vil du give en hånd med?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vil du give en hånd med?"

Transkript

1 Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne samt aktuel kontaktinfo. Vi håber, at alt går godt ude i opgangene og at beboerne har haft en god vinter. Heldigvis har cirkulationspumpen, som vi fik installeret sidste år, vist sig at være en god investering. Denne vinter har der således ikke været problemer med radiatorerne og at holde varmen. Selv om foreningen og ejendommen fortsat er plaget af diverse udfordringer, er der igen også meget at glæde sig over F.eks. ser økonomien fortsat fin ud. Bestyrelsen glæder sig samtidig over det store fremmøde på årets arbejdsweekend. Vi ser dette som et tegn på øget engagement i foreningen. Men vi mangler mere hjælp for at kunne lykkes med missionen om at gøre det bedre at bo i A/B Vi-Tre. Dette kan lade sig gøre, hvis så mange som muligt forsøger at gøre en indsats. Vil du hjælpe foreningen? Nyhedsbrevet er igen ekstremt langt pga. et stort informationsbehov i en tid, hvor der nu igen er tonsvis af sager på dagsordenen. Denne gang har vi bl.a. følgende emner på menuen: Ros til beboere: Flot fremmøde til arbejdsweekenden! Bestyrelsen har fået ny medhjælper: Beboer Peter Gibbons kommet på banen Du indkaldes til generalforsamling: Torsdag den 28. april kl. 18 Et bedre sted at bo: Giver du en hånd med? Økonomi: Foreningens aktier fortsat i stigning Nykredit: Foreningens lån ser fine ud Øv: Ny moms-regel koster foreningen kr. om året Brandsikkerhed: Fire nye brandslukkere i 38 og 92 PS: Gå direkte til side 12, hvis du med det samme vil læse om brandslukkerne Med venlig hilsen Bestyrelsen 1

2 Bestyrelsen Navn Post Ansvarsområder Adresse Mail-adresse Telefon Philip Jørgensen Formand Foreningens talsmand Ledelse af bestyrelses-arbejdet Fordeling af opgaver Koordinering Principielle spørgsmål Diverse 38, 4.tv Martin Skou Knudsen Næstformand Fungerende formand i tilfælde af formand Philips fravær Operation Nye Nøgler Diverse 94, 4.tv Anders Villemoes Kasserer Foreningens økonomi Ventelister; den eksterne venteliste samt den interne Ad hoc-projekter Diverse 38, 2.th Lars Edvardsen Ordinært medlem af bestyrelsen Bredbånds-ordningen; Fiberby-projektet Graffiti-ordningen TV-ordningen Diverse 38, 1.tv Torben Bruun Andersen Ordinært medlem af bestyrelsen UDTRÅDT PGA. FRAFLYTNING 94, 1.th Jacob Lybek Ordinært medlem af bestyrelsen Ad hoc-projekter Koordinering af bestyrelsens nyhedsbrev Diverse 94, 2.tv Kjeld Andreasen Suppleant Sekretariats-funktioner Trappevask-ordningen Operation Nyt Arkiv Diverse 94, 4. th VIP s Navn Engagement/job Adresse Mail-adresse Telefon Anders Villemoes Vicevært for ejendommen Medlem af gårdlauget 38, 2.th Helle Warburg Foreningens gård Formand for gårdlauget Vaske-kort 92, st. tv Katja Neergaard Vicevært for vaskerummet 92, 4.tv

3 Nyttige telefonnumre for beboerne Foreningens administrationsselskab Jens Arentoft Ejendomsadministration v. Michael Fricke: Lægevagten v. Region Hovedstaden: Københavns Brandvæsen i tilfælde af brand: Ring hurtigst muligt til 112! Københavns Politi v. Station City: Ejendommens VVS er: Dalskov VVS - Lindpro ApS v. Lars K. Eriksen: VVS-døgnvagt: Forenings fælles bredbåndssystem v. Fiberby ApS: Ejendommens elektrikerfirma Elstore ApS v. Kenneth Sørensen: Fejning af fortove Københavns Kommune v. Center for Renhold: Ejendommens fælles kabel-tv YouSee A/S: PS: Find yderligere kontaktinfo i oversigten over bestyrelsen og VIP s på side 2. Bestyrelsen har fået en ny medhjælper: Beboer Peter Gibbons laver nu en plan for fælleslokalets fremtid Fælleslokalet på hjørnet af Sønder Boulevard og Haderslevgade hvad synes du om det? Ser der pænt og indbydende ud? Virker der generelt hyggeligt i fælleslokalet virker det velholdt? I årevis har fælleslokalet fremstået som et forsømt barn, der aldrig er blevet klippet hos frisøren og som aldrig har fået så meget som én eneste krone i lommepenge. komfur. Der har heller ikke rigtig været opsat mål og lagt en strategi for lokalet, hvor der i øvrigt heller ikke er et Til gengæld blev der i forbindelse med trapperenoverings-projektet installeret et nyt toilet i fælleslokalet. Sådan at folk i bogstaveligste forstand ikke længere behøver at gå i gården. Samtidig har bestyrelsen fået rengøringsfirmaet til at gøre hovedrent i lokalet, da de jo skyldte foreningen nogle penge for manglende udført arbejde. Sagt med andre ord måtte firmaet arbejde gælden. På samme måde, som en restaurantgæst bliver sat til at vaske op, hvis han ikke betaler. Rengøringen hjalp, for der var som mange sikkert kan huske virkelig klamt i fælleslokalet. 3

4 Også i forbindelse med arbejdsweekenden (læs artiklen om arbejdsweekenden på side 9) fik fælleslokalet en kærlig hånd. Bestyrelsen har nu fået en ny medhjælper con amore, som netop nu er ved at lægge en strategi og en indsatsplan for fælleslokalet, nemlig Peter Gibbons fra 92, 3. tv. Målet er at få skabt et mere indbydende og hyggeligt fælleslokale. Vi glæder os meget over Peters engagement, som vil komme os alle til gode. PS: Hvis du lige som Peter kunne tænke dig at blive medhjælper for bestyrelsen på con amorebasis, så kontakt bestyrelsen hurtigt muligt. Der er millioner af opgaver, der ligger og venter se artiklen Et bedre sted at bo: Vil du give en hånd med? længere nede på siden. Husk i øvrigt: Vil I ikke være så søde at rydde op efter endt brug samt at lukke og låse døren, så enhver fra gaden ikke bare kan gå ind i fælleslokalet? På forhånd tak Døren ned til fælleslokalet SKAL være lukket. Somme tider efterlades døren imidlertid pivåben. Når døren står åben, øges risikoen for indbrud. Samtidig kan der også komme rotter ind. Et bedre sted at bo: Vil du give en hånd med? Alle er enige om én ting: Det skal være endnu mere attraktivt at bo i ejendommen. Det kan lade sig gøre, hvis så mange som muligt forsøger at gøre en indsats. Hvor meget betyder din boligsituation for dig og din familie f.eks. med hensyn til økonomi, vedligeholdelse og velbefindende? Vil du afse tid på at gøre din boligsituation bedre? Vil du gøre en indsats for fællesskabet? Det hele handler om udvikling, forbedringer og bedre økonomi. Vi har ALLE travlt! Tid er ikke noget man har, men noget man tager. Hvis du har mod på en fast tjans eller diverse ad hoc-opgaver, er der rigtig mange muligheder. Dette kan f.eks. være opsynsopgaver. Måske egner du dig godt som tovholder for et projekt? Det kan jo også være, at du er god til at indhente tilbud eller til at udføre lidt papir-/skrivearbejde? Kontakt bestyrelsen, så tager vi den derfra. Vi vil meget gerne samarbejde med dig! Der er brug for ALLE hænder! Din indsats har i sidste ende også betydning for selve foreningens økonomi og lejlighedernes værdi. Jo flere, der gør en indsats, jo bedre vil det blive at bo her Alle har et ansvar! 4

5 Du indkaldes til ordinær generalforsamling: Det bliver torsdag d. 28. april Vi nærmer os så småt foreningens årlige ordinære generalforsamling. Efter aftale med administrations-selskabet er generalforsamlingen fastsat til: Tid: Torsdag den 28. april kl. 18 sæt allerede nu kryds i kalenderen! Sted: Fælleslokalet i kælderen på hjørnet af Sønder Boulevard og Haderslevgade. Administrationsselskabets ejer, Jens Arentoft, vil som altid være til stede på generalforsamlingen. Foreningens daglige kontaktperson i selskabet møder også op. Der vil komme et brev til alle beboere fra administrationsselskabet med en officiel indkaldelse, herunder angivelse af dagsorden. Der vil bl.a. være valg til bestyrelsen, herunder formandsposten. Velkommen til årets generalforsamling, hvor der vil være lidt vådt og tørt. Mød op og få direkte indflydelse på din/jeres egen boligsituation! Husk at overholde tidsfristerne, hvis du vil stille et forslag. Ifølge vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde seneste otte dage før generalforsamlingen. Vedtægterne siger også, at beboerne skriftligt skal orienteres om forslag enten i selve indkaldelsen eller via opslag eller breve. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan et forslag ikke behandles. Hvis orienteringen sker via opslag eller breve, skal dette i øvrigt ske senest fire dage før generalforsamlingen. Læs mere i vedtægternes paragraf samt PS: Hvis man ikke selv møder op på generalforsamlingen, kan man afgive en fuldmagt til en anden andelshaver eller en fra bestyrelsen, som så kan stemme på ens vegne. PPS: Fremlejere har i henhold til foreningens vedtægter ikke adgang til at deltage i generalforsamlinger. 5

6 Vedr. henvendelser og spørgsmål om vaskerummet Husk at, alle henvendelser og spørgsmål om vaskerummet skal ske til Katja Neergaard og IKKE til bestyrelsen. For knap to år siden ansatte bestyrelsen Katja (92, 4. th.) som vicevært med ansvar for vaskerummet. Det er hende, der står på mål for, at det hele bare kører som smurt i olie. Du kan altid kontakte Katja ved at sende en mail: eller via telefon: Husk, at alle har et ansvar for, at der er rent pænt i vaskerummet og alt bare kører. Dette er ikke kun Katja, bestyrelsen og rengøringsselskabets ansvar, men ALLES ansvar! Vaskemaskine fikset: Sæbeholder er blevet udskiftet Tilbage i oktober mistede bestyrelsen tålmodigheden med sæbebeholderen i vaskemaskine-2 i vaskerummet. Problemet med beholderen betød, at kvaliteten af brugernes tøjvask blev langt mindre effektiv til skade for miljøet og beboernes pengepung. Brugerne har nemlig skullet bruge uforholdsmæssigt meget vaskepulver for at få tøjet rent. Samtidig betød problemet med beholderen også, at selve maskinen tog skade. Beholderen blev ved med at drille trods flere forsøg på at fikse problemet. Bl.a. prøvede beboer og bestyrelsessuppleant Kjeld Andreassen fra th. selv at løse problemet selv. Men dette gav ikke pote. På baggrund af ovenstående bad bestyrelsen vaskerumsviceværten om at rekvirere en tekniker fra Miele A/S med henblik på at udskifte beholderen. Alt i alt har operationen kostet kr. Men så har brugerne af vaskerummet også fået et pænt og velfungerende resultat. Den første melding fra Miele A/S lød ellers på, at det ville koste kr. Men vi endte altså med at få det udført for blot kr. 6

7 Dødsfald Bemærk: Offentliggørelsen af nedenstående information sker efter de pårørendes ønsker og godkendelse. A/B Vi-Tre har medio februar modtaget orientering fra pårørende om, at beboer Gerda Reuther fra 94, 1. tv. er afgået ved døden. Gerda Reuther var en af de personer, som har boet længst tid i ejendommen. Æret være hendes minde. Foreningen har i forbindelse med bisættelsen sendt en bårebuket og et kort: Beboerne i AB Vi-Tre sender vore dybtfølte kondolencer til familien. I ønskes alt det bedste i disse svære dage. Med venlig hilsen Beboerne i AB Vi-Tre Gerda Reuthers familie, herunder hendes barnebarn Gry Petersen fra 38, st. tv., har efterfølgende sendt en hilsen til foreningen (se brevet til venstre). Nyt om foreningens lån Bestyrelsen har netop haft besøg af finansrådgiver Andreas Hierwagen fra Nykredit i forbindelse med en statusgennemgang af foreningens lån. Vi havde bedt rådgiveren om at vurdere vores lån og om de evt. med fordel kunne omlægges. Konklusionen var, at vi har nogle fordelagtige lån, som ikke bør ændres som situationen er lige nu. Senere kan det dog blive en fordel evt. at lægge lånene om. Vi følger hele tiden markedet med stor opmærksomhed. Og derfor har vi også bedt Nykredit om ca. hvert halve års at give os en orientering. Skulle der dog opstå en ekstraordinær situation, vil vi dog få besked. 7

8 Hello, hello: Dørtelefonerne i 94 fikset og helt nye dørtelefoner i 38 Som bekendt er der det seneste års tid sket en række vedligeholdelses-indsatser. En af indsatserne handler om dørtelefonerne i 94 og 38. Dørtelefonerne i disse to opgange har mange gange drillet og af og til været direkte ude af funktion. Det er essentielt, at dørtelefonerne virker i ejendommen. Dels så må man kan lukke gæster ind, og dels fordi man skal vide, hvem det er man lukker ind. På den måde kan besøg af uindbydende, som ikke har noget legitimt ærinde i opgangen, undgås. Derfor bad vi ejendommens elektrikerfirma Elstore ApS v. Kenneth Sørensen om at fikse problemerne. I 94 lykkedes operationen. Elstore-Kenneth oplyste til bestyrelsen, at problemerne i denne opgang var opstået som følge af kortslutninger. Også i 38 kom der i første omgang styr på dørtelefonerne. Men som det er fremgået af opslag samt en skrivelse til alle beboerne i 38 gik systemet kort efter ned igen. Der er gjort flere forsøg på at få dørtelefonerne i 38 fikset, og dette har medført en del udgifter. At systemet ikke har virket har været til stor gene og irritation for beboerne. Og i længden kan det ikke betale sig at gå og reparere på noget, der alligevel går ned hele tiden. På den baggrund har vi i bestyrelsen besluttet at investere i et såkaldt nyt såkaldt Bus-system, der er mere driftssikkert. Bus-systemet betyder bl.a., at der vil være langt færre ledninger og kabler. Dette giver mere driftsikkerhed, og betyder at evt. fejl nemmere kan identificeres. Med det nye system er dørtelefonerne i alle lejlighederne i 38 blevet udskiftet. De gamle apparater ville nemlig ikke kunne virke med det nye system. Installationen er sket i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, og er udført af Brønshøj-firmaet LYS IDÉ Installationer. Pris inkl. moms: Knap kr. Bestyrelsen håber, at beboerne bliver glade og tilfredse med det nye system! På sigt kan det også komme på tale at få tilsvarende systemer i 92 og 94. Men foreløbig virker de gamle dørtelefoner i disse to opgange uden problemer. 8

9 Ros til beboere: Flot fremmøde til arbejdsweekenden! I forbindelse med arbejdsweekenden i efteråret mødte der repræsentanter fra cirka 20 lejligheder op. Dette er et flot fremmøde og dette fortjener ros! Til sammenligning mødte der ved sidste års arbejdsweekend udover bestyrelsen kun ni repræsentanter fra lejlighederne op. Men denne gang var fremmødet markant større. Der blev nået en del. F.eks. blev der fejet i cykelkældre og barnevognsrummet. Tørrerummet i 94 blev tømt. Der blev også fikset ting, gjort rent i fælleslokalet und so weiter. Bestyrelsen ser det store fremmøde som et tegn på en stigende grad af engagement og en mere og mere positiv stemning i foreningen. Efter arbejdets udførelse var der vintergryde og rødvin oppe hos ordinært bestyrelsesmedlem Lars Edvardsen fra 38, 1. tv. Den nye pumpe virker: Denne vinter holdt vi varmen! Trods den polaragtige vinter med ekstremme kuldegrader blev det ikke nødvendigt at krybe sammen med tæpper og tykke uldtrøjer ude for at kunne holde varmen inde i lejlighederne. Cirkulationspumpen, som vi fik installeret sidste vinter, har nemlig vist sig at være alle pengene værd den virker! Sidste vinter, derimod, fik en del beboere problemer med deres radiatorer og havde periodevis svært ved at få varmen inden døre. Årsagen til problemet skyldtes en udslidt/defekt cirkulationspumpe i ejendommens fjernvarmeanlæg. Den var ganske enkelt nedslidt og outdatet. Hertil kom, at pumpen slet ikke var gearet til at kunne klar, at beboeren pga. de kolde temperaturer skruede historisk op for varmeapparaterne. På baggrund af rådgivning fik vi købt og installeret en ny pumpe, som teknisk er på toppen af, hvad der findes på markedet. Det gælder også rent energiøkonomisk. Operationen betyder derfor, at beboernes udgifter til en given mængde varme nu er blevet lidt mindre. Samtidig er der sat et filter på, der opsamler urenheder i fjernvarmevandet fra rør m.m. 9

10 Øv: Ny moms-regel koster foreningen over kroner om året Som en del af den seneste skattereform fra Christiansborg blev ejendoms-administration momspligtigt pr. 1/ Derfor er administrationsselskabets honorar nu blevet reguleret. Normalt er prisen kroner om året. Men den nye momsregel betyder, at beløbet nu er steget til kr., idet der nu skal lægges 25 procent i moms oveni selve honoraret. Hertil kommer en mindre stigning, som skyldes den generelle prisudvikling i samfundet. På bundlinjen betyder ovenstående, at foreningens årlige udgifter til selve administrationen nu koster mere end kr. ekstra om året. Heldigvis er vi inde i en periode, hvor vi har et solidt plus på foreningens driftskonto. Dette er tilfældet, selv om vi jo i sommers satte beboernes husleje ned (nu da foreningens økonomi jo var blevet forbedret) med i gennemsnit 100 kroner om måneden per lejlighed. Bestyrelsen er i øvrigt fortsat ovenud tilfreds med administrationsselskabets ydelser samt service og rådgivning i forbindelse med det daglige bestyrelsesarbejde. Som forening får vi god valuta for pengene også selv om honoraret altså nu er steget. Værdien af foreningens aktier fortsat i stigning Som oplyst i bestyrelsens nyhedsbrev i sensommeren 2010 var værdien af vores aktier i stigning. Vi informerede i den forbindelse om, at aktierne i Nordea Bank Danmark A/S var steget med 30 procent på bare ét år fra kr. til kr. Tendensen med stigningen fortsætter heldigvis. Således har aktierne igen taget et hop i opadgående retning. Det fremgår af et udkast til årsrapport fra primo marts. Opgørelsen viser, at foreningens 558 aktier nu udgør en værdi på kr. En lille stigning men trods alt en stigning siden orienteringen i sidste nyhedsbrev. Det går fortsat opad. Saldoen på vores driftskonto var i øvrigt per medio marts: ,68 kr. Der er altså fortsat tale om overskud på kontoen. 10

11 Nye dørmåtter i indgangspartierne Også denne gang bød vinteren på ekstreme mængder af sne og slud. Dette betyder, at trapperne meget hurtigt bliver beskidte og tager skade af det salt, som uundgåeligt sætter sig i folks fodtøj. Derfor besluttede bestyrelsen i december at finde en ny måtteløsning. Det endte med en tæppeløsning, hvor måtterne dækker næsten hele gulvet i indgangspartierne. Ved den såkaldte 1-års gennemgang af trappeprojektet blev vi i øvrigt anbefalet, at der også lægges tæpper på bagtrappernes indgangsreposer på samme måde som det altså er sket på fortrapperne. Bestyrelsen har besluttet at følge denne anbefaling og har indhentet tilbud herpå. Det bliver Vesterbro-firmaet 3 Bjørne maling og tæpper Colorama Vesterbro, som skal udføre opgaven. Pris: Ca kr. plus moms. Bestyrelsen vil nu indhente tilbud fra nogle firmaer om rensning af tæpperne. SENESTE NYT: Måtterne på bagtrapperne er nu blevet lagt på! Rengøringen i 92 skåret ned pga. problemer med ting på bagtrapperne Der er blevet skåret ned på rengøringen af bagtrapperne i 92, oplyser foreningens rengøringsselskab, CKC Ejendomsservice. Årsagen er, at medarbejderne har svært ved at komme til, fordi der ofte står en masse ting f.eks. skraldeposer, malingspande, støvsugere på bagtrapperne. Dette medfører, at arbejdet tager uforholdsmæssig lang tid, hvilket vil gøre rengøringen alt for dyr. 11

12 Tilsammen fire sager om brandslukkere i 38 og 92: I forbindelse med trappeprojektet forsvandt brandslukkeren på bagtrappen i 38. Vi fik derfor sat en ny slukker op. Samtidig har brandslukkeren på fortrappen i 38 været tømt i forbindelse med en fest. Bestyrelsen har ansvarliggjort beboeren, der holdt festen, og præsenteret vedkommende for en regning. Beboeren beklagede, at gæsterne havde tømt slukkeren og har efterfølgende betalt erstatning til foreningen. I 92 er to brandslukkere både slukkeren på bagtrappen og den på fortrappen blevet tømt. Dette er hærværk og helt uacceptabelt. I stedet for at genopfylde slukkerne i 92, har vi i øvrigt købt to nye. Det viste sig nemlig billigere i forhold til at få de eksisterende fyldt op. Brandslukkerne er til for sikkerhedens skyld. I en situation, hvor der opstår brand, er det meget vigtigt, at de er fyldte og funktionsduelige. PS: Du kan i øvrigt læse om brandsikkerhed i den folder, vi har sat op i opslagstavlerne. Folderen blev også udleveret i forbindelse med generalforsamlingen sidste år og efterfølgende rundsendt til alle beboere via . Igen i år: Kulden satte midlertidig stopper for fjernelsen af graffiti Som du måske har iagttaget har der i løbet af vinteren været en del graffiti flere steder på ejendommen. Normalt bliver der ellers fjernet graffiti en gang om ugen af firmaet All Remove A/S, som foreningen har hyret ind til formålet. Kulden har dog medført, at der i perioder ikke er blevet fjernet graffiti. Dette skyldes risiko for omfattende frostskader på døre samt facaden i forbindelse med selve bortsprøjtningen. Det er den specielle væske, som fjerner graffitien, der er problemet. I det kolde vejr fryser væsken til, og dermed springer pudsen af muren, hvis væsken sprøjtes på i frostvejr. Som Carin fra firmaets kundeservice da også skrev i en mail: 12

13 Hej Lars Vi har registreret at der er graffiti på ejendommen. Vi slås desværre med vejret, da det ikke er muligt at fjerne, når det er frostvejr. Gør vi det vil det, vil vi lave frostspringninger, på facaden. Det vil blive gjort lige så snart vejret tillader det! Med venlig hilsen, Best regards Carin Vieth Kongsgaard Kundeservice SENESTE NYT: Vejret er netop blevet så godt, at fjernelsen af graffiti nu er kommet i gang igen! Mængden af graffiti i området er i øvrigt vokset eksplosivt i de seneste år. Tal fra Københavns Kommune, som blandt andet er blevet omtalt i dagbladet Politiken, viser at der på fem år er sket en tredobling af problemerne med graffiti-hærværk. PS: Kontakt politiet med det samme, hvis du observerer personer, der laver graffiti på ejendommen. Ring til Københavns Politi v. Station City på tlf.: PPS: Henvendelser om konkrete observationer af graffiti skal ske til ordinært bestyrelsesmedlem Lars Edvardsen ( tv.). Kontakt Lars via mail: eller via telefon:

14 Saluti Bestyrelsen håber alt vel for alle ejendommens beboere. Som tidligere nævnt: Målet er, at det skal blive endnu bedre at bo her både for unge, ældre og børnefamilier. Nogle af de vigtige forudsætninger herfor er selvfølgelig, at der køres med en solid økonomi og en kontinuerlig og fornuftig vedligeholdelse. Samt at der er ro og orden i ejendommen. Bestyrelsen glæder sig over, at de tidligere problemer med larm og støj er blevet mindre Der er dog fortsat en række problemer i ejendommen. Vi skal alle vise respekt for ejendommen, de fælles ting og de fælles arealer. Vær sød at overholde ordensreglerne. Alle har et ansvar for, at det bliver bedre at bo her. Bestyrelsen påpeger, at alle skal gøre en indsats for, at her er pænt og ryddeligt og at de ydre døre er lukkede og låste. A/B Vi-Tre har i år 30 års jubilæum. Beboerne opfordres til at arrangere en jubilæumsfest foreningen giver gerne et tilskud hertil! Her i jubilæumsåret håber vi i øvrigt at kunne tage de første skridt i forbindelse med en omfattende renovering af gården et kæmpe projekt, hvor kommunen tidligere har stillet en økonomisk støtte på op imod 2 mio. kr. i udsigt! Der håbes og arbejdes nu på nogle lidt mere håndfaste garantier fra kommunen. Dette og andet nyt fra bestyrelsen får I mere at høre om på den kommende generalforsamling, hvor vi håber at se alle beboere. Fortsat godt forår! Med venlig hilsen Bestyrelsen 14

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2013 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Lyngby, den 10. maj 2009 Vores ref.: 48035/HB G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2009, den 5. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010

Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010 Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010 Til stede: Maja, Anders, Leif, Mikkel, Søren, Heidi Afbud fra: 1 Dagsorden og godkendelse referat fra sidste møde: 2 Meddelelser: 3 Post: Breve Dato Fra Indhold

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Beretning 2014 2015 Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl.

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: 26. august 2009 kl. 18.00 22:30 (4,5 timer). Dirigent: Signe Nielsen Referent: Signe Hinz Til stede: Signe Hinz, Sara, Asbjörn, Maria, Signe Højgaard,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013 Til stede: Peter,, Bruno,,, Rene, Heidi Afbud: Anders, Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 13-02-13 Datea 1 stk. restance 11-02-13

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012.

Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012. Ejerforeningen Matr. nr. 2165 Udenbys Klædebo Kvarter Sankt Hans Gade 4 4A København N Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012. Til stede var.: 4 Sankt Hans Gade 4, 1.th Ole Munch Hansen 4,61

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden:

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden: Mødereferat Mødedato 2009-03-02 Emne Bestyrelsesmøde Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø Fraværende Fra Dato 2009-03-02 Cc Vor ref Sune Christiansen

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 5/Dec. 2012 Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf. 21727973 Næstformand

Læs mere