Referat af generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund, med følgende dagsorden: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for a. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for b. Fastsættelse af andelskronen. Bestyrelsen foreslår uændret andelskrone. c. Godkendelse af budget for Indkomne forslag: Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Efter lang tids diskussioner med YouSee (TDC) om kvaliteten af signalforsyning har YouSee nu opsagt kontrakten med A/B Bredegrund. Bestyrelsen har herefter grundigt undersøgt mulighederne, og rundsender snarest 5 forskellige forslag til andelshaverne. Bestyrelsen foreslår, at man vælger forslag 4). Udgiften hertil forventes at være kr b) Bestyrelsen foreslår, at bredbåndsinstallation finansieres ved et nyoptaget lån med Nykredit, stort kr ,-, og at foreningens kassekredit samtidig omlægges til et kreditforeningslån, så der optages lån, stort kr som 20-årigt lån, med fast eller variabel rente. Lånet anvendes til køb af signalanlæg og indfrielse af kassekredit. c) Bestyrelsen foreslår, at ydelsen på lån til bredbåndsinstallation fordeles ligeligt mellem brugerne. Dette vil pr. bruger betyde en ekstraudgift op mod 25 kr. om måneden (afhængigt af, hvilket forslag bliver valgt). d) Bestyrelsen vil foreslå en ændring af vedtægter og husorden med henblik på en mere effektiv inddrivelse af restancer til foreningen. Forslaget vil siden blive rundsendt. e) Bestyrelsen foreslår, at der bliver givet mulighed for reservering af plads i vaskeriet over internet. Udgiften vil blive finansieret ud af driften. f) Bestyrelsen foreslår, at der etableres mulighed via internettet for, at beboerne løbende kan følge deres varmeforbrug. Udgiften hertil finansieres over driften. 5. Orientering om byggesagens afslutning. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges to medlemmer af bestyrelsen. På valg er: Jørgen Larsen, som er villig til at modtage genvalg. Flemming Jensen udtrådte af bestyrelsen i januar 2010 og ønsker således ikke at genopstille. Jack Hyltoft er indtrådt som suppleant for den resterende periode. 7. Valg af to suppleanter. 8. Eventuelt. 1

2 Formanden Janett Frederiksen startede med at byde velkommen. Særligt bød hun revisor Kurt Christensen fra AP Statsautoriserede revisorer velkommen Ad 1a) valg af dirigent Jesper Rydahl Pedersen fra REC Administration blev enstemmigt valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at 44 andelshavere var fremmødt, heraf 5 ved fuldmagt. Ad 1b) valg af referent Jesper Rebel fra REC Administration blev enstemmigt valgt som referent. Ad 1c) valg af stemmetællere Dennis Larsen og Martin Ottesen blev valgt som stemmetællere. Ad 2) bestyrelsens beretning Formand Janett Frederiksen fremlagde bestyrelsens beretning for 2009, som gengives her: Endnu et år er gået i byggeriets tegn. Vi er tilsyneladende inde i en spiral, hvor tingene ruller hurtigt uden at der reelt sker noget. Vi har haft store udfordringer med Københavns kommune. I skrivende stund har vi fået godkendelsen, dog skal vi foretage belastningsprøver af altanerne, det ser vi ikke som et problem, murværket er bedre end man forventer af bygninger fra Vi forventer derfor, at den endelige godkendelse og ibrugtagnings tilladelse er tæt på at være en realitet (red. belastningsprøven er godkendt af Københavns kommune). Når godkendelsen foreligger, vil bundpladen på altanerne blive monteret og tilsluttet nedløbsrøret, således, at det ikke drypper ned på den enkelte altan, i regnvejr, ved vanding af blomster eller man bare spilder sin kaffe/ te som man nyder på altanen, løse genstande på altanen flyver også let udover kanten i kraftig blæst, og mange tror at ting kastes ned på deres altan, det er et problem, og løses nok bedst ved, at der sættes forhæng på altangitteret. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at altanstoffet skal være sort. Det har ikke været muligt for bestyrelsen at forhandle en fair pris hjem på en samlet bestilling hos sejldug-mageren. Sejldug-mageren kræver 2300,kr. pr altan, det syntes vi er alt for dyrt, og anbefaler derfor, at hver enkelt selv vælger den bedst mulige løsning - bare stoffet er sort. De af jer som allerede nu har opsat andet stof/farve op, gøres hermed opmærksom på, at dette skal nedtages jf. generalforsamlingsbeslutningen sidste år. Bestyrelsen er ikke glad for, at altankasserne sidder udvendigt, da det er forbundet med en stor risiko, når de bliver trætte i ophænget, det gør de især efter for meget vand. Der er stillet forslag om, at det vedtages i vores husorden, at altankasser skal placeres på indersiden, så undgår vi også problemer med vand og pottemuld på underliggende altaner ved vanding. Vi er stødt ind i mange udfordringer og gør det stadig, finanskrisen får skyld for meget, men den har da også sat sine spor i foreningen. Det har været svært at sælge lejligheder, og enkelte er erklæret personligt konkurs, hvilket resulterede i en samlet manko på næsten kr. i manglende boligafgift. Den er dog nedadgående (red. beløbet er pt ,41), bestyrelsen har grebet alvorligt ind overfor manglende boligafgift, selvom vi tager pant i andelen mangler pengene i kassen her og nu. Fremover vil der være konsekvenser, for manglende betaling, da problemet ikke har været omfattende, har det altid været administrationen, der håndterede dette. Man kan altid få udsat betalingen, vi kan alle komme i vanskeligheder, men da problemet er stigende, har bestyrelsen besluttet, at der skal opkræves renter for udestående, samt at vaskekortet lukkes, så foreningen ikke påføres yderligere gæld. Vi kan nu se en fremgang i salget, og det lader til at kvadratmeter prisen ligger på et naturligt leje, samtidig med, at vi har en lav boligafgift - det er det købere har fremhævet ved de sidste handler. 2

3 Bestyrelsen besluttede, at den samlede varmeregning blev fordelt på antal kvadratmeter, det var ikke muligt at opgøre det enkelte forbrug, da hver eneste måler så skulle have været aflæst, hvilket ville have påført foreningen en meget stor udgift. Bestyrelsen beklager de enkelte beboere, der føler sig snydt i denne afregningsmetode. Vi skiftede samtidig fra Ista-Clorius til Brunata, som leverandør af vores varmeregnskab. De nye målere vil fremover blive fjernaflæst, her sparer vi kr. om året. Hvis generalforsamlingen ønsker det, kan vi for en merpris af ca ,- kr. i anlægsomkostninger/engangsbeløb, og en årlig driftsomkostning på 4.320, kr. (priserne er opgivet for 2008) tilkobles et system, hvor hver enkelt kan se deres eget forbrug dagligt, da systemet opdateres dagligt. Forslag hertil er stillet af bestyrelsen. Vi er nu stort set færdige i kælderen, med renovering, de sidste døre er sat i og vi vil sørge for at alle låse vender korrekt. Vi henstiller til, at beboerne husker at låse og lukke døre og være forsigtige; og når der åbnes vinduer på trapperne, skal håndtaget låses så det ikke tages af vinden. Vores TV forsyningsaftale med YouSee er opsagt af YouSee, da YouSee ikke mener, at det er muligt at udbedre signalfejl på kabelnettet. Det er især YouSee kunder, med internet, som er hårdt ramt, det er der flere af de tilstedeværende der kan skrive under på. Opsigelsen bliver effektueret pr Bestyrelsen har lagt mange timers arbejde i et forsøg på, at undersøge markedet for muligheder, og finde alternativer, hvor vi ikke er bundet af noget i årevis, som det er tilfældet med You See. Emnet er til behandling i aften, og vil der blive yderligere uddybet. Vaskeriet som er digitaliseret, kunne vi forsøgsvis åbne op for muligheden for, at reservere maskiner via nettet, det kræver en udgift på ca kr. i etableringsomkostninger og en lille afgift årligt til vedligeholdelse af systemet, men så får hver enkelt beboer et log-ind til vaskeriet. Bestyrelsen vil gerne forsøge at optimere hjemmesiden. Vi har ikke selv kvalifikationer til at opsætte og designe en hjemmeside. Peter og frue, Bredegrund 13 har i stedet hjulpet os, men det er mest en blog side, men bestyrelsen har ikke mulighed tid/ til at blogge med den enkelte beboere, men ønsker en hjemmeside hvor man kan finde det sidste referat eller andet relevant info, Det kan virke meget gammeldags, men hvis det er noget, der skal behandles af den samlede bestyrelse, eller hvis det skal bruges som dokumentation andet sted, skal vi selv sørge for at printe mails og andet korrespondance ud, og mange ved hvordan en mail korrespondance ser ud efter den er besvaret fra begge sider 4-5 gange. Det er meget forvirrende at sætte sig ind hvad det reelt drejer sig om, og er der tale om dokumentation mangler der en underskrift.. Henrik Kastrupvej 20 har tilbudt os hjælp. Vi siger tak til Peter og kærestens hjælp med oprettelse af den nuværende side. Bestyrelsen og administrationen modtager mange henvendelser pr telefon og mail fra andelshaverne. Vi har stor forståelse for, at der altid kan være spørgsmål, og vi ved, at især i denne byggefase vi har været igennem, har der været et behov for information, og vi kan kun beklage den ikke har været tilstrækkelig, fra bestyrelsens side. Det er frivilligt arbejde, at sidde i bestyrelsen, og vi piver ikke, vi syntes selv, vi gør alt hvad vi kan, og vi vil også gerne meget mere end vi når. Bestyrelsen har som altid åbent den første onsdag i måneden, kl til kl , hvor man er velkommen til at henvende sig personligt med spørgsmål eller andet, der kan afhjælpes af bestyrelsen. Man kan også få hjælp til, at skrive det man ønsker behandlet af bestyrelsen, og man er altid velkommen til at skrive til bestyrelsen, som så behandler henvendelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde, det kræver dog at der er mindst 3 bestyrelses medlemmer tilstede før der kan tages beslutninger. Bestyrelsen modtager en del naboklager, det er meget svært for os, at tage stilling i disse sager, da den som regel er ensidig og kræver en meget tilbundsgående undersøgelse af problemerne, og det 3

4 skal understreges, at der er meget lidt bestyrelsen kan gøre, den bedste løsning er naturligvis, at tale sammen, hvilket kan være svært, her kan bestyrelsen tilbyde sig som mægler, bestyrelsen har kun vedtægterne og husorden at henholde os til, derfor skal man skrive ned hvilke gener man er udsat for og på hvilke tider det foregår, så vil bestyrelsen se på om der er tale om brud på reglerne. I de fleste tilfælde er der ikke er noget at komme efter, da det for det meste er almindelig støj som der vil være når man bor i en etageejendom. Hvis man er udsat for, f. eks trusler, må man kontakte politiet og er der tale om beboere som udøver psykisk terror i form at konstant råben, støjende adfærd, banken på vægge osv. må man kontakte den sociale døgnvagt. Dette har vi fået oplyst fra en sagsbehandler i kommunen, i forbindelse med en konkret sag. Hvis det kommer så langt at der kan anlægges en sag mod beboeren, skal man huske på, at en sådan sag er en meget langtrukken affære og det kan tage år før der kan foreligge en domsafsigelse, som kan gå foreningen imod, uanfægtet hvor meget skriftlig dokumentation der foreligger, skal der som regel også bruges vidner og det har vi oplevet, har været et problem, således at den anklagede fik medhold og altså beholdte sin bolig. Det er ikke i foreningens interesse at køre sådanne sager, da de er forbundet med store økonomiske omkostninger, og problemerne eskalerer ofte i tiden der går. Vi skal alle sammen være her, og vi bor og arbejder på forskellige tider i de enkelte lejemål, det kan derfor ikke forventes at omgivelserne har den samme rytme, men hvis vi alle udviser hensyn kommer vi langt. Vi har langt om længe fået et postkasseanlæg, og vi skal her henstille til, at hvis du modtager uønsket reklame, bedes du selv sørge for at det bliver smidt ud og så gå på posthuset og få nej tak skilte. Vi ser enkelte steder, hvor reklamerne bliver smidt ved siden af postkasserne, og det er forbundet med stor brandfare - og det ser ikke pænt ud når trapperne flyder. Gård og gade er nu blevet rigtig pæn efter alt byggerodet. Vi skal se på at få den rigtig pæn også på de grønne områder hvor vinteren har været særlig slem ved. I det kommende år vil vi forsøge at holde fokus på hvad der nu skal ske, Vi havde bestilt Christian Thomsen til at gennemgå vores ejendom, han har været vores byggesagkyndige igennem en stor del af byggeprocessen, og har på grundlag af fejl og mangel listen, en stor viden om vores ejendom. Desværre er Christian nødt til at trække sig på grund af sygdom, Ped overtager midlertidigt, de opgaver, der er forbundet med at rekvirere håndværkere og anden hjælp, til den afsluttende fase i byggeprojektet. Det forventes at altanprojektet startes op d 25-Maj-2010, hvor bundplader og afløb monteres. Vi skal have en anden bygningsingeniør til at gennemgå vores ejendom, så vi får en større viden om hvad der kræver handling her og nu og hvad der kan vente. Vi forventer også, at få en viden om hvad de enkelte projekter koster og hvordan vores økonomi er i forhold til projekterne. Samt hvilken rækkefølge vi skal foretage renoveringer i fremover. Til sidst vil bestyrelsen igen takke for jeres store tålmodighed, som I alle har udvist i det store byggeprojekt. Det er forhåbentligt snart slut. Det er sommer og tid til at sidde på altanen en lun sommeraften Efter fremlæggelsen var der følgende kommentarer til beretningen: Der blev ytret ønske om, at der kunne sættes plexi-glas op på siderne af altanen for at dække med vindindtræk. Det blev hertil pointeret, at sådant skulle stilles som separat forslag. Lasse Svendsen spurgte hvornår asfalten ud for nr. 19 blev lavet. Ped (viceværten) oplyste, at dette ville ske kort efter at bundpladerne blev opsat. Asfalten var udbedret én gang, men var kørt i stykker kort tid efter, da altanerne skulle trækbelastes. 4

5 Dennis Larsen spurgte hvornår ventilationen kom op at køre igen. Ped oplyste, at dette forventeligt ville ske i løbet af sommeren. Ventilationssystemet skulle først gennemses, og herefter repareres visse steder. Sune Lauritsen redegjorde for hvilke problemer, der var med anlægget. Jesper Rebel oplyste, at foreningens ingeniør var blevet alvorligt syg, og skulle opereres. Der var derfor ikke fulgt op på visse mangler. Administrationen og Ped ville skaffe det fornødne overblik og tilse at manglerne blev udbedret. Dette ville ske henover sommeren, og byggefolkene ville ikke få lov til at aflevere byggearbejderne til foreningen før der var fulgt op på alt. Administrationen ville sørge for at give varsel til beboerne inden der blev afleveret, således ingen blev glemt. Mia Jahn efterlyste en termografering af bygningen. Enkelte meldte om problemer med at få varmet lejlighederne op. Årsagen hertil var iflg. Ped, at varmeanlægget ikke var blevet indreguleret efter, at de nye tagelejligheder var blevet bygget. Dette ville også ske i løbet af sommeren. Henrik Petersen mente, at der var problemer med mængden af isolering i mellem muren og vinduerne. Lari mente, at dette skyldtes dårligt håndværker arbejde. Tonni Eilersen efterspurgte børnesikringsbeslag i opgangsvinduerne. Ped ville sørge for, at de blev bestilt og sat op. Gunnar gjorde opmærksom på, at vandlåsene nogle gange blev suget ud, med lugtgener til følge. Det blev oplyst, at også vandsystemet skal indreguleres. Henrik Petersen forespurgte til salgspriserne på andelsboligerne. Det blev oplyst, at de svingede meget. Mange lejligheder blev solgt med små nedslag, men lejligheder uden bad og/eller køkken måtte sælges med store prisfald. Henrik Petersen efterspurgte mere information fra bestyrelsen. Mia Jahn foreslog, at bestyrelsen i højere grad prioriterede arbejdet og udliciterede mere. Sune pointerede dog, at indsigt i opgaverne var vigtig, hvorfor udlicitering kunne være svær. Martin Ottesen roste bestyrelsen for den store arbejde. Tonni Eilersen spurgte til viceværtens arbejdsopgaver, og efterspurgte mere arbejde i gården. Maria Theodorou oplyste, at der stadig lå glasskår derude. Maria Theodorou opfordrede til at storskralderummet blev nedlagt. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 3a) godkendelse af årsregnskab Kurt Christensen fra AP statsautoriserede revisorer gennemgik regnskabet. Kurt Christensen oplyste, at årets underskud var mindre end forventet, hvilket til dels skyldtes salg af lejligheder, men dog havde et stigende strømforbrug og viceværtomkostninger trukket ned. Der blev stillet spørgsmål til en post vedrørende en gammel forsikringssag. Sagen, som også var oppe på sidste generalforsamling, vedrører en skade i forbindelse med branden. Foreningen havde forsøgt, at få en yderligere dækning af nogle genhusningsomkostninger dækket af forsikringen, men måtte i 2009 erkende, at 5

6 forsikringen ikke også ville dække denne post. Foreningen har herefter skiftet forsikringsselskab. Det blev oplyst, at restancerne var væsentligt nedbragt på tidspunktet for generalforsamlingen. Alene to andelshavere var på tidspunktet for generalforsamlingen i restance over to måneder. Den ene andelshaver overholder pt. en afviklingsaftale, mens den anden ikke kan udelukkes i sidste ende må ekskluderes. Kurt Christensen oplyste herefter, at den negative værdi af swappen var forbedret fra minus 7 millioner sidste år til minus 4 millioner i år. Henrik Petersen efterspurgte afvikling på lånene, da han var bekymret for foreningens formue. Kurt Christensen oplyste at afdrag på lånene i en situation, hvor den fulde andelskrone ikke kunne opnås ikke var en god ide på kort sigt, da andelshaverne ikke ville kunne den ekstra investering ind. Jesper Rydahl Pedersen oplyste i forlængelse heraf, at bankers eventuelle ubesvarede spørgsmål til regnskabet kunne rettes til administrationen. Martin Ottesen spurgte hvor meget ejendommen skulle falde i værdi førend foreningen var insolvent. Kurt Christensen oplyste, at værdien skulle falde med mere end 90 millioner kr. Kurt Christensen pointerede, at den faste rente på lånene giver foreningen sikkerhed for dens budgetter i fremtiden. Henrik Petersen spurgte hvornår ejerforeningen ville bidrage til betalingerne. Da tagetagen endnu ikke er lovlig, har opkrævning af betaling for fælles forbrug ikke kunne ske. Dette vil dog gå i gang pr hvad enten lejlighederne er lovlige eller ej. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 3b) fastsættelse af andelskrone Andelskronen blev fastsat til med overvældende flertal. Ad 3c) godkendelse af budget Kurt Christensen oplyste, at renteindtægterne ikke, som afsat er men kun Lari spurgte til hvor meget storskralderummet koster. Kurt Christensen oplyste ca Henrik Petersen ser gerne viceværtomkostningerne nedbragt. Jesper Rydahl Pedersen oplyste, at reguleringen af boligafgiften ville ske med nettoprisindekset og ikke de i budgettet oplyste 5%. Dette i henhold til tidligere års beslutning om regulering af huslejen. Ad 4) ny kabling Sune Lauritsen repræsenterede forslaget om installering af et nyt kabel-anlæg og gennemgik de forskellige modeller. Årsagen til at forslaget blev stillet, var at YouSee har opsagt kontrakten med foreningen der er intet foreningen eller bestyrelsen har ønsket. Der er indhentet flere forskellige tilbud blandt andet fra YouSee og Dansk Bredbånd. Bestyrelsen har forsøgt at indhente tilbud på løsninger, som alle var fremtidssikret. Det viste sig i øvrigt, at priserne på tv var stort set ens, mens priserne på internet var væsentligt forskellige. 6

7 Maria Sparby ønskede at vide, hvorfor bestyrelsen foretrak model 4. Sune oplyste, at fordelen hermed var, at foreningen ejede kablerne og derfor havde bedre mulighed for selv at vælge løsninger i fremtiden. Dennis Larsen oplyste, at der var konstateret mange problemer med web-speed, hvorfor han ikke kunne anbefale You-See Martin Ottesen spurgte om der kan køres ADSL. Sune oplyste, at det burde der kunne. Asger Carlsen spurgte om udbuddet af kanaler var ens for alle pakker. Sune oplyste, at pakkerne stort set var ens hvad angår kanaler, men at enkelte programmer var byttet rundt. Flemming Jensen spurgte om det kunne svare sig at samle alle internetudbydere. Sune oplyste, at en ny kabelløsning vil gøre det nemmere, men at løsningen primært var tænkt for at sikre tv-signalet inden dette blev slukket. Lari spurgte om der ville komme yderligere muligheder for andelshaverne for selv at aftale udbud fra leverandøren. Sune oplyste, at der fremover ville blive tale om selvstændige aftaler med leverandøren, således at beboerne var frit stillet. Maria spurgte om der ville komme problemer med installeringen. Sune oplyste, at dette ikke kunne undgås, og at ingen leverandør kunne garantere herimod. Flemming mente dog, at der nok ville komme færre problemer, hvis YouSee blev valgt. Henrik Petersen mente, at internetdelen var meget dyr, da andelshaverne selv burde sørge for dette. Martin Ottesen gjorde opmærksom på, at kabling muligvis ikke var nødvendig, da mange udbydere kunne levere signalet igennem telefonstikket. Ped gjorde dog opmærksom på, at denne løsning pt. kræver en box installeret på alle tv. Sune Lauritsen mente, dog at en sådan løsning muligvis kunne nøjes med at blive installeret på stikket på bagtrappen. Martin Ottesen mener, at fremtiden er færre kabler og at en investering derfor burde være mindst mulig. Forslagene kom til afstemning ved en simultanafstemning. Stemmerne blev fordelt med forslag 1: 14 stemmer, forslag 2: 4 stemmer, forslag 3: 1 stemmer og forslag 4: 22 stemmer. Forslag 4 blev derfor vedtaget med absolut flertal. Ad 4b) nyt låneoptag til finansiering af kabling Jesper Rydahl Pedersen gennemgik forslaget. Henrik Petersen mente, at det var betænkeligt at optage yderlige lån. Martin opfordre til, at der også blev kigget på de eksisterede lån, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Forslaget blev derfor omformuleret således: Bestyrelsen bemyndiges til på foreningens vegne at optage lån af 20 eller 30 års løbetid i realkreditinstitut, med sikkerhed i foreningens ejendom, stort maks. Kr , med eller uden afdrag, til fast eller variabel rente til at dække udgifterne til udskiftning af faldstammer. Herudover bemyndiges bestyrelsen samtidigt til at omlægge alle eller enkelte af foreningens eksisterende lån. Bestyrelsen bemyndiges samtidigt til at underskrive alle, i den anledning, relevante låne- og pantsætningsdokumenter. Forslaget blev herefter vedtaget med overvældende flertal. 7

8 Ad 4c) forhøjelse af antenneafgift Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at hæve antenneafgiften med 25 kr. pr. måned. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Ad 4d) ændring af vedtægter bedre mulighed for inddrivelse af restancer Janet Frederiksen gennemgik forslaget, som var motiveret i flere restancer i foreningen. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Ad 4e) mulighed for reservering af tid i vaskeriet En længere varende diskussion udmøntede sig i to forskellige forslag: Det ene var et forslag fra Flemming Jensen, hvor der blev åbnet op for at bruge op til 3 maskiner i stedet for de nuværende 2. Bestyrelsen foreslog i stedet at spærringen blev fjernet helt. Begge forslag fik 13 stemmer, og da der således var stemmelighed faldt begge forslag. Ad 4f) mulighed for at følge varmeforbrug online Sune Lauritsen gennemgik forslaget, som ville give beboerne bedre mulighed for at følge deres forbrug. Der blev fra forskellige andelshavere opfordret til, at pengene til denne ekstra service blev sparet, og at man ved særlige tilfælde kunne kontakte Brunata, hvis der skulle være særlig årsag hertil. Bestyrelsen valgte herefter at følge opfordringen, og trak forslaget tilbage. Ad 4g) bedre styring af lysforbruget på trapperne Janett Frederiksen oplyste, at bestyrelsen kiggede på at reparere kontakterne, men at det før i tiden var meget dyrt, og derfor ikke kunne svare sig. Martin Ottesen mente tværtimod, at lyset ikke virkede når der var brug for det. Flemming Jensen oplyste, at løsningerne med trappebelysningen er forskellig og ingen trapper derfor ikke kan forventes, at have nøjagtig samme løsning. Bestyrelsen blev herefter pålagt at undersøge mulighederne for en bedre økonomi var angår trappebelysning. Ad 4h) opsætning af rygning forbudt skilte på bagtrapperne Henrik Petersen motiverede forslaget. Jørgen Larsen pointerede, at det allerede stod i husordenen, men at husordenen ikke blev fulgt. Ad 4i) ændring af vedtægterne mulighed for forældrekøb Forslaget blev fremlagt af Jesper Rydahl Pedersen, da forslagsstiller ikke var fremmødt. Forslaget gav anledning til en længere diskussion. Forslaget blev herefter sendt til afstemning, men opnåede ikke flertal. Ad 5) orientering om byggesagen Jesper Rebel oplyste, at foreningens ingeniør var blevet alvorligt syg, og ikke foreløbig kunne varetage foreningens interesser (red. sygdommen har heldigvis vist sig mindre omfattende, og foreningen håber at have ingeniøren tilbage til at færdiggøre sagen). I ingeniørens fravær er der ikke fulgt op på nogle mangler. Administrationen og Ped skaffer det fornødne overblik og vil herefter tilse, at manglerne blev udbedret. Dette 8

9 arbejde vil pågå henover sommeren, og byggefolkene vil ikke få lov til at aflevere byggearbejderne til foreningen før der var fulgt op på alle mangler. Administrationen ville sørge for at give varsel til beboerne inden der blev afleveret, således ingen blev glemt. Ad 6) valg af bestyrelsesmedlemmer Maria Sparby og Henrik Petersen stillede foruden Jørgen Larsen op. Maria og Henrik blev valgt med stemmerne 31 og 24 Bestyrelsen består herefter af: Formand Medlem Medlem Medlem Medlem Janett Frederiksen Sune Tang Lauritsen Steffen Seifert Hansen Maria Sparby Henrik Petersen Ad 7) valt to suppleanter Jørgen Larsen og Lena Hartmann blev enstemmigt valgt som suppleanter Ad 8) - eventuelt Flemming Jensen mente, at det var en skam at nedlægge storskralderummet. Et eventuelt delvist forbud mod større ting, kunne hjælpe meget. Lari spurgte, hvad der skulle til for at nedlægge rummet. Janett oplyste, at storskraldet i mangel at et storskralderum ville ryge i almindelig skrald. Ped oplyste, at vi er under en forsøgsordning hos R98, hvorfor vi er hæmmede i at finde alternativer. Martin Ottesen mente, at lidt vejledning ville hjælpe gevaldigt. Bestyrelsen ville tage sagen videre og se hvad der kan gøres. Dennis Larsen opfodrede til, at der generelt blev vist hensyn. Generalforsamlingen blev hævet Som dirigent på generalforsamlingen, Jesper Rydahl Pedersen 9

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere