VS 30 Vandtætningsmembran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VS 30 Vandtætningsmembran"

Transkript

1 VS 30 Vandtætningsmembran øjfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring - når der bygges på kvalitet!

2 Brugsanvisning Underlag IP VS 30 kan bl.a. benyttes på beton, puds, letklinkerbeton, afretningslag, porebeton, gulvkrydsfiner, gipspuds, gipsgulve, kalciumsilikatplader og diverse godkendte vådrumsplader af gips, fibergips, cement, polystyren mm. I forbindelse med vådrum skal konstruktionen være godkendt iht. gældende regler. Forbehandling Underlaget skal være afbundet, støvfrit, fast, tørt og fri for skillemidler. ax. fugtindhold 8%. Cement, puds, letklinkerbeton, afretningslag, gipspuds, gipsgulve, porebeton og andre uorganiske materialer primes med IP Primer 54, fortyndet 1 del primer og 10 dele vand. Gulvkrydsfinér, kalciumsilikatplader og diverse godkendte vådrumsplader primes med IP Primer 54 ufortyndet. På ydervægge af let konstruktion skal dampspærren erstattes af en primning med IP VS 20 (160 g/m 2 ). Samlinger mellem gulv og væg, væg og væg, omkring rørgennemføringer samt gulvafløb armeres med IP Armeringsvæv der fastklæbes med IP VS 30. Alternativ kan der benyttes IP Selvklæbende Tætningsbånd i samlinger, IP Indvendig/Udvendig jørnevæv, IP Selvklæbende Tætningsark ved gulvafløb samt IP Rørmanchet ved rørgennemføringer. I fugtig zone skal der primes med IP Primer 54. Gulvafløb Gulvafløb skal være godkendte til smøremembraner på de respektive underlag og leverandørens anvisninger skal følges. Brugsanvisning Når primeren er tør påføres IP VS 30 med pensel, rulle eller spartel på samtlige flader ad 2 omgange. Tørretid på første lag er ca. 1-2 timer (v. 20 C). Tørretid for andet lag ca timer (v. 20 C). Tørretiden er afhængig af temperatur og luftfugtighed. Arbejdstemperaturen skal være min. 10 C. Under arbejdet må IP VS 30 ikke udsættes for kraftig varme eller træk. Større lagtykkelser end 2 mm kan medføre risiko for revnedannelser. I de områder hvor der kræves en lagtykkelse på min. 1 mm, er forbruget 1,73 kg/mm 2. Dette er gældende iht. gældende bygningsreglement, SBI anvisninger mm. I de områder hvor der kun kræves et vandtæt lag, skal lagtykkelsen være min. 0,58 mm ved et forbrug på 1 kg/m 2. Ved radonsikring skal der min. påføres 1,5 kg/m 2 plus VS 20. Se brochuren omkring radonsikring for nærmere information. Arbejdsgang 1. Støvsugning 3. Påklæbning af væv Rengøring Værktøj og hænder vaskes bedst af med varmt vand inden produktet er tørt. Tørt materiale fjernes mekanisk eller med et opløsningsmiddel. 2. Primning 4. Påføring af membran

3 Regler for vandtætning Regler I henhold til gældende regler og anvisninger i Bygningsreglementet, By&Byg og SBI, skal følgende krav opfyldes: Vådrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med gulvafløb skal opfylde følgende krav: 1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. 2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte. 3) Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet. 4) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb. 5) I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. 6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem. samt Vægge af murværk eller letbeton er vandsugende, og de bør derfor altid forsynes med en vandtætningsmembran i vådzonen, fx i og omkring bruseniche og omkring badekar. Dvs. at på skeletvægge samt gulv- og vægkonsktruktioner af træ eller andre organiske materialer, samt murværk og letbeton, skal der i belastningsklasse, og påføres en membran med en lagtykkelse på minimum 1 mm. Dette er et nationalt krav. På uorganiske materialer, så som beton, puds mm., skal konstruktionen i belastningklasse være vandtæt iht. BR og SBI. I belastningsklasse og skal konstruktionen være påført en membran med en lagtykkelse på minimum 1 mm. Vådrummet deles op som følger: vor der skal udføres vandtætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i vådrummets vådzone, kan der udføres effektiv godkendt vandtætning med IP VS30 Vandtætningsmembran på både gulv og væg. Klasse (av): Vådrum med lav vand- og fugtbelastning, dvs. få daglige bade og god udluftning efter brug. av vand- og fugtbelastning findes fx i vådrum i enfamiliehuse, sommerhuse til eget brug og bygninger med begrænset anvendelse. Klasse (iddel): Vådrum med middel vand- og fugtbelastning, dvs. flere daglige bade og/eller mangelfuld udluftning. iddel vand- og fugtbelastning findes fx ofte i tætlave boliger, etageboliger, hoteller, sommerhuse til udlejning og baderum til mindre arbejdspladser. Klasse (øj): Vådrum med høj vand- og fugtbelastning, eller hvor der er større mekaniske belastninger af vådrummets overflader og konstruktioner end normalt i boliger, fx mange daglige bade, perioder med vand på gulvet, direkte påsprøjtning af vand på overflader eller brug af rulleborde og mobile maskiner. øj vand- og fugtbelastning findes fx i fælles baderum i sportshaller, restaurationskøkkener, storkøkkener, produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, indendørs pool-område i enfamiliehuse og sommerhuse. Forbrug På underlag hvor der kræves 1 mm lagtykkelse er forbruget 1,73 kg/m 2. I belastningsklasse for uorganiske underlag, er der iht. SBI 252 mulighed for en lagtykkekse på 0,58 mm med et forbrug på 1 kg/m 2. Figur 1 * Bruseniche kontra fugtig zone Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR 95 og for at få operationelle regler er der indført begreberne "vådzone" og "fugtig zone". /fugtig zone inddelingen sker for præcist at kunne opdele vådrummet og dermed fastlægge valg af konstruktioner og vandtætningssystem. Ca. 0,8 m Afstand < 1,3 m Bruseområdet eller brusenichen er området omkring bruseren. Det er typisk afgrænset af vægge, brusevinger, badeforhæng eller bruserdøre. Er rummet smallere end 1,3 m, som vist på figuren, er modstående væg en del af bruseområdet, og alle vægge i rummet regnes som vådzone. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 19

4 kontra fugtig zone Figur 2 * Figur 3 * Bredde mindst 250 øjde mindst 1800 indst 100 indst 100 og fugtig zone i vådrum med bruseniche. n omfatter hele gulvet, de nederste 100 mm af væggene og væggene omkring brusenichen indtil mm fra dens afgrænsning. n på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal lofthøjde, dvs. 2,3 m, dog betragtes som fugtig zone. Vand fra gulvet skal afledes til gulvafløb, dvs. gulvet skal have fald mod afløb. Området, som er afgrænset af den prikkede linje, viser, hvor der skal være fald på gulvet, og hvor der ikke må være rørgennemføringer. Området går mm ud fra brusenichens afgrænsning. Da der ikke må være lunker eller bagfald på gulvet, anbefales det at udføre gulvet med et lille fald mod afløbet overalt. Gulvbelægninger eller vandtætte membraner i gulve skal slutte vandtæt til gulvafløb. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 20 Figur 4 * og fugtig zone i vådrum med fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring bruseniche. Skærmvægge kan også udføres som døre, forudsat at dørene går helt til gulv og slutter tæt til den væg, hvorpå de er ophængt. n omfatter hele gulvet, de nederste 100 mm af væggene og væggene inden for skærmvæggene. n på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal lofthøjde, dvs. 2,3 m, dog betragtes som fugtig zone. Er gulvet i brusenichen afgrænset fra det øvrige gulv, fx forsænket, kan der føres rør gennem gulvet helt op til skærmvæggenes yderside. Da der ikke må være lunker eller bagfald på gulvet, anbefales det at udføre gulvet med et lille fald mod afløbet overalt. Opkanter som afgrænsning bør så vidt muligt undgås og må i givet fald ikke være over 25 mm høje. Anvendes der opkanter, vil det være nødvendigt med et ekstra afløb uden for brusenichen for at opfylde kravet om vandafledning fra gulvet. Gulvbelægninger eller vandtætte membraner i gulve skal slutte vandtæt til gulvafløb. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 21 Figur 5 *, der går til gulv indst indst 100 indst 100 og fugtig zone i vådrum med badekar i hjørnet. n omfatter hele gulvet, de nederste 100 mm af væggene og væggene indtil mm fra badekarret. n på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal lofthøjde, dvs. 2,3 m, dog betragtes som fugtig zone. Der må ikke være rørgennemføringer nærmere end mm fra karret - markeret med den prikkede linje. På gulv- og vægkonstruktioner, som kræver vandtætning, skal det vandtætte lag være gennemgående og må ikke afbrydes eller udelades ved badekar og fast inventar. Eksempelvis skal vådrumsmembran inklusive fliser føres ind under og ned bag badekarret. Gulvbelægninger eller vandtætte membraner i gulve skal slutte vandtæt til gulvafløb. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 21 og fugtig zone i vådrum med badekar omgivet af fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring badekarret. er regnes kun væggene inden for skærmvæggene som vådzone, og der kan føres rør gennem gulvet helt op til skærmvæggenes yderside. På gulv- og vægkonstruktioner, som kræver vandtætning, skal det vandtætte lag være gennemgående og må ikke afbrydes eller udelades ved badekar og fast inventar. Eksempelvis skal vådrumsmembran inklusive fliser føres ind under og ned bag badekarret. Gulvbelægninger eller vandtætte membraner i gulve skal slutte vandtæt til gulvafløb. I særligt høje rum kan området over normal lofthøjde, dvs. 2,3 m, betragtes som fugtig zone. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 22

5 1600 kontra fugtig zone Figur 6 * Figur 7 * Valgfri vægbeklædning indst 100 indst 100 Væg ved håndvask medregnes kun til vådzone, hvis der er armatur med bruser på håndvasken. n går da fra gulv til mm over håndvasken og mm ud til begge sider. Er der bruser, skal der etableres gulvafløb, og gulvet skal have fald mod afløbet i området afgrænset af den prikkede linje. Rørgennemføringer i gulv må ikke udføres nærmere end mm fra gulvafløb. Såfremt bruser på håndvask er eneste bruser i vådrummet, gælder reglerne for brusenicher, se figur 2 og figur 3. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 22 Bryggers, wc-rum og vaskerum med gulvafløb betragtes som vådrum, men der er normalt kun vandpåvirkning på gulvet (inkl. de nederste 100 mm af væggene), der regnes som vådzone. Vand fra gulvet skal afledes til gulvafløb, dvs. gulvet skal have fald mod afløb. Faldet kan indskrænkes til de nærmeste mm fra afløbet, og det resterende gulv kan udføres vandret. Da der ikke må være lunker eller bagfald på gulvet, anbefales det at udføre gulvet med et lille fald mod afløbet overalt. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 23 Figur 8 * Figur 9 * 1600 Eksempel på et lille vådrum, dvs. mindre end 3,25 m 2 eller med en bredde på 1,3 m eller derunder, hvor vådzonen omfatter hele rummet. I eksemplet er vist et rum på ca. 1,6 x 1,6 m. I sådanne rum kan brusepladsen ikke afskærmes effektivt, og den bør derfor placeres længst muligt væk fra dør og evt. vindue, fx i hjørnet mellem wc og håndvask som vist. I små rum bør døren være udadgående for at sikre, at den kan åbnes, også når rummet anvendes af personer, der kræver bistand. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 23 Vinkelformet vådrum, hvor bruser er placeret i den niche, som naturligt fremkommer i rummet. Er rummet større end 3,25 m 2, hører væggen med wc et til fugtig zone, idet der ikke er risiko for, at der sprøjter vand på den under badning. Væggen med vinduet vil normalt også høre til fugtig zone. Om væggen hører til fugtig zone afhænger af afstanden mellem vinduesvæggen og den modstående væg i brusenichen. vis afstanden er over 1,3 m, er vinduesvæggen fugtig zone, hvis den er mindre end 1,3 m, er den vådzone. * Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 24

6 Vægkonstruktion Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 88 og 89 Vægge i vådzone. Kombinationer af vægopbygning og vandtætningssystem. Der er for hver kombination angivet, i hvilken belastningsklasse en given kombination kan benyttes, fx kan en skeletvæg med gipsplader og PVC-beklædning anvendes i belastningsklasse og. Kombinationer med grøn og gul farvemarkering kan anvendes, gul dog kun under nærmere angivne betingelser. Vandtætning Vægkonstruktion Beton in situ Beton/letbetonelementer/blokke Tegl etc. Skeletvæg med vandtætte plader 5) Skeletvæg med kalciumsilikatplader Skeletvæg med cementbaserede plader Skeletvæg med vådrumsgipsplader Skeletvæg med fibergipsplader Skeletvæg med krydsfiner/spånplader Skeletvæg med laminatplader 6) Skeletvæg med bræddebeklædning Slaggepladevæg, onierskillevæg Bræddeskillevæg, Bindingsværksvæg K-godkendte flisesystemer med membran Pvc indst 0,20 mm PEfolie eller 1 mm vådrumsmembran som underlag for pladebeklædning eller brædder Ingen, dvs. en vandafvisende overflade af flisebeklædning/malebehandling eller lignende 2) Flisesystem uden membran/malebehandling. Kravene for at opnå K-godkendelse skal være opfyldt og kunne dokumenteres 1) 3) 3) 3) 3) 4) 3) 3) Vægkonstruktioner under dobbeltstregen findes ofte ved renoveringsopgaver. De kan ikke umiddelbart anvendes i vådzone ved etablering af nye badeværelser. 1) Kolonnen gælder for flisesystemer uden membran. 2) Vægge af tegl og letbeton kan ved opfugtning transportere fugt til tilstødende rum. Kolonnen gælder for beklædning af fliser opsat i almindelig fliseklæber, som yder mindre sikkerhed mod vandgennemtrængning end løsninger, hvor der er anvendt et vandtætningssystem. Derfor bør væggene vandtætnes, inden fliserne opsættes. 3) Fliser kan anvendes. alebehandling på uorganisk underlag bør så vidt muligt undgås eller i hvert fald kun benyttes i belastningsklasse fordi malebehandling i vådzone indebærer et stort vedligeholdelsesbehov, der stiger med belastningen. 4) Det er mht. vandtæthed muligt at udføre PVC-beklædning på pudsede teglvægge, men det er vanskeligt/umuligt at udføre æstetisk tilfredsstillende, fordi alle ujævnheder bliver synlige gennem belægningen. 5) Ved vandtætte plader forstås K-godkendte plader, som er forsynet med en overflade eller belægning, der gør dem vandtætte i sig selv, fx en plastbelægning. De skal herudover forsynes med en vandtæt belægning eller opsættes på et vandtæt underlag. 6) aminatplader omfatter både massive laminatplader og laminatbeklædte plader. Vægge i fugtig zone. Kombinationer af vægopbygning og vandtætningssystem. Der er for hver kombination angivet, i hvilken belastningsklasse en given kombination kan benyttes, fx kan en skeletvæg med gipsplader og PVC-beklædning anvendes i belastningsklasse og. Kombinationer med grøn og gul farvemarkering kan anvendes, gul dog kun under nærmere angivne betingelser. Vandtætning Vægkonstruktion K-godkendte flisesystemer med membran Pvc indst 0,20 mm PEfolie eller 1 mm vådrumsmembran som underlag for pladebeklædning eller brædder Beton in situ Beton/letbetonelementer/blokke Tegl etc. Skeletvæg med vandtætte plader 2) Skeletvæg med kalciumsilikatplader Skeletvæg med cementbaserede plader Skeletvæg med vådrumsgipsplader Skeletvæg med fibergipsplader Skeletvæg med krydsfiner/spånplader Skeletvæg med laminatplader 3) Skeletvæg med bræddebeklædning Slaggepladevæg, onierskillevæg Bræddeskillevæg, Bindingsværksvæg Ingen, dvs. en vandafvisende overflade af flisebeklædning/malebehandling eller lignende 2) Vægkonstruktioner under dobbeltstregen anvendes ofte ved renoveringsopgaver. Alle vægtyper bør som minimum gøres plane og påmonteres plader, inden der opsættes fliser eller PVC-beklædning. Alternativt kan der opføres en forsatsvæg foran den gamle væg. Bræddeskillevægge og bindingsværksvægge må kun benyttes, hvis de forsynes med en pladebeklædning, som efterfølgende vandtætnes. 1) Kolonnen gælder for flisesystemer uden membran. 2) Ved vandtætte plader forstås K-godkendte plader, som er forsynet med en overflade eller belægning, der gør dem vandtætte i sig selv, fx en plastbelægning. 3) aminatplader omfatter både massive laminatplader og laminatbeklædte plader. 4) Vedhæftningen skal kunne dokumenteres. 5) Fliser kan anvendes. Brug af malebehandling på uorganisk underlag bør indskrænkes til klasse og, fordi der i belastningsklasse også i fugtig zone må forudses et stort vedligeholdelsesbehov. 6) Det er mht. vandtæthed muligt at udføre PVC-beklædning på pudsede teglvægge, men det er vanskeligt/umuligt at udføre æstetisk tilfredsstillende, fordi alle ujævnheder bliver synlige gennem belægningen. Flisesystem uden membran/malebehandling. Kravene for at opnå K-godkendelse skal være opfyldt og kunne dokumenteres 1)

7 Gulvkonstruktion Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side 54 Kombinationer af gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer. Tabellen angiver i hvilke belastningsklasser, en given kombination kan benyttes, fx kan udstøbning på træbjælkelag med flisesystem uden membran anvendes i belastningsklasse og. Kombinationer med grøn og gul farvemarkering kan anvendes, gul dog kun under nærmere angivne betingelser. Vandtætning Gulvkonstruktion Beton in situ 3) Beton/letbeton som elementer 4) Beton/letbeton som færdige elementer 5) Udstøbning på træbjælkelag Vandtætte plader på træbjælkelag 6) Dobbeltgulv på træbjælkelag 7) Krydsfiner på træbjælkelag Spånplader på træbjælkelag K-godkendte flisesystemer med membran Pvc Banevare, fx tagdug (som underlag for flisebeklædning) Flisesystemer uden membran. Kravene for at opnå K-godkendelse skal være opfyldt og kunne dokumenteres 1) Ingen (dvs. blot en vandafvisende belægning af fliser i almindelig fliseklæber eller terrazzo) 2) 1) Kolonnen gælder for flisesystemer uden membran. 2) Kolonnen gælder for belægning af fliser lagt i almindelig fliseklæber, men altså uden et vandtætningssystem. Fliser lagt i almindelig fliseklæber yder mindre sikkerhed mod vandgennemtrængning end løsninger, hvor der er anvendt et vandtætningssystem. Disse belægninger er derfor klassificeret lavere end de tilsvarende løsninger med vandtætningssystem, se kolonnen Flisesystemer uden membran. Flisegulve udført på dæk med støbt opkant og terrazzogulve kan dog også anvendes i belastningsklasse. 3) Der skal være kvalitetssikring af beton og arbejdsudførelse, også ved udstøbning af udsparinger, fx omkring gulvafløb. 4) Samlinger mellem elementer skal være vandtætte. Dette gælder også samlinger mod væg. 5) Fabriksfremstillede elementer, der leveres med færdig overfladebelægning. 6) Ved vandtætte plader forstås K-godkendte plader, som er forsynet med en overflade eller belægning, der gør dem vandtætte i sig selv, fx en plastbelægning. De skal herudover forsynes med en vandtæt belægning. 7) Ved dobbeltgulv forstås, at der er udført to gange vandtætning, og at der mellem vandtætningslagene er udstøbt med uorganisk materiale. Placering af gennemføringer og gulvafløb E D C 150 Figuren viser de afstande mellem vægge og hhv. rør og gulvafløb, som er nødvendige for at sikre korrekt udførelse af arbejdet. Kildeanvisning SBI-Anvisning 252 side A B A Gennemføring af stående ledning af støbejern (faldstamme) eller rør, som ved renoveringsarbejde ikke kan flyttes. Inddækning udført på stedet. Anvendes PVC-belægninger, kan det være nødvendigt med afstande på op til 100 mm, for at inddækningen kan udføres sikkert. B Gennemføringer af vand- eller afløbsrør med præfabrikeret bøsning. C Placering af gulvafløb i forhold til væg. Afstanden er mellem væggen og kanten af afløbsskålen. D Rendeafløb anbragt op mod væg. E jørneafløb anbragt op mod væg. Gulvafløb skal være godkendte til smøremembraner på de respektive underlag og leverandørens anvisninger skal følges.

8 KEJING & CO IP Bygningsartikler A/S Industrivej Nr. Aaby Danmark Tlf.: Fax:

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Vådrum Hvordan og hvorledes?

Vådrum Hvordan og hvorledes? Vådrum Hvordan og hvorledes? 1 2 April 2016 1. udgave Redaktion: Pjecen er udarbejdet af Danske Malermestres Faglig-tekniske afdeling, i samarbejde med Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut. Produktion:

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc.

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc. Årsag Virkning Hierarkiet Byggeloven Bygningsreglement (BR) SBi s anvisninger Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres Normerne vand, afløb, konstruktioner

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE

NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE NY VÅDRUMSANVISNING OG VÅDRUMSREGLERNE SBi anvisning 252, Vådrum Danske Bygningskonsulenter Fjeldsted Skov kro, Fyn Den 28. oktober 2015 v/ Niels Strange, Dansk Byggeri En historisk gennemgang En historisk

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Projektering 3.2 Gyproc Håndbog 9 175 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Indhold 3.2... 177 Lovgivning... 178 Definitioner og begreber... 179 Belastningsklasser,

Læs mere

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Diverse Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Frit efter Dansk Byggeri Totaløkonomi anlæg + drift & vedligehold Tung / let konstruktion? Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens

Læs mere

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Vådrum, badeværelser, storkøkkener, og levnedsmiddelindustri Weber vådrumsløsning tryghed for et holdbart og godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt?

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? God tekst i tilstandsrapporter Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? Copyright: Ordhuset.dk November 2016 Hvad er god tekst i tilstandsrapporter? God tekst er klar og enkel God tekst er let

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk R Tætte og sikre vådrum med -Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer Til fagfolk Vandtætning i badeværelser, køkkener m.m. Ved renovering af ældre badeværelser og ved nybyg er det nødvendigt

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING 252 1. UDGAVE 2015 Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING UDFØRT AF Forord Hjælperedskab til projektering af vådrum

Læs mere

Tætte og sikre vådrum med PCI Vådrumssystem

Tætte og sikre vådrum med PCI Vådrumssystem Tætte og sikre vådrum med PCI Vådrumssystem Udførselsvejledning for ETA 0 godkendte vådrumssystem Badeværelser og køkken Vådrumstætning Fliselægning Vandtætning i badeværelser og køkken m.m. Ved renovering

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling At klinker og fliser har en ekstrem lang levetid er velkendt. Netop derfor er det vigtigt, at også de øvrige produkter, som indgår i konstruktionen,

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014

Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Dagsorden 12. marts 2014 Kl. 19.30 Velkommen og formål med mødet Kl. 19.35 Opsamling på sidste

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Emneord Småhuse, vådrum, badeværelser, vægge, gulve, vandtæthed, vandinstallationer, afløbsinstallationer ISBN

Emneord Småhuse, vådrum, badeværelser, vægge, gulve, vandtæthed, vandinstallationer, afløbsinstallationer ISBN Titel Småhuse vådrum, vand- og afløbsinstallationer Serietitel SBi-anvisning 265 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2016 Udgivet digitalt December 2016 Forfatter Erik Brandt, Leon Buhl, Martin

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

VÅDRUM EKSEMPELSAMLING

VÅDRUM EKSEMPELSAMLING VÅDRUM EKSEMPELSAMLING EKSEMPLER PÅ PRÆFABRIKEREDE KABINER OG ELEMENTER SAMT TO IN-SITU LØSNINGER SBI 2017:14 Vådrum eksempelsamling Eksempler på præfabrikerede kabiner og elementer samt to in-situ løsninger

Læs mere

Vægbeklædninger til vådrum

Vægbeklædninger til vådrum Vægbeklædninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 9 Indhold Forudsætninger 3 MK_godkendelsesordningen 3 Ansøgning om MK_godkendelse 3 Prøvning 4 Krav 7 Mærkning 8 Kontrol 8

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

metoder og løsninger

metoder og løsninger metoder og løsninger Vejen til gode vådrum Denne brochure er en del af BVB og GI s vådrums tema»gode Vådrum«. Heri beskrives de grund læggende forhold omkring etablering af vådrum i ældre etageejendomme

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM ARDEX S 1- K VÅDRUMSSYSTEM Vådrumsmembran til vandtætning af vægge, gulve og rørgennemføringer i badeværelser Færdigoprørt, klar til brug Primerfri 1-komponent MK-GODKENDT Væg: MK 7.32 / 1448 Gulv: MK

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3.

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Emne 1: Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 2 Emne 2: Bygningsdele vedr. bærende

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Karsten Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Solvænget 23 2960 Hørsholm Dato: 5-3-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 223-46495 Matr. nr./ejerlav 12nm EBS sagsnr. 65923 Rådgiver: Karsten Larsen

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

PRÆFABRIKEREDE VÅDRUM

PRÆFABRIKEREDE VÅDRUM PRÆFABRIKEREDE VÅDRUM ERFARINGER MED ANVENDELSE FRA 1990 ERNE TIL I DAG SBI 2017:13 Præfabrikerede vådrum Erfaringer med anvendelse fra 1990'erne til i dag Erik Brandt Martin Morelli SBi 2017:13 Statens

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

AB59 NK. Studiestræde 13D

AB59 NK. Studiestræde 13D Skeletkonstruktion for gipspladevægge. T_A_-_1_4_804 Plan - toilet 1.sal - skeletvægge T_A_-_1_4_808 Plan - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_809 Længdesn. - toilet 1.sal - sanitet T_A_-_1_4_810 Opstalter

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton 60 - støvreduceret EPS lightbeton 60 er en hurtigtørrende letvægtsmasse på basis af EPS

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Nye tider INTRODUKTION

Nye tider INTRODUKTION Produktkatalog Danmark 2009 Nye tider Unidrain har ændret gulvafløbet fra et uskønt hul i gulvet til et designobjekt, der skaber nye muligheder i baderummet. Og samtidig har Unidrain løst problemerne

Læs mere

Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl.

Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl. ETAG 022 del 1 Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl. malingsystemer Forord I forbindelse med implementeringen af ETAG 022

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Monteringsvejledning for DLH Thermogulv Vådrum vinyl

Monteringsvejledning for DLH Thermogulv Vådrum vinyl Monteringsvejledning for DLH Thermogulv Vådrum vinyl Vejledningen er gældende til indendørs brug i vådrum med gulvbelægning af vinyl og ved gulvarealer på max 8 m i længde/bredde. Konstruktionen anbefales

Læs mere

TILSTANDSVURDERING AF BADEVÆRELSER FÆLLEDGÅRDENE

TILSTANDSVURDERING AF BADEVÆRELSER FÆLLEDGÅRDENE Til Boligselskabet Sjælland Dokumenttype Tilstandsvurdering af badeværelser - Fælledgårdene Dato Oktober, 2015 TILSTANDSVURDERING AF BADEVÆRELSER FÆLLEDGÅRDENE TILSTANDSVURDERING AF BADEVÆRELSER FÆLLEDGÅRDENE

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere