Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen"

Transkript

1 Studieaktivitet for Modul 6 Bioanalytikuddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse

2 Studieaktivitet for Modul 6 Indhold Modulet, d bygg vide på modul 2, repræsent en udvidelse af uddannelsens humanbiologiske fokus med særligt henblik på anvendelsen af laboratoriemedicinsk analyse i forhold til patologiske tilstande. Modulet fokus således på analyse og diagnosticing af patologiske tilstande, hund anvendelsen af radiofysiske principp, ved inddragelse af eksemplarisk udvalgte humanbiologiske emn. en på modul 6 foregår på de laboratoriemedicinske afdeling i klinikken de første 3 ug og på UCL i de næste 7 ug. Eksamen foregår i uge 15. Den studende ophold sig i ét speciale i klinikpioden, eventuelt med besøg på et tilknyttet aftalelaboratorium. en på de laboratoriemedicinske afdeling omfatt fagene: Analys og analyseprincipp på biomolekylært, celle- og vævs- samt organniveau; kvalitetssikring og udvikling; biomedicin samt kommunikation og socialpsykologi. Den teoretiske undvisning på UCL omfatt fagene: Analys og analyseprincipp på biomolekylært, celle- og vævs- samt organniveau; kvalitetssikring og -udvikling; fysik; arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne; biomedicin; biologi; fysiologi og anatomi; histologi; kemi; kommunikation og socialpsykologi samt sundhedsvæsenets organisation og funktion Fagene: Biomedicin, biologi, histologi, fysiologi og anatomi samt analys og analyseprincipp samlæses med følgende emn: Patoanatomi/patofysiologi Fagene: Fysik, analys og analyseprincipp, kvalitetssikring og -udvikling samt arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne samlæses i undvisningsforløbet: Fysik Mål for læringsudbytte Læringsudbytte ved modulets afslutning har den studende viden om den humane organismes opbygning og funktion samt forståelse af patologiske tilstande, som sætt den studende i stand til at fortolke og diskute eksemplarisk udvalgte analysesultat på celle-, vævs- og organniveau

3 har den studende viden om eksemplarisk udvalgte analys på celle-, vævs- og organniveau, som sætt den studende i stand til at vurde og forklare sammenhænge mellem analysesultat og sygdomsmekanism og -progression har den studende viden om radiofarmaci og grundlæggende radiofysiske principp og des anvendelse inden for det nuklearmedicinske område, som sætt den studende i stand til at forklare nuklearmedicinske metod har den studende viden om kvalitetsbegreb i relation til udvalgte analys, som sætt den studende i stand til at redegøre for analysekvaliteten har den studende viden om lovgivning inden for arbejdet med radioaktive lægemidl har den studende viden om lovgivning og etiske problemstilling i forhold til biobank kan den studende med en vis grad af selvstændighed udføre eksemplarisk udvalgte analys på celle-, vævs- og organniveau og formidle princippne bag kan den studende med en vis grad af selvstændighed håndte radioaktive stoff i henhold til lovgivningen har den studende kompetence til at udvise ansvarlighed i såvel analysearbejdet som i et samarbejds-, sikkheds- og miljøpspektiv har den studende kompetence til at kende egne potential og ambition for at kunne videudvikle sig fagligt og psonligt har den studende kommunikationskompetence i forhold til det professionelle møde med patient og des pårørende har den studende kompetence til at reflekte ov betydningen af en given livssituation og givne livsbetingels for mennesks psykiske reaktion i forhold til sundhed og sygdom Studieaktivitet og ECTS point Fordeling af fag og ECTS 1,5 ECTS svar til en 40 tims studieuge hvoraf ca. 30 tim skemalægges. Fag ECTS Teori ECTS Klinik Biomedicinsk laboratorieanalyse: 3,5 4 Analys og analyseprincipp på biomolekylært, celle vævs og organniveau 1,5 2,5

4 Kvalitetssikring og udvikling 0,5 0,5 Arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne 1 Biomedicin Natur og sundhedsvidenskab: 4 Biologi 1 Fysiologi og anatomi 2,5 Histologi 1 Fysik 1 Kemi 0,5 Samfundsvidenskab 1 0,5 Kommunikation og socialpsykologi 0,5 0,5 Sundhedsvæsenets organisation og funktion 0,5 I alt 15 ECTS

5 Studieplan Studieplanen angiv tilrettelæggelsesformne og læringsaktivitetne for modul 2. Aktivitetne inddelt eft studieaktivitetsmodellens fire kvadrant. Den oplyste littatur til de enkelte aktivitet vejledende jf. altid lektionsplanne for de enkelte undvisningsforløb. Den teoretiske undvisning inddelt i forløb, d knytt sig til hhv. cellebiologi (C), Biomedicin (B), analys og analyseprincipp (A), Anvendt kemi (K) samt kvalitetssikring og udvikling(kv), Histologi (H), Fysiologi og anatomi (F), De enkelte forløb indgår i en helhed og kobles til fremme for den bioanalytiske forståelse. Uge 6 Dag/ lektion Fag Emne Littatur Tilrettelæggelsesform Tim K Undvis Man - Fre (1-8) Klinisk undvisning Klinisk undvisning jf. de kliniske fagplan på Front 30 Uge 7 Dag/ lektion Fag Emne Littatur Tilrettelæggelsesform Tim K Undvis Man - Fre (1-8) Klinisk undvisning Klinisk undvisning jf. de kliniske fagplan på Front 30 Uge 8 Dag/ lektion Fag Emne Littatur Tilrettelæggelsesform Tim K Undvis Man - Fre (1-8) Klinisk undvisning Klinisk undvisning jf. de kliniske fagplan på Front 30 Uge 9 Dag Fag Emne Littatu r Man (1) Man (2-3) Tilrettelæggels es-form Introduktio n Introduktion til modul 6 Formidling Fysiologi og Calciumomsætningen: SAN anatomi Parathyreoidea Tim K Undvise r

6 (FA1-2) Man (4) Fysiologi og Calciumomsætningen: anatomi Parathyreoidea Man (6) Fysik (F1) Introduktion til nuklearmedicin Man (7) Analys og analyseprin cipp (A1) Man (8) Fysik (F2) Radiofysik 1 Tir (1-2) Fysik Radiofysik 1 Tir (3) Fysiologi og anatomi Tir (4,6) Fysiologi og anatomi (FA3-4) Tir (7-8) Fysiologi og anatomi Ons (1-2) Fysiologi og anatomi (FA5-6) Ons (3-4) Fysiologi og anatomi Ons (6) Ons (7) Tor (1) Tor (2-3) Fysiologi og anatomi (FA7) Histologi (1) Analys og analyseprin cipp (A2) Ovsigt ov analys: Scintigrafi og PET/CT Calciumomsætningen: Parathyreoidea Calciumomsætningen: Parathyreoidea Calciumomsætningen: Parathyreoidea Stofskiftelidels: Thyreoidea Stofskiftelidels: Thyreoidea Stofskiftelidels: Thyreoidea Stofskiftelidels: Graves syndrom og hashimotos syndrom Stofskiftelidels: Analys i forbindelse med thyreoidealidels Biomedicin Stofskiftelidels: Thyreoidea Tor (4) Biomedicin (BIO1) Stofskiftelidels: Thyreoidea Tor (6) Fysik (F3) Radiofysik 2 Tor (7) Fysik (F4) Stråling Tor (8) Arbejdsmilj ø, sikkhed Stråling SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN Vidensdeling 1 4

7 og hygiejne (ASH1) Fre (1) Fysik Stråling Fre (2) Fre (3,4) Fre (6,7) Arbejdsmilj ø, sikkhed og hygiejne Stråling Kommunik ation og socialpsyko logi (KS 1-2) Sundhedspsykologi Kommunik ation og socialpsyko logi Sundhedspsykologi Lægges på Front Lægges på Front Cbol Uge 10 Dag Fag Emne Littatur Tilrettelæggels es-form Time r K Undvis Man (1) Fysiologi og Introduktion til anatomi (FA8) inflammation Man (2) Introduktion til Biologi (B1) inflammation Man (3) Fysiologi og Introduktion til anatomi inflammation Man (4) Introduktion til Biologi inflammation Man (6) Genator, tælle og Fysik (F5) detektor Man (7) Arbejdsmiljø, Genator, sikkhed og tælle og hygiejne (ASH2) detektor Man (8) Kvalitetssikring Genator, og udvikling tælle og (KV1) detektor Tir (1) Genator, tælle og Fysik detektor Tir (2) Arbejdsmiljø, Genator, sikkhed og tælle og hygiejne detektor Tir (3-4) Fysiologi og Inflammation:

8 Tir(6-8) Ons (1) Ons (2) Ons (3) Ons (4,6) Ons (7,8) Tor (1) anatomi (FA9- Introduktion til 10) inflammation Inflammation: Fysiologi og Introduktion til anatomi inflammation Inflammation: Fysiologi og Introduktion til anatomi (FA11) inflammation Inflammation Fysiologi og Rheumatoid anatomi (FA12) artritis Inflammation: Fysiologi og Rheumatoid anatomi artritis Kommunikation og socialpsykologi (KS 3-4) Kommunikation Kommunikation og socialpsykologi Kommunikation Inflammation Rheumatoid Histologi (H2) artritis Inflammation: Rheumatoid artritis Tor (2-3) Fysiologi og anatomi Tor (4) Inflammation: Fysiologi og Rheumatoid anatomi (F12) artritis Tor (6) Fysik (F6) Gammakama Tor (7) Arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne (ASH 3) Gammakama Tor (8) Kvalitetssikring og udvikling (KV2) Gammakama Fre (1) SAN SAN Lægges på Front Lægges på Front Vidensdeling 1 4 Cbol Fysik Fre (2) Arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne Fre (3-4) Biomedicin (BIO2-3) Fre (6) Analys og analyseprincipp Gammakama Gammakama Inflammation: Rheumatoid artritis Inflammation: Inflammationsma

9 Fre (7) Analys og analyseprincipp (A3) rkør Inflammation: Inflammationsma rkør Uge 11 Dag Fag Emne Littatur Tilrettelæggel ses-form Man (1-2) Histologi (H3-4) Man (3-4) Man (6-8) Histologi Arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne (ASH4-6) Tir (1-2) Arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne Tir (3) Histologi (H5) Tir (4, 6-7) Biologi (B3-5) Tir (8) Biologi Ons (1-2) Hold 1 (3-4) Hold 2 Analys og (6-7) analyseprincip Hold 3 p (A4-5) Ons (1-2) Hold 2 og 3 (3-4) Hold 1 og 3 (6-7) Hold 1 og Tor (1) Tor (2) Tor (3) Analys og analyseprincip p Biologi Kemi (K1) Kemi (K2) Inflammation: Inflammatoriske tarmlidels Inflammation: Inflammatoriske tarmlidels Helsefysik Helsefysik Inflammatoriske tarmlidels Introduktion til onkologi Introduktion til onkologi Radiofysik Radiofysik Introduktion til onkologi Introduktion til cytologi Fra celle til væv Øvelsesvejledn ing Vidensdeling Laboratorieøv else Tim K Undvis

10 Tor (4) Analys og analyseprincip p (A6) Tor (6) Analys og analyseprincip p (A7) Tor (7) Arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne (ASH7) Tor (8) Kvalitetssikrin g og udvikling (KV3) Fre (1-2) Kemi Fre (3) Kemi (K3) Fre (4) Kemi (K4) Fre (6-8) Kemi Radiofysik PET/CT PET/CT PET/CT Normal cvixcytologi Normal cvixcytologi Normal cvixcytologi Normal cvixcytologi Vidensdeling Uge 12 Dag Fag Emne Littatur Tilrettelæggel ses-form Man (1-3) Hold 2 Man(5-7) Hold 1 Man (1-3) Hold 1 Man (4-6) Hold 2 Man (7-8) Tir (1) Tir (2) Analys og analyseprincip p (A9-11) Analys og analyseprincip p Analys og analyseprincip p Kemi (K5) Biologi (B6) Tir (3-4)) Biologi PAP-farvning PAPfarvning/cytologisk atlas Cytologisk atlas PAP-farvning Canc: Introduktion til onkologi Canc: Introduktion til FCV FCV FCV FCV Laboratorieøv else Vidensdeling Tim K Undvis /Kirst en Hartman n

11 onkologi Tir (6-7) Tir (8) Ons (1-2) Ons (3-4) Ons (6) Ons (7-8) Histologi (H6-7) Histologi Biologi Biologi (B7-8) Biomedicin (BIO4) Biomedicin Tor (1- Sundhedsvæse 2) nets organisation og opbygning (S1-2) Tor (3- Sundhedsvæse 4) nets organisation og opbygning Tor (6) Sundhedsvæse nets organisation og opbygning (S3) Tor (7) Sundhedsvæse nets organisation og opbygning (S4) Fre (1-2) Sundhedsvæse nets organisation og opbygning ( Fre (3) Sundhedsvæse nets organisation og opbygning (S5) Canc: Cvixcanc Canc: Cvixcanc Canc: Cvixcanc Canc: Cvixcanc Canc: Cvixcanc Canc: Cvixcanc Biobank og forsøgspson Biobank og det videnskabsetiske komitésystem Biobank og det videnskabsetiske komitésystem Patients retstilling Sundhedsvæsenet s økonomi og funktion Sundhedsvæsenet s økonomi og funktion Lægges på Front Lægges på Front Lægges på Front Lægges på Front Lægges på Front Lægges på Front Bnjp Bnjp Bnjp Bnjp

12 Fre (4) Fysik Fre (6) Arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne Fre (7) Fysik (F7) Fre (8) Arbejdsmiljø, sikkhed og hygiejne (ASH8) Repetition Repetition Repetition Repetition Uge 13 Dag Fag Emne Littatur Tilrettelægg elses-form Man (1-3) Hold 1 Man (5-7) Hold 2 Man (1-3) Hold 2 Man (5-7) Hold 1 Man (7-8) Tir (1) Tir (2) Analys og analyseprincipp (A12-14) Analys og analyseprincipp Analys og analyseprincipp Mikroskopi Histologisk atlas Histologisk atlas Introduktion til eksamen Analys og analyseprincipp( A15) Histologisk atlas Tir (3- Fysiologi og 4,6) anatomi Tir (7) Fysiologi og anatomi (F13) Tir (8) Fysiologi og anatomi Ons (1- Fysiologi og 2) anatomi Ons (3) Fysiologi og anatomi (F14) Ons (4, Fysiologi og 6-7) anatomi Ons (8) Fysiologi og anatomi (F15) Canc: Mammacanc Canc: Mammacanc Canc: Ovariecanc Canc: Ovariecanc Canc: Ovariecanc Canc: Testiscanc Canc: Testiscanc Laboratorie øvelse Studieopgav Studieopgav Formidling Vidensdeling Studieopgav Undvisnin g Studieopgav Studieopgav Undvisnin g Studieopgav Undvisnin g Tim K Undvis 3 1 /Kirst en Hartman n

13 Tor (1- Fysiologi og 3) anatomi Tor (4) Fysiologi og anatomi (F16) Tor (6- Fysiologi og 8) anatomi Fre (1) Fysiologi og anatomi (F17) Fre (2) Histologi (F8) Fre (3- Fysiologi og 4) anatomi Fre (6) Fysiologi og anatomi (F18) Fre (7) Udleving af eksamensspørgsmå l Canc: Prostatacanc Canc: Prostatacanc Canc: Thyreoideacanc Canc: Thyreoideacanc Canc: Opsamling Repetition Opsamling Studieopgav Undvisnin g Studieopgav Undvisnin g Undvisnin g Studieopgav Undvisnin g Formidling Uge 14 Dag Fag Emne Littatur Tilrettelæggel ses-form Man (1-8) Tir (1-8) Ons (1-8) Eksamenslæsn ing Eksamenslæsn ing Eksamenslæsn ing Tim K Undvis Uge 15 Dag Fag Emne Littatur Tilrettelæggel ses-form Tir (1-8) Eksamen Eksamenslæsning Eksamenslæsn ing Ons) Eksamen Eksamen Tor Eksamen Eksamen Tim K Undvis Bemærk at studieplanen h ikke opdates ved skemaændring. Følg altid web-skemaet i Front. Tjek ligeledes lektionsplan for littatur d ikke opgivet h!

14 Obligatoriske aktivitet på modul6 Teoretisk undvisning (UCL): 80 % deltagelse i laboratorieøvelsr hund godkendelse af journalarbejde, samt godkendelse af case opgave og tværfaglig skriftligopgave. Opfyldes deltagelsespligten ikke kan den studende kun indstilles til moduleksamen, såfremt den studende selvstændigt skriv en opgave til hv manglende aktivitet. Den studende identifices selv det relevante indhold, d opfyld de involvede læringsudbytt. Opgaven har et omfang på ½-3 normalsid (1 normalside = 2400 tegn med mellemrum). Aktivitetens undvis fastsætt det præcise sideantal. Når opgaven godkendt aktiviteten indhentet og den studende kan indstilles til eksamen. Klinisk undvisning (OUH) Gennemsnitlig 30 tim deltagelse pr. uge i klinikpioden. Model for studieaktivitet : Holdundvisning Forelæsning Laboratorieøvels Forbelselse af studentoplæg Journal- og opgave skrivning Kategori 1 Deltagelse af undvise og studende Initiet af undvis 87 lektion 31 % Kategori 2 Deltagelse af studende Initiet af undvis 81 lektion 29 % Kategori 4 Deltagelse af undvise og studende Initiet af studende 5 lektion 1,8% Kategori 3 Deltagelse af studende Initiet af studende 107 lektion 51,4 % Forbedelse til undvisning Forbedelse til eksamen Vidensdeling

15 Studieaktivitetsmodellens fire kvadrant 1. Deltagelse af undvis og studende. Aktivitet initiet af undvis Mål Indhold Aktivitet Studendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undviss rolle Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet 2. Deltagelse af studende. Aktivitet initiet af undvis Mål Indhold Aktivitet Studendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undviss rolle Ansvar før forløbet Ansvar før forløbet Ansvar før forløbet 3. Deltagelse af undvise og studende. Aktivitet initiet af studende Mål Indhold Aktivitet Studendes rolle Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Undviss rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet 4. Deltagelse af studende. Aktivitet initiet af studende Mål Indhold Aktivitet Studendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undviss rolle Ansvar for rammne Ansvar for rammne Ansvar for rammne

16 Modulprøve Formål At bedømme om den studende kan redegøre for den humane organismes opbygning og funktion samt patologiske tilstande, og kan vurde og forklare sammenhænge mellem analysesultat sygdomsmekanism og progression.samtidig bedømmes om den studende kan redegøre for radiofarmaci og grundlæggende radiofysiske principp og des anvendelse inden for det nuklearmedicinske område, hund analysekvalitet og lovgivning. Form, omfang og indhold: D udarbejdes i alt 8 eksamensspørgsmål; 4 inden for hvt af hovedområdne: patoanatomi/patofysiologi og radiofysik/radiofarmaci. Alle spørgsmål indehold et klinisk element. Spørgsmålene offentliggøres til de studende minimum 72 tim før prøven. Forud for prøven foretages en administrativ lodtrækning, hvorved det bestemmes, hvilket hovedområde (Patoanatomi/patofysiologi ell radiofysik/radiofarmaci) den studende eksamines i. På eksamenstidspunktet for den enkelte studende offentliggøres det, hvilket hovedområde den studende skal eksamines i. Deft trækk den studende lod blandt de 4 spørgsmål inden for hovedområdet. D gives 30 minutts forbedelse, hvor alle hjælpemidl tilladt. Heft fremlægg den studende i 15 min. eftfulgt af 10 min. eksamination. Den studende må anvende figur og billed ved præsentationen. Hvis d anvendes PowPoints ell andet elektronisk præsentation skal dette medbringes på USB-stik, d kan læses på PC, d stilles til rådighed ved prøven. Altnativt kan den studende selv medbringe PC med præsentation til prøven. Den studende har selv ansvar for at egen PC klar og koblet til fremvis, når præsentationen indledes. Mål: I prøven bedømmes at den studende: har viden om den humane organismes opbygning og funktion samt forståelse af patologiske tilstande og at den studende i stand til at fortolke og diskute eksemplarisk udvalgte

17 i stand til at vurde og forklare sammenhænge mellem analysesultat og sygdomsmekanism/sygdomsprogression på baggrund at tilegnet viden om eksemplarisk udvalgte analys i stand til at forklare nuklearmedicinske metod ud fra tilegnet viden om radiofarmaci og grundlæggende radiofysiske principp og des anvendelse inden for det nuklearmedicinske område i stand til at redegøre for analysekvaliteten af udvalgte analys inden for nuklearmedicin har viden om lovgivning inden for arbejdet med radioaktive lægemidl Vejledning D tilbydes ikke vejledning til modul 6 prøven Bedømmelse Bedømmelsen foretages i henhold til formål/mål for prøven. Bedømmelsen foretages eft 7 trins skalaen. Bedømmelsen ekstn og foretages af 1 undvis fra Bioanalytikuddannelsen og 1 ekstn censor. Kriti for at opnå karakten 12, den fremragende præstation: Karakten 12, gives for den fremragende præstation, d demonstr udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen ell få uvæsentlige mangl (BEK nr. 262 af 20/03/2007, kap. 1) Kriti for at opnå karakten 02, den tilstrækkelige præstation: Karakten 02 gives for den tilstrækkelige præstation, d demonstr den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. (BEK nr. 262 af 20/03/2007, kap. 1). For at bestå prøven kræves karakten 02 ell dov. Indstilling Den studende automatisk indstillet til den kliniske prøve. Den studende kan afmelde prøven én gang. Afmelding skal ske senest 5 hvdage før eksamensstart. Sygdom D afleves dokumentation for sygdom. Udgiften afholdes af den studende. Nyt tidspunkt for eksamination aftales ved raskmelding. Den studende skal h kontakte studievejleden på uddannelsen mhp vide aftal. Omprøve Den studende automatisk tilmeldt første omprøve. Tidspunkt/ug for alle ordinære prøv samt omprøv kan oplyses ved kontakt til uddannelsens studiesekretær.

18 Den studende kan højst indstilles til den samme prøve 3 gange. Regl for klage Klag ov eksamensafgørels behandles i ovensstemmelse med sministiets bekendtgørelse om prøv og eksamen i hvvsrettede uddannels jf. uddannelsens hjemmeside. En klage indgives skriftligt senest 2 ug eft, at resultatet af prøven meddelt. Klagen skal være begrundet. Obligatorisk littaturliste for modul 6 Bøg d skal købes Gaw, A et al. Clinical Biochemistry. 5. udg, Elsevi Health Sciences; 2013; ISBN Vybg, M Patologi og farmakologi. Munksgaard, 3. udg. ISBN: Mesch, A., Junqueira's Basic Histology, 13. udgave, Mc Graw-Hill ISBN: Young, B. et al Wheat s Basic Pathology, 5. ed. Elsevi Health Sciences. ISBN: SAN Sand, O. et al., Menneskets anatomi og fysiologi, 2. udgave, Gads forlag 2008, ISBN: Powsn,R; Powsn, E. Essential nuclear medicine physics. 3. ed. Haryana: Wiley-Blackwell; ISBN: Lyngbye, J., Kjær, A., Ladefoged, S.A. & Nissen, P.H. 2010, Lyngbyes laboratoriemedicin, 2. udg. edn, Nyt Nordisk Forlag, Kbh. ISBN Kompendi d skal købes på UCL FCV Hallag, K. et al., Farvning af cell og væv, Modul 2, 5. udgave, VIA Univsity College Bioanalytikuddannelsen Ejsbo,K., Sandahl,P., Schou,M., Schjødt,S. 2012, Kompendium i klinisk cytology, normal cvixcytologi, 3. udg. VIA Univsity College Bioanalytikuddannelsen, Århus. Supplende littatur (skal ikke købes) NUK Christensen, C. B. et al, Klinisk nuklearmedicin, 2. udgave, Dansk selskab for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, ISBN:

19 Littatur og links via Front ØV Div. Øvelsesvejledning til øvelsne lægges på Front inden øvelsesdagen. Littatur til kommunikation og socialpsykologi Littatur til sundhedsvæsenets organising og funktion Gældende fra januar 2014 Modulansvarlig Jeanette Nissen

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse 1 Studieaktiviteter for Modul 6 Indhold Modulet, der bygger videre på modul 2, repræsenterer en udvidelse af uddannelsens

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter gældende for hold SB513 Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse Aino Elmegaard Larsen November 2013 Studieaktiviteter for Modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse (SB514) Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Studieaktiviteter for modul 4 Indhold Beskrivelse Modul 4 fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de laboratoriemedicinske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 6: Udvidet humanbiologi og bioanalyse. 1. Modulbetegnelse Udvidet humanbiologi og bioanalyse

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 6: Udvidet humanbiologi og bioanalyse. 1. Modulbetegnelse Udvidet humanbiologi og bioanalyse Modulbeskrivelse Modul 6: Udvidet humanbiologi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet humanbiologi og bioanalyse 2. Beskrivelse Modulet er opdelt i 7 uger på uddannelsesinstitutionen

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 3 Grundlæggende biokemi og bioanalyse Intern teoretisk prøve Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Mikrobiologi, biokemi, statistik, kemi, anvendt fysik, biomedicin og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk Praksis-, Udviklings- og Forskningsviden Gældende for hold SB513 Rev. Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen UCL Juni 2016

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser Intern teoretisk prøve Titel: Fag: Intern teoretisk prøve Genetik og molekylærbiologi bestående af biologi og biomedicin,

Læs mere

Angiv dit samlede tidsforbrug pr. uge (vælg nærmeste antal timer) til deltagelse i undervisning på uddannelsesinstitutionen, incl.

Angiv dit samlede tidsforbrug pr. uge (vælg nærmeste antal timer) til deltagelse i undervisning på uddannelsesinstitutionen, incl. Modul 6, forår 2011 Hvordan vurderer du dit udbytte af det samlede modul i forhold til læringsudbyttet (jf modulbeskrivelsen) - Kan vurdere og forklare sammenhænge mellem analyseresultater og sygdomsmekanismer

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 1 Bioanalytikerpraksis Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Generelle analyseprincipper, anvendt kemi, anvendt fysik, biomedicin, anvendt statistik,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen. Molekylærbiologiske og genetiske analyser

Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen. Molekylærbiologiske og genetiske analyser Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen Molekylærbiologiske og genetiske analyser Studieaktiviteter for modul 8 Indhold Modulet sætter fokus på anvendelsen af molekylærbiologiske teknikker

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Formål Formålet med modulet er, at den studerende kvalificerer sig til at kunne anvende og kombinere statistiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008 Survey Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi Forfatter: Karen-Marie Olesen Publiceret: 01-02-2009 12:05:06 Beskrivelse: Evaluering af modul 2: bio0908, vinter 2008 Forventet: 18 Påbegyndt:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes Analyser og analyseprincipper 5½ ECTS Biomedicin 3 ECTS Kvalitetssikring og -udvikling 1 ECTS På en læses Patofysiologi (1,5 ECTS) Biomedicin (1 ECTS) Hæmatologi/Hæmostase (1,0 ECTS) Biomedicin (½ ECTS)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse 1 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 652 af 29. juni 2009 om uddannelsen

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL Patofysiologi (1,5 ECTS) Analyser og analyseprincipper (½ ECTS) Biomedicin (1 ECTS) KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus patofysiologi samt eksemplarisk udvalgte biokemiske og patofysiologiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske Modulbeskrivelse Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet biokemi og bioanalyse 2. Beskrivelse I modulets teoretiske og kliniske undervisning skal

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 05/2011 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Odense, UCL Anvendt kemi 3,25 ECTS Anvendt kemi Generelle analyseprincipper 1 ECTS Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne 0,75 ECTS har viden om udvalgte kemiske fagområder, som sætter den studerende i stand til at anvende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

2. Semester- beskrivelse

2. Semester- beskrivelse 2. Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 21. december 2016 1 2. semester Eksemplarisk udvalgte organer, deres funktion og tilhørende patologiske tilstande og laboratorieanalyser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 1

Studieplan Humanbiologi Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 3

Studieplan Humanbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Side 1 17-06-2008 Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Lise Marie Steinmüller @ventures Rammer for opstillingen af forslag til digital evaluering på Bioanalytikeruddannelse...2

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 6 Teori / Klinik Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere