03 Det var SÅ koldt derude Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010"

Transkript

1 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November en del af Dan-Ejendomme as

2 Leder Ordentlighed en del af fællesskabet Velkommen til årets 3. nummer af kundemagasinet Entré, som vi sender til dig, der bor i en ejer- eller andelsboligforening, vi administrerer. Som foreningens ejendomsadministrator er det vores fornemmeste opgave i samarbejde med bestyrelsen at passe på ejendommen og dens fælles midler. Det kræver en høj grad af kvalitet og service i samarbejdet med dig og din forening og ikke mindst ordentlighed i samme. Vi bistår derfor bestyrelsen med at sikre, at foreningens vedtægter overholdes, at generalforsamlingsbeslutninger implementeres, og at den lovgivning, som foreningens fællesskab er underlagt, bliver overholdt. Det betyder også, at vi anser det som vores pligt at råbe vagt i gevær, hvis der er forhold eller handlinger, der kan være i strid med foreningens vedtægter eller beslutninger truffet på seneste generalforsamling. Vælger du at købe en andels- eller ejerlejlighed, er du automatisk en del af et økonomisk fællesskab. Det er nødvendigt, at der er skærpet fokus på fx brugen af fælles skabets økonomiske midler. Bestyrelsen er foreningens for - læn gede arm og har i samråd med administrator et stort ansvar over for den samlede forening også i forhold til brugen af midler til fx drift og vedligehold af ejendommen. For os er det naturligvis en hårfin balanceakt, der skal udføres i samarbejdet med bestyrelsen. Det kræver, at vi er fagligt kompetente, men også at vi har de rigtige holdninger, der gør, at vi kan varetage rollen som sparringspartner for bestyrelsen og samtidigt påse, at tinge ne kører efter gældende lovgivning og vedtagne rammer. Det kræver selvfølgelig også, at bestyrelsen er klædt ordentligt på til det arbejde og det ansvar, den påtager sig. Bestyrelsen skal blandt andet have et grundlæggende kendskab til vedtægterne, lovgivningen osv. Det arbejde hjælper vi gerne med. I sidste nummer af Entré fortalte vi, at vi har været aktive i de danske ejendomsadministrationsvirksomheders brancheorganisation Ejendomsforening en Danmark s Administratorsektion. Vi har med virket i arbejdet med og senest skærpelse af Etiske normer for ejendomsadministration. Det betyder blandt andet, at vi i sidste ende ikke skal udføre en ordre fra eller opgave for bestyrelsen, hvis den er i strid med landets lovgivning. Vi har rammer for håndtering af interessekonflikter, fx i forhold til leverandører, håndtering af betroede midler mv. Ligesom vi har konkrete rammer for servicemål og svartider. Dét er med til at give dig tryghed og viden om, at der er ordentlighed tilstede. Vores ønske om ordentlighed er både af hensyn til dig og af hensyn til det fællesskab, du er en del af. God læselyst og på genhør i Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør Leder 3 Det var SÅ koldt derude... 5 En ny post på budgettet 6 Skærpede etiske regler for os 9 Vores foreningers penge 10 Forældrekøb igen aktuelt 13 Klimakommissionens rapport er på gaden 14 Skal du sælge din lejlighed..? 17 Lovpligtig Energimærkning sparer på energien 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark 21 Kort nyt 22 Brevkassen 2 Entré

3 Det var SÅ koldt derude og det fik de fleste af os forbrugere til at skrue op for varmen inden døre i vinter. Derfor skal vi alle ejere, andelshavere og lejere grave dybere i lommerne, når årets varmeregning skal betales. Forsyningsselskaberne skønner en gennemsnitlig stigning på 300 til 500 kr. pr. husstand i forhold til samme periode sidste år. Erik W. Bundesen, regionsdirektør Sundt miljø i boligen Læs om godt indeklima i boligen i pjecen SUNDT MILJØ I BOLIGEN, der udgives af Dan-Ejendomme as. Du kan ringe til din faste kontaktperson eller downloade pjecen på Den kolde vinter 2009/2010 har betydet, at acontovarmebetalingen til den nye varmesæson allerede er sat op. Mange husker sikkert, at vinteren og foråret 2010 var udsædvanligt lange og kolde i forhold til de seneste år. Faktisk har vinteren været den koldeste i over 10 år januar blev målt som den koldeste måned i mere end 23 år og de fleste af os har således haft varme på både i længere tid og med mere varme i radiatorerne. Derfor kan det ikke undgås, at det større forbrug kan aflæses på varmeregningen. For rigtigt mange ejere og andelshavere og måske også for dig vil varmeregningen således være højere, end du er vant til. >> Entré

4 Graddage et sammenligningsværktøj Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe dig med at sammenligne dit energiforbrug pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normal år. Fyringssæsonen 1. september juni 2010 havde graddage mod kun graddage i samme periode året før. En stigning på 23,3%. Om din varmeregning stiger tilsvarende, afhænger dog af fx dit eget forbrug i perioderne og prisændringer fra forsyningsselskabet. Men alt andet lige er tallene en god indikator for, hvad du kan forvente, når varme regningen kommer. Bemærk, at energiforbrug til brugsvand ikke indgår, da det er uafhængigt af udetemperaturen. Gode råd Der er mange ting, du kan gøre for at styre dit varmeforbrug, fx: Lad være med at afskærme eller tildække radiatorer Sørg for, at radiatortermostaten sidder frit og ikke er tildækket af gardiner, møbler eller lignende Luk aldrig helt for radiatorer om vinteren, selv om der er rum, du ikke benytter Dug indvendigt på en termorude er tegn på, at der luftes ud for lidt Skru ned for varmen, når du lufter ud Skru ned for varmen om natten Luk solen ind i boligen, så den kan opvarme rummene. Acontoindbetalinger Hvert år beregner vi dit acontobeløb på baggrund af dit sidste årsforbrug. Det gør vi, for at du undgår at få kedelige efterregninger. Det vil sige, at alle betaler et acontobeløb til varme sammen med fællesudgifter/boligafgift. I forbindelse med den årlige varmeafregning modregnes acontobeløbet i varmeregningen. Afhængigt af det indbetalte acontobeløb og vinterens kulde kan der så være over- eller underskud. Selv om vi på alle måder prøver at tænke hele vejen rundt, er det et regnestykke med mange ubekendte, for vi ved jo ikke, hvor lang og hvor kold en vinter bliver, om energipriserne stiger eller falder osv. Men vi ved nu, at du desværre må forvente at modtage eller allerede har modtaget en ekstraregning for fyringssæsonen 2009/2010. Selv om vi på alle måder prøver at tænke hele vejen rundt, er det et regnestykke med mange ubekendte, for vi ved jo ikke, hvor lang og hvor kold en vinter bliver, om energipriserne stiger eller falder osv.. Søren Stenstrop, regionsdirektør 4 Entré

5 En ny post på budgettet Lige nu sidder bestyrelserne og er ved at udarbejde budget for I år vil der som noget nyt være moms på ejendomsadministration, hvilket du bør være opmærksom på. ikke kan gøre noget ved, da det er en afgift, der betales til staten. Afgiften kan medføre en forhøjelse af fællesudgifter/ boligafgift. Moms- og afgiftsregler er centrale emner på ejendomsområdet. Samtidig er det emner, som er i bevægelse og som ofte bliver reguleret. Som vi tidligere har orienteret om, vedtog Folketinget sidste år en ny momspakke, og en stor del af denne pakke træder i kraft ved årsskiftet. Blandt andet betyder det, at der fra 1. januar 2011 bliver pålignet moms på ejendomsadministration, hvorfor budgettet fremover vil have en post, benævnt moms af administrationshonorar eller alternativt, at der i en note vil blive gjort opmærksom på, at administrationshonoraret er pålagt moms. Foreningens udgifter til revisor og administrator falder til dels under denne kategori. Udgifterne til disse er der naturligvis indgået individuelle aftaler om. Revisors honorar er i mange år blevet pålagt moms, mens administrationshonoraret hidtil har været undtaget momspligten. Fremover skal du være opmærksom på, at foreningen skal betale 25% i moms af administrationshonoraret. Momsafgiften er en af de udgifter, som bestyrelsen Som bruger af budgettet er det væsentligt at vide, at en lang række af de udgifter, der er medtaget heri, er faste udgifter, som bestyrelsen altid skal tage med. De mest almindelige er skatter og afgifter, renter til prioritets- og banklån, forsikringer samt udgifter til serviceaftaler og abonnementer mv. Fremover skal foreningerne betale 25% i moms af administrationshonoraret. Det er en afgift, der betales til staten. Lars Carl Gruby, afdelingsdirektør Realkreditlån med 30 års løbetid Variabelt forrentede lån Kurs Rente Varighed 1. års ydelse før skat Bortset fra denne nye momspost vil budgettet generelt indeholde de samme poster som tidligere år. Som bruger af budgettet bør du sikre dig, at alle forening ens faste udgifter er medtaget heri, ligesom du bør sikre dig, at der er sat nødvendige og tilstrækkelige beløb af til vedligeholdelse og fornyelse af foreningens ejendom. Er du usikker på, hvilke beløb der bør være afsat hertil, vil du som oftest kunne finde informationer herom i ejendommens vedligeholdelsesplan, som foreningen bør have eller bør få udfærdiget. Ydelsesprocent 1. års rente før skat 1. års afdrag 1. års afdragsprocent Hovedstol F1 DKK E 102,44 1,59% ,63% ,52% F5 DKK E 98,47 2,40% ,13% ,20% Fastforrentede lån Kontantlån 4 % E 98,33 4,14% 5, ,38% ,72% Forudsætninger Beregningsdata er opdateret (14:12). Alle beregninger er foretaget ud fra kursværdi på , 4 årlige terminer, skattesats på 0% og bidragssats 0,55%. Alle beregninger er foretaget uden omkostninger, dog indgår kursskæring. Varigheder er beregnet pr For Tilpasningslån vises varigheden for den obligation med længst løbetid. Entré

6 Vil du være med til at udvikle et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber? så søger Andelsboligafdelingen i Dan-Ejendomme as, København, erfarne ejendomsadministratorer. JOBBET Du får ansvar for alle de traditionelle opgaver i forbindelse med administration af din egen ejendomsportefølje, fx: Budgetlægning, bogføring, regnskab, koordination med revisor, forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, kontakt til ejendomsmæglere, varetagelse af overdragelser, lejeforhold mv. Foruden en del ekstern kundekontakt med bestyrelser, andelshavere og lejere, får du også en bred, intern kontakt med andre administratorer, teknikere, viceværter m.fl. Der er tale om et meget selvstændigt og afvekslende job. RAMMERNE I Dan-Ejendomme as har vi som ambition, at vi vil være markedsførende inden for blandt andet administration af andelsbolig- og ejerforeninger. For at nå dette mål er fornyelse og udvikling nødvendig. Derfor har vi fokus på løbende at optimere vores systemer til videndeling, it-værktøjer, processer og produktsammensætning. Vi arbejder til stadighed med at optimere vores organisation, så den bedst muligt understøtter, at vi leverer de bedste og mest målrettede ydelser til vores kunder. I Andelsboligafdelingen er vi kommet langt på vejen til at nå målet, men vi mangler dig i vores dygtige team af administratorer. Du har en fleksibel indstilling til dit arbejde og har gode samarbejdsevner. Du har lyst til at arbejde tæt sammen med kollegerne i et tempofyldt og humoristisk miljø, hvor vi deles om opgaverne og løbende tilpasser fordelingen af ansvarsområder ud fra kvalifikationer, interesser og behov. KVALIFIKATIONER Det er helt afgørende, at du er fagligt velfunderet. Det vil sige, at din viden og erfaring er omfattende, og opnået gennem flere års arbejde som ejendomsadministrator af andelsboligforeninger. Din erfaring har lært dig vigtigheden af høj etik og kvalitet i det arbejde, du udfører, ligesom du trives med at have mange opgaver, der alle kræver din fulde opmærksomhed. Du forstår at prioritere og afslutte dine opgaver, samtidigt med at du er god til at se det store billede. Du er udadvendt og imødekommende. Det falder dig let at kommunikere tydeligt, og du forstår at se tingene med kundens øjne. Endelig er du en erfaren bruger af MS Officepakken især Excel, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Unik Bolig 4. Ansøgning Vi afholder samtaler løbende, så skynd dig at sende din ansøgning og CV til: mrk. Ejendomsadministrator andelsboligforeninger. Der er tale om en fuldtidsstilling med arbejdssted i Valby. I 2012 flytter vi til nye lokaler lige ved en af landets mest benyttede stationer; Flintholm Station. Du kan regne med at høre fra os senest 1 uge efter, at du har sendt din ansøgning. Tiltrædelse Efter aftale, men gerne hurtigst muligt. Betyder din ansættelse, at du skal flytte fra Jylland eller Fyn til København, så hjælper vi dig naturligvis med at finde et sted at bo. Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe/skrive til afdelingsdirektør Lars Carl Gruby, tlf / Du kan også læse mere om os på Vi glæder os til at høre fra dig. Dan-Ejendomme as er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber. Selskabet administrerer på vegne af investorer, boligforeninger, ejer- og andelsboligforeninger mv. cirka ejendomme med i alt lejemål i Danmark. Dan-Ejendomme as er en totalleverandør, der tilbyder administration og drift af bolig- og erhvervsejendomme, forretningsføreraftaler, bygherrerådgivning, byggeadministration, drift og vedligehold, udlejning af boliglejemål, energiledelse mv. Endvidere tilbyder selskabet via varemærket JKE Estate Agents udlejning af erhvervslejemål samt salg og vurdering af erhvervsejendomme, ligesom Dan-Ejendomme as via Andelsboligmæglerne formidler andelsboliger. Selskabet har kontorer i Hellerup (hovedsæde), Valby, Aalborg, Århus og Kolding. Dan-Ejendomme as består af det 100%-ejede Kuben Ejendomsadministration A/S. Endvidere består selskabet af det 40%-ejede UngesBoligService.dk I/S, det 25%-ejede associerede selskab OPP Vildbjerg Skole A/S, det 33%-ejede selskab OPP Hobro Tinglysningsret A/S samt det 33%-ejede associerede selskab OPP Ørstedskolen A/S. Dan-Ejendomme as er et 100%-ejet datterselskab af det børsnoterede Dan-Ejendomme Holding as, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.... en del af Dan-Ejendomme as Hellerup Valby Aalborg Århus Kolding

7 Lars Carl Gruby, afdelingsdirektør Skærpede etiske regler for os Ejendomsforeningen Danmark, der er brancheforening for ejendomsejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, har siden 1. januar 2007 reguleret sine medlemmers adfærd gennem et sæt etiske normer for ejendomsadministration. I foråret 2010 besluttede foreningen at skærpe normerne. De etiske regler supplerer lovgivningen og er udtryk for branchens egne værdisæt eller rammer for, hvordan man driver forretning på et anstændigt og ordentligt grundlag i forhold til kunder, lejere, offentlige institutioner og andre, man kommer i berøring med under udøvelse af sin forretning. De etiske normer regulerer en række væsentlige områder, herunder er der fastsat regler om obligatorisk ansvarsforsikring, forbud mod diskrimination, loyal oplysningsforpligtelse i forhold til kunder og offentlige myndigheder, krav om adskillelse af kundens midler fra administrators midler, forbud mod interessekonflikter samt generelle krav til åben hed og gennemsigtighed i forvaltning af kundernes ejendomme. Skærpede krav til medlemmerne I foråret 2010 trådte nye regler i kraft, som blandt andet medfører skærpede krav til professionelle ejendomsadministratorer, der ønsker at blive medlem af foreningen, ligesom de nye regler også forpligter medlemmerne stærkere end tidligere. I korte træk består de væsentligste ændringer i skærpede krav til medlemskab, krav om obligatorisk efteruddan- nelse af medarbejderne samt nye krav til implementering og synliggørelse af de etiske normer på alle niveauer i virksomheden. Derudover skal virksomheden afgive årlige ledelseserklæringer om dens efterlevelse af de etiske normer. For at understrege vigtigheden heraf er der knyttet skrappe sanktioner til medlemmers manglende afgivelse eller afgivelse af fejlagtige erklæringer, idet overtrædelse af reglerne kan medføre eksklusion af Ejendomsforeningen Danmark. Etiske normer i praksis Som medlem af Ejendomsforeningen Danmark støtter og respekterer vi det etiske normsæt, som gælder for foreningens medlemmer. Vi er særdeles aktive i erhvervsorganisationen og har bidraget aktivt både ved indførelsen af de etiske normer i 2007 og i den proces, der har ført til de nye, reviderede regler. I Dan-Ejendomme as / Kuben Ejendomsadministration A/S implementerer vi de etiske normer i alle nye kundeaftaler og i alle bestående og nye ansættelsesaftaler med vores medarbejdere. Senest har vi i august 2010 skriftligt orienteret samtlige medarbejdere om de nye, skærpede etiske regler. De nye etiske regler indeholder følgende væsentlige tilføjelser til det oprindelige regelsæt: Medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark skal hvert år afgive en ledelseserklæring, hvori ledelsen skriver under på, at: kundens midler holdes adskilt fra administrators egne midler administrator har en kautions- og ansvarsforsikring administrators ledelse opfylder, synliggør og gør medarbejderne opmærksomme på de etiske normer i det daglige arbejde alle medarbejdere i virksomheden efteruddannes løbende. Der stilles krav om, at alle medarbejdere modtager mindst 24 lektioner à 45 minutter inden for en periode på tre år. Så der er fokus på normerne, når nye kunder bydes velkommen, og når nye medarbejdere tiltræder. Ledelsen er pålagt løbende at orientere om reglernes betydning for medarbejderne og om de krav, der stilles til det faglige og professionelle niveau i de ydelser, vi leverer til vores kunder. Blandt andet derfor har vi oprettet et særligt kursus om etik på Dan-Ejendomme Akademiet. Akademiet er Dan-Ejendomme as' interne kursusvirksomhed, som varetager en stor del af vores medarbejderes obligatoriske efteruddannelse. Vi ser de etiske normer og medlemmernes efterlevelse heraf som en naturlig udvikling for en branche, der løbende professionaliseres fagligt og kommercielt. Og naturligvis som en ekstra tryghed for vores kunder. Medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark Reglerne indeholder simple og praktisk anvendelige retningslinjer for indbringelse og behandling af klager over administratorer, der er medlemmer af Ejendomsforeningen Dan - mark: Skal i forhold til omverdenen synliggøre sin tilknytning til erhvervsorganisationen. Synliggørelse kan ske gennem henvisninger i s, kundemagasiner, informations materiale, på hjemmesider, visitkort mv. Hvilke virkemidler, den enkelte administrator benytter for at synliggøre sin tilknytning til erhvervsorganisationen, er valgfrit. Skal blandt andet orientere, informere og vejlede ejer- og andelsbolighavere samt lejere om deres rettigheder og pligter. Må ikke påtage sig en opgave for en kunde, hvis der er begrundet mistanke om, at kunden vil misbruge medlemmets bistand til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, fx til hvidvaskning af penge. Entré

8 TIL SALG Tættere på virkeligheden Vi tror på, at de bedste løsninger skabes gennem stærke personlige relationer, oprigtig interesse og et drive efter altid at levere det, der er bedre end godt. Det er vores virkelighed og det, der gør vores mennesker til ægte udviklere og sande problemknusere. kpmg.dk andelsboligm glerne 100% fokus på andelsboliger Kort rente er bedre på lang sigt I løbet af de seneste år er renten faldet ganske betragteligt, særligt den korte rente. Det har i en periode betydet, at mange har foretrukket et 1-årigt rentetilpasningslån. Hen over sommeren og ind i efteråret tog den lange rente endnu et dyk og nærmede sig det meget lave niveau fra Det har betydet, at flere og flere har søgt over i fastforrentede lån eller rentetilpasningslån med længere fastrenteperiode, som kan fås for en relativt begrænset ekstrabetaling. Renteudvikling Lang rente Kort rente Pengepolitisk rente Hvad koster det at låne aktuelt?* Lånerente Lånerente Ydelse pr. måned Annualiseret Ialt før skat I alt efter skat F1 1,42% 1,42% F3 2,03% 2,03% F5 2,54% 2,54% Obl.lån 4,00% 4,00% Anm: Beregningerne er inkl. omkostninger og bidrag. Kurser pr. 24. september 2010 * 1 million kroner med afdrag Hvad kostede det at låne 2. januar 2005 Lånerente Ydelse pr. måned Ialt før skat I alt efter skat F1 2,40% F3 2,77% F5 3,14% Obl.lån 4,00% Anm. beregningerne er inkl. omkostninger og bidrag. Forskel efter skat Kr. pr. måned F1-111 F3-71 F5-46 Obl.lån 19 8 Entré

9 Vores foreningers penge Vi har den ambition, at vi ønsker at skabe de bedste vilkår for alle vores ejer- og andelsboligforeningskunder. Derfor har vi netop gennemført et udbud af bankforretninger med henblik på at skaffe vores foreningskunder bedre bankvilkår. Thomas Vester, regnskabschef Som en naturlig del af vores opgave som foreningens administrator bistår vi løbende vores kunder med at sikre de mest attraktive priser og vilkår. Det gælder på næsten alle områder, herunder også i valg af pengeinstitut. Kan din forening ikke vente, er der også mulighed for at ringe eller maile til jeres faste kontaktperson for at høre, om jeres forening kan opnå nogle mere attraktive vilkår end i dag. Uanset hvilket pengeinstitut I vælger, kan Dan-Ejendomme as / Kuben Ejendomsadministration A/S håndtere jeres forening. Valget er op til jer. Den enkelte forening kan naturligvis frit vælge, hvilket pengeinstitut, den ønsker at benytte. Det hverken kan eller vil vi blande os i. Men en af fordelene for de foreninger, der er kunde hos Dan-Ejendomme as / Kuben Ejendomsadministration A/S, er, at vi forsøger at pulje opgaver og udnytte de synergier, som vores volumen giver. Til fordel for vores kunder. Udbud af bankforretninger Tidligere på året igangsatte vi derfor arbejdet med at finde en vifte af pengeinstitutter, der kan løfte opgaven, og som kan tilbyde vores kunder attraktive bankvilkår. Udbuddet omfattede en lang række lokale, regionale og landsdækkende pengeinstitutter. Baseret på vilkår fx online løsninger og ikke mindst prisniveauer fandt vi ud af, at de fire pengeinstitutter, hvor vores kunder kan opnå de mest attraktive priser og vilkår er (i uprioriteret rækkefølge) Danske Bank, Nordea, Nykredit Bank og Sydbank. Vi har allerede præsenteret tilbuddene for en lang række foreningsbestyrelser, og vi håber, at vi i løbet af de kommende seks måneder kan nå rundt til alle. Vil du vide mere København: Lars Carl Gruby, afdelingsdirektør, tlf / Per Holm, afdelingsdirektør, tlf / Thomas Vester, regnskabschef, tlf / Aalborg: Søren Stenstrop, regionsdirektør, tlf / Århus: Erik W. Bundesen, regionsdirektør, tlf / Kolding: Jesper Madsen, afdelingsleder, tlf / Entré

10 I en stor del af de ejerforeninger, vi administrerer, er en del af lejlighederne de såkaldte forældrekøb. Det vil sige ejerlejligheder, som forældre har købt med henblik på udlejning til deres børn. Disse forældrekøb er igen blevet meget aktuelle, og vi har bedt Jens Chr. Obel, skattekonsulent hos KPMG om at uddybe emnet både i relation til de skattemæssige forhold og de øvrige områder, der er relevante for såvel ejere som ejerforeningen. 10 Entré

11 Jens Chr. Obel, skattekonsulent, KPMG Forældrekøb igen aktuelt Oven på en periode med faldende priser på såvel ejerboliger som andelsboliger, synes der igen at være en stigende tendens for forældres køb af en studiebolig til deres børn. Indtil midten af 2008, hvor priserne på boliger toppede, var mange af den opfattelse, at køb af en studiebolig var en sikker investering, som endda var begunstiget af et skattemæssigt regelsæt, og mulighed for en økonomisk gevinst ved salget, som til dels kunne deles med barnet uden skatter og afgifter. Siden har mange måttet erkende, at man også risikerer at tabe penge på investeringen, og mange forældre sidder i dag med dyrt anskaffede studieboliger, som vil udløse tab, hvis de sælges. Skat og forældrelejligheder i forhold til anden lovgivning Uden at fordybe sig i skattereglerne er det vigtigt indledningsvist at slå fast, at der ikke findes et særligt skattemæssigt regelsæt, som regulerer køb af forældrelejligheder og efterfølgende udlejning til sit barn. Skattereglerne har heller ingen sammenhæng med de lejeretlige regler eller lov om andelsboliger og de øvrige regelsæt, som gælder for ejerlejligheder og andelsboliger. Skattemæssigt skal forældrene og barnet således behandles som alle mulige andre, der indgår i et udlejer-/lejeforhold, uanset om det er med en nærtstående part eller mellem uafhængige parter. Kort fortalt etablerer forældrene ved anskaffelsen af en forældrelejlighed en selvstændig virksomhed med alt, hvad dette indebærer. Momsregistrering er dog som regel ikke nødvendig. Ved opgørelsen af det skattemæssige resultat i forbindelse med udlejningen kan såvel kapitalafkastordningen som virksomhedsskatteordningen anvendes, og anvendelse af disse regler kan indeholde skattemæssige fordele. Renteudgifter ved udlejningen kan således fratrækkes i den personlige indkomst skatteværdi op til 52%, hvis et af de nævnte regelsæt anvendes, hvilket ikke er tilfældet for andre private renteudgifter, der kun har en skatteværdi på op til 32%. Dog skal man være opmærksom på, at køb af en andelsbolig til udlejning, ikke berettiger til at anvende de særlige rentefradragsregler, disse gælder alene for almindelige ejerlejligheder. >> Entré

12 Endvidere er der særlige skattemæssige regler i forbindelse med forbedringer og vedligeholdelse af lejligheden, som skal iagttages. Endelig skal det sikres, at den aftalte husleje mellem forældre og barn afspejler markedsniveauet. Lejen kan godt ligge i den nedre ende af skalaen, men der må ikke være et åbenbart misforhold mellem den aftalte husleje og det lejede/investeringen. Ved fastlæggelse af huslejen kan lejen for tilsvarende lejligheder i området anvendes som rettesnor. Fremleje og genudlejning af forældrelejligheder En ejerforening bør i vedtægter eller lignende forholde sig til, hvordan en bolig skal/kan udlejes i det tilfælde, hvor barnet fraflytter lejligheden, og hvor forældrene ønsker at beholde lejligheden. Eventuelt til senere eget brug. Følgende situationer bør beskrives: Må forældrene leje lejligheden ud til 3. mand, og skal lejeperioden være tidsbegrænset? Må lejligheden bebos af flere end barnet/børn til forældrene? Det vil sige må lejligheden anvendes som boligfællesskab for to eller flere lejere? Må barnet fremleje lejligheden til 3. mand i en periode, hvor barnet ikke selv bebor lejligheden, fx ved længerevarende studieophold i udlandet eller udlandsrejse? Der kan være andre scenarier, som det kan være hensigtsmæssigt at forholde sig til i ejerforeningen. Men som ved den almindelige udlejning mellem forældre og barn er der i forhold til de skattemæssige regler ikke begrænsninger i ejerens muligheder for udlejning til hvem, man måtte ønske. Forældrelejligheder i ejerforeningen eller ikke? Står man som ejerforening i den situation, at en eller flere lejligheder i foreningen er til salg, og der samtidig er en lang liggetid, vil det være nærliggende at overveje, om tilladelse til salg af lejligheder som forældrekøb skal gives, hvis foreningen ikke allerede har indført regler herom. Afgørende for om forældrelejligheder skal tillades eller ikke, bør efter vores opfattelse dog ikke være båret af skattemæssige regler og eventuelle køberes mulighed for at stille en billig studiebolig til rådighed for sit barn, men snarere om det i ejerforeningen både på langt og kort sigt vil være foreneligt med ejerforeningens ønsker om beboersammensætning mv. Hvad kan vi gøre for din økonomi? Få et økonomitjek i Sydbank Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, så du får mere ud af dine penge? Hvis du vil spare penge på alt det daglige? Eller for at få din økonomi til at hænge bedre sammen? I Sydbank får du en personlig rådgiver, som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din økonomi. Og vi har også et til dig: Hvad kan vi gøre for dig? Ring til os på og book et økonomitjek

13 Klimakommissionens rapport er på gaden Den 28. september 2010 afleverede Klimakommissionen sin sammenfattende rapport Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler til regeringen. Helene Tjellesen, marketing- og kommunikationskonsulent Klimakommissionen blev nedsat i marts 2008 og har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan regeringens vision om et Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer kan virkeliggøres. Sammenfald Rapporten som underbygges af en dokumentationsdel og baggrundsrapporter har været længe ventet også i ejendomsbranchen. I Dan-Ejendomme as / Kuben Ejendomsadministration A/S har vi blandt andet hæftet os ved tre områder, hvor vi ser sammenfald med den klima- og miljøpolitik, vi formulerede i Vores to ambitiøse målsætninger, som vi i samarbejde med vores kunder skal realisere: CO 2 -udledningen på en del af de godt ejendomme, vi administrerer, skal reduceres med 40% inden udgangen af Ejendomme, der i dag er i energiklasse D eller lavere, skal løftes mindst én energiklasse inden udgangen af Indgåelsen af klimapartnerskabsaftalen med DONG Energy, som tidligere i år blev etableret på baggrund af vores kunders ønske om at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og fx anvende vindmølleproduceret strøm. Stort medansvar Vi har bedt Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as, kommenterer på rapporten: For os, der arbejder professionelt med ejendomme, gælder, at vi må tage et særligt stort medansvar for at nå de samfundsmæssige ambitioner om en reduktion af CO 2 -udledningen. Cirka 40% af energiforbruget i dag er relateret til bygninger. Derfor er det helt afgørende at tænke energioptimering og forbedringer ind i relation til den eksisterende bygningsmasse. Claus Møller Rasmussen bemærker, at netop eksisterende bygninger er et oplagt indsatsområde, hvad også Klimakommissionen påpeger i rapporten, fx via bedre isolering, bedre vinduer og ventilation med varmegenvinding kan energiforbruget reduceres væsentligt. Lovgivningen skal følge med Klimakommissionen foreslår, at alle bygningsejere offentlige som private herunder professionelle udlejere samt ejer- og andelsbolighavere årligt indbetaler et beløb til en energiopsparing, der knyttes til den enkelte bygning. Det indbetalte beløb kan anvendes til certificeret konsulentbistand i forbindelse med energirenovering og efterfølgende som tilskud til gennemførelsen af renoveringen. Endvidere slår rapporten fast, at der er en række barrierer, som gør, at tilsyneladende økonomisk attraktive tiltag for energirenovering/effektivisering ikke umiddelbart realiseres. Hertil siger Claus Møller Rasmussen afsluttende: Vi har tidligere påpeget, at lovgivningen skal følge med, og at der bør skabes ændrede økonomiske betingelser samt flere intensiverede initiativer, som kan medvirke til at realisere energieffektiviseringen til gavn for klimaet og miljøet. Tilsyneladende er der politisk opbakning både fra regering og opposition til at lovgivningen ændres. Men nu må vi se, hvad det nye folketingsår bringer. Ekstra information Du kan downloade hele rapporten på Entré

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Faksingevej 11 B 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-136000 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme.

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygholm Åvænget 2-6 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-282030 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Oddervej 13 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-345534 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P Madsens Vej 1 Postnr./by: 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-101642 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærskiftevej 63 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-007281 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV

ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV SIDE 1 AF 4 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lundegårdsvej 5 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-024340 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere