[Skriv tekst] Side 1 af 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Skriv tekst] Side 1 af 16"

Transkript

1 [Skriv tekst] Side 1 af 16

2 Side 2 af 16 Indledning Forma let med vejledningen er at beskrive: - Leveringsbetingelser - Kvalitetskrav og afregning - Praktiske forhold i forbindelse med levering Læseren bør sikre sig, at man har den sidste nye version, da kvalitetskrav, afregningspriser mm. kan ændres. Det vil til enhver tid være muligt at finde seneste udgave pa Friland A/S hjemmeside(friland.dk). Der tages forbehold for eventuelle fejl i materialet. Hvem er Friland Friland er Europas største økologiske kødselskab. Størstedelen af kødet eksportres til lande i Europa og den øvrige verden. Bortset fra økologisk oksekød, som primært sælges pa det Danske Marked. Friland er et aktieselskab, som siden 1999 har været ejet 100 % af Danish Crown. Alle dyr slagtes pa Danish Crowns slagterier. Hvem kan levere? For at Friland A/S kan modtage økologiske slagtedyr, skal producenten som minimum være statskontrolleret økologisk. Derudover er der kontraktproduktioner, hvortil der stilles nogle ekstra krav. Disse vil blive beskrevet under de respektive produkttyper. Det er et krav, at man er andelshaver i Danish Crown og har underskrevet Danish Crown s Code of Practice for at kunne leverer og opna tillæg fra Friland. Vi opfordrer endvidere vore økologiske leverandører til at blive medlem af producentforeningen Økokød FmbA, som varetager de økologiske producenters salgsinteresser i Friland A/S. I den forbindelse henvises til vedtægterne for Økokød FmbA.

3 Side 3 af 16 Økologiske grise Friland A/S afsætter økologiske slagtesvin (Slagtesvin i vægtintervallet 60,0 kg til 104,9 kg slagtet, kan opna tillæg fra Friland A/S) Leveringsbetingelser slagtesvin Økologiske slagtesvin kan kun leveres pa kontrakt. Jævnfør kontrakten kræves løbende og jævne leveringer ud over a ret. Sæsonproduktion kan kun tillades med en skriftlig aftale. Ud over statens(naturerhvervstyrelsen) regler, stilles der følgende ekstra krav: Søer med smågrise skal gå på friland hele året (grisene skal være født på friland). Golde og drægtige søer er ikke omfattet af dette krav Grise må først fravænnes soen efter 7 ugers diegivning Leverandøren skal være andelshaver i Danish Crown samt have underskrevet Danish Crowns Code of Practise Leverandøren skal være tilmeldt DB kontrol og produktionen skal være godkendt af Dyrenes Beskyttelse. Således at produkter kan mærkes med Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse Det anbefales at slagtesvinenes racemæssige kombination er min. 25% Duroc, da dette af hensyn til spisekvaliteten kan blive et krav. Nye leverandører Nye leverandører skal være opmærksomme pa, at der i perioder kan være venteliste. Af hensyn til den langsigtede planlægning er det derfor ekstra vigtigt, at svineproducenterne i god tid søger om at levere. Det tilra des endvidere, at man ikke begynder at fodre økologisk, før der er lavet en kontrakt. Andelshavere, som har fa et kontrakt, kan altid komme af med deres slagtesvin (jf. kontrakten), men hvis man vil lave en produktionsforøgelse, skal der søges om dette. Sa fremt der er venteliste, vil ventelisten som hovedregel blive afviklet i den rækkefølge producenterne er skrevet op. Dog vil producenter der ikke kan pa begynde leverancerne inden for en

4 Side 4 af 16 given tidshorisont kunne springes over. Friland A/S forbeholder sig ligeledes ret til ikke at tilbyde kontrakt til producenter, hvis geografiske placering eller andre forhold gør det praktisk eller økonomisk umuligt at indtransportere grisene. Der hentes minimum 10 slagtesvin pr. gang. De økologiske grise slagtes i Herning. Prognose Til brug for prognoser vedr. antallet af grise til slagtning nogle ma neder frem, skal alle leverandører følge Friland s anvisninger indberette data. Kvalitetskrav Vi foretager en kvalitetssortering af grisene og skelner pa grundlag heraf mellem kvalitetsgodkendte og ikkekvalitetsgodkendte grise. Sidstnævnte afregnes til en lavere pris. For at et økologisk slagtesvin kan kvalitetsgodkendes, skal følgende krav være opfyldt: Grisene skal være inden for vægtintervallet 75,0 kg til 94,9 kg (slagtet vægt). Der skal være en kødprocent på min. 56,5% total i slagtekroppen Grisene kan endvidere frasorteres ved en manuel bedømmelse pa slagteriet for bl.a. følgende: A: Hvis dyrlægen fraskærer dele af grisen B: Farvede ha rsække C: Hudlidelser og sygdom D: Han- og ornegrise Vægtintervallet kan ændres i forbindelse med f.eks. jul og pa ske. Producenten fa r skriftlig besked.

5 Side 5 af 16 Afregning Alle grise afregnes efter Danish Crowns basisnotering, med de til en hver tid gældende regler for blandt andet produktstandarder og logistik. For alle øko-grise gælder dog, at der er ingen vægtfradrag i forhold til basis i vægtintervallet 74,0 kg 95,9 kg. Hvis besætningen er smittet med salmonella eller andre sundhedsfarlige organismer, og det betinger at grisene skal særslagtes eller det har betydning for afsætningsmulighederne afregnes grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler uden tillæg fra Friland. Økotillæg Ud over basisnoteringen udbetales et variabelt økotillæg i vægtintervallet 60,0 kg 104,9 kg. Størrelsen af økotillægget afhænger af forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Kvalitetstillæg Derudover fa r grise, der overholder kvalitetskravene et kvalitetstillæg pa pt. 3,00 kr./kg. Efterbetaling/Resttillæg Dertil kommer eventuel efterbetaling fra Danish Crown samt eventuelt resttillæg fra Friland A/S. Tatovering Det er vigtigt, at leverandørerne er meget omhyggelige med skinketatovering. Hvis leverandørnummer/øø ikke er læsbart, kan man ikke anvende kødet som økologisk, og derfor bortfalder alle tillæg og grisen afregnes som traditionel. Særlige indtransportvilkår Der vil normalt være en ugentlig afhentning. Men for at kunne minimerer omkostningerne til indtransporten, vil der være afvigelser f.eks. omkring jul og andre helligdage. Tilmelding af fa grise, optimering i forhold til afsætningen ved salg o.l.. Grisene tilmeldes ugentligt, og der kompenseres for 14. dages afhentning med udvidede vægtgrænser (alm. skubberegler).

6 Side 6 af 16 Økologiske søer Den enkelte producent leverer minimum 5 søer ved hver levering. I perioder med marked for økosøer kan disse afsættes gennem Friland A/S. Der slagtes normalt hver uge. Søerne slagtes i Skærbæk. Kontakt Friland A/S om mulighederne.

7 Side 7 af 16 Økologiske køer og tyre > 24 ma neder. Leveringsbetingelser Der kan frit leveres til gruppen Kvalitetskrav Ingen generelle, dog reduceret tillæg for fedme 4 og 5 (se nedenfor) Afregning, basis Alle køer og tyre afregnes efter Danish Crowns basisnotering for køer med eventuelle fradrag i henhold til disse (f.eks. for fedme og farve). Økotillæg Derudover afregnes det gældende økologiske tillæg for gruppen Økologiske køer. Dog er der følgende fradrag: Fedme 4: pt. 1,50 kr./kg Fedme 5: pt. 2,00 kr./kg Efterbetaling/Resttillæg Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt eventuelt resttillæg fra Friland A/S

8 Side 8 af 16 Kvalitetsgodkendte økologiske stude og kvier Leveringsbetingelser Der kan frit leveres til gruppen. Kvalitetskrav Slagtet vægt: kg Slagtealder: minimum 18 mdr., og under 30 mdr. Form: minimum 3,00 Farve: 3-4 Fedme: 2-3 Ved fedme 4 fradrages 1,00 kr./kg, dog max 50% af tillægget Afregning, basis Alle stude og kvier afregnes efter Danish Crowns basisnotering med eventuelle fradrag i henhold til denne. Økotillæg Dyr der overholder kvalitetskravene fa r endvidere et variabelt økotillæg. Økologiske stude og kvier pa minimum 12 ma neder, som ikke opfylder kvalitetskravene for at fa variabelt tillæg for gruppen stude og kvier, deles i to grupper: Gruppe 1: Dyr med form i intervallet 3,50-15,00 overføres til ikke kvalitetsgodkendte kvier og stude Gruppe 2: Dyr med form i intervallet 1,00-3,49 overføres til gruppen økologiske køer og afregnes efter betingelserne herfor. Kontrakttillæg For kvalitetsgodkendte dyr pa kontrakt udbetales ud over det variable økotillæg, et kontrakttillæg gældende for slagteugen. Efterbetaling/Resttillæg Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt eventuelt resttillæg fra Friland A/S.

9 Side 9 af 16 Ikke kvalitetsgodkendte økologiske stude og kvier Form 3,5. Gruppen omfatter Økologiske stude og kvier der ikke overholder kvalitetskravene (Gruppe 1). Leveringsbetingelser Der kan frit leveres til gruppen. Kvalitetskrav Slagtealder: minimum 12 mdr. Form: 3,50-15,00 Afregning, basis Alle ikke godkendte stude og kvier afregnes efter Danish Crowns basisnotering med eventuelle fradrag i henhold til denne. Økotillæg Dyr der overholder ovennævnte kvalitetskrav fa r økotillæg gældende for gruppen ikke kvalitetsgodkendte stude og kvier, form 3,5 eller højere. Efterbetaling/Resttillæg Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt eventuelt resttillæg fra Friland A/S.

10 Side 10 af 16 Ikke kvalitetsgodkendte økologiske stude og kvier Form < 3,5. Gruppen omfatter Økologiske stude og kvier der ikke overholder kvalitetskravene (Gruppe 2). Leveringsbetingelser Der kan frit leveres til gruppen. Kvalitetskrav Slagtealder: minimum 12 mdr. Form: 1,00-3,49 Afregning, basis Alle ikke godkendte stude og kvier afregnes efter Danish Crowns basisnotering med eventuelle fradrag i henhold til denne. Økotillæg Dyr der overholder ovennævnte kvalitetskrav fa r økotillæg gældende for gruppen ikke kvalitetsgodkendte stude og kvier, form mindre end 3,5. Efterbetaling/Resttillæg Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt eventuelt resttillæg fra Friland A/S.

11 Side 11 af 16 Økologiske kalve Leveringsbetingelser Der kan frit leveres til gruppen Kvalitetskrav Slagtealder: under 12 ma neder Form: minimum 3,50 (2,50 accepteres men her fradrages 1,00 kr./kg, dog max 50% af tillægget) Farve: 2-4 Fedme: 2-4 Afregning, basis Alle stude og kvier afregnes efter Danish Crowns basisnotering med eventuelle fradrag i henhold til denne. Økotillæg Dyr, der overholder ovennævnte kvalitetskrav fa r desuden et variabelt økotillæg Efterbetaling/Resttillæg Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt eventuelt resttillæg fra Friland A/S. Økologiske kalve under 12 mdr. der ikke opfylder ovennævnte kvalitetskrav opna r ikke økologisk tillæg

12 Side 12 af 16 Økologiske ungtyre Med eller uden kontrakt Leveringsbetingelser Der kan frit leveres til gruppen Kvalitetskrav Slagtet vægt: minimum 230 kg Gælder kun for dyr på kontrakt Slagtealder: minimum 12 mdr., og under 24 mdr. Form: max 3,50 Gælder kun for dyr på kontrakt Fedme: Afregning, basis Alle ungtyre afregnes efter Danish Crowns basisnotering med eventuelle fradrag i henhold til denne. Økotillæg Dyr der overholder kvalitetskravene fa r endvidere et variabelt økotillæg Efterbetaling/Resttillæg Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt eventuelt resttillæg fra Friland A/S.

13 Side 13 af 16 Praktiske oplysninger Offentliggørelse af tillægget Økotillægget for de respektive gruppe fastsættes ugentligt og offentliggøres pa Frilands hjemmeside og i landbrugsavisen samt i Økologisk Jordbrug. Derudover tilbyder Friland udsendelse af SMS hver uge. Tilmelding til SMS-service sker pa Frilands hjemmeside. Størrelsen af økotillæggene vil variere afhængigt af markedssituationen. Nødslagtninger og returdyr Friland A/S modtager ikke nødslagtninger. Kontakt Falck pa telefon Hvis du skal have et dyr retur fra slagteriet, skal det altid aftales med slagtestedet og vognmanden. Hvis du kun har det dyr til slagtning, som skal retur, behøver du ikke aftale det med Friland A/S. Har du derimod flere dyr til slagtning, skal du tilmelde alle dyrene til Friland A/S pa normal vis, men huske at gøre opmærksom pa, at du skal have et dyr retur. Sådan kommer du i gang Hvis du er interesseret i at levere til Friland A/S, skal du i god tid søge om at levere. Dette gælder især kontraktproduktioner, hvor der kan være venteliste. Anmodningen kan fa s ved henvendelse til Friland A/S. Du er naturligvis ogsa velkommen til at henvende dig til Friland A/S eller bestyrelsen i Økokød AmbA for yderligere information.

14 Side 14 af 16 Praktiske forhold ved levering Du kan ikke begynde at levere, før vi har alle relevante papirer. Inden en økologisk leverandør tilmelder dyr til slagtning første gang opkræves af leverandøren en Økologierklæring fra NaturErhverv, hvori omlægningsdato fremga r, samt den af leverandøren underskrevne Tro- og Loveerklæring. Der lægges en spærring ind i tilmeldingssystemet sa ledes at hverken leverandør eller medarbejdere i Friland A/S kan tilmelde økologiske dyr til slagtning, hvis ikke der findes en dato for gyldig Tro- og loveerklæring. Hvis der sker ændringer i autorisationsforhold, skal det omga ende meddeles Friland A/S. Afsætning af økologiske produkter beror pa forbrugernes tillid. Hvis en leverandør, ved at overtræde regelsættet, svigter denne tillid kan Friland A/S bestyrelse beslutte, at man for en periode kan nægte leverandøren tillæg for sine produkter. Varigheden af den periode, hvor leverandøren nægtes tillæg, vil afhænge af overtrædelsens karakter. Tilmelding af dyr Vejledning vedrørende direkte tilmelding kan rekvireres hos Friland A/S. Slagtekreaturer skal tilmeldes senest onsdag kl. 14:00, pa App en Ejer eller eller Friland pa telefon (Holsted) eller (A lborg). Slagtesvin skal tilmeldes pa App en Ejer eller pa senest onsdag kl. 13:00.

15 Side 15 af 16 Økologierklæring/ korrekt registerring i CHR-register Det er producentens ansvar, at dyrene er korrekt registreret i CHRregistret, samt at gældende økologierklæring medfølger, na r dyrene leveres til slagtning. Vigtigt: Jf. slagteriets egenkontrol accepteres kun kopier af det skema, som er udarbejdet af Friland A/S (Økologi-erklæring for leverede slagtedyr). Har slagteriet ikke modtaget en økologi-erklæring senest na r dyrene ankommer til slagteriet, og er dyrene ikke korrekt registreret i CHR-registret, kan dyrene ikke slagtes økologisk, og der vil ikke blive udbetalt tillæg. Nye producenter vil modtage blanke økologierklæringer na r relevante papirer er pa plads. Ekstra kopier kan downloads direkte fra Friland A/S hjemmeside. Grisetatovering Til økologiske grise (søer og slagtesvin) skal bruges dobbeltradet hammer med ØØ + leverandørnummer. Det er endvidere vigtigt, at leverandørnummeret oprettes med økokode. I god tid inden første levering skal det aftales med Danish Crown Ejeservice, Kartotek og Finansiering pa , hvilke leverandørnumre der skal oprettes med økokode. Det er vigtigt, at sa vel søer som slagtesvin tatoveres omhyggeligt med hammer (der skal bruges sværte). Hvis du har enkelte ikke-økologiske grise til slagtning kan du godt levere disse sammen med de økologiske, men pa et leverandørnummer, der ikke er oprettet med økokode. Vi anbefaler derfor at du fa r oprettet to leverandørnumre: et i dobbeltradet hammer med ØØ til økologiske grise, og et i enkeltradet hammer til ikke-økologiske grise.

16 Side 16 af 16 Ikke-økologiske grise skal naturligvis ikke skrives pa økologierklæringen. Vi vil ligeledes bede dig mærke eventuelle ikke-økologiske grise tydeligt med sprayfarve. Husk ligeledes at give besked til vognmanden. Indtransport slagtesvin For slagtesvin er der central indtransport. Dansk grisetransport telefon: Indtransport kreaturer Valg af vognmand til indtransport af kreaturer afgøres af Friland A/S, da der er en række hensyn, som skal tages i betragtning (geografisk placering, slagtested etc.). Økologiske kreaturer slagtes pa Danish Crown i A lborg og Holsted.

Vejledning til producenter af Økologisk kød

Vejledning til producenter af Økologisk kød Version Oktober 2015; Side 1 af 15 Vejledning til producenter af Økologisk kød Indledning Forma let med vejledningen er at beskrive: Leveringsbetingelser Kvalitetskrav og afregning Praktiske forhold i

Læs mere

Vejledning til producenter af Økologisk kød Denne version er gældende fra 31. august 2009

Vejledning til producenter af Økologisk kød Denne version er gældende fra 31. august 2009 Side 1 af 14 Vejledning til producenter af Økologisk kød Denne version er gældende fra 31. august 2009 Indledning Formålet med vejledningen er at beskrive: Leveringsbetingelser Kvalitetskrav og afregning

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S

Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S Program 10:00 Kontraktproduktion og nye tilbud v/friland Henriette Guldager og Jens Peter Nannerup 10:45 Tilbud om finansiering

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S

Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S Program frem til kl 15 Friland A/S et afsætningsselskab v/ Marketingchef Maria Bast Kontraktlevering, kvalitetskrav og afregning

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

DANISH CROWN BEEF AFREGNINGSREGLER

DANISH CROWN BEEF AFREGNINGSREGLER DANISH CROWN BEEF AFREGNINGSREGLER 1 HJEMMEL 1.1 Disse Afregningsregler er fastsat af bestyrelsen i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA (herefter Danish Crown) i medfør af vedtægternes pkt. 7 på bestyrelsesmøde

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Produktionskoncept. - En god begyndelse

Produktionskoncept. - En god begyndelse Produktionskoncept - En god begyndelse Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Vejledning til leverandører af

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.700 stk. Notering = uændret Tilførslen af

Læs mere

Koncept... Side 3. Kontrol... Side 3. Hvem kan levere... Side 3. Nye leverandører... Side 3. Kvalitetskrav og Afregning... Side 4

Koncept... Side 3. Kontrol... Side 3. Hvem kan levere... Side 3. Nye leverandører... Side 3. Kvalitetskrav og Afregning... Side 4 Vejledning til leverandører af FRILANDSGRIS Indholdsfortegnelse Koncept... Side 3 Kontrol... Side 3 Hvem kan levere... Side 3 Nye leverandører... Side 3 Kvalitetskrav og Afregning... Side 4 Praktiske oplysninger:

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig.

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44/17 01-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17

MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17 UgeNyt For oksekød MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17 Axeltorv 3, Postboks 438 1505 København V Tlf. 3391 4446 Fax 3373 2510 www.meatboard.dk e-post: kf@meatboard.dk Faldende slagtninger i 1. kvartal

Læs mere

www.friland.dk Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt

www.friland.dk Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 423 Offentligt Friland A/S Brårupgade 3 DK-7800 Skive Tel: +45 8919 2760 Fax: +45 8919 2351 e-mail: frilandinfo@friland.dk

Læs mere

Stærkt forøget import af fødevarer

Stærkt forøget import af fødevarer Nyt fra DANISH CROWNugeinfo Nr. 20 19. maj 2006 Stærkt forøget import af fødevarer HK Ruokatalo Group og Danish Crowns Joint Venture Saturn Nordic Holding AB anmodede i april Børsen i Warszawa om afnotering

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Afregningssystem - hvad passer dig bedst?

Afregningssystem - hvad passer dig bedst? Afregningssystem - hvad passer dig bedst? Kongres for svineproducenter 2009 Af: Kons. Bjarne Knudsen, Afregningsmodeller fra DC DC-logistik Danish Crown Antal Hele læs Alm. AI-AU Sektionsvis Flex Alm.

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

2.2 Ved kalve forstås alle kreaturer uanset køn med en alder på under 12 måneder og en slagtevægt på ikke under 60,0 kg.

2.2 Ved kalve forstås alle kreaturer uanset køn med en alder på under 12 måneder og en slagtevægt på ikke under 60,0 kg. DANISH CROWN S AFREGNINGSREGLER FOR KREATURER OG KALVE 1.0 Hjemmel 1.1 Disse afregningsregler for kreaturer og kalve er fastsat af Danish Crown s bestyrelse i medfør af vedtægternes pkt. 7 på bestyrelsens

Læs mere

Vellykket polsk premiere

Vellykket polsk premiere Nyt fra DANISH CROWNugeinfo Nr. 35 1. september 2006 Vellykket polsk premiere Notering Svin Uændret Søer + 20 øre Slagtesituationen Sokolows slagteri i den polske by Kolo starter udbeningslinie for Danish

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske svin.

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

Konkurrencestyrelsen afviser klage fra selvkørere

Konkurrencestyrelsen afviser klage fra selvkørere Nyt fra DANISH CROWNugeinfo Nr. 22 2. juni 2006 Konkurrencestyrelsen afviser klage fra selvkørere Konkurrencestyrelsen har afvist 63 andelshaveres klage over Danish Crown i forbindelse med de nye selvkørerregler.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.400 stk. Afregningspris = uændret I

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 1. marts 2016 Årsrapport for 2015 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering af

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN.

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. Optimering af management af dyrene i naturplejen Specialkonsulent Per Spleth Kødproduktion, SEGES HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. PUNKTER DER VIGTIGE Kategori af

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17 05-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Vækstgrise Optimér på det du har mindst af

Vækstgrise Optimér på det du har mindst af Vækstgrise Optimér på det du har mindst af Anders Christensen, Agrinord Preben Høj, LandboNord Baggrund for fokus på emnet Nytår 13/14: nye vægtgrænser og afregningsregler Flere grise/årsso: overfyldte

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

DANISH CROWN PORK AFREGNINGSREGLER

DANISH CROWN PORK AFREGNINGSREGLER DANISH CROWN PORK AFREGNINGSREGLER 1. HJEMMEL 1.1 Disse Afregningsregler er fastsat af bestyrelsen i Leverandørselskabet Danish Crown Amba (herefter Danish Crown) i medfør af vedtægternes pkt. 7 på bestyrelsesmøde

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S

Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S Velkommen til Inspirationsdag Frilands- og økologiskgris til Friland A/S Program 1. Friland A/S Præsentation af selskab, omsætning og afsætning v/daglig leder Randi Kok 2. Aktiviteter i Landmandsafdelingen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra.

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra. Oksekød Nr. 39/12 Markeds nyt. september 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE DECEMBER 2013

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE DECEMBER 2013 GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE DECEMBER 2013 NOTAT NR. 1343 Den beregnede økologiske smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015

Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015 Klassificeringskontrollens statistik over slagtedata for kvæg i 2015 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk 16. februar 2016

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

SvinerådgivningDanmark SvineInfo Uge 51 20. december 2013

SvinerådgivningDanmark SvineInfo Uge 51 20. december 2013 SvinerådgivningDanmark SvineInfo Uge 51 20. december 2013 Noteringen Noteringen for slagtesvin er faldet 40 øre. Søer og orner er faldet 80 øre/kg. Smågrise falder 16 kr. i beregnet notering i kommende

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afregningssystem - hvad passer dig bedst?

Afregningssystem - hvad passer dig bedst? Afregningssystem - hvad passer dig bedst? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Michael Groes Christiansen Konsulent Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion 26. oktober 2009

Læs mere

ugeinfo Brug de rigtige kanyler

ugeinfo Brug de rigtige kanyler ugeinfo Nyt fra DANISH CROWN Nr. 25 20. juni 2003 Svin Brug de rigtige kanyler Vi minder om, at det er vigtigt, at man sikrer sig kvaliteten af de kanyler, der anvendes. Der findes kanyler på markedet,

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 03-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.000 stk. Afregningspriseren =

Læs mere

Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion

Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion Sådan har vi optimeret min slagtesvineproduktion Af Svineproducent Martin Lund Madsen, og Rådgiver Birgitte Bendixen, Syddansk Svinerådgivning Disposition TurboPlus projektet Præsentation af Foderforbrug

Læs mere

DC REDUCERER I UDSÆTTELSERNE

DC REDUCERER I UDSÆTTELSERNE nyt FrA KONCERNEN DC BEEF MANGLER DANSK KØDKVÆG læs side 8 februar 2015 DC REDUCERER I UDSÆTTELSERNE læs mere om den aktuelle slagtesituation læs på side 3, 4 og 6 læs også: mindre åbning af eksporten

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16 Markedsnyt 12-10-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

NYE GRILLERIER. Uk-tillægget stiger til 50 øre FRA DANISH CROWN

NYE GRILLERIER. Uk-tillægget stiger til 50 øre FRA DANISH CROWN nyt toppunkt For køer, kvier og stude Gunstige afsætningsforhold for tungere køer får nu Danish Crown til at fastsætte toppunktet for køer, kvier og stude til 400 kg. læs mere side 10 marts 2010 NYE GRILLERIER

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

PRODUKTANSVARSFORSIKRING BLIVER ET KRAV

PRODUKTANSVARSFORSIKRING BLIVER ET KRAV INGEN EKSPORT TIL HUSUM I DECEMBER Det bliver ikke muligt at hive den sidste handyrpræmie hjem ved at sende kalve til slagt i Husum i december. Læs mere side 9 FEBRUAR 2011 PRODUKTANSVARSFORSIKRING BLIVER

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012 NOTAT NR. 1235 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret.

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 13/ Markedsnyt -03- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspriser = lavere

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

Slagtningerne forventes at stige i denne uge og på virksomheder med klassificering forventes der slagtet ca. 10.400 dyr.

Slagtningerne forventes at stige i denne uge og på virksomheder med klassificering forventes der slagtet ca. 10.400 dyr. Oksekød Nr. /12 Markeds nyt. juni 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Notering = uændret Rolig handel på hjemmemarkedet

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Dansk Kalv 2015. Dansk Kalv, bilag 2 LEVERINGSERKLÆRING 2015.

Dansk Kalv 2015. Dansk Kalv, bilag 2 LEVERINGSERKLÆRING 2015. Slagteri: Danish Crown Amba, Modtagetidspunkt kl. Slagteri: Danish Crown Amba, Modtagetidspunkt kl. Slagteri: Danish Crown Amba, Modtagetidspunkt kl. Slagteri: Danish Crown Amba, Modtagetidspunkt kl. Slagteri:

Læs mere

Turbo på slagtesvin

Turbo på slagtesvin Turbo på 125.000 slagtesvin Af Svineproducent Martin Lund Madsen, Ny Endrupholm A/S og Rådgiver Birgitte Bendixen, Syddansk Svinerådgivning 22. oktober 2013, Kongres for Svineproducenter, Herning Disposition

Læs mere

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill.

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 03-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.600 stk. Notering = lavere priser

Læs mere

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE SMÅGRISENOTERING JUNI 2014

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE SMÅGRISENOTERING JUNI 2014 GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE SMÅGRISENOTERING JUNI 2014 NOTAT NR. 1424 Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten.

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark

BRANCHEAFTALE. Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark BRANCHEAFTALE Vedrørende supplerende regler for produktion af økologiske svin, der opdrættes i Danmark KAPITEL I 1. FORMÅL Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Produktionskoncept Friland Limousine

Produktionskoncept Friland Limousine Produktionskoncept Friland Limousine Friland A/S Marsvej 43 DK-8960 Randers SØ Tel: (+45) 89 19 27 60 Fax: (+45) 89 19 23 51 e-mail: frilandinfo@friland.dk www.friland.dk Gældende pr. 20. maj 2014 Side

Læs mere

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1127 Den beregnede økologiske smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for

Læs mere

Slagtekalve resultater og økonomi

Slagtekalve resultater og økonomi Slagtekalve resultater og økonomi Kevin Byskov Steen Hansen Per Spleth Morten Kargo Anders Fogh Disposition Krydsningskalve Resultater Økonomi Malkeracekalve Differentieret afregning 2... Krydsningskalve

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

FORBEDRET SERVICE PÅ SØER

FORBEDRET SERVICE PÅ SØER NYT FRA KONCERNEN SOM ANDELSHAVER I DC BEEF KAN MAN FORVENTE SIG NOGET EKSTRA. LÆS OM DC BEEFS TILLÆG PÅ SIDE 8-9 JANUAR 2013 FORBEDRET SERVICE PÅ SØER 4. FEBRUAR TRÆDER EN RÆKKE NYE TILTAG I KRAFT, DER

Læs mere

ØKOLOGISKE SLAGTESVIN 600 KR I DÆKNINGSBIDRAG

ØKOLOGISKE SLAGTESVIN 600 KR I DÆKNINGSBIDRAG ØKOLOGISKE SLAGTESVIN 600 KR I DÆKNINGSBIDRAG ØKO. SLAGTESVIN 600 KR I DB Dagsorden Vejen til en økologisk produktion af slagtesvin Byggeri / ombygning Daglig drift Detaljer som skal med Spg. DB -KALKULE

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14 Markedsnyt 12-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = lavere

Læs mere

Muligheder for kødkvægsproducenter Kan Feedlots være en mulighed?

Muligheder for kødkvægsproducenter Kan Feedlots være en mulighed? Muligheder for kødkvægsproducenter Kan Feedlots være en mulighed? Per Spleth, Teamleder i Kødproduktion. Udfordringer kødkvæg 10.000 besætninger med 100.000 moderdyr 1-30 køer Svært at lave en effektiv

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Teamleder i Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg psp@landscentret.dk Tlf 8740 5301/30921774 Udfordringer kødkvæg 10.000

Læs mere