DIREKTIONEN ORIENTERER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTIONEN ORIENTERER"

Transkript

1 ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 3 KVARTAL 2005 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

2

3 DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE MEDLEM, De første tre kvartaler i 2005 gav pæne afkast i afdelingerne i Alm. Brand Invest. Igen lå den største stigning i afkast i Miljøteknologi, der pr. 30. september 2005 havde opnået et flot afkast på 30,07%. Inde i Nyhedsbrevet kan du læse mere om, hvordan de enkelte afdelinger klarede sig i den første del af DET DANSKE AKTIEMARKED Det danske aktiemarked har de senere år været blandt de aktiemarkeder i verden, der har skabt de største afkast. Det afspejler sig i afkastet i blandt andet vores afdeling Danske Aktier, der sidste år gav et afkast på over 30%, og her i den forgange tid af 2005 allerede er oppe på et afkast på 30,22%! Danske aktier har over de seneste par år klaret sig særdeles godt sammenlignet med de øvrige aktiemarkeder. Spørgsmålet er, hvor længe det fortsætter, om det stadig er en god idé at investere i afdelinger med danske aktier eller om det er nu, man skal sadle om og f.eks. investere i Globale Aktier eller Europæiske Aktier, der er billigere at købe, og lige nu har et afkast på 10-15%? Der er flere analytikere, der har i pressen har advaret om, at det danske aktiemarked ikke kan mere, og at det snart må stoppe. Det var der også sidste år, hvor vi i bagklogskabens lys i dag må sige, at det ikke var nogen rigtig analyse, og at det havde været ærgerligt, hvis man fulgte disse råd dengang. Inde i Nyhedsbrevet på side 3 kan du læse mere om vores analyser af det danske aktiemarked og de forhold, der påvirker udviklingen i kurserne, ligesom du kan læse om forholdet mellem at investere i aktier og obligationer. NYE SKATTEREGLER FOR INVESTERINGSFORENINGER Du kan desuden på side 4 læse om de nye skatteregler, der er kommet for investeringer i investeringsforeninger. Ændringerne vedrører i praksis kun PAL-afdelingerne, der efter årsskiftet bliver til udloddende afdelinger uden at dette dog medfører nogen væsentlige ændringer for investorerne i afdelingerne. MEDLEMSMØDER Vi har netop afsluttet vores tur med medlemsmøder rundt i landet. Som altid var det en stor fornøjelse for os alle at få lejlighed til at møde medlemmerne. Du kan læse mere om møderne inde i Nyhedsbrevet på side 6. ULLA HEURLIN DIREKTØR 3

4 NYE SKATTEREGLER Der er indført nye skatteregler, der i praksis kun har betydning for PAL-afdelingerne, dvs. de afdelinger der forvalter pensionsmidler. Ændringerne indebærer, at de hidtidige PAL-afdelinger skattemæssigt placeres i en anden kategori end hidtil. Detaljerne som følge af ændringerne er endnu ikke fastlagt, men der bliver med stor sandsynlighed tale om, at de hidtidige PAL-afdelinger fremover får skattemæssig status som såkaldte udloddende afdelinger. Overgang til udloddende afdeling vil i givet fald få virkning fra fremover opleve, at pensionsskatten helt automatisk beregnes og opkræves via pensionsdepotet mv. Hvis de udloddende afdelinger senere udlodder udbytter, skal medlemmerne dog overveje at geninvestere de udloddede midler noget sådant kendes ikke inden for PAL-afdelingerne. Dette vil betyde, at hvert medlem i forbindelse med udlodning vil modtage et tilbud om geninvestering af det udloddede beløb og ikke behøver at foretage sig yderligere, hvis tilbuddet accepteres. Alternativt vil man som medlem kunne vælge at få udbetalt udlodningen på ordningen. Overgangen udløser ingen merskatter for medlemmerne, og afkastet fra de udloddende afdelinger beskattes som hidtil med 15%. Det nye er, at medlemmerne fremover får deres afkast fordelt på henholdsvis udbytter og kursgevinster (og evt. tab) på beviserne i modsætning til situationen i dag, hvor medlemmer af PAL-afdelingerne alene skal medregne gevinst og tab på beviserne i deres pensionsdepot mv. I praksis vil medlemmerne af PAL-afdelingerne således ikke mærke forskelle som følge af, at afdelingerne får en anden skattemæssig status. Personer, der har indlagt PAL-beviserne i deres pensionsdepot vil således også Omdannelsen af PAL-afdelingerne skal foretages inden udløbet af 2005, og vi afholder derfor i løbet af dette efterår en ekstraordinær generalforsamling til beslutning om dette. I den forbindelse vil vi indstille til generalforsamlingen, at der foretages en generel revision og opdatering af foreningens vedtægter. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil ske i løbet af november 2005 til alle navnenoterede medlemmer og via vores hjemmeside Alle medlemmer, der berøres af ændringerne, vil desuden blive orienteret om betydningen af ændringerne for dem, herunder om der er noget, de skal foretage sig. 4

5 STATUS PÅ DET DANSKE AKTIEMARKED Danske aktier har over de seneste par år klaret sig særdeles godt sammenlignet med de øvrige nordiske og europæiske aktiemarkeder. Over de seneste to år er det danske OMXC20-indeks (tidligere KFX) steget 54%. Midcap-indekset er steget 124% og Smallcap-indekset er steget 85%. Til sammenligning er udviklingen indenfor udvalgte øvrige aktiemarkeder angivet i tabellen mens renten på den 10-årige statsobligation er 3,1%. Den direkte rente på aktiemarkedet er dermed mere end dobbelt så højt som obligationsrenten. Selvom Danske aktier er steget markant over de seneste år, er aktier i øjeblikket langt billigere end obligationer. Vi vurderer derfor at en investering i danske aktier, på trods af de seneste års kursstigninger, for den langsigtede investor fortsat er fordelagtig. herunder. Indeks Afkast seneste to år OMXC20 (tidligere KFX) 54% Danske Midcap-selskaber 124% Danske Smallcap-selskaber 85% OBX (Norge) 120% OMX (Sverige) 57% HEX (Finland) 40% DJ Stoxx50 (Europa) 37% STYRKE - ELLER HYSTERISKE KÆLLINGER? Som investor er det sund fornuft nu og da at spørge om BRUGEN AF ALM. SUND FORNUFT Som ovenstående viser, er det sund fornuft at have en sammensætning af værdipapirer der både indeholder aktier og obligationer og ikke kun have ens pensionsmidler investeret i obligationer. På denne måde sikres et godt afkast på formuen på lang sigt. Ved sammensætningen af både en aktieportefølje og obligationsportefølje er det ligeledes vigtigt at have formuen fordelt på flere papirer. Som investor reducerer man dermed risikoen betragteligt, idet man populært sagt vil vinde på karrusellerne hvad man taber på gyngerne. sådanne aktiekursstigninger har hold i virkeligheden, eller om kursstigningerne endnu engang er skabt af de såkaldte hysteriske kællinger på fondsbørsen. Vores analyser viser, at kursstigningerne kan forklares udfra fundamentale forhold, hvorfor man som investor ikke skal være nervøs for sine aktieinvesteringer på længere sigt. Ved at sammensætte sine investeringer i ABI s forskellige aktie og obligationsafdelinger, vil man over tiden, få det højest mulige afkast til den mindst mulige risiko. Tag vores bankrådgivere med på råd, så I sammen kan fastlægge den fordeling, der passer bedst til jeres ønsker og behov. Den vigtigste faktor for udviklingen i aktiekursen på længere sigt, er udviklingen i indtjeningen. Over de seneste år er indtjeningen for de største danske selskabet steget markant. I gennemsnit er indtjeningen fra 2002 til 2004 steget med 82%, mens indtjeningen fra 2003 til 2005 forventes at stige med 35%. Ud fra denne indtjening, mener vi ikke, at det danske aktiemarked handler på urealistiske nøgletal og er dermed ikke urealistisk prisfastsat. I de kommende år forventer vi ligeledes en god indtjeningsvækst i danske aktier på omkring 8% pr. år. Der er derfor fortsat et godt En anden faktor der har haft afgørende betydning for udviklingen på det danske aktiemarked, har været udviklingen i olieprisen. Olieprisen er over de seneste to år steget med 123%. Normalt betyder en stigende oliepris stigende omkostninger for virksomhederne og dermed, alt andet lige, pres på indtjeningen i virksomhederne. For det danske OMXC20-indeks er betydningen dog modsat. I og med at AP Møller udgør en stor del af det danske indeks, vil en stigning i olieprisen resultere i en stigning i AP Møller og dermed indekset. potentiale i Danske aktier udfra fundamentale forhold. ABI s Danske aktier er siden 1. januar 2003 steget med ca. Hvis man sammenligner den direkte rente på aktier med renten på en 10-årig statsobligation, fås en indikation af fordelagtigheden af at investerer i aktier frem for obligationer. Den direkte rente på Danske aktier er 7,8%, 130% og som investor i denne afdeling har man dermed nydt godt af udviklingen i Danske aktier. ABI forventer at også 2005 bliver et godt år for afdelingen og forventer at årsafkastet vil ligge lige i underkanten af 40% for afdelingen. 5

6 ABI MEDLEMSMØDE PÅ RADISSON SAS SCANDINAVIA I KØBENHAVN af Søren Aaby, Lemon : kommunikation EN SPÆNDENDE UGE RUNDES AF Investeringsforeningens direktør Ulla Heurlin har med sin afdeling, traditionen tro, brugt en uge i oktober på at rejse landet rundt og møde foreningens medlemmer - ansigt til ansigt. Fredag den 7. oktober kl. 19 var vi omtrent 300 medlemmer i alderen år samlet på Radisson SAS Scandinavia for at høre hvordan det første halve år er gået for Investeringsforeningen. Til forskel fra sidste år, hvor der blev underholdt af Michael Meyerheim, blev der i år skåret ind til benet. Alle informationer og gode råd blev leveret direkte til salen af foreningens direktør Ulla Heurlin og Alm. Brands pensionsrådgiver Poul Koudal og det blev gjort med både varme og charme. VELKOMMEN. DET GÅR RIGTIG GODT I ABI! Alm. Brand s regionsdirektør Birger Schønfeldt gik på talerstolen for at byde velkommen. Agenda for mødet blev kort ridset op, og ordet blev givet videre til Ulla Heurlin. Ulla kunne oplyse at årets møde ville foregå lidt anderledes end de forgangne 4 års møder. I et tæt samarbejde med banken har de sammensat et oplysende program, med det formål at knytte paletten af Alm. Brand ydelser tættere til ABI s aktiviteter på samme måde som en arbejdsdag i ABI tager sig ud. Aktieafdelingerne har haft meget flotte afkast de ligger alle mellem 7-27% hvilket er både stabilt og sikkert. Afkastresultaterne for det 1. halvår 2005 blev gennemgået og kommenteret. Disse vil jeg ikke gå i detaljer med her, da alle tal findes andet sted i dette Nyhedsbrev. Jeg hæftede mig dog ved et par spændende informationer som alligevel tåler viderebringelse her. Obligationerne har generelt haft ret pæne afkast, også selvom den historisk lave rente har gjort sit til at det ikke er prangende. Aktieafdelingerne har haft meget flotte afkast de ligger alle mellem 7-27% - hvilket er både stabilt og sikkert. Miljøteknologi har haft et særdeles godt første halvår. Ulla undlader ikke at nævne, at der selvfølgelig er konkurrenter som har valgt at tage en større risiko og som er blevet belønnet for at satse! Men hun Vores medlemmer bliver informeret kort og godt! 6

7 mener samtidig at ABI s mere forsigtige strategi er den rigtige, på den lange bane. Det kunne konstateres at ABI ligger pænt midt i feltet med hensyn til de omkostninger som foreningen pålægger sine medlemmer i den daglige drift (håndtering af medlemmernes penge). Hvad salen måske ikke ved, er at Poul og hans kone selv tager et par årlige morgenture til søen for at spise morgenbrød sammen og for at vågne med naturen. Poul har selv taget billederne og der er ingen tvivl om at han er klog på det med at fylde dagene med liv og ikke det omvendte! Hun afsluttede første del med en klar opfordring til alle, om at bruge de værktøjer som ABI stiller til rådighed for medlemmerne. Det er f.eks. den kvartårlig rapportering gennem Nyhedsbrevet, en løbende kontakt med de mange højt uddannede rådgivere som altid er gode til at lytte - samt den daglige information og nyt på hjemmesiden. Ulla pointerede at det handler om skræddersyede løsninger der passer det enkelte medlem hvilket elegant ledte os videre til aftenens næste indlæg. FYLD DINE DAGE MED LIV - OG IKKE DIT LIV MED DAGE! Poul Koudal går på talerstolen. Med 14 år som pensionsrådgiver og i alt 22 år i bank nærmest oser Poul af erfaring, venlighed og et roligt gemyt. For ligesom at sætte stemningen i salen, starter han sit indlæg med lidt klassisk musik (Michala Petri) og nogle skønne billeder fra en tidlig tidlig solopgang ved Furesøen. Poul mener at livet handler om erfaringer og som mennesker er vi nok meget tilbøjelige til at skabe vores identitet gennem vores arbejde. Det skal vi tænke over og passe på, for vi arbejder jo ikke hele livet og hvordan fylder vi så vores dage når vi går på pension? Det er dér vores erfaring skal have lov at træde i karaktér, for nu får vi pludselig tid til at gøre nogle af de ting, som i arbejdslivet har været sat på hold fordi der ikke var tid nok. Her falder tiøren for undertegnede når jeg rammer den alder hvor der pludselig er tid til alle de ting som jeg endnu ikke har nået, så er det jo vigtigt at der er midler (penge) til at gøre disse og så er det oplagt at fornuftige investeringer i f.eks. ABI kan spille en uhyre vigtig rolle. Poul kommer herefter ind på nogle af de måder hvorpå Alm. Brand og ABI kan hjælpe det enkelte medlem uanfægtet om der er tale om den lille økonomi eller den store formue. Det handler nemlig om at sammensætte en Pensionsrådgiver Poul Koudal fortæller hvordan vi fylder vores dage med liv. 7

8 personlig investeringsplan der passer til de ønsker vi som medlemmer har for vores fremtid så vi er klar når vi får tid! Tag nu f.eks. Boligmarkedet. Lånemarkedet er i dag liberaliseret og helt frit det betyder en meget lav rente. For blot 20 år siden var det god latin at vores huse, når vi går på pension, er gældfrie. Det er det ikke mere bare tænk på at renten engang var oppe på ca. 22% og at der slet ikke fandtes alle de former for lånetyper som der gør i dag. Kunne det tænkes at en del af den opsparing som mange har i huset, kunne re-investeres med mulighed for endnu større gevinster? Det mener Poul at man bør tage en snak med sin rådgiver om. Som medlem og dermed medejer af ABI er princippet: "jo flere vi er sammen, desto flere fordele gives der". De største fordele for dig som investor er bl.a. at der er flere at dele omkostningerne med. Det giver tryghed i din investering og spredning af din risiko. Alm. Brand Børs yder den helt samme rådgivning til ABI, som til andre professionelle investorer, og det nyder vi som medlemmer godt af i samlet flok. ABI investerer i dag over mere end 2 mia. kroner og sammen er vi dermed en stor spiller og kan nu være med dér hvor der tjenes penge. Det er blot vigtigt at man gør sine overvejelser for hvilken risikoprofil man har så har vi i ABI noget at arbejde med. Poul giver også de tilstedeværende en opfordring om at tænke på arv, testamente og livsforsikring. Ingen af os bliver jo yngre, og det skader ikke at være et skridt foran i forhold til sin egen alderdom, sin familie og alle de dage der bør fyldes med liv. EN GOD IDÈ AT SPREDE SIN RISIKO. Aftens sidste indlæg kommer igen fra Ulla, og må nok her betegnes som en klar opfordring til alle medlemmer om at tænke aktivt over deres investeringer. Ulla nævner, at det råd man altid får når man begynder at investere er, at man bør sprede sin risiko. Det er et rigtig godt råd, og det kan ABI hjælpe med. Ulla lukker sit indlæg med at invitere alle på en kop kaffe og et stykke kage, og med en opfordring om at bruge de rådgivere der var til stede i salen, hvis aftenens indlæg havde givet anledning til spørgsmål. Det så ud som om at der var mange spørgsmål for kaffepausen blev lang og kagebordet blev tømt. Traditionen tro afsluttedes med en lille konkurrence for hele salen. Da vinderen var fundet rundede Ulla Heurlin af med et tak for i aften og på gensyn til næste år. Og jeg må sige det imponerede mig, at Ulla herefter siger et personligt farvel til samtlige 300 fremmødte det er virkelig flot forenings-stil. Tak for det. Filialleder Morten Vestergaard i tæt dialog med vores medlemmer. 8

9 RENTEBASEREDE INVESTERINGER Det er typisk for de rentebaserede afdelinger, der investerer i obligationer eller pantebreve, at de er mere kursstabile og dermed har en lavere risiko end de aktiebaserede afdelinger. Danske Obligationer Pantebreve Korte Obligationer Obligationer Pension (PAL) MixPension (PAL)

10 DANSKE OBLIGATIONER Siden sidst Afdelingens afkast i 3. kvartal blev 0,75%. Obligationskurserne har i andet kvartal været svagt stigende, og afkastet har været tilfredsstillende. Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? 116 AB Invest Afdelingen investerer i mellemlange danske obligationer med en gennemsnitlig varighed på 4,7 år. Afdelingen fokuserer på et afkast efter skat, og investerer dermed primært i obligationer med lav kuponrente Kommentar til udviklingen Den økonomiske situation i Europa er blevet forbedret i løbet af 3. kvartal, hvilket bl.a. kan ses i den lavere ledighed i Frankrig og i Tyskland, hvor arbejdsløsheden dog stadig er høj. Yderligere blev en række stærke nøgletal i både Europa og USA offentliggjort. Disse faktorer fik renten til at stige fra starten af kvartalet. Rentestigningen skete jævnt fra 3,12% primo kvartalet til 3,35% i midten af august okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 Historiske afkast okt 03 jan 04 apr 04 jul 04 okt 04 jan 05 jul 05 okt 05 Herefter begyndte olieprisen at stige, især som følge af de to orkaner Katrina og Rita, hvilket skabte usikkerhed om den fremtidige økonomiske vækst i USA og resten af verden ,46% Yderligere opstod der tvivl om holdbarheden i de meget høje amerikanske ejendomspriser, hvor et fald givetvis vil medføre lavere vækst i den amerikanske økonomi. Disse faktorer vægtede tungere på obligationsmarkedet end den forbedrede europæiske økonomi, hvilket atter fik renten til at falde. Renten sluttede kvartalet i 3,09% ,81% 5,24% 3,25% 4,97% 4,59% Afdelingen har i dette kvartal haft succes med den store beholdning af 30-årige 4% og 5% realkreditobligationer, som har tegnet sig for langt størstedelen af afkastet. Ligeledes har de 20-årige realkreditobligationer også givet et fint afkast. Alm. Brand Invest har haft næsten hele beholdning i realkreditobligationer, hvilke også har klaret sig bedre end statsobligationer Risiko/varighed kvartal Forventninger Alm. Brand Invest forventer en svagt stigende 10-årig dansk rente i løbet af 2005, eftersom det er Alm. Brand Invests holdning, at det nuværende renteniveau virker en smule for lavt i forhold til den økonomiske situation. Udfra Alm. Brand Invests forventninger om den overordnede makroøkonomiske udvikling forventes svagt stigende eller uændrede obligationskurser. Som følge heraf vil beholdningen blive anlagt med stor overvægt i realkreditobligationer. Varighed 2-5 år 12% Varighed 5-10 år 39% Varighed 0-2 år 49% Yderligere vil merrenten, kreditpræmien og konverteringsgevinsten, der er i realkreditobligationer, blive realiseret. Da Alm. Brand Invest er klar over, at denne strategi resulterer i en ikke uvæsentligt konveksitetsrisiko, vil vi rent varighedsmæssigt ligge en smule under vores benchmark. Hvad er der investeret i? Kontant 16% Statsobligationer 27% Realkredit 57% Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 4,50 kr. 2001: 6,75 kr. 2002: 6,00 kr. 2003: 5,25 kr. 2004: 3,50 kr. Skattefri andel af udbytte pr. bevis: 2000: 0,01 kr. 2001: 1,79 kr. 2002: 1,52 kr. 2003: 1,63 kr. 2004: 0,88 kr. Formue pr. 30. september 2005: 598 mio. kr. 5 største fondskoder pr. 30. september 2005 Papir Pct. af formuen Kontant 16% SKBV 05/IV 15% 4 NYK 2035 O/A 11% 4 NOR 2035 O/A 9% 5 RD % 10

11 PANTEBREVE Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? AB Invest Siden sidst Afdelingen gav i 3. kvartal 2005 et afkast på 0,51%, hvilket giver et afkast pr. 30. september 2005 på 1,20%. Det generelt lave renteniveau har sænket renteniveauet på pantebreve og dermed påvirket afkastene af pantebrevsinvesteringer negativt. Afkastet er endvidere negativt påvirket af det høje antal førtidsindfrielser, der påfører afdelingen kurstab i de tilfælde, hvor pantebrevet er købt til en kurs over 100. De fleste førtidsindfrielser skal ske til kurs 100 i henhold til pantebrevets standard bestemmelser. 100 okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 okt 03 jan 04 Historiske afkast 6 5,34% 5 4,87% 4,82% 4 3 apr 04 jul 04 okt 04 4,37% 3,20% jan 05 jul 05 okt 05 Afdelingens beholdning af pantebreve er udstedt med pant i fast ejendom i Danmark. Der er primært investeret i garanterede pantebreve og i et begrænset omfang i pantebreve, der ligger inden for 80 % af ejendommens handelsværdi. Pantebreve af den høje kvalitet, der præger afdelingens pantebrevsbeholdning, er med det nuværende lave renteniveau - eftertragtede investeringsobjekter og sælges for tiden til over kurs 100. Der opkøbes derfor ikke for tiden yderligere pantebreve. I stedet investeres i korte danske obligationer. Kommentarer til udviklingen Pantebrevsmarkedet er fortsat generelt ramt af et stort antal førtidsindfrielser Hvad er der investeret i? Kontant / Obligationer 32% Pantebrev indenfor 80% af handelsværdien 9% 1,20% kvartal Garanterede Pantebreve 59% De mange førtidsindfrielser skyldes stadig først og fremmest de store prisstigninger på fast ejendom med deraf følgende mulighed for konvertering af eksisterende lån og optagelse af tillægslån i realkreditinstitutter. De nye midler anvendes ofte til indfrielse af efterstillede pantebreve (førtidsindfrielse). Det store antal førtidsindfrielser medfører, at den reelle varighed af pantebrevene i afdelingen er bragt ned til 1-2 år. Dermed er risikoen i afdelingen blevet yderligere reduceret, hvilket er en fordel, hvis man ønsker at begrænse den risiko, der er forbundet med ens investeringer, mest muligt. Ved udgangen af 3. kvartal var 59 % af afdelingens midler investeret i garanterede pantebreve og 9 % var investeret i pantebreve med sikkerhed inden for 80 % af den faste ejendoms handelsværdi. De resterende % af afdelingens midler henstod i obligationer og likvide midler. Anbefaling På grund af de danske beskatningsregler er afdelingen bedst egnet til investering af pensionsmidler. En eventuel omlægning af investering af frie midler i afdelingen til investering i andre afdelinger bør dog ske i samarbejde med en bankrådgiver. Bankrådgiveren vil kunne yde rådgivning om en omlægning, herunder om det rette tidspunkt for en sådan omlægning. Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 5,75 kr. 2001: 5,75 kr. 2002: 6,00 kr. 2003: 5,50 kr. 2004: 4,75 kr. Formue pr. 30. september 2005: 281 mio. kr. 11

12 KORTE OBLIGATIONER Siden sidst Korte Obligationer gav et afkast på 0,58% i 3. kvartal af På baggrund af de svagt stigende kurser på de korte obligationer er resultatet tilfredsstillende. Afdelingen investerer i korte danske obligationer med en gennemsnitlig varighed på 2,33 år, hvor fokus ligger på afkast efter skat. Det vil sige, at afdelingen primært investerer i obligationer med en lav kuponrente, men har som følge af de lave lange renter også investeret i 30-årige obligationer. Afdelingen udlodder a conto udbytte hvert kvartal. Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? AB Invest Kommentarer til udviklingen Europa har i 3. kvartal oplevet en forbedret økonomisk situation sammenlignet med andet kvartal, hvilket bl.a. kan ses i den lavere men stadig høje - ledighed i Tyskland og Frankrig. Dog har den høje oliepris skabt usikkerhed om den fremtidige vækst i Europa og resten af verden. 98 okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 Historiske afkast okt 03 jan 04 apr 04 jul 04 okt 04 jan 05 jul 05 okt 05 ECB har i dette kvartal ikke justeret den ledende korte rente på trods af, at den stadig lidt svage europæiske økonomi kunne tale for en nedsættelse af renten. ECBs argumenter for at en rentenedsættelse er udeblevet, skyldes primært den hurtigt voksende pengemængde og private låntagning. Dermed har den korte rente været uændret siden midten af ,01% 4,83% 6,14% Den amerikanske centralbank, FED, har i lighed med de sidste mange kvartaler øget den ledende amerikanske rente i to omgange á 0,25 procentpoint således, at renten nu er oppe på 3,75%. Forklaringen er, at prisstigningerne skal holdes på et acceptabelt niveau samt at væksten i den amerikanske økonomi er fornuftig. Kurserne på de korte obligationer har været svagt stigende som følge af udviklingen i kvartalet. Fra kvartalets start til midten af august steg den 10-årige danske rente fra 3,12% til 3,35%. Siden da er renten faldet, dog med en mindre rentestigning sidst i kvartalet, hvormed renten sluttede kvartalet i 3,09%. Rentestigning skal ses i lyset af den forbedrede europæiske økonomi samt stærke nøgletal fra USA. Herefter satte den høje oliepris ind og dæmpede de fremtidige vækstudsigter, hvilket fik renten til atter at falde. Afdelingen har haft en stor af formuen placeret i 5% afdragsfrie realkreditobligationer, hvilke også har klaret sig rigtig godt og har dermed tegnet sig for hovedparten af afkastet. Generelt er det realkreditobligationerne, som har givet de bedste afkast, hvorfor det har været fornuftigt at investere størstedelen af formuen i dette segment og kun en meget lille del af formuen i statsobligationer. Forventninger Som Alm. Brand Invest havde forventet, udeblev den rentenedsættelse fra ECB, som markedet ellers havde indiskonteret. Ligeledes forventes uændrede renter i fjerde kvartal, idet den nuværende inflation og store pengemængde taler imod en nedsættelse af renterne Risiko/varighed Varighed 5-10 år 18% Hvad er der investeret i? Kontant 18% 2,93% 2,79% ,42% kvartal Varighed 0-2 år 82% Vi forventer, at den lange rente stiger svagt i løbet af 3. kvartal, og dermed forventes let faldende eller uændrede obligationskurser i fjerde kvartal Som følge heraf vil beholdningen blive anlagt med stor overvægt i realkreditobligationer. Yderligere vil merrenten, kreditpræmien og konverteringsgevinsten, der er i realkreditobligationer, blive realiseret. Realkredit 36% Statsobligationer 46% Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 4,75 kr. 2001: 5,70 kr. 2002: 4,25 kr. 2003: 3,58 kr. 2004: 1,98 kr. Skattefri andel af udbytte pr. bevis: 2000: 0,00 kr. 2001: 1,43 kr. 2002: 0,91 kr. 2003: 0,66 kr. 2004: 0,32 kr. Formue pr. 30. september 2005: 412 mio. kr. 5 største fondskoder pr. 30. september 2005 Papir Pct. af formuen SKBV 05/IV 20% Kontant 18% 2 FX RD % 5 NOR 2035 O/A 15% 2 INK NYK % 12

13 OBLIGATIONER PENSION (PAL) Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? 118 AB Invest Siden sidst Afdelingen gav et afkast på 0,41% i 3. kvartal. Obligationskurserne har været svagt stigende, og afkastet i afdelingen har været tilfredsstillende Afdelingen investerer i mellemlange danske obligationer med en gennemsnitlig varighed på 4,7 år. Der kan kun investeres for pensionsmidler i afdelingen, hvilket betyder, at afdelingen kun fokuserer på afkast før skat okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 Historiske afkast okt 03 jan 04 apr 04 jul 04 okt 04 jan 05 jul 05 okt 05 Kommentarer til udviklingen Man kunne komme til at tro, at der i kvartalet ikke var sket noget på obligationsmarkedet, da den danske toneangivne rente sluttede kvartalet på stort set samme niveau, som den lå i starten af kvartalet. Dette er dog ikke en fair udlægning af kvartalet. Den første halvdel af kvartalet steg renten jævnt fra 3,12% til 3,35% for derefter at falde til 2,97% og til sidst opleve en mindre stigning, så den endte i samme niveau som den startere. 8,19% Den forbedrede økonomiske situation i Europa, med bl.a. faldende arbejdsløshed i Tyskland, og en række stærke nøgletal fra USA fik renterne til at stige først i kvartalet. Senere vendte skuden dog, da den meget høje oliepris skabte tvivl om de fremtidige vækstrater i hele verden. 3,08% 4,62% 4,60% Orkanerne Katrina og Rita fik som bekendt olieprisen til at stige voldsomt. Yderligere er der opstået tvivl om holdbarheden i de høje amerikanske ejendomspriser, hvor et fald givetvis vil medføre lavere vækst i den amerikanske økonomi. Disse faktorer fik renten til atter at falde Risiko/varighed kvartal Som følge af det forventede svage kursfald har afdelingen investeret en stor del af formuen i specielt lange realkreditobligationer, som har lavere risiko. Afdelingens realkreditobligationer har over kvartalet klaret sig en del bedre end statsobligationerne, og bidrager med størstedelen af afkastet. Især de 30-årige 4% realkreditobligationer har klaret sig godt. Varighed 5-10 år 30% Varighed 2-5 år 30% Hvad er der investeret i? kontant 16% Varighed 0-2 år 40% Forventninger Alm. Brand Invest forventer stadig at den 10-årige danske rente vil stige i Vi vurderer, at det nuværende renteniveau er en smule for lavt i forhold til, hvad fundamentale forhold tilsiger. Udfra Alm. Brand Invests forventninger om den overordnede makroøkonomiske udvikling forventes svagt faldende eller uændrede obligationskurser. Udfra denne forventning vil beholdningen blive anlagt med stor overvægt i realkreditobligationer. Derudover vil det være fornuftigt at realisere den merrente, kreditpræmie og konverteringsgevinst, der er i realkreditobligationer. Denne strategi vil resulterer i en ikke uvæsentligt konveksitetsrisiko, hvorfor vi rent varighedsmæssigt ligge en smule under vores benchmark. Realkreditobligationer 41% Statsobligationer 43% 5 største fondskoder pr. 30. september 2005 Papir Pct. af formuen 4 STAT % Kontant 16% 7 STAT % 4 BRF % 4 TOT 2035 O/A 8% Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Akkumulerende ingen udbytte Afdeling er ikke børsnoteret Formue pr. 30. september 2005: 154 mio. kr. Kun til pensionsmidler 13

14 MIXPENSION (PAL) Siden sidst Afdelingen har i 3. kvartal opnået et afkast på 4,6%. Afkastet er bedre end afdelingens sammenligningsgrundlag, der består af både aktieindeks og obligationsindeks. Sammenligningsgrundlaget har således i samme periode givet et afkast på 4,1%. År til dato blev afkastet 15,1%, hvilket ligger over afdelingens sammenligningsgrundlag, der har opnået et afkast på 14,8%. Afdelingens sammenligningsgrundlag repræsenterer markedsafkastet. Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? AB Invest Afdelingen investerer i både aktier og obligationer, primært danske aktier og obligationer. Der tilstræbes en middelrisiko i afdelingen, svarende til en ligelig fordeling af aktier og obligationer. 90 okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 okt 03 jan 04 apr 04 jul 04 okt 04 jan 05 jul 05 okt 05 Kommentarer til udvikling I 3. kvartal har obligationskurserne været svagt stigende, hvilket har resulteret i et afkast på 0,4% for afdelingens obligationer. Aktiedelen i afdelingen har haft et godt 3. kvartal, og leverede over de tre måneder et afkast på 9%. Dermed bidrog aktierne i væsentlig grad positivt til den samlede udvikling i afdelingen. Historiske afkast 20 14,54% ,51% 15,09% På aktiesiden var to af nøglefaktorerne olieprisens himmelflugt og det generelt fortsat lave renteniveau. Olieprisen er faldet lidt tilbage, men ligger stadig i et højt niveau omkring 60 dollar. Det kan ikke undgås, at mange virksomheders omkostningsniveau påvirkes væsentligt som følge af de øgede energiudgifter, hvilket er negativt for aktiemarkederne. Selv om den høje oliepris selvfølgelig er og fortsat vil være en torn i øjet på virksomhederne, så er der også lyspunkter. De lave renter gør en aktieinvestering relativt mere attraktiv, hvilket i høj grad understøtter aktiemarkedet. Indtjeningsforventningerne blev da også skruet op i en lang række virksomheder i det forgangne kvartal. Et af de selskaber, som gjorde det godt i 3. kvartal var amerikanske Elan. Elans kurs faldt drastisk i starten af året, hvor de måtte trække deres præparat mod sklerose, Tysabri, tilbage på baggrund af to tilfælde af alvorlige bivirkninger. Siden er aktien kommet på ret kurs, og i 3. kvartal fortsatte den sin stigning med et afkast på 32% ,94% Landefordeling Europa 12% Kontant 14% USA 15% kvartal Asien 2% Danske Obligationer 38 % Forventninger De seneste nøgletal tyder på at de kortsigtede effekter fra Katrina er mindre end først frygtet og at der på længere sigt ikke er grund til at frygte et direkte tilbageslag for amerikansk økonomi. Fjerde kvartal vil i høj grad handle om hvordan olieprisen udvikler sig herfra, og om det nuværende høje niveau vil slå igennem på den underliggende inflation. Gør den det, vil vi formentlig se stigende renter i både USA og Europa, hvilket kan risikere at tage livet af det europæiske opsving, inden det rigtig er kommet i gang. På obligationssiden forventes at den lange rente i Europa vil være svagt stigende, hvormed der kan forventes lettere faldende eller uændrede obligationskurser. Yderligere forventes det, at ECB fastholder den ledende rente uændret, som følge af den stadig lave vækst i Europa. I USA forventes ligeledes svagt stigende til uændrede renter. Prissætningen af aktiemarkedet anser vi stadig som attraktiv i øjeblikket og forventer derfor et fortsat positivt aktiemarked i den resterende del af Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Akkumulerende ingen udbytte Afdeling er ikke børsnoteret Formue pr. 30. september 2005: 104 mio. kr. Kun til pensionsmidler Branche Forbrugsgoder, cykliske 2% Råvarer 3% Forbrugsgoder, defensive 7% Energi 7% Finans 8% Medicinal 8% Industri og service 12% Danmark 19% Info. teknologi 1% Kontant 14% Obligationer 38% 10 største fondskoder pr. 30. september 2005 Papir Pct. af formuen Branche Kontant 14% Ikke klassificeret A.P. Møller-Mærsk B 8% Energi 5 Nyk % Korte realer 4 Stl % Mellemlange stater 4 BRF % Mellemlange stater 5 Nordea 35 5% Korte realer Novo Nordisk B 3% Medicin Danske Bank 3% Finans Sega Sammy 3% Industri og service 4 Stl % Lange stater 14

15 AKTIEBASEREDE INVESTERINGER Det er typisk for de aktiebaserede afdelinger, at der i perioder kan være kursudsving, hvilket gør, at de har en højere risiko mod forventning om et højere afkast, end de rentebaserede afdelinger. Danske Aktier Europæiske Aktier MiljøTeknologi Globale Aktier Aktier Norden StockPicking Globale Aktier Pension (PAL)

16 DANSKE AKTIER Siden sidst Afdelingen har i årets 3. kvartal opnået et afkast på 6,8%. Til sammenligning gav afdelingens sammenligningsgrundlag et afkast på 9,4%. I 2005 blev afkastet 30,2%, hvilket er på linie med sammenligningsgrundlaget, der havde et afkast på 32,3%. Afdelingen investerer bredt i børsnoterede danske aktier. Sammenligningsgrundlaget er det brede danske aktieindeks, OMXC-indekset. Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? AB Invest Kommentarer til udviklingen 3. kvartal har udviklet sig særdeles positivt for danske aktier. Den positive udvikling på det danske aktiemarked betød, at de danske aktier klarede sig flot i forhold til de globale aktier og både over året og for 3. kvartal ligger langt over, hvad de største internationale indeks målt i dansk regning har præsteret. 90 okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 Historiske afkast okt 03 jan 04 apr 04 jul 04 okt 04 jan 05 jul 05 okt 05 De fundamentale aktieforhold har været gode i Danmark med en sund økonomi. I modsætning til størstedelen af det øvrige Europa, ser det samlede billede ganske godt ud, og pilen peger stadig i opadgående retning ,25% 25,55% 30,63% 30,22% Det danske privatforbrug fortsætter med at trække læsset på det danske opsving, men med eksporten lige i hælene. Efter flere år som nettoimportør, ser bøtten ud til at være vendt. Det er stærkt hjulpet på vej af en svækket valutakurs og lavt dansk lønstigningspres, som har bidraget til en forbedret konkurrenceevne. Ligeledes er de spæde europæiske fremgangstegn positive. Privatforbruget holdes i gang af et sprudlende dansk forbrugerhumør, blandt andet som følge af stigende jobsikkerhed, samt den gunstige formueudvikling, som er sket i kølvandet på husprisernes himmelflugt. End ikke de historisk høje olie- og benzinpriser har for alvor kunnet fået bugt med forbrugernes købelyst, men er nu alligevel stadig en joker, som kan få en vis indflydelse fremadrettet. Både nogle af de større og mindre selskaber har henover kvartalet givet særdeles fornuftige afkast. De aktier, som udgør OMXC20-indekset, er i perioden steget med 7,5%. I afdelingens portefølje er det blandt de større aktier specielt FLS, TDC og DSV, som har gjort det godt flot, mens det blandt de mindre virksomheder er Rockwool og Per Aarsleff. I den anden ende ligger Neurosearch med et negativt afkast på 47%. Forventninger Det danske aktiemarked har klaret sig overordentlig godt i de første tre kvartaler af Vi har nu set alle halvårsregnskaberne fra selskaber i OMXC20 indekset. Indtjeningen og forventningerne til fremtiden fortsætter med at imponere, og vi forventer derfor at den positive tendens fra 3. kvartal fortsætter i 4. kvartal Branche 2000 Energi 11% -16,35% 2001 Telekom. 9% Forbrugsgoder, defensive 15% -21,37% 2002 Finans 20% Info.Teknologi 2% Medicinal 22% Industri og service 21% kvartal Vi forventer, at udviklingen i OMXC20 i de næste tre måneder vil være positiv. Det er vores vurdering, at KFX selskaberne fortsat leverer meget solide resultater, og at prisfastsættelsen er favorabel. Det lave renteniveau betyder, at aktiernes risikopræmie befinder sig på et historisk højt niveau, hvilket gør aktier attraktive. Overordnet forventer vi at dansk økonomi fortsat vil udvikle sig positivt i fjerde kvartal. 10 største fondskoder pr. 30. september 2005 Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 31,25 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 1,25 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 1,00 kr. Formue pr. 30. september 2005: 252 mio. kr. Papir Pct. af formuen Branche TDC 9% Telekommunikation Novo Nordisk B 9% Medicinal Danske Bank 8% Finans A.P. Møller - Mærsk A 5% Energi William Demant 5% Medicinal Kontant 4% ikke klassificeret NKT Holding 4% Industri og service H. Lundbeck 4% Medicinal Auriga Industries B 4% Industri og service Group 4 Securicor 4% Industri og service 16

17 EUROPÆISKE AKTIER Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? AB Invest Siden sidst Afdelingen har i årets 3. kvartal opnået et afkast på 7,3%, hvilket næsten er på højde med afdelingens sammenligningsgrundlag, MSCI Europa, hvis afkast i samme periode androg 7,9% Afdelingen investerer bredt i børsnoterede aktier i Europa okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 okt 03 jan 04 apr 04 jul 04 okt 04 jan 05 jul 05 okt 05 Kommentarer til udviklingen Årets 3. kvartal udviklede sig flot for de europæiske aktier. Kvartalet kom godt fra start med kurspilen pegende opad i juli måned, herefter faldt markedet lidt tilbage igen i august, for blot at fortsætte opad i september. To af nøglefaktorerne har været olieprisens himmelflugt samt det generelt fortsat lave renteniveau. Historiske afkast ,09% 6,51% 10,46% Sidste kvartal kunne vi konstatere en kraftig svækkelse af EUR (og derved også DKK) i forhold til USD. Dette kvartal har budt på kraftige kurssvingninger, men i forhold til starten af kvartalet er situationen status quo. Til gengæld virker det som effekten af de forbedrede europæiske konkurrenceforhold over året er ved at indfinde sig i europæisk økonomi ,42% -27,36% -33,00% kvartal De europæiske nøgletal har bortset fra måneden omkring Katrina overrasket positivt, og det lader til de forbedrede konkurrenceforhold, så småt er ved at skabe lidt aktivitet i Europa. Selv om arbejdsløsheden stadig er høj, er der tegn på forbedringer i både Tyskland og Frankrig. Det europæiske erhvervstillidsindeks, PMI, peger igen på ekspansion i europæisk økonomi. Det generelt lave renteniveau har været positivt for aktiemarkedet, da det gør aktieinvesteringer relativt mere attraktive, hvilket i høj grad understøtter aktiemarkedet. Indtjeningsforventningerne blev da også skruet op i en lang række virksomheder i det forgangne kvartal. Landefordeling Sverige 3% Danmark 2% Irland 3% Finland 1% Spanien 3% Italien 7% Frankrig 22% Kontant 8% Aktierne i euroland klarede sig bedst af de europæiske aktier, og da afdelingens beholdning overvejende består af disse, ydede de derfor et pænt bidrag til afdelingens samlede positive afkast. Sektormæssigt er det ikke overraskende sektorerne energi og råmaterialer som har været dominerende med afkast på henholdsvis 12% og 14%. Holland 8% Tyskland 11% Schweiz 16% Storbritanien 16% Et af de europæiske selskaber, som gjorde det godt, var det tyske stålfirma Salzgitter med et afkast på 85%, mens britiske Sherwood Group gjorde det mindre godt, og er faldet cirka 10%. Branche Forbrugsgoder, cykliske 3% Energi 4% Info.Teknologi 2% Industri og service 4% Telekom. 7% Ikke klassificeret 37% Forbrugsgoder, defensive 7% Medicinal 7% Råvarer 8% Finans 21% Forventninger Den største risikofaktor fremadrettet er hvordan olieprisen vil udvikle sig herfra og om det nuværende høje niveau vil slå igennem på den underliggende inflation. Gør den det, vil vi formentlig se stigende renter i både USA og Europa, hvilket kan risikere at tage livet at det europæiske opsving, inden det rigtig er kommet i gang. Svækkelsen over året af euroen og deraf forbedrede konkurrencefordele relativt til USA, og de lande som har deres valuta bundet til dollaren, bør fortsat virke positivt for europæisk økonomi. Specielt vil eksportorienterede selskaber kunne opleve fremgang. Vi ser frem til de kommende kvartalsregnskaber fra de børsnoterede virksomheder, og for fjerde kvartal forventer vi et pænt positivt afkast på de europæiske aktier. 10 største fondskoder pr. 30. september 2005 Papir Pct. af formuen Branche Kontant 8% Ikke klassificeret Sherwood Group 5% Forbrugsgoder, defensive Total Fina Elf 4% Råvarer HSBC 3% Finans Adecco 3% Industri og service Royal Dutch Shell 3% Industri og service Elan Corp. 3% Medicinal Credit Suisse Group 3% Finans Royalbk Scotland 3% Finans Standard Chartered 2% Industri og service Fondskode: DK Startdato: 3. juli 1998 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 15,50 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 1,75 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. Formue pr. 30. september 2005: 59 mio. kr. 17

18 MILJØTEKNOLOGI Siden sidst Afdelingen har i årets 3. kvartal opnået et afkast på 13%, mens afdelingens sammenligningsgrundlag i samme periode har givet et afkast på 14,1%. På årsbasis har afdelingen opnået et afkast på 30,1%. Til sammenligning har afdelingens sammenligningsgrundlag givet et afkast 30,8%. Sammenligningsgrundlagt er udtryk for markedsafkastet. Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? AB Invest Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier i selskaber, der beskæftiger sig med udvikling af miljørigtige løsninger inden for alternativ energi, forureningsbekæmpelse og affaldshåndtering, herunder vind- og solenergi, brændselsceller, vandrensning, membraner, flaskegenbrugssystemer og lignende okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 okt 03 jan 04 apr 04 jul 04 okt 04 jan 05 jul 05 okt 05 Kommentarer til udviklingen Årets 3. kvartal udviklede sig meget flot for aktierne i afdelingen. Selskaber der beskæftiger sig med alternativ energi, det vil sige energiformer der kan erstatte eller supplere olie og gas, har haft fordel af den høje oliepris. Det skyldes, at en høj oliepris gør de alternative energiformer mere konkurrencedygtige. Det har også afspejlet sig i aktiekurserne for disse selskaber. Historiske afkast 80 61,83% ,07% Afdelingens beholdning er fordelt på 39% i amerikanske aktier, mens næststørste beholdning er fra Canada og udgør 19%. Herefter følger britiske og europæiske. Geografisk har de danske aktier klaret sig vældig godt med et afkast på 47%, mens den enkelte norske aktie, Tomra, gav et afkast på 67%. Blandt de aktier, som nød godt af olieprisudvikling i det forgangne kvartal, var aktierne i det danske vindmølleselskab Vestas Wind Systems. Vestas er, ligesom i 2. kvartal, en af de danske aktier, der er steget mest i løbet af 3. kvartal. Vestas leverer vindenergi, og der er en høj korrelation mellem olieprisen og aktiekursen. Herudover er aktien specielt steget af tre årsager: Forlængelse af den amerikanske PTC ordning i slutningen af juli, effekten af sidste kvartals direktørskifte, hvor Ditlev Engell kom til roret, hvilket har styrket forventningerne til fremtiden og sidst et halvårsregnskab, som blev rigtig godt modtaget af investorerne ,55% Landefordeling Asien 7% 11,90% 3,88% -48,94% Kontant 6% kvartal Af andre flotte afkast bør nævnes investeringen i den amerikanske virksomhed Headwaters, som er specialiseret i udnyttelsen af fossile brændsel. Kursen steg kraftigt i tråd med olieprisstigningen, hvorefter hele beholdningen blev solgt. Ultimo kvartalet var kursen faldet tilbage til niveauet ved starten af kvartalet. Endvidere nød afdelingen godt af sin beholdning af aktier i amerikanske Energy Conversion devices, som blandt andet producerer batterier og solceller til anvendelse inden for informationsteknologi og alternativ energi. Afkastet for 3. kvartal lå over 100%. Forventninger Afdelingens aktier vil fortsat være påvirket af tendenserne på de globale aktiemarkeder. Der er fokus på alternativ energikilder i øjeblikket og en snarlig børsintroduktion af den indiske vindmølleproducent, Suzlon, vil bibringe yderligere fokus. Den helt afgørende faktor for denne afdeling er selvfølgelig, hvor olieprisen vil hen herfra. Branche Danmark 14% Europa 26% Alternativ energi 35% Forbrugsgoder, defensive 2% Nordamerika 47% Industri og service 63% Aktierne hører til i det offensive segment og er derfor afhængige af investorernes lyst til at påtage sig risiko, til gengæld for at få et højere afkast end på investeringer i mere defensive selskaber. Overordnet set vurderer vi afdelingen til at have langsigtet potentiale med udgangspunkt i, at behovet for alternative energikilder, affaldshåndtering og forureningsbekæmpelse vurderes at stige i takt med global befolkningstilvækst og stigende velstand, der ledsages af stigende forbrug og forureningsproblemer. Fondskode: DK Startdato: 24. september 1999 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 0,00 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. Formue pr. 30. september 2005: 182 mio. kr. 10 største fondskoder pr. 30. september 2005 Papir Pct. af formuen Branche Vestas Wind Systems 10% Energi Kontant 6% Ikke klassificeret Kurita Water Inds 4% Energi Plug Power Inc. 4% Industri og service Novozymes B 4% Forbrugsgoder, defensive GAMESA SHS 4% Energi Pall Corp 3% Industri og service Seche Environnement 3% Industri og service Mayr-Melnhof Kartonpv 3% Industri og service Zenon Enviromental 3% Industri og service 18

19 GLOBALE AKTIER Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? okt 02 jan 03 Historiske afkast -6,47% 2000 Landefordeling Branche apr 03 jul 03-17, Asien 9% Europa 26% -35,61% 2002 Kontant 7% Forbrugsgoder, cykliske 4% Forbrugsgoder, defensive 4% Råvarer 6% Info.Teknologi 7% Medicinal 11% okt 03 Finans 11% jan 04 apr 04 jul 04 12,05% 0,08% Telekom. 3% Energi 2% okt 04 Industri og service 12% jan 05 AB Invest jul 05 15,27% kvartal Nordamerika 58% Ikke klassificeret 40% okt 05 Siden sidst Afdelingen har i årets 3. kvartal opnået et afkast på 9,8%, mens afdelingens sammenligningsgrundlag, MSCI World, i samme periode har givet et afkast på 7,2%. I 2005 har afdelingen opnået et afkast på 15,3%. Til sammenligning har afdelingens sammenligningsgrundlag opnået et afkast på 18,4%. Sammenligningsgrundlaget er udtryk for markedsafkastet. Afdelingen investerer i børsnoterede aktier i hele verden. Kommentarer til udviklingen I årets 3. kvartal har det overordnet set været rigtig godt at være aktieinvestor. Kvartalet kom godt fra start med kurspilen pegende opad i juli måned, herefter faldt markedet lidt tilbage igen i august, for blot at fortsætte opad i september. De fleste større aktieindeks klarede sig rigtig godt, med de europæiske og asiatiske i spidsen foran de amerikanske. Verdensøkonomien anført af det amerikanske marked var til tider under pres i 3. kvartal. Mest afgørende var olieprisens himmelflugt og orkanen Katrina (og til dels Rita). Udover menneskelige tragedier medførte Katrina store ødelæggelser og en amerikansk økonomi på standby. Orkanerne sendte også olieprisen over de 70 dollar. Det betød skuffende nøgletal i både august og det meste af september. Senest er vi dog blevet positivt overrasket, og det lader til, at de realøkonomiske konsekvenser er mindre end først frygtet. Olieprisen er også faldet lidt tilbage, men ligger stadig i et højt niveau omkring 60 dollar. Ellers har kvartalet budt på en del opkøb og fusioner, herhjemme senest på rygtebasis ved TDC. Udover det ofte sender de omhandlende aktiekurser i vejret, skaber den øgede opmærksomhed ekstra positiv energi omkring aktieinvesteringer generelt, hvilket selvfølgelig også afspejles i kurserne. Et af de selskaber, som gjorde det rigtig godt i 3. kvartal, var det tyske stålfirma Salzgitter med et afkast på 85%. Set over hele året har investeringen i Salzgitter givet et afkast på 161%. Forventninger Verdensøkonomien balancerer på en knivsæg i øjeblikket, og der er stor uenighed om hvor vi er på vej hen. I USA er et af de store spørgsmål, hvor hårdt et slag Katrina er for den reale amerikanske økonomi. De seneste nøgletal tyder på, at de kortsigtede effekter er mindre end først frygtet, og at der på længere sigt ikke er grund til at frygte et direkte tilbageslag for amerikansk økonomi. En af årsagerne er de massive finanspolitiske stimuli, afstedkommet af orkanerne, som vil medvirke til at holde hjulene i gang. Et andet spørgsmål er, hvordan olieprisen vil udvikle sig herfra, og om det nuværende høje niveau vil slå igennem på den underliggende inflation. Gør den det vil vi formentlig se stigende renter i både USA og Europa, hvilket kan risikere at tage livet at det europæiske opsving, inden det rigtig er kommet i gang. Prissætningen af globale aktier anser vi stadig som attraktiv og forventer derfor et fortsat positivt aktiemarked i den resterende del af største fondskoder pr. 30. september 2005 Papir Pct. af formuen Branche Kontant 7% Ikke klassificeret Japan Pure Chemical 4% Råvarer Wells Fargo 3% Finans Elan Corp. 3% Medicinal Phelps Dodge 3% Industri og service Marathon Oil 3% Industri og service Citigroup 3% Finans Teva Pharma 3% Medicinal Sherwood Group 3% Forbrugsgoder, defensive Guidant Corp 2% Medicinal Fondskode: DK Startdato: 22. november 2000 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 0,25 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. Formue pr. 30. september 2005: 59 mio. kr. 19

20 AKTIER NORDEN Siden sidst Afdelingen har i 3. kvartal opnået et afkast på 10,1%. Til sammenligning har FTSE Norex 30, som er afdelingens sammenligningsgrundlag givet et afkast på 10,6%. Afdelingens sammenligningsgrundlag er udtryk for markedsafkastet I 2005 har afdelingen opnået et afkast på 22,5%, hvilket er bedre end afkastet på afdelingens sammenligningsgrundlag, der har oplevet et afkast på 21,1% i samme periode. Afdelingen investerer i børsnoterede aktier i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Indekseret udvikling hvad er 100 kr. blevet til? AB Invest Kommentarer til udviklingen 3. kvartal bød på meget flotte afkast for de nordiske aktier. De nordiske landes økonomi er fundamentalt sunde, og vækstraterne ligger et tand over de centraleuropæiske. Det svenske og det finske aktiemarked har givet henholdsvis omkring 18% og 26%, mens det norske marked har givet omkring 41% siden årsskiftet. En vigtig faktor bag denne udvikling har været olieprisens himmelflugt. Høje oliepriser har en positiv påvirkning på olieselskabernes indtjening og en negativ påvirkning af industrivirksomhedernes omkostninger. Alt i alt gavnede det det danske og norske indeks positivt, mens det har haft en svag negativ indvirkning på det svenske og finske. I Europa har der indtil videre været beskeden økonomisk vækst, og renteniveauet er stadig rekordlavt, hvilket betyder billig finansiering for virksomhederne. Ydermere har det haft den effekt, at investorerne har flokkedes om aktiemarkedet på jagt efter højere afkast, hvilket har holdt efterspørgslen oppe. To andre årsager til de flotte afkast er de nordiske virksomheders relativt lave energiintensitet, samt den megen opmærksomhed om specielt det danske aktiemarkedet i forbindelse med diverse opkøb. 80 okt 02 jan 03 apr 03 jul 03 Historiske afkast ,69% ,40% Landefordeling okt 03 jan 04 apr 04 24,02% jul 04 okt 04 18,33% -37,95% jan 05 jul 05 22,49% kvartal okt 05 Både de norske, danske og svenske aktier i afdelingen gjorde rigtig godt i 3. kvartal. Bedst var det norske segment med et afkast på 16,2%, men skarpt forfulgt af de to andre ligeledes med tocifrede afkast. De tre markeder udgør tilsammen 86% af den samlede aktieportefølje. Afdelingen er fortsat overvægtet i svenske aktier, der indtil videre i 2005 har genereret et afkast på 15,3%. Overordnet set så bidrog mange af de olierelaterede aktier som Statoil, Norsk Hydro, Fortum og Sandvik positivt. Danmark 15% Norge 7% Finland 18% Kontant 1% Sverige 59% Et af kvartalets helt store emner på det nordiske marked var forsikrings- og bankkoncernen Old Mutuals bud på Skandia Livsforsikring. Bestyrelsen er splittet, og i øjeblikket ser det ud til at løbe ud i sandet. Aktiekursen er faldet over kvartalet. Forventninger Vi forventer fremgang i de nordiske økonomier. De fundamentale forhold er sunde og giver ikke anledning til bekymring. En af de største risici fremadrettet er, hvordan olieprisen vil udvikle sig herfra, og om det nuværende høje niveau vil slå igennem på den underliggende inflation. Hvis den gør det, kan vi risikere stigende renter, hvilket vil være til skade for de nordiske økonomier. Branche Forbrugsgoder, defensive 5% Råvarer 5% Ikke klassificeret 5% Industri og service 11% Forbrugsgoder, cykliske 5% Telekom. 12% Medicinal 2% Energi 14% Finans 22% Info. Teknologi 19% 10 største fondskoder pr. 30. september 2005 Fondskode: DK Startdato: 22. november 2000 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 0,00 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 1,25 kr. 2003: 0,00 kr. 2004: 1,50 kr. Formue pr. 30. september 2005: 62 mio. kr. Papir Pct. af formuen Branche Nokia A 10% InformationsTeknologi Ericsson B 9% InformationsTeknologi Norsk Hydro 6% Energi Nordea AB 5% Finans Danske Bank 5% Finans TDC A/S 5% Telekommunikation Skand Enskilda 4% Finans SKANDIA 4% Forsikring Volvo Fria B 4% Forbrugsgoder, cykliske Statoil ASA 3% Energi 20

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 4 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 4 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 KVARTAL 2004 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE INVESTOR, Som ny direktør i Alm. Brand Invest er det

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 5 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 5 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 KVARTAL 2005 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE INVESTOR, Den gode start på året fortsatte ind i andet

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 1 K V A R T A L 2 0 0 5 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 1 K V A R T A L 2 0 0 5 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 1 KVARTAL 2005 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER EN GOD START PÅ 2005... Den gode udvikling i afkastene fra

Læs mere

DIREKTIONEN ORIENTERER

DIREKTIONEN ORIENTERER ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 3 KVARTAL 2004 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER DET GÅR GODT MED INVESTERING- ERNE I ALM. BRAND INVEST Det

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne.

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne. Bilag 2 Direktionens beretning for 2014 på generalforsamlingen, den 15. april 2015 Tak for ordet. Resultaterne bag afkastene er beskrevet på siderne 28 til 73 i årsrapporten for Lån & Spar Invest, og siderne

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere