AMK-Midt-Nord Marts Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMK-Midt-Nord Marts Status på reformer og indsats RAR Nordjylland"

Transkript

1 AMK-Midt-Nord Marts 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Marts 2016

2 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser og indsatser, som administreres af jobcentre og a-kasser Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder Det er vigtigt, at både RAR-medlemmer og andre aktører ift den regionale beskæftigelsespolitik og indsats har et vidensgrundlag for at kunne forstå, udvikle og koordinere de indsatser, der er behov for regionalt Formål: Oversigtsnotat til RAR Nordjylland Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bmdk, jobindsatsdk og stardk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for Rådets medlemmer, suppleanter, baglande mv Oversigtsnotat giver et overblik over status på reformer og beskæftigelsesindsats i Nordjylland Det skal gøre det nemmere for medlemmer af RAR at vurdere og diskutere hvordan går det med beskæftigelsesindsatsen i de regionale arbejdsmarkedsområder (RAR) Notatet bør læses sammen med oversigtsnotatet over situationen på arbejdsmarkedet, hvor der er fokus på bla beskæftigelses- og ledighedsudvikling, samt rekrutteringsudfordringer Indhold: Status på indsats ift jobcenterets målgrupper og reformer For hver af de fire store reformer (beskæftigelses-, kontanthjælps-, sygedagpenge og føp-fleksreformen) udarbejdet en side med tre centrale figurer Figurerne viser centrale nøgletal (indikatorer) for hvor mange borgere der får en bestemt ydelse eller indsats, og for hvordan det udvikler sig over tid Dernæst er der en side med overblik over målgrupperne for jobcentrene Den viser hvem (hvor mange) der får hvilke ydelser og hvad udviklingen er Begreber og definitioner se bagerst i notatet Beskæftigelsesområdet kan være komplekst Tit har begreber og definitioner stor betydning for de tal der præsenteres, og hvad det er for konklusioner der kan drages Vi har valgt at medtage centrale definitioner bagerst i notatet Til alle figurer er benyttet data fra Jobindsatsdk Oversigtsnotatet udarbejdes til alle Rådets møder af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) nærmere bestemt AMK Midt-Nord, som er sekretariat for RAR Nordjylland Notatet lægges på Rådets hjemmeside umiddelbart efter afholdelse af Rådsmødet 2

3 beskæftigelsesreformen Den 1 januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft Reformen sætter fokus på, att ledige hurtige- re kommer i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettett indsats og gennem g en målretning af uddannelses- indsatsen Uddybning af udviklingen i antal personer findes i bilag 1 Fig 1 Udvikling i langtidsledighed (dagpenge), jan jan 16 Fig 2 Andel dagpengemodtagere der får første f samtale indenfor første måned, oktober 2015 Ledighed og langtidsledighed falder Både ledigheden og langtidsledigheden har værett faldende det seneste år Som figur 1 viser, er der dog stor variation mellem de nord- jyske kommuner i,, hvor meget langtidsledighe- og i den blandt b a-dagpengemodtagere falder enkelte kommuner stiger den I Morsø er lang- i tidsledigheden faldet med -51 pct, mens den Vesthimmerland er steget med 7,1 pct Genfald nemsnittet i RAR Nordjylland ligger l på et på -7,4 pct hvilket er 7,4 procentpoint mindre end landsgennemsnittet Fælless og intensiveret kontaktforløb Med reformen skal de ledige have mindst 6 samtaler med jobcenteret i løbet af de første 6 måneders ledighed heraf mindst én fælles samtale med a-kassen De nordjyske jobcentre har forskellige udgangspunkter ift at arbejde med en e tidlig og intensiv kontakt Som figur f 2 viser, så får 82,9 pct af dagpen- for gemodtagerne i Morsø første samtale indenn den første måneds ledighed, mens det drejer sig om 58,3 pct af dagpengemodtagerne i Brønderslev Fig 3 Aktivering af dagpengemodtagere, fordelt efter type af tilbud, okt 15 (antal personer i aktivering) (procentfordeling findes i tabel 3a) I gennemsnit får 67,4 pct første samtale inden for den første måned i Nordjylland På lands- plan er e det 70,9 pct Individuel indsatss med virksomhedsrettede tilbud og målrettett opkvalificering Som figur f 3 viser, så er der meget stor forskel i, hvilkee aktiveringstilbud de nordjyske kommu- ner anvender I Morsø var 76,7 pct af de af- givne tilbud i oktober 2015 virksomhedsrette- er dett 38,2 pct Der er desuden også forskel på, hvor meget jobcentrene anvender ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalifice- ring Den D store variation ses også i brugen af de, mod 33,7 pct i Hjørring I hele Nordjylland jobrotation, voksenlærling mv Der svinger mellem 3,3 pct i Aalborg til 22,5 pct i Frede- i tabel rikshavn Nærmeree uddybning af tallene findes 3a Nærmere analyse viser at der det seneste år er sket et e fald i brugen af aktivering for a-dag- pengemodtagere på -22 pct Især brugen af offentligt løntilskudd er faldet kraftigt (-41 pct), privat løntilskud err steget med 8 pct og brugen af virksomhedspraktik er stegett med 37 pct 3

4 beskæftigelsesreformen (fortsat) Tabel 3a Aktivering af dagpengemodtagere, fordelt efter type af tilbud, okt 15 (antal personer i aktivering) Brønderslev Frederikshavn/ Læsø Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Type af tilbud Thisted Vesthimmerland 33,6% 20,5% 39,0% 6,,8% Aalborg RAR Nordjyllandd 35,1% 17,1% 38,2% 9,,7% Hele landet Vejl og opkval Ord uddannelsee Virksom- hedsrettet Andet (mentor, jobrot, voksenelev) 41,6% 3,5% 43,4% 11,,6% 30,3% 11,9% 35,4% 22,,5% 16,0% 33,5% 33,7% 16,,7% 14,1% 28,9% 40,3% 16,,8% 50,3% 8,1% 34,1% 7,,5% 3,3% 3,3% 76,7% 16,,7% 22,0% 4,0% 66,0% 8,,0% 23,8% 20,0% 43,2% 13,,0% 45,3% 16,4% 35,0% 3,,3% 46,0% 11,2% 38,8% 4,,1% Fig 5 Fuldtidspersoner på a-dagpenge som andel af arbejdsstyrken (16-66 år), jan 2016 Andel langtidsledige af bruttoledige I Nordjylland er der 3370 langtidsledigee a- dagpengemodtagere Antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere udgør 10,7 pct af an- andel langtidsledige a-dagpengemodtageree tallet på landsplan Aalborg er den kommune, der har den største 16,8 pct mens andelen i Morsø kun er 6,7 pct I gennemsnit er andelen 13,4 pct i Nordjylland mens den på landsplan er 15,8 pct Andele af arbejdsstyrken I Nordjylland er der i januar a- dagpengemodtagere (fuldtidspersoner) og det antal udgør 4 pct af arbejdstyrken, hvilket er en større andel end resten af landet Antallet af a-dagpengemodtagere udgør 12,5 pct af antallet på landsplan Laveste andel findes i Thisted med 2,8 pct imenss andelen i Hjørring er på 4,6 pct Fig 4 Andel langtidsledige personer ift bruttoledige personer (a- dagpenge), jan

5 kontanthjælpsreformen Fig 6 Udvikling i unge på kontant- eller uddannelsesh hjælp i RAR- 100=jan området, fuldtidspersoner Jan 2014 jan 2016 (index 2014) Fig 7 Udviklingen i unge (under 30 år) på kontant- og uddannelses- hjælp, dec 14 - dec15 Den 1 januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft Reformen styrker denn uddannelsesrettede indsats for de ufag- jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tætteree på arbejds- lærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp Reformen bygger samtidig på et princip om, at de markedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats Udviklingen i antal personerr findes i bilag 1 Flere unge får kontant- og uddannelseshjælp Det samlede antal borgere på kontant- eller udset dannelseshjælp i Nordjylland er generelt steget det d seneste år Der er sket s en stigning blandt de d årige på 7 pct og blandt årige err der sket enn stigning på 5 pct Til sam- pct menligninger er derr sket en stigning på 9 blandt personer p over 30 år I altt er der sket en stigningg på 8 pct i personer på kontant- eller uddannelseshjælp fra januar 2014 januar 2016 Igennemm det seneste år har der i Nordjylland været en e stigning påå 10 pct blandt unge under 30 år der d modtagerr kontant- eller uddannelses- hjælp Udviklingen ligger 5,8 procentpoint højere end udviklingen i hele landet, hvor der på landsplan har været en stigningg på 4,2 pct Alle nordjyske jobcentre, med undtagelse af Brønderslev, har haft en stigningg i unge på kon- tant- eller uddannelseshjælp i perioden Brøn- derslev har haft et fald på -9,6 pct, imens Vest- himmerland har haftt en stigning på 33,5 pct Med reformen styrkes den uddannelsesrettede indsats for de unge på uddannelseshjælp Det vil bla være gennem brobygningsprojekter og brug uddannelsesmentorer Fig 8 Udvikling i kontanthjælpsmodtagere (30 år og derover), dec 14 dec 15 Stigningg i kontanthjælpsmodtagere Blandt de øvrige kontanthjælpsmodtagere over 30 år er der sket en stigning Fra december 2014 december 2015 er der sket en stigning på 5,2 pct p i Nordjylland I hele landet er der sket et meget lille fald på -0,02 pct Stort set alle de nordjyske kommuner har oplevet stigninger, kun i Morsø har der været et fald Morsø har h haft et fald på 10,7 pct imens største stigningg er sket i Rebild på 9,6 pct 5

6 kontanthjælpsreformen (fortsat) Fig 9 Andel langvarige kontanthjælpsmodtagere udenn aktivering, nov 15 Ordinær uddannelse Virksom- hedsrettet Andet (mentor, jobrot, nytteind, voksenelev) 1,0% 18,6% 2,9% Allee skal have en aktiv indsats Kontanthjælpsreformen lægger vægt på, at allee kontant- og uddannelseshjælpsmodta- af gere skal have en aktiv indsats Andelenn passive kontanthjælpsmodtagere har været faldende somm figur 9 viser, er der dog stadig 20,4 pct af de langvarige kontant- et hjælpsager i Nordjylland, der ikke har fået beskæftigelsesrettet tilbud det seneste år, men det er dog en betydelig lavere andel end i resten aff landet, hvor 23,9 pct ikke har fået et tilbud Den største andel ses i Brønderslev med 34,8 pct, laveste andel i Morsø med 9,2 pct Fig 10 Aktivering af kontanthjælpsmodtagere, fordeltt efter type af tilbud, dec 2015, (antal personer i aktivering) Aktivering Kontanthjælpsmodtagere bliver i høj grad aktiveret med vejledning og opkvalificering I Nordjylland harr 57,3 pct fået et tilbud indenfor vejledning og opkvalificering og 35,3 pct har fået et virksomhedsrettet tilbud Hertil kommer 5,3 pct der har fået et tilbud der omhandlerr mentor, jobrotation, nytte- indsats eller voksenelev, og 2,2 pct delta- gerr i et tilbud omm ordinær uddannelse På landsplan er der en større andel der får vejledning og opkvalificering og ordinær uddannelse og g lidt færre der får virksom- hedsrettet tilbudd og andre tilbud Tabel 10a Aktivering af kontanthjælpsmodtagere, fordelt efter type af tilbud, dec 2015, (antal personer i aktivering) Type af tilbud Brønderslev Frederikshavn/ Læsø Hele landet Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø RAR Nord Rebild Thisted Vejl og opkval 77,5% 57,7% 60,3% 55,0% 62,4% 53,6% 54,4% 57,3% 57,7% 68,4% 4,2% 3,2% 1,5% 1,5% 1,8% 1,1% 2,2% 1,2% 2,4% 31,5% 33,1% 41,1% 28,1% 42,3% 41,1% 35,3% 40,7% 26,8% 6,6% 3,4% 2,4% 8,1% 2,3% 3,4% 5,3% 0,4% 2,5% Vesthimmerland 41,5% 6,2% 47,7% 4,6% Aalborg 55,9% 1,2% 33,8% 9,0% I VesthimmerlaV nd findes den største andel der får virksomhedsrettet tilbud (47,7 pct) imens Brønderslev oftest giver vejledning og opkvalificering (77,5pct) Vesthimmerland er ligeledes denn kommune hvor den største andel får ordinær uddannelse (6,2 pct), imens man i Aalborg i højere grad end blandt de andre jobcentre bruger mentor, jobrotation, nytteindsats eller voksenelev 6

7 førtidspensions- og fleksjobreformen Ressourceforløb 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% Den 1 januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft Med reformen r skal unge under 40 år som ud- gangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb Samtidig målret- øge tes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og så tilskuddet i højere grad tilskynder til at timetallet Fig 11 Andel af befolkningen (16-66 år) i fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, dec 15 Ydelse Brønderslev Frederikshavn/Læsø Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg RAR Nordjyllandd Hele landet Fleksjob 2,1% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 3,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1,3% 2,0% 1,7% Førtidspension 6,7% 7,3% 6,6% 6,9% 6,6% 9,3% 4,3% 8,0% 7,5% 5,0% 6,3% 5,8% Tabel 11 a Andel af befolkningen ( år) i fleksjob, ressourcefor- løb og førtidspension, dec 15 Flere i ressourceforlør øb og fleksjob Antallett af borgere, der kommer i ressourcefor- løb eller fleksjob, har det seneste år været sti- gende I Nordjyllandd er antallet af borgere i res- sourceforløb således steget fra 1010 til 1609 fra december 14 til december 15, mens antallet i fleksjob er steget fra 7294 til 7729 Som figur 11 og tabel 11a viser, er der dog lidt forskel på de nordjyske kommuners anvendelse de to ord- i ninger I Aalborg err 1,7 pct aff befolkningen ressourceforløb eller fleksjob, mens det drejer sig om 3,5 pct i Thisted Omvendt er antallet t af borgere på førtidspension faldet kraftigt k Det seneste år er der ca 1100 færre borgere b i Nordjylland på førtidspensiof on I alt er 6,36 pct af befolkningen i Nordjylland på førtidspension varierende mellemm 4,3 pct i Re- bild og 9,3 pct i Morsø Sammenlagt er der i Morsø 12, 8 pct af befolk- ningen på de tre ydelser, mens der i Rebild og Aalborgg er 6,7 pct Samlet set i Nordjyllandd er 8,7 pct af befolkningen på en af de tre ydelser Stort fald i tilgangenn til førtidspension For de fleste af kommunerne i RAR Nordjylland er tilgange til førtidspension faldet markant i den 2-årige periode fra december 2013 til december 2015 Der har dog været stigninger i Mariager- udtryk for f at personer, der har været i ressource- forløb efterfølgende e e har fået tilkendt førtidspen- fjord, Rebild R og Hjørring Stigningerne kan være sion Fig 12 Tilgang til førtidspension, dec 2013 og dec

8 førtidspensions- og fleksjobreformen (fortsat) Fig 13 Andel aktiverede ressourceforløbsmodtagere, fordelt efter type af tilbud, dec 2015 Tabel 13a Andel aktiveredee ressourceforløbsmodtagere, fordelt efter type af tilbud, dec 2015 Type tilbud Ord Udd Vejl og Virksom- Andet opkval hedsrettet Brønderslev Frederikshavn/ Læsø Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg RAR Nordjyllandd Hele landet 0,9% 1,2% 2,0% 2,3% 0,2% 0,4% 1,0% 35,4% 11,7% 9,4% 32,5% 26,2% 23,8% 29,2% 11,5% 9,3% 25,4% 21,0% 30,8% 4,6% 6,6% 5,7% 11,4% 17,3% 8,7% 6,9% 8,4% 23,3% 6,2% 7,8% 5,9% 0,0% Aktiv indsats i ressourceforløb I ressourceforløbenee skal borgerne have en indi- viduel og o helhedsorienteret indsats med inddra- gelse aff både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud Der er, som figur 13 viser, stor forskel på, hvor meget ressourcefor- kommuner For denne gruppe kan særligt virk- løbsmodtagerne fårr et tilbud i de nordjyske somhedsrettede tilbud være virksomme Langt størstedelen af aktiveringen err vejledning og opkvalificering Der er stor forskel i andelenn af virksomhedsrettede tilbud I RAR Nordjylland N får 29,2 pct af ressourcefor- løbsmodtagerne et tilbud Heraf er 21 pct et tilbud om o vejledningg og opkvalificering, 7,8 pct et virksomhedsrettett tilbud og 0, 4 pct tilbud om ordinærr uddannelse Størst andel på virksomhedsrettede tilbud findes i Vesthimmerland, hvor 23,3 pct af de aktivere- de ressourceforløbsmodtagere modtager dette Progression i timetallet i fleksjob Med reformen blev det muligt at give fleksjob også til borgere, derr kun er i stand til at arbejde ganske få timer om ugen Som figur 14 viser, så er det i høj grad lykkedes at oprette fleksjob på få timer 56 pct af fleksjobbene efter ny ordning i Nordjylland er således på under 10 timer, 26 pct er på under u 5 timer Det er positivt, at disse grupper således får en tilknytning til arbejdsmar- kedet Det D er dog væsentligt at have fokus på at udvikle disse borgeres arbejdsevne og det time- tal, de er e i stand til att arbejde Fig 14 Fleksjob efter ny ordning fordelt på timetal, dec

9 sygedagpengereformen Den 1 januar 2015 trådte de sidste dele af sygedagpengereformen i kraft Reformen indebærer, at tidspunktet for re- vurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 122 til 5 måneder, og at borgere, der ikkee kan blive forlænget på sy- gedagpenge, fortsætter i et jobafklaringsforløb Med reformen kommer der desuden fokus påå tidlig indsats og opfølgprioriteres ift ning, styrket brug af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at a indsats og ressourcer sygemeldte i risiko for langvarige forløb Uddybning af udviklingen i antal personer findes i bilag 1 Fig 15 Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, dec 14 til dec 15 Stigningg i sygedagpengemodtagere og jobafkla- ringsforløb Som figur 15 viser, har der det seneste år været en stigning i antallet t af borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i Nordjylland Der er sket en stigning på 2,4 pct Der er stor variation mellem de nordjyskee kommuner I Hjørring har der været et fald på -6,1 pct mens Rebild har haft en stigning på 18,3 pct Antallet af personer på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb udgør i Nordjylland 3,3 pct af den samlede befolkning, mens de i hele landet udgør 2,8 pct Fig 16 Andel sygemeldte i jobafklaringsforløb, dec 155 Siden 1 juli 2014 err borgere, derr efter 5-måne- derstidspunktet ikkee er blevet forlænget, overgå- et til jobafklaringsforløb I december 2015 var 1280 sygemeldte s i Nordjylland i et jobafklarings- Det varierer fra 5,7 pct i Morsø til 24,9 pct i forløb det svarer til 14 pct af de sygemeldte Rebild Tidlig ogg virksomhedsrettet indsats Reformen lægger opp til, at indsatss og ressourcer i højere grad g målrettes de sygemeldte, der er i risiko for langvarige sygeforløb Fig 17 Andel sygedagpengeforløb med delvise rask- og sygemeldin- ger, dec 2015 Samtidig lægger reformen op til en tidligere ind- sats bla med mulighed for, at borgere eller virk- somheder kan anmode kommunen om at iværk- udover lægger reformen op til et styrket s fokus på sætte en særlig tidligg indsats i risikosager Her- at fastholde de sygemeldtes tilknytning til ar- eller virksomhedsrettede tilbud bejdsmarkedet gennem delvise raskmeldinger Andelenn af delvise raskmeldingerr ligger i Nordjyl- i land på 14,2 pct og svinger mellem 10,5 pct Frederikshavn og 17,7 pct i Brønderslev 9

10 Jobcentrets målgrupper Fig 18 Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eks folkepension og SU), dec 2015 Andelen svinger mellem 17,8 pct i Rebild og 24 pct i Morsø Færre påå offentlige forsørgelse Det seneste år er derr i Nordjyllandd kommet -2,1 pct færre på offentligg forsørgelse,, det svarer til 1728 fuldtidspersoner På landsplan er der sket et fald på -2,6 pct Fig 19 Udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse dec 14 dec 15 Tabel 19a Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og udvik- ling ift samme måned året før, fordelt på ydelse Jun,, dec, og jan 2015/16 Andel påå offentlig forsørgelse I Nordjylland er 21,1 pct af befolkningen på of- fentlig forsørgelse Det er en større andel end resten aff landet hvor 19,4 pct er offentlig forsør- gede Blandt de nordjyske kommuner err det største fald i Morsø med m -4,9 pct imens der i Rebild er sket en stigning på 1 pct Der er ca personer på offentlig forsørgel- se i Nordjylland i december 2015 Tabel 19a viser fordelingen og udviklingen det seneste år Bla er der d sket et markant fald i borgere på a- dagpenge og sygedagpenge, menss der er sket en stigning i kontanthjælp Ydelse Antal fuldtids- Antal fuldtids- 12 personer personer sene- mdr ste måned A-dagpenge Efterløn Fleksjob Forrevalidering Førtidspension* Jobafklaringsforløb Kontanthjælp Ledighedsydelsee Midlertidig arbejds- markedsydelse Ressourceforløb Revalidering Sygedagpenge* Særlig uddannelses- ydelse** Uddannelseshjælp * Data er fra december 2015 ** Data er fra juni 2015 Udvikling i pct -10,7% -11,4% 5,2% -53,5% -4,4% 165,4% 7,7% -4,7% -36,0% 56,6% -16,3% -7,7% 2,2% 10

11 Bilag: 1 Baggrundstabeller til figurer Tabel 1 Udvikling i langtidsledighed (dagpenge), jan 15 - jan 16 (Figur 1) Område Antal langtidsledige personer Antal langtidsledige personer 12 mdr Udvikling i antal Udvikling i procent Brønderslev ,0% Frederikshavn/Læsø ,9% Hjørring ,9% Jammerbugt ,3% Mariagerfjord ,2% Morsø ,0% Rebild ,3% Thisted ,0% Vesthimmerland ,1% Aalborg ,8% RAR Nordjylland ,4% Hele landet ,5% Tabel 2 Udviklingen i unge (under 30 år) på kontant- og uddannelseshjælp, dec 14 - dec15 (Figur 7) Område Antal fuldtidspersoner 12 mdr Antal fuldtidspersoner Udvikling seneste 12 mdr Udvikling i pct (seneste 12 mdr) Brønderslev ,6% Frederikshavn/Læsø ,7% Hjørring ,2% Jammerbugt ,3% Mariagerfjord ,3% Morsø ,9% Rebild ,5% Thisted ,1% Vesthimmerland ,5% Aalborg ,5% RAR Nordjylland ,0% Hele landet ,2% Tabel 3 Udvikling i kontanthjælpsmodtagere (30 år og derover), dec 14 dec 15 (figur 8) Område Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner 12 mdr Udvikling seneste 12 mdr Udvikling i pct (seneste 12 mdr) Brønderslev ,1% Frederikshavn/Læsø ,1% Hjørring ,7% Jammerbugt ,2% Mariagerfjord ,8% Morsø ,7% Rebild ,6% Thisted ,6% Vesthimmerland ,6% Aalborg ,4% RAR Nordjylland ,2% Hele landet ,0% 11

12 Tabel 4 Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, dec 14 til dec 15 (Figur 15) Område Dec 14 fuldtidspersonener (antal) pct) Dec 15 fuldtidsperso- Udvikling dec 14 - dec 15 Udvikling dec 14 - dec 15 (i Brønderslev ,2% Frederikshavn/Læsø ,0% Hjørring ,1% Jammerbugt ,5% Mariagerfjord ,5% Morsø ,9% Rebild ,3% Thisted ,6% Vesthimmerland ,0% Aalborg ,2% RAR Nordjylland ,4% Hele landet ,7% Tabel 5 Udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse dec 14 dec 15 (Figur 19) Område Antal fuldtidspersoner 12 mdr Antal fuldtidspersoner Udvikling seneste 12 mdr Udvikling i pct (seneste 12 mdr) Brønderslev ,2% Frederikshavn/Læsø ,0% Hjørring ,2% Jammerbugt ,6% Mariagerfjord ,2% Morsø ,9% Rebild ,0% Thisted ,4% Vesthimmerland ,5% Aalborg ,0% RAR Nordjylland ,1% Hele landet ,6% 12

13 Begreber og definitioner Langtidsledige (fig 1) I figuren vises antal bruttoledige personer (dvs ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode Første samtale (fig 2) Figuren viser andelen af nye ydelsesforløb på a-dagpenge, hvor den første samtale har været afholdt inden for 1 måned efter første ydelsesdag Aktivering af dagpengemodtagere (fig 3) Figuren viser, antal personer med a-dagpenge der har været aktiveret i den viste måned (fx november 14) fordelt efter type af aktivering Andel langtidsledige personer (fig 4) viser hvor stor en andel langtidsledige personer der modtager dagpenge, udgør af det samlede antal personer på dagpenge Fuldtidspersoner på dagpenge (fig 5) Her opgøres andelen af fuldtidspersoner på dagpenge som en andel af arbejdsstyrken i alderen år Arbejdsstyrken er opgjort vha RAS fra Danmarks Statistik Kontant- og uddannelseshjælp (fig 6, 7 og 8) Her vises udviklingen i antal fuldtidspersoner på hhv kontanthjælp og uddannelseshjælp for hhv unge og årige Langvarige kontanthjælpssager uden et beskæftigelsesrettet tilbud (fig 9) Figuren viser antallet af personer uden aktivering (se nedenfor) divideret med det samlede antal personer, der har modtaget kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, uanset om personerne er blevet aktiverede eller ej Opgørelsen fastlægges den sidste dag, den enkelte ledige har modtaget kontanthjælp inden for den valgte periode Fra denne dag opgøres det, om den ledige har modtaget kontanthjælp og/eller aktivering i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger Personer, der har modtaget kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, men som ikke har modtaget aktivering, indgår i målingen som personer uden aktivering Der tages ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager kontanthjælp For kontanthjælpsmodtagere kan det feks være i forbindelse med barsel eller længerevarende sygdom Målingen opgør således alene, hvor stor en andel af de personer, der har modtaget kontanthjælp i mindst 1 år inden for 1 1/4 år, som ikke har deltaget i aktivering inden for denne periode Aktivering af kontanthjælpsmodtagere (fig 10) Figuren viser, antal personer der har været aktiveret i den viste måned (fx november 14) fordelt efter type af aktivering Andel af befolkningen i fleksjob eller ressourceforløb (fig 11) Antal fuldtidspersoner, der var i fleksjob eller ressourceforløb indenfor den valgte periode (fx november 2014) som andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder år Tilgang til førtidspension (fig 12) Viser årige, der inden for den valgte periode får bevilliget førtidspension første gang Andelen af aktiveringsberørte ressourceforløbsmodtagere (fig 13) Viser antal unikke ressourceforløbsydelsesmodtagere, der har været aktiveret divideret med det samlede antal personer der modtog ydelsen inden for den viste periode (fx april 2015) Figur 14 viser, hvor mange fleksjobforløb der har været i gang inden for den valgte periode fordelt på det gennemsnitlige ugentlige antal timer i fleksjob i den valgte periode Sygedagpenge og jobafklaringsforløb (fig 15-17) Viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på sygedapenge eller i jobafklaringsforløb det seneste år Figur 16 viser sygemeldte fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb som andel af både sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb Figur 17 viser andel forløb hvor den sygemeldte er delvis syge- eller raskmeldt i pct af antallet af sygedagpengeforløb inden for den valgte periode Personer på offentlig forsørgelse Figur 18 viser hvor stor en andel af af befolkningen i alderen år der modtager offentlig forsørgelse (fx kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension) Der indgår ikke SU eller folkepension i opgørelsen Figur 19 viser udviklingen i antal fuldtidspersoner der modtager offentlig forsørgelse Alle anvendte data er fra Jobindsatsdk 13

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Maj 2015

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Maj 2015 Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nord jylland Maj 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere