Referat af generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund, med følgende dagsorden: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for a. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for b. Fastsættelse af andelskronen. Bestyrelsen foreslår uændret andelskrone. c. Godkendelse af budget for Indkomne forslag: Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Efter lang tids diskussioner med YouSee (TDC) om kvaliteten af signalforsyning har YouSee nu opsagt kontrakten med A/B Bredegrund. Bestyrelsen har herefter grundigt undersøgt mulighederne, og rundsender snarest 5 forskellige forslag til andelshaverne. Bestyrelsen foreslår, at man vælger forslag 4). Udgiften hertil forventes at være kr b) Bestyrelsen foreslår, at bredbåndsinstallation finansieres ved et nyoptaget lån med Nykredit, stort kr ,-, og at foreningens kassekredit samtidig omlægges til et kreditforeningslån, så der optages lån, stort kr som 20-årigt lån, med fast eller variabel rente. Lånet anvendes til køb af signalanlæg og indfrielse af kassekredit. c) Bestyrelsen foreslår, at ydelsen på lån til bredbåndsinstallation fordeles ligeligt mellem brugerne. Dette vil pr. bruger betyde en ekstraudgift op mod 25 kr. om måneden (afhængigt af, hvilket forslag bliver valgt). d) Bestyrelsen vil foreslå en ændring af vedtægter og husorden med henblik på en mere effektiv inddrivelse af restancer til foreningen. Forslaget vil siden blive rundsendt. e) Bestyrelsen foreslår, at der bliver givet mulighed for reservering af plads i vaskeriet over internet. Udgiften vil blive finansieret ud af driften. f) Bestyrelsen foreslår, at der etableres mulighed via internettet for, at beboerne løbende kan følge deres varmeforbrug. Udgiften hertil finansieres over driften. 5. Orientering om byggesagens afslutning. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges to medlemmer af bestyrelsen. På valg er: Jørgen Larsen, som er villig til at modtage genvalg. Flemming Jensen udtrådte af bestyrelsen i januar 2010 og ønsker således ikke at genopstille. Jack Hyltoft er indtrådt som suppleant for den resterende periode. 7. Valg af to suppleanter. 8. Eventuelt. 1

2 Formanden Janett Frederiksen startede med at byde velkommen. Særligt bød hun revisor Kurt Christensen fra AP Statsautoriserede revisorer velkommen Ad 1a) valg af dirigent Jesper Rydahl Pedersen fra REC Administration blev enstemmigt valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at 44 andelshavere var fremmødt, heraf 5 ved fuldmagt. Ad 1b) valg af referent Jesper Rebel fra REC Administration blev enstemmigt valgt som referent. Ad 1c) valg af stemmetællere Dennis Larsen og Martin Ottesen blev valgt som stemmetællere. Ad 2) bestyrelsens beretning Formand Janett Frederiksen fremlagde bestyrelsens beretning for 2009, som gengives her: Endnu et år er gået i byggeriets tegn. Vi er tilsyneladende inde i en spiral, hvor tingene ruller hurtigt uden at der reelt sker noget. Vi har haft store udfordringer med Københavns kommune. I skrivende stund har vi fået godkendelsen, dog skal vi foretage belastningsprøver af altanerne, det ser vi ikke som et problem, murværket er bedre end man forventer af bygninger fra Vi forventer derfor, at den endelige godkendelse og ibrugtagnings tilladelse er tæt på at være en realitet (red. belastningsprøven er godkendt af Københavns kommune). Når godkendelsen foreligger, vil bundpladen på altanerne blive monteret og tilsluttet nedløbsrøret, således, at det ikke drypper ned på den enkelte altan, i regnvejr, ved vanding af blomster eller man bare spilder sin kaffe/ te som man nyder på altanen, løse genstande på altanen flyver også let udover kanten i kraftig blæst, og mange tror at ting kastes ned på deres altan, det er et problem, og løses nok bedst ved, at der sættes forhæng på altangitteret. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at altanstoffet skal være sort. Det har ikke været muligt for bestyrelsen at forhandle en fair pris hjem på en samlet bestilling hos sejldug-mageren. Sejldug-mageren kræver 2300,kr. pr altan, det syntes vi er alt for dyrt, og anbefaler derfor, at hver enkelt selv vælger den bedst mulige løsning - bare stoffet er sort. De af jer som allerede nu har opsat andet stof/farve op, gøres hermed opmærksom på, at dette skal nedtages jf. generalforsamlingsbeslutningen sidste år. Bestyrelsen er ikke glad for, at altankasserne sidder udvendigt, da det er forbundet med en stor risiko, når de bliver trætte i ophænget, det gør de især efter for meget vand. Der er stillet forslag om, at det vedtages i vores husorden, at altankasser skal placeres på indersiden, så undgår vi også problemer med vand og pottemuld på underliggende altaner ved vanding. Vi er stødt ind i mange udfordringer og gør det stadig, finanskrisen får skyld for meget, men den har da også sat sine spor i foreningen. Det har været svært at sælge lejligheder, og enkelte er erklæret personligt konkurs, hvilket resulterede i en samlet manko på næsten kr. i manglende boligafgift. Den er dog nedadgående (red. beløbet er pt ,41), bestyrelsen har grebet alvorligt ind overfor manglende boligafgift, selvom vi tager pant i andelen mangler pengene i kassen her og nu. Fremover vil der være konsekvenser, for manglende betaling, da problemet ikke har været omfattende, har det altid været administrationen, der håndterede dette. Man kan altid få udsat betalingen, vi kan alle komme i vanskeligheder, men da problemet er stigende, har bestyrelsen besluttet, at der skal opkræves renter for udestående, samt at vaskekortet lukkes, så foreningen ikke påføres yderligere gæld. Vi kan nu se en fremgang i salget, og det lader til at kvadratmeter prisen ligger på et naturligt leje, samtidig med, at vi har en lav boligafgift - det er det købere har fremhævet ved de sidste handler. 2

3 Bestyrelsen besluttede, at den samlede varmeregning blev fordelt på antal kvadratmeter, det var ikke muligt at opgøre det enkelte forbrug, da hver eneste måler så skulle have været aflæst, hvilket ville have påført foreningen en meget stor udgift. Bestyrelsen beklager de enkelte beboere, der føler sig snydt i denne afregningsmetode. Vi skiftede samtidig fra Ista-Clorius til Brunata, som leverandør af vores varmeregnskab. De nye målere vil fremover blive fjernaflæst, her sparer vi kr. om året. Hvis generalforsamlingen ønsker det, kan vi for en merpris af ca ,- kr. i anlægsomkostninger/engangsbeløb, og en årlig driftsomkostning på 4.320, kr. (priserne er opgivet for 2008) tilkobles et system, hvor hver enkelt kan se deres eget forbrug dagligt, da systemet opdateres dagligt. Forslag hertil er stillet af bestyrelsen. Vi er nu stort set færdige i kælderen, med renovering, de sidste døre er sat i og vi vil sørge for at alle låse vender korrekt. Vi henstiller til, at beboerne husker at låse og lukke døre og være forsigtige; og når der åbnes vinduer på trapperne, skal håndtaget låses så det ikke tages af vinden. Vores TV forsyningsaftale med YouSee er opsagt af YouSee, da YouSee ikke mener, at det er muligt at udbedre signalfejl på kabelnettet. Det er især YouSee kunder, med internet, som er hårdt ramt, det er der flere af de tilstedeværende der kan skrive under på. Opsigelsen bliver effektueret pr Bestyrelsen har lagt mange timers arbejde i et forsøg på, at undersøge markedet for muligheder, og finde alternativer, hvor vi ikke er bundet af noget i årevis, som det er tilfældet med You See. Emnet er til behandling i aften, og vil der blive yderligere uddybet. Vaskeriet som er digitaliseret, kunne vi forsøgsvis åbne op for muligheden for, at reservere maskiner via nettet, det kræver en udgift på ca kr. i etableringsomkostninger og en lille afgift årligt til vedligeholdelse af systemet, men så får hver enkelt beboer et log-ind til vaskeriet. Bestyrelsen vil gerne forsøge at optimere hjemmesiden. Vi har ikke selv kvalifikationer til at opsætte og designe en hjemmeside. Peter og frue, Bredegrund 13 har i stedet hjulpet os, men det er mest en blog side, men bestyrelsen har ikke mulighed tid/ til at blogge med den enkelte beboere, men ønsker en hjemmeside hvor man kan finde det sidste referat eller andet relevant info, Det kan virke meget gammeldags, men hvis det er noget, der skal behandles af den samlede bestyrelse, eller hvis det skal bruges som dokumentation andet sted, skal vi selv sørge for at printe mails og andet korrespondance ud, og mange ved hvordan en mail korrespondance ser ud efter den er besvaret fra begge sider 4-5 gange. Det er meget forvirrende at sætte sig ind hvad det reelt drejer sig om, og er der tale om dokumentation mangler der en underskrift.. Henrik Kastrupvej 20 har tilbudt os hjælp. Vi siger tak til Peter og kærestens hjælp med oprettelse af den nuværende side. Bestyrelsen og administrationen modtager mange henvendelser pr telefon og mail fra andelshaverne. Vi har stor forståelse for, at der altid kan være spørgsmål, og vi ved, at især i denne byggefase vi har været igennem, har der været et behov for information, og vi kan kun beklage den ikke har været tilstrækkelig, fra bestyrelsens side. Det er frivilligt arbejde, at sidde i bestyrelsen, og vi piver ikke, vi syntes selv, vi gør alt hvad vi kan, og vi vil også gerne meget mere end vi når. Bestyrelsen har som altid åbent den første onsdag i måneden, kl til kl , hvor man er velkommen til at henvende sig personligt med spørgsmål eller andet, der kan afhjælpes af bestyrelsen. Man kan også få hjælp til, at skrive det man ønsker behandlet af bestyrelsen, og man er altid velkommen til at skrive til bestyrelsen, som så behandler henvendelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde, det kræver dog at der er mindst 3 bestyrelses medlemmer tilstede før der kan tages beslutninger. Bestyrelsen modtager en del naboklager, det er meget svært for os, at tage stilling i disse sager, da den som regel er ensidig og kræver en meget tilbundsgående undersøgelse af problemerne, og det 3

4 skal understreges, at der er meget lidt bestyrelsen kan gøre, den bedste løsning er naturligvis, at tale sammen, hvilket kan være svært, her kan bestyrelsen tilbyde sig som mægler, bestyrelsen har kun vedtægterne og husorden at henholde os til, derfor skal man skrive ned hvilke gener man er udsat for og på hvilke tider det foregår, så vil bestyrelsen se på om der er tale om brud på reglerne. I de fleste tilfælde er der ikke er noget at komme efter, da det for det meste er almindelig støj som der vil være når man bor i en etageejendom. Hvis man er udsat for, f. eks trusler, må man kontakte politiet og er der tale om beboere som udøver psykisk terror i form at konstant råben, støjende adfærd, banken på vægge osv. må man kontakte den sociale døgnvagt. Dette har vi fået oplyst fra en sagsbehandler i kommunen, i forbindelse med en konkret sag. Hvis det kommer så langt at der kan anlægges en sag mod beboeren, skal man huske på, at en sådan sag er en meget langtrukken affære og det kan tage år før der kan foreligge en domsafsigelse, som kan gå foreningen imod, uanfægtet hvor meget skriftlig dokumentation der foreligger, skal der som regel også bruges vidner og det har vi oplevet, har været et problem, således at den anklagede fik medhold og altså beholdte sin bolig. Det er ikke i foreningens interesse at køre sådanne sager, da de er forbundet med store økonomiske omkostninger, og problemerne eskalerer ofte i tiden der går. Vi skal alle sammen være her, og vi bor og arbejder på forskellige tider i de enkelte lejemål, det kan derfor ikke forventes at omgivelserne har den samme rytme, men hvis vi alle udviser hensyn kommer vi langt. Vi har langt om længe fået et postkasseanlæg, og vi skal her henstille til, at hvis du modtager uønsket reklame, bedes du selv sørge for at det bliver smidt ud og så gå på posthuset og få nej tak skilte. Vi ser enkelte steder, hvor reklamerne bliver smidt ved siden af postkasserne, og det er forbundet med stor brandfare - og det ser ikke pænt ud når trapperne flyder. Gård og gade er nu blevet rigtig pæn efter alt byggerodet. Vi skal se på at få den rigtig pæn også på de grønne områder hvor vinteren har været særlig slem ved. I det kommende år vil vi forsøge at holde fokus på hvad der nu skal ske, Vi havde bestilt Christian Thomsen til at gennemgå vores ejendom, han har været vores byggesagkyndige igennem en stor del af byggeprocessen, og har på grundlag af fejl og mangel listen, en stor viden om vores ejendom. Desværre er Christian nødt til at trække sig på grund af sygdom, Ped overtager midlertidigt, de opgaver, der er forbundet med at rekvirere håndværkere og anden hjælp, til den afsluttende fase i byggeprojektet. Det forventes at altanprojektet startes op d 25-Maj-2010, hvor bundplader og afløb monteres. Vi skal have en anden bygningsingeniør til at gennemgå vores ejendom, så vi får en større viden om hvad der kræver handling her og nu og hvad der kan vente. Vi forventer også, at få en viden om hvad de enkelte projekter koster og hvordan vores økonomi er i forhold til projekterne. Samt hvilken rækkefølge vi skal foretage renoveringer i fremover. Til sidst vil bestyrelsen igen takke for jeres store tålmodighed, som I alle har udvist i det store byggeprojekt. Det er forhåbentligt snart slut. Det er sommer og tid til at sidde på altanen en lun sommeraften Efter fremlæggelsen var der følgende kommentarer til beretningen: Der blev ytret ønske om, at der kunne sættes plexi-glas op på siderne af altanen for at dække med vindindtræk. Det blev hertil pointeret, at sådant skulle stilles som separat forslag. Lasse Svendsen spurgte hvornår asfalten ud for nr. 19 blev lavet. Ped (viceværten) oplyste, at dette ville ske kort efter at bundpladerne blev opsat. Asfalten var udbedret én gang, men var kørt i stykker kort tid efter, da altanerne skulle trækbelastes. 4

5 Dennis Larsen spurgte hvornår ventilationen kom op at køre igen. Ped oplyste, at dette forventeligt ville ske i løbet af sommeren. Ventilationssystemet skulle først gennemses, og herefter repareres visse steder. Sune Lauritsen redegjorde for hvilke problemer, der var med anlægget. Jesper Rebel oplyste, at foreningens ingeniør var blevet alvorligt syg, og skulle opereres. Der var derfor ikke fulgt op på visse mangler. Administrationen og Ped ville skaffe det fornødne overblik og tilse at manglerne blev udbedret. Dette ville ske henover sommeren, og byggefolkene ville ikke få lov til at aflevere byggearbejderne til foreningen før der var fulgt op på alt. Administrationen ville sørge for at give varsel til beboerne inden der blev afleveret, således ingen blev glemt. Mia Jahn efterlyste en termografering af bygningen. Enkelte meldte om problemer med at få varmet lejlighederne op. Årsagen hertil var iflg. Ped, at varmeanlægget ikke var blevet indreguleret efter, at de nye tagelejligheder var blevet bygget. Dette ville også ske i løbet af sommeren. Henrik Petersen mente, at der var problemer med mængden af isolering i mellem muren og vinduerne. Lari mente, at dette skyldtes dårligt håndværker arbejde. Tonni Eilersen efterspurgte børnesikringsbeslag i opgangsvinduerne. Ped ville sørge for, at de blev bestilt og sat op. Gunnar gjorde opmærksom på, at vandlåsene nogle gange blev suget ud, med lugtgener til følge. Det blev oplyst, at også vandsystemet skal indreguleres. Henrik Petersen forespurgte til salgspriserne på andelsboligerne. Det blev oplyst, at de svingede meget. Mange lejligheder blev solgt med små nedslag, men lejligheder uden bad og/eller køkken måtte sælges med store prisfald. Henrik Petersen efterspurgte mere information fra bestyrelsen. Mia Jahn foreslog, at bestyrelsen i højere grad prioriterede arbejdet og udliciterede mere. Sune pointerede dog, at indsigt i opgaverne var vigtig, hvorfor udlicitering kunne være svær. Martin Ottesen roste bestyrelsen for den store arbejde. Tonni Eilersen spurgte til viceværtens arbejdsopgaver, og efterspurgte mere arbejde i gården. Maria Theodorou oplyste, at der stadig lå glasskår derude. Maria Theodorou opfordrede til at storskralderummet blev nedlagt. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 3a) godkendelse af årsregnskab Kurt Christensen fra AP statsautoriserede revisorer gennemgik regnskabet. Kurt Christensen oplyste, at årets underskud var mindre end forventet, hvilket til dels skyldtes salg af lejligheder, men dog havde et stigende strømforbrug og viceværtomkostninger trukket ned. Der blev stillet spørgsmål til en post vedrørende en gammel forsikringssag. Sagen, som også var oppe på sidste generalforsamling, vedrører en skade i forbindelse med branden. Foreningen havde forsøgt, at få en yderligere dækning af nogle genhusningsomkostninger dækket af forsikringen, men måtte i 2009 erkende, at 5

6 forsikringen ikke også ville dække denne post. Foreningen har herefter skiftet forsikringsselskab. Det blev oplyst, at restancerne var væsentligt nedbragt på tidspunktet for generalforsamlingen. Alene to andelshavere var på tidspunktet for generalforsamlingen i restance over to måneder. Den ene andelshaver overholder pt. en afviklingsaftale, mens den anden ikke kan udelukkes i sidste ende må ekskluderes. Kurt Christensen oplyste herefter, at den negative værdi af swappen var forbedret fra minus 7 millioner sidste år til minus 4 millioner i år. Henrik Petersen efterspurgte afvikling på lånene, da han var bekymret for foreningens formue. Kurt Christensen oplyste at afdrag på lånene i en situation, hvor den fulde andelskrone ikke kunne opnås ikke var en god ide på kort sigt, da andelshaverne ikke ville kunne den ekstra investering ind. Jesper Rydahl Pedersen oplyste i forlængelse heraf, at bankers eventuelle ubesvarede spørgsmål til regnskabet kunne rettes til administrationen. Martin Ottesen spurgte hvor meget ejendommen skulle falde i værdi førend foreningen var insolvent. Kurt Christensen oplyste, at værdien skulle falde med mere end 90 millioner kr. Kurt Christensen pointerede, at den faste rente på lånene giver foreningen sikkerhed for dens budgetter i fremtiden. Henrik Petersen spurgte hvornår ejerforeningen ville bidrage til betalingerne. Da tagetagen endnu ikke er lovlig, har opkrævning af betaling for fælles forbrug ikke kunne ske. Dette vil dog gå i gang pr hvad enten lejlighederne er lovlige eller ej. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 3b) fastsættelse af andelskrone Andelskronen blev fastsat til med overvældende flertal. Ad 3c) godkendelse af budget Kurt Christensen oplyste, at renteindtægterne ikke, som afsat er men kun Lari spurgte til hvor meget storskralderummet koster. Kurt Christensen oplyste ca Henrik Petersen ser gerne viceværtomkostningerne nedbragt. Jesper Rydahl Pedersen oplyste, at reguleringen af boligafgiften ville ske med nettoprisindekset og ikke de i budgettet oplyste 5%. Dette i henhold til tidligere års beslutning om regulering af huslejen. Ad 4) ny kabling Sune Lauritsen repræsenterede forslaget om installering af et nyt kabel-anlæg og gennemgik de forskellige modeller. Årsagen til at forslaget blev stillet, var at YouSee har opsagt kontrakten med foreningen der er intet foreningen eller bestyrelsen har ønsket. Der er indhentet flere forskellige tilbud blandt andet fra YouSee og Dansk Bredbånd. Bestyrelsen har forsøgt at indhente tilbud på løsninger, som alle var fremtidssikret. Det viste sig i øvrigt, at priserne på tv var stort set ens, mens priserne på internet var væsentligt forskellige. 6

7 Maria Sparby ønskede at vide, hvorfor bestyrelsen foretrak model 4. Sune oplyste, at fordelen hermed var, at foreningen ejede kablerne og derfor havde bedre mulighed for selv at vælge løsninger i fremtiden. Dennis Larsen oplyste, at der var konstateret mange problemer med web-speed, hvorfor han ikke kunne anbefale You-See Martin Ottesen spurgte om der kan køres ADSL. Sune oplyste, at det burde der kunne. Asger Carlsen spurgte om udbuddet af kanaler var ens for alle pakker. Sune oplyste, at pakkerne stort set var ens hvad angår kanaler, men at enkelte programmer var byttet rundt. Flemming Jensen spurgte om det kunne svare sig at samle alle internetudbydere. Sune oplyste, at en ny kabelløsning vil gøre det nemmere, men at løsningen primært var tænkt for at sikre tv-signalet inden dette blev slukket. Lari spurgte om der ville komme yderligere muligheder for andelshaverne for selv at aftale udbud fra leverandøren. Sune oplyste, at der fremover ville blive tale om selvstændige aftaler med leverandøren, således at beboerne var frit stillet. Maria spurgte om der ville komme problemer med installeringen. Sune oplyste, at dette ikke kunne undgås, og at ingen leverandør kunne garantere herimod. Flemming mente dog, at der nok ville komme færre problemer, hvis YouSee blev valgt. Henrik Petersen mente, at internetdelen var meget dyr, da andelshaverne selv burde sørge for dette. Martin Ottesen gjorde opmærksom på, at kabling muligvis ikke var nødvendig, da mange udbydere kunne levere signalet igennem telefonstikket. Ped gjorde dog opmærksom på, at denne løsning pt. kræver en box installeret på alle tv. Sune Lauritsen mente, dog at en sådan løsning muligvis kunne nøjes med at blive installeret på stikket på bagtrappen. Martin Ottesen mener, at fremtiden er færre kabler og at en investering derfor burde være mindst mulig. Forslagene kom til afstemning ved en simultanafstemning. Stemmerne blev fordelt med forslag 1: 14 stemmer, forslag 2: 4 stemmer, forslag 3: 1 stemmer og forslag 4: 22 stemmer. Forslag 4 blev derfor vedtaget med absolut flertal. Ad 4b) nyt låneoptag til finansiering af kabling Jesper Rydahl Pedersen gennemgik forslaget. Henrik Petersen mente, at det var betænkeligt at optage yderlige lån. Martin opfordre til, at der også blev kigget på de eksisterede lån, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. Forslaget blev derfor omformuleret således: Bestyrelsen bemyndiges til på foreningens vegne at optage lån af 20 eller 30 års løbetid i realkreditinstitut, med sikkerhed i foreningens ejendom, stort maks. Kr , med eller uden afdrag, til fast eller variabel rente til at dække udgifterne til udskiftning af faldstammer. Herudover bemyndiges bestyrelsen samtidigt til at omlægge alle eller enkelte af foreningens eksisterende lån. Bestyrelsen bemyndiges samtidigt til at underskrive alle, i den anledning, relevante låne- og pantsætningsdokumenter. Forslaget blev herefter vedtaget med overvældende flertal. 7

8 Ad 4c) forhøjelse af antenneafgift Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at hæve antenneafgiften med 25 kr. pr. måned. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Ad 4d) ændring af vedtægter bedre mulighed for inddrivelse af restancer Janet Frederiksen gennemgik forslaget, som var motiveret i flere restancer i foreningen. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Ad 4e) mulighed for reservering af tid i vaskeriet En længere varende diskussion udmøntede sig i to forskellige forslag: Det ene var et forslag fra Flemming Jensen, hvor der blev åbnet op for at bruge op til 3 maskiner i stedet for de nuværende 2. Bestyrelsen foreslog i stedet at spærringen blev fjernet helt. Begge forslag fik 13 stemmer, og da der således var stemmelighed faldt begge forslag. Ad 4f) mulighed for at følge varmeforbrug online Sune Lauritsen gennemgik forslaget, som ville give beboerne bedre mulighed for at følge deres forbrug. Der blev fra forskellige andelshavere opfordret til, at pengene til denne ekstra service blev sparet, og at man ved særlige tilfælde kunne kontakte Brunata, hvis der skulle være særlig årsag hertil. Bestyrelsen valgte herefter at følge opfordringen, og trak forslaget tilbage. Ad 4g) bedre styring af lysforbruget på trapperne Janett Frederiksen oplyste, at bestyrelsen kiggede på at reparere kontakterne, men at det før i tiden var meget dyrt, og derfor ikke kunne svare sig. Martin Ottesen mente tværtimod, at lyset ikke virkede når der var brug for det. Flemming Jensen oplyste, at løsningerne med trappebelysningen er forskellig og ingen trapper derfor ikke kan forventes, at have nøjagtig samme løsning. Bestyrelsen blev herefter pålagt at undersøge mulighederne for en bedre økonomi var angår trappebelysning. Ad 4h) opsætning af rygning forbudt skilte på bagtrapperne Henrik Petersen motiverede forslaget. Jørgen Larsen pointerede, at det allerede stod i husordenen, men at husordenen ikke blev fulgt. Ad 4i) ændring af vedtægterne mulighed for forældrekøb Forslaget blev fremlagt af Jesper Rydahl Pedersen, da forslagsstiller ikke var fremmødt. Forslaget gav anledning til en længere diskussion. Forslaget blev herefter sendt til afstemning, men opnåede ikke flertal. Ad 5) orientering om byggesagen Jesper Rebel oplyste, at foreningens ingeniør var blevet alvorligt syg, og ikke foreløbig kunne varetage foreningens interesser (red. sygdommen har heldigvis vist sig mindre omfattende, og foreningen håber at have ingeniøren tilbage til at færdiggøre sagen). I ingeniørens fravær er der ikke fulgt op på nogle mangler. Administrationen og Ped skaffer det fornødne overblik og vil herefter tilse, at manglerne blev udbedret. Dette 8

9 arbejde vil pågå henover sommeren, og byggefolkene vil ikke få lov til at aflevere byggearbejderne til foreningen før der var fulgt op på alle mangler. Administrationen ville sørge for at give varsel til beboerne inden der blev afleveret, således ingen blev glemt. Ad 6) valg af bestyrelsesmedlemmer Maria Sparby og Henrik Petersen stillede foruden Jørgen Larsen op. Maria og Henrik blev valgt med stemmerne 31 og 24 Bestyrelsen består herefter af: Formand Medlem Medlem Medlem Medlem Janett Frederiksen Sune Tang Lauritsen Steffen Seifert Hansen Maria Sparby Henrik Petersen Ad 7) valt to suppleanter Jørgen Larsen og Lena Hartmann blev enstemmigt valgt som suppleanter Ad 8) - eventuelt Flemming Jensen mente, at det var en skam at nedlægge storskralderummet. Et eventuelt delvist forbud mod større ting, kunne hjælpe meget. Lari spurgte, hvad der skulle til for at nedlægge rummet. Janett oplyste, at storskraldet i mangel at et storskralderum ville ryge i almindelig skrald. Ped oplyste, at vi er under en forsøgsordning hos R98, hvorfor vi er hæmmede i at finde alternativer. Martin Ottesen mente, at lidt vejledning ville hjælpe gevaldigt. Bestyrelsen ville tage sagen videre og se hvad der kan gøres. Dennis Larsen opfodrede til, at der generelt blev vist hensyn. Generalforsamlingen blev hævet Som dirigent på generalforsamlingen, Jesper Rydahl Pedersen 9

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere