\/A DC I I COKil AT DI/CD ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "\/A DC I I COKil AT DI/CD ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker."

Transkript

1 \/A DC I I COKil AT DI/CD ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 15. Maj 1981 Kl. 10^ T) C* af Firmaet Peder Pedersen, Fabrikation, Frederiksberg, og regi- h H J\ \ streret den 27. Juni s. A. Ordet: Peers. Mærket er registreret for strikket, vævet, hæklet og fileret Trikotage, konfektioneret Trikotage, Garn af Uld, Silke, Bomuld eller andet Kunstprodukt, Korsetter, Linned, Strømper, Handsker, Forklæder og Kjoler. Reg Nr Anmeldt den 18. Maj 1931 Kl. 11^^ af Christian F. Kehlet, A-S., Chokoladefabrikation, København, og ITAX/nDIT registreret den 27. Juni s. A. Ordet: Favorit. Mærket er registre- rvl 1 ret for Chokolade, Kakaopulver, Sukkervarer og lignende. Reg Nr Anmeldt den 2. Juni 1931 Kl. 10 af Lampe- Lageret ved N. P. Nielsen, Handel, Aalborg, og registreret den 27. s. M. Inden for en Cirkelring, hvori staar Ordene: Clement Lampen, ses paa Baggrund af en Staalekrans en Mand, der støtter sig til et Skjold, hvorpaa ses en Bygning. Mærket er registreret for Metaltraadslamper.

2 176 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 4. Juni 1931 Kl. 10^ iif Thorvald Knudsen Rasmussen, Ølhandel, Aarhus, og registreret den 27. s. M. En aflang Etikette, hvori ses en Bygmark ved en Vej, der fører forbi nogle Bygninger, under Angivelser vedrørende Varen RASMU 'AARHUS og over Angivelse af Anmelderens Navn, Hjemsted og Telefonnummer. Mærket er registreret for 01. Reg Nr Anmeldt den 6. Juni 1931 Kl. 10^ af A-S. Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Manufakturhandel, København, og registreret den 27. s. M. Ordet: Liiliput. Mærket er registreret for alt Slags Eodtøj. Lillipuf Reg Nr Anmeldt den 9. Juni 1931 Kl. 11^^ af J. I. Case Company, Fabrikation af Landbrugsmaskiner, Racine i Wisconsin i De Forenede Stater, og registreret den 27. s. M. Ordet: Case. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. December 1930 registreret i Washington den 5. Maj 1931 i Klasse 23 for Landbrugsmaskiner og -redskaber. Artikler til Brug i Landbruget og Dele dertil, nemlig Traktorer, derunder Landbrugstraktorer, Frugthavetraktorer, Vejtraktorer, industrielle Traktorer og Traktorer til almindelig Brug, transportable Kraftmaskiner, Slædemotorer, Tærskemaskiner, herunder Maskiner til Tærskning af Korn, Ris, Ærter, Bønner, Kløver, Luzerner og Jordnødder, Halmstaksættere, Selvfødeapparater, Elevatorer og Sækkefyldere, kombinerede Høstmaskiner og Tærskeværker, herunder saadanne til Anvendelse paa Prærier og bakket Terrain, Kornkasser, Rad-Høstemaskiner, Opsamlingsanordninger, Silofyldere, Ballepresser til Hø, Halm og andet Materiale, Plove, herunder almindelige Plove, Plove med Sæde og uden Sæde, Vendeplove, Traktorplove, Plove til uopdyrket Land, Marskplove, Tallerkenplove med Sæde, Traktor-Tallerkenplove, Tallerkenplove til Pløjning af Hvedejord og Plove til ethvert Øjemed, Harver herunder Spidsharver, Fjedertandsharver, Jord-Tromler, Harver til ethvert Øjemed, Transportkærrer til Harver, Kultivatorer, herunder Kultivatorer uden og med Sæde, Kultivatorer til Majs, Bomuld, Roer og Kultivatorer til Rensning efter Radsaaning, almindelige Kultivatorer og Kultivatortilbehør til Traktorer, Markredskaber, Frugthaveredskaber, Bomuldsstubhakker, Saamaskiner, herunder Saamaskiner med Sæde og Saamaskiner til Hvedemarker, Majsafskrællere, Plantemaskiner, herunder Bomuldsplantemaskiner med og uden Sæde og Majsplantemaskiner med og uden Sæde samt Plantemaskiner til andre Øjemed, Saaapparater til Traktorer, Korn-Radsaamaskiner, herunder almindelige Radsaamaskiner, Kunstgødningsspredere til Rækker, dybtgaaende Radsaamaskiner, Tryk-Radsaamaskiner, Saaapparater, Spredemaskiner til Kalk og Kunstgødning, Selvbindere til Korn og Majs, herunder Høj bindere. Kortbindere og almindelige Bindere, Pille- og Skrællemaskiner til Majs, Majs-Høstmaskiner, Bomulds-Høstmaskiner, River, herunder Høriver, Majsstraa- eller særlig svære River, Hesteriver, sideaflæggende River og Høspredere, Slaamaskiner, Hølæssere, Foder-Kværne, Roeoptagere, Staldgødningsspredere, Stubbeskærere, Brændsel- og Vandbeholdere, Fureaabnere, Fureudjævnere, Rulleharver, samt Dele til alle de nævnte Maskiner, Værktøjer og Landbrugsredskaber.

3 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 177 Reg Nr Anmeldt den 10. Juni 1931 KL 10^^ af A-S. Henriques & Løvengreens Tricotagefabrikker, Trikotagefabrikation, Frederiksberg, og registreret den 27. s. M. Bogstaverne: H & L under en Borger- TT T krone. Mærket er registreret for Trikotagevarer. Reg Nr.673. Anmeldt den 12. Juni 1931 Kl. 11 ^ af J. & A. C. van Rossem, Tobaksfabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret den 27. s. M, Et Posthorn i et slynget Baand inden for en oval Ramme. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. Februar 1894 registreret i 's-gravenhage den 12. s. M. bl. a. for Tobak. Anmeldelsen er fornyet den 10. Januar Mærket er her kun registreret for ovennævnte Vareart. \an STROO Reg Nr Anmeldt den 12. Juni 1931 Kl. 11^ af samme, og registreret den 27. s. M. En Etikette, der viser et hollandsk Gadeparti, i hvis Forgrund en middelalderlig klædt Borger lader en Forbryder i Gabestok smage af en Pibe. Foroven staar: van Rossem's Troost. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. Juni 1924 registreret i 's-gravenhage den 19. s. M. bl. a. for Røg- og Skraatobak. Det er her kun registreret for disse Varearter. Reg Nr Anmeldt den 11, Juni 1931 Kl. lo^'' af Cornelius Knud- GIV - LYS BRILLE

4 178 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. sen. Instrumentmagervirksomhed og optisk Virksomhed, København, og registreret den 27. s. M. Ordene: Giv - Lys Brille. Mærket er registreret for Briller med paabyggede elektriske Lamper. Reg Nr Anmeldt den 15. Juni 1931 Kl. 11^ af Allcock Manufacturing Company, Fabrikation, Birkenhead i Cheshire i England og Brandreth Works i Ossining i De Forenede Stater, og registreret den 27. s. M. Paa en skylignende Baggrund ses en Ørn med udspilede Vinger siddende paa en af to Cirkler dannet Ring, hvori foroven mellem to Ornamenter staar: Allcock's og forneden: India Rubber Porous Plasters. Tværs over det Felt, der omsluttes af Ringen, strækker sig to parallele Bølgelinjer, og forneden i Feltet staar i Facsimile: B. Brandreth. Mærket er registreret i London den 11. December 1930 i Klasse 3 for medicinske Plastre, Piller og Salver alt til Brug for Mennesker. Reg Nr Anmeldt den 16. Juni 1931 Kl. 11 af A-S. Nordisk Skotøjsfabrik, Skotøjsindustri, København, og registreret den 27. s. M. En Oval, hvori staar: Nordisk, og paa hvis øverste Rand ses en kronet Cirkel, der omslutter Bogstaverne: N. S. Tricosal Reg Nr Anmeldt den 16. Jiini 1931 Kl. 11^ af Chemische Fabrik Grunau, Landshoff & Meyer, A-G., kemisk Fabrikation, Berlin-Griinau i Tyskland, og registreret den 27. s. M. Ordet: Tricosal. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. Oktober 1927 registreret i Berlin den 10. Februar 1928 i Klasse 37 for Sten, Kunststen, Cement, Kalk, Grus, Gibs, Beg, Asfalt, Tjære, Midler til Konservering af Træ, Rørvæv, Tagpap, Bygningsmaterialer og Midler til Forædling af Cement. Reg Nr Anmeldt den 16. Juni 1931 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, Kobenhavn, og registreret den 27. s. M. En Haand Bananer set fra Indersiden. Paa nogle af dem ses et ovalt, mørkt Felt.

5 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 179 I! Reg Nr Anmeldt den 16. Juni 1931 Kl. 11 ^ af samme, og registreret den 27. s. M. En delvis afskrællet Banan, hvorpaa ses et ovalt, mørkt Felt. Reg Nr Anmeldt den 16. Juni Kl. 11^^ af samme, og registreret den 27. s. M. En Banan, hvorpaa ses et ovalt, mørkt Felt. ROSENBORG BRØNDAN5TALT-SØDRING & CO. Vs Reg Nr Anmeldt den 16. Juni 1931 Kl. 11^ af Rosenborg Brøndanstalt, A-S., Mineralvandsfabrikalion, København, og registreret den 27. s. M. Mærket bestaar af to Dele. 1) En rektangulær Etikette, hvori foroven ses et af Bogstaverne: R B dannet Monogram over en Angivelse vedrørende Varen og af Anmeldernes Navn. 2) En delvis oval Etikette, hvori ses en Bygning mellem Ordet: Grundl. og: Mærket er registreret for Mineralvand.

6 180 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr. 68vt. Anmeldt den 17. Juni 1931 Kl. 11^^ af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Handel, København, og registreret den 27. s. M. Ordene: Bezona Syltepulver under en sort Oval, hvori i hvidt staar Bogstaverne: FDB. Ovalen er omgivet af en sort slynget Streg, der danner en Halvcirkel. Forneden staar: 10 Øre inden for en lignende af en slynget Streg dannet Halvcirkel. Som en Helcirkel staar uden om det hele: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Mærket er registreret for al Slags Syltepulver. a BEZON/C^ ^ S SYLTEPUIVER g S. & Reg Nr Anmeldt den 20. Juni 1931 Kl. 10^ af 3Iagasin du Nords Vesterbro-Af deling. Joh. Havemann, Handel, Kobenhavn, og registreret den 27. s. M. En i tre Felter delt cirkulær Etikette. 1 de tre Felter ses henholdsvis Bogstavet: I, Bogstavet: H og et Egeblad med Agern. Mærket er registreret for Trikotage, Underbeklædning og Strømper. Reg Nr Anmeldt den 17.Junil931Kl.ll ^ af Fabrikken Ilka, A-S., (fh. Dansk Husholdnings-Industri), Fabrikation af og Handel med Sæber og Parfumer samt FABRIKEN ILKA^s KØBENHAVN kemisk-tekniske Artikler, København, og registreret den 27. s. M. En Etikette, igennem hvis Midte gaar et bredt ternet Baand, hvori staar Barber Ssbe, og som paa begge Ender er begrænset af to U-formede mørke Felter. I Etikettens øverste Del

7 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 181 staar Ordet: llka og i den underste Del: Fabriken llka, A/S København. Paa hver sin Side af Etiketten ses et rektangulært Felt med ternet Bund og med Ordet: llka skrevet saaledes, at hvert af Bogstaverne er anbragt i sit lyse Kvadrat. Mærket er registreret for Barbersæbe. Reg Nr Anmeldt den 16. Juni 1931 Kl. 12 af John ful^oi II Johansson, Købmandshandel, Giiteborg i Sverige, og registreret den lyluuul 27. s. M. Ordet: Mogul. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Januar 1930 registreret i Stockholm den 21. s. M. for Cigarer, Cigarcigaretter, Cigaretter og anden Røgtobak samt Piber, Tobakspunge og andre Utensilier til Brug ved Rygning. Reg Nr Anmeldt den 17. Juni 1931 Kl. 11 " af Torpedo Fahrråder u. Schreibmaschinen Weilwerke, A-G., Fremstilling af jpq og Handel med Skrivemaskiner og Cykler, Frankfurt a. M.-Rodelheim i Tyskland, og registreret den 27. s. M. Ordet: Amlca. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Maj 1930 registreret i Berlin den 31. Januar 1931 i Klasse 32 for smaa Skrivemaskiner. Reg Nr.688. Anmeldt den 19. Juni 1931 Kl. 11 af Fromms Act Aet Julius FrommGummiwerke, Fabrikation af og Handel med Parfumer og Gummivarer, Berlin-Copenick i Tyskland, og registreret den 27. s, M. Ordet: Act. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Oktober 1928 registreret i Berlin den 2. April 1930 i Klasse 22 a for tekniske, kirurgiske og hygiejniske Gummivarer. Den 21. Maj 1931 er der tiltørt det tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Firma er ændret som her angivet. Reg Nr.689. Anmeldt den 19. Juni 1931 Kl. ll"^" af samme, og registreret den 27. s. M. Ordet: Protex. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Juni 1929 registreret i Berlin den 29. September 1930 i Klasse 22 a for Præservativer. Den 21. Maj 1931 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Firma er ændret som her angivet. Protex Reg Nr Anmeldt den 19. Juni 1931 Kl. 11 *^ af samme, og registreret den 27. s. M. En stribet sammenlukket Kartonnage i Midten af et rektangulært Felt, der bestaar af et hvidt Kors paa skraveret Grund. Paa Kartonnagens Overside ses et ovalt og et aflangt blankt Felt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. September 1930 registreret i Berlin den 16. Januar 1931 i Klasse 34 for kosmetiske Oljer, Fedt og Kræm, Parfumer, tekniske, kirurgiske og hj^giejniske Gummivarer. Den 21. Maj 1931 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Firma er ændret som her angivet.

8 182 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 19. Juni 1931 Kl. 11 " af samme, og registreret den 27. s. M. En stribet sammenlukket Kartonnage i Midten af et cirkulært Felt. Paa Kartonnagens Overside ses et ovalt og et aflangt blankt Felt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. September 1930 registreret i Berlin den 16. Januar 1931 i Klasse 34 for kosmetiske Oljer, Fedt og Kræm, Parfumer, tekniske, kirurgiske og hygiejniske Gummivarer. Den 21. Maj 1931 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Firma er ændret som her angivet. Reg Nr Anmeldt den 17. Juni 1931 Kl. 11 af Waflenfabrik Solothurn, A-G., Fabrikation og Handel, Solothurn i Schweiz, og registreret den 27. s. M. Et af Bogstaverne: SSW dannet Monogram i en paa en Baggrund af koncentriske Cirkler staaende Rhombe med indadbuede Sider. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. November 1930 registreret i Berne for alle Slags Vaaben og Dele af Vaaben, alle Slags Facondele, alle Slags mekaniske og elektriske Maskiner og Apparater, al Slags Ammunition, al Slags Værktøj, al Slags Jernbanemateriel og Bestanddele deraf. B. Fornyelser, Udslettelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April Reg Nr. 288, 293, 294, fra den 24. Juni 1931 at regne: fra den 25. Juni 1931 at regne: Reg Nr. 571, 574, 575, 577, 579, 583, 587, 588 (I. G. Farben Industrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. i Tyskland), 590, 591 (Schrøder & Jørgensen's Eftf. A-S., Frederiksberg), 592 (A. W. (xalle, A-S.), 593, 594, Reg Nr. 47. fra den 26. Juni 1931 at regne: Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse Reg Nr. 287, den 24. Juni 1931: den 25. Juni 1931: Reg Nr. 572, 573, 576 (The Yale & Towne Manufacturing Co., Stamford i Connecticut i de forenede Stater), 578, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 589, 595, 596, 597. Abonnementsprisen for Aargangen 1931 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. Udgivet af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Luno A/S. Kbhvn.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker.

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Nr. 39,sUenngs-7',i^ 1914 Vare- og Fællesmærker A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Reg. 1914 Nr. 648. Anmeldt den i)de December 1914 Kl. 11^ af A.-S. Korspr.Margarinefabrik, Fabrikation og Forhandling-

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

VARE OE FÆLLES MÆRKER

VARE OE FÆLLES MÆRKER VARE OE FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 647. Anmeldt den 27. September 1930 Kl. 11^^ af R. C. A. Photophone, Inc., Filmsfabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret

Læs mere

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1194. Anmeldt WESTMIKSTER den 23. Oktober 1934 Kl. 10 af Cykle- & Ringfabriken Jyden, A/S, Handel, Aalestrup, og registreret den 22.

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER Nr. 2. 1924 FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 24. Anmeldt den 24. Oktober 1923 Kl. af C. H. SIGNOL Schattiger, Groshandel, Sønderborg, og registreret den 12. Januar

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 678. Anmeldt den 24. Februar 1934 Kl. 10 "W 7"g^ af Firmaet Brogaard & Jensen, Radiofabrikation, Odense, og ml Jtl^w 1 #V registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg.1932Nr.795. Anmeldtden 18. Juni 1932 Kl. 11^^ af Firmaet N. S. Dam & o's Eftfg., Vinhandel, København, og registreret den 10. September s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. A. Registrerede Mærker. Varemærker. L Reg. 1924 Nr. 730. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. 1136 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og registreret den 19. Juli s. A. I en

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 1. Anmeldt den 9. Marts 1929 Kl. 10 al' Landbrugsministeriet, København, og registreret den 20. April s. A. En i en Cirkel indtegnet

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 717. Anmeldt den 12. Juli 1930 Kl. 11^"^ af Somervell Brothers, Limited, Fabrikation, Kendal i Westmorland i England og registreret

Læs mere

VARE OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 903. Anmeldt den 8. Juni 1931 Kl. 11^^ af Firmaet Stevns & Company, Import og Fabrikation, København, og registreret den 5. September

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 466. Anmeldt den 2. April 1932 Kl.. i 11 " al" Emil Helbig, Handel, København, og registreret lom llol den 4. Juni s. A. Ordet: Salomitol.

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 28. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 593. Anmeldt den 18. April 1923 Kl. Il 45 af A. M.Hirschsprung & Sønner, A.-S., Cigarfabrikation, Kobenhavn, og registreret

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K Nr. 41. 1924. FORI ^AREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 986. Anmeldt den 9. August 1924 Kl. ll^oaf A.-S. De Norske Melkefabriker, F a- brikation af og Handel med Tørmælk,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 946. Anmeldt den 12. Maj 1932 11^^afScintilla S. A., Fabrikation, I 1^1 I I Soluthuni i Schweiz, og registreret den 29. Oktober s.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 111. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11^^ p.. af Kalle & Co., A-G., kemisk Fabrikation, Wiesbaden-Biebrich a. L«I Rh. i Tyskland,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1001. Anmeldt den 15. April «i p M B 1931 Kl. 11^^ af Hermsdorf-Schomburg-lsola- I I I Bp H H toren, G. m. b. H. Porcelænsfabrikation,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1925 Nr. 653. Anmeldt den 8. Juni 1925 Kl. af Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik, A.-G., Fabrikation af og Handel med Cigaretter, Stuttgart i Tyskland,

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 1213. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11 ^ i- n j l 11 af General-Direktion der osterreichischen Tabak-Regie, Fabri- F 1^ P I 11S

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1920. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 109. Anmeldt den 26. November 1919 Kl. 11 ^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Haqdel, København, og nctqnnillct registreret

Læs mere

83 Odense Bys Museer nr. 1979/95 Hjemsted: Drejø Beskrivelse: Korsklæde, snip. Det består af en trekant af fint lærred, dertil er syet et 10 cm bredt stykke fint mønstret bomuld med en 5 cm bred kant af

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

H fens"! IA S. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

H fens! IA S. A. Registrerede Mærker. Varemærker. vareoefællesmærker A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1030. Anmeldt den 21, Juni 1926 Kl. Il 35 af Coty, Société Anonyme, Fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 20. ISo\ember

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1229. Anmeldt den 24. August 1935 Kl. "m yr 11* 11^^ af Otto Mønsted, A/S, Fabrikation, København, og registreret den 31. December s.

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. Nr. 45. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 1114. Anmeldt den 20, Maj 1927 Kl. 11 af The Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikation, Small Heath i Birmingham

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rog. 1926 Nr. 444. Anmeldt den 19. Februar 1926 Kl. 10 af A.-S. Reffo", Fabrikation af Kedelrensningsvædske, Struer, og registreret den 22. Maj s.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

^ VAREogFÆLLESMÆRKER

^ VAREogFÆLLESMÆRKER ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 395. Anmeldt den 17. November 1928 Kl. 10^'' af Pro-phy-lac-tic Brush Company, Fabrikation af Tandbørster, IVorthampton i Hampshire

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1927. FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 363. Anmeldt den 13. Januar 1927 Kl. 11^ K4rnn\/A af Maypole Dairy Co., Limited, Provianteringshandel, London i

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rog. 1926 Nr. 688. Anmeldt den 31. Peniosin Maj 1926 Kl. Il 38 af Lauenburgische Nahrmittelwerke, G. m. b. H., Handel med Næringsmidler, Schwarzenbek

Læs mere

FORI. VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

FORI. VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Nr. 46. 1921. FORI VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1921 Nr. 1041. Anmeldt den 26. ^ ^ Maj 1921 Kl. 10 ^ af General Motors Cor- IjlENERAL poration, Motorfabrikation, Detroit

Læs mere

Indhold. Indledning... 18 1840-1945... 24 1945-1980... 70

Indhold. Indledning... 18 1840-1945... 24 1945-1980... 70 Indhold 5 5 Indledning... 18 1840-1945... 24 1840-1890... 26 Verdensøkonomien... 26 Fra husholdnings- til markedsøkonomi... 26 Det industrielle gennembrud... 27 Landbrugsmekanisering og landbrugsmaskinindustri...

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 38. Anmeldt den 29. November 1933 Kl. /7i\/C D 10 af Chesebrough Manufacturing Company, Consolidated (a New KLØ V trv York Corporation)

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Tørklæder Udstillingsnr.: 137

Tørklæder Udstillingsnr.: 137 Tørklæder Tørklædet blev brugt af både mænd og kvinder. Hos mændene blev det bundet omkring skjortekraven som halsklud, og hos kvinderne blev det lagt over skuldrene og puttet ned i bullens åbning foran.

Læs mere

SKANDI VAREOGFÆLLESMÆRKER BAJONETPAKNING. A. Registrerede Mærker. QHåEMmSkt. Varemærker.

SKANDI VAREOGFÆLLESMÆRKER BAJONETPAKNING. A. Registrerede Mærker. QHåEMmSkt. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 986. Anmeldt den 4. Maj 1932 Kl. 10^^ af Chr. Bergholm, Vinhandel, København, og registreret den 12. November s. A. Ordene: II Duce

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 811. Anmeldt den 20. Juni 1933 Kl. 11^ af Thos. R. Ellin (Footprint Works), Limited, Fabrikation og Handel, Sheifield i England, og

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER f A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 1268. Anmeldt den 12. November 1930 Kl. 11^ af Siemens Schuckertwerke, A-G., Fabrikation af og Handel med Maskiner, Køretøjer og Apparater

Læs mere

VARE OG FÆL LES MÆR KER

VARE OG FÆL LES MÆR KER Nr. 40. VARE OG FÆL LES MÆR KER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Heg. 1922 Nr. 892. Anmeldt den 14. Marts 19^^ Kl 11 55 af S. Beaumont et flis, Naalefabrikation, Roubaix i Fran- N 0 24 krig, og registreret

Læs mere

En gang for længe siden. Børneliv på landet for 100 år siden

En gang for længe siden. Børneliv på landet for 100 år siden En gang for længe siden Børneliv på landet for 100 år siden Hvad ved du om landbruget for 100 år siden? Lav et mind map. Landbruget for 100 år siden 1 Spørgsmål til Ida Marie og Axel Hvad vil du spørge

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1922 Nr. 1176. Anmeldt den 14. December 1922 Kl. Il 40 af A.-S. Frederiksberg Margarinefabrik, Fabrikation af Margarine, Frederiksberg, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker,

A. Registrerede Mærker. Varemærker, OE FÆLLESMÆRKER^^ A. Registrerede Mærker. Varemærker, Reg. 1921 Nr. 1189. Anmeldt TRÅDE MARK den 12. December 1921 Kl. 11^ af Beckett & Meyer, Handel og Fabrikation af optiske Artikler, KøbeohaTD, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

V aremøerker. A. Registrerede Mærker.

V aremøerker. A. Registrerede Mærker. 5. 1895. V aremøerker. A. Registrerede Mærker. Reg. 1895 Nr, 67. Anmeldt den 4de Juni 1895 KL af Åthenstaedt & Redecker, Fabrikanter, Hemeling'en ved Bremen^ og registreret den 8de s, M. En Magnet, der

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere