Operation MOVE. Projektstatus og fremdrift Senest opdateret den af Trine og Claus new'ish - ease and affordability

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operation MOVE. Projektstatus og fremdrift Senest opdateret den af Trine og Claus new'ish - ease and affordability"

Transkript

1 Operation MOVE Projektstatus og fremdrift Senest opdateret den af Trine og Claus new'ish - ease and affordability 1

2 Ændringer siden sidst Se slide 3: Status på indsatsområder. ( =Kører som det skal =Vær obs. på særlige udfordringer =Kritiske problemer Styregruppen skal forholde sig til) Opdaterede slides siden sidst: 2, 3, 4, 5, 14 og 15 Der er IKKE alvorlige spørgsmål/situationer som styregruppen skal forholde sig til/ikke kender til Eneste obs. er planlægning af Strategispor (se slide 4)

3 Overblik på en side. 27. januar 12 Opbakning i direktion/overordnet styregruppe Meget god Opbakning i SUF God Opbakning i Lederforum? Opbakning blandt driftschefer? 1. Operationalisering af Vision så den kan give tydelig retning til projektporteføljen Eriks nytårs tour formulering af talepapir gennemført Visionen nedbrudt i indsatsområder og succeskriterier? Under planlægning, mangler datoplan - 2. Klargøring af projektporteføljen Kortlægning af eksisterende projekter og undersøge karakter og retning Indsamler data Igangsætte projekter der hvor der er huller ift. at realisere visionen -Afventer strategiske mål - Lokal støtte til projekterne vedr. Projektdokumentation Ikke planlagt - Masterplan og prioritering 3. Etablering af LIS Etablere databasebaseret system, enkelt og det skal skabe værdi for brugere Afventer projektoverblik - Indsamle data fra de enkelte projekter Der indsamles nøgledata (version 1) fra alle projekter - 4. Ansvarliggøre SUF og Lederforum SUF-møde 16. januar, ejerskab, rolle og ansvar rolle og ansvar aftalt Den samlede proces frem til 1. april aftalt med SUF og Styregruppen Møde med LederForum 6. februar Under Planlægning Præsentation af projektporteføljen Under planlægning 5. Uddannelsesplanlægning for Q Projektejere afventer planlægning - Projektledere -afventer planlægning - Driften og driftschefer -afventer planlægning - Kommunikation med UCL og iscenesættelse af Operation MOVE -afventer planlægning Planlægning af udviklingsforum d. 28. marts Afventer planlægning -

4 Visionen nedbrudt i indsatsområder og succeskriterier? Status: Mangler datoplan. Skal vedtages og meldes ud på fredag Formål: Omsætte den forudgående innovationsproces til en række operationelle indsatser som driften skal realisere Prioritere eksisterende og kommende MOVE projekter op imod den operationelle vision Leverance En række konkrete indsatsområder som driften skal realisere på tværs af driftsområder/uddannelser mv. En række konkrete og operationelle præsentationer af de enkelte indsatsområder (fx video/tegnefilm). For hver vision er der en række problemstillinger som projekterne skal løse Visionen opdateres løbende når der kommer input fra projektgennemførslen Hvordan Styregruppen og SUF gennemfører en hurtig proces. Der skal foreligge delresultater omkring 1. marts Der foreligger et endeligt resultat omkring 15. marts Det endelige projektreview afhænger af dette arbejde Hvem Trine Wittenhoff leder gruppens arbejde og Claus Ingemann planlægger processen. Ansvarlig på UCL Lena Venborg

5 Klargøring af projektporteføljen Kortlægning af eksisterende projekter = Dataindsamling i gang Formål: Kortlægge hvilke udviklingsinitiativer og projekter der allerede er i gang i UCL Identificere hvilke eksisterende projekter der er relevante at gøre til MOVE projekter Tilpasse de udvalgte projekter til MOVE strategien og porteføljen Leverance Projektliste (med data) med alle projekter og udviklingsinitiativer, der lever op til kriterier (se slide=) Positivliste med igangværende projekter der gøres til MOVE projekter (godkendes af Styregruppen) Ikke medtagne projekters videre gennemførsel besluttes eksplicit af Styregruppen Reviewet projektdokumentation, der følger MOVE-standard Hvordan Trine og Claus gennemfører review, med lokal bistand fra SUF Projektdata indsamles via simpel projektdatabase, hvor projektlederen / projektejeren verificerer oplysninger. Det er IKKE en projektstyringsdatabase, men et overblik til Styregruppen og SUF Styregruppen udvælger i samarbejde med Strategisk Uddannelsesforum de projekter der gøres til MOVE projekter (i marts måned) Styregruppen bestiller via Strategisk Uddannelsesforum reviewede projektdokumentation (evt. støtte fra PL og epl) Styregruppen prioriterer og godkender hvert projekt individuelt eller i programmer Senest 15. marts skal projektdokumentationen være reviewet og efter fælles MOVE-standard Hvem Trine og Claus indsamler og reviewer projektdokumentation, med lokal støtte fra SUF Trine og Claus reviewer og støtter med ny og fælles standard, der udarbejdes overbliksbilleder / beslutningsgrundlag til styregruppen Styregruppe udvælger i samarbejde med Strategisk Uddannelsesforum Ansvarlig på UCL Trine Claus Se særskilt papir med beskrivelse af review-processen (ikke opdateret fra sidst)

6 Klargøring af projektporteføljen Igangsætte nye projekter der mangler Ikke opdateret: Afventer review af projekter Formål: Identificere hvor i strategien der mangler nye udviklingsinitiativer og projekter til at realisere den med Gennemføre projektkonkurrence MOVE-FAKTOR Via Strategisk uddannelsesforum bestille projektdokumentation for udvalgte MOVE-projekter Leverance Gennemføre en projektkonkurrence MOVE-FAKTOR som giver nye ideer til konkrete projekter der realiserer konkrete dele af stratgien Udvikle et projekt og beslutningsgrundlag for de enkelte MOVE-projekter Klargøre projekterne til gennemførsel Projekterne er klar til gennemførsel fra august 2012 Hvordan Styregruppen udpeger en række strategiske visioner/problemstillinger til idekonkurrence STJERNE-FAKTOR gennemføres og der udvælges en række projektideer til modning (se slide=) Beslutningsgrundlag udarbejdes i samarbejde med Strategisk Uddannelsesforum (støttes af PL og epl) Hvem Styregruppen udpeger problemstillinger og er dommerkomité Strategisk Uddannelses forum bestiller projektdokumentation PL og epl støtter projekterne i at udarbejde dokumentation Ansvarlig på UCL PL epl

7 LIS og prioritering i MOVE Ikke opdateret siden sidst. Afventer review af projekter og definering af projektportføljen Formål: Styregruppen foretager løbende den rigtige prioritering, af de rigtige projekter Styregruppens arbejde er faktabaseret på LIS LIS giver mening på alle niveauer. Både for dem der indtaster oplysninger og dem der læser konklusionerne. Leverance Enkelt og overskueligt LIS der gør det muligt at indsamle dokumentation for de enkelte projekter Etablere arbejdsgange i direktionen / SUF hvor LIS indgår som den bærende del af beslutningsgrundlaget Give ledere og medarbejdere et konkret værktøj der gør dem bedre til at drive projekter Hvordan Kortlægger LIS behov hos direktion og i driften Etablerer regnearksbaseret LIS Opbygger arbejdsgange i Direktionen og i driften Etableres App baseret LIS Hvem epl opbygger LIS sammen med Styregruppen Ansvarlig på UCL epl

8 Kommunikation omkring MOVE Ikke opdateret siden sidst. Behandles på senere Styregruppemøde Formål: Etablere en stemning af en implementeringsbyggeplads for alle på UCL Engagere medarbejdere og studerende i at udvikle næste generation UCL Vise omverdenen at UCL bygger om på en intelligent og engagerende måde Leverance Etablere en digital platform og forum hvor Operation MOVE kan følges af alle på en engagerende måde Kommunikations pakke til alle projekter med præsentationsvideo mv. Gennemføre STJERNE-FAKTOR Hvordan Carsten=. Vil du fylde ind her= Hvem Kommunikation i samarbejde med Ansvarlig på UCL Carsten

9 Kompetenceudvikling Ikke opdateret siden sidst. Afventer strategiske mål og projektporteføljen Formål: Klæde ledere og medarbejdere på til at realisere UCLs vision Se uddybende beskrivelse i bilag Leverance dages kursus i porteføljeledelse og projektejerskab dages kursus i driftsledelse og udviklingsprojekter 4 * 3 dages kursus i Projektledelse for implementeringsprojekter, for projektlederne på de strategiske projekter dages kursus i Grundlæggende projektarbejde og projektledelse for Operation MOVE Konkret omfang og antal hold festlægges når de aktuelle projekter mv. er identificeret. Hvordan Kurserne gennemføres på ryggen af de aktuelle projekter. Kurser er obligatoriske Hvem Kurser gennemføres af Claus + underleverandører Ansvarlig på UCL epl

10 Operation MOVE i ni sætninger Ikke opdateret Fra Innovation til Implementering Fra vision til resultat Fra ideer til ændrede arbejdsgange Mindst to år i arbejdstøjet Det larmer og støver Men resultatet vil gøre os stolte og førende i Danmark Det er driften der ejer udviklingen Der bliver et ledelsesmæssigt mandat helt ud i krogene Det engagerer os alle i vores hverdag

11 Arbejdslisten (ikke opdateret) Step 4 Realisere effekten det nye UCL Det lange seje træk med at skabe studenter liv og arbejdsglæde Step 3 Gennemføre projekterne, sammen med driften Involvering og holde driftsorganisationen fast på forandringen Step 2 Organisere projekterne, med seje projektledere Modne driften til at deltage i projekterne Step 1: Etablere et tydeligt mandat i den brede chefgruppe (LIS system der giver ro)

12 Hovedmilepæle (ikke opdateret) 1. Etablere mandat i chefgruppen 2. Klargøre organisationen 3. Gennemføre projekter Driften tager over 4. Realisere effekten Dec 11 April 12 August

13 Organisering af Operation MOVE Opdateret Projektejer: Rektor Erik Knudsen Formand for overordnet Styregruppe: Lena Venborg Medlemmer af den overordnede Styregruppen: Lena Venborg, Jørgen Thorslund, Allan Kjær Hansen, Ole Stig Jensen, Carsten Vikkelsøe, Alice Rasmussen og Susanne Tellerup. Derudover afventer 2 medlemmer fra B- siden i HSU. Erik Knudsen deltager efter behov (I begyndelsen på alle møder) Trine Wittenhoff deltager på møderne som projektleder Projektleder på UCL: Trine Wittenhoff (PL) Ekstern projektleder Claus Ingemann, new ish (epl)

14 Investering og økonomi Opdateret siden sidst Step 1 new ish vil koste min. 14 konsulentdage. Det er lettere at blive præcis når jeg kender de aktuelle projekters situation. Tid til afklaring af strategi bliver markant udvidet ift. forventet på planlægningstidspunktet. Mit bud er at det udvider min projektledelse med 5-7 dage i STEP 1. Anvendes til møder og skrivearbejde. Se næste side for vilkår omkring projektdatabase for Step 1 Step 2 (Ikke opdateret, men planlægning går i gang primo februar) dages kursus i porteføljeledelse og projektejerskab (ca kr.) dages kursus i driftsledelse og udviklingsprojekter (ca kr.) 4 * 3 dages kursus i Projektledelse for implementeringsprojekter, for projektlederne på de strategiske projekter (ca kr.) dages kursus i Grundlæggende projektarbejde og projektledelse for Operation MOVE (ca KR.) En kursusdag koster typisk kr. pr konsulent plus udgifter og transport. På store hold bør der deltage 2. I OVERSLAGET er der beregnet én konsulent på hvert hold. Hertil vil der være projektledelse fra Claus (omfang fastlægges når vi kender processen)

15 Investering og økonomi Ny side ift. sidst Vilkår for projektdatabase i STEP 1. Der er IKKE tale om projektstyringsværktøj, men database til registrering af igangværende projekter og udviklingsinitiativer. Målet er at klæde Styregruppen og SUF på til at udvælge MOVE porteføljen. new'ish stiller et projektregistrerings-værktøj til rådighed for UCL på følgende vilkår: værktøjet er udviklet vha. Cloud tjenesten Teamdesk. Denne tjeneste sikrer fleksible udviklingsværktøjer, sikker og let udbredelse til mange brugere samt drift og sikkerhedskopiering. new ish udvikler og tilpasser værktøjet efter UCL s ønsker. Der gøres opmærksom på, at Teamdesk er et databaseværktøj, med fokus på registrering og vedligeholdelse af information -udviklingsønsker for dette fokus kan vise sig at skulle løses med andre typer programmel. Derfor forbeholdes retten til at afvise ændrings- og udviklingsønsker. new ish varetager den primære support- og driftsopgave af værktøjet, ligesom vedligeholdelsesopgaver løbende håndteres. Der betales månedligt abonnement for TeamDesk på kr new ish viderefakturerer dette til UCL uden avance. Udviklingsopgaver aftales og afregnes på timebasis. Timesatsen udgør kr Drift, support og vedligeholdelse afregnes til fast pr. kr pr. måned. Alle beløb tillægges moms. Fakturering sker ultimo måned med betalingsbetingelser +8 dage.

16 Projektbeskrivelsen er ikke opdateret herfra siden sidst new'ish - ease and affordability 16

17 Uddybende dokumentation Vision (sidst opdateret: ) Hvad er der i gang (sidst opdateret: ) Hvad skal der sættes i gang (sidst opdateret: ) LIS og prioritering (sidst opdateret: ) Kommunikation (sidst opdateret: ) Kompetenceudvikling (sidst opdateret: )

18 Operation MOVE Bilag 1 Vision: Papir følger new'ish - ease and affordability 18

19 Har ført til tre indsatsområder:

20 Har ført til tre indsatsområder:

21 Har ført til tre indsatsområder:

22 Operation MOVE MOVE er: Projekt der sætter fokus på implementering af store projekter i UCL Systematisering af projektmetoder, så projekter fremdrift tydeliggøres og udmønter sig i bedre organisations-og ledelsesinformation På med arbejdshandskerne!

23 Operation MOVE To år i arbejdstøjet hvor vi alle skal bruge tid og kræfter på at lave vores hverdag om: Fra Innovation til Implementering Fra vision til resultat Fra ideer til ændrede arbejdsgange Fra I-kultur til We-kultur Mindst to år i arbejdstøjet Det larmer og støver! Men resultatet vil gøre os stolte og førende i Danmark Det engagerer os alle i vores hverdag Følg med på mit.ucl.dk/move

24 Eksempler på indsatser Senest i 2016= Arbejder vi på tre nye Campus Har vi et helt ny teknologisk mindset Underviser vi mere på tværs af uddannelserne Er velfærdsteknologi integreret i fagene Er der en udpræget grad af selvbetjening for studerende og medarbejdere Matcher uddannelser og administration hinanden

25 Operation MOVE Vi er afhængige af, at alle flytter sig i organisationen. Vi flytter i bogstaveligste forstand ind på nye adresser. Ryttervej i Svendborg. Campusser i Vejle og Odense rykker nærmere. Mit.ucl.dk Ny fælles indgang til ressourcer i UCL for medarbejdere og studerende Let tilgængelig og bedre kommunikation med studerende og kolleger. Velkommen indenfor, vi er åben 24/7!

26 Operation MOVE Bilag 2 Hvad er der i gang: Papir følger new'ish - ease and affordability 26

27 Udfordringer i step 1 Der er ikke udarbejdet et fælles og konkret billede af projekternes konsekvens for driften og hvad det kræver at gennemføre dem Beslutningsgrundlaget (leverancer, tid og økonomi) er IKKE beskrevet så konkret for det enkelte projekt, at chefgruppen reelt kan prioritere og hente LIS Der er ikke en fælles projektliste med prioritering. Det er ikke tydeligt hvordan prioritering og ressourcebudget (økonomistyring) er for den samlede portefølje Der er ikke et fælles billede af stjerneambitionen i chefgruppen Der er ikke en metode/system der opdaterer chefgruppen med ledelsesinformation fra de enkelte projekter Der er ikke er operationel organisering af porteføljeorganisationen. Herunder kommandostrukturen i porteføljeledelsen Chefer og medarbejdere er ikke dus med at arbejde programorienteret Der er ikke et professionelt korps af erfarne projektledere, med hård på brystet

28 Step 1- hvorfor Vi skal engagere UCL bredt i at arbejdet med projekterne. Ikke en række reserverede projekter der finder en lækker løsning og så skal sælge den til driften. Bred involvering fra august. En slags UCL bevægelse. Ledelsen skal have forstået konsekvenserne af porteføljen inden vi går i gang. Især driftscheferne skal være klar over hvad UCL forventer af dem Etablere en ja selvfølgelig projektportefølje med de fælles projekter der realiserer UCLs høje ambition

29 Step 1 hvad er klar til april Driftscheferne har beskrive konsekvenserne af de enkelte projekter for deres uddannelsesdrift. Herunder beskrevet hvor stor en forandring af hverdagen for undervisere og studerende der er at at realisere effekten Projektgrundlaget er gjort konkret og chefgruppen har taget stilling til hvordan det enkelte projekt indgår i UCLs projektportefølje Der er lavet en masterplan for realisering af projektrne Der er etableret et håndholdt LIS system er indarbejdet i direktion og chefgruppens arbejdsgang Den brede chefgruppe har engageret sig i projekterne

30 Hjælper med til succes Tænke i at skabe en UCL bevægelse Alle håndtag, økonomiske og ledelsesmæssige er frosset, indtil vi har overblik Fælles erkendelse af at dette bliver et stort slag, ikke noget hvor I allerede næsten er i mål eller skal være populære fra første dag Direktion og driftschefer går 110 procent ind i det her Der er mod og tålmodighed til at opnå reel enighed i chefgruppen Vent med at starte projekterne op til mandatet er på plads Engagere aftagere fra uddannelsen? Fødekæden?

31 Operation MOVE Bilag 3 Hvad skal der i gang: Papir følger new'ish - ease and affordability 31

32 Operation MOVE Bilag 4 LIS og prioritering: Papir følger new'ish - ease and affordability 32

33 Operation MOVE Bilag 5 Kommunikation: Papir følger new'ish - ease and affordability 33

34 Operation MOVE Bilag 6 Kompetenceudvikling: 1. udkast til efteruddannelse af ledere og projektledere i UCL new'ish - ease and affordability 34

35 Baggrund Der er stor entusiasme og engagement iat udvikle fremtidens UCL Direktionen er committet omkring en række programmer som er visionen for fremtidens UCL Direktionen ønsker at porteføljestyring er deres værktøj til at styre udviklingen af UCL Der er allerede mange projekter i gang på på UCL, på mange niveauer og mange steder i organisationen Der kan etableres en tydeligere strategisk styring af de konkrete projekter Der er forskellige sprog og metode omkring projekter og udviklingsopgaver Projekterne er ikke integreret tilstrækkeligt i driftens arbejde og der er et potentiale i at implementere dem endnu bedre Roller og ansvar i projekter og udviklingsopgaver kan gøres endnu tydeligere Teamet af professionelle projektledere der har erfaring med organisatorisk implementering af udviklingsprojekter kan øges Chefgruppen har ikke et tilstrækkeligt fælles sprog og metode til at være projektejere og foretage porteføljestyring

36 Formål Strategisk formål Markant øge chefgruppens evne til at implementere besluttede projekter i driften Øge driftens evne til at arbejde i projekter og drage nytte af UCLs strategiske udviklingsindsatser Skabe en transparent organisation hvor det er muligt at gennemskue konsekvenserne af chefgruppens beslutninger og iværksatte udviklingsinitiativer Fagligt formål Øge chefgruppens evne til at træffe fælles beslutninger, prioriteringer og arbejde sammen på tværs af fag og organisation Give alle ledere, projektledere og andre engagerede et fælles internationalt anerkendt sprog og værktøjer om projektledelse og styring Metode, sprog og værktøjer giver mening i driften og hvor projekterne gennemføres

37 Værdier der ligger til grund Styret udvikling foregår mest meningsfyldt i veldrevede projekter Efteruddannelsen sker på ryggen af de virkelige projekter og opgaver der skal løses (vi arbejder i maskinrummet ) Alle har samme sprog og konkrete værktøjer til projekt- og porteføljestyring Værktøjer og metoder skal give umiddelbar mening for dem der bruger dem Enkle regler, men de skal så overholdes af alle

38 Indsatsområder Porteføljeledelse og projektejerskab Projektledelse i fagligt tunge og politisk styrede organisationer Driftsledelse og udviklingsprojekter På de følgende slides følger en gennemgang af de tre indsatser. Der er pt. ikke muligt at angive omgang og antal deltagere. Omfang og hvem der deltager i hvilken efteruddannelse mv. fastlægges så snart der er overblik over antallet af projekter og UCLs projektkultur. I begyndelsen af 2012.

39 Porteføljeledelse og projektejerskab Formål Give direktører og chefer en fælles metode til at træffe fælles beslutninger og prioritere projekter på, så de implementeres i driften Tydeliggøre rolle og ansvar som ejere af projekter og medejere af den samlede projektportefølje Bevidstgøre den løbende sparring med driftsledelsen om hvordan projekterne implementeres Hvordan Opbygge og træne ny arbejdsgang hvor direktion/chefgruppe arbejder faktabaseret på baggrund af LIS Træne at bestille og give sparring på beslutningsgrundlag og projektbeskrivelser udarbejdet af driften/projektledere (evt,. aflære selv at påtage sig projektledelsen) Aftale og træne rolle og ansvar som projektejere Aftale og træne chefgruppens rolle som støtte til implementering i driften Det personlige projektejerskab hvordan driver jeg lokale projekter, med fælles UCL mål?

40 Driftsledelse og udviklingsprojekter Formål Give driftschefer og andre driftsressourcepersoner en fælles metode og værktøjskasse til at forstå og tilretteægge driftens engagement i og modtagelse af UCL projekter Styrke driftsledelsens forståelse af egen organisation for at lette implementering af nye projekter Bevidstgøre om rolle og ansvar som sparringspartnere for egne projektledere og projektdeltagere Hvordan Udarbejde og træne UCL koncept for hvordan driftsledelsen implementerer udviklingsprojekter hos dem selv (procesledelse) Træne rollen som sparringspartnere for projektledere og deltagere (procesledelse) Bevidstgøre om rolle og ansvar i krydspresset mellem fælles UCL logik og decentral faglig logik Den personlige driftsledelse hvordan udvikler jeg driften, i en faglig og politisk syret hverdag? (forandringsledelse)

41 Projektledelse Formål Give projektledere (og deltagere) en fælles værktøjskasse og sprog om projektledelse Træne projektlederen i at træde i karakter som projektleder og tage ansvar for opgaven Bevidstgøreprojektlederen om at navigere i politisk-, faglig- og menneskelogik Hvordan Træne projektlederen i forståelsen af hvordan de kommer fra mandat, ide, og løsning, til realisering i driften Træne rolle og ansvar hvordan servicerer man driftsledelsen og porteføljeledelsen med solide beslutningsgrundlag og troværdig LIS Hvordan involverer man driften på en attraktiv møde Kommunikation og forandringsledelse Planlægning og fremdrift i hverdag hvor driften fylder meget

42 Form Hver indsats vil bestå af et forløb med flere moduler, som er paralle med at opgaverne i de virkelige projekter bliver løst. Der vil være fælles samlinger og en masse hjemmearbejde hvor arbejdet på de virkelige projekter laves, ud fra det vi er blevet enige om på samlingerne På samlinger vil vi udarbejde de fælles måder at arbejde på og værktøjer og metoder præsenteres og trænes. Imellem samlingerne vil der være mulighed for sparring på den konkrete deltagers problemstillinger og udfordringer. Så tæt ved opgaven som muligt. Alle værktøjer er internationalt anerkendte og velafprøvede. Men værktøjet i sig selv er ikke nok. Det afgørende er at lære at bruge det i den virkelige situation, med den store kompleksitet der nu engang er!

43 Tekniske ønskeliste Alle projektbeskrivelser er udstyret med QR-kode som gør det let at finde dem i systemet. Der deles kun en forside ud som er er LIS + en video på max 5 min. Der hænges QR-koder op på uddannelsesstederne så de styderende og medarbejdere let kan finde det der sker i MOVE Der udarbejdes kort præsentationsvideo for hvert MOVE projekt (1-5 min)

Derfor gennemfører vi Operation MOVE

Derfor gennemfører vi Operation MOVE U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Derfor gennemfører vi Operation MOVE UNIVERSITY COLLEGE 2011 stod på Innovation det hed NEW WAYS Evalueringen på vores 360 graders ledermåling i 2010

Læs mere

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet 12-jan-2012 TWHV Journalnummer: - Dokumentnavn: 168014.Strategiprojekt.doc Følg med på mit.ucl.dk/move Projektbeskrivelse Strategiprojekt

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Formål og målgruppen Formålet med forløbet er at understøtte HR i at blive en stærkere strategisk sparringspartner i udviklingen af den offentlige

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

MOVE Call MOVE indsatsområder i Det professionsdidaktiske program for 2017

MOVE Call MOVE indsatsområder i Det professionsdidaktiske program for 2017 MOVE 2016-2018 Call 2017 MOVE indsatsområder i Det professionsdidaktiske program for 2017 August 2016 1. MOVE indsatsområder for 2017 Det professionsdidaktiske program åbner for call til projekter til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Kære leder kommunikér!

Kære leder kommunikér! 2. Årgang 8. Udgave 1. Årgang 1. nummer NYT LEDERFORUM I UCL 1. ÅRGANG 2. NUMMER 14. september 2011 I dette nummer 1 Kære leder kommunikér! 2 Forandringskommunikation 3 Hvad siger medarbejderne til forandring?

Læs mere

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1 Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi 2018-2023 Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 1 13-10-2017 2 Et samlet og fokuseret KU, der arbejder i samme retning Ny

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Aktivt projektejerskab

Aktivt projektejerskab Aktivt projektejerskab Juni 2017 Aktivt Projektejerskab understøttes af stærk rolle- og ansvarsfordeling i projektets øverste ledelse 1. Bestem, hvordan projektorganisationen skal se ud Topledelse/direktion

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Baggrund for ændring af projektsetup

Baggrund for ændring af projektsetup Baggrund for ændring af projektsetup Generelt et behov for at løfte projekter til strategisk niveau / fælles ejerskab Specifikke krav til afrapportering af midlerne Sikring de nødvendige ressourcer til

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

PFE PFU LEA FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT. Porteføljeenheden i AU IT

PFE PFU LEA FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT. Porteføljeenheden i AU IT FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT AU Gode idéer Henvendelser Samarbejd på tværs PFE Porteføljeenheden i AU IT Opsamling af henvendelser PFU Porteføljeudvalget i AU

Læs mere

Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter

Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter v/bodil Thomsen, Borgerservice & IT chef, KTCs årsmøde Fredag den 21. september 2012 Udgangspunktet s Borgerservicecenter efteråret 2009 Kontanthjælp

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017 Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune 3. oktober 2017 Indstilling De koordinerende redaktører i BIF, BUF SOF, KFF, TMF og ØKF indstiller til styregruppen at tilslutte sig nærværende

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb INDHOLD n Overordnet procesforløb for NEW WAYS n Program for d. 15. november arrangementet n Opsamling på Café rundrejsen n Fremadrettede

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

utningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

utningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslu utningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT

FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT AU IT PORTEFØLJEINDGANG FOR PROJEKTER Proces for dialog om forventninger til systemanvendelsen Opdateret 04-03-2016 Systemejere

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Workshop om den fællesstatslige programmodel

Workshop om den fællesstatslige programmodel Workshop om den fællesstatslige programmodel 1 Agenda 10.45 10.50 Velkommen 10.50 11.15 Præsentation af den fællesstatslige programodel 11.15 11.30 Afklarende spørgsmål (Ultra kort) 11.30 12.00 Debat:

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014 Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Strategi for samarbejde med virksomheder Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Programorganisering for IT-strategi 0-18

Programorganisering for IT-strategi 0-18 Programorganisering for IT-strategi 0-18 Indhold Baggrund og formål... 1 Organisation... 2 Styring af programmet... 2 Programstyregruppen... 2 Ledelse og forankring i organisationen... 3 IT-strategi gruppen...

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Refokusering af økonomifunktionen fra backoffice til partner Deloitte StyringsAgenda 18. september 2014

Refokusering af økonomifunktionen fra backoffice til partner Deloitte StyringsAgenda 18. september 2014 Refokusering af økonomifunktionen fra backoffice til partner Deloitte StyringsAgenda 18. september 2014 VEJDIREKTORATET Ansvarlig for statens veje: Motorveje 1.167 km. Motortrafikveje 319 km. Øvrige statsveje

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Strategisk projektejerskab

Strategisk projektejerskab Strategisk projektejerskab Spørgsmål til diskussion Hvordan ved jeg som projektejer, at vi chefer har et fælles mandat om projektets resultat? Hvad kan vi som chefer konkret efterspørge, for at styrke

Læs mere