9., 10. & 11. juni 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9., 10. & 11. juni 2017"

Transkript

1 Dyrskuepladsen Broløkkevej Odense SV Dyrskuets CHR-nr.: , 10. & 11. juni 2017 Priser & Regler For dyreudstillere Tilmeldingsfrist: Heste & Æsler: 18. april Kvæg: Får & Geder: 1. maj 1. maj Kontaktpersoner: Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til: Heste/æsler: Merete Blickfeldt Lauersen tlf Kvæg: Får: Per Einshøj tlf Laurits Rasmussen tlf Laurits Rasmussen tlf

2 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 Formål... 3 Hvem/hvad kan udstille(s)... 3 Bedømmelse... 3 Overtrædelse af regler... 4 Risiko/Ansvar... 4 B. Priser... 4 C. Betalingsbetingelser... 5 D. Andre bestemmelser... 5 Indsyning og mødetid... 5 Udmugning... 5 Færdsel og ophold på dyrskuepladsen... 5 Camping... 6 Priser for p-plads og Camping... 6 Pasning, Vand og Foder... 6 E. Adgangstegn... 7 F. Afdeling Heste... 8 Veterinære bestemmelser... 8 Udstilling... 9 Bedømmelsesklasser

3 Regler for det Fynske Dyrskue 2017 A. Almindelige bestemmelser Formål Det er dyrskuets formål: a) at demonstrere de enkelte husdyrracers avlsmål og derigennem at supplere og underbygge andre avls foranstaltninger b) at virke som oplysende landbrugsudstilling for erhvervets udøvere c) at præsentere landbrugserhvervet og virke kontaktskabende over for andre befolkningsgrupper d) at præsentere udstillinger med tilknytninger til landbrugserhvervet, som naturligt hører hjemme på dyrskuet. Hvem/hvad kan udstille(s) For at dyr kan udstilles og konkurrere om præmier ved dyrskuet, skal ejeren være bosiddende på Fyn eller omkringliggende øer og være medlem af en landøkonomisk forening eller en raceavlsforening. Udstillere af heste og ponyer skal - for at kunne udstille - være medlem af en avlsforening under Landsudvalget for Heste eller en landøkonomisk forening. Udstillede dyr skal være anerkendte i henhold til de enkelte avlsforbunds stambogsbestemmelser om racerenhed. Andre udstillere eller foreninger kan udstille efter særlig aftale, godkendt af dyrskueledelsen. Levende svin må kun tilføres dyrskuepladsen efter forud indhentet tilladelse fra dyrskueledelsen. Bedømmelse Bedømmelsen omfatter dyr i alle afdelinger og aldersklasser. Der henvises til de særskilte regler for de enkelte dyregrupper. Bedømmelsen foregår på den anviste plads. Under bedømmelsen er adgang inden for afspærringerne ikke tilladt for andre end dommere, medhjælpere og trækkere. Ingen dommer kan deltage i bedømmelsen af dyr, han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller på anden måde økonomisk interesseret i. Tilmelding foregår elektronisk via hjemmesiden 3

4 Spørgsmålene på tilmeldingssiden skal besvares, og udstillerne indestår for rigtigheden af alle givne oplysninger samt for, at dyrene ikke har skjulte fejl. Dyrskueledelsen kan, hvis pladsforholdene nødvendiggør det, afvise sidst indkomne tilmeldinger, også selvom de er rettidigt indgivet. Overtrædelse af regler Ved fremstillingen på dyrskuepladsen skal udstillerne rette sig efter de i Plan & Regler og af dyrskuets ledelse trufne bestemmelser med hensyn til mødetid, dyrenes ophold og placering på dyrskuepladsen, tilladelse til at forlade denne m.m. Overtrædelse af de i Plan & Regler og af dyrskuets ledelse trufne bestemmelser kan medføre annullering af tildelt anerkendelse for udstillede dyr, bortvisning af disse fra dyrskuepladsen, samt udelukkelse fra at udstille på dyrskue i et tidsrum, der i hvert enkelt tilfælde bestemmes af dyrskuets ledelse. Skuet disponerer over ledig staldplads for ikke fremmødte dyr. Risiko/Ansvar Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen som under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side. Ligeledes er tab pga. sygdomme/sygdomsrestriktioner erhvervet på dyrskuet for egen risiko. B. Priser Grundgebyr pr. udstiller udgør kr. 275,00 inkl. moms. Der betales ikke grundgebyr ved tilmelding af opvisningsheste. Udover grundgebyr på kr. 275,00 pr. udstiller skal der betales pr. tilmeldt dyr efter nedenstående skala: Dyr Pris Evt. bemærkninger Heste 250,00 Heste Samling/Hoppefamilie 0,00 Opvisningsheste 250,00 Æsler 250,00 Priserne er inklusiv betaling for strøelse (halm) alle 3 dage. Foderordning (kvæg) som tidligere år. Katalog til kvægudstillere. Alle priser er inkl. moms. 4 Der betales normalpris pr. enkeltindivider der udstilles i samlingen. Der opkræves ikke grundgebyr ved tilmelding af opvisningsheste

5 C. Betalingsbetingelser Der betales elektronisk i forbindelse med tilmeldingen. Der vil ikke være mulighed for at få tilsendt girokort i forbindelse med betaling af tilmeldte dyr. For dyr, der afmeldes inden den 18. maj 2017, vil tilmeldingsgebyret blive tilbagebetalt. Udstilleren kan ikke disponere over staldpladsen, hvis man afmelder eller udebliver. D. Andre bestemmelser Dyrskuets åbningstider: Fredag d. 9. juni Lørdag d. 10. juni Søndag d. 11. juni Indsyning og mødetid Dyrene kan ankomme og indsynes torsdag d. 8. juni mellem og eller fredag d. 9. juni mellem og og skal i forbindelse med ankomsten synes af dyrlægen. Alle dyr skal være mødt på pladsen senest fredag kl , da kørsel på selve dyrskuepladsen ikke er tilladt i åbningstiden. Dyrskuet sørger for boks/stadeplads til de udstillede dyr og dyrene skal blive på dyrskuepladsen om natten. Dispensation herfra kan ved særlige forhold indhentes ved det respektive sekretariat. Såfremt dyrene ikke er mødt til det angivne tidspunkt for start af bedømmelse (tidspunkt fremsendes separat for de forskellige dyregrupper), kan de afvises til bedømmelse. Efterhånden som bedømmelsen er afsluttet uddeles der rosetter. Dyrene må først forlade dyrskuepladsen søndag kl , medmindre særlig tilladelse er indhentet i dyrskuets sekretariat. Udmugning Inden pladsen forlades søndag skal boksen rengøres. Al halm og gødning skal ud midt på gangen mellem staldene. Dette skal naturligvis være fri for plastik, øldåser og lign., som skal i affaldssækkene for enden af staldene. Dette gælder for alle dyr, som har været opstaldet i bokse/stader i dyrskuets faste bygninger samt heste i spiltov. Færdsel og ophold på dyrskuepladsen Kørsel med og parkering af private biler og traktorer på dyrskuepladsen er generelt forbudt. Disse henvises til nærmeste parkeringsplads. I dyrskuedagene kan udstillere af dyr og andre med ærinde på dyrskuepladsen (fx ved afog/eller pålæsning), få adgang til pladsen i bil, når bilen har det særlige indkørselskort synligt i forruden, og chaufføren samt evt. passagerer har gyldigt adgangstegn til dyrskuet. Indkørselskortet giver kun adgang til ind- og udkørsel udenfor dyrskuets åbningstider. 5

6 Hvis man ønsker at leje en parkeringsplads på dyrskuepladsen, er der i begrænset omfang mulighed for dette. Denne plads kan der kun køres til inden dyrskuet åbner og køres fra efter dyrskuet er lukket. Der kan kun bestilles én p-plads på dyrskuepladsen pr. udstiller til enten én trailer eller én bil. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Al bilkørsel på Dyrskuepladsen er forbudt i åbningstiden. Camping Opstilling af telte og camping i staldområdet er ikke tilladt. Der henvises til dyrskuets campingplads, hvor der forefindes et mindre antal campingpladser, hvor nærmere angivet plads tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det er ikke muligt at parkere biler på campingpladsen. Prisen er inklusiv adgang til el (max. 50 m.). Brug af åben ild er ikke tilladt. Der kan kun bestilles én campingplads pr. udstiller Priser for p-plads og Camping Bestilling af parkeringsplads på dyrskuepladsen samt campingplads afgives sammen med tilmelding af dyr og vil blive tildelt efter først-til-mølle princippet, da pladsen er begrænset. P-plads på udstillerparkering udenfor dyrskuepladsen P-plads på Dyrskuepladsen Campingplads Teltplads Priser er inkl. moms Gratis Kr. 400,00 inkl. moms Kr. 900,00 inkl. moms Kr. 775,00 inkl. Moms På camping-/teltpladsen kan opstilles én af følgende: - Campingvogn - Combicamp - Camplet - Telt Dette oplyses i forbindelse med tilmeldingen sammen med størrelsen på det ønskede. DER MÅ KUN PARKERES PÅ DEN BESTILTE OG TILDELTE PLADS! Ulovligt parkerede køretøjer samt ulovligt opstillede telte fjernes for ejerens regning. Pasning, Vand og Foder Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr af nr. 674 af 14. juli Specielt henledes opmærksomheden på 25 og 44: 25: Lakterende dyr skal malkes efter behov med intervaller på timer. 44: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe under deres ophold på andre samlinger af dyr. De skal herunder håndteres på en rolig måde, uden brug af støj og uden ophidselse for dyrene. 6

7 Alle dyr, der opstaldes, skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde. Dyrene skal endvidere tildeles foder af en god kvalitet og mængde, der svarer til deres fysiologiske behov. Udstyr til fodring og vanding skal placeres på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af dyrenes foder og vand. Af hensyn til evt. smittefare ved vanding af dyrene bør egen spand medbringes. Krybber og fodertrug findes i kvægstalde samt i nogle bokse til får og geder, men ikke i hestestaldene. Udstillerne bedes derfor selv medbringe fodertrug ved behov. E. Adgangstegn Der benyttes armbånd som adgangstegn for alle udstillere, dyrepassere m.fl., som ønsker adgang til pladsen alle tre dage. Armbåndet giver kun adgang til pladsen, såfremt det er korrekt anbragt på det ene håndled. Udstillere af heste og æsler får tildelt 1 armbånd. Derudover et armbånd for hvert tilmeldt dyr. Udstillere af kvæg får tildelt 1 armbånd. Derudover et armbånd for hvert andet tilmeldt dyr. Udstillere af får og geder får tildelt 1 armbånd. Derudover et armbånd for hvert tredje tilmeldt dyr. Yderligere armbånd, der giver adgang alle 3 dyrskuedage, kan købes via hjemmesiden. Det koster kr. 240,00 inkl. moms. Armbånd kan også købes i dyrskuedagene ved billetsalgsstederne. Katalog, nummermærke, armbånd samt øvrigt materiale kan afhentes i sekretariatet ved hovedindgangen fra mandag den 5. juni kl til torsdag den 8. juni kl Derefter vil kuverter med alt materiale være i henholdsvis hesteinformationen (mellem stald 9 og 10) og kvægsekretariatet i stald 25. Entrépriser Køb ved indgang Køb på nettet Børn 0-4 år Gratis Gratis Børn 5-14 år 50 kr. 40 kr. Voksne 120 kr. 110 kr. 3 dagsbillet 5-14 år 100 kr. 80 kr. 3 dagsbillet voksne 240 kr. 220 kr. Familiebillet (2 voksne + 3 børn) Indgang foregår samlet Alle priser er inkl. moms 7 Kan kun købes via hjemmeside 300 kr. Entreen giver gratis adgang til alle udstillinger på dyrskuepladsen, alle opvisninger i den Store Ring og gratis parkering på parkeringspladsen udenfor dyrskuepladsen.

8 Katalog over udstillede dyr kan i udstillingsdagene købes på dyrskuepladsen ved de respektive sekretariater. Udlevering og salg af lodsedler og løbesedler er forbudt. For bygge- og maskinudstillingen findes særskilte regler. Dyrskueledelsen forbeholder sig ret til at forandre og supplere nærværende plans bestemmelser. F. Afdeling Heste Veterinære bestemmelser Sundhedsreglerne er lavet for at undgå/begrænse smittespredning og for at beskytte raske dyr/besætninger mod smitte fra andre besætninger. Grundlæggende ved vi, at der er en risiko for smittespredning ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist. Det anbefales, at alle heste vaccineres mod influenza. Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet indenfor de seneste 14 dage, anses ikke for transportegnede. Føl må ikke transporteres, før navlen er fuldstændig helet. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v.). Heraf følger, at hopper og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles. Indsyning Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene torsdag, den 8. juni fra kl til kl og fredag, den 9. juni fra kl Dyrlægebehandling Der vil være mulighed for behandling af dyr på skuet, kontakt sekretariatet i stald 25. Omkostninger til behandling vil blive opkrævet af den enkelte udstiller! Hestepas Heste skal medbringe deres hestepas, som skal forevises på forlangende ved indsyning. (HUSK MEDICIN-SIDER!) Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et hestepas, som skal følge hesten under transporten. Føllene skal chipmærkes og have pas, senest når de er 6 mdr. eller ved udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest. Hingste fra sædopsamlingsstationer for hingstesæd Hingste, som er opstaldet på en sædopsamlingsstation for hingstesæd, og som tilføres et dyrskue, udstilling, konkurrence eller anden samling af heste, kan herefter kun indsættes på sædopsamlingsstationen for hingstesæd igen i henhold til betingelserne i bekendtgørelse nr. 271 af 27. april 1995 om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter for hovdyr. Vaccination 8

9 De udstillede dyr bør i ejerens interesse være vaccineret mod influenza senest 4 uger før Det Fynske Dyrskue. Drægtige hopper bør vaccineres ca. en måned før foling. Føl skal være minimum 14 dage for at få adgang til pladsen. Dispensation Udstillede heste forventes at være på pladsen fra fredag kl. 8 til søndag kl. 16. Ved særlige forhold kan der dog efter skriftlig erklæring fra dyrskueledelsen gives tilladelse til, at hesten opstaldes hjemme om natten. I dette tilfælde er det et krav, at hesten er tilbage på dyrskuepladsen senest kl på dyrskuets anden og tredje dag. Udstilling Hvem kan udstille For at udstille på Det Fynske Dyrskue kræves der at: 1. Udstiller skal være bosiddende på Fyn samt enten være medlem af en avlsforening under Landsudvalget for Heste eller en landøkonomisk forening 2. Udstiller skal eje hesten, eller have lejet hesten i mindst 3 måneder før dyrskuets påbegyndelse. Dette skal kunne dokumenteres via Landsudvalget for heste, når det vedr. heste, der er registrerede her. Såfremt dokumentation ikke kan fremskaffes via landscentret, påhviler det udstiller at fremskaffe skriftlig dokumentation på ejerskabet. Såfremt gyldig dokumentation ikke kan fremskaffes ved tilmelding, har dyrskueledelsen ret til at afvise hesten. Hvad kan udstilles Der kan udstilles hingste, hopper og vallakker med hestepas udstedt af Landsudvalget for Heste, eller dermed sidestillet udenlandsk avlsforbund, og som afstamningsmæssigt anerkendes af den pågældende avlsforening. Der kræves mindst 3 leds afstamning for hingste, dog afhængig af det pågældende avlsforbunds regler for godkendelse til avlsgodkendelse/kåring og 2 led for hopper Såfremt den udstillede hest/pony er kåret, skal dette være i en forening under Landsudvalget for Heste. Racerepræsentant skal være medlem af den respektive avlsforening samt være indstillet af denne forenings bestyrelse. Såfremt foreningen ikke kan stille med en sådan person indenfor tidsrammerne, kan dyrskueledelsen udpege deres egen repræsentant. Bedømmelsesklasser Der udstilles i 4 hovedgrupper: Gruppe A: Specialracer Gruppe B: Nationale Ridehest Gruppe C: Svære heste (koldblod) Gruppe D: Små heste og ponyer 9

10 Gruppe A omfatter: Hold 50 Frederiksborg renavlede eller med højst 50% anerkendt fremmed afstamning Hold 51 Oldenborg renavlede med mindst 87,5% oldenborgblod eller den forædlede type med mindst 25% oldenborgblod. (Forædling kan kun foregå med engelsk fuldblod eller med hingste af anglonormannerafstamning). Hold 52 Trakehner renavlede eller forædlede med godkendt fuldblod eller araberblod Hold 53 Lipizzaner Hold 54 Knabstrupper Hold 55 Frieser Hold 56 Pura Raza Española Hold 57 Fuldblodsaraber Hold 58 Shagya-, anglo- og sportsarabere Hold 59 Fuldblod XX Hold 60 Traver Hold 62 Pinto Hold 63 Hispano Hold 64 Paint Horse Hold 65 Appaloosa Horse Gruppe B omfatter: Hold 68 Dansk Varmblod Gruppe C omfatter: Hold 70 Jysk Race Hold 71 Belgisk Race Hold 72 Shire Hold 73 Tinker Hold 74 Nordsvensk Hest Gruppe D omfatter: Hold 76 Fjordhest Hold 77 Islandsk hest Hold 78 Haflinger Hold 79 Dansk Sportspony Hold 80 Connemara Hold 81 New Forest Hold 82 Gotlands Russ Hold 83 Welsh pony og Cob avlen Hold 84 Dartmoor Hold 85 Shetlandspony Hold 86 Miniaturehest Hold 87 Palomino 10

11 De enkelte racer opdeles og bedømmes i følgende klasser: 1. Hingste på 6 år og derover. (Hingste med avlsgodkendelse der er udlejet i mindst 3 mdr. til en fynsk hesteejer, kan udstilles på lige fod med andre hingste.) 2. Hingste på 4 og 5 år 3. Hingste på 3 år 4. Hingste på 2 år 5. Hopper på 4 år og derover, som foler i udstillingsåret 6. Hopper på 4 år og derover, som ikke foler i udstillingsåret 7. Hopper på 3 år 8. Hopper på 2 år 9. Vallakker på 4 år og derover 10.Vallakker på 3 år 11.Vallakker på 2 år 12.Hoppefamilier alle dyr i familien skal tillige tilmeldes individuel bedømmelse 13.Samling alle dyr i samlingen skal tillige tilmeldes individuel bedømmelse 14.Samlinger efter hingste Alderen beregnes efter kalenderåret. Udstilling af hingste For hingste på 3 år og derover gælder generelt, at de skal have opnået kåring eller avlsgodkendelse for udstillingsåret af den pågældende avlsforening. EU-hingste kan derfor ikke udstilles. Udlejede hingste Avlsgodkendte hingste kan udstilles, når de i udstillingsåret er udlejet og virker mindst 3 måneder i dyrskuets område, herunder på udstillingstidspunktet, uanset at ejeren/ejerne er bosiddende uden for dyrskuets geografiske område. Hingste skal til enhver tid føres og fremvises i bid. Udstilling af hoppefamilie/samling Hoppefamilie Ved skuet kan udstilles og præmieres hoppefamilie bestående af stammoder og mindst 2 stk. afkom eller mindst 3 stk. afkom, hvis stammoderen ikke udstilles. Afkom skal være i direkte hunkønslinie (ingen led må springes over) Samling Samling efter stammoder og mindst 2 stk. afkom eller mindst 3 stk. afkom, hvis stammoderen ikke udstilles. Både hingste, hopper og vallakker kan fremstilles i samlingen. For både hoppefamilie og samling gælder, at ingen af dyrene må være under 2 år gamle, og de skal være efter hingste af samme race som stammoderen eller efter hingste, godkendt af pågældende avlsforening. Afkommet behøver ikke at tilhøre udstilleren. 11

12 Udstilling af samlinger efter hingste Ved skuet kan fremstilles og præmieres samlinger efter hingste bestående af mindst 5 stk. afkom. Alt afkom skal være mindst 2 år. Faderen skal være anerkendt og så vidt muligt fremstilles sammen med afkommet. Efter afgåede hingste kan fremstilles samlinger efter tilsvarende regler. Dyr fremstillet i samlingerne kan være hopper eller hingste samt vallakker. Afkommet behøver ikke at tilhøre udstilleren. Udstilleren af en samling efter en hingst, skal opfylde gældende udstillingsregler. Såfremt udstiller ikke har pågældende hingst i sin varetægt, skal der foreligge skriftlig tilladelse fra nuværende ejer/ejere af hingsten. For hingste på 3 år og derover, der indgår i samlingen, gælder, at den skal have opnået kåring eller avlsgodkendelse for udstillingsåret af den pågældende avlsforening. Bedømmelse Ved bedømmelsen benyttes der dyrskuepoint, hvor hesten tilkendes 1., 2. eller 3. præmie og maksimumpoint er 24 point. Et dyr skal være tildelt 23 eller 24 point for at kunne indstilles til ærespræmie. Racedommerne indstiller deltagerne til konkurrencerne om - Skuets bedste hingst - Skuets bedste 3 års hoppe - Skuets bedste 2 års hoppe - Skuets bedste følhoppe - Skuets bedste hoppefamilie - Skuets bedste hoppe, der ikke foler i udstillingsåret - Skuets bedste vallak For at kunne indstilles til konkurrencerne, skal hingste på 3 år og derover, samt hopper og vallakker på 4 år og derover, være tildelt 23 eller 24 point. 2- og 3 års dyr skal være tildelt mindst 22 point for at kunne indstilles. Racedommere for Dansk Varmblod udpeger endvidere bedste 2 års DV hoppe (med min. 23 point) til Dansk Varmblods landsfinale. Under særlige forhold kan der dispenseres fra ovenstående regler. Afdeling, kvæg, får, høns, kaniner kommer senere 12

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

PLAN OG REGLER 10-04-15

PLAN OG REGLER 10-04-15 PLAN OG REGLER 2015 10-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med interesse for Hjørring

Læs mere

B O R N H O L M S L A N D B R U G

B O R N H O L M S L A N D B R U G B O R N H O L M S L A N D B R U G Regler for fremstilling af dyr 159. DYRSKUE i Hareløkkerne den 23. og 24. juni 2012 Arrangeret af: Bornholms Landbrug Kannikegaard Rønnevej 1 3720 Aakirkeby 56 9078 00

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 3. 5. juni 2016 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016 30. juni - 2. juli 2016 Meget mere end landbrug Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 20. maj 2016 Får/geder 9. maj 2016 Heste 2. maj 2016 Tilmeldinger vil ikke kunne

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads

Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads Generelle bestemmelser Hvor Showet afholdes på Horsens Dyrskueplads, Hattingvej 2, Horsens. Danmark Hvem kan udstille Alle ISPC-lande

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Værd at vide (plan og regler) Klovdag og børnedyrskue lørdag den 31. maj 2014 Hovdag søndag den 1.

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00

Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00 Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00 KATALOGPRIS: 20 KR. TIL ALLE UDSTILLERE Nummerskilte til føllene skal afhentes i sekretariatet senest ½ time før klassen starter og føllene bedes

Læs mere

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN ROSKILDE DYRSKUE 2014 30-31. maj - 1. juni Roskilde Dyrskue, Sekretariat, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Under Roskilde Dyrskue

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

REGLER OG PRISER FOR Hunde specialklubber på STORE HESTEDAG

REGLER OG PRISER FOR Hunde specialklubber på STORE HESTEDAG REGLER OG PRISER FOR Hunde specialklubber på STORE HESTEDAG 2. - 3. SEPTEMBER 2017 1 Danmarks største udendørs udstilling med fokus på heste og hunde Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue,

Læs mere

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Landscentret Heste Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering

Læs mere

Til udstillere af dyr 2016

Til udstillere af dyr 2016 Aars, den 27. september 2016 Til udstillere af dyr 2016 Hermed fremsendes brev vedrørende KIMBRERSKUET 2016, der foregår i AGRO- OG MESSECENTRET, MESSEVEJ 1, 9600 AARS Brevet bedes venligst gennemlæst,

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

REGLER OG PRISER M.V. FOR ERHVERVSUDSTILLINGEN

REGLER OG PRISER M.V. FOR ERHVERVSUDSTILLINGEN REGLER OG PRISER M.V. FOR ERHVERVSUDSTILLINGEN ROSKILDE DYRSKUE 2014 30. maj 1. juni Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Under Roskilde Dyrskue Sekretariatet,

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017 Hjørring Dyrskue Byder velkommen til D-Stævne d. 16.-17. juni 2017 Fredag: Dressur Kl. Program Yderligere info 01 Showklasse Skridtprogram Dressur for de yngste Åben for ponyer og heste 02 CUP-KLASSE 03

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015

FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015 FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015 TID OG STED Følskuet afholdes d. 5. september 2015 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 8. Oktober 2016 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue Information og regler Fødevareog Økologiudstillingen 7. 9. juni 2013 Sekretariat: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk. E-mail: mail@roskildedyrskue.dk

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016

Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016 Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 6-7. august 2016. Ved arrangementet vil der være mulighed for

Læs mere

Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson til FVST, TSTYR, FVM, JM og branche pol-nfae@politi.dk

Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson til FVST, TSTYR, FVM, JM og branche pol-nfae@politi.dk Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter Politiassistent, ansat i 1992, Færdselspolitiet 1996 Dyretransport 2005, Fagansvarlig 2011 Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014

FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014 FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014 TID OG STED Følskuet afholdes d. 23. august 2014 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info om

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Hvor skal vi hen du Her og nu På sigt Bestyrelsens idé grundlag til et fælles afsæt for fremtiden i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark Det handler altsammen

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER

REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER 3. - 5. JUNI 2016 TRADITIONER OG GODE HANDLER PÅ DANMARKS STØRSTE DYRSKUE Erhvervsudstillingen på Roskilde Dyrskue har et bredt udvalg af stande, som sælger alt

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Åbningstider... 3 Entré... 3 Dyrskuesekretariatet... 3 Hvem står bag dyrskuet... 4 Dyrskueledelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK Side Moderforbundet, Dartmoor Pony Society... 2 Regler for registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark...

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009.

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Hos Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard (ca 8 km fra afkørsel 37 Rønnede på sydmotorvejen). Vi ser frem til en rigtig hyggelig

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Tak for din tilmelding til Gold Cup 2009 i Nyborg den 16. 19. juli 2009. Adressen er Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg.

Tak for din tilmelding til Gold Cup 2009 i Nyborg den 16. 19. juli 2009. Adressen er Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg. Kære udstiller. Tak for din tilmelding til Gold Cup 2009 i Nyborg den 16. 19. juli 2009. Adressen er Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg. Vedlagt tilsendes nummerskilt/e og kvittering,

Læs mere

Så blev kåringen overstået. Det blev til 23 kåringsdyr og 13 plage, der blev fremvist. En god lang dag!

Så blev kåringen overstået. Det blev til 23 kåringsdyr og 13 plage, der blev fremvist. En god lang dag! Kåringstid! Så blev kåringen overstået. Det blev til 23 kåringsdyr og 13 plage, der blev fremvist. En god lang dag! Avlscertifikater fra Belgien er ankommet, og der lægges sidste hånd på kåringsbeviserne,

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm.

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm. Bestyrelsesmøde Dansk PRE Avlsforening Dato: 11. oktober 2015 Tid: Kl. 12.00 Sted: Anette Thestrup Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype: Bestyrelsesmøde Ansvarlig for udstyr: Ordstyrer: Referent: Nanna

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark SUNDHEDSREGLER I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger,

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

KATALOG FOR UDSTILLING AF HESTE

KATALOG FOR UDSTILLING AF HESTE KATALOG FOR UDSTILLING AF HESTE 3. 5. juni 2016 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009 og 2011. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Stor tak til alle vore sponsorer:

Stor tak til alle vore sponsorer: Kære ryttere, dommere og hjælpere Så skal vi mødes på Geysirsletten hvor vi afvikler Geysir Masters 2012 på 200 m bane. Vi er 68 ekvipager. Stævnet tæller til Ishesteligaen og DRL. Rytterne bedes holde

Læs mere

FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER

FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER 2017 11-04-17 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 16. og 17. juni 2017. på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at

Læs mere

Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre

Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre 1 Retningslinjer for bodholdere og frivillige - Pilefestival Sjælland 2016 i Sagnlandet Lejre Pilefestival Sjælland er normalt en festival for Pileforeningens medlemmer. Her samles vi om at holde en festival,

Læs mere

Hestemarkeder 2009 et hestehelvede

Hestemarkeder 2009 et hestehelvede Hestemarkeder 2009 et hestehelvede Den 5. Juni 2009 besøgte vi igen Hjallerup marked for bl.a. at se på hestenes almene tilstand og hestehandlernes håndtering af hestene. I år var nok et af de hårdeste

Læs mere

Program for dyrskuet 2011

Program for dyrskuet 2011 Program for dyrskuet 2011 Bornholms Andels Foderstofforretning er fodervært Der uddeles IKKE hø og halm Fredag den 1. juli Kl. Aktivitet: Sted: se oversigtskort 08.30 Fælles dommermøde. Vægten 09.00 Dyrskuets

Læs mere

Det Fynske Dyrskue 2016

Det Fynske Dyrskue 2016 Det Fynske Dyrskue 2016 Der blev i år udstillet 15 jydske heste og 2 samlinger. Hingst: Holger, 2 år, fra Martin Petersen, 22 point. Hopper, der foler i udstillingsåret - i oprangeringsorden: Alberte fra

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indhold AVLSMÅL...2 REGLER FOR REGISTRERING OG KÅRING...2 1. Generelle kåringsregler...2 2. Farveselektion...2

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere