ABX Pentra HbA1c WB. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABX Pentra HbA1c WB. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi"

Transkript

1 2015/12/23 A93A01326EDA A11A01702 Fuldblod Pentra C400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse For HbA1c analysen: A1c-WB 2.xx For den totale hæmoglobinanalyse: THb-WB 2.xx Tilsigtet anvendelse reagens er beregnet til kvantitativ in vitro-diagnostisk bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) i humant fuldblod baseret på en kolorimetrisk og turbidimetrisk analyse. Procentvis måling af HbA1c bruges til klinisk behandling af diabetes for at vurdere langtidseffektiviteten af diabeteskontrol. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) HbA1c-resultaterne fra ikke-enzymatisk fiksering af N- terminalfragmentet i β-kæden af hæmoglobin A0. De HbA1c-niveauer, som er proportionale med blodglukoseniveauerne, reflekterer den gennemsnitlige daglige glukosekoncentration i de to måneder, der er gået forud for blodprøven. Nye studier har vist, at regelmæssige HbA1c-målinger kan føre til ændringer i behandlingen af diabetes og en forbedret stofskiftekontrol, som viser sig ved en reduktion af HbA1c værdierne. Den nuværende in vitro-diagnosticeringsmetode anvendes derfor til kvantitativ bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c), som indikerer diabetes, i humant blod. De målinger, der foretages med denne procedure, kan bruges til langtidskontrol af diabetikere. Metode (8) HbA1c udtrykkes som en procentdel af det totale hæmoglobinindhold. For at bestemme THbkoncentrationerne ved spektofotometri skal de forskellige former for hæmoglobin konverteres til en enkelt form med et ensartet absorbansspektrum. Den HbA1c-værdi og totale hæmoglobin-værdi (THb) i µmol, som er fundet i testen, anvendes til at beregne HbA1c/THb-ratioen og må ikke anvendes til diagnosticering hver for sig. Princip (8): HbA1c- og de totale hæmoglobin-koncentrationer bliver målt, og ratioen oplyses som en procentdel af HbA1c. For at bestemme HbA1c som en procentdel anvendes fem reagenser: Antistofreagens (R1) fortyndet med fortynder I (R5), agglutinationsreagens (R2), hæmolysereagens (R3) og total hæmoglobinreagens (R4). Analysatoren blander fuldblodprøven med hæmolysereagenset (R3): De røde blodceller lyseres, og hæmoglobinkæden hydrolyseres ved hjælp af en protease i reagenset. Den totale hæmoglobinreagens (R4) anvendes til at bestemme det totale hæmoglobin. Metoden er baseret på konverteringen af alle former for hæmoglobin til alkalisk hæmatin i en alkalisk opløsning af ikke-ionisk rensemiddel som beskrevet i den oprindelige procedure af Wolf et al. Reaktionen sættes i gang ved at tilføje en blodprøve, der er forbehandlet med det totale hæmoglobin reagens (R4), hvilket giver opløsningen en grøn farve. Konverteringen af forskellige former for hæmoglobin til alkalisk hæmatin med et defineret absorbansspektrum gør det muligt at beregne den totale hæmoglobinkoncentration. Hæmoglobin måles ved at bruge en slutpunkt-metode ved 550 nm. Hæmoglobinniveauer er direkte proportionale med en forøgelse af den observerede OD. Latex-agglutinationshæmningstesten anvendes til at måle særligt HbA1c. Agglutinin (syntetisk polymer, der 1 / 8

2 indeholder flere kopier af den immunreaktive del af HbA1c) forårsager agglutinationen af latexpartiklerne dækket af monoklonale museantistoffer særlige for HbA1c. Ved fravær af HbA1c i prøven agglutinerer agglutininen i agglutinationsreagenset (R2) og mikropartiklerne dækket af antistofreagens (R1). Agglutinationen fører til en forøgelse af suspensionens absorbans. Tilstedeværelsen af HbA1c i prøven reducerer agglutinationshastigheden, for HbA1c går i konkurrence med agglutinationsreagenset (R2) ved mikropartiklernes antistofdockingstationer. Jo større mængde HbA1c i prøven, jo lavere agglutinationshastighed. Reaktionen måles med absorbans ved 550 nm, og agglutinationshastigheden anvendes til at beregne koncentrationen fra en kalibreringskurve. Procentdelen af HbA1c beregnes derefter ved hjælp af HbA1c-værdien og den totale hæmoglobinværdi i µmol. Reagenser er et multireagenskit. Indhold af kit: Reagens 1: Antistofreagens Reagens 2: Agglutinationsreagens Reagens 3: Hæmolysereagens Reagens 4: Total hæmoglobinreagens Reagens 5: Fortynder I 1 x 110 ml 2 x 21 ml Antistofreagens (R1) indeholder: partikler koblet sammen med HbA1cantistoffer (mus); bovint serumalbumin; buffer; surfactanter; konserveringsmidler. Agglutinationsreagens (R2) indeholder: kovalent polymer-bunden hapten; bovint serumalbumin; buffer; konserveringsmiddel; surfactant. Hæmolysereagens (R3) indeholder: porcin pepsin; buffer; konserveringsmiddel. Dette reagens sælges også separat under referencen A11A Total hæmoglobinreagens (R4) indeholder: natriumhydroxid; surfactant. Fortynder I (R5) indeholder: konserveringsmiddel; NaCl. skal anvendes i henhold til denne reagensvejledning. Producenten kan ikke garantere ydeevnen, hvis der anvendes andre fremgangsmåder. Håndtering i rack 1. Bland 1 volumen antistofreagens (R1) med 1 volumen fortynder I (R5) i et MBU 100 ml glas, ref. A11A01759, og hæld det i et 15, 10 eller 4 ml reagensglas. 2. Bland omhyggeligt agglutinationsreagens (R2) ved at vende og hælde i et 10 eller 4 ml reagensglas. 3. Bland omhyggeligt hæmolysereagens (R3) ved at vende og hælde i et 15, 10 eller 4 ml reagensglas. 4. Bland omhyggeligt total hæmoglobinreagens (R4) ved at vende og hælde i et 15, 10 eller 4 ml reagensglas. 5. Placer glassene i et af de områder, der er til rådighed. Anvend venligst en af følgende: et 15 ml reagensglas et 10 ml reagensglas + en specifik adaptor et 4 ml reagensglas + en specifik adaptor R 3 R 4 6. Hvis der er skum, skal det fjernes med en plastikpipette. 7. Placer reagensracken i det afkølede Pentra C400- reagensrum. 8. Lad reagenserne stabilisere i det afkølede reagensrum i en time inden brug. Bemærk: Brug kun den påkrævede mængde, og placer umiddelbart efter brug reagenserne i et lavtemperaturmiljø og i et lukket glas. Fuldblodprøver, kalibrator og kontrol behøver ikke nogen forbehandling. Prøver skal være godt homogeniseret inden prøvetagning. Det anbefales at bruge en positiv forskydningspipette til at indsamle fuldblod. R 2 R 1 2 / 8

3 Det er muligt at teste op til fire prøver samtidig. Hvis mere end fire prøver skal testes, skal man vente, indtil instrumentet er i "analyse"-status, inden den næste prøve placeres efter homogenisering. Der må kun anmodes om analyser ved hjælp af ratioen. Anmod aldrig om HbA1c- og THb-analyser hver for sig. Ratioformelen skal udarbejdes ved hjælp af NGSPratioen (se Pentra C400-brugermanualen). Håndtering i kassette 1. Forbered HbA1c-kassetten som følger: a. Bland 1 volumen antistofreagens (R1) med 1 volumen fortynder I (R5) i et MBU 100 ml glas, ref.a11a b. Identificer kassetten med en dertil beregnet stregkodeetiket (612) til reagenset. c. Overfør arbejdsreagenset (R1+R5) til 30 ml-rummet i kassette 30/10. d. Bland omhyggeligt agglutinationsreagens (R2) ved at vende det og hælde det i 10 ml-rummet i samme kassette 30/10. e. Hvis der er skum, skal det fjernes med en plastikpipette. 2. Forbered HBT-kassetten som følger: a. Identificer kassetten med endnu en dertil beregnet stregkodeetiket (613) til reagenset. b. Bland omhyggeligt total hæmoglobinreagens (R4) ved at vende det og hælde det i 30 ml-rummet i samme kassette 30/ ml-rummet i kassetten vil ikke blive brugt. c. Hvis der er skum, skal det fjernes med en plastikpipette. R2 Arbejdsreagens (R1 + R5) 612 HbA1c b. Bland omhyggeligt hæmolysereagens (R3) ved at vende det og hælde det i 30 ml-rummet i samme kassette 30/ ml-rummet i kassetten vil ikke blive brugt. c. Hvis der er skum, skal det fjernes med en plastikpipette. 4. Placer kassetterne i det dertil beregnede Pentra C400- reagensrum. Lad reagenserne stabilisere i det afkølede Pentra C400-reagensrum i en time inden brug. Det anbefales at bruge en positiv forskydningspipette til at indsamle fuldblod. Bemærk: Der må kun bestilles analyser ved hjælp af ratioen. Bestil aldrig HbA1c- og THb-analyser hver for sig. Ratioformelen skal udarbejdes ved hjælp af NGSP-ratioen (se brugermanualen til Pentra C400). Kalibrator Til kalibrering skal der anvendes: Cal, ref. A11A01703 (medfølger ikke) 1 x 8 ml + 5 x 2 ml Total hæmoglobin er kalibreret med HbA1c WB Cal (CAL 1) ved hjælp af en total hæmoglobinværdi som target. Kalibratorer og reagenser er ikke lot-afhængige og bliver underkastet en intern kvalitetskontrol hos HORIBA Medical. Kalibreringen af HbA1c-metoden udføres ved at anvende Cal, som indeholder seks HbA1c-kalibratorniveauer. Disse kalibreringsprocedurer er kompatible med NGSP/ DCCT-certificeringen. Placeringen af kalibratorerne på kalibratorprøveracken: HBT Ikke anvendt 3. Forbered hæmolysereagens (R3) kassetten som følger: a. Identificer en ny kassette med en dertil beregnet stregkodeetiket (730) til reagenset. R4 Position 1: CAL 1 (200 µl) for THb Position 2: CAL 1 (200 µl) for HbA1c Position 3: CAL 2 (150 µl) Position 4: CAL 3 (150 µl) Position 5: CAL 4 (150 µl) Position 6: CAL 5 (150 µl) Position 7: CAL 6 (150 µl) 3 / 8

4 Bemærk: CAL 1 i position 1 er blot et eksempel. CAL 1 kan også placeres i position 8, 9 eller 10. Kontrol Til intern kvalitetskontrol skal der anvendes: Control, ref. A11A01704 (medfølger ikke) Normal kontrol: 2 x 0,25 ml (frysetørret) Patologisk kontrol: 2 x 0,25 ml (frysetørret) Hver kontrol skal analyseres dagligt og/eller efter en kalibrering. Frekvensen af kontroller og konfidensintervallerne skal svare til laboratoriets retningslinjer og de landespecifikke forskrifter. Nationale og regionale bestemmelser bør følges ved testning af kvalitetskontrolmaterialer. Resultaterne skal ligge inden for de fastlagte konfidensgrænser. Hvert laboratorium skal etablere en procedure, som skal følges, hvis resultaterne overskrider konfidensgrænserne. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Automatiseret klinisk kemi-analysator: Pentra C400 Kalibrator: Cal, ref. A11A01703 Kontrol: Control, ref. A11A01704 Hemolysis Reagent, ref. A11A01730, 1 x 110 ml MBU 100 ml glas, ref.a11a01759 Standardlaboratorieudstyr. Prøve (9) Fuldblod i EDTA. Andre antikoagulanter end de, der er angivet heri, er ikke blevet testet af HORIBA Medical og anbefales ikke til anvendelse sammen med denne analyse. Stabilitet (10): Ved C: 3 dage Ved 2-8 C: 8 dage Ved -20 C: 60 dage Frosne prøver skal optøs ved stuetemperatur og derefter omhyggeligt blandes inden brug. Bland omhyggeligt blodprøverne umiddelbart, inden testen foretages, for at sikre præcise THb-resultater. Referenceområde (4, 11, 12, 13, 14, 15) Hvert laboratorium skal etablere sine egne referenceområder. De værdier, der angives her, er kun vejledende. Hvert laboratorium bør verificere, at dets standardværdier er kompatible med NGSP-referenceværdierne. Denne teknik er blevet NGSP-certificeret med 4 til 6% HbA1c som standardværdi i ikke-diabetikere med det terapeutiske mål om at nå værdier < 7%, som det anbefales af ADA (American Diabetes Association). Alle patienter skal fortolkes i lyset af den generelle kliniske undersøgelse af patienten. Metodeafgrænsning (11): De fleste patienter har hæmoglobinniveauer mellem 4,4 mmol/l og 14,4 mmol/l. Specialistpubliceringer har dog vist, at hæmoglobinniveauerne for patienter med alvorlig anæmi kan være lavere end 4,4 mmol/l, og at hæmoglobinniveauerne for patienter med polycytæmi kan overstige 14,4 mmol/l. Patienter, som har disse symptomer, skal testes ved hjælp af en anden metode, hvis deres hæmoglobinværdier ligger uden for målingsområdet. Enhver lidelse, der påvirker livscyklussen for røde blodceller (som hæmolytisk anæmi eller andre hæmolytiske sygdomme, graviditet eller et signifikant blodtab...), fører til en reduktion af den grad, med hvilken cellerne udsættes for glukose, og dermed til et fald i %'en af glykerede hæmoglobinniveauer (Ghb). Ghb %-resultater er ikke pålidelige for patienter, der lider af kronisk blodtab og resulterende variable erytrocytlivscyklusser. Prøver, der indeholder hæmoglobin C og S, kan føre til en forøgelse af den forventede HbA1c-værdi. Derudover kan prøver, der indeholder høje niveauer af hæmoglobin F (> 15%), give HbA1c-resultater, der er lavere end forventet. Der er ingen interferens med carbamyleret og acetyleret hæmoglobin. Denne test er ikke pålidelig til diagnosticering af diabetes mellitus (16, 14). Denne test er ikke anvendelig til at bedømme dag til dagglukosekontrol og bør ikke anvendes som erstatning for daglig hjemmetests af blodglukose (14). Opbevaring og stabilitet Reagenser i åbne og uåbnede glas er stabile frem til udløbsdatoen på etiketten, hvis de opbevares tæt 4 / 8

5 tillukkede i deres originale emballage mellem 2-8 C, og kontaminering undgås. Stabilitet af arbejdsreagenset: Reagensstabiliteten efter rekonstituering er 60 døgn ved opbevaring i et lukket MBU-glas mellem 2 og 8 C. Affaldshåndtering Der henvises til de lokale lovbestemmelser. Generelle forholdsregler a Dette reagens er kun beregnet til professionel in-vitrodiagnosticering. Kun efter ordination. Dette reagens er klassificeret som farligt i henhold til direktiverne (EF) nr. 1272/2008. Antistofreagens (R1): Advarsel H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Advarsel: Dette reagens er udvundet fra stoffer af animalsk oprindelse. Derfor bør det behandles som potentielt infektiøst og håndteres med passende forsigtighed i overensstemmelse med god laboratoriepraksis (17). P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/ spray. P272: Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P280: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P321: Særlig behandling (se [***] på denne etiket). P333 + P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362 + P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Agglutinationsreagens (R2): Advarsel H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Advarsel: Dette reagens er udvundet fra stoffer af animalsk oprindelse. Derfor bør det behandles som potentielt infektiøst og håndteres med passende forsigtighed i overensstemmelse med god laboratoriepraksis (17). P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/ spray. P272: Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P280: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P321: Særlig behandling (se [***] på denne etiket). P333 + P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362 + P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Hæmolysereagens (R3): Advarsel: Dette reagens er udvundet fra stoffer af animalsk oprindelse. Derfor bør det behandles som potentielt infektiøst og håndteres med passende forsigtighed i overensstemmelse med god laboratoriepraksis (17). Total hæmoglobinreagens (R4): Advarsel H290: Kan ætse metaller. P234: Opbevares kun i den originale beholder. P390: Tør spild af for at forhindre materialebeskadigelse. P406: Opbevares i ætsningsbestandigbeholder med modstandsdygtig indvendig belægning. a Modifikation: modifikation af generelle forholdsregler. 5 / 8

6 Fortynder I (R5): Farligt H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/ spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P272: Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301 + P330 + P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. P304 + P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsætskylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P321: Særlig behandling (se [***] på denne etiket). P333 + P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362 + P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P363: Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Reagensglassene er beregnet til engangsbrug og skal kasseres i overensstemmelse med lokale lovbestemmelser. Se sikkerhedsdatabladet, som følger med reagenset. Produktet må ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på biologisk, kemisk eller fysisk forringelse. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at dette dokument er relevant for det anvendte reagens. Ydeevne på Pentra C400 Nedenstående ydelsesdata er repræsentative for ydeevnen på HORIBA Medical systemer. Antal tests: cirka 381 tests Prøvevolumen (efter behandling): Hb: 25 µl/test HbA1c: 3,0 µl/test Detektionsgrænse (THb): Detektionsgrænsen bestemmes i henhold til CLSI (NCCLS), EP17-A protokol (18), og er lig med 1,60 µmol/l (0,42 g/dl). Minimal fortolkningsgrænse: Den minimale fortolkningsgrænse (MIL) for HbA1c evalueres ved hjælp af flere bestemmelser af prøver med lav koncentration og er lig med 0,17 µmol/l (0,05 g/dl). Nøjagtighed og præcision: Repeterbarhed (inden for kørselspræcision) Tre prøver med lav, middel og høj koncentration og to kontroller er blevet testet 20 gange i henhold til anbefalingerne i Valtec-protokollen (19). Gennemsnitsværdi %HbA1c CV % Kontrolprøve 1 5,09 0,63 Kontrolprøve 2 10,44 1,12 Prøve 1 5,25 0,68 Prøve 2 6,80 1,57 Prøve 3 10,94 1,24 Reproducerbarhed (total præcision) 3 prøver med lave, middel og høje niveauer og 2 kontroller testes i duplikat i 20 dage (2 serier om dagen) i henhold til anbefalingerne i CLSI (NCCLS), EP5-A2- protokol (20). Gennemsnitsværdi %HbA1c CV % Kontrolprøve 1 4,94 1,67 Kontrolprøve 2 10,21 2,16 Prøve 1 4,90 2,13 Prøve 2 6,66 2,20 Prøve 3 9,53 2,17 Målingsområde for det totale hæmoglobin og HbA1cmetoden: Reagenslinearitet bestemmes i henhold til anbefalingerne i CLSI (NCCLS), EP6-A protokollen (21). 6 / 8

7 Lav linearitet: for det totale hæmoglobin: for HbA1c: Høj linearitet: for det totale hæmoglobin: for HbA1c: 1,60 µmol/l (0,42 g/dl) 0,17 µmol/l (0,05 g/dl) 85,00 µmol/l (22,41 g/dl) 10,80 µmol/l (2,85 g/dl) Rækkevidden for den totale hæmoglobin-metode, i hvilken %HbA1c er nøjagtig, er indeholdt mellem 17,5 til 85,0 µmol/l (4,61 til 22,41 g/dl). Analysen bekræftede målingsområdet fra 4,46 til 16,04 %HbA1c. Prøver må ikke fortyndes i tilfælde af, at HbA1ckoncentrationen er højere end det højeste kalibreringspunkt på 10,80 µmol/l (2,85 g/dl). I de tilfælde, hvor koncentrationen i HbA1c er højere end det højeste kalibreringspunkt, må prøver ikke fortyndes. Det er dog muligt at beregne prøvens laveste %HbA1cværdi ud fra koncentrationen i THb og give resultatet som: Højere end... xxx. Eksempel: Hvis THb-koncentrationen er 44,0 µmol/l (11,6 g/dl), så er den laveste %HbA1c-værdi for metoden: - I µmol/l: (10,80)/44,00 x 100 = 24,6 %HbA1c (anvend herpå NGSP-korrektionsfaktoren = 13,6%). - I g/dl: (2,85)/11,6 x 100 = 24,6 %HbA1c (anvend herpå NGSP-korrektionsfaktoren = 13,6%). Resultatet af %HbA1c for denne prøve er: Højere end xxx. xxx = (a x 24,6%) + b a = NGSP-hældning b = NGSP-skæringspunkt Korrelation: 118 patientprøver (fuldblod) korreleres med et kommercielt reagens, der er taget som reference, i henhold til anbefalingerne i CLSI (NCCLS), EP9-A2 protokollen (22). Værdier fra 4,53 til 13,01% af HbA1c. Ligningen for den allometriske linje, der er opnået ved hjælp af Passing-Bablock-regressionsproceduren (23), er: Y = 1,03 X - 0,19 (%HbA1c) med en korrelationskoefficient r 2 = 0,9904. Interferens: Triglycerider: Ingen signifikant påvirkning er observeret op til på 7 mmol/l (612,5 mg/dl). Total bilirubin: Ingen signifikant påvirkning er observeret op til 561 µmol/l (32,8 mg/dl). Direkte bilirubin: Ingen signifikant påvirkning er observeret op til 587 µmol/l (34,3 mg/dl). Ascorbinsyre: Ingen signifikant påvirkning er observeret op til 3,40 mmol/l (59,8 mg/dl). Labilt hæmoglobin: Ingen interferens med det labile hæmoglobin. Andre begrænsninger gives af Young i form af en liste over stoffer og foranalysevariabler kendt for at påvirke denne metode (24, 25). Kalibreringsstabilitet: Reagenset blev kalibreret på dag 0. Kalibreringsstabiliteten er blevet kontrolleret ved at teste to kontrolprøver. Kalibreringsstabiliteten er 30 døgn. Bemærk: Rekalibreringen anbefales, når reagenslots ændrer sig, og når resultaterne af kvalitetskontrollen falder uden for det etablerede område. NGSP-ratio: Denne formel skal indføres i analysatoren ved hjælp af det seneste NGSP-ratioark, der findes på Mere information om dette kan findes i betjeningsvejledningen til analysatoren. Eksempel på formlen for NGSP 2015: På certifikatet: HbA1c (%) = (0,47*X) + 2,02 På instrumentet: HbA1c (%) = (4700*(A/B) + 202)/100 Bemærk! A = A1c-WB B = THb-WB Resultaterne i %HbA1c kan spores til DCCTreferencemetoden (Diabetes Control and Complications Trial). Applikationsudgivelse: for HbA1c analysen (A1c-WB): 2.xx for total hæmoglobin-analysen (THb-WB): 2.xx Reference 1. Mayer TK, Freedman ZR. Protein glycosylation in diabetes mellitus: A review of laboratory measurements and of their clinical utility. Clin. Chim. Acta (1983) 127: / 8

8 2. Baynes JW, Bunn HF, Goldstein D, Harris M, Martin DB, Peterson C, Winterhalter K. National Diabetes Group; Report of the expert committee on glycosylated hemoglobin. Diabetes Care (1984) 7: Koenig RJ, Peterson CM, Kilo C, Cerami A, Williamson JR. Hemoglobin A1c as an indicator of the degree of glucose intolerance in diabetes. Diabetes (1976) 25: Nathan DM, Singer DE, Hurxthal K, and Goodson JD. The clinical information value of the glycosylated hemoglobin assay. NE J. Med. (1984) 310: McCarren M. DCCT; and it works: Intensive therapy reduces the risk of diabetic eye, kidney, and nerve disease. Diabetes Forecast (1993): Larsen ML, Horder M, and Mogensen EF. Effect of long-term monitoring of glycosylated hemoglobin levels in insulindependent diabetes mellitus. NE. J. Med. (1990) 323: Nathan DM. Hemoglobin A 1c. Infatuation or the real thing? NE. J. Med. (1990) 323: Wolf HU, Lang W, and Zander R. Alkaline haematin D-575, a new tool for the determination of haemoglobin as an alternative to the cyanhaemoglobin method. Clin. Chim. Acta. (1984) 136: Guder WG, Zawta B. The quality of diagnostics samples. Samples: from the patient to the laboratory. 1 st ed. Guder WG, Narayanan S, Zawta B, (WHILEY- VCH, Darmstadt, Germany), (2001): HORIBA Medical Internal studies. 11. Knowles BJ, Haigh WB, and Michaud GC. A monoclonal antibodybased immunoassay for hemoglobin A 1c. Diabetes (1986) 35 (Supplement: 94A). 12. Sacks DB, Carbohydrates, TIETZ Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4 th Ed., Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (Elseviers Saunders eds., St Louis, USA), (2006): Goldstein DE, Little RR, Wiedmeyer HM, England JD, McKenzie EM. Glycated hemoglobin: Methodologies and clinical applications Clin. Chem. (1986) 32 (10 Suppl): Burtis CA and Ashwood ER, eds: Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2 nd edition, WB Saunders Company, Philadelphia, PA. (1994): Diabetes Care (2002) 25 (suppl. 1): Ellis G, Diamandis EP, Giesbrecht EE, Daneman D, Allen LC. An automated «high pressure» liquid chromatographic assay for hemoglobin A1c. Clin. Chem. (1984) 30: Council Directive (2000/54/EC). Official Journal of the European Communities. No. L262 from October 17, 2000: Protocols for determination of limits of detection and limits of quantitation. Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004) 24 (34). 19. Vassault A, Grafmeyer D, Naudin C et al. Protocole de validation de techniques (document B). Ann. Biol. Clin. (1986) 44: Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Method. Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004) 24 (25). 21. Evaluation of the Linearity of Quantitative Analytical Methods. Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003) 23 (16). 22. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples. Approved Guideline, 2 nd ed., CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002) 22 (19). 23. Passing H, Bablock W. A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. (1983) 21: Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 4 th Edition, Washington, DC, AACC Press (1997) 3: Young DS. Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory Tests. 2 nd Edition, Washington, DC, AACC Press (1997) 3: / 8

Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri.

Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri. 2015/12/23 A93A01022TDA A11A01702 Fuldblod 400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri.

Læs mere

ABX Pentra HbA1c WB. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi

ABX Pentra HbA1c WB. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi 2015/12/23 A93A01327DDA A11A01702 Hæmolysat Pentra C400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri.

Læs mere

ABX Pentra HbA1c WB. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi A11A x 23 ml 1 x 23 ml 1 x 110 ml 2 x 21 ml 1 x 23 ml

ABX Pentra HbA1c WB. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi A11A x 23 ml 1 x 23 ml 1 x 110 ml 2 x 21 ml 1 x 23 ml 2010/12/06 A93A01052QDA A11A01702 Hæmolysat 400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af hæmoglobin A1c-procentdel (%HbA1c) ved turbidimetri

Læs mere

ABX Pentra HbA1c WB. Metode (8) Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Klinisk kemi

ABX Pentra HbA1c WB. Metode (8) Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Klinisk kemi 2015/10/07 A93A01052UDA A11A01702 Hæmolysat 400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri.

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra. HbA1c WB. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A01702

ABX Pentra. HbA1c WB. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A01702 (Fuldblod) Ref.nr. : A11A01702 Mængden R1 : 1 x 23 ml Mængden R2 : 1 x 23 ml Mængden R3 : 1 x 110 ml Mængden R4 : 2 x 21 ml Mængden R5 : 1 x 25 ml Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra. HbA1c WB. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A01702

ABX Pentra. HbA1c WB. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A01702 (Fuldblod) Ref.nr. : A11A01702 Mængden R1 : 1 x 23 ml Mængden R2 : 1 x 23 ml Mængden R3 : 1 x 110 ml Mængden R4 : 2 x 21 ml Mængden R5 : 1 x 25 ml Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra HbA1c WB. HbA1c WB Hemolysate. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A Haemolysat.

ABX Pentra HbA1c WB. HbA1c WB Hemolysate. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A Haemolysat. Hemolysate ABX Pentra Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). 2004/08/10 A93A01057 F A11A01702 Klinisk interesse (1,7) HbA1c er resultatet af ikke-enzymatisk fiksering af

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

ABX Pentra HbA1c WB. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi

ABX Pentra HbA1c WB. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi 2014/01/30 A93A01327BDA A11A01702 Hæmolysat Pentra C400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri.

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2015/09/09 A93A00142LDA A11A01634 90 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kolesterol i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere

G8 Variant Elution Buffer HSi No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

G8 Variant Elution Buffer HSi No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) Tosoh Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G8 Brugsvejledning G8 Variant Elution Buffer HSi No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) 1/12 EU Rev. G8V-0301103 Sikkerhedsregler For at bidrage til at beskytte dig

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE VERSION 1.2 OPDATERET DATO : 13/12/2001 1 IDENTIFIKATION HANDELSBETEGNELSE DESILIIN KLOV ANVENDELSES OMRÅDE DESINFEKTION TIL KLOVBÆRENDE DYR HJÆLPER TIL SUNDE KLOVE LEVERANDØR LINDS AS Blüchersvej 3-7480

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-mip TK PR-nr.: 1239727 Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Gnaverstop Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikationer 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation Ordreinformation 04528123 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (150 tests) System-ID 07 6850 2 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) System-ID 07 6852 9 05479207 190 PreciControl HbA1c norm (4 1 ml) System-ID

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema tøjvaske tabs. Dato: 04-01-2012 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: CZS-595

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. STAYCLEAN Side 1 Dato: 08/01/2004 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Identifikation af virksomheden: STAYCLEAN Advanced Engineering Limited Guardian House

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

WC frisker til rengøring og lugtforebyggelse i urinaler. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

WC frisker til rengøring og lugtforebyggelse i urinaler. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO WC-frisker Ikke

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 01-09-2002 Internt Nr. Erstatter dato01-11-2001 Tarväck Avfettning 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LEVERANDØRBRUGSANVISNING Index 1. IDENTIFIKATION AF

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere