Kredsformandens beretning for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kredsformandens beretning for 2010"

Transkript

1

2

3 Ordinær generalforsamling, Kreds 47, Suså, 19. januar 2011 Kredsformandens beretning for 2010 Det har været et særdeles godt og betydningsfuldt år for Kreds 47, Suså med afholdelse af HAS, medlemsfremgang til nu mere end 100 medlemmer og udvidelse af træningspladsen. HAS 2010 Det var første gang, at kredsen afholdt hovedklubbens HAS, det største avlsarrangement i klubben, og der blev ydet en meget stor indsats af kredsens medlemmer og medlemmer fra andre kredse, venner, familier, bekendte, Kredsen gik til opgaven fuld af optimisme og med mange idéer til fornyelser, bl.a. ny tidsplan, nye klasser (Hvalpe 6-9 mdr. og Veteraner), medhjælpertelt (Backstage-område), Tombola, Events,... Det var derfor helt ufortjent, at kredsen uden at være blevet hørt skulle opleve at blive hængt ud af et medlem af Kreds 47, Suså og Hovedbestyrelsen (HB) i referater på hjemmesiden og i Schæferhunden. I strid med hidtidig praksis og Samarbejdsaftale krævede HB budgetter for arrangementet og kun 2 måneder før arrangementets truede HB med, at kredsen ville få frataget arrangementet, hvis kredsen ikke også afleverede kredsens årsregnskab. Ligeledes i strid med hidtidig praksis og trods protester fra Schæferhundens redaktør blev kredsen efterfølgende afkrævet betaling for 2 annoncer i Schæferhunden, hvoraf opkrævningen for den ene nu er blevet annulleret. Efter arrangementet har HB i et referat på hjemmesiden og i Schæferhunden bl.a. konstateret, at der var mangel på toiletpapir... Heldigvis har vi fra rigtig mange deltagere og gæster modtaget mange roser for arrangementet, hvor det meste lykkedes som planlagt og det var kun få ting som kunne gøres bedre. Når det økonomiske resultat (trods finanskrisen) samtidig blev det bedste nogensinde i Schæferhundeklubben, så kan vi kun være tilfredse og stolte. Tak til alle hjælpere, sponsorer og præmiegivere. Medlemstal Efter mere end 20 år har kredsen nu igen 3 repræsentanter til Repræsentantskabsmødet, idet medlemstallet den 1. december var 108 medlemmer. Medlemstallet ved årsskiftet er ikke oplyst, men det anslås til at være ca. 100 medlemmer, heraf 10 ungdomsmedlemmer. Der er i år givet afslag på flere ansøgninger om kredsskifte, fordi det skønnedes, at kredsens og ansøgernes interesser ikke passede sammen. Velkommen til alle nye medlemmer. Udvidelse af træningsplads Fordi ronderingsbanen er på den nederste størrelsesgrænse og fordi aktiviteten på træningspladsen flere dage om ugen er meget stor, har det længe været et stort ønske at kunne udvide træningspladsen enten ved tilkøb eller forpagtning af jord. På grund af økonomi var tilkøb ikke en mulighed, men der er indgået en aftale om forpagtning af kvm. i 8 år med mulighed for forlængelse.

4 Det nye areal blev sent i efteråret tilsået med græs, men det vil sandsynligvis være nødvendigt med en eftersåning til foråret, hvorfor det nye areal først bliver klar til brug hen over sommeren. Bestyrelsen fremlægger et forslag til indretning af pladsen, men andre forslag er velkomne. Der er allerede indkøbt et nyt klatrespring og et nyt flugtspring, men den udvidede træningsplads skal også indrettes med nye skjul, lysmaster og hegn. Træningspladsen bliver således udvidet til ca. 4 gange den nuværende plads, så der skal findes en ny løsning på græsslåning med vægt på såvel økonomi som tidsforbrug. Bestyrelsen fremlægger et forslag på generalforsamlingen til beslutning om Indgåelse af serviceaftale eller Køb af ny/brugt traktor eller plæneklipper. Støtte fra Tuborgfondet Fra Tuborgfondet har kredsen modtaget kr , i støtte til køb af agilityredskaber. Der er nu indkøbt spring med bomme, spring med plade og kost, dæk, slalom, vippe og balancebom, fremstillet i aluminium og malet. Tak til Tuborgfondet. Medlemsskab af DGI Som medlem af DGI får kredsen bl.a. adgang til flere kollektive forsikringer med både den lovpligtige og den frivillige arbejdsskadeforsikring som dækker kredsens frivillige hjælpere i dagligdagen og til arrangementer samt giver mulighed for at deltage og afholde kurser med tilskud. BHU (v/lene Stoico og Hanne Nielsen) Resultater i blev endnu et begivenhedsrigt hundeår, vi afløste Svein og Heino i BHU og vi har prøvet at løse opgaven så godt som muligt. Vi har afholdt brugsprøver 4 gange og køreprøver 2 gange, der har deltaget 43 hunde og hundeførere. Vi har 9 som har bestået brugsprøver på hjemmebane og 22 som har været til køreprøver. Vi har haft,7 hundeførere, som har bestået prøver på udebane, heraf 2 som har været til BHP I DM, Desuden har vi også haft gæster til vores prøver, som er taget herfra med deres prøver bestået. Der har været afholdt flere kurser i årets løb. Desværre er en del af hovedklubbens kurser blevet aflyst i 2010 på grund af for få tilmeldinger. De kurser som er afholdt i vores Kreds regi har til gengæld været en succes med fuldt antal kursusdeltagere. Der har i 2010 været eksterne hjælpere til sportræningen, John Sinding har været en stor inspirator. Plan for 2011 Der vil evt. også i 2011 blive gjort brug af eksterne trænere. Vi håber desuden på at kunne skaffe instruktører udefra til hundeførerkurser i 2011 og der vil også blive bestilt flere Hovedklubkurser i Tak til trænere, figuranter og andre aktive for et godt samarbejde på pladsen og i klubben, vi ser frem til endnu et år med mange opgaver, prøver.

5 AU Næsten alle mandage har der på været afholdt ringtræning på træningspladsen indtil medio november, hvor træningen blev flyttet til ridehallen på Sletskovvej 13, Herlufmagle som venligst er stillet rådighed af Lene Jæger. Tak for sponsoratet. Indendørs kombiskue 2010 med tysk og norsk dommer (Norbert Scharschmidt og Leif Vidar Belgen) og tombola og 2. Uofficielle udstilling for Langstockhårede med Sven Erik Lundkvist som dommer blev afholdt på Rideskolen Bavnehøj ultimo februar med i alt 152 tilmeldte. Faciliteterne er nu meget nedslidte og vi vil fremover ikke længere benytte Rideskolen Bavnehøj. Flere hunde fra kredsen har i årets løb deltaget i udstillinger og 3 hunde deltog i HAS. Tillykke til alle med de opnåede resultater. Klubhus og træningsplads I år har der været afholdt en arbejdsdag, hvor der blev udført mindre vedligeholdelse af vejen, maling af træværk og oprydning. Endnu en 20 fods container er indkøbt og opstillet, så der nu er god plads til kredsens udstyr. Klubhusets tag holder heldigvis stadigvæk tæt efter sidste år reparationer, men for at være på forkant er der indhentet tilbud på evt. udskiftning af taget. Prisen for dette står imidlertid hverken i et rimeligt forhold til, hvad et nyt klubhus vil koste eller til at klubhuset stadig består af nogle gamle skurvogne. Det er derfor bestyrelsens indstilling, at klubhuset fremover kun gives lettere vedligeholdelse tilbygning af overdækning på terrassen og færdiggørelse af toiletvognen, indtil det sandsynligvis om 5-10 år er nødvendigt og/eller muligt at bygge et helt nyt klubhus. Tak til pladsmand, Svend Jensen, som har stået for vedligeholdelse og græsslåning m.m. og til vores nabo, slagteriet, for lån af parkeringsplads og til landmanden for lån af sporarealer. Café 47 I år har Kurt Jensen stået for indkøb af drikkevarer og flere medlemmer har ad hoc skiftedes til at lave mad og passe caféen de fleste mandage og ved prøver, kurser m.m. og det har givet et solidt bidrag til kredsens sociale liv og indtjening. Tak for jeres indsats. Hjemmesiden Antal besøg er igen steget til , hvilket er et plus på 58% i forhold til 2008 har der været en stigning på 125%. En ny hjemmeside er i støbeskeen, idet Rene Tabel nu afprøver flere systemer og flere layout. Benny Stoico har tilbudt at være ny redaktør af hjemmesiden.

6 Kredsbladet På sidste års generalforsamling gik medlemmerne ind for, at det nye flotte kredsblad, trods store udgifter, fortsat skulle trykkes i farver hos et professionelt trykkeri og således er der i år udgivet 2 numre af kredsbladet med flere indlæg fra medlemmerne. Ved at skifte til et nyt trykkeri vil der fremover kunne opnås 40% besparelse. Endnu engang tak til Poul-Erik Nissen for det meget flotte kredsblad. Ny redaktør søges. Festudvalget Årets første fest var fastelavnsfest med tøndeslagning og slikposer til de udklædte børn til stor glæde og hygge for børn og voksne. Til Midsommer-festen var der igen i år arrangeret levende musik denne gang som surprise med Johnny Tabel og Ole Bang. I festen for hele familien deltog mange børn og voksne med medbragt kød til grillen, mens festudvalget stod for fælles salater og andet tilbehør, forskellige spil og lege for børn og barnlige sjæle, bl.a. rundbold, gummistøvlekast, Traditionen tro var kredsfesten med god mad, musik, pokaler til årets bedste, spil med flotte gevinster og rigtig hyggelig stemning. Inden jul blev der holdt julehyggedag med gløgg og æbleskiver og pakkeleg. Tak til arrangørerne. Økonomi Via resultatet af den primære drift og det ekstraordinært store overskud fra HAS, har det været muligt at indfri banklånet før tid, så kredsen nu ikke blot er gældfri, men også er godt polstret til fremtiden. Bestyrelsen Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvori suppleanterne og BHU-formand også har deltaget og alle har løbende modtaget post og korrespondance til orientering. Arrangementer 2011 Der er planlagt disse arrangementer: Fastelavnsfest med tøndeslagning Indendørs kombiskue 2011 med 2 tyske dommere (Leonhard Schweikert og Bernhard Norda) og tombola samt Foredrag/Debataften aftenen før. Officielle udstilling for Langstockhårede schæferhunde Kredsens 30-års jubilæum og indvielsen af den udvidede træningsplads fejres samtidig med Midsommerfesten Certifikatudstilling Kredsfest Julehygge. Til arrangementerne er der brug for flere hjælpere i løbet af dagen og til opstilling og nedtagning, så alle er velkomne til at være med.

7 Visioner Kredsen skal fortsat arbejde for: at kredsen er et rart sted at være for alle at træner og figurantstaben videreuddannes og udvides at medlemstallet og indskrivningen fastholdes at der lejlighedsvis afholdes store arrangementer (HAS / DM BHP3) at der udvikles nye sportslige og sociale aktiviteter, f.eks. træning og konkurrencer i Agility. Til slut en særlig tak til alle dem som frivilligt og ulønnet bruger tid på at få stort og småt i kredsen til at fungere, selvom de fleste også har hund(e) som skal trænes, har en familie, har et arbejde og har meget andet at se til. Det kan derfor ikke altid forventes, at andre sørger for at tingene foregår lige så hurtigt og sådan, som det måske kunne ønskes, men alle er velkomne til at deltage i fællesskabet. Alle medlemmer og deres familier ønskes en god sundhed og et lykkeligt 2011, både med og uden hund. Med venlig hilsen Tommy Jensen

8 Ordinær generalforsamling, Kreds 47, Suså, 19. januar 2011 Forslag 1 (Bestyrelsen) Køb af professionel plæneklipper Med udvidelsen af træningspladsen vil græsslåningen tage 4 gange så lang tid, 8-10 timer, med det nuværende udstyr og derfor har bestyrelsen overvejet disse alternativer: 1) Tilbud om professionel græsslåning a) NK Parkafdelingen: kr. 625,00 pr. time for 20 gange á 2½ time: kr ,b) Byggestart.dk / CR Kompleks, Toreby L.: gange: kr ,c) Folis Haveservice: kr. 562,50 pr. time for 20 gange á 3 timer: kr ,d) Byggestart.dk / Grønt Design, Tappernøje: kr , pr. gang for 20 gange: kr ,- 2) Køb af brugt maskine a) Brugt redskabsbærer John Deere F935 årgang 1995 kørt timer: kr ,- 3) Køb af ny maskine a) Ny kinesisk minitraktor med plænedæk og græsklipper: kr ,b) Ny græsklipper Snapper EZT2050 Zero Turn med stor kapacitet: nedsat fra kr , (kr ,-) til kr , Forventet tidsforbrug til slåning af kvm: 2-2½ timer 2 års garanti Forventet årlig vedligeholdelse: Olie og filterskift, slibning af knive m.m. eller nye knive og evt. ny rem, i alt ca. kr , Maskinens forventede levetid: år. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kredsen køber en ny græsklipper Snapper EZT2050 Zero Turn.

9 Ordinær generalforsamling, Kreds 47, Suså, 19. januar 2011 Forslag 2 (Bestyrelsen) Løbende hensættelse til et nyt klubhus Klubhusets tag holder heldigvis stadigvæk tæt efter sidste år reparationer, men for at være på forkant er der indhentet tilbud på evt. udskiftning af taget. Prisen for dette står imidlertid hverken i et rimeligt forhold til, hvad et nyt klubhus vil koste eller til at klubhuset stadig består af nogle gamle skurvogne. Det er derfor bestyrelsens indstilling, at klubhuset fremover kun gives lettere vedligeholdelse tilbygning af overdækning på terrassen og færdiggørelse af toiletvognen, indtil det sandsynligvis om 5-10 år er nødvendigt og/eller muligt at bygge et helt nyt klubhus. Et nyt fritidshus kan typisk købes færdigt for ca. kr , eller som medbyg for kr , afhængigt af, hvor meget frivilligt arbejde der ydes. Hos Lokale og Anlægsfonden kan søges tilskud til projekter med en samlet værdi mellem kr , og kr ,-, hvortil der støttes med op til 1/3 af de samlede projektudgifter, dog maks. kr ,-. Der er også mulighed for støtte fra andre fonde. Bestyrelsen foreslår, at kredsen løbende båndlægger overskud/midler til et nyt klubhus, horisont 5-10 år.

10 Ordinær generalforsamling, Kreds 47, Suså, 19. januar 2011 Forslag 3 (Bestyrelsen) Træningsgebyr for trænere og figuranter Bestyrelsen har drøftet forslag om at tilbyde trænere og figuranter gratis træning eller at afsætte en pulje til kursus, erkendtligheder og sociale arrangementer for trænerfællesskabet. På trænermødet den 5. januar 2011 var flere instruktører utilfredse med, at de skal betale træningsgebyr. Der er p.t. 6 trænere og 5 figuranter samt 4 føl. Spørgsmålet til drøftelse og beslutning er om trænere og figuranter - og evt. andre med tillidshverv - skal tilbydes hel/delvis gratis træning (for 1 hund).

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere