vil du give en hånd med?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vil du give en hånd med?"

Transkript

1 Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne samt aktuel kontaktinfo. Vi håber, at alt går godt ude i opgangene og at beboerne har haft en god vinter. Heldigvis har cirkulationspumpen, som vi fik installeret sidste år, vist sig at være en god investering. Denne vinter har der således ikke været problemer med radiatorerne og at holde varmen. Selv om foreningen og ejendommen fortsat er plaget af diverse udfordringer, er der igen også meget at glæde sig over F.eks. ser økonomien fortsat fin ud. Bestyrelsen glæder sig samtidig over det store fremmøde på årets arbejdsweekend. Vi ser dette som et tegn på øget engagement i foreningen. Men vi mangler mere hjælp for at kunne lykkes med missionen om at gøre det bedre at bo i A/B Vi-Tre. Dette kan lade sig gøre, hvis så mange som muligt forsøger at gøre en indsats. Vil du hjælpe foreningen? Nyhedsbrevet er igen ekstremt langt pga. et stort informationsbehov i en tid, hvor der nu igen er tonsvis af sager på dagsordenen. Denne gang har vi bl.a. følgende emner på menuen: Ros til beboere: Flot fremmøde til arbejdsweekenden! Bestyrelsen har fået ny medhjælper: Beboer Peter Gibbons kommet på banen Du indkaldes til generalforsamling: Torsdag den 28. april kl. 18 Et bedre sted at bo: Giver du en hånd med? Økonomi: Foreningens aktier fortsat i stigning Nykredit: Foreningens lån ser fine ud Øv: Ny moms-regel koster foreningen kr. om året Brandsikkerhed: Fire nye brandslukkere i 38 og 92 PS: Gå direkte til side 12, hvis du med det samme vil læse om brandslukkerne Med venlig hilsen Bestyrelsen 1

2 Bestyrelsen Navn Post Ansvarsområder Adresse Mail-adresse Telefon Philip Jørgensen Formand Foreningens talsmand Ledelse af bestyrelses-arbejdet Fordeling af opgaver Koordinering Principielle spørgsmål Diverse 38, 4.tv Martin Skou Knudsen Næstformand Fungerende formand i tilfælde af formand Philips fravær Operation Nye Nøgler Diverse 94, 4.tv Anders Villemoes Kasserer Foreningens økonomi Ventelister; den eksterne venteliste samt den interne Ad hoc-projekter Diverse 38, 2.th Lars Edvardsen Ordinært medlem af bestyrelsen Bredbånds-ordningen; Fiberby-projektet Graffiti-ordningen TV-ordningen Diverse 38, 1.tv Torben Bruun Andersen Ordinært medlem af bestyrelsen UDTRÅDT PGA. FRAFLYTNING 94, 1.th Jacob Lybek Ordinært medlem af bestyrelsen Ad hoc-projekter Koordinering af bestyrelsens nyhedsbrev Diverse 94, 2.tv Kjeld Andreasen Suppleant Sekretariats-funktioner Trappevask-ordningen Operation Nyt Arkiv Diverse 94, 4. th VIP s Navn Engagement/job Adresse Mail-adresse Telefon Anders Villemoes Vicevært for ejendommen Medlem af gårdlauget 38, 2.th Helle Warburg Foreningens gård Formand for gårdlauget Vaske-kort 92, st. tv Katja Neergaard Vicevært for vaskerummet 92, 4.tv

3 Nyttige telefonnumre for beboerne Foreningens administrationsselskab Jens Arentoft Ejendomsadministration v. Michael Fricke: Lægevagten v. Region Hovedstaden: Københavns Brandvæsen i tilfælde af brand: Ring hurtigst muligt til 112! Københavns Politi v. Station City: Ejendommens VVS er: Dalskov VVS - Lindpro ApS v. Lars K. Eriksen: VVS-døgnvagt: Forenings fælles bredbåndssystem v. Fiberby ApS: Ejendommens elektrikerfirma Elstore ApS v. Kenneth Sørensen: Fejning af fortove Københavns Kommune v. Center for Renhold: Ejendommens fælles kabel-tv YouSee A/S: PS: Find yderligere kontaktinfo i oversigten over bestyrelsen og VIP s på side 2. Bestyrelsen har fået en ny medhjælper: Beboer Peter Gibbons laver nu en plan for fælleslokalets fremtid Fælleslokalet på hjørnet af Sønder Boulevard og Haderslevgade hvad synes du om det? Ser der pænt og indbydende ud? Virker der generelt hyggeligt i fælleslokalet virker det velholdt? I årevis har fælleslokalet fremstået som et forsømt barn, der aldrig er blevet klippet hos frisøren og som aldrig har fået så meget som én eneste krone i lommepenge. komfur. Der har heller ikke rigtig været opsat mål og lagt en strategi for lokalet, hvor der i øvrigt heller ikke er et Til gengæld blev der i forbindelse med trapperenoverings-projektet installeret et nyt toilet i fælleslokalet. Sådan at folk i bogstaveligste forstand ikke længere behøver at gå i gården. Samtidig har bestyrelsen fået rengøringsfirmaet til at gøre hovedrent i lokalet, da de jo skyldte foreningen nogle penge for manglende udført arbejde. Sagt med andre ord måtte firmaet arbejde gælden. På samme måde, som en restaurantgæst bliver sat til at vaske op, hvis han ikke betaler. Rengøringen hjalp, for der var som mange sikkert kan huske virkelig klamt i fælleslokalet. 3

4 Også i forbindelse med arbejdsweekenden (læs artiklen om arbejdsweekenden på side 9) fik fælleslokalet en kærlig hånd. Bestyrelsen har nu fået en ny medhjælper con amore, som netop nu er ved at lægge en strategi og en indsatsplan for fælleslokalet, nemlig Peter Gibbons fra 92, 3. tv. Målet er at få skabt et mere indbydende og hyggeligt fælleslokale. Vi glæder os meget over Peters engagement, som vil komme os alle til gode. PS: Hvis du lige som Peter kunne tænke dig at blive medhjælper for bestyrelsen på con amorebasis, så kontakt bestyrelsen hurtigt muligt. Der er millioner af opgaver, der ligger og venter se artiklen Et bedre sted at bo: Vil du give en hånd med? længere nede på siden. Husk i øvrigt: Vil I ikke være så søde at rydde op efter endt brug samt at lukke og låse døren, så enhver fra gaden ikke bare kan gå ind i fælleslokalet? På forhånd tak Døren ned til fælleslokalet SKAL være lukket. Somme tider efterlades døren imidlertid pivåben. Når døren står åben, øges risikoen for indbrud. Samtidig kan der også komme rotter ind. Et bedre sted at bo: Vil du give en hånd med? Alle er enige om én ting: Det skal være endnu mere attraktivt at bo i ejendommen. Det kan lade sig gøre, hvis så mange som muligt forsøger at gøre en indsats. Hvor meget betyder din boligsituation for dig og din familie f.eks. med hensyn til økonomi, vedligeholdelse og velbefindende? Vil du afse tid på at gøre din boligsituation bedre? Vil du gøre en indsats for fællesskabet? Det hele handler om udvikling, forbedringer og bedre økonomi. Vi har ALLE travlt! Tid er ikke noget man har, men noget man tager. Hvis du har mod på en fast tjans eller diverse ad hoc-opgaver, er der rigtig mange muligheder. Dette kan f.eks. være opsynsopgaver. Måske egner du dig godt som tovholder for et projekt? Det kan jo også være, at du er god til at indhente tilbud eller til at udføre lidt papir-/skrivearbejde? Kontakt bestyrelsen, så tager vi den derfra. Vi vil meget gerne samarbejde med dig! Der er brug for ALLE hænder! Din indsats har i sidste ende også betydning for selve foreningens økonomi og lejlighedernes værdi. Jo flere, der gør en indsats, jo bedre vil det blive at bo her Alle har et ansvar! 4

5 Du indkaldes til ordinær generalforsamling: Det bliver torsdag d. 28. april Vi nærmer os så småt foreningens årlige ordinære generalforsamling. Efter aftale med administrations-selskabet er generalforsamlingen fastsat til: Tid: Torsdag den 28. april kl. 18 sæt allerede nu kryds i kalenderen! Sted: Fælleslokalet i kælderen på hjørnet af Sønder Boulevard og Haderslevgade. Administrationsselskabets ejer, Jens Arentoft, vil som altid være til stede på generalforsamlingen. Foreningens daglige kontaktperson i selskabet møder også op. Der vil komme et brev til alle beboere fra administrationsselskabet med en officiel indkaldelse, herunder angivelse af dagsorden. Der vil bl.a. være valg til bestyrelsen, herunder formandsposten. Velkommen til årets generalforsamling, hvor der vil være lidt vådt og tørt. Mød op og få direkte indflydelse på din/jeres egen boligsituation! Husk at overholde tidsfristerne, hvis du vil stille et forslag. Ifølge vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde seneste otte dage før generalforsamlingen. Vedtægterne siger også, at beboerne skriftligt skal orienteres om forslag enten i selve indkaldelsen eller via opslag eller breve. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan et forslag ikke behandles. Hvis orienteringen sker via opslag eller breve, skal dette i øvrigt ske senest fire dage før generalforsamlingen. Læs mere i vedtægternes paragraf samt PS: Hvis man ikke selv møder op på generalforsamlingen, kan man afgive en fuldmagt til en anden andelshaver eller en fra bestyrelsen, som så kan stemme på ens vegne. PPS: Fremlejere har i henhold til foreningens vedtægter ikke adgang til at deltage i generalforsamlinger. 5

6 Vedr. henvendelser og spørgsmål om vaskerummet Husk at, alle henvendelser og spørgsmål om vaskerummet skal ske til Katja Neergaard og IKKE til bestyrelsen. For knap to år siden ansatte bestyrelsen Katja (92, 4. th.) som vicevært med ansvar for vaskerummet. Det er hende, der står på mål for, at det hele bare kører som smurt i olie. Du kan altid kontakte Katja ved at sende en mail: eller via telefon: Husk, at alle har et ansvar for, at der er rent pænt i vaskerummet og alt bare kører. Dette er ikke kun Katja, bestyrelsen og rengøringsselskabets ansvar, men ALLES ansvar! Vaskemaskine fikset: Sæbeholder er blevet udskiftet Tilbage i oktober mistede bestyrelsen tålmodigheden med sæbebeholderen i vaskemaskine-2 i vaskerummet. Problemet med beholderen betød, at kvaliteten af brugernes tøjvask blev langt mindre effektiv til skade for miljøet og beboernes pengepung. Brugerne har nemlig skullet bruge uforholdsmæssigt meget vaskepulver for at få tøjet rent. Samtidig betød problemet med beholderen også, at selve maskinen tog skade. Beholderen blev ved med at drille trods flere forsøg på at fikse problemet. Bl.a. prøvede beboer og bestyrelsessuppleant Kjeld Andreassen fra th. selv at løse problemet selv. Men dette gav ikke pote. På baggrund af ovenstående bad bestyrelsen vaskerumsviceværten om at rekvirere en tekniker fra Miele A/S med henblik på at udskifte beholderen. Alt i alt har operationen kostet kr. Men så har brugerne af vaskerummet også fået et pænt og velfungerende resultat. Den første melding fra Miele A/S lød ellers på, at det ville koste kr. Men vi endte altså med at få det udført for blot kr. 6

7 Dødsfald Bemærk: Offentliggørelsen af nedenstående information sker efter de pårørendes ønsker og godkendelse. A/B Vi-Tre har medio februar modtaget orientering fra pårørende om, at beboer Gerda Reuther fra 94, 1. tv. er afgået ved døden. Gerda Reuther var en af de personer, som har boet længst tid i ejendommen. Æret være hendes minde. Foreningen har i forbindelse med bisættelsen sendt en bårebuket og et kort: Beboerne i AB Vi-Tre sender vore dybtfølte kondolencer til familien. I ønskes alt det bedste i disse svære dage. Med venlig hilsen Beboerne i AB Vi-Tre Gerda Reuthers familie, herunder hendes barnebarn Gry Petersen fra 38, st. tv., har efterfølgende sendt en hilsen til foreningen (se brevet til venstre). Nyt om foreningens lån Bestyrelsen har netop haft besøg af finansrådgiver Andreas Hierwagen fra Nykredit i forbindelse med en statusgennemgang af foreningens lån. Vi havde bedt rådgiveren om at vurdere vores lån og om de evt. med fordel kunne omlægges. Konklusionen var, at vi har nogle fordelagtige lån, som ikke bør ændres som situationen er lige nu. Senere kan det dog blive en fordel evt. at lægge lånene om. Vi følger hele tiden markedet med stor opmærksomhed. Og derfor har vi også bedt Nykredit om ca. hvert halve års at give os en orientering. Skulle der dog opstå en ekstraordinær situation, vil vi dog få besked. 7

8 Hello, hello: Dørtelefonerne i 94 fikset og helt nye dørtelefoner i 38 Som bekendt er der det seneste års tid sket en række vedligeholdelses-indsatser. En af indsatserne handler om dørtelefonerne i 94 og 38. Dørtelefonerne i disse to opgange har mange gange drillet og af og til været direkte ude af funktion. Det er essentielt, at dørtelefonerne virker i ejendommen. Dels så må man kan lukke gæster ind, og dels fordi man skal vide, hvem det er man lukker ind. På den måde kan besøg af uindbydende, som ikke har noget legitimt ærinde i opgangen, undgås. Derfor bad vi ejendommens elektrikerfirma Elstore ApS v. Kenneth Sørensen om at fikse problemerne. I 94 lykkedes operationen. Elstore-Kenneth oplyste til bestyrelsen, at problemerne i denne opgang var opstået som følge af kortslutninger. Også i 38 kom der i første omgang styr på dørtelefonerne. Men som det er fremgået af opslag samt en skrivelse til alle beboerne i 38 gik systemet kort efter ned igen. Der er gjort flere forsøg på at få dørtelefonerne i 38 fikset, og dette har medført en del udgifter. At systemet ikke har virket har været til stor gene og irritation for beboerne. Og i længden kan det ikke betale sig at gå og reparere på noget, der alligevel går ned hele tiden. På den baggrund har vi i bestyrelsen besluttet at investere i et såkaldt nyt såkaldt Bus-system, der er mere driftssikkert. Bus-systemet betyder bl.a., at der vil være langt færre ledninger og kabler. Dette giver mere driftsikkerhed, og betyder at evt. fejl nemmere kan identificeres. Med det nye system er dørtelefonerne i alle lejlighederne i 38 blevet udskiftet. De gamle apparater ville nemlig ikke kunne virke med det nye system. Installationen er sket i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, og er udført af Brønshøj-firmaet LYS IDÉ Installationer. Pris inkl. moms: Knap kr. Bestyrelsen håber, at beboerne bliver glade og tilfredse med det nye system! På sigt kan det også komme på tale at få tilsvarende systemer i 92 og 94. Men foreløbig virker de gamle dørtelefoner i disse to opgange uden problemer. 8

9 Ros til beboere: Flot fremmøde til arbejdsweekenden! I forbindelse med arbejdsweekenden i efteråret mødte der repræsentanter fra cirka 20 lejligheder op. Dette er et flot fremmøde og dette fortjener ros! Til sammenligning mødte der ved sidste års arbejdsweekend udover bestyrelsen kun ni repræsentanter fra lejlighederne op. Men denne gang var fremmødet markant større. Der blev nået en del. F.eks. blev der fejet i cykelkældre og barnevognsrummet. Tørrerummet i 94 blev tømt. Der blev også fikset ting, gjort rent i fælleslokalet und so weiter. Bestyrelsen ser det store fremmøde som et tegn på en stigende grad af engagement og en mere og mere positiv stemning i foreningen. Efter arbejdets udførelse var der vintergryde og rødvin oppe hos ordinært bestyrelsesmedlem Lars Edvardsen fra 38, 1. tv. Den nye pumpe virker: Denne vinter holdt vi varmen! Trods den polaragtige vinter med ekstremme kuldegrader blev det ikke nødvendigt at krybe sammen med tæpper og tykke uldtrøjer ude for at kunne holde varmen inde i lejlighederne. Cirkulationspumpen, som vi fik installeret sidste vinter, har nemlig vist sig at være alle pengene værd den virker! Sidste vinter, derimod, fik en del beboere problemer med deres radiatorer og havde periodevis svært ved at få varmen inden døre. Årsagen til problemet skyldtes en udslidt/defekt cirkulationspumpe i ejendommens fjernvarmeanlæg. Den var ganske enkelt nedslidt og outdatet. Hertil kom, at pumpen slet ikke var gearet til at kunne klar, at beboeren pga. de kolde temperaturer skruede historisk op for varmeapparaterne. På baggrund af rådgivning fik vi købt og installeret en ny pumpe, som teknisk er på toppen af, hvad der findes på markedet. Det gælder også rent energiøkonomisk. Operationen betyder derfor, at beboernes udgifter til en given mængde varme nu er blevet lidt mindre. Samtidig er der sat et filter på, der opsamler urenheder i fjernvarmevandet fra rør m.m. 9

10 Øv: Ny moms-regel koster foreningen over kroner om året Som en del af den seneste skattereform fra Christiansborg blev ejendoms-administration momspligtigt pr. 1/ Derfor er administrationsselskabets honorar nu blevet reguleret. Normalt er prisen kroner om året. Men den nye momsregel betyder, at beløbet nu er steget til kr., idet der nu skal lægges 25 procent i moms oveni selve honoraret. Hertil kommer en mindre stigning, som skyldes den generelle prisudvikling i samfundet. På bundlinjen betyder ovenstående, at foreningens årlige udgifter til selve administrationen nu koster mere end kr. ekstra om året. Heldigvis er vi inde i en periode, hvor vi har et solidt plus på foreningens driftskonto. Dette er tilfældet, selv om vi jo i sommers satte beboernes husleje ned (nu da foreningens økonomi jo var blevet forbedret) med i gennemsnit 100 kroner om måneden per lejlighed. Bestyrelsen er i øvrigt fortsat ovenud tilfreds med administrationsselskabets ydelser samt service og rådgivning i forbindelse med det daglige bestyrelsesarbejde. Som forening får vi god valuta for pengene også selv om honoraret altså nu er steget. Værdien af foreningens aktier fortsat i stigning Som oplyst i bestyrelsens nyhedsbrev i sensommeren 2010 var værdien af vores aktier i stigning. Vi informerede i den forbindelse om, at aktierne i Nordea Bank Danmark A/S var steget med 30 procent på bare ét år fra kr. til kr. Tendensen med stigningen fortsætter heldigvis. Således har aktierne igen taget et hop i opadgående retning. Det fremgår af et udkast til årsrapport fra primo marts. Opgørelsen viser, at foreningens 558 aktier nu udgør en værdi på kr. En lille stigning men trods alt en stigning siden orienteringen i sidste nyhedsbrev. Det går fortsat opad. Saldoen på vores driftskonto var i øvrigt per medio marts: ,68 kr. Der er altså fortsat tale om overskud på kontoen. 10

11 Nye dørmåtter i indgangspartierne Også denne gang bød vinteren på ekstreme mængder af sne og slud. Dette betyder, at trapperne meget hurtigt bliver beskidte og tager skade af det salt, som uundgåeligt sætter sig i folks fodtøj. Derfor besluttede bestyrelsen i december at finde en ny måtteløsning. Det endte med en tæppeløsning, hvor måtterne dækker næsten hele gulvet i indgangspartierne. Ved den såkaldte 1-års gennemgang af trappeprojektet blev vi i øvrigt anbefalet, at der også lægges tæpper på bagtrappernes indgangsreposer på samme måde som det altså er sket på fortrapperne. Bestyrelsen har besluttet at følge denne anbefaling og har indhentet tilbud herpå. Det bliver Vesterbro-firmaet 3 Bjørne maling og tæpper Colorama Vesterbro, som skal udføre opgaven. Pris: Ca kr. plus moms. Bestyrelsen vil nu indhente tilbud fra nogle firmaer om rensning af tæpperne. SENESTE NYT: Måtterne på bagtrapperne er nu blevet lagt på! Rengøringen i 92 skåret ned pga. problemer med ting på bagtrapperne Der er blevet skåret ned på rengøringen af bagtrapperne i 92, oplyser foreningens rengøringsselskab, CKC Ejendomsservice. Årsagen er, at medarbejderne har svært ved at komme til, fordi der ofte står en masse ting f.eks. skraldeposer, malingspande, støvsugere på bagtrapperne. Dette medfører, at arbejdet tager uforholdsmæssig lang tid, hvilket vil gøre rengøringen alt for dyr. 11

12 Tilsammen fire sager om brandslukkere i 38 og 92: I forbindelse med trappeprojektet forsvandt brandslukkeren på bagtrappen i 38. Vi fik derfor sat en ny slukker op. Samtidig har brandslukkeren på fortrappen i 38 været tømt i forbindelse med en fest. Bestyrelsen har ansvarliggjort beboeren, der holdt festen, og præsenteret vedkommende for en regning. Beboeren beklagede, at gæsterne havde tømt slukkeren og har efterfølgende betalt erstatning til foreningen. I 92 er to brandslukkere både slukkeren på bagtrappen og den på fortrappen blevet tømt. Dette er hærværk og helt uacceptabelt. I stedet for at genopfylde slukkerne i 92, har vi i øvrigt købt to nye. Det viste sig nemlig billigere i forhold til at få de eksisterende fyldt op. Brandslukkerne er til for sikkerhedens skyld. I en situation, hvor der opstår brand, er det meget vigtigt, at de er fyldte og funktionsduelige. PS: Du kan i øvrigt læse om brandsikkerhed i den folder, vi har sat op i opslagstavlerne. Folderen blev også udleveret i forbindelse med generalforsamlingen sidste år og efterfølgende rundsendt til alle beboere via . Igen i år: Kulden satte midlertidig stopper for fjernelsen af graffiti Som du måske har iagttaget har der i løbet af vinteren været en del graffiti flere steder på ejendommen. Normalt bliver der ellers fjernet graffiti en gang om ugen af firmaet All Remove A/S, som foreningen har hyret ind til formålet. Kulden har dog medført, at der i perioder ikke er blevet fjernet graffiti. Dette skyldes risiko for omfattende frostskader på døre samt facaden i forbindelse med selve bortsprøjtningen. Det er den specielle væske, som fjerner graffitien, der er problemet. I det kolde vejr fryser væsken til, og dermed springer pudsen af muren, hvis væsken sprøjtes på i frostvejr. Som Carin fra firmaets kundeservice da også skrev i en mail: 12

13 Hej Lars Vi har registreret at der er graffiti på ejendommen. Vi slås desværre med vejret, da det ikke er muligt at fjerne, når det er frostvejr. Gør vi det vil det, vil vi lave frostspringninger, på facaden. Det vil blive gjort lige så snart vejret tillader det! Med venlig hilsen, Best regards Carin Vieth Kongsgaard Kundeservice SENESTE NYT: Vejret er netop blevet så godt, at fjernelsen af graffiti nu er kommet i gang igen! Mængden af graffiti i området er i øvrigt vokset eksplosivt i de seneste år. Tal fra Københavns Kommune, som blandt andet er blevet omtalt i dagbladet Politiken, viser at der på fem år er sket en tredobling af problemerne med graffiti-hærværk. PS: Kontakt politiet med det samme, hvis du observerer personer, der laver graffiti på ejendommen. Ring til Københavns Politi v. Station City på tlf.: PPS: Henvendelser om konkrete observationer af graffiti skal ske til ordinært bestyrelsesmedlem Lars Edvardsen ( tv.). Kontakt Lars via mail: eller via telefon:

14 Saluti Bestyrelsen håber alt vel for alle ejendommens beboere. Som tidligere nævnt: Målet er, at det skal blive endnu bedre at bo her både for unge, ældre og børnefamilier. Nogle af de vigtige forudsætninger herfor er selvfølgelig, at der køres med en solid økonomi og en kontinuerlig og fornuftig vedligeholdelse. Samt at der er ro og orden i ejendommen. Bestyrelsen glæder sig over, at de tidligere problemer med larm og støj er blevet mindre Der er dog fortsat en række problemer i ejendommen. Vi skal alle vise respekt for ejendommen, de fælles ting og de fælles arealer. Vær sød at overholde ordensreglerne. Alle har et ansvar for, at det bliver bedre at bo her. Bestyrelsen påpeger, at alle skal gøre en indsats for, at her er pænt og ryddeligt og at de ydre døre er lukkede og låste. A/B Vi-Tre har i år 30 års jubilæum. Beboerne opfordres til at arrangere en jubilæumsfest foreningen giver gerne et tilskud hertil! Her i jubilæumsåret håber vi i øvrigt at kunne tage de første skridt i forbindelse med en omfattende renovering af gården et kæmpe projekt, hvor kommunen tidligere har stillet en økonomisk støtte på op imod 2 mio. kr. i udsigt! Der håbes og arbejdes nu på nogle lidt mere håndfaste garantier fra kommunen. Dette og andet nyt fra bestyrelsen får I mere at høre om på den kommende generalforsamling, hvor vi håber at se alle beboere. Fortsat godt forår! Med venlig hilsen Bestyrelsen 14

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere