Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog Skærmbillede-skabelon Skabelonen Menubjælke Faneblade Resultatliste Højre-/indholdsside Objekttitellinje Knapbjælke Sitemap med skærmbilleder Funktionalitetsliste Overordnede bemærkninger Sagsdata Stamdata Historik Dynamiske skærmbilleder Frivillige elementer (felter/niveauer) Tilgængelighed Datoformat Knapfunktioner m.m Fanebladet Bygning og Bolig Ejendomsoplysninger BBR-Medd-data - Billede med BBR-Meddelelse Masseopdatering Enheder Fanebladet Inddataboks Supplerende varme Flytning af bygning Fanebladet BBR-Meddelelse Fanebladet Rapporter Fanebladet Brugeradministration Fanebladet Systemadministration Overførsel af anmeldelsessager Påbegyndelsesrykkere Fanebladet Indstillinger Opsætning af resultatliste i Bygning og bolig Tooltip- og hjælpetekster Tooltip Hjælpetekster Administration Validering Fejludskrifter Fejludskrifter der er tilknyttet et felt Fejludskrifter uden tilknytning til et felt Sandsynlighedsudskrifter uden tilknytning til et felt Administration Fejllogning Version 12.0 Side 1 af 34

2 4. Brugerdialog I dette kapitel beskrives alle facetter af brugerdialogen. 4.1 Skærmbillede-skabelon Udviklingen af de enkelte skærmbilleder til BBR-Kommune sker efter en fast skabelon. Skabelonen og den overordnede navigationsstruktur (det vil sige navigationen på tværs af løsningen) beskrives nedenfor Skabelonen Her er en skitse af den faste skabelon til BBR-Kommune: Figur Skabelon for BBR-Kommune Version 12.0 Side 2 af 34

3 Skabelonen giver en fast placering af disse elementer: Elementer Karakteristika 1. Menubjælke Disse elementer skifter aldrig uanset hvor 2. Faneblade brugeren befinder sig i løsningen 3. Resultatliste Disse elementer skifter, afhængigt af hvor 4. Højreside/indholdsside brugeren befinder sig (ændrer sig fra faneblad til faneblad) 5. Objekttitellinje 6. Knapbjælke Menubjælke Menubjælken indeholder, foruden systemets logo, oplysninger om den aktive bruger, funktion for kommune skift og funktion for log af. Elementerne i menubjælken er faste og synlige uanset hvor i systemet brugeren befinder sig Faneblade Der er 7 faneblade i løsningen, som hver især fungerer som selvstændige moduler. Opdelingen i faneblade understøtter brugernes forskellige arbejdsopgaver og tilgodeser de forskellige rolleprofiler. Udseendet af de forskellige faneblade findes i kapitlets Bilag 1 og deres indhold er beskrevet i afsnit 4.3 Funktionalitetsliste. Fanebladene er faste og synlige for brugeren uanset hvor i systemet han befinder sig, men hvilke faneblade der er tilgængelige afhænger af hans brugerprofil Resultatliste Venstresiden af skærmbilledet bliver på de enkelte faner brugt til navigation i søgeresultater og indholdet afhænger af fanens overordnede område. Resultatlisten præsenteres som et hierarkisk træ, der tydeliggør hvordan de enkelte niveauer er knyttet til hinanden. Indeholder resultatlisten kun ét søgeresultat vil hele træet være foldet ud. Indeholder den flere søgeresultater vil træet være foldet sammen på øverste niveau og kan åbnes ved klik på [+]. Indholdet af resultatlisten kan vises i indholdssiden ved at klikke på det ønskede niveau. Den hierarkiske inddeling af resultatlistens niveauer fremgår af datamodellen. BBR-hierarkiet fremgår af følgende figur. Version 12.0 Side 3 af 34

4 Vurderingsejendom Grund Matrikel Teknisk anlæg Bygning Brugsenhed Teknisk anlæg Opgang/Indgang Enhed Rum Etage Rum Enhed Rum Figur BBR-hierarkiet Ved søgning på felter i BBR bliver niveauerne i resultatlisten som udgangspunkt sorteret logisk på denne måde: Niveau Grund Matrikel Indhold i træet (=logisk sortering) GRU: Ejd.nr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. MAT: Matrikelbetegnelse, Bygning BYG: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / opførelsesår / sagsnr. Brugsenhed Opgang/indgang Enhed Rum Etage BRU: vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., sagsnr. OPG: Vejnavn/ husnr. / sagsnr. ENH: Bygnr./ vejnavn / husnr. / side/dør / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr. RUM: Bygnr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. ETA: Etagebetegnelsen (fx kl, st, 01, 02 osv.) Version 12.0 Side 4 af 34

5 Niveau Teknisk anlæg Indhold i træet (=logisk sortering) TEK: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr Hvis et vejnavn forekommer mere end en gang i kommunen, vil vejnavnet på en node (også kaldt et blad ) i træet være efterfulgt af et supplerende postnummer. Postnummeret udelades, hvis vejnavnet kun forekommer én gang i kommunen. Brugeren kan selv bestemme hvilke værdier søgeresultaterne sorteret efter vha. fanebladet Indstillinger. Ovenover resultatlisten med brugerens søgeresultater findes en kviksøgning. Her kan brugeren nemt og hurtigt fremsøge ejendomme ud fra ejendomsnummer (herunder også ejendomsnummer for ejerlejlighed) uden at behøve at skulle finde søgebilledet frem igen. Øverst i venstresidens navigation vil der være ikoner hvor brugeren kan vælge: Ny søgning Ny søgning inkl. samme søgekriterier Ud over hurtige adgange til søgefunktioner indeholder øverste del af navigationen også en menu Funktioner til behandling af påbegyndelsesrykkere og anmeldelsessager Højre-/indholdsside Indholdssiden har to funktioner og dens indhold afhænger af fanens overordnede område. Først og fremmest er det her søgningen på de enkelte faneblade foregår. Når brugeren logger på systemet, møder han søgesiden for det faneblad han har valgt som sin startside (indstilles i Indstillinger ). Hvilke faneblade brugeren har mulighed for at sætte som startside, afhænger af hans brugerprofil. Når resultatet af en søgning åbnes, vises data i indholdssiden. Det viste data er inddelt i gruppebokse, der grupperer data med en specifik sammenhæng Objekttitellinje Øverst på indholdssiden findes objekttitellinjen en fast overskriftsbjælke som sikrer, at brugeren hele tiden tydeligt kan se, hvilket objekt han arbejder med. I objekttitellinjen fremgår f.eks.: navnet på det valgte niveau med dens adresse (på fanen Bygning og bolig ) navnet på den rapport som brugeren har valgt (på fanen Rapporter ) sagsnr. m.m. på den sag (indberetning af en ændring af BBR-data) som brugeren har valgt at ændre (på fanebladet Inddataboks ) Derudover findes der en række funktioner, der har relevans for det igangværende objekt, herunder: Åbner alle gruppebokse Lukker alle gruppebokse Version 12.0 Side 5 af 34

6 [BOB-01] Genveje til gruppebokse Åbner sidehjælp Print den aktuelle side Skift mellem historik og stamvisning Identifikation på billedet Knapbjælke Nederst på skærmbilledet findes en knapbjælke, der, afhængigt at fanens overordnede område, indeholder knapper og funktioner med forskellige formål. De typiske knapper og funktioner er nærmere beskrevet i afsnit Version 12.0 Side 6 af 34

7 1. Bygninger og boliger 1.1 Søg 1.2 Grund 1.3 Matrikel 1.4 Bygning 1.5 Enhed 1.6 Opgang/ indgang 1.7 Etage 1.8 Rum 1.9 Brugsenhed 1.10 Teknisk anlæg 1.10 Byggesag 1.12 Bygning med byggesag 1.13 Ejd. Opl. Hjælp 2. Inddataboksen 2.1 Søg 2.2 Supplerende varme 2.3 Matrikulær ændring 2.4 Fysisk flytning BBR-kommune 3. BBR-Meddelelse 4. Rapporter 3.1 Søg 3.2 Bestil BBR- Medd. Startsiden (præsentation til hver brugerprofil) Log ind (på baggrund af pinkode/certifikat tilpasses visningen af visse elementer og rettigheder) Kommunikation (Tilpasning af profil: valg af kommune m.m.) 5. Brugeradministration 6.9 Overførsel 6.10 Tidsfrister 6.11 ESDH 6.12 Inddataboks 6.13 Inddatabokstekster. 6. Systemadministration 6.1 Kommuneoplysninger 6.2 Tooltip 6.3 Hjælp 6.4 Fejltekster 6.5 Kommunespecifikke felter 6.6 Notatlinier på BBR-Meddeleserne 6.7 Indstillinger for BBR-Meddelelse 6.8 Kommunespecifikke links 9. Indstillinger 9.1 Generelt 9.2 Bygning og bolig 9.3 Inddataboks 9.4 BBR- Meddelelse Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog 4.2 Sitemap med skærmbilleder Sitemappet illustrerer strukturen i BBR-Kommune. Det viser de øverste niveauer af løsningen. Det er muligt at se sammenhængen mellem sitemappet og de enkelte skærmbilleder ud fra nummeret på det enkelte skærmbillede. Figur Sitemap Version 12.0 Side 7 af 34

8 4.3 Funktionalitetsliste Her vil funktionaliteten på de enkelte skærmbilleder fordelt på faneblade i løsningen kort blive skitseret sammen med en beskrivelse af navigationen konkret på de enkelte faner. Der henvises til Bilag 1 mht. hvordan de enkelte skærmbilleder ser ud Overordnede bemærkninger Først lidt generelle bemærkninger om sagsdata, stamdata og historik: statuskoder findes på alle niveauer, men fremgår indirekte vha. forskellen på sags-/stamdata, som præsenteres på samme skærmbillede på følgende måde: Sagsdata Når brugeren har valgt et niveau, fremgår sagsdata på indholdssiden i en gruppeboks under følgende overskrift: Verserende byggesag (under fanen Bygning og bolig ) I gruppeboksen for sagsdata findes alle de felter som på det valgte niveau er berørt af sagen. Brugeren finder i gruppeboksen også et link til et skærmbillede (se skærmbillede 2.12 og 3.4 i Bilag 1), hvor han/hun kan se den samlede byggesag. Er der på det valgte niveau flere sager, vil disse blive præsenteret adskilt i gruppeboksen med link til hver enkelt byggesag. For at oprette en ny byggesag, vælger brugeren først det niveau, som byggesagen knytter sig til. Nederst på skærmbilledet med det valgte niveau (se f.eks. skærmbillede 2.4 i Bilag 1) findes en knap der hedder Opret, som åbner et panel hvor der vælges hvad der skal oprettes. Vælger brugeren at klikke på Opret byggesag i det åbnede panel, åbnes en boks, hvor der vælges om sagstypen er en Om/tilbygning eller en Nedrivning. Efter der er valgt sagstype, åbnes skærmbillede 2.12: Byggesag hvor han opretter selve sagen. Sagen får på den måde automatisk det valgte niveau tilknyttet. Oprettes der en byggesag under en grund, medfører valg af sagstype i stedet, at brugeren føres til Bygning -billedet. Dette billede indeholder både oplysninger om bygningen og sagen, og man har derfor mulighed for at oprette hele sagen i én arbejdsgang. Drejer byggesagen sig om flere niveauer, kan brugeren tilknytte disse, efter at han har klikket på knappen Opret ny byggesag (Se skærmbillede 2.12). Kommunen kan på den valgte byggesag vha. en tjekboks fravælge en BBR- Meddelelse ved afslutningen af en byggesag. Det er muligt at ændre på entiteternes nøglefelter og referencer til andre entiteter. Dette kaldes en identændring og dækker f.eks. en flytning af en bygning fra en matrikel til en anden. Bygningen vil ved en sådan flytning ændre reference fra én matrikel til en anden. Version 12.0 Side 8 af 34

9 Meddelelser om indflytning Meddelelse om indflytning behandles forskelligt alt efter om enheden befinder sig i en byggesag med byggesagskode 1 (typisk enfamiliehuse) eller i en byggesag med byggesagskode 3 (typisk etageejendomme). Ved byggesagskode 1 overføres alle byggesagens sagsdata til stamdata, men selve byggesagen og sagsbygningen bliver liggende og venter på en fuldførelsesdato. Byggesagen og sagsbygningen vil være låste. Nr. Kontekst Hændelse Handling 1 Der er tale om nybyggeri. I byggesagen ligger: en bygning, opgang, etage 1 enhed Enheden modtager en indflytningsdato Byggesagen afsluttes, men byggesag og sagsbygning bliver liggende. Du kan ikke rette sagsbygningen og det eneste du kan indtaste i byggesagen er en fuldførelsesdato. Bygningen markeres som midlertidig afsluttet. 2 Byggesagen afsluttes Byggesagen får en fuldførelsesdato. Hele byggesagen afsluttes. Markering for midlertidig afsluttet bygning nulstilles. Ved byggesagskode 3 afsluttes den enhed der får en indflytningsdato, plus den opgang og etage enheden befinder sig på, mens resten af enhederne i sagen forbliver uberørte. Man vil fortsat kunne opdatere på byggesag og sagsbygning. Nr. Kontekst Hændelse Handling 1 Der er tale om nybyggeri. I byggesagen ligger: en bygning, opgang(e), etage(r) og 1 eller flere enheder En af enhederne modtager en indflytningsdato Bygningen afsluttes, men bliver liggende i byggesagen. Grunden til at bygningen afsluttes er, at den enhed man afslutter, skal tilknyttes en bygning i stam. Opgange og etager afsluttes. Den enhed der modtager en indflytningsdato afsluttes. Bygningen markeres som midlertidig afsluttet. 2 Bygningen er tidligere blevet afsluttet, men ligger i byggesagen. Endnu en enhed modtager en indflytningsdato. Enheden afsluttes. På bygningsbilledet vises indflytningsdato for den først indflyttede enhed. Mht. de enheder der bliver tilbage i sagen, hænger de på den afsluttede bygning, opgang, etage. 3 Byggesagen afsluttes Byggesagen får en fuldførelse- eller ibrugtagningstilladelse. Hele byggesagen afsluttes. Markering for midlertid afsluttet bygning nulstilles. Version 12.0 Side 9 af 34

10 Feltet Omfattet af byggeskadeforsikring Feltet Omfattet af byggeskadeforsikring beregnes når en byggesag (nybyggeri) afsluttes, og feltet Byggeskadeforsikring er angivet. Denne beregning sker for alle anvendelseskoder, dog er beregningen for sommerhuse anderledes end beregningen for alle andre anvendelseskoder. Hvis feltet byggeskadeforsikringen er angivet til 0 - Ingen byggeskadeforsikring, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 00 Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring, hvis det drejer sig om et sommerhus og til kode 11 Bygningen er opført som selvbyg, hvis det ikke er et sommerhus. Hvis feltet byggeskadeforsikringen er angivet med en kode > 0, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 10 Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring. Dette sker både for sommerhuse og andre byggerier. Beregningen foretages kun, hvis modtagelsesdatoen er 1. april 2008 eller senere og boligarealet er større end erhvervsarealet. Hvis feltet Byggeskadeforsikring er angivet i en situation, hvor det ikke er krævet, vil feltet blive overført til stam ved afslutning af byggesagen, men beregningen af feltet Omfattet af byggeskadeforsikring udføres ikke. Feltet genberegnes for en stam-bygning, når feltet Byggeskadeforsikringsselskab ændres i stamdata. Beregningen af feltet Omfattet af byggeskadeforsikring kan i stam dog ikke tage hensyn til arealerne eller modtagelsesdato i byggesagen, idet disse ikke længere er til rådighed Stamdata Når brugeren har valgt et niveau, fremgår stamdata (på samme side som førnævnte sagsdata) i alle de gruppebokse undtaget gruppeboksen verserende byggesag. På bygningsbilledet vises dog flere paneler med henholdsvis stamdata og sagsdata. Version 12.0 Side 10 af 34

11 Historik Der er historik fra idriftsættelsestidspunktet (1/ ) og fremefter. Historikken baseres på at der gemmes felt-historik for alle felter i BBR-delen af databasen. Ændringer/fejlrettelser bliver gemt i historikken, men det vil ikke fremgå i historikken hvilken knap brugeren har anvendt til at gemme sine ændringer/fejlrettelser. Det vil sige historikken kan ikke fortælle om brugeren har klikket på knappen Ændring eller Fejlrettelse. Sagsbehandleren har mulighed for se de historiske data ved at bruge rapportgeneratoren (lave egne rapporter). Der implementeres ikke faste rapporter til historikken. På samtlige entiteter, hvor mindst ét felt er ændret siden 1/ , vil en entitets-historik med information om den seneste ændring altid fremgå. Den vises øverst på skærmbilledet og giver seneste ændringsdato samt brugeren, der foretog ændringen. Figur Historik på bygningsniveau For grundentiteter er det yderligere vist seneste ændringsdato for underliggende niveauer samt hvilket niveau det drejer sig om. Figur Historik på enhedsniveau For de entiteter som ikke er ændret siden idriftsættelsen af BBR (1/ ) vil felterne fremgå blanke. Seneste ændringsdato for en entitet kan også vises i entitetens node i resultattræet. Figur Historik i resultattræet Visningen af ændringsdato i resultatlisten til/fravælges for det enkelte niveau på fanebladet Indstillinger. Version 12.0 Side 11 af 34

12 Hvis der findes afsluttede byggesager for det pågældende niveau, vil gruppeboksen Afsluttede byggesager i Historik gruppeboksen vise dem: Byggesager, som er midlertidigt afsluttet, vil fremgå af gruppeboksen, dog vil deres afslutningsdato ikke være udfyldt. For byggesager, som blev afsluttet før 9. februar 2012, vil den sagsbehandler, som afsluttede byggesagen, fremgå som den sagsbehandler, der sidst har rettet stamentiteten. Denne person fremgår også som den sagsbehandler, der sidst havde rettet de felter, som var blevet overført til stamentiteten. Dette gælder både for afsluttede (S) entiteter (til/ombygning, nedrivning) og (N) entiteter. For at få vist historik på feltniveau for en entitet er det nødvendigt at foretage en søgning medtaget historisk data fra søgesiden. Dette er beskrevet i afsnit for Bygning og bolig. For at skifte til historik-visning kan man enten foretage en søgning medtaget historik (som beskrevet ovenfor) eller også kan man skifte mellem almindelig og historik-visning ved at benytte historikikonet i menubjælken på den enkelte entitet. Ikonet findes på alle stamentiteter i Bygninger & boliger delen. Ved et tryk på historikikonet skiftes der til historik-visning på det givne niveau ved at foretage den samme søgning som niveauet i første omgang er søgt frem med, denne gang dog medtaget historik. Den historiske søgning opdaterer resultattræet, så udgåede niveauer nu også er med i resultatet, og sagsentiteter ikke længere er med i resultatet. Skiftet går på samme måde, når man vil den anden vej, fra historik-visningen af et bestemt niveau til almindelig visning, via et klik på historikikonet. På det skærmbillede, der viser en slettet entitet i historikdelen i BBR-Kommune, er der mulighed for at bruge en funktion, der hedder Slet fra historik. På den måde vil den slettede entitet blive fjernet fra de historiske data og ikke mere fremkomme i træet, når der søges på historiske data Dynamiske skærmbilleder Afhængig af brugerens rolle/profil og de varierende brugsmønstre, vil det være meget forskelligt hvilke felter der er aktive/inaktive, synlige/usynlige og skal udfyldes/vælges på de enkelte skærmbilleder. Version 12.0 Side 12 af 34

13 Frivillige elementer (felter/niveauer) Det er den enkelte kommune der vælger om de vil bruge de frivillige felter. Hvis de vælger at gøre det, vil felterne fremgå af brugergrænsefladen på lige fod med alle de andre felter. Ellers vil de ikke. Det er endvidere den enkelte kommune der vælger om de vil bruge de frivillige niveauer. Hvis de vælger at bruge disse, vil de fremgå af brugergrænsefladen, og ellers ikke. Det vil sige at de niveauer som er frivillige at registrere (teknisk anlæg, rum og brugsenhed) ikke vil være synlige i brugergrænsefladen i de kommuner som har valgt disse niveauer fra Tilgængelighed Alle websider bliver valideret imod med dokumenttype "XHTML 1.0 Transitional" og encoding "utf-8" (jf. krav 19.12). Alle websider udføres så vidt muligt i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed for blinde og svagtseende. Alle websider kontrolleres med (jf. ændring af krav 19.13) Datoformat Datoer på BBR-Meddelelser og skærmbilleder generelt i BBR-Kommune være i dette format: dd-mm-åååå (jf. krav 7.16). Version 12.0 Side 13 af 34

14 Knapfunktioner m.m. Her er en oversigt over de typiske knapper og øvrige små funktioner på tværs af skærmbillederne. Vær venligst opmærksom på at Opret -knapperne er samlet i et panel, som vises når der trykkes på Opret -knappen i bunden af skærmbilledet: Version 12.0 Side 14 af 34

15 Funktioner/knapper Knappen Søg Knappen Opret byggesag Knappen BBR- Meddelelse Knappen Slet Knappen Gem Knappen Kopier Knappen Ejd.Opl Knappen BBR-Medddata Opret brugsenhed Opret bygning - Stam På hvilket skærmbillede? F.eks. på skærmbilledet Søg nr. 2.1, 3.1 og 5.1 i Bilag 1. Denne knap findes i det panel der dukker op ved tryk på Opret -knappen F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 2.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 2.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Bygning nr. 2.4 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 2.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet 2.12 Byggesag Beskrivelse Hvis brugeren trykker på knappen søg, søger brugeren med de søgekriterier brugeren har angivet. Vælger brugeren at klikke på denne knap, vises en dialogboks, hvor sagstypen vælges. Når sagstypen er valgt åbnes skærmbillede 2.12: Byggesag hvor man opretter selve sagen. Sagen får på den måde automatisk det valgte niveau tilknyttet. Ved bygningsbilledet åbnes et billede der indeholder oplysninger om både sagen og bygningen. Vælger brugeren at klikke på denne knap, springer han direkte til 5.2. og hans valg af niveau er automatisk ført med over for at lette brugssituationen. Med knappen slet sletter brugeren det valgte niveau Med knappen Gem gemmer brugeren de ændrede felter og notatlinjer på skærmbilledet. Med knappen kan brugeren kopiere en eksisterende sag eller stamentitet og genbruge den i sin oprettelse. Han vil kunne ændre alle de ting han ønsker, men kan undgå en række indtastninger og får på den måde lettet sin brugssituation. Skærmbilledet indeholder information på tværs af BBR-niveauer. Læs mere om Ejendomsoplysninger i afsnit Ved klik på denne knap fremkommer et skærmbillede som tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen. Læs mere om BBR- MEDD-DATA i afsnit Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en brugsenhed. Brugsenhed er frivilligt at anvende. En brugsenhed er en del af en bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en bolig-/erhvervsenhed. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en bygning direkte i stamdata. En bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Version 12.0 Side 15 af 34

16 Opret bygning - Nybyggeri Kopier som ny bygning Opret enhed Kopier som ny enhed Opret etage Kopier som ny etage Opret opgang Kopier som ny opgang Opret rum Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en bygning som et nybyggeri. Samtidigt vises sagsoplysningerne så alle bygningens data kan indberettes i én arbejdsgang. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den bygning du har åbent. Evt. indtastede ændringer på bygningen videreføres til den nye bygning. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en enhed. Ved en bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den enhed du har åbent. Evt. indtastede ændringer på enheden videreføres til den nye enhed. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en etage. Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den etage du har åbent. Evt. indtastede ændringer på etagen videreføres til den nye etage. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en opgang. Ved en opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en bygning. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den opgang du har åbent. Evt. indtastede ændringer på opgangen videreføres til den nye opgang. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette et rum. Rum er frivilligt at anvende Ved et rum forstås et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i rum. Version 12.0 Side 16 af 34

17 Kopier som nyt rum Opret brugsenhed Kopier som ny brugsenhed Opret teknisk anlæg Masseopdatering Enhed Findes på skærmbilledet Bygning. Se Bilag 1. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af det rum du har åbent. Evt. indtastede ændringer på rummet videreføres til det nye rum. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette en brugsenhed. Brugsenhed er frivilligt at anvende En brugsenhed er en del af en bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en bolig- /erhvervsenhed. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den brugsenhed du har åbent. Evt. indtastede ændringer på brugsenheden videreføres til den nye brugsenhed. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan oprette et teknisk anlæg. Teknisk anlæg er frivilligt at anvende. Ved et teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en bygning. Som eksempler på teknisk anlæg kan nævnes olietanke (der er registreret på ejendomsniveau i nuværende BBR), vindmøller, gylletanke og siloer. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til skærmbillede hvor du kan vælge de enheder og felter, der skal omfattes af masseopdateringen. Kommunespecifikke oplysninger: 3 af de kommunespecifikke oplysninger er indtastningsfelter 3 af de kommunespecifikke oplysninger er dropdown-bokse. Notatlinjerne: Notatlinjenr. Tekst F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 2.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 2.2 i Bilag 1 F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 2.2 i Bilag 1 Her angiver brugeren kommunespecifikke oplysninger. Systemadministratoren har under Systemadministration defineret hvilken klasse felterne tilhører og på den måde fortalt om de skal udfyldes. Her angiver brugeren kommunespecifikke oplysninger. Systemadministratoren har under Systemadministration defineret hvilken klasse felterne tilhører og på den måde fortalt om de skal udfyldes. Han har endvidere tilknyttet drop-down-boks med kodefelt/indhold. Her vælger brugeren hvilket notatlinjenr. Han ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer (under Systemadministration) om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver brugeren den tekst som skal stå på notatlinjen. Version 12.0 Side 17 af 34

18 Knappen Slet F.eks. på skærmbilledet Grund nr. 2.2 i Bilag 1 Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan brugeren vha. linkteksten slet gå ind og slette hele notatlinjen. Version 12.0 Side 18 af 34

19 4.3.2 Fanebladet Bygning og Bolig Dette faneblad er primært rettet mod de brugere som især skal administrere ejendomsdata (dvs. de oplysninger som hidtil er kendt som BBR-data). Når brugeren klikker på fanebladet Bygning og bolig, møder han/hun et søgebillede (se skærmbillede 2.1. i Bilag 1), hvor han kan søge på disse niveauer: Grund Bygning Enhed Opgang/indgang Etage Rum Teknisk anlæg Byggesag Alle Ud over et evt. valg af niveau, kan han søge på en række andre oplysninger, der kan være relevante i den aktuelle arbejdssituation, herunder historik. Hvis man vælger at søge på alle niveauer, skal de indtastede søgekriterier tjekkes på alle niveauer i modsætning til en søgning på et enkelt valgt niveau. I resultatlisten i venstre side af skærmbilledet kan brugerne vælge et niveau og få vist alle data som er knyttet til det valgte niveau (f.eks. som på skærmbillede 2.4 i Bilag 1). Dataene er opdelt i tematiske grupper på indholdssiden. Hvis søgningen er foretaget medtaget historik vil skærmbilledet for alle niveauer kun være læsbare, dvs. at der ikke kan ændres i data under visning af historik (f.eks. som på skærmbillede 2.15 i Bilag 1). Desuden vil felter med mulighed for historisk data have tilknyttet et historikikon. Trykker man på ikonet vises en historik dialog for det givne felt indeholdende data for alle ændring på feltet siden idriftsættelsen af BBR (1/ ). Version 12.0 Side 19 af 34

20 Figur Historik dialog på feltniveau Ønsker brugeren under fanen Bygning og bolig (f.eks. på skærmbillede 2.4 i Bilag 1) at knytte en adresse som ikke allerede findes til et valgt niveau, skal denne adresse først være oprettet. Herefter kan man under fanen Bygning og bolig knytte adressen til det valgte niveau. En adresse knyttes til et niveau ved at angive vejkode, husnummer og evt. etage- og sidedør betegnelse på det aktuelle niveau. Hvis brugeren har rollen AutomatiskAdresseHåndtering, vil enhedsadresser automatisk blive oprettet i DAR, hvis der angives en enhedsadresse på en enhed, som ikke findes i forvejen Ejendomsoplysninger Under niveauet Grund på fanebladet Bygning og bolig finder brugerne en knap Ejd.Opl der giver adgang til et skærmbillede: Ejendomsoplysninger. Skærmbilledet anvendes især i forbindelse med sagsbehandling af nye byggesager. Fx til at undersøge hvilke byggemuligheder der er på grunden, herunder hvor stor den aktuelle bebyggelsesprocent er. Skærmbilledet indeholder en række oplysninger om grunden; så som grundens beliggenhed, vandforsyning, afløbsforhold og antal tekniske anlæg. Desuden vises en række arealfelter på grundniveau. Det vil sige at de er opsummeret fra de bygninger der ligger på grundens matrikler. Her får du altså et samlet overblik. Endelig vises på skærmbilledet beregningsgrundlaget for udregning af grundens bebyggelsesprocent. Fra ESR/OIS/CPR hentes oplysninger vedr. grundens ejere samt eventuelle administratorer. Ud fra grundens matrikler hentes også oplysninger om matrikelarealer, zonestatus samt oplysninger om landbrugspligt på grunden. Version 12.0 Side 20 af 34

21 Fra PlansystemDK indhentes ud fra grundens matrikler oplysninger om hvilke planer (kommune-, lokal- og delplaner) som grundens matrikler er reguleret af BBR-Medd-data - Billede med BBR-Meddelelse Dette skærmbillede tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen, og vil fortrinsvis blive benyttet af byggesagsbehandlere, som gerne vil se BBR oplysningerne, men ikke skal kunne udskrive en BBR-Meddelelse. Der bliver vist oplysninger på BBR-MEDD-DATA, som ikke vises på en BBR-Meddelelse. Niveauet for et BBR- MEDD-DATA -skærmbillede vil altid være Vurderingsejendom, dvs. ejerlejlighederne vil blive vist på samme måde som almindelige enheder. På den måde kan sagsbehandleren benytte billedet til at få et overblik over alle ejerlejligheder på en ejendom. Skærmbilledet er tilgængeligt for alle, også sagsbehandlere som ikke har adgang til at udskrive BBR-Meddelelser Masseopdatering Enheder Denne funktionalitet vælges på bygningsbilledet og giver mulighed for at opdatere flere enheder på én gang. I billedet vælges de enheder og de felter, som skal omfattes af masseopdateringen. Det er også muligt at vælge en værdi, som skal gælde for et felt på alle valgte enheder. Når disse valg er foretaget, dannes en matrix, hvori nye værdier for de valgte enheder og felter kan indberettes. Version 12.0 Side 21 af 34

22 4.3.3 Fanebladet Inddataboks Figur Sagsgang for en ekstern sag i Inddataboks BBR Inddataboks giver mulighed for modtagelse af BBR data fra andre kommuner ved flytning af bygning eller fra eksterne interessenter ved ændring af supplerende varme. I denne version af Inddataboksen kan indsendte sager have en af følgende tre typer: Supplerende varme (beskrevet i afsnit ) Matrikulær ændring (beskrevet i afsnit ) Fysisk flytning (beskrevet i afsnit ) På længere sigt er det planen, at Inddataboksen kan modtage mange forskellige indberetninger til BBR systemet. I Inddataboksen er der et filter (en søgning), som sagsbehandlerne kan benytte primært til at afgrænse de sager, de ønsker at få vist i listen resultatlisten. Ved hjælp af søgningen kan sagsbehandleren afgrænse listen på sagsoplysninger, herunder indberetningstype, kilde, status, sagsnummer, sagsbehandler, modtagelsesdato og antal dage, før tidsfrister er overskredet, samt ejendomsoplysninger. (Se skærmbillede 4.1 i Bilag 1). Version 12.0 Side 22 af 34

23 Sagsbehandleren kan se og administrere alle kommunens sager om ændringer af BBR-data til kommunen. Når sagsbehandleren har valgt en bestemt sag, kan denne tilføjes notater, gemmes, godkendes, afvises eller sendes videre til f.eks. en anden sagsbehandler i kommunen. Figur Sagsgang for en sag i Inddataboksen Hvis sagen godkendes, opdateres BBR systemet med de indsendte BBR data. Når sagen videreekspederes til en anden sagsbehandler, følges dette af en e- mail til vedkommende. Når behandlingen af sagen er afsluttet, skal afsenderen af sagen have besked og hvis det har resulteret i en gennemført ændring, kan der udskrives en BBR- Meddelelse fra systemet. Sagsbehandleren vil i hvert enkelt tilfælde kunne afgøre om dette skal ske Supplerende varme Eksterne interessenter kan indsende sager til BBR Inddataboksen via standardiserede snitflader. Sagerne indeholder information om indberetteren samt de BBR data vdr. supplerende varme, der ønskes indberettet til BBR systemet på bygnings- og enhedsniveau. Inddataboksen kan modtage OIOXML-filer. Der er p.t. defineret én OIOXML-fil til indberetning af supplerende varme. Indholdet af OIOXML-filen oversættes og præsenteres i læsbart format i boksen Modtagne ændringer (se skærmbillede 4.2 i Bilag 1). Ved hjælp af Inddataboks sagen kan kommunen afgøre, om værdien for supplerende varme skal accepteres eller afvises Flytning af bygning Flytning af bygning kan deles op i 2 forskellige situationer: Matrikulær ændring, hvor en bygning, herunder husbåd, administrativt flyttes til en anden kommune alene ved at ændre adressedata i BBR, Fysisk flytning af en bygning (husbåde og museumsbygninger) Version 12.0 Side 23 af 34

24 I 95 % af tilfældene drejer det sig om matrikulære ændringer. Kun i 5 % af tilfældene drejer det sig om fysiske flytninger. Ved matrikulære ændringer opfattes bygningen af fra- og tilflytter-kommunen som én bygning. Der er ikke behov for byggesagsbehandling, og bygningen kan flyttes fra stam til stam. Bygningen beholder således sin geokodning, sin UUID, historik mm. Tilflytter-kommunen kan se den flyttede bygning (samt underliggende entiteter og entiteter på samme ejendom) via links i Inddataboks sagen. Kommunespecifikke felter kan dog ikke ses. Hvis tilflytter-kommunen godkender Inddataboks sagen, flyttes bygningen med underliggende entiteter automatisk fra fraflytter-kommune til tilflytterkommune. Kommunespecifikke felter slettes ved flytningen. Entiteterne beholder deres unikke UUIDer og deres historik. I det øjeblik Inddataboks sagen godkendes, forsvinder bygningen og underliggende entiteter fra fraflytter-kommunen, og sagsbehandleren i fraflytterkommunen (som har sendt sagen til tilflytter kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om godkendelsen. Hvis tilflytter-kommunen ikke ønsker at modtage bygningen, skal tilflytterkommunen afvise Inddataboks sagen. Dette resulterer i, at felterne Type og Kommune i fraflytter-kommunen nulstilles, og at sagsbehandleren ligeledes får en orientering om dette via . Entiteterne vil i givet fald blive låst op igen i fraflytter-kommunen. En fysisk flytning af en bygning opfattes derimod som en nedlæggelse af bygningen i fraflytter-kommunen og en oprettelse af en ny bygning i tilflytterkommunen. Her skal UUIDen ikke følge bygningen, og også geokodningen skal laves på ny. Bygningen betragtes som en ny bygning, men vil typisk beholde sit oprindelige opførelsesår. Tilflytter-kommunen kan se den flyttede bygning (samt underliggende entiteter og entiteter på samme ejendom) via links i Inddataboks sagen. Kommunespecifikke felter kan dog ikke ses. Hvis tilflytter-kommunen accepterer en bygning, som bliver flyttet på grund af en fysisk flytning, skal sagen i Inddataboksen afsluttes ved at den overføres. Hvis tilflytter-kommunen overfører Inddataboks sagen, betyder dette, at tilflytter-kommunen igangsætter byggesagsbehandlingen som om bygningen var kommet ind på anden vis. Sagsbehandleren i fraflytter-kommunen (som har sendt sagen til tilflytter kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om overførslen. Bygningen kan nu slettes/nedrives i fraflytterkommunen. Hvis tilflytter-kommunen ikke ønsker at modtage bygningen, skal tilflytterkommunen afvise Inddataboks sagen. Dette resulterer i, at felterne Type og Kommune i fraflytter-kommunen nulstilles og at sagsbehandleren ligeledes får en orientering om dette via . Felterne Type og Kommune vil i givet fald blive låst op igen. Version 12.0 Side 24 af 34

25 4.3.4 Fanebladet BBR-Meddelelse Dette faneblad er primært rettet mod såvel de daglige BBR-sagsbehandlere som sagsbehandlere i borgerservicebutikker o. lign. som kun kommer ind i løsningen, for at løse én arbejdsopgave nemlig at bestille eller udskrive BBR-Meddelelser. Læs mere om BBR-Meddelelser i kapitel 5 om udskrifter til borgerne Fanebladet Rapporter Fanebladet indeholder 2 typer rapporter: en række standardrapporter og en række rapporter som den enkelte kommune selv kan definere (skærmbillede 6 i Bilag 1). Rapporterne er typisk forskellige former for statistik på overordnet niveau. Det vil sige for kommunen som helhed. Derfor er der ikke nogen søgning integreret i dette faneblad, men i stedet vil der ved nogle rapporter være en eller flere parametre, så brugerne kan danne rapporten svarende til netop deres aktuelle behov. Læs mere om rapporter i kapitel 10 Rapporter Fanebladet Brugeradministration Dette faneblad retter sig alene mod brugeradministratoren i kommunen. Det er kun ham/hende som skal have adgang til denne fane. Fanebladet vil ikke være synligt for de øvrige brugere (se skærmbillede 7.1 i Bilag 1). Det er herunder, at brugeradministratoren opretter nye brugere i systemet, ligesom der gives en samlet oversigt over lokale, kommunale brugere af BBR- Kommune. Specifikke brugere kan fremsøges og redigeres ved søgning på navn eller brugernavn (se skærmbillede 7.2 i Bilag 1) Fanebladet Systemadministration Dette faneblad retter sig alene mod systemadministratoren i kommunen. Det er kun ham som skal have adgang til denne fane. Fanebladet vil ikke være synligt for de øvrige brugere. Under fanebladet systemadministration kan systemadministratoren fastsætte lokale, kommunale systemparametre som tematisk kan opdeles i disse undergrupper: Kommuneoplysninger (se skærmbillede 8.1 i Bilag 1) Der vedligeholdes oplysninger om kommunens adresse, telefonnummer, og hjemmeside. Tilpas tooltip-tekster (se skærmbillede 8.2 i Bilag 1) Her vedligeholdes kommunespecifikke tilretninger af tooltip. Tilpas sidehjælp (se skærmbillede 8.3 i Bilag 1) Her vedligeholdes kommunespecifikke tilretninger af hjælpetekster. Tilpas fejltekster (se skærmbillede 8.4 i Bilag 1) Her vedligeholdes kommunespecifikke tilretninger af fejltekster. Version 12.0 Side 25 af 34

26 Kommunespecifikke felter (se skærmbillede 8.5 i Bilag 1) Her vedligeholdes de kommunespecifikke felter. Herunder de tilknyttede drop-down lister. Notatlinjer på BBR-Meddelelsen (se skærmbillede 8.6 i Bilag 1) Her vedligeholdes hvilke notatlinjer den aktuelle kommune ønsker vist på BBR-Meddelelsen. Indstillinger for BBR-Meddelelse (se skærmbillede 8.7 i Bilag 1) Her vedligeholdes en række kommunespecifikke indstillinger for BBR- Meddelelsen. Kommunespecifikke links (se skærmbillede 8.8 i Bilag 1) Muligheden for på kommunalt niveau at kunne definere og vedligeholde nogle URL s hvor der kan tilknyttes information, som der ønskes overført sammen med den givende URL. Sammen med oprettelsen/vedligeholdelsesn tager kommunen stilling til hvilke skærmbilleder det enkelte kommunespecifikke link skal vises på. Overførsel (se skærmbillede 8.9 i Bilag 1) Mulighed for at systemadministratoren kan vælge overflytning af tinglyst areal fra ESR til/fra. (jf. krav 18.3). Tidsfrister (se skærmbillede 8.10 i Bilag 1) Her vedligeholdes kommunespecifikke tidsfrister for overførsel af anmeldelsessager og påbegyndelsesrykkere. For overførsel af anmeldelsessager angives hvor lang tid efter tilladelsesdato der automatisk skal overføres fra ændringsdata til stamdata: Anmeldelsessager - Småhuse (byggesagskode 2) Anmeldelsessager Øvrige (byggesagskode 5) For påbegyndelsesrykkere gives mulighed for at indberette en månedsangivelse. Der etableres en funktion, som giver den kommunale sagsbehandler mulighed for at igangsætte påbegyndelsesrykkere. Se mere i afsnit ESDH (se skærmbillede 8.11 i Bilag 1) Inddataboks (se skærmbillede 8.12 i Bilag 1) Mulighed for at angive en tidsfrist indenfor hvilken en sag skal være tildelt en sagsbehandler henholdsvis være afsluttet Inddataboks-tekster (se skærmbillede 8.13 i Bilag 1) Mulighed for at redigere i faste mailtekster Overførsel af anmeldelsessager Der etableres en funktion, som den kommunale sagsbehandler aktiverer, der overfører fra ændringsdata til stamdata ud fra den månedsangivelse kommunen har angivet. Det er den enkelte kommune der afgør om der skal være samme månedsangivelse på de tre typer af anmeldelsessager, og om overførsel af alle typer skal igangsættes samlet. Version 12.0 Side 26 af 34

27 Ved igangsætning af en kørsel gennemløbes alle byggesager. De sager som kan overføres uden fejl, overføres til stamdata. De sager der fejler samles op på en liste, som præsenteres for sagsbehandleren Påbegyndelsesrykkere Under Systemadministration gives mulighed for at indberette en månedsangivelse. Der etableres en funktion, som den kommunale sagsbehandler aktiverer, der sætter dannelse af påbegyndelsesrykkere i gang. Når påbegyndelsesrykkerne er dannet vises en PDF-fil i et særskilt browservindue. PDF-filen indeholder en side pr. påbegyndelsesrykker. Sidste side(r) i PDF-filen indeholder en oversigtsliste over dannede påbegyndelsesrykkere. Den kommunale sagsbehandler udskriver påbegyndelsesrykkerne decentralt. Version 12.0 Side 27 af 34

28 4.3.8 Fanebladet Indstillinger Figur Adgang til "Dine brugerindstillinger" Brugeren har mulighed for at lave sine egne brugerindstillinger i BBR-Kommune vha. fanebladet Indstillinger. Når brugeren klikker på Indstillinger, ser han et skærmbillede (skærmbillede 9.1 i Bilag 1) hvor brugeren blandt andet kan vælge at ændre sine generelle indstillinger eller indstillinger der gælder for hvert af de øvrige faneblade. F.eks. kan brugeren angive, hvilke informationer der skal fremgå af resultatlisterne på de forskellige søgesider samt hvilken information resultaterne skal sorteres efter. I de følgende to afsnit er skitseret, hvilke muligheder brugeren har for opsætning af resultatlisten i Bygning og bolig. Version 12.0 Side 28 af 34

29 Opsætning af resultatliste i Bygning og bolig Den viste information i resultatlisten for Bygning og bolig, samt sorteringen heraf, kan angives ud fra følgende muligheder: Niveau Grund Matrikel Bygning Opgang/indgang Etage Enhed Rum Teknisk anlæg på matrikel Teknisk anlæg på bygning Brugsenhed Indhold i bygning- og boligresultatlisten GRU: Ejendomsnr, vejnavn, vejkode, husnr., postnr., ejerforholdskode (som klartekst i tooltip), sagsnr., ændret dato. MAT: Matrikelnr. BYG: Bygnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, anvendelseskode (samt som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), opførelsesår, ændret dato, bygning på lejet grund (som klartekst i tool tip). OPG: Vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. ETA: etagebetegnelse, ændret dato. ENH: Bygningsnr., vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dør, postnr, postdistrikt, anvendelskode (som klartekst i tooltip), ejendomsnr. for ejerlejlighed, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. RUM: Rumnr., bygningsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr., postdistrikt, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. TEK: Teknisk anlægsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, klassifikation (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. TEK: Teknisk anlægsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, klassifikation (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. BRU: Vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., postnr, postdistrikt, anvendelseskode (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. Resultatet af søgningen bliver som udgangspunkt sorteret logisk på denne måde: Niveau Grund Matrikel Indhold i bygning- og boligresultatlisten GRU: Ejd.nr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. MAT: Matrikelbetegnelse, Bygning BYG: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / opførelsesår / sagsnr. Brugsenhed Opgang/indgang Enhed Rum Etage BRU: vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., sagsnr. OPG: Vejnavn/ husnr. / sagsnr. ENH: Bygnr./ vejnavn / husnr. / side/dør / anvendelskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr. RUM: Bygnr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. ETA: Etagebetegnelsen (fx kl, st, 01, 02 osv.) Teknisk anlæg TEK: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr Version 12.0 Side 29 af 34

30 4.4 Tooltip- og hjælpetekster I dette afsnit beskrives tooltip- og hjælpetekster til brugerdialogen, de endelige tooltip- og hjælpetekster kommer ved systemet aflevering jf. krav Tooltip-tekster Ved klik i feltet eller musen over vises tooltippet med følgende oplysninger: Dato og tid for sidste ændring. Her :14:47. Kildekode. Kildekoden er identifikation af den sidst ansvarlige, der har ændret/gemt feltets data. Selve feltbeskrivelsen. Under Indstillinger er det muligt at slå visning af tooltip-tekster til eller fra. Vær desuden opmærksom på, at evt. synlige tooltip-tekster skjules ved påbegyndt indtastning i et felt. Figur Eksempel på visning af tooltip Hjælpetekster Til det aktuelle skærmbillede, som brugeren befinder sig på, vil der forefindes hjælp, illustreret ved et lille blåt ikon med et spørgsmål på øverst i højre hjørne ved siden af print-ikonet. På hjælpebilledet finder du en definition, en identifikation på hjælpebilledet, her (BOB-2) og en vejledning til, hvordan du anvender funktioner f.eks. opretter, ændrer eller sletter. Nederst listes og beskrives evt. knapper, der kan forekomme på billedet. Nedenstående figur er et eksempel på et hjælpebillede til niveauet Bygning. Teksten på billedet er ikke et udtryk for, hvilke hvilken information der kan være i hjælpesystemet. Version 12.0 Side 30 af 34

31 Figur Eksempel på visning af hjælp til skærmbillede Administration Landsdækkende bliver der mulighed for, at forud definere hjælpetekster/ tooltips, som alle kommunerne herefter vil starte op med. Den enkelte kommune kan herefter tilpasse disse til sin egen kommune. Kommunal tilretning af tooltip og hjælpetekster foregår vi systemadministratorens faneblad. Se andet steds i dette kapitel. 4.5 Validering For at højne datakvaliteten og imødekomme krav 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 og 11.5 er følgende metode til datavalidering valgt. Version 12.0 Side 31 af 34

32 Når en bruger - via. brugergrænsefladen - udfører en handling bliver der afviklet en datatypevalidering. Datatypevalidering er den eneste validering der bliver fortaget på præsentationsserveren. Her valideres om datatypen, der indtastes, er korrekt. Eksempelvis skal tal være af typen integer, og ikke char eller string. Årsagen til at denne validering foretages på præsentationsserveren er, at den korrekte type skal være kendt efter det asynkrone AJAX kald fra browseren, og før kaldet til forretningslaget. Hvis valideringen er gyldig, vil handlingen blive videreført til forretningslaget, hvor integritetsvalideringen foretages, hvorefter sandsynligheden valideres. I tilfælde af at en logisk validering fejler, får brugeren en fejlmeddelelse og det/de felt/felter, der indgår i fejlen bliver fremhævet. I tilfælde af, at en af sandsynlighedsvalideringerne giver negativt udslag, vil brugeren blive spurgt, om han er sikker på sin handling. Brugeren får sammen med beskrivelsen, en mulighed for at gennemtvinge opdateringen eller annullere denne. Alle system til system opdateringer er underlagt samme valideringsprocedure, men resultatet bliver logget i stedet for vist. Alle sandsynlighedsvalideringer bliver gennemtvunget. Der bliver kørt batch jobs med konsistenstjek, som løbende genererer en logfil med resultatet heraf. Navigation Klient browser Indhold GUI element GUI element GUI element GUI element* Værdien er ikke sandsynlig, men logisk korrekt. Vil du gennemtvinge denne opdatering Gennemtving Annuller Præsentationsserveren Her foretages datatypevalidering Forretningslaget Her foretages al validering Database Figur Datavalidering Andre systemer Landsdækkende vil der være foruddefineret nogle sandsynlighedsintervaller, som alle kommunerne herefter vil starte op med. Alle ikke simple valideringer, der ikke giver et positivt resultat, vil blive tilføjet loggen. Version 12.0 Side 32 af 34

33 Logfiler med valideringsresultater (ved samkøring med andre systemer, batchkørsler med database konsistenstjek, batchkørsler med konsistenstjek af sammenhængen med andre systemer, valideringshistorik) kan tilgås via rapportgenereringsværktøjet. 4.6 Fejludskrifter I dette afsnit beskrives fejl- og sandsynlighedsudskrifter med brugerdialog i fokus, de endelige fejl- og sandsynlighedsudskrifter kommer ved systemet aflevering jf. krav Der vil være to typer af fejludskrifter og sandsynlighedsudskrifter samt en fejl log. Der er mulighed for at nogle af fejlteksterne/sandsynlighedsudskrifterne kan rettes på lands- og kommuneplan, alt dette beskrives hver for sig herunder Fejludskrifter der er tilknyttet et felt Hvis fejlmeddelelsen har en direkte tilknytning til et felt, der er vist på det aktuelle skærmbillede, som brugeren befinder sig på, så bliver feltet markeret og fejlmeddelelsen bliver vist i umiddelbart sammenhæng med denne. Figur Eksempel på visning af fejlmeddelelse knyttet til et felt Fejludskrifter uden tilknytning til et felt Hvis fejlmeddelelsen ikke har en direkte tilknytning til et felt, der er vist på det aktuelle skærmbillede, som brugeren befinder sig på, så bliver fejlmeddelelsen vist centreret på brugergrænsefladen. Figur Eksempel på visning af fejlmeddelelse uden tilknytning til et felt Sandsynlighedsudskrifter uden tilknytning til et felt Hvis sandsynlighedsmeddelelsen ikke har en direkte tilknytning til et felt, der er vist på det aktuelle skærmbillede, som brugeren befinder sig på, så bliver fejlmeddelelsen vist centreret på brugergrænsefladen. Version 12.0 Side 33 af 34

34 Figur Eksempel på visning af sandsynlighedsmeddelelse uden tilknytning til et felt Administration Landsdækkende bliver der mulighed for, at forud definere nogle af fejlteksterne, som alle kommunerne herefter vil starte op med. Den enkelte kommune kan herefter tilpasse disse til sin egen kommune Fejllogning Alle ikke simple valideringer og systemfejl, vil blive tilføjet loggen. Loggen kan tilgås ved hjælp af rapportgenereringsværktøjet. Version 12.0 Side 34 af 34

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune 1 Dokument historik Version Dato Forfatter Status Bemærkninger 1.0 06-06-2017 Netcompany Endelig Første udgave til BBR Kommune version 1.8. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015 Introduktion til Geokoderen (v.1.6) Indhold For brugere... 2 Om Geokoderen... 2 Adgang til Geokoderen... 2 Fremsøgning af ejendom... 2 Ændring af koordinater for BBR s bygninger... 3 Opdeling, samling

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere