Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Indtjeningsfremgang i 3. kvartal Bestyrelsen for RTX Telecom A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret 2010/11 (perioden ). Hovedpunkter i delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 for RTX Telecom koncernen Omsætningen i 3. kvartal blev på DKK 50,2 mio. mod DKK 57,6 mio. i samme periode sidste år. Omsætningen dækker over omsætningsfremgang i RTX Technology, mens RTX Products omsatte mindre som følge af produktudfasning. Koncernens bruttoavance er i 3. kvartal af regnskabsåret 2010/11 på 60,0% sammenlignet med en bruttoavance på 50,0% i samme periode året før. Den forbedrede bruttoavance betyder, at koncernens bruttoresultat i 3. kvartal er DKK 1,3 mio. bedre end i 3. kvartal 2009/10 på trods af en omsætningstilbagegang på DKK 7,4 mio. Resultat af primær drift (EBIT) udgør DKK 2,7 mio. mod DKK 1,2 mio. i samme periode sidste år. Resultat efter skat for de fortsættende aktiviteter udgør DKK 2,8 mio. mod DKK 1,3 mio. i samme periode sidste år. Koncernens cashflow fra driftsaktiviteterne er i 3. kvartal negativt med DKK -5,1 mio. sammenlignet med DKK 12,6 mio. i samme periode sidste år. Dette skyldes primært, at et par af selskabets større kunder har trukket betalingerne til umiddelbart efter RTX s kvartalsafslutning. Koncernen har i 3. kvartal fortsat investeringerne i de egenfinansierede udviklingsaktiviteter, og der er fortsat fokus på lanceringen af selskabets nye VoIP baserede telefonsystem. På den baggrund forventer ledelsen en positiv udvikling i omsætningen i selskabets 4. kvartal. RTX Telecom A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby, Danmark Tel : Fax : VAT# : DK Web :

2 Med udgangspunkt i resultatet for regnskabsårets første tre kvartaler samt forventningerne til 4. kvartal fastholder koncernen forventningerne til omsætningen i 2010/11 til det samme niveau som året før (DKK mio.), og forventer fortsat, at resultat af primær drift (EBIT) bliver i intervallet DKK 8-10 mio. Med venlig hilsen Jens Alder Formand for bestyrelsen Jesper Mailind Administrerende direktør Spørgsmål og yderligere oplysninger: Administrerende direktør Jesper Mailind, tlf Bilag Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 indeholdende: Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsesberetning Resultatopgørelse for koncernen Balance for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 2 af 13

3 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (ikke revideret) Beløb i DKK mio. 3. kvartal 2010/11 3. kvartal 2009/ Hele året 2009/10 Resultatposter Nettoomsætning 50,2 57,6 141,6 161,9 220,7 Bruttoresultat 30,1 28,8 84,8 84,5 114,7 Resultat af primær drift (EBIT) 2,7 1,2 5,4 6,5 13,4 Finansielle poster, netto 0,2 0,5 0,7 1,4 0,8 Resultat før skat 2,8 1,7 6,0 7,9 14,2 Resultat for fortsættende aktiviteter 2,8 1,3 5,5 7,6 13,9 Resultat for ophørte aktiviteter 0,0-2,3-2,3-7,5-29,0 Periodens resultat 2,8-1,0 3,1 0,1-15,1 Balanceposter Likvide beholdninger og værdipapirer 59,1 73,1 59,1 73,1 71,4 Aktiver i alt 213,3 249,8 213,3 249,8 231,6 Egenkapital 147,2 161,8 147,2 161,8 145,2 Forpligtelser 66,1 88,0 66,1 88,0 86,4 Øvrige hovedtal Udviklingsomkostninger (fortsættende aktiviteter) 7,0 4,0 21,5 9,3 16,7 Af- og nedskrivninger 0,6 0,9 1,7 2,7 3,4 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -5,1 12,6 6,9 22,3 45,8 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -3,3 0,1-9,4 0,7 13,4 Investering i materielle aktiver 0,1 0,0 0,8 0,3 0,3 Ændring i likvider -9,0 9,9-6,6 13,8 27,9 Nøgletal Vækst i nettoomsætning (procent) -12,9 27,3-12,5 16,2 15,1 Overskudsgrad (procent) 5,4 2,1 3,8 4,0 6,1 Afkast af investeret kapital (procent) 2) 2,9-0,9 4,9 0,1 12,1 Egenkapitalens forrentning (procent) 2) 1,9-0,6 2,1 0,1 8,3 Egenkapitalandel (procent) 69,0 64,8 69,0 64,8 62,7 Beskæftigelse Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) Aktier Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5 Periodens resultat (EPS) 1) 0,3-0,1 0,3 0,0-1,6 Periodens resultat udvandet (DEPS) 1) 0,3-0,1 0,3 0,0-1,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 1) -0,6 1,4 0,7 2,4 4,9 Indre værdi 15,8 17,4 15,8 17,4 15,6 Børskurs 13,9 12,9 13,9 12,9 13,7 Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2009/10. Delårsrapporten er aflagt efter bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2009/10. 1) Ikke omregnet til helårstal. 2) Omregnet til helårstal. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 3 af 13

4 LEDELSESBERETNING Kommentarer til udviklingen i 3. kvartal af regnskabsåret 2010/11 Aktiviteter Som omtalt i selskabsmeddelelsen for 2. kvartal oplever RTX Products også i 3. kvartal 2010/11 en vækst i forretningsområdets telefoniprodukter til Enterprise sektoren samt fortsat interesse fra en lang række kunder for det nye IP DECT produkt til SME området (Small and Medium Size Business). Omsætningsfremgangen for selskabets Enterprise produkter er dog ikke nok til at modsvare udfasningen af et kundespecifikt lav-margin TLE produkt samt den senere lancering af det nye VoIP baserede telefonsystem, som er forklaringen på, at forretningsområdet omsætningsmæssigt samlet set går tilbage med DKK 5,8 mio. sammenlignet med 3. kvartal 2009/10. Forretningsområdets nye VoIP baserede telefonsystem er blevet positivt modtaget i markedet, men indtil videre er der i selskabets 3. kvartal kun en beskeden effekt på omsætningen, da der er tale om leverancer af systemer til test. Den egentlige markedsintroduktion finder for en række kunders vedkommende sted i 4. kvartal. RTX Technology har i 3. kvartal realiseret en omsætning, som er DKK 1,9 mio. bedre end 3. kvartal sidste år. Både blandt eksisterende og nye kunder opleves en fortsat interesse i at investere i produktudvikling, hvilket afspejler sig i en stigende ordrebeholdning for RTX Technology. Koncernen realiserede i 3. kvartal 2010/11 en bruttoavance på 60,0% sammenlignet med en bruttoavance på 50,0% i samme periode året før. Forbedringen i bruttoavancen sker som følge af en gunstig udvikling i kunde- og produktmikset, samt en øget indsats i koncernen på at sikre en tilfredsstillende margin i de indgåede aftaler. Forbedringen i bruttoavancen er årsagen til, at der er en fremgang på DKK 1,3 mio. i bruttoresultatet i 3. kvartal 2010/11 sammenlignet med 3. kvartal 2009/10. Omtale af koncernens regnskabstal for 3. kvartal af 2010/11 I 3. kvartal af regnskabsåret 2010/11 realiserede koncernen en nettoomsætning på DKK 50,2 mio. sammenlignet med DKK 57,6 mio. i samme periode sidste år svarende til et fald i nettoomsætningen på 12,9%. For de enkelte forretningsenheder opnåede RTX Technology en nettoomsætning på DKK 18,4 mio. svarende til en fremgang på 11,3%, mens RTX Products opnåede en nettoomsætning på DKK 33,1 mio. svarende til et fald i nettoomsætningen på 14,9%. Mens omsætningen faldt med DKK 7,4 mio. fra 3. kvartal 2009/10 sammenlignet med 3. kvartal 2010/11 faldt vareforbruget mv. fra DKK 28,8 mio. til DKK 20,1 mio. svarende til et fald på DKK 8,7 mio. i samme periode. Det betyder, at bruttoresultatet blev forbedret med DKK 1,3 mio. i perioden. Andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger udgør samlet set DKK 30,2 mio., hvilket er DKK 3,4 mio. mere end for samme periode i 2009/10. Det øgede omkostningsniveau er resultatet af den øgede fokusering på egenfinansieret udvikling, som blev indledt i løbet af 2009/10. De egenfinansierede udviklingsomkostninger udgør DKK 7,0 mio. i 3. kvartal sammenlignet med året før, hvor de tilsvarende (fortsættende aktiviteter) udgjorde DKK 4,0 mio. Udviklingsomkostningerne (før aktivering) til egenfinansieret udvikling stiger således med DKK 3,0 mio. Af de afholdte udviklingsomkostninger på DKK 7,0 mio. opfylder de DKK 3,4 mio. kriterierne for aktivering. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 4 af 13

5 Resultat af primær drift (EBIT) for 3. kvartal af 2010/11 blev DKK 2,7 mio. mod DKK 1,2 mio. i samme periode sidste år svarende til en forbedring på DKK 1,5 mio. Finansielle poster, netto, blev en indtægt på DKK 0,2 mio. sammenlignet med en indtægt på DKK 0,5 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen skyldes udsving i valutakurserne. Periodens resultat før skat for de fortsættende aktiviteter for 3. kvartal af 2010/11 blev samlet set et overskud på DKK 2,8 mio. mod et overskud på DKK 1,7 mio. i samme periode sidste år. Periodens resultat efter skat, inklusiv effekten fra ophørte aktiviteter, blev et resultat på DKK 2,8 mio. for 3. kvartal af 2010/11 sammenlignet med et underskud på DKK 1,0 mio. for samme periode året før svarende til en resultatfremgang på DKK 3,8 mio. i kvartalet. Koncernens egenkapital er i regnskabsårets første 9 måneder af 2010/11 forøget med DKK 2,0 mio., fra DKK 145,2 mio. til DKK 147,2 mio. Egenkapitalandelen udgør 69,0%, hvilket er en stigning på 4,2 procent-point i forhold til samme tidspunkt sidste år. Koncernens balancesum udgjorde pr. 30. juni 2011 DKK 213,3 mio., svarende til et fald på DKK 36,5 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Faldet i balancesummen kan opdeles i en stigning i de langfristede aktiver på DKK 10,8 mio. og et fald i de kortfristede aktiver på DKK 47,3 mio. Stigningen i de langsigtede aktiver skyldes primært investeringerne i egenfinansieret udvikling. Faldet i de kortfristede aktiver er primært som følge af et fald i varebeholdninger fra DKK 29,9 mio. til DKK 9,1 mio. samt udviklingen i tilgodehavender, der falder fra DKK 58,2 mio. til DKK 45,5 mio. Dertil kommer, at beholdningen af værdipapirer er reduceret fra DKK 64,7 mio. til DKK 45,8 mio., samt at den likvide beholdning er steget fra DKK 8,4 mio. til DKK 13,3 mio. Koncernen havde et negativt cashflow fra driftsaktiviteterne i 3. kvartal 2010/11 på DKK -5,1 mio. sammenlignet med DKK 12,6 mio. i 3. kvartal 2009/10. Årsagen til dette er ændringen i tilgodehavender, hvor betalingerne fra et par af selskabets større kunder først er indbetalt i 4. kvartal efter forfald i 3. kvartal. Investeringen i egenfinansieret udvikling er hovedårsagen til at pengestrømme fra investeringsaktiviteter er negativ med DKK -3,3 mio. i 3. kvartal. Koncernens samlede cashflow blev på DKK -9,0 mio. i 3. kvartal 2010/11 sammenlignet med DKK 9,8 mio. i 3. kvartal i 2009/10. Koncernens likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde pr. 30. juni 2011 DKK 59,1 mio., hvilket er DKK 8,8 mio. lavere end ved regnskabsårets start, og et fald på DKK 11,2 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 5 af 13

6 Forventninger til regnskabsåret 2010/11 fastholdes Koncernen forventer en omsætning i niveau med sidste års omsætning på DKK mio, samt et resultat af primær drift (EBIT) i intervallet DKK 8-10 mio. Risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret 2010/11 Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter, integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving. Finanskalender Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger indtil 31. januar 2012: November 2011 Årsrapport for 2010/11 Januar 2012 Ordinær generalforsamling RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 6 af 13

7 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal af regnskabsåret 2010/11 (perioden ) for RTX Telecom A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 3. kvartal af 2010/11. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Nørresundby, den 18. august 2011 Direktion Jesper Mailind Administrerende direktør Bestyrelse Jens Alder Peter Thostrup Jørgen Dalby-Jakobsen Formand for bestyrelsen Næstformand Medarbejderrepræsentant Jens Hansen Rune Strøm Jensen Karsten Vandrup Medarbejderrepræsentant RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 7 af 13

8 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN (ikke revideret) 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK Note 2010/ / /10 Nettoomsætning Vareforbrug mv. (20.071) (28.778) (56.814) (77.384) ( ) Andre eksterne omkostninger (9.100) (7.906) (24.232) (21.492) (27.326) Personaleomkostninger (21.096) (18.853) (64.235) (53.797) (73.342) Værdi af eget arbejde opført under aktiverne Af- og nedskrivninger (598) (872) (1.705) (2.745) (3.402) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (224) (437) (891) (2.728) (1.760) Resultat før skat for fortsættende aktiviteter Skat af periodens resultat for fortsættende aktiviteter (62) (364) (583) (250) (232) Resultat for fortsættende aktiviteter Resultat for ophørte aktiviteter 0 (2.308) (2.320) (7.538) (29.033) Periodens resultat (976) (15.085) Resultat pr. aktie (EPS) Fortsættende og ophørte aktiviteter (DKK) 0,3 (0,1) 0,3 0,0 (1,6) Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet (DKK) 0,3 (0,1) 0,3 0,0 (1,6) Fortsættende aktiviteter (DKK) 0,3 0,1 0,6 0,8 1,5 Fortsættende aktiviteter, udvandet (DKK) 0,3 0,1 0,6 0,8 1,5 RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 8 af 13

9 BALANCE FOR KONCERNEN (ikke revideret) Beløb i DKK Aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning Licensrettigheder Goodwill Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Deposita Udskudte skatteaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 9 af 13

10 BALANCE FOR KONCERNEN (ikke revideret) Beløb i DKK Passiver Aktiekapital Overkurs ved emissioner Overført resultat ( ) ( ) ( ) Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser (1.522) (1.469) (1.312) Egenkapital Prioritetsgæld Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Medarbejderobligationer Langfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Selskabsskat Hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 10 af 13

11 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN (ikke revideret) Overkurs Aktie- ved emis- Overført Minoritets- Beløb i DKK kapital sioner resultat interesser I alt Egenkapital ( ) (942) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder (206) 935 Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen (206) Periodens resultat (321) 95 Totalindkomst for perioden (527) Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt Øvrige transaktioner Egenkapital ( ) (1.469) Egenkapital ( ) (1.312) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 0 0 (1.798) (38) (1.836) Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer 0 0 (111) 0 (111) Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen 0 0 (1.909) (38) (1.947) Periodens resultat (172) Totalindkomst for perioden (210) Aktiebaseret vederlæggelse inkl. skatteeffekt Øvrige transaktioner Egenkapital ( ) (1.522) Aktiekapitalen på DKK består af aktier à DKK 5. Koncernen ejer egne aktier pr ( aktier pr ). Der er ingen aktier med særlige rettigheder. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 11 af 13

12 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN (ikke revideret) 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK / / /10 Resultat af primær drift (EBIT) Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Af- og nedskrivninger Andre poster uden likviditetseffekt 98 (1.907) (1.505) (11.853) Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (1.343) (1.753) Ændring i tilgodehavender (7.047) (1.381) Ændring i leverandørgæld mv. (224) (11.847) Pengestrømme fra primær drift (5.259) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (224) (437) (891) (2.728) (1.760) Betalt selskabsskat (62) 0 (583) 11 (27) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (5.140) Køb af udviklingsprojekter (3.355) 0 (10.695) 0 (2.820) Køb af virksomheder og aktiviteter Køb af materielle aktiver (61) (44) (773) (286) (300) Salg af materielle aktiver Køb af andre langfristede aktiver (137) Salg af andre langfristede aktiver Provenu ved indfrielse af kortfristede værdipapirer (over 3 måneder) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (3.298) 96 (9.373) Optagelse af langfristet gæld (5) Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld (596) (577) (1.778) (1.693) (2.272) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (596) (577) (1.778) (1.693) (2.277) Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 0 (2.308) (2.320) (7.538) (29.033) Ændring i likvider (9.034) (6.569) Likvider ved periodens begyndelse, netto (4.152) (8.056) (8.056) Likvider ved periodens slutning, netto Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitutter 0 (2.710) 0 (2.710) (3.519) Likvider ved periodens slutning, netto RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 12 af 13

13 NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2009/10 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2009/10 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal 2010, medmindre andet er angivet. Visse nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2010/11. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten. 2. Nettoomsætning i koncernen 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK / / /10 Forretningssegmenter RTX Technology RTX Products Ikke fordelte poster (1.421) (1.666) I alt Geografiske segmenter Danmark Europa i øvrigt Asien og Australien Nord- og Sydamerika Afrika I alt Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Denne delårsrapport indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Disse udsagn kan påvirkes af risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser, som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet men er ikke begrænset til at omfatte generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid for komponenter samt valutakurs- og renteudsving. Risici og usikkerhedsfaktorer er yderligere uddybet i årsrapporten for 2009/10. RTX Telecom er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. RTX Telecom A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 Side 13 af 13

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 9. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 7/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden 01.01.2011-31.03.2011)

Læs mere

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 Selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 1/15 Nørresundby, den 24.august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 49/2015 Antal sider: 15 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 SELSKABSMEDDELELSE TIL NASDAQ COPENHAGEN A/S OG PRESSEN RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 NØRRESUNDBY, DEN 2. MAJ 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 28/2017 ANTAL SIDER: 14 1/14 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 SELSKABSMEDDELELSE til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 1/14 Nørresundby, den 25. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 56/2016 Antal sider: 14 DELÅRSRAPPORT FOR 3.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 SELSKABSMEDDELELSE til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 1/15 Nørresundby, den 25. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 65/2015 Antal sider: 15 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere