Hvad vil vi huske 2016 for?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad vil vi huske 2016 for?"

Transkript

1 Kære medlemmer af foreningen Nygård Tidspunktet for foreningens årlige generalforsamling nærmer sig, nemlig: 20. marts 2017 kl på Nygård Dette nyhedsbrev udgør formandens skriftlige beretning. Det giver en oversigt over, hvad der er sket i foreningen og på Nygård siden sidste års generalforsamling 21. marts 2016 og et år frem. Foreningens bestyrelse i beretningsåret Bestyrelsens opgave er i følge vedtægterne at skabe rammerne for og tilse, at foreningens formål bliver opfyldt, at indgåede aftaler og kontrakter med samarbejdspartnere følges, at være ambassadører for foreningen samt at være inspirationskilde og sparringspartner for foreningen. I 2016 meddelte Danmarks Naturfredningsforening, at man ikke mere kunne afse tid til at være observatør i bestyrelsen, hvilket Foreningen Nygård med beklagelse måtte tage til efterretning. Peter Grønlykke meddelte, at han på grund af fraflytning ønskede at udtræde. Kitty Hovgaard Jensen sagde ja til at indtræde i hans sted. Herudover gav Hanne Risgaard på opfordring tilsagn om at indtræde i bestyrelsen. Ved generalforsamlingen i 2016 blev Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen genvalgt som bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen i beretningsåret har set således ud (fra venstre): Dines Nordtorp (genvalgt af generalforsamlingen 2015, medlem af FU) Ebbe Enøe (udpeget af bestyrelsen) Hanne Risgaard (udpeget af bestyrelsen) Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU) Inge Adriansen (udpeget af Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet) Inge Gillesberg (Naturstyrelsen - observatør) Kitty Hovgaard Jensen(udpeget af Sønderborg provsti) Asta Broesby-Olsen (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand) 1 I møderne deltager fast foreningens kasserer. Suppleanter inviteres også til at deltage. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen afholdt 2 møder et i april (konstituerende) og et i oktober Her har bestyrelsen som sædvanlig forholdt sig til Nygårds drift, aktiviteter og økonomi. I 2016 har bestyrelsen bl.a. haft en principiel drøftelse af Nygårds lejebetingelser specifikt i relation til lejemål med mange deltagere og levende musik Følgende problematikker blev drøftet: - antallet - vi siger normalt, at der er service til 50 - og betragter det som omdrejningstal - større belastning af huset ved flere deltagere - toiletter mv., derfor har vi merpris for lejemål med over 30 deltagere på en dag - parkeringsforhold - henstilling til gæsterne om samkørsel og henstilling om hensynsfuld parkering af hensyn til trafikken i skoven (ingen parkering foran Nygård kæden bør bruges)

2 - musikken var især et ømt punkt. Specielt udendørs, hvor høj musik bliver defineret til at være musik med forstærker. Akustisk musik er ok. Dette af hensyn til dyr og mennesker i skoven. Foreningens daglige ledelse / hvad FU vil huske 2016 for: Forretningsudvalget (FU) varetager den daglige ledelse af foreningen. FU har siden sidste års generalforsamling bestået af: Dines Nordtorp, Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen og som fast tilforordnet foreningens kasserer Birgitte Romme. Herudover har Christian Fischlein og Inge Matzen, som begge er valgt som suppleanter, deltaget i møderne (dette er ifølge vedtægterne en mulighed suppleanterne samt i øvrigt alle interesserede medlemmer har). FU har afholdt 9 møder siden sidste generalforsamling, hvor FU har behandlet aktuelle problemer i den daglige drift, taget beslutninger til anskaffelser, igangsættelse af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt aktiviteter for Nygårds frivillige: Forbedringer/vedligeholdelse og nyanskaffelser mv. i 2016/17: To nye fyr træfyret og pillefyret. Nyt træfyr blev installeret i uge 5 i Anskaffet af Foreningen Nygård pga. at det stadig er den billigste fyringsmetode for Nygård, især fordi vi har vores store ressource - vores aktive brændegruppe, der selv står for oparbejdningen af brændet. F.eks. da det viste sig, at brændkammeret i det nye fyr kun kan tage brændestykker på 50 cm. Det brænde vi havde savet op var cm. Så brændegruppen påtog sig den store opgave med at save alt brændet op, så det passede til det nye fyr. 2 Pillefyret blev opsat og taget i brug i juni Naturstyrelsen stod for anskaffelsen og Henrik Drud Nielsen stod for gennemførelsen af projektet. Begge fyr er blevet leveret af Erik Jensen VVS (v. Allan Sarsgaard) Branddøre var et krav ved installationen af de nye fyr. Martin Trier Mørk kontaktede de øverste brandmyndigheder i landet og fik godkendt udførelsen af brandisolering af dørene til de 2 fyrrum og døren til rummet til opbevaring af piller og brænde. Herudover monteredes en ny branddør mellem træfyret og brænderummet. Indretning af fyrrum, kalkning og maling. Loftet i træfyrrummet er blevet isoleret og der blev etableret lys i brændeopbevaringsrummet, der blev delt i to dele: et til træ og et til piller. En stor del af renoveringen af pillefyrrummet sørgede Naturstyrelsen for bl.a. sænkning og isolering af loft og udskiftning af elinstallation. Efterfølgende stod vi for færdiggørelse af renoveringen med maling og kalkning samt opsætning af nye hylder og skabe samt værktøjstavle. Samtidig gennemførte vi en oprydning og kassationsrunde i alt det oplagrede materiel. Alt i alt blev resultatet, at pillefyrrummet nu fungerer som et lyst og venligt lagerrum. Renoveringen af Trier Mørks lysthus og arealet omkring det har været årets store projekt Brolægningen foran lysthuset er færdig og stensætningen hen langs skråningen helt omlagt, så den nu fremtræder som en stenbænk med flere siddepladser. Pergolaen er fornyet Indretning af lille terrasse mellem brændeskur og pergola. Der er lavet jordarbejde, lavet kant af store sten samt lagt fliser, så der nu er en fin plads til et par stole og et lille bord. Der er lagt sten langs pergolaen og brændeskuret samt langs kanten af brændeskuret. Flisegang omlagt og udvidet. Gangen langs med huset er blevet udvidet med en flise i bredden og udvidet så den går hen lang brændeskuret. Foran huset er flisegangen omlagt, så den går fra trappen skråt op til flisegangen langs huset. Gruset er fjernet og der er anlagt bede i de 2 nye trekanter.

3 Renovering af alkoveværelset dette 3-sengs værelse, som var det der trængte mest i renoveringsprojektet af loftsetagen, er blevet istandsat sidst i januar Alkovelågerne er blevet fjernet og væggen renoveret og isoleret. Gamle tapeter er dampet af og det primitive skab fjernet. Alt dette er lavet af Christian, Birgitte og Inge. Trådvæv på loft og vægge samt alt malerarbejde er udført af maler Jan Rasmussen. Pt. mangler el-arbejdet i rummet inkl. nye lamper. Herudover er det planen, at alle gulvene i loftsetagen renoveres på en gang. Støvlerist med koste er nu opstillet ved indgangen. Risten er fremstillet af en af foreningens frivillige Brugt Weber-grill anskaffet til terrassen Ny opvaskemaskine er købt og installeret. Er delvis finansieret af gavebeløb fra Vibeke Fogh (deltager i retræter på Nygård), som i anledning af sin 90 års fødselsdag ønskede sig. At gæsterne donerede et beløb til Nygård. Den udendørs lampe ved indgangen til bagehuset er blevet flyttet, så den kommet til at sidde over døren. Den hidtidige placering ved siden af døren var uhensigtsmæssig. Ny folder om Nygård er blevet udarbejdet med assistance af Inge Adriansen og grafiker Lene Brunsgaard. Den er indbydende og tekstmæssigt tilstræbt at være langtidsholdbar. Derfor er der lavet et løst indlæg til folderen med de til enhver tid aktuelle priser. Lene Brunsgaard har assisteret, således at indlægget har samme layout som folderen. Planlagte projekter Renovering af loftsetagen. Martin Trier Mørk udarbejdede i efteråret udbudsmateriale opdelt således, at arbejdet kan udføres i mange etaper og indhentede bud fra vores normale håndværkere. Det samlede udbud beløb sig til kr. Renoveringen er nu startet for vores egne midler (se ovenfor), da det pt. ikke er lykkedes at få støtte til projektet (afslag i december fra SEs Vækstpulje). Derudover forholder det sig sådan, at Nygårds tæt besatte kalender i 2017 betyder, at arbejdet tidligst kan forsætte i uge 50 samt januar 2018 enten fortsat i det tempo, som vores egne midler kan strække til eller på én gang, hvis det lykkes at få støtte til det. Inventar: når rummene er færdige, indkøbes borde, stole, spejle og knagerækker magen til dem i bagehuset. 3 Projekt lege- og motionsredskaber i naturvenlige materialer. Vi forestiller os nogle enkle redskaber placeret bag rødbøgen i strimlen bag småkrattet op mod indkørslen til område, der er blevet indhegnet. Vi skal undersøge nøje mht. regler for sikkerhed mv., årligt eftersyn osv. før vi iværksætter noget. Projektet er pt. sat lidt på standby. Aktiviteter for de aktive i 2016 /17: FU har iflg. vedtægterne til opgave at iværksætte tiltag, der styrker engagement og fællesskab hos de aktive medlemmer, hvis arbejdsindsats er den afgørende forudsætning for Nygårds eksistens". Det er en opgave, der ligger FU meget på sinde, da de frivilliges indsats er det der driver hele værket. FU ser det derfor som sin opgave på enhver måde at styrke arbejdsfællesskabet med forskellige initiativer. Årets helt særlige arrangement for de frivillige: Turen til Korsbæk 18. marts 2016 med i alt 47 deltagere (frivillige + ægtefæller) I bussen kom vi i den rigtige stemning ved at se afsnit af Matador. Martin Trier Mørk, som har været arkitekt på Korsbæk (Bakken), stod på undervejs og fortalte om projektet med at genskabe. Vi var på rundtur i byen og spiste frokost på Postgården Hædersprisen vi fik i 2015 indgik i finansieringen af turen

4 Hvert år i årets første kvartal - laver vi et særligt arrangement, som specielt er målrettet mod de frivillige samt Foreningen Nygårds medlemmer: en festlig medlemsaften med et underholdende/oplysende tema og fælles spisning: I år inviterede vi fredag 20. januar 2017 til Lutherske godbidder hvor 44 medlemmer, heraf 35 frivillige nød en overflod af godbidder: musikalske, episke, historiske og kulinariske hvor alt gik op i en højere enhed. Fælles arbejdsdage: I 2016 har vi haft 4 arbejdsdage, 2 i foråret og 2 i efteråret. På arbejdsdagene kommer såvel den faste skare fra brændeog havegruppen som andre medlemmer af foreningen, idet alle foreningens medlemmer er inviteret, så man har mulighed for at være med i fællesskabet også selvom man ikke i det daglige er med i en arbejdsgruppe. Man arbejder sammen, drikker kaffe og spiser sammen. Brændekløvning, haveopgaver og rengøring indendørs er fast på arbejdsdagenes program. Herudover holder vi hvert år en arbejds-julefrokost for de aktive. For FU er det vigtigt, at alle, der har lyst til at være med som frivillig også bliver brugt. Ligeså vigtigt er det, at nogle frivillige især dem der er gengangere i flere sammenhænge, ikke føler sig næsten misbrugt og mister gejsten. På arbejdsdagen 27. september holdt vi et fyraftensmøde om Nygårds formål og arrangementer. 15 frivillige i 4 grupper drøftede livligt disse 3 spørgsmål og meldte følgende tilbage: Hvad betyder Nygård for mig lige nu? Godt kammeratskab. Socialt samvær og fællesskab, glæden ved at nyde Nygård og de skønne omgivelser og yde en indsats for dette sted, der er vigtigt af bevare. Glæden ved at nyde lejernes/gæsternes begejstring for Nygård og byde dem velkommen herude. Bruge sig selv på en anden måde end ens profession. Enhver kan gøre brug af sine kompetencer. 4 Hvad er godt og mindre godt på Nygård? En behagelig stemning. Ingen kommandotone, alt er frivilligt. Godt at Nygård er godt besøgt af både af lejere og arrangements gæster. Mindre godt, at der kommer lejere som ikke altid respektere stedet som den naturperle det er. Vigtigt at præcisere, hvilke lejemål, der kan foregå på Nygård, og hvilke der ikke er egnede. Ønsker for Nygårds drift fremover - herunder: offentlige og medlemsarrangementer samt projekter: Hvordan sikrer vi et generationsskifte for gruppen af frivillige? De 2 årlige nuværende medlemsarrangementer som afholdes er gode og fyldestgørende. Offentlige arrangementer: Nuværende=Sct. Hans påskeudstilling juletur naturture og musikarrangementer er rigtig gode. Gerne arrangementer i samarbejde med andre. Antallet af arrangementer er passende i forhold til arbejdsbelastningen af de frivillige. Frivilliglejemål: Siden april 2011 har det været muligt for Nygård frivillige at leje Nygård på favorable vilkår på ikkeudlejede dage inden for de kommende 14 dage fra foråret 2016 inden for en måned rullende. Der har siden da i alt været 41 lejemål af denne type, heraf 9 i beretningsåret. Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger o.a. efter aftale med FU.

5 Foreningen Nygårds PR og kommunikation med omverdenen Foreningen Nygård bruger ikke mange penge på direkte at reklamere for udlejning af Nygård. PR sker dels ved at bruge annoncekroner på at reklamere for foreningens arrangementer i ugeavis og lokalblade dels ved gratis pressemeddelelser. For at reklamere og kommunikere med omverdenen i øvrigt bruger foreningen de fleste tilgængelige elektroniske kommunikationsplatforme på internettet. Nygårds hjemmeside er stedet, hvor alle praktiske oplysninger er tilgængelige både for lejere og medlemmer, samt de der bare vil se, hvad der sker på Nygård. Hjemmesiden er stedet, hvor lejere kan se, hvornår der er ledigt på Nygård, finde lejekontrakt og alle praktiske oplysninger i forbindelse med lejemål samt oplysninger im ugevagten. På forsiden findes oplysninger om næste arrangement på Nygård. Herudover finder man på hjemmesiden dagsordener og referater fra foreningens møder offentligt tilgængelige for alle samt oversigt over bestyrelsen, vedtægter mv. Nygårds facebookside (oprettet 22. april 2010) På Facebook vises nyheder fra Nygård og både Nygårds brugere og vi selv skriver nyt og viser billeder fra Nygård og arrangementerne på Nygård. Pt. har vi 473 fans (2014: 306, 2015:378, 2016: 422). Som det ses her, er vores fans i alderen fra 45+ og 2/3 er kvinder. Invitationer til arrangementer udsendes til fans. Opslaget om koncerten 12. marts 2017 var nået ud til 846 og 53 havde reageret på det (liked eller delt) Mail: Her kommunikerer formand og kasserer med direkte mails til medlemmer, lejere, samarbejdspartnere mv. Ganske få af Nygård medlemmer har ingen mailadresse og får tilsendt almindelig post nogle gange om året med nyheder og arrangementer 5 Nygårds googlekontos kontaktpersoner fungerer som foreningens medlemsregister. Nygård på Wikipedia: Der er oprettet artikler om Nygård samt Baronens høj. Årets resultater i tal Foreningen Nygårds formål er - under nøgleordene natur - kultur fordybelse - at åbne stedet for de mange. Dette skal ske gennem udlejning og afholdelse af egne offentlige arrangementer. Udlejning og arrangementer Vi havde i 2016 et ganske særligt lejemål, således at vi nu (næsten) kan kalde os kongelig hofleverandør, idet Kongehuset lejede Nygård til jagtsfrokost i forbindelse med kongejagt i

6 Nørreskoven. Prins Joachim var vært for frokosten, hvori flere erhvervsfolk fra området deltog sammen med Inge Gillesberg og andre lokale skovfolk. Dyvig Badehotel leverede maden, hvortil hoffet serverede drikkevarer fra Schackenborg og prinsens vin fra Château de Cayx. Fra folkbalticakoncerten med Anja Præst trio og Karen Mose. Desværre med for få deltagere, hvilket har haft til følge, at vi i 2017 ikke er valgt som koncertsted. I 2016 har i alt personer opholdt sig på Nygård i kortere eller længere tid Hertil skal lægges gruppen af frivillige de 38 aktive medlemmer der har deres gang på Nygård. Mange kommer hver uge i brændegruppen / havegruppen mv. Andre kommer jævnligt og giver en hånd med på arbejdsdage og ved arrangementer. Årets resultater i kr. og ører / Regnskab Birgitte Romme, foreningens kasserer: Kassereropgaverne består i - at betale alle fakturaer og holde arkivere på alle bilag - at modtage lejekontrakter og holde styr på betaling samt opfølgning med bl.a. tilbagebetaling af depositum - at sørge for bogføring og vedligeholde regnearket med foreningens regnskab - at have kontakten med revisoren mht. revision af regnskabet - at udarbejde budget og forelægge dette samt regnskabet på den årlige generalforsamling - at deltage i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder BR: Årets store udgifter har været det nye brændefyr, som blev installeret i foråret i det gamle fyrrum. I samme forbindelse fik det gamle fyrrum brandsikret loftet. Pillefyret, som Naturstyrelsen installerede i depotrummet blev ikke en udgift for os. Men vi indkøbte en ny reol og nye skabe m.m. til det renoverede depotrum. Desuden blev der en udgift til malerarbejde i kælderen. Vi fik også vores skumslukkere i huset tjekket og de blev udskiftet med vandslukkere, som blev anbefalet os. Vores have er blevet grundig renoveret ud mod nordsiden, pergolaen og fliserne er udskiftet. Alt dette er lavet af frivillige, så udgiften er ikke stor. Regnskabet, der løbende følges af formanden, er revideret af et godkendt revisionspartnerselskab og vil som sædvanligt bliv e fremlagt på generalforsamlingen sammen med en oversigt over foreningens økonomi fra 2008 til 2016.

7 Arbejdsgrupperne vil huske 2016 for: Brændegruppen ved Ole Andersen: Nygård har i 2016 fået installeret såvel et nyt brændefyr som et nyt pillefyr. Pillefyret opvarmer i øjeblikket huset i nattetimerne samt i de tre sommermåneder, brændefyret i dagtimerne i september til og med maj måned. Det har betydet, at det årlige træforbrug til opvarmning er halveret set i forhold til tidligere år. Derfor har det i år kun været nødvendigt at sanke ca. 25 m3 træ. Siden først i november 2016 har brændeholdet har været i gang hver tirsdag formiddag, hvor de første træer ude i skoven blev fældet, til her først i marts hvor alt er kørt hjem, kløvet og stablet på plænen bag hovedhuset. m2 og det nye bagehus på 60 m2. Anvendelse af piller til delvis opvarmning af Nygård har selvfølgelig betydet en forøgelse af varmeudgifterne, men som det ser ud nu, kommer det til at se yderst rimeligt ud. Et forsigtigt skøn vil være en udgift på ca kr. årligt til opvarmning af et hovedhus på 450 Samarbejdet i brændegruppen har som i alle foregående år været præget af arbejdsomhed, godt kammeratskab og en hyggelig atmosfære, som også formiddagenes afsluttende kaffebord især organiseret af Inge og Birgitte har bidraget til. 7 Afslutningsvis skal nævnes at brændegruppens medlemmer 14 m/k ligeledes har været involveret i mange af Nygårds forskellige sideløbende projekter og arrangementer. Driftsgruppen ved Finn Broesby-Olsen: Driftsgruppen udfører ud over tilsyn med huset og dets installationer småreparationer af forskellig art. En fast opgave er udskiftning af pærer samt batterier i brandalarmerne, som relativt tit bipper. Til driftsgruppen hører Egon Christensen, der er skovarbejder ved Naturstyrelsen med ansvar for Nørreskoven. Til Egons arbejdsopgaver hører at sørge for fyring på Nygård samt græsslåning mv. For Foreningen Nygård er Egon en højt værdsat samarbejdspartner, der i det daglige med omhu og stor pligtfølelse sørger for at Nygård kører.

8 Havegruppen ved Annelene Christensen: Hver tirsdag formiddag møder 1-5 frivillige for at arbejde i haven på Nygård med hjælp fra brændegruppen ved tunge og håndværksmæssige opgaver. Der holdes ca. 1 måneds pause midt på sommeren og vinterpause normalt fra november til marts. Gruppen har i løbet af året fået 2 nye medlemmer og der er plads til flere. Foruden alm. vedligehold, der er den største del af arbejdet, blev der igen i foråret flyttet forskellige forårsløg til udvalgte steder i haven. I det våde område ved søen blev plantet grupper af engkappelejer, en foræring fra en privat have. Pergolaen ved lysthuset blev fornyet og den gamle klematis, der var væltet i løbet af vinteren, er trods en kraftig og nødvendig udtynding godt på vej til at blive stor og flot igen. Bedet ved siden af havetrappen blev lagt om fra de smukke selvsåede vilde blomster til en mere ensartet beplantning primært med storkenæb. Juleroserne fra bedet ved indgangsdøren blev også flyttet herom for bedre der at komme til deres ret sammen med de tidlige lilla primulaer. I sensommeren blev hele arealet omkring lysthus og brændeskur smukt renoveret med uvurderlig assistance fra bl.a. brændegruppen, så området nu fremstår som en smuk samlet helhed. Vejrliget i efteråret gjorde, at græssåningen måtte udskydes til det kommende forår. 8 Det har været dejligt atter at opleve et år med godt samarbejde indbyrdes i gruppen, med brændegruppen og med Egon, der foruden at slå græsset, også hjælper til med meget andet i og omkring haven på Nygård. Arrangementsgruppen ved Asta Broesby-Olsen: Foreningen Nygårds formål er at skabe forskellige muligheder for fordybelse i natur, kultur og personlig udvikling for enkeltpersoner, grupper og den lokale og øvrige offentlighed. Formålet søges opfyldt dels gennem udlejning til mange forskellige aktiviteter og dels gennem afholdelse af offentlige arrangementer, der falder indenfor de 3 nøglebegreber: natur, kultur og fordybelse. Dette er arrangementsgruppens grundlag. Økonomisk har vi som tommelfingerregel haft, at vores udgifter og indtægter skulle balancere på årsbasis. Samtidig med at vi gennem arrangementerne efterlever selve formålet, så er arrangementerne også Nygårds PR i det offentlige rum. Ud over udgifterne til vores foldere om Nygård, bruger vi ikke penge til reklamer for udlejningen. Så gennem vores annoncering og pressemeddelelser opdager folk Nygård og henvender sig herefter om mulighederne for at leje Nygård har budt på en vifte af arrangementer inden for især 2 af vores nøglebegreber: Natur: fugletur, naturvandring, Sankt Hans-festen samt juleturen Kultur: Historisk foredrag og musikarrangementer: folkemusik, fællessang, musik for børn og intro til opera. Sidstnævnte blev fulgt op af en arrangeret fælles bustransport til Don Juan i Den Ny Opera i Esbjerg. 2 af musikarrangementerne havde relativt for få deltagere, hvilket er taget ad notam i planlægningen fremover. Fordybelse: har ikke været tema for et selvstændigt arrangement, men indgår i alle arrangementer som et delelement ved den ro og eftertænksomhed som Nygård indbyder til.

9 Som det fremgår af oversigten tidligere, var påskeudstillingen igen i 2016 det arrangement, hvor det største antal besøgende gæstede Nygård. Det var 8. gang vi deltog i påskeudstillingerne, som foregår alle påskedagene på Als - især Nordals - på 20 udstillingssteder. Det var som gennem alle årene Helga Roesgaard, der var primus motor for udstillingen og igen sørgede for en unik, smuk og spændende udstilling. Vagtmæssigt var det i 2016 en udfordring, at åbningstiden på udstillingsstederne var udvidet med 2 timer, så åbningstiden dagligt var Vi har i alt i løbet af de 8 påskeudstilinger ( ) haft besøgende (hvoraf mange selvfølgelig er gengangere år efter år). Arrangementsgruppen har 2 undergrupper: Bagegruppen ved Martha Thomsen: Arrangementerne i 2016, hvor vi sælger, kaffe, te og kage, har været godt besøgt. Vi er et team på 8-10 personer, der bager, pladekager, rugbrødslagkager og boller, når der er brug for det. Jeg har regnet på antal kager i løbet af året Det er blevet til 16 pladekager. Ved påskeudstillingen sidste år solgte vi 18 hele rugbrødslagkager. Det er rygtedes ude i byen, at vi har rugbrødslagkager. Det er så populært, at folk lige kikker ind i køkkenet for at, se om der er rugbrødslagkage tilbage, til efter de har set udstillingen. 9 Overskud af kager bliver frosset ned og bliver brugt på frivillig dage b.la. tirsdage, det gør stor lykke. Jeg vil gerne sige tak til bagegruppen for alle de dejlige kager, I har bagt. Adhocgruppen = frivillige, der har meldt sig til at hjælpe til ved de forskellige arrangementer Der udsendes mail til gruppen, når der er behov for hjælp. På fyraftensmødet fremgik det, at mange gerne vil spørges individuelt. Bookinggruppen ved Birgitte Romme og Asta Broesby-Olsen Vi deles om arbejdet, således, at Asta tager sig af bookningen og Birgitte af betalingen. Fra 2008 til nu (12.3.) er der indgået 740 lejekontrakter. Ofte ringer eller mailer folk for at høre om Nygård er ledigt. De udfylder herefter lejekontrakten, som kan downloades fra hjemmesiden, sender den til Asta, som tjekker oplysningerne, nummerer den og lægger bookingen ind i Nygårds kalender. Herefter returneres lejekontrakten med kopi til Birgitte, hvorefter der skal betales depositum. Dette holder Birgitte styr på samt om lejen betales til tiden og siden for tilbagebetaling af depositum. Der er ofte mange spørgsmål, der skal afklares med kommende lejere. Og i forbindelse med bookningen arrangeres ofte fremvisning af Nygård, fordi mange nye lejere gerne vil se Nygård inden lejemålet.

10 Tvivlsspørgsmål drøftes indbyrdes. I nogle tilfælde drøftes det også i FU og i særlige tilfælde forelægges problemet for bestyrelsen. Ofte er det tolkning af vores regler mht. afholdelse af fester. Hjemmesiden mv. ved Asta Broesby-Olsen: Redigeres og ajourføres som hidtil af Asta, som siden 2013 også selv står for administrationen af siden. Dog købes assistance til opdatering af systemet Joomla, bl.a. her i 2016, hvor der igen kom en ny version det kostede foreningen 3000 kr. Hjemmesiden er et vigtigt redskab for hele driften af Nygård, hvor f.eks. kalenderen er et omdrejningspunkt for foreningens virke. Herudover holdes også Facebooksiden ajour især for at lave pr. for arrangementerne. Ugevagtgruppen ved Birgitte Romme: Vi har fået flere personer i gruppen, vi er i alt 13 nu, og det fungerer godt. Opgaverne fordeles hurtigt ved de 2 årlige møder. Den enkelte ugevagt får ca. 2 uger, hvor vedkommende har ansvaret med at tilse huset, udlevere nøgle til lejerne og tjekke huset efter lejemålet. Rengøring og vask af sengelinned ved Birgitte Romme: Rengøring: I de tilfælde, hvor der bestilles rengøring har vi indtil efteråret 2016 klaret opgaverne med forskellige personer, der var interesserede i at påtage sig opgaven. Det blev dog lidt vanskeligt at få opgaverne fordelt, så vi besluttede at lade det overgå til et rengøringsselskab. Dette fungerer rigtig godt, da vi nu ganske enkelt kan bestille rengøring, når det er nødvendigt og firmaet kommer. Vi bruger "Lolas rengøring". Vask af sengelinned efter lejemål: 10 Vi er 3-4 frivillige, der mod betaling tager vasketøj med hjem og leverer det tilbage efter vask. De fleste lejere medbringer selv sengelinned. Men typisk bestilles der sengelinned på kurserne mod betaling. Omfanget af dette er 1-2 gange månedligt, gerne sæt sengelinned + håndklæder. Og så måske nok det allervigtigste for foreningen- til slut: Modtaget fra Christian Fischlein: Jeg synes, det er værd at nævne den gode ånd og samarbejdet blandt alle frivillige på Nygård. Det er med til at forskønne stedet såvel ude som inde og gøre det til et unikt sted at være.

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 1. Bestyrelsens sammensætning 2010 2. Hjemmesiden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne

Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne 1. Opfølgning Rindsholm festen møde med festudvalget dato? 2. Hvordan

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2016 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted.

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 Referat 27. januar 2015 1. Valg af dirigent Der var mødt 24 repræsentanter for 17 husstande op. Som dirigent blev valgt Peter Kamp Knudsen, nr. 18. Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovlig

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Referat

Generalforsamling Referat Generalforsamling Referat Hasle strand i maj 2007 15.marts 2008 Kl. 14:00 17:00 Hasle Feriepark Centerbygningen Indkaldt af: Referent: Ejerforeningen Hasle Ferieparks bestyrelse Anita Sørensen Punkter

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

I dette nyhedsbrev skal vi meget rundt, både i vores egne rækker, men også med oplysninger fra både HK og DSB.

I dette nyhedsbrev skal vi meget rundt, både i vores egne rækker, men også med oplysninger fra både HK og DSB. Nyhedsbrev nr 9 Rådighedslønsforeningen.. Kære alle.. I dette nyhedsbrev skal vi meget rundt, både i vores egne rækker, men også med oplysninger fra både HK og DSB. Vores arrangementer er velbesøgte men

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere