03 Det var SÅ koldt derude Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010"

Transkript

1 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November en del af Dan-Ejendomme as

2 Leder Ordentlighed en del af fællesskabet Velkommen til årets 3. nummer af kundemagasinet Entré, som vi sender til dig, der bor i en ejer- eller andelsboligforening, vi administrerer. Som foreningens ejendomsadministrator er det vores fornemmeste opgave i samarbejde med bestyrelsen at passe på ejendommen og dens fælles midler. Det kræver en høj grad af kvalitet og service i samarbejdet med dig og din forening og ikke mindst ordentlighed i samme. Vi bistår derfor bestyrelsen med at sikre, at foreningens vedtægter overholdes, at generalforsamlingsbeslutninger implementeres, og at den lovgivning, som foreningens fællesskab er underlagt, bliver overholdt. Det betyder også, at vi anser det som vores pligt at råbe vagt i gevær, hvis der er forhold eller handlinger, der kan være i strid med foreningens vedtægter eller beslutninger truffet på seneste generalforsamling. Vælger du at købe en andels- eller ejerlejlighed, er du automatisk en del af et økonomisk fællesskab. Det er nødvendigt, at der er skærpet fokus på fx brugen af fælles skabets økonomiske midler. Bestyrelsen er foreningens for - læn gede arm og har i samråd med administrator et stort ansvar over for den samlede forening også i forhold til brugen af midler til fx drift og vedligehold af ejendommen. For os er det naturligvis en hårfin balanceakt, der skal udføres i samarbejdet med bestyrelsen. Det kræver, at vi er fagligt kompetente, men også at vi har de rigtige holdninger, der gør, at vi kan varetage rollen som sparringspartner for bestyrelsen og samtidigt påse, at tinge ne kører efter gældende lovgivning og vedtagne rammer. Det kræver selvfølgelig også, at bestyrelsen er klædt ordentligt på til det arbejde og det ansvar, den påtager sig. Bestyrelsen skal blandt andet have et grundlæggende kendskab til vedtægterne, lovgivningen osv. Det arbejde hjælper vi gerne med. I sidste nummer af Entré fortalte vi, at vi har været aktive i de danske ejendomsadministrationsvirksomheders brancheorganisation Ejendomsforening en Danmark s Administratorsektion. Vi har med virket i arbejdet med og senest skærpelse af Etiske normer for ejendomsadministration. Det betyder blandt andet, at vi i sidste ende ikke skal udføre en ordre fra eller opgave for bestyrelsen, hvis den er i strid med landets lovgivning. Vi har rammer for håndtering af interessekonflikter, fx i forhold til leverandører, håndtering af betroede midler mv. Ligesom vi har konkrete rammer for servicemål og svartider. Dét er med til at give dig tryghed og viden om, at der er ordentlighed tilstede. Vores ønske om ordentlighed er både af hensyn til dig og af hensyn til det fællesskab, du er en del af. God læselyst og på genhør i Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør Leder 3 Det var SÅ koldt derude... 5 En ny post på budgettet 6 Skærpede etiske regler for os 9 Vores foreningers penge 10 Forældrekøb igen aktuelt 13 Klimakommissionens rapport er på gaden 14 Skal du sælge din lejlighed..? 17 Lovpligtig Energimærkning sparer på energien 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark 21 Kort nyt 22 Brevkassen 2 Entré

3 Det var SÅ koldt derude og det fik de fleste af os forbrugere til at skrue op for varmen inden døre i vinter. Derfor skal vi alle ejere, andelshavere og lejere grave dybere i lommerne, når årets varmeregning skal betales. Forsyningsselskaberne skønner en gennemsnitlig stigning på 300 til 500 kr. pr. husstand i forhold til samme periode sidste år. Erik W. Bundesen, regionsdirektør Sundt miljø i boligen Læs om godt indeklima i boligen i pjecen SUNDT MILJØ I BOLIGEN, der udgives af Dan-Ejendomme as. Du kan ringe til din faste kontaktperson eller downloade pjecen på Den kolde vinter 2009/2010 har betydet, at acontovarmebetalingen til den nye varmesæson allerede er sat op. Mange husker sikkert, at vinteren og foråret 2010 var udsædvanligt lange og kolde i forhold til de seneste år. Faktisk har vinteren været den koldeste i over 10 år januar blev målt som den koldeste måned i mere end 23 år og de fleste af os har således haft varme på både i længere tid og med mere varme i radiatorerne. Derfor kan det ikke undgås, at det større forbrug kan aflæses på varmeregningen. For rigtigt mange ejere og andelshavere og måske også for dig vil varmeregningen således være højere, end du er vant til. >> Entré

4 Graddage et sammenligningsværktøj Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe dig med at sammenligne dit energiforbrug pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normal år. Fyringssæsonen 1. september juni 2010 havde graddage mod kun graddage i samme periode året før. En stigning på 23,3%. Om din varmeregning stiger tilsvarende, afhænger dog af fx dit eget forbrug i perioderne og prisændringer fra forsyningsselskabet. Men alt andet lige er tallene en god indikator for, hvad du kan forvente, når varme regningen kommer. Bemærk, at energiforbrug til brugsvand ikke indgår, da det er uafhængigt af udetemperaturen. Gode råd Der er mange ting, du kan gøre for at styre dit varmeforbrug, fx: Lad være med at afskærme eller tildække radiatorer Sørg for, at radiatortermostaten sidder frit og ikke er tildækket af gardiner, møbler eller lignende Luk aldrig helt for radiatorer om vinteren, selv om der er rum, du ikke benytter Dug indvendigt på en termorude er tegn på, at der luftes ud for lidt Skru ned for varmen, når du lufter ud Skru ned for varmen om natten Luk solen ind i boligen, så den kan opvarme rummene. Acontoindbetalinger Hvert år beregner vi dit acontobeløb på baggrund af dit sidste årsforbrug. Det gør vi, for at du undgår at få kedelige efterregninger. Det vil sige, at alle betaler et acontobeløb til varme sammen med fællesudgifter/boligafgift. I forbindelse med den årlige varmeafregning modregnes acontobeløbet i varmeregningen. Afhængigt af det indbetalte acontobeløb og vinterens kulde kan der så være over- eller underskud. Selv om vi på alle måder prøver at tænke hele vejen rundt, er det et regnestykke med mange ubekendte, for vi ved jo ikke, hvor lang og hvor kold en vinter bliver, om energipriserne stiger eller falder osv. Men vi ved nu, at du desværre må forvente at modtage eller allerede har modtaget en ekstraregning for fyringssæsonen 2009/2010. Selv om vi på alle måder prøver at tænke hele vejen rundt, er det et regnestykke med mange ubekendte, for vi ved jo ikke, hvor lang og hvor kold en vinter bliver, om energipriserne stiger eller falder osv.. Søren Stenstrop, regionsdirektør 4 Entré

5 En ny post på budgettet Lige nu sidder bestyrelserne og er ved at udarbejde budget for I år vil der som noget nyt være moms på ejendomsadministration, hvilket du bør være opmærksom på. ikke kan gøre noget ved, da det er en afgift, der betales til staten. Afgiften kan medføre en forhøjelse af fællesudgifter/ boligafgift. Moms- og afgiftsregler er centrale emner på ejendomsområdet. Samtidig er det emner, som er i bevægelse og som ofte bliver reguleret. Som vi tidligere har orienteret om, vedtog Folketinget sidste år en ny momspakke, og en stor del af denne pakke træder i kraft ved årsskiftet. Blandt andet betyder det, at der fra 1. januar 2011 bliver pålignet moms på ejendomsadministration, hvorfor budgettet fremover vil have en post, benævnt moms af administrationshonorar eller alternativt, at der i en note vil blive gjort opmærksom på, at administrationshonoraret er pålagt moms. Foreningens udgifter til revisor og administrator falder til dels under denne kategori. Udgifterne til disse er der naturligvis indgået individuelle aftaler om. Revisors honorar er i mange år blevet pålagt moms, mens administrationshonoraret hidtil har været undtaget momspligten. Fremover skal du være opmærksom på, at foreningen skal betale 25% i moms af administrationshonoraret. Momsafgiften er en af de udgifter, som bestyrelsen Som bruger af budgettet er det væsentligt at vide, at en lang række af de udgifter, der er medtaget heri, er faste udgifter, som bestyrelsen altid skal tage med. De mest almindelige er skatter og afgifter, renter til prioritets- og banklån, forsikringer samt udgifter til serviceaftaler og abonnementer mv. Fremover skal foreningerne betale 25% i moms af administrationshonoraret. Det er en afgift, der betales til staten. Lars Carl Gruby, afdelingsdirektør Realkreditlån med 30 års løbetid Variabelt forrentede lån Kurs Rente Varighed 1. års ydelse før skat Bortset fra denne nye momspost vil budgettet generelt indeholde de samme poster som tidligere år. Som bruger af budgettet bør du sikre dig, at alle forening ens faste udgifter er medtaget heri, ligesom du bør sikre dig, at der er sat nødvendige og tilstrækkelige beløb af til vedligeholdelse og fornyelse af foreningens ejendom. Er du usikker på, hvilke beløb der bør være afsat hertil, vil du som oftest kunne finde informationer herom i ejendommens vedligeholdelsesplan, som foreningen bør have eller bør få udfærdiget. Ydelsesprocent 1. års rente før skat 1. års afdrag 1. års afdragsprocent Hovedstol F1 DKK E 102,44 1,59% ,63% ,52% F5 DKK E 98,47 2,40% ,13% ,20% Fastforrentede lån Kontantlån 4 % E 98,33 4,14% 5, ,38% ,72% Forudsætninger Beregningsdata er opdateret (14:12). Alle beregninger er foretaget ud fra kursværdi på , 4 årlige terminer, skattesats på 0% og bidragssats 0,55%. Alle beregninger er foretaget uden omkostninger, dog indgår kursskæring. Varigheder er beregnet pr For Tilpasningslån vises varigheden for den obligation med længst løbetid. Entré

6 Vil du være med til at udvikle et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber? så søger Andelsboligafdelingen i Dan-Ejendomme as, København, erfarne ejendomsadministratorer. JOBBET Du får ansvar for alle de traditionelle opgaver i forbindelse med administration af din egen ejendomsportefølje, fx: Budgetlægning, bogføring, regnskab, koordination med revisor, forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, kontakt til ejendomsmæglere, varetagelse af overdragelser, lejeforhold mv. Foruden en del ekstern kundekontakt med bestyrelser, andelshavere og lejere, får du også en bred, intern kontakt med andre administratorer, teknikere, viceværter m.fl. Der er tale om et meget selvstændigt og afvekslende job. RAMMERNE I Dan-Ejendomme as har vi som ambition, at vi vil være markedsførende inden for blandt andet administration af andelsbolig- og ejerforeninger. For at nå dette mål er fornyelse og udvikling nødvendig. Derfor har vi fokus på løbende at optimere vores systemer til videndeling, it-værktøjer, processer og produktsammensætning. Vi arbejder til stadighed med at optimere vores organisation, så den bedst muligt understøtter, at vi leverer de bedste og mest målrettede ydelser til vores kunder. I Andelsboligafdelingen er vi kommet langt på vejen til at nå målet, men vi mangler dig i vores dygtige team af administratorer. Du har en fleksibel indstilling til dit arbejde og har gode samarbejdsevner. Du har lyst til at arbejde tæt sammen med kollegerne i et tempofyldt og humoristisk miljø, hvor vi deles om opgaverne og løbende tilpasser fordelingen af ansvarsområder ud fra kvalifikationer, interesser og behov. KVALIFIKATIONER Det er helt afgørende, at du er fagligt velfunderet. Det vil sige, at din viden og erfaring er omfattende, og opnået gennem flere års arbejde som ejendomsadministrator af andelsboligforeninger. Din erfaring har lært dig vigtigheden af høj etik og kvalitet i det arbejde, du udfører, ligesom du trives med at have mange opgaver, der alle kræver din fulde opmærksomhed. Du forstår at prioritere og afslutte dine opgaver, samtidigt med at du er god til at se det store billede. Du er udadvendt og imødekommende. Det falder dig let at kommunikere tydeligt, og du forstår at se tingene med kundens øjne. Endelig er du en erfaren bruger af MS Officepakken især Excel, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Unik Bolig 4. Ansøgning Vi afholder samtaler løbende, så skynd dig at sende din ansøgning og CV til: mrk. Ejendomsadministrator andelsboligforeninger. Der er tale om en fuldtidsstilling med arbejdssted i Valby. I 2012 flytter vi til nye lokaler lige ved en af landets mest benyttede stationer; Flintholm Station. Du kan regne med at høre fra os senest 1 uge efter, at du har sendt din ansøgning. Tiltrædelse Efter aftale, men gerne hurtigst muligt. Betyder din ansættelse, at du skal flytte fra Jylland eller Fyn til København, så hjælper vi dig naturligvis med at finde et sted at bo. Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe/skrive til afdelingsdirektør Lars Carl Gruby, tlf / Du kan også læse mere om os på Vi glæder os til at høre fra dig. Dan-Ejendomme as er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber. Selskabet administrerer på vegne af investorer, boligforeninger, ejer- og andelsboligforeninger mv. cirka ejendomme med i alt lejemål i Danmark. Dan-Ejendomme as er en totalleverandør, der tilbyder administration og drift af bolig- og erhvervsejendomme, forretningsføreraftaler, bygherrerådgivning, byggeadministration, drift og vedligehold, udlejning af boliglejemål, energiledelse mv. Endvidere tilbyder selskabet via varemærket JKE Estate Agents udlejning af erhvervslejemål samt salg og vurdering af erhvervsejendomme, ligesom Dan-Ejendomme as via Andelsboligmæglerne formidler andelsboliger. Selskabet har kontorer i Hellerup (hovedsæde), Valby, Aalborg, Århus og Kolding. Dan-Ejendomme as består af det 100%-ejede Kuben Ejendomsadministration A/S. Endvidere består selskabet af det 40%-ejede UngesBoligService.dk I/S, det 25%-ejede associerede selskab OPP Vildbjerg Skole A/S, det 33%-ejede selskab OPP Hobro Tinglysningsret A/S samt det 33%-ejede associerede selskab OPP Ørstedskolen A/S. Dan-Ejendomme as er et 100%-ejet datterselskab af det børsnoterede Dan-Ejendomme Holding as, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.... en del af Dan-Ejendomme as Hellerup Valby Aalborg Århus Kolding

7 Lars Carl Gruby, afdelingsdirektør Skærpede etiske regler for os Ejendomsforeningen Danmark, der er brancheforening for ejendomsejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, har siden 1. januar 2007 reguleret sine medlemmers adfærd gennem et sæt etiske normer for ejendomsadministration. I foråret 2010 besluttede foreningen at skærpe normerne. De etiske regler supplerer lovgivningen og er udtryk for branchens egne værdisæt eller rammer for, hvordan man driver forretning på et anstændigt og ordentligt grundlag i forhold til kunder, lejere, offentlige institutioner og andre, man kommer i berøring med under udøvelse af sin forretning. De etiske normer regulerer en række væsentlige områder, herunder er der fastsat regler om obligatorisk ansvarsforsikring, forbud mod diskrimination, loyal oplysningsforpligtelse i forhold til kunder og offentlige myndigheder, krav om adskillelse af kundens midler fra administrators midler, forbud mod interessekonflikter samt generelle krav til åben hed og gennemsigtighed i forvaltning af kundernes ejendomme. Skærpede krav til medlemmerne I foråret 2010 trådte nye regler i kraft, som blandt andet medfører skærpede krav til professionelle ejendomsadministratorer, der ønsker at blive medlem af foreningen, ligesom de nye regler også forpligter medlemmerne stærkere end tidligere. I korte træk består de væsentligste ændringer i skærpede krav til medlemskab, krav om obligatorisk efteruddan- nelse af medarbejderne samt nye krav til implementering og synliggørelse af de etiske normer på alle niveauer i virksomheden. Derudover skal virksomheden afgive årlige ledelseserklæringer om dens efterlevelse af de etiske normer. For at understrege vigtigheden heraf er der knyttet skrappe sanktioner til medlemmers manglende afgivelse eller afgivelse af fejlagtige erklæringer, idet overtrædelse af reglerne kan medføre eksklusion af Ejendomsforeningen Danmark. Etiske normer i praksis Som medlem af Ejendomsforeningen Danmark støtter og respekterer vi det etiske normsæt, som gælder for foreningens medlemmer. Vi er særdeles aktive i erhvervsorganisationen og har bidraget aktivt både ved indførelsen af de etiske normer i 2007 og i den proces, der har ført til de nye, reviderede regler. I Dan-Ejendomme as / Kuben Ejendomsadministration A/S implementerer vi de etiske normer i alle nye kundeaftaler og i alle bestående og nye ansættelsesaftaler med vores medarbejdere. Senest har vi i august 2010 skriftligt orienteret samtlige medarbejdere om de nye, skærpede etiske regler. De nye etiske regler indeholder følgende væsentlige tilføjelser til det oprindelige regelsæt: Medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark skal hvert år afgive en ledelseserklæring, hvori ledelsen skriver under på, at: kundens midler holdes adskilt fra administrators egne midler administrator har en kautions- og ansvarsforsikring administrators ledelse opfylder, synliggør og gør medarbejderne opmærksomme på de etiske normer i det daglige arbejde alle medarbejdere i virksomheden efteruddannes løbende. Der stilles krav om, at alle medarbejdere modtager mindst 24 lektioner à 45 minutter inden for en periode på tre år. Så der er fokus på normerne, når nye kunder bydes velkommen, og når nye medarbejdere tiltræder. Ledelsen er pålagt løbende at orientere om reglernes betydning for medarbejderne og om de krav, der stilles til det faglige og professionelle niveau i de ydelser, vi leverer til vores kunder. Blandt andet derfor har vi oprettet et særligt kursus om etik på Dan-Ejendomme Akademiet. Akademiet er Dan-Ejendomme as' interne kursusvirksomhed, som varetager en stor del af vores medarbejderes obligatoriske efteruddannelse. Vi ser de etiske normer og medlemmernes efterlevelse heraf som en naturlig udvikling for en branche, der løbende professionaliseres fagligt og kommercielt. Og naturligvis som en ekstra tryghed for vores kunder. Medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark Reglerne indeholder simple og praktisk anvendelige retningslinjer for indbringelse og behandling af klager over administratorer, der er medlemmer af Ejendomsforeningen Dan - mark: Skal i forhold til omverdenen synliggøre sin tilknytning til erhvervsorganisationen. Synliggørelse kan ske gennem henvisninger i s, kundemagasiner, informations materiale, på hjemmesider, visitkort mv. Hvilke virkemidler, den enkelte administrator benytter for at synliggøre sin tilknytning til erhvervsorganisationen, er valgfrit. Skal blandt andet orientere, informere og vejlede ejer- og andelsbolighavere samt lejere om deres rettigheder og pligter. Må ikke påtage sig en opgave for en kunde, hvis der er begrundet mistanke om, at kunden vil misbruge medlemmets bistand til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, fx til hvidvaskning af penge. Entré

8 TIL SALG Tættere på virkeligheden Vi tror på, at de bedste løsninger skabes gennem stærke personlige relationer, oprigtig interesse og et drive efter altid at levere det, der er bedre end godt. Det er vores virkelighed og det, der gør vores mennesker til ægte udviklere og sande problemknusere. kpmg.dk andelsboligm glerne 100% fokus på andelsboliger Kort rente er bedre på lang sigt I løbet af de seneste år er renten faldet ganske betragteligt, særligt den korte rente. Det har i en periode betydet, at mange har foretrukket et 1-årigt rentetilpasningslån. Hen over sommeren og ind i efteråret tog den lange rente endnu et dyk og nærmede sig det meget lave niveau fra Det har betydet, at flere og flere har søgt over i fastforrentede lån eller rentetilpasningslån med længere fastrenteperiode, som kan fås for en relativt begrænset ekstrabetaling. Renteudvikling Lang rente Kort rente Pengepolitisk rente Hvad koster det at låne aktuelt?* Lånerente Lånerente Ydelse pr. måned Annualiseret Ialt før skat I alt efter skat F1 1,42% 1,42% F3 2,03% 2,03% F5 2,54% 2,54% Obl.lån 4,00% 4,00% Anm: Beregningerne er inkl. omkostninger og bidrag. Kurser pr. 24. september 2010 * 1 million kroner med afdrag Hvad kostede det at låne 2. januar 2005 Lånerente Ydelse pr. måned Ialt før skat I alt efter skat F1 2,40% F3 2,77% F5 3,14% Obl.lån 4,00% Anm. beregningerne er inkl. omkostninger og bidrag. Forskel efter skat Kr. pr. måned F1-111 F3-71 F5-46 Obl.lån 19 8 Entré

9 Vores foreningers penge Vi har den ambition, at vi ønsker at skabe de bedste vilkår for alle vores ejer- og andelsboligforeningskunder. Derfor har vi netop gennemført et udbud af bankforretninger med henblik på at skaffe vores foreningskunder bedre bankvilkår. Thomas Vester, regnskabschef Som en naturlig del af vores opgave som foreningens administrator bistår vi løbende vores kunder med at sikre de mest attraktive priser og vilkår. Det gælder på næsten alle områder, herunder også i valg af pengeinstitut. Kan din forening ikke vente, er der også mulighed for at ringe eller maile til jeres faste kontaktperson for at høre, om jeres forening kan opnå nogle mere attraktive vilkår end i dag. Uanset hvilket pengeinstitut I vælger, kan Dan-Ejendomme as / Kuben Ejendomsadministration A/S håndtere jeres forening. Valget er op til jer. Den enkelte forening kan naturligvis frit vælge, hvilket pengeinstitut, den ønsker at benytte. Det hverken kan eller vil vi blande os i. Men en af fordelene for de foreninger, der er kunde hos Dan-Ejendomme as / Kuben Ejendomsadministration A/S, er, at vi forsøger at pulje opgaver og udnytte de synergier, som vores volumen giver. Til fordel for vores kunder. Udbud af bankforretninger Tidligere på året igangsatte vi derfor arbejdet med at finde en vifte af pengeinstitutter, der kan løfte opgaven, og som kan tilbyde vores kunder attraktive bankvilkår. Udbuddet omfattede en lang række lokale, regionale og landsdækkende pengeinstitutter. Baseret på vilkår fx online løsninger og ikke mindst prisniveauer fandt vi ud af, at de fire pengeinstitutter, hvor vores kunder kan opnå de mest attraktive priser og vilkår er (i uprioriteret rækkefølge) Danske Bank, Nordea, Nykredit Bank og Sydbank. Vi har allerede præsenteret tilbuddene for en lang række foreningsbestyrelser, og vi håber, at vi i løbet af de kommende seks måneder kan nå rundt til alle. Vil du vide mere København: Lars Carl Gruby, afdelingsdirektør, tlf / Per Holm, afdelingsdirektør, tlf / Thomas Vester, regnskabschef, tlf / Aalborg: Søren Stenstrop, regionsdirektør, tlf / Århus: Erik W. Bundesen, regionsdirektør, tlf / Kolding: Jesper Madsen, afdelingsleder, tlf / Entré

10 I en stor del af de ejerforeninger, vi administrerer, er en del af lejlighederne de såkaldte forældrekøb. Det vil sige ejerlejligheder, som forældre har købt med henblik på udlejning til deres børn. Disse forældrekøb er igen blevet meget aktuelle, og vi har bedt Jens Chr. Obel, skattekonsulent hos KPMG om at uddybe emnet både i relation til de skattemæssige forhold og de øvrige områder, der er relevante for såvel ejere som ejerforeningen. 10 Entré

11 Jens Chr. Obel, skattekonsulent, KPMG Forældrekøb igen aktuelt Oven på en periode med faldende priser på såvel ejerboliger som andelsboliger, synes der igen at være en stigende tendens for forældres køb af en studiebolig til deres børn. Indtil midten af 2008, hvor priserne på boliger toppede, var mange af den opfattelse, at køb af en studiebolig var en sikker investering, som endda var begunstiget af et skattemæssigt regelsæt, og mulighed for en økonomisk gevinst ved salget, som til dels kunne deles med barnet uden skatter og afgifter. Siden har mange måttet erkende, at man også risikerer at tabe penge på investeringen, og mange forældre sidder i dag med dyrt anskaffede studieboliger, som vil udløse tab, hvis de sælges. Skat og forældrelejligheder i forhold til anden lovgivning Uden at fordybe sig i skattereglerne er det vigtigt indledningsvist at slå fast, at der ikke findes et særligt skattemæssigt regelsæt, som regulerer køb af forældrelejligheder og efterfølgende udlejning til sit barn. Skattereglerne har heller ingen sammenhæng med de lejeretlige regler eller lov om andelsboliger og de øvrige regelsæt, som gælder for ejerlejligheder og andelsboliger. Skattemæssigt skal forældrene og barnet således behandles som alle mulige andre, der indgår i et udlejer-/lejeforhold, uanset om det er med en nærtstående part eller mellem uafhængige parter. Kort fortalt etablerer forældrene ved anskaffelsen af en forældrelejlighed en selvstændig virksomhed med alt, hvad dette indebærer. Momsregistrering er dog som regel ikke nødvendig. Ved opgørelsen af det skattemæssige resultat i forbindelse med udlejningen kan såvel kapitalafkastordningen som virksomhedsskatteordningen anvendes, og anvendelse af disse regler kan indeholde skattemæssige fordele. Renteudgifter ved udlejningen kan således fratrækkes i den personlige indkomst skatteværdi op til 52%, hvis et af de nævnte regelsæt anvendes, hvilket ikke er tilfældet for andre private renteudgifter, der kun har en skatteværdi på op til 32%. Dog skal man være opmærksom på, at køb af en andelsbolig til udlejning, ikke berettiger til at anvende de særlige rentefradragsregler, disse gælder alene for almindelige ejerlejligheder. >> Entré

12 Endvidere er der særlige skattemæssige regler i forbindelse med forbedringer og vedligeholdelse af lejligheden, som skal iagttages. Endelig skal det sikres, at den aftalte husleje mellem forældre og barn afspejler markedsniveauet. Lejen kan godt ligge i den nedre ende af skalaen, men der må ikke være et åbenbart misforhold mellem den aftalte husleje og det lejede/investeringen. Ved fastlæggelse af huslejen kan lejen for tilsvarende lejligheder i området anvendes som rettesnor. Fremleje og genudlejning af forældrelejligheder En ejerforening bør i vedtægter eller lignende forholde sig til, hvordan en bolig skal/kan udlejes i det tilfælde, hvor barnet fraflytter lejligheden, og hvor forældrene ønsker at beholde lejligheden. Eventuelt til senere eget brug. Følgende situationer bør beskrives: Må forældrene leje lejligheden ud til 3. mand, og skal lejeperioden være tidsbegrænset? Må lejligheden bebos af flere end barnet/børn til forældrene? Det vil sige må lejligheden anvendes som boligfællesskab for to eller flere lejere? Må barnet fremleje lejligheden til 3. mand i en periode, hvor barnet ikke selv bebor lejligheden, fx ved længerevarende studieophold i udlandet eller udlandsrejse? Der kan være andre scenarier, som det kan være hensigtsmæssigt at forholde sig til i ejerforeningen. Men som ved den almindelige udlejning mellem forældre og barn er der i forhold til de skattemæssige regler ikke begrænsninger i ejerens muligheder for udlejning til hvem, man måtte ønske. Forældrelejligheder i ejerforeningen eller ikke? Står man som ejerforening i den situation, at en eller flere lejligheder i foreningen er til salg, og der samtidig er en lang liggetid, vil det være nærliggende at overveje, om tilladelse til salg af lejligheder som forældrekøb skal gives, hvis foreningen ikke allerede har indført regler herom. Afgørende for om forældrelejligheder skal tillades eller ikke, bør efter vores opfattelse dog ikke være båret af skattemæssige regler og eventuelle køberes mulighed for at stille en billig studiebolig til rådighed for sit barn, men snarere om det i ejerforeningen både på langt og kort sigt vil være foreneligt med ejerforeningens ønsker om beboersammensætning mv. Hvad kan vi gøre for din økonomi? Få et økonomitjek i Sydbank Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, så du får mere ud af dine penge? Hvis du vil spare penge på alt det daglige? Eller for at få din økonomi til at hænge bedre sammen? I Sydbank får du en personlig rådgiver, som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din økonomi. Og vi har også et til dig: Hvad kan vi gøre for dig? Ring til os på og book et økonomitjek

13 Klimakommissionens rapport er på gaden Den 28. september 2010 afleverede Klimakommissionen sin sammenfattende rapport Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler til regeringen. Helene Tjellesen, marketing- og kommunikationskonsulent Klimakommissionen blev nedsat i marts 2008 og har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan regeringens vision om et Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer kan virkeliggøres. Sammenfald Rapporten som underbygges af en dokumentationsdel og baggrundsrapporter har været længe ventet også i ejendomsbranchen. I Dan-Ejendomme as / Kuben Ejendomsadministration A/S har vi blandt andet hæftet os ved tre områder, hvor vi ser sammenfald med den klima- og miljøpolitik, vi formulerede i Vores to ambitiøse målsætninger, som vi i samarbejde med vores kunder skal realisere: CO 2 -udledningen på en del af de godt ejendomme, vi administrerer, skal reduceres med 40% inden udgangen af Ejendomme, der i dag er i energiklasse D eller lavere, skal løftes mindst én energiklasse inden udgangen af Indgåelsen af klimapartnerskabsaftalen med DONG Energy, som tidligere i år blev etableret på baggrund af vores kunders ønske om at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og fx anvende vindmølleproduceret strøm. Stort medansvar Vi har bedt Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør i Dan-Ejendomme as, kommenterer på rapporten: For os, der arbejder professionelt med ejendomme, gælder, at vi må tage et særligt stort medansvar for at nå de samfundsmæssige ambitioner om en reduktion af CO 2 -udledningen. Cirka 40% af energiforbruget i dag er relateret til bygninger. Derfor er det helt afgørende at tænke energioptimering og forbedringer ind i relation til den eksisterende bygningsmasse. Claus Møller Rasmussen bemærker, at netop eksisterende bygninger er et oplagt indsatsområde, hvad også Klimakommissionen påpeger i rapporten, fx via bedre isolering, bedre vinduer og ventilation med varmegenvinding kan energiforbruget reduceres væsentligt. Lovgivningen skal følge med Klimakommissionen foreslår, at alle bygningsejere offentlige som private herunder professionelle udlejere samt ejer- og andelsbolighavere årligt indbetaler et beløb til en energiopsparing, der knyttes til den enkelte bygning. Det indbetalte beløb kan anvendes til certificeret konsulentbistand i forbindelse med energirenovering og efterfølgende som tilskud til gennemførelsen af renoveringen. Endvidere slår rapporten fast, at der er en række barrierer, som gør, at tilsyneladende økonomisk attraktive tiltag for energirenovering/effektivisering ikke umiddelbart realiseres. Hertil siger Claus Møller Rasmussen afsluttende: Vi har tidligere påpeget, at lovgivningen skal følge med, og at der bør skabes ændrede økonomiske betingelser samt flere intensiverede initiativer, som kan medvirke til at realisere energieffektiviseringen til gavn for klimaet og miljøet. Tilsyneladende er der politisk opbakning både fra regering og opposition til at lovgivningen ændres. Men nu må vi se, hvad det nye folketingsår bringer. Ekstra information Du kan downloade hele rapporten på Entré

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere