1. EN NY TIDS TEKNOLOGI NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi..."

Transkript

1 . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen REVOLUTION MED MANGE MULIGHEDER EN MIKROORGANISME ER SOM EN LILLE FABRIK ER VORES ARBEJDE MED GENTEKNOLOGI SIKKERT?... 8 Arbejdet foregår i lukkede systemer... 8 Restprodukter bruges som gødning... 8 Uheld og spild LOVEN SIKRER KONTROL HVAD ER ET GEN? Sådan er gener opbygget Sådan splejser man gener sammen ORDFORKLARING... 12

2 2 Udgivet af: Novo Gruppen, Novo A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, tlf , Fax , April 2000 Tryk: Levison+Johnsen+Johnsen a/s Eftertryk tilladt efter aftale med udgiveren Denne publikation og anden information om Novo Gruppens brug af genteknologi findes også på Internet

3 Genteknologi 3 1. En ny tids teknologi Genteknologien giver nye muligheder for mennesker og miljø i det 21. århundrede. Genteknologi er en fælles betegnelse for en række forskellige teknikker, som gør det muligt at forandre generne i mikroorganismer, planter og dyr og dermed ændre på deres egenskaber. Genteknologien rummer nye muligheder for at forbedre livskvaliteten og miljøet, men kan også virke skræmmende. En grundlæggende bekymring er, at forskerne kan komme til at ændre ved skaberværket : Hvordan vil brugen af genteknologi påvirke mennesker og miljø? Er sikkerheden i orden? Kan genmateriale spredes til mennesker og natur? Genteknologien har skabt debat overalt i samfundet. Der skal sættes etiske grænser, lyder kritikken. Det er vi i Novo Gruppen enige i. Debatten er vigtig, for det er væsentlige spørgsmål, det drejer sig om. Men kritikken af en ny tids teknik bør være nuanceret og ikke blokere for nye muligheder for at forbedre livskvaliteten og miljøet. Mennesket har til enhver tid forsøgt at bruge sine bedste redskaber til at dyrke jorden og bekæmpe sygdomme. Gennem forskning har man uafbrudt udvidet grænserne for, hvad der er menneskeligt muligt. En generation tilbage i tiden opnåede man forbedrede egenskaber i planter ved at krydse en art med en anden art. Nu befinder vi os i en tid, hvor genteknologi har gjort det muligt at udføre disse processer meget mere præcist ved at bruge et gen fra én art og sætte ind i en anden art. 2. Novo Gruppens brug af genteknologi Novo Gruppen er verdens førende producent af insulin og enzymer (se side 12) til industriel anvendelse. Vi har hovedsæde i Danmark og produktionsfaciliteter i otte andre lande bl.a. USA, Frankrig, Kina og Brasilien. Gruppens største forretningsområde er fremstilling af lægemidler: insulin til behandling af diabetes, medicin til behandling af blødersygdom samt væksthormon og forskellige hormonpræparater til kvinder i overgangsalderen. Fremstilling af enzymer til brug for industrien er det andet store forretningsområde. Enzymer bruges til at fremme biokemiske processer ved fremstilling af så forskellige ting som vaskepulver, tekstiler og fødevarer. Uden enzymer ville fremstillingen af en lang række produkter blive mere besværlig og belaste miljøet betydeligt. Brugen af enzymer giver også fordele for den enkelte forbruger. Takket være enzymer i vaskepulver kan man nøjes med at vaske sit tøj ved 40 C og alligevel få fjernet fedtpletter og andet vanskeligt snavs. Det lavere energiforbrug i hjemmene sparer hvert år tusindvis af ton udslip af CO2 fra kraftværker verden over. Fælles for de produkter, vi fremstiller, er, at de alle opfylder væsentlige behov. Det er produkter, der er brug for. Og netop det er en del af idegrundlaget for vores virksomheder.

4 Genteknologi 4 DERFOR ANVENDER VI GENTEKNOLOGI Der er flere grunde til, at genteknologien er vigtig for os: Vi kan fremstille produkter, der ellers ikke kan fremstilles. Og vi kan fremstille produkter af en bedre kvalitet og med en teknik, der er mere miljøvenlig. Vores blødermedicin er et godt eksempel. Den kan ikke fremstilles i tilstrækkelig store mængder uden brug af genteknologi (se side 12). Det samme gælder for det fedtspaltende vaskemiddelenzym, der bl.a. gør det muligt at vaske tøjet ved lavere temperaturer. Det sparer store mængder energi og skåner tøjet. VIGTIG ERFARING MED GENTEKNOLOGI Novo Gruppen har solid erfaring med brugen af genteknologi. Siden midten af 80 erne har den nye bioteknologi været hjørnestenen i vores arbejde. I 1986 begyndte vi at fremstille human insulin ved hjælp af genmodificerede gærceller. Kort efter kom humant væksthormon, fremstillet ved gensplejsning, og i 1988 fremstillede vi som den første virksomhed i verden et fedtspaltende vaskemiddelenzym ved hjælp af en gensplejset skimmelsvamp. I dag fremstiller vi de fleste af vores produkter ved hjælp af genteknologi. Dyreforsøg er en væsentlig del af vores arbejde med at udvikle ny medicin. Vi anvender især mus, og cirka to procent af forsøgsdyrene er transgene (se side 12). Det vil sige, at deres arveegenskaber er ændret permanent ved hjælp af genteknologi. Transgene dyr kan bruges til at studere den genetiske baggrund for sygdomme, hvilket ikke har været muligt før. Det er vores mål at bruge så få dyr som muligt til forsøg. ETISKE OVERVEJELSER Novo Gruppen har et sæt etiske værdier, som ligger til grund for virksomhedens arbejde med bl.a. genteknologi: de produkter, virksomheden fremstiller, skal dække væsentlige behov, eller de skal kunne forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår, de skal kunne bekæmpe sygdomme, og de skal bidrage til bæredygtige biologiske løsninger. For os er de etiske overvejelser i forhold til det at anvende genteknologi afgørende for, at vi kan fastholde vores position som en banebrydende og ansvarlig virksomhed. Det er særlig vigtigt, fordi vi er afhængig af den nye teknologi. Samtidig oplever vi, at hastigheden inden for udvikling og anvendelse af bioteknologi er større end nogensinde. DIALOG MED OMVERDENEN En åben og ærlig dialog med befolkningen er en vigtig del af vores virksomhedskultur. Genteknologi berører noget fundamentalt i vores eksistens, og en videnskabelig forståelse af principperne bag teknikken er ikke altid nok.

5 Genteknologi 5 En åben dialog med alle, der interesserer sig for vores brug af genteknologi, er en forudsætning for offentlighedens forståelse og accept af vores virksomheder og den teknologi, vi arbejder med. Derfor lægger vi afgørende vægt på dialog med kunder, myndigheder, leverandører, naboer, miljøorganisationer, skoler, universiteter og andre.

6 Muligheder 6 3. Revolution med mange muligheder Industrien overalt i verden bruger enzymer (se side 12). Enzymer er biologisk nedbrydelige og miljøvenlige stoffer, fordi de kan hjælpe til større effektivitet i produktionen og erstatte kemikalier og skadelige opløsningsmidler eller spare energi. Enzymer kan fx øge næringsværdien i kyllingefoder eller erstatte klor ved papirfremstilling. Ved hjælp af genteknologi blev det i 1986 muligt at få almindeligt bagegær til at producere human insulin. Med den nye teknik er det blevet både lettere og mere effektivt at fremstille insulin. Vi behøver ikke længere indsamle enorme mængder kirtler fra hele verden, og vi har let adgang til råmaterialet, som består af landbrugsafgrøder. Det er det materiale, gærcellerne lever af for at kunne producere insulin i store mængder. Vi forsøger hele tiden at forbedre produkter og produktionsprocesser. Genteknologien betyder bl.a., at råvarerne kan udnyttes langt bedre end tidligere. Når det drejer sig om gæringsproduktion, forsøger vi hele tiden at forbedre de mikroorganismer, vi anvender i produktionen, så de fx kan producere større mængder af et enzym med forbedrede egenskaber. 4. En mikroorganisme er som en lille fabrik De genmodificerede mikroorganismer forkortet GMM eller GMO er gærceller, svampe og forskellige bakterier, som Novo Gruppen bruger til at fremstille lægemidler og enzymer, udvikles i laboratorier. En mikroorganisme er som en mikroskopisk fabrik, der kan producere bestemte stoffer i dette tilfælde enzymer, insulin og andre medicinprodukter. Produktion af enzymer og insulin foregår ved gæring i store, lukkede tanke. Råvarerne ved gæringsprocessen er landbrugsafgrøder, vand og salte, og ved forskellige rensningsprocesser adskilles selve produktet fra gæringsvæsken. Selve produktionsprocessen ligner alle andre gæringsprocesser. Om mikroorganismerne er gensplejset eller ej, gør ikke nogen forskel. Gæringsprocesser går kort sagt ud på, at man i en lukket tank fremstiller en masse eksemplarer af den celle, som producerer det ønskede stof, Man lader cellerne producere på livet løs nogle dage og høster herefter det stof, man ønsker. Når det overhovedet er muligt at fremstille store mængder af et stof ved hjælp af gærceller eller andre mikroskopiske organismer, skyldes det to forhold: Mikroorganismer formerer sig ved deling. Mikroorganismer formerer sig hurtigt, hvis man giver dem gode vækstbetingelser. Ved produktion af fx insulin producerer alle cellerne under væksten et forstadium til insulin. Efter et par dage udvindes insulinforstadiet fra tanken og omdannes til insulin.

7 Muligheder 7 Efter forskellige rensningsprocesser ender man med helt rent insulin, der er identisk med det, som mennesket selv producerer.

8 Arbejdet med genteknologi 8 5. Er vores arbejde med genteknologi sikkert? Vi har i mange år produceret livsvigtig medicin og enzymer ved hjælp af genteknologi. Da Danmarks første lov om genteknologi blev indført i starten af 80 erne blev det debatteret, hvorvidt denne teknik var farlig. Udviklingen har vist, at genteknologien kan anvendes på disse områder uden problemer, og at det også giver en række fordele for miljøet. Genteknologi er en fælles betegnelse for en række værktøjer. Værktøjer er ikke i sig selv farlige eller sikre. Om der er en risiko forbundet med at bruge dem, afhænger alene af, hvad de bruges til, og hvordan de bruges. Om der er risiko forbundet med genmodificering af mikroorganismer afhænger af: Hvilke mikroorganismer man arbejder med: Novo Gruppen arbejder udelukkende med ufarlige og ikke sygdomsfremkaldende mikroorganismer fx gær, visse svampe samt bakterier. Hvilke gener man arbejder med: Novo Gruppen arbejder udelukkende med gener, som koder for velkendte, naturlige stoffer som human insulin, enzymer, humant væksthormon og andre hormonpræparater samt det aktive stof i blødermedicin. ARBEJDET FOREGÅR I LUKKEDE SYSTEMER Vores arbejde med genmodificerede mikroorganismer foregår i lukkede tanke, der er forbundet via rørsystemer. Efter endt brug ledes organismerne sammen med de øvrige, biologisk nedbrydelige restprodukter i lukkede rørsystemer til særlige anlæg. Her behandles restprodukterne med bl.a. kalk med det formål at destruere mikroorganismerne. Der er således ingen levende genmodificerede organismer (GMO er) i de restprodukter, der bruges som gødning på markerne og som foder til grise. En vigtig forudsætning for at arbejde sikkert med mikroorganismer er, at de mennesker, som udfører arbejdet, ved, hvad de har med at gøre. At de kender de pågældende mikroorganismer, at de kender og respekterer de gældende sikkerhedsregler for mikrobiologisk arbejde. Vores medarbejdere er veluddannede og kender de sikkerhedsregler, som gælder for deres arbejde. RESTPRODUKTER BRUGES SOM GØDNING Størstedelen af restprodukterne fra vores fabrikker er flydende og stammer fra de gærings- og rensningsprocesser, der anvendes ved fremstilling af insulin og enzymer. Det flydende restprodukt deles i to strømme: En koncentreret del, der består af mikroorganismer, næringsrester fra landbrugsafgrøder og vand.

9 Arbejdet med genteknologi 9 En mere fortyndet spildstrøm spildevand der indeholder mindre mængder organisk materiale og næringssalte. Restprodukterne biomassen fra enzymproduktionen, som består af vand, mikroorganismer, kalk og substratrester, ledes i lukkede systemer til et særligt fabriksanlæg, hvor biomassen tilføres kalk og ofte også varmebehandles. Dette sker med det formål at destruere de GMO er, der er brugt i produktionsprocessen. Den bearbejdede biomasse kaldet NovoGro - er en eftertragtet gødning i landbruget, hvor det erstatter kunstgødning. NovoGro er et produkt på niveau med gylle dvs. biologisk og uden kemikalier. På samme måde genanvendes restproduktet fra insulinproduktionen kaldet gærfløde som fodertilskud til grise. Den mere fortyndede spildstrøm er spildevand, der enten behandles på vores egne eller offentlige rensningsanlæg, før det udledes. UHELD OG SPILD Selv om vores arbejde med genmodificerede organismer foregår i lukkede systemer, og medarbejderne er veluddannede, kan man aldrig udelukke med 100% sikkerhed, at der kan ske uheld. For eksempel kan et rør gå i stykker, og gæringsvæske kan løbe ud i fabrikkens regnvandssystem. Hvis det sker, aktiveres et nødstop. Og hvis det konstateres, at der er sluppet genmodificerede organismer ud i regnvandssystemet, ledes det opsamlede vand til rensningsanlægget, hvor det varmebehandles, så GMO erne dør. Vores mål er helt at undgå uheld i form at udslip (spild) fra vores fabrikker, hvor væske, som indeholder GMO fx kan løbe ud i kloakken. Dette er dog sket i enkelte tilfælde. Hvis den type uheld sker, aktiveres et nødstop, som leder kloakvandet til vores rensningsanlæg, hvor det varmebehandles, så alle GMO er dør. Er der tale om et større spild, skal vi orientere miljømyndighederne. De mikroorganismer, vi anvender, er af myndighederne klassificeret som ufarlige. Og det er tilladt at udlede en mindre mængde levende GMO er. Vores egne sikkerhedsforanstaltninger er dog så omfattende, at kun meget små mængder levende celler udledes til miljøet i tilfælde af spild.

10 Arbejdet med genteknologi Loven sikrer kontrol Anvendelse af genteknologi (se side 12) har lige fra starten været underlagt strenge sikkerhedsregler. Danmark vedtog i 1986 som det første land i verden en særlig lov om genteknologi og miljø. Loven blev revideret i Lovgivningen varierer fra land til land. Den danske lovgivning sikrer kontrol med anvendelse af genteknologi på følgende måde: Loven definerer, hvad genteknologi og gensplejsning er. Det beskrives præcist, hvilke betingelser man skal opfylde for at arbejde med genmodificerede mikroorganismer, GMO både på forsøgsstadiet og i praktisk anvendelse. Miljømyndighederne har fastsat en række vilkår i de produktionstilladelser, der er givet til Novo Gruppens fabrikker. De fastlægger bl.a. grænseværdier for spildevand. Via omfattende overvågningsprogrammer og stikprøvekontrol dokumenterer vi, at Novo Gruppen overholder disse miljøvilkår. Både produktionsanlæggene og de organismer, vi arbejder med, skal godkendes af myndighederne. Vi skal løbende dokumentere, at de organismer, vi benytter, er ufarlige for mennesker og miljø, og derfor gives nogle tilladelse med tidsbegrænsning. Det betyder, at vi hele tiden indsamler ny viden om konsekvenserne af at anvende genmodificerede mikroorganismer i vores arbejde. 7. Hvad er et gen? Et gen er et arveanlæg for en bestemt egenskab. Det er arveanlæggene altså generne der bestemmer, om et menneske får blå eller brune øjne, får krøllet eller glat hår, bliver høj eller lav, osv. Alle levende organismer har gener: mennesker, dyr, planter, bakterier. Teknikken med at tilføre en organisme et ekstra gen og dermed en ny egenskab kaldes genmodificering eller gensplejsning. Fordi man populært sagt splejser det nye gen sammen med organismens øvrige gener, ligesom man splejser to ender tov sammen. SÅDAN ER GENER OPBYGGET En gen er opbygget af fire stoffer, der er hægtet sammen i en lang kæde kaldet DNA (se side 12). DNA-tråden rummer det, man kalder den arvelige kode. I DNA-tråden fra et menneske findes blandt meget andet koden for, hvordan cellen skal producere insulin. Det stykke af tråden, der indeholder lige præcis koden for insulin, kaldes insulingenet. SÅDAN SPLEJSER MAN GENER SAMMEN Arbejdsgangen er lettest at forklare med et konkret eksempel fra processen til fremstilling af human insulin:

11 Arbejdet med genteknologi 11 Først undersøger man den kemiske opbygning af insulin. Ved at regne baglæns kan man derefter nå frem til, hvordan den genetiske kode for insulinmolekylet ser ud. Koden læser man ind i et apparat, som er i stand til at lave en kæde af de fire kemiske stoffer, hvor stofferne er placeret i netop den rækkefølge, koden angiver. Apparatet laver med andre ord det gen, som svarer til koden. Man finder frem til en mikroorganisme, som er velegnet til at modtage insulingenet. I dette tilfælde en almindelig gærcelle. Fra denne celle kan man udtage lidt DNA-tråd. Herefter følger den egentlige gensplejsning. Ved hjælp af nogle særlige enzymer kan man klippe den udtagne DNA-tråd over, indsætte insulingenet og klistre enderne sammen igen. DNA-tråden med det nye gen indsættes i den gærcelle, som man har udset sig som værtsorganisme. I en række forsøg kontrollerer man, at man har indsat det korrekte gen, og at cellen producerer insulin. Når alle forsøg er afsluttet med et godt resultat, er man i princippet klar til at producere insulin ved hjælp af genmodificerede gærceller.

12 Ordforklaring Ordforklaring DNA Enzymer Gener Gensplejsning Genteknologi GMO Gærfløde Human insulin NovoGro Resistens Transgene dyr Deoxiribonukleinsyre findes i generne Bruges til at fremme biokemiske processer i industrielle processer. Arveanlæg Oprindelig betegnelse for den teknik, der bruges til at ændre de arvelige egenskaber i mikroorganismer, planter og dyr. Overordnet, fælles betegnelse for de teknikker, der anvendes til at ændre de arvelige egenskaber i mikroorganismer, planter og dyr. Forkortelse for Genmodificerede organismer, også kaldet GMM (genmodificerede mikroorganismer). Restprodukt fra insulinproduktion bruges som foder til grise. Insulin, som produceres i mennesker Restprodukter fra enzymproduktion bruges som gødning på marker. Modstandsdygtighed, modstandsevne Dyr, der har fået ændret deres arveanlæg permanent ved hjælp af genteknologi.

Uden enzymer var der ikke liv på jorden

Uden enzymer var der ikke liv på jorden Uden enzymer var der ikke liv på jorden 1 2 I naturen findes mangfoldige mikroorganismer, som Novozymes kan benytte til fremstilling af enzymer 3 4 Mikroorganismer dyrket på steril agar i laboratoriet

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2011. Biologi - Facitliste. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 B4

Folkeskolens afgangsprøve December 2011. Biologi - Facitliste. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/23 B4 Folkeskolens afgangsprøve December 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B4 Indledning Mennesket ændrer på dyr og planter Mennesket benytter i dag

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Bioteknologi. Niveau: 9. klasse. Varighed: 7 lektioner

Bioteknologi. Niveau: 9. klasse. Varighed: 7 lektioner Bioteknologi Niveau: 9. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: At undervise i bioteknologi handler først og fremmest om at åbne øjne. I forløbet kommer vi omkring forskellige teknikker, som fx gensplejsning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

4 Plantenæringsstoffer og symbiose. 6 Det humane genomprojekt og DNA profiler. 9 Mikroorganismer og immunforsvar. 10 Mikroorganismer og resistens

4 Plantenæringsstoffer og symbiose. 6 Det humane genomprojekt og DNA profiler. 9 Mikroorganismer og immunforsvar. 10 Mikroorganismer og resistens 1 Kulhydratstofskiftet 2 Blodsukker og diabetes 3 Skovøkologi og succession 4 Plantenæringsstoffer og symbiose 5 Molekylærbiologiske metoder 6 Det humane genomprojekt og DNA profiler 7 Nervesystemet 8

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hfe-flex Fag og niveau Biologi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu juni 2012 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: I forløbet Enzymer og katalysatorer arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Marie Gottschalk

Læs mere

HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER?

HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER? HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER? Enzymer er proteiner, som i naturen sætter gang i biokemiske reaktioner i alle levende organismer. Det er enzymer, der omdanner maden i vores maver til energi og de visne

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1

Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1 Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1 HF og VUC Nordsjælland. Helsingørafdelingen Lærer: Lisbet Heerfordt, Farumgårds Alle 11, 3520 Farum, tlf. 4495 8708, mail: lhe@vucnsj.dk.

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse E Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes mikroorganismer

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Nanna Danneskiold-Samsøe

Læs mere

Hvad kan knurhår og haler fortælle os om HS?

Hvad kan knurhår og haler fortælle os om HS? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Mus eller mand: brug af dyremodeller til at studere Huntingtons Sygdom Dyremodeller for HS: hvad

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Biologi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-34 35-36 37-40 41-49 Introforløb Tur til stranden Ryste sammen tur på klassen. Samle dyr og

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST SOLLYS VAND ILT (O2) KULDIOXID (CO2) FOSFOR MICRONÆRINGSSTOFFER KVÆLSTOF Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi

Læs mere

Vær opmærksomme på, at censor endnu ikke har haft mulighed for at kommentere spørgsmålene, så der kan komme ændringer.

Vær opmærksomme på, at censor endnu ikke har haft mulighed for at kommentere spørgsmålene, så der kan komme ændringer. Eksamensspørgsmål til 3gBioB/V2 (Susanne Dencker) Eksamen d.26.6 og 26.6 2013 Information til eleverne: Nedenfor ses eksamensspørgsmålene uden bilag, som først udleveres når spørgsmålet trækkes. Vær opmærksomme

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B3 Indledning Vores kost De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Eksamensopgaver. Biologi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. Biologi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver Biologi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL 1 Vandmiljøet 1. Gør rede for de vigtigste processer i et økosystem. 2. Beskriv hvordan økosystemet i en sø reagerer, hvis søen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 13BI0C21 E13 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 13BI0C21 E13 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 13BI0C21 E13 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vest, Esbjerg (561247) Hold: BI13 Biologi C HF Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag EKSAMENSOPGAVER Eksamensopgaver uden bilag Eksaminator: Morten Sigby-Clausen (MSC) 1. Celler, fotosyntese og respiration 2. Den naturlige å og vandløbsforurening 3. Kost og ernæring 4. DNA og bioteknologi

Læs mere

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog A, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog B, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Stig Haas

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Karsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi C enkeltfag Alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om kloning.

Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Til forside Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Resumé. * Det Etiske Råd er imod kloning af mennesker. * Det Etiske Råd mener, at man i Danmark bør opretholde et forbud mod kloning af mennesker og arbejde

Læs mere

Mere gødning til planteavlen

Mere gødning til planteavlen Mere gødning til planteavlen (Nye) recirkulerede produkter og introduktion til biomassekatalog for økologer, ved Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark Projektet Demonstration af nye økologiske løsninger

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B2 Indledning Landbrugets produktion De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise,

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Materialer til vinduesrammer og -karme

Materialer til vinduesrammer og -karme Materialer til vinduesrammer og -karme 1. generation [nu] Rammer og karme af massivt eller lamineret træ (PVA/PVAc lim), træ-alu eller PVC. Overfladelevetid 5-7 år. 2. generation [2020] Modificeret træ

Læs mere

På jagt efter enzymer på Nordpolen 24. august 2009 kl. 14:19

På jagt efter enzymer på Nordpolen 24. august 2009 kl. 14:19 På jagt efter enzymer på Nordpolen 24. august 2009 kl. 14:19 I bakterier og mikrobers gener findes enzymer, der kan gøre verden grønnere. Nikolaj Blom, der til daglig forsker for Novozymes, er på opdagelse

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Affald, biomasse og phosphor

Affald, biomasse og phosphor Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 189 Offentligt Affald, biomasse og phosphor Claus Felby Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Resourcer og bæredygtighed Mad Næringsstoffer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Eksamensspørgsmål 3bbicfh1. Med udgangspunkt i vedlagt materiale og relevante øvelser ønskes at du:

Eksamensspørgsmål 3bbicfh1. Med udgangspunkt i vedlagt materiale og relevante øvelser ønskes at du: 1 Søens onde cirkler Eksamensspørgsmål 3bbicfh1 Gør rede for de vigtigste processer i et økosystem. Forklarer, hvordan en sø reagerer, hvis der tilføres organisk stof eller store mængder af næringssalte

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B4 Indledning Fødevareproduktion De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Eksamensspørgsmål 3x bioteknologi.

Eksamensspørgsmål 3x bioteknologi. Eksamensspørgsmål 3x bioteknologi. Prøvehold: 2012 bt/x M1 Lærer: JM - Jørgen Mogensen CC - Carsten Christiansen Holdnavn: 2012 bt/x (3x bt/s) XPRS 5743A MDT Prøve: Bioteknologi Censor: Maiken Martens

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan Jun 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Pernille Guyton

Læs mere

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien

Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Forsøgsdyr i lægemiddelindustrien Side 2 I denne publikation kan du finde viden om forsøgsdyr og deres vilkår. Vi har udarbejdet publikationen til skoleelever i folkeskolens

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

Et hold danske fra Københavns. har som de nogensinde arvematerialet fra en. , der et folkeslag. Materialet stammer fra en, der blev i

Et hold danske fra Københavns. har som de nogensinde arvematerialet fra en. , der et folkeslag. Materialet stammer fra en, der blev i Navn: Flokkur: Eyðkennisstrongur: SKRIVLIG PRÓVTØKA, 9. FLOKKUR DONSK RÆTTSKRIVING OG MÁLUPPGÁVA NOVEMBER 2013 INUK Første del Et hold danske fra Københavns har som de nogensinde arvematerialet fra en,

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta? Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta? Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Onsdag den 10. maj 2000 kl. 9.00-14.00

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Onsdag den 10. maj 2000 kl. 9.00-14.00 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2000 2000-6-1 BIOLOGI HØJT NIVEAU Onsdag den 10. maj 2000 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og 2 må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5, 6 og 7 må kun to besvares. STORE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

-kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

-kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Bæredygtighed og Bioenergi -kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Planter kan alt! Planter er grundlaget for vores

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2014 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står cigaretpakker på hylderne i de danske forretninger. Tobakken skal dyrkes, høstes og

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1

Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1 Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1 NB! Hvis censor ønsker det, kan der komme ændringer i eksamensspørgsmålene. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets Fronter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2014 Institution VoksenUddannelsesCenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HFe

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

GMO arbejde for AU Roskilde

GMO arbejde for AU Roskilde 1 Indhold Sikkerhedsregler for arbejde med GMO... 2 Reglerne gælder for mikroorganismer og planter samt øvrigt mikrobiologisk laboratoriearbejde i laboratorieområderne (B2.28-B2.49) samt klimarum (B0.02,

Læs mere

Forløbet består af 7 fagtekster, 22 opgaver med delopgaver og 15 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek.

Forløbet består af 7 fagtekster, 22 opgaver med delopgaver og 15 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek. Mad nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 9 lektioner Præsentation: Forløbet Mad nok til alle er placeret i biologifokus.dk, fysik-kemifokus.dk og geografifokus 9. klasse, og er skrevet til arbejdet

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Version 7.0 Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning bruges bakterier og mikroorganismer til at nedbryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution KBH SYD, HF & VUC, Hvidovre afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 13-14 Institution Vestegnen HF VUC Albertslund og Rødovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu maj 2013 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere