Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab"

Transkript

1 FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts FOA-medlemmer har medvirket svarende til 55 % af de inviterede. 1. Hovedkonklusionerne er: De vigtigste egenskaber for en leder er ifølge FOAs medlemmer at kunne - håndtere konflikter - lytte til medarbejderne - støtte medarbejderne. Andre typer egenskaber så som faglig dygtighed, autoritet og evne til at skabe resultater anses som mindre vigtige. De kvindelige og de mandlige medlemmer er stort set enige om, hvilke egenskaber der er de vigtigste for en god leder. I gennemsnit er FOAs medlemmer mest tilfredse med deres egne lederes (1) faglige dygtighed, (2) evne til at kunne træffe beslutninger og (3) evne til at uddelegere. FOAs medlemmer er mindst tilfredse med deres egne lederes (1) evne til at udvise autoritet, (2) evne til at håndtere konflikter samt (3) evne til at fremme en teamånd. De lederegenskaber, som FOAs medlemmer er blevet bedt om at bedømme vigtigheden af, er hentet fra en større personalepolitisk undersøgelse fra 2006 blandt kommunalt og regionalt ansatte 2. FOA-medlemmernes rangordning af lederegenskaber ligger stort set på linje med rangordningen i undersøgelsen fra FOA-medlemmernes tilfredshed med egen nærmeste leder ligger stort på linje med den tilfredshed, som blev fundet i den personalepolitiske undersøgelse fra De fire egenskaber, de kommunalt ansatte var henholdsvis mest og mindst tilfredse med i 2006, er de samme fire, som FOAs medlemmer har udpeget. 1 Svarprocenten i undersøgelsen som helhed var samlet set lige under 60 %. 2 Personalepolitisk undersøgelse 2006 blandt ansatte i amter og kommuner. TNS Gallup, juni Kan bl.a. findes her:

2 2 Efterspurgte lederegenskaber blandt FOAs medlemmer Figur 1 nedenunder viser, at de tre egenskaber hos en god leder, som flest FOA-medlemmer finder vigtige, er: 1. At kunne håndtere konflikter 2. At lytte til medarbejderne 3. At støtte medarbejderne Figur 1: Rangordning af forskellige lederegenskaber Hvilke af de følgende egenskaber mener du, er de vigtigste for en god leder? ,6% 62,4% 56,7% ,1% 49, 45, 41, 3 27,3% 25,1% 2 19,6% 19, 17,8% 1 6,7% 4,3% 0,3% Ingen af ovenstående/ved ikke At skabe resultater At have autoritet At kunne fremme en teamånd At kunne vise indlevelse At kunne uddelegere At kunne formulere klare mål At være fagligt dygtig At kunne motivere medarbejderne At informere åbent om forh. af betydn. for arbejdspladsen At kunne træffe beslutninger At anerkende en god indsats At støtte medarbejderne At lytte til medarbejderne At kunne håndtere konflikter Antal svarpersoner: Procenterne summerer ikke til 100, da svarpersonerne kunne angive op til fem egenskaber. I gennemsnit angav hver respondent 4,91 egenskaber.

3 3 Efterspurgte lederegenskaber hos mænd og kvinder Har mænd og kvinder forskellige holdninger til ønskelige egenskaber hos en leder? Dette undersøges kort i tabel 1 nedenunder ved at se på, om rangordningerne ligner hinanden. I tabellen ses, at mænd og kvinders rangordning er stort set ens. 3 Tabel 1. Rangordning af mænd og kvinders efterspurgte egenskaber hos deres leder Egenskab hos kvinder hos mænd At kunne håndtere konflikter 1 2 At lytte til medarbejderne 2 3 At støtte medarbejderne 3 1 At anerkende en god indsats 4 4 At kunne træffe beslutninger 5 5 At informere åbent om forhold af betydning for 6 arbejdspladsen 7 At kunne motivere medarbejderne 7 6 At være fagligt dygtig 8 11 At kunne formulere klare mål 9 9 At kunne vise indlevelse 10 8 At kunne uddelegere At kunne fremme en teamånd At have autoritet At skabe resultater Spearman s ρ = 0,94 4 Antal svarpersoner: (heraf kvinder og 157 mænd) 3 En statistisk analyse bekræfter denne observation, idet korrelationen mellem rangordningen er statistisk signifikant og meget tæt på 1 (ρ = 0,94). 4 Test for om ρ kan antages at være forskellig fra 0: ρ ~ t(12) => p < 0,001. Konklusion: med meget stor sandsynlighed er ρ forskellig fra 0.

4 4 Efterspørgsel efter ledernes egenskaber blandt FOAs medlemmer sammenlignet med resultater fra personalepolitisk undersøgelse fra 2006 I dette afsnit sammenlignes svarene fra FOAs medlemmer om de vigtigste egenskaber for en god leder med svarene i en større personalepolitisk undersøgelse fra 2006 blandt kommunalt og regionalt ansatte 5. Tabel 2. Sammenligning af efterspurgte egenskaber blandt ansatte i kommuner og amter i 2006 og blandt FOAs medlemmer i Egenskab At kunne håndtere konflikter 1 1 At lytte til medarbejderne 4 2 At støtte medarbejderne 3 3 At anerkende en god indsats 7 4 At kunne træffe beslutninger 2 5 At informere åbent om forhold af betydning for 5 arbejdspladsen 6 At kunne motivere medarbejderne 6 7 At være fagligt dygtig 12 8 At kunne formulere klare mål 8 9 At kunne vise indlevelse 9 10 At kunne uddelegere At kunne fremme en teamånd At have autoritet At skabe resultater Spearman s ρ = 0,90 6 Sammenligningen er udført ved at sammenligne rangordningerne af egenskaber, idet forskellig struktur i de to undersøgelser gør, at procentfordelingerne ikke umiddelbart kan sammenlignes. Se tabel 2 ovenfor. Konklusionen er, at der er høj grad af overensstemmelse mellem de egenskaber, der blev efterspurgt i 2006, og de egenskaber, som FOAs medlemmer efterspørger nu. 5 Som tidligere nævnt er det flg. undersøgelse, der refereres til: Personalepolitisk undersøgelse 2006 blandt ansatte i amter og kommuner gennemført af TNS Gallup i juni måned Test for om ρ kan antages at være forskellig fra 0: ρ ~ t(12) => p < 0,001. Konklusion: med meget stor sandsynlighed er ρ forskellig fra 0.

5 5 Medlemmernes konkrete vurdering af egen leders egenskaber Figur 2 nedenunder viser den gennemsnitlige tilfredshed med egen nærmeste leder på en skala fra 1 til 5. Medlemmerne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad deres nærmeste leder besidder den pågældende egenskab med svarmuligheder fra i meget høj grad (svarende til talværdien 5) til slet ikke (svarende til talværdien 1). I figuren læses rangordningen fra venstre mod højre den egenskab med det laveste gennemsnitlige tilfredsniveau står længst til venstre. Det skal igen understreges, at kun de svarpersoner, der har angivet en egenskab som én af de fem vigtigste, er blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad deres nærmeste leder har denne egenskab. De fire egenskaber, som medlemmerne er mest tilfredse med, er: Faglig dygtighed Evne til at træffe beslutninger Evne til at uddelegere At kunne støtte medarbejderne De fire egenskaber, som medlemmerne er mindst tilfredse med, er: At have autoritet At kunne håndtere konflikter At kunne fremme en teamånd At kunne motivere medarbejderne Figur 2. Medlemmernes gennemsnitlige tilfredshed med egen leder fordelt på egenskaber. 3,5 Gennemsnitlig tilfredshed 3,0 2,5 2,0 2,02 2,08 2,18 2,26 2,30 2,31 2,32 2,33 2,37 2,41 2,47 2,51 2,56 2,82 1,5 At have autoritet At kunne håndtere konflikter At kunne fremme en temaånd At kunne motivere medarbejderne At kunne vise indlevelse At kunne anerkende en god indsats At kunne skabe resultater At kunne formulere klare mål At kunne informere åbent om forhold af betydning for arbejdspladsen Lederegenskab At kunne lytte til medarbejderne At kunne støtte medarbejderne At kunne uddelegere At kunne træffe beslutninger At være faglig dygtig

6 6 FOAs medlemmers tilfredshed med nærmeste leders egenskaber sammenlignet med personalepolitisk undersøgelse fra 2006 De fire egenskaber, som medlemmerne er mest og mindst tilfredse med, er de samme som dem, der blev fundet i undersøgelsen fra 2006 rækkefølgen er dog en smule forskellig, jf. tabel 2. De gennemsnitlige tilfredsheder i og 2009-undersøgelsen kan ikke umiddelbart sammenlignes, fordi strukturen i spørgsmålene er forskellig fra den ene undersøgelse til den anden. Tabel 2. Sammenligning af gennemsnitlige tilfredsheder i 2006 og De fire lederegenskaber som FOAs medlemmer var mest tilfredse med hos deres egen nærmeste leder Faglig dygtighed 1 1 Evne til at træffe beslutninger 2 2 Evne til at uddelegere 4 3 At kunne støtte medarbejderne 3 4 De fire lederegenskaber som FOAs medlemmer var mindst tilfredse med hos deres egen nærmeste leder At have autoritet At kunne håndtere konflikter At kunne fremme en teamånd At kunne motivere medarbejderne Konklusionen er altså, at FOAs medlemmer bedømmer deres nærmeste leder på stort set samme måde, som de kommunalt og regionalt ansatte gjorde i Svarfordelinger for tilfredsheden på de enkelte egenskaber For hver egenskab, som svarpersonerne har angivet som én af de vigtigste, er de pågældende derefter blevet spurgt om, i hvilket omfang deres egen leder besidder de efterspurgte egenskaber. Figurerne nedenunder viser svarfordelingerne på disse spørgsmål.

7 7 Figur 3: Vurdering af egen leders evne til kunne formulere klare mål 4 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne formulere klare mål 3 35,6% 3 24,1% ,2% 17, 1 4, 3,2% Antal svarpersoner: % af svarpersonerne mener, at deres nærmeste leder i høj eller meget høj grad evner at formulere klare mål, mens 20 % svarer i ringe grad eller slet ikke. Figur 4: Vurdering af egen leders evne til at informere åbent om forhold af betydning for arbejdspladsen 4 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at informere åbent om forhold af betydning for arbejdspladsen 3 34,4% 3 28,1% ,3% 16,9% 1 2,6% 2,6% Antal svarpersoner: 910 Lidt over 40 % af svarpersonerne mener, at deres nærmeste leder i høj eller meget høj grad evner at informere åbent om forhold af betydning for arbejdspladsen, mens 20 % svarer i ringe grad eller slet ikke.

8 8 Figur 5: Vurdering af egen leders evne til at kunne håndtere konflikter 4 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne håndtere konflikter 3 35,1% 3 24,6% 19,1% ,1% 1 5,4% 3,8% Antal svarpersoner: Lidt over 30 % mener, at deres nærmeste leder i høj eller meget høj grad evner at håndtere konflikter. Ligeledes mener 30 %, at dette kun gælder i ringe grad eller slet ikke. Figur 6: Vurdering af egen leders evne til at kunne træffe beslutninger I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne træffe beslutninger 4 36,3% 3 30,9% , ,4% 3,2% 1,2% Antal svarpersoner: 991 Næsten halvdelen mener, at deres nærmeste leder evner at træffe beslutninger, mens kun ca. 12 % mener det i ringe grad eller slet ikke.

9 9 Figur 7: Vurdering af egen leders evne til kunne udvise indlevelse I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne udvise indlevelse ,8% 30,4% 2 18,6% 1 15,1% 1 5,1% 3,1% Antal svarpersoner: 392 Lidt over 40 % mener, at deres egen leder evner at vise indlevelse i høj eller meget høj grad. Lidt over 20 % mener, at det kun i ringe grad eller slet ikke er tilfældet. Figur 8: Vurdering af egen leders evne til at kunne støtte medarbejderne 4 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne støtte medarbejderne 3 34,3% 3 25, 2 20,2% 1 14,1% 1 3,1% 2,8% Antal svarpersoner: Ca. 45 % mener, at deres leder evner at støtte medarbejderne i høj eller i meget høj grad. Under 20 % mener, at det i ringe grad eller slet ikke er tilfældet.

10 10 Figur 9: Vurdering af egne leders evne til at kunne motivere medarbejderne I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne motivere medarbejderne 4 36,6% , 2 18,4% 1 14, 1 4, 2,1% Antal svarpersoner: 828 Lige under 40 % mener, at deres egen leder evner at motivere medarbejderne i meget høj eller høj grad. Lige under 25 % mener, at dette i ringe grad eller slet ikke er tilfældet. Figur 10: Vurdering af egne leders evne til at kunne fremme teamånd. I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne fremme teamånd 3 28,2% 22,6% 22,9% 2 15,9% 1 1 7, 3,4% Antal svarpersoner: 358 Lige under 40 % mener, at deres leder i meget høj eller høj grad evner at fremme teamånden. Ca. 30 % mener, at det gælder i ringe grad eller slet ikke.

11 11 Figur 11: Vurdering af egne leders evne til at kunne anerkende en god indsats 3 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne anerkende en god indsats 3 30, 24,2% 2 18,2% 19,4% 1 1 5,6% 2,6% Antal svarpersoner: Lige over 40 % mener, at deres nærmeste leder i meget høj eller høj grad evner at anerkende en god indsats. Ca. 25 % mener, at det gælder i ringe grad eller slet ikke. Figur 12: Vurdering af egne leders evne til at lytte til medarbejderne 3 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at lytte til medarbejderne 31,2% 3 26,6% 2 19,4% 17, 1 1 4, 1,8% Antal svarpersoner: Omkring 45 % mener, at deres egen leder i meget høj eller høj grad evner, at lytte til medarbejderne. Lidt over 20 % mener, at det gælder i ringe grad eller slet ikke.

12 12 Figur 13: Vurdering af egen leders evne til at være fagligt dygtig 4 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at være fagligt dygtig 3 33,4% 3 29,4% 21,4% ,9% 2,4% 4, Antal svarpersoner: 551 Over 60 % mener, at deres egen leder i meget høj eller høj grad er fagligt dygtig. Lidt over 10 % mener, at deres leder i ringe grad eller slet ikke er fagligt dygtig. Figur 14: Vurdering af egne leders evne til at have autoritet 3 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at have autoritet 3 28,9% 22,2% 24,4% ,9% 1 9,6% 3, Antal svarpersoner: % mener, at deres nærmeste leder i meget høj eller høj grad har autoritet. Ligeledes mener 35 %, at det kun i ringe grad eller slet ikke er tilfældet.

13 13 Figur 15: Vurdering af egne leders evne til at kunne skabe resultater I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at skabe resultater 3 32,6% ,6% 18,6% 17,4% 1 1 8,1% 4,7% Antal svarpersoner: 86 Lige over 35 % mener, at deres egen leder evner at skabe resultater. Lige over 20 % mener, at det i ringe grad eller slet ikke er tilfældet. Figur 16: Vurdering af egne leders evne til at kunne uddelegere 3 I hvilken grad mener du, at din nærmeste leder besidder egenskaben?: at kunne uddelegere 3 29,4% 30,4% 2 20,3% 1 12,7% 1 4,1% 3,3% Antal svarpersoner: 395 Ca. 50 % mener, at deres nærmeste leder evner at uddelegere. Lige over 15 % mener, at dette gælder i ringe grad eller slet ikke.

14 14 Repræsentativitet I dette afsnit ses på, i hvor høj grad svarpersonerne i undersøgelsen ligner forbundets medlemmer på nogle centrale variable som køn, alder, mv. Tabel 3. Svarpersonernes repræsentativitet i forhold til erhvervsaktive i forbundet Pct. blandt Pct. blandt erhvervsaktive i svarpersoner forbundet* Forskel (Pct. enheder) Alder ,0 % 1,2 % - 1,2 % ,4 % 4,5 % - 4,1 % ,6 % 5,9 % - 4,3 % ,8 % 8,8 % - 5,0 % ,6 % 10,9 % - 3,3 % ,4 % 13,9 % - 0,5 % ,0 % 16,0 % 3,0 % ,6 % 17,3 % 9,3 % ,1 % 15,7 % 6,4 % 60+ 5,5 % 5,8 % - 0,3 % Køn Kvinder 91,4 % 87,9 % 3,5 % Tillidshverv Intet tillidshverv 79,3 % 92,4 % -13,1 % Sektor Kost- og Service 5,3 % 7,3 % - 2,0 % Pædagogisk Sektor 20,0 % 29,1 % - 9,1 % Social- og Sundhedssektoren 71,0 % 58,1 % 12,9 % Teknik- og Service 3,6 % 5,4 % - 1,8 % Uden sektor 0,0 % 0,04 % - 0,04 % Region Nordjylland 13,4 % 12,0 % 1,4 % Midtjylland 24,4 % 22,0 % 2,4 % Syddanmark 26,0 % 22,5 % 3,5 % Hovedstaden 22,4 % 28,5 % - 6,1 % Sjælland 13,8 % 14,9 % - 1,1 % *Kilde: FOAs Nøgletal pr. 28. februar 2009 De centrale pointer vedrørende repræsentativitet er: De unge op til 39 år er underrepræsenterede blandt svarpersonerne, mens især de årige er overrepræsenterede Kvinder er en smule overrepræsenterede Tillidsfolk er overrepræsenterede Social- og Sundhedssektoren er overrepræsenteret på bekostning af især Pædagogisk Sektor Vestdanmark er overrepræsenteret i forhold til Østdanmark.

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Undersøgelse af ledelsesrummet blandt ledere i FOA

Undersøgelse af ledelsesrummet blandt ledere i FOA FOA Kampagne & Analyse Maj 2010 Undersøgelse af ledelsesrummet blandt ledere i FOA Denne undersøgelse er gennemført blandt 204 ledere i FOA i perioden 12. april 22. april 2010. Til undersøgelsen blev inviteret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 4. februar 2014 NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 23 procent af læger og sygeplejerskerne ansat på hospitaler, har indenfor en uge uge oplevet, at der ligger patienter på

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Medarbejderog brugertilfredshed

Medarbejderog brugertilfredshed F O A F A G O G A R B E J D E Medarbejderog brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse af sammenhængen Medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere