor er der ingen referenceramme fra den første kortlægningsperiode. 7 Denne tabel er ny, og derfor er der ingen referenceramme fra den første kortlægningsperiode. 8/15

9 hjælp i Danmark. En stor gruppe på 7 modtager ingen forsørgelse hverken i Danmark eller på Grønland, og blandt de 7 er der heller ingen, der angiver de har job. Her skal man dog være opmærksom på at spørgeskemaet ikke skelner mellem job i Danmark eller Grønland, og det betyder at der er en risiko for at nogle respondenter blot har angivet at de ikke har job i Danmark. Dermed kan de potentielt have job på Grønland. Desuden kan der være selvstændige eller løsarbejdere i denne kategori. 2.4 Gruppens øvrige karakteristika Tabel 12 KØN: Mand Kvinde I alt KØN: Mand Kvinde I alt Tabel 12b KØN: Tabel 13 ALDER: I alt ALDER: I alt ALDER: Tabel 13a Samlede set udgør gruppen at unge mellem godt halvdelen af respondenterne, men de resterende fordeler sig år. 2/3 dele af respondenterne er mænd. FAMILIEFORHOLD: Ja Nej Ikke besvaret Kæreste Børn Børn i Danmark Børn på Grønland /15

10 Anden familie i Aalborg Anbragt udenfor hjemmet som barn Tabel 14 FAMILIEFORHOLD: Ja Nej Ikke besvaret Kæreste Børn Børn i Danmark Børn på Grønland 2 2 Anden familie i Aalborg Anbragt udenfor hjemmet som barn Totalt: FAMILIEFORHOLD: Ja Nej Ikke besvaret Kæreste Børn Børn i Danmark Børn på Grønland Anden familie i Aalborg Anbragt udenfor hjemmet som barn Tabel 14a På baggrund af den ovenstående tabel med besvarelser omkring familieforhold, kan det konkluderes at over halvdelen af indkomne svarangivelser tegner et billede af, at respondenterne har et socialt netværk i byen. SIDST AF- SLUTTEDE UDDANNEL- SE: Er under uddannelse Under 10. kl Klasse teknisk skole HF/gym. /handels skole videregående uddannelse Ikke besvaret Ja Nej Forventet Svarer til et ekstra år i folkeskolen. 10/15

11 afslutning 1 1 Tabel 15 SIDST AF- SLUTTEDE UDDANNEL- SE: Er under uddannelse Forventet afslutning Totalt: SIDST AF- SLUTTEDE UDDANNEL- SE: Er under uddannelse Forventet afslutning Klasse teknisk skole HF/gym. /handels skole Op til 9. klasse videregående uddannelse Ikke besvaret Ja Nej Under 10. kl Klasse 1 teknisk skole HF/gym. /handels skole videregående uddannelse Ikke besvaret Ja Nej Tabel 15b Langt hovedparten angiver, at de minimum har et uddannelsesniveau, der svarer til folkeskolens afgangseksamen i 10.klassen. Dermed er der tale et lavt uddannelsesniveau, da kun 4 respondenter angiver et uddannelsesniveau, der er højere end Folkeskolen. 11 Endvidere skal det bemærkes at kun 3 angiver, at de er i Danmark for at uddanne sig. FRITID/ OM- GANGSKREDS 12 : Aktiv Passiv Aktiv med Passiv med Ikke besvaret Svarer til et ekstra år i folkeskolen. 11 Her skal nævnes at det ekstra år, der er mulighed for i Grønland medregnes som Folkeskoleniveau i denne kortlægning. 12 Man har her svaret, hvorvidt man er aktiv eller passiv i sin fritid f.eks.: dyrker sport, er med, etc. og om dette er alene eller med. 11/15

12 Tabel 16 FRITID/ OM- GANGSKREDS 13 : Aktiv Passiv Aktiv med Passiv med Ikke besvaret Totalt: FRITID/ OM- GANGSKREDS 14 : Aktiv Passiv Aktiv med Passiv med Ikke besvaret Tabel 16a Her fremhæves det igen, set i sammenhæng med tabel 16a, at størstedelen af gruppen er aktive i fritiden, og deler dette med deres netværk; her i form af. Kortlægningen kan dog ikke sige noget om netværkenes ressourcer. Der er dog en lille gruppe der har valgt ikke at svare på spørgsmålet. Desuden er der 8 der angiver at de er passive i fritiden. MISBRUG (1.etape): Drikker med Ja Nej Ikke besva ret Hvor ofte drikker du Hvor ofte ryger du Hash Hver dag om ugen om måneden Aldrig Hver dag om ugen om måneden Sjældnere Sjældnere Aldrig Tabel 17 MISBRUG (2. etape): 13 Man har her svaret, hvorvidt man er aktiv eller passiv i sin fritid f.eks.: dyrker sport, er med, etc. og om dette er alene eller med. 14 Man har her svaret, hvorvidt man er aktiv eller passiv i sin fritid f.eks.: dyrker sport, er med, etc. og om dette er alene eller med. 12/15

13 Drikker med Ja Nej Ikke besva ret Hvor ofte drikker du Hvor ofte ryger du Hash Hver dag om ugen om måneden Aldrig Hver dag om ugen om måneden Aldrig MISBRUG (etape 1 + 2): Drikker med Ja Nej Ikke besva ret Hvor ofte drikker du Hver dag om ugen om måneden Sjældnere Sjældnere Sjældnere Aldrig Hvor ofte ryger du Hash Tabel 17a Vi kan ud fra datagrundlaget konstatere, at over halvdelen drikker alkohol, men kun for 5(23,5 %) af respondenterne er der tale om et dagligt forbrug. 4 har svaret, at de drikker par gange om ugen. Dermed er der kun tale om et moderat højere forbrug for denne gruppe set i relation til befolkningen som helhed. 5(23,5 %) ryger hash dagligt, og for dem gælder det også, at de enten drikker dagligt eller et par gange om ugen. Ud af de 21 der har ønsket at svare er der 10(47,5 %), der enten ryger hash dagligt eller et par gange om ugen. Derudover er der 4, der har et mindre forbrug. Ud at de samlede svarangivelser er der 14(66,5 %.), der regelmæssig ryger hash, hvilket må betragtes som et højt tal. Det høje forbrug af især hash tegner et billede af, en gruppe, der har afvigende forbrug af rusmidler, men samtidig må det konstateres at kun 5 af respondenterne har et misbrug i klinisk forstand. Der er dog ikke grundlag for at konkludere, at målgruppen har et signifikant højere misbrug end andre socialt udsatte grupper. 13/15

14 3. Konklusion Der er i alt indkommet 30 spørgeskemaer i undersøgelsesperioden, som er forløbet over hele kalenderåret Med andre ord har der været en moderat tilgang af nyankomne og unge til Aalborg i kortlægningsperioden. Kortlægningens resultater kan dermed ikke umiddelbart understøtte antagelsen om at der befinder sig en stor gruppe af meget socialt udsatte nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Datagrundlaget viser at 57 % har et forsørgelsesgrundlag. 43 % angiver andet som forsørgelsesgrundlag, og i denne kategori er der antageligt en gruppe, som er uden forsørgelse, men andet kan også dække over at nogle af respondenterne forsørger sig på andre måder end de i spørgeskemaet angivne muligheder. Datagrundlaget indikerer at ca. 33 %, der har svaret andet, påtænker at påbegynde en uddannelse (jf. tabel 4). Andet kan antageligt også dække over selvstændige erhvervsdrivende, løsarbejdere mv. Andre kan antageligt have tænkt kortlægningen ind i dansk kontekst og dermed undlade at oplyse om, at de har job på Grønland. Kategorien andet kan således tolkes i mange forskellige retninger. Undersøgelsen kan således ikke udlede, at mange nyankomne og unge grønlændere i Aalborg er uden forsørgelse. For at få et præcist billede målgruppens forsørgelsesgrundlag bliver man nødt til at spørge mere detaljeret ind til forsørgelsesgrundlaget, og spørgsmålet er hvor relevant dette vil være, i det omfang at respondenterne angiver besøg som begrundelse for opholdet i Aalborg, og dermed er der jo, jf. datagrundlaget, ikke tale varigt ophold i Aalborg. Jf. undersøgelsens kommissorium påpeges det, at mange, der er på besøg i Aalborg alligevel vælger at blive i Aalborg. Dette kan kortlægningen ikke sige noget om, og det kræver som udgangspunkt en ny specifik undersøgelse af denne gruppes status i Aalborg på et senere tidspunkt. Det skal dog påpeges, at der er flere af aktørerne på grønlænderområdet der har observeret dette som et stigende problem. I dette scenarie er det formentlig et problem, der kan forstærke en marginaliseringsproces, at gruppen ikke har egen bolig, og ikke har nogen forsørgelse i Danmark. Således er der en potentiel risiko for, at denne gruppe, der angiver, de er på besøg i Aalborg, og som ikke har egen bolig og et forsørgelsesgrundlag, havner i en socialt udsat position. 14/15

15 Respondenterne er en bredt sammensat gruppe, som ikke i udgangspunktet gør det muligt at lave en samlet beskrivelse af gruppen. Det er ikke muligt, på baggrund i nærværende undersøgelse, at sige noget om, hvor godt målgruppen er integreret i det danske samfund. For dem, der er på besøg i Aalborg er dette ikke relevant. For den resterende gruppe gælder det, at de er registreret i kommunen, da de har et forsørgelsesgrundlag og en bolig. For 5 af respondenterne gælder det dog, at de bor på Herberg, og dermed må de betragtes som meget socialt udsatte borgere i Aalborg. Men også for denne gruppe gælder det, at de modtager forsørgelse. Med andre ord er kortlægningen ikke i stand til at identificere problemstillinger, der i særlig grad er knyttet til gruppen af nyankomne og/eller unge grønlændere i Aalborg. I datagrundlaget er der dog en række forhold, der peger i retning af, at der er tale om en svag gruppe. Kun 3 af respondenterne angiver de har job, og kun 9 (30 %) af respondenterne har egen bolig. 14 bor således hos eller familie. Heraf er der 6, der skal påbegynde en uddannelse, og for denne gruppe er der tale om en uafklaret boligsituation. Samlet set viser datagrundlaget, at der er tale om en dårligt uddannet gruppe, idet 23 (73 %) ikke har en højere uddannelse end svarende til Folkeskoleniveau. Datagrundlaget viser også at der er et markant forbrug af hash. Op mod halvdelen angiver de ryger hash regelmæssig, jf. tabel 17a. 15/15

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg

Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg Velkommen! Strategi for de socialt udsatte grønlændere i Aalborg Film fra FGB Vi starter med en film: http://www.fgb.dk/film-om-moedet-mellem-groenland-ogdanmark/ Projektets faser 1.10 2013 28.2 2014 Udvikling

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune #BREVFLET# Projektbeskrivelse Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune 1. Formål og baggrund I Aalborg kommune er der fra kommunal og de frivillige/private aktørers side bred enighed om, at projektets

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Kortlægning af unge hjemløse i Aalborg Kommune. - I alderen 17 til 30 år

Kortlægning af unge hjemløse i Aalborg Kommune. - I alderen 17 til 30 år Kortlægning af unge hjemløse i Aalborg Kommune - I alderen 17 til 30 år Indhold 1. OPSUMMERING OG KONKLUSION... 3 2. INDLEDNING... 4 3. DEFINITION AF MÅLGRUPPEN... 5 4. DATAINDSAMLING... 5 5. RESULTATER...

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. en undersøgelse af omfang og holdning

Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. en undersøgelse af omfang og holdning Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdning 2009 Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Bilag 2: Analysens resultater

Bilag 2: Analysens resultater Bilag 2: Analysens resultater Stamdata Køn: Kvinder: 38 Mænd: 38 Alder: 18-20 år: 0 21-25 år: 40 26-30 år: 36 Har de unge modtaget forsørgelse i hele undersøgelsesperioden (jan. 2016 - maj 2017) Ja: 46

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Erfaringer og resultater fra projektet Tidlig opsporing og indsats i jobcentre 1 Disposition Kort om projektet Hvorfor er tidlig opsporing

Læs mere

VÆRESTEDER I BLÅ KORS DANMARK. Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK. - gør det en forskel interview af 30 brugere

VÆRESTEDER I BLÅ KORS DANMARK. Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK. - gør det en forskel interview af 30 brugere Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK - gør det en forskel interview af 30 brugere Indhold: 1. Baggrund... 2 2. Målgruppe 3 3. Sammendrag af undersøgelsens resultater.. 5 4. Uddybende sammenfatning

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Ny analyse af målgruppen for Flere skal med. Identificerer 9 undergrupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Ny analyse af målgruppen for Flere skal med. Identificerer 9 undergrupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere Ny analyse af målgruppen for Flere skal med Identificerer 9 undergrupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere Baggrund for analysen FORMÅL: Hvem er de langvarige kontanthjælpsmodtagere? Imødekomme overgeneraliseringer

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Statusrapport for Støtte- og kontaktforløb efter servicelovens 99

Statusrapport for Støtte- og kontaktforløb efter servicelovens 99 Statusrapport for 2014 Støtte- og efter servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Målgruppen for den opsøgende indsats og formålet med tilbud om støtte-kontaktperson....5

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT ODDER KOMMUNE MARTS 2002 Baggrund for undersøgelsen Formål Sundhedsprofilen har til formål At profilere indsatsen af forebyggende arbejde At foretage en måling af sundhed i

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn Unges valg af videregående uddannelse Carsten Yndigegn Institut for grænseregionsforskning 2003 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Sammenfatning... 13 2 Problemstilling, formål og metode... 22 2.1 Indledning...

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet sættes mål

Læs mere

Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere

Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere Ungdomsarbejdsløshed Konference den 14. november 2012 Brugen af sanktioner overfor unge kontanthjælpsmodtagere Stella Mia Sieling Introduktion og indhold Præsentation to projekter Sanktioner i tal Hvem

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere