Kontraktbilag 12 - Vederlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 12 - Vederlag"

Transkript

1 Udbud nr. 2017/S EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 12 - Vederlag Underbilag 12.1: Servicekatalog Underbilag 12.2: Produktkatalog Underbilag 12.3: Hardware og licenser Bilag 12 Vederlag Side 1/8

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL FAST VEDERLAG FOR TRANSITIONSPROJEKTET OG BETALNGSPLAN HERFOR (ENGANGSVEDERLAG) IMPLEMENTERINGSVEDERLAG FOR UDBEDRING AF NØDVENDIGE CISCO FINDINGS (ENGANGSVEDERLAG) LØBENDE VEDERLAG (CENTRAL PLATFORM I LØSNINGEN) Driftvederlag Supportvederlag Vedligeholdelsesvederlag for Cisco softwareprodukter Vedligeholdelsesvederlag for Farlon softwareprodukter Vedligeholdelsesvederlag for Trio softwareprodukter Vedligeholdelsesvederlag for RecordIT softwareprodukter Vederlag for Cisco Hardwareservice UDTRÆDELSESVEDERLAG Kundens udtræden i afklaringsfasen (Engangsvederlag) Vederlag ved tidligt ophør (Engangsvederlag)... 8 Bilag 12 Vederlag Side 2/8

3 1. FORMÅL Nærværende kontraktbilag med underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog indeholder samtlige priser og rabatter, der anvendes i Kontrakten. Alle priser i nærværende kontraktbilag er i danske kroner og ekskl. moms, men inklusive eventuelt andre skatter og afgifter. Hvor priser angives i udenlandsk valuta, gælder omregningskurs til DKK basert på Nationalbankens gennemsnitskurs på tidspunktet for Kundens afgivelse af ordre. For køb, hvortil Leverandøren afgiver en rabatsats på producentlistepriser, gælder det, at prisen beregnes ud fra producentlisteprisen på tidspunktet for Kundens afgivelse af ordre. 2. FAST VEDERLAG FOR TRANSITIONSPROJEKTET OG BETALNGSPLAN HERFOR (ENGANGSVEDERLAG) I nedenstående tabel 01 fremgår Leverandørens samlede faste vederlag for samtlige Leverandørens Ydelser i transitionsprojektet, jf. bl.a. kontraktbilag 04, det vil sige fra Kontraktindgåelse og frem til og med Overtagelsesprøven er godkendt af Kunden. Transitionsprojektet Tabel 01, Vederlag for transitionsprojektet. Det faste vederlag for transitionsprojektet følger følgende betalingsplan: 30 pct. af vederlaget kan faktureres ved Kontraktindgåelse 50 pct. af vederlaget ved godkendt Overtagelsesprøve 20 pct. ved Kundens godkendelse af Driftsprøven 3. IMPLEMENTERINGSVEDERLAG FOR UDBEDRING AF NØDVENDIGE CISCO FIN- DINGS (ENGANGSVEDERLAG) I driftsprøvefasen forudsættes visse identificerede findings (fra Cisco) udbedret, jf. kontraktbilag 20, ID nr. 9, 13, 10-video, 5, 2-video, 3 video og 30, som betragtes som nødvendige. Således indledes driftsprøvefasen med en udbedringsfase, hvor de konkrete Cisco findings udbedres. Eventuelle konsekvenser for løbende vederlag, jf. pkt. 4 og dennes underpunkter nedenfor, i forbindelsen med implemtering af nærværende Cisco findings, skal Leverandøren tage højde for i netop de løbende vederlag, under pkt. 4 og dennes underpunkter. Nedenfor i tabel 02 er Leverandørens faste pris angivet for hver udbedring. Udbedring af Cisco findings ID nr. 9 Udbedring af Cisco findings ID nr. 13 Udbedring af Cisco findings ID nr. 10-video Udbedring af Cisco findings ID nr. 5 Udbedring af Cisco findings ID nr. 2-video Udbedring af Cisco findings ID nr. 3-video Udbedring af Cisco findings ID nr. 30 Tabel 02, Vederlag for udbedring af Cisco findings Bilag 12 Vederlag Side 3/8

4 Det samlede faste vederlag for samtlige Cisco findings kan faktureres af Leverandøren efter Kundens samlede godkendelse af afpøvning af Cisco findings implementering, jf. ID numre ovenfor. 4. LØBENDE VEDERLAG (CENTRAL PLATFORM I LØSNINGEN) Leverandørens løbende vederlag er angivet i nedenstående tabeller, 03A til 03G, hvilke er faste vederlag, der dog er foranderlige i op- og nedadgånede retning i forbindelse med Kundens hele eller delvise nedlæggelser i Løsningen, samt ved Kundens løbende merindkøb, efter Kontraktindgåelse. Sådanne nedlæggelser og merindkøb håndteres i kontraktperioden, ved ændringshåntering, jf. kontraktbilag 09, via underbilag 12.1 Servicekatalog, herunder underbilag 12.2 Produktkatalog. Kunden kan forlange fremtidig prisreduktion for eventuelle løbende nedlæggelser af vedligeholdelse på softwareprodukter og hardwareservice, ved Leverandørens udløbstidspunkt for det forudbetalte ved producenten. Samtlige vederlag under nærværende punkt og underpunkter er eksklusiv endepunktudstyr. 4.1 Driftvederlag Driftvederlaget dækker over Leverandørens løbende Ydelser til IT-drift af hele den underliggende platform i Løsningen, jf. blandt andet kontraktbilag 03. Udover almindelige og velkendte branchestandarder for IT-driftydelser, indgår der også øvrige eksplicitte Ydelser, nævnt i kontraktgrundlaget, der er henført til IT-drift, i driftvederlaget. VCS platformen indgår ikke i leverandørens driftsansvar, jf. Kontraktbilag 3 punkt 8.1, og således skal vederlag herfor, ikker indgå i nærværende driftsvederlag. Hertil indgår tilllige alle implicitte Ydelser fra Leverandøren i kontraktgrundlaget, der ikke er henførbar eller indeholdt i andre vederlag under nærværende kontraktbilag, underbilag 12.1 Servicekatalog eller underbilag 12.2 Produktkatalog. Med andre ord så opsamler driftvederlaget vederlæggelse for de af Leverandørens Ydelser, der ikke indgår i nogen anden vederlag i kontraktgrundlaget. Driftvederlaget erlægges første gang efter godkendt Overtagelsesprøve, og såfremt der ikke er tale om en hel kalendermåned, erlægges driftvederlaget forholdsmæssigt, den første kalendermåned. Fast månedligt vederlag for drift af Løsningen. Tabel 03A, fast månedligt vederlag for drift. 4.2 Supportvederlag Leverandøren skal stille 2. Level support til rådighed for Kunden, jf. kontraktbilag 03. Supportvederlaget erlægges første gang efter godkendt overtagelsesprøve, og såfremt der ikke er tale om en hel kalendermåned, erlægges vederlaget forholdsmæssigt, den første kalendermåned. VCS platformen indgår ikke i leverandørens supportansvar, jf. Kontraktbilag 3 punkt 8.1, og således skal vederlag herfor, ikker indgå i nærværende supportvederlag. Fast månedligt vederlag for 2. Level support af Løsningen, jf. kontraktbilag 03. Tabel 03B, Fast månedligt vederlag for support. Bilag 12 Vederlag Side 4/8

5 4.3 Vedligeholdelsesvederlag for Cisco softwareprodukter Kunden stiller krav om, at alt anvendt Cisco software på den centrale platform i Løsningen til envhver tid skal være med vedligeholdelse fra producenten. Alle vedligeholdelsesaftaler tegnes i Kundens navn og skal kunne overdrages til en ny driftsleverandør. Således skal Leverandøren pr. 01. september 2017 tilbyde vedligeholdelse af samtlige af Kundens på tidspunktet anvendte Cisco softwareprodukter. Kunden vælger i forbindelse med Kontraktindgåelse, hvorvidt vedligeholdelsen pr. 01. september 2017 skal dække en periode på 12 eller 36 måneder, herunder hvorvidt det skal være ELA eller ej, jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog. Vedligeholdelsesvederlaget for Cisco softwareprodukter angår udelukkende Leverandørens samlede priser herfor, der fastsættes ved at anvende de af Leverandøren tilbudte rabatsatser jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog, multipliceret med antallet af hvert af Kunden anvendt Cisco softwareprodukt. Ved periodeudløb opgøres den forgangne periodes eventuelle afgang og tilgang af Cisco softwareprodukter, således at gentegningen for en ny periode afspejler de faktiske og aktuelle forhold. Vedligeholdelsesperioden for Cisco softwareprodukter må godt have en varighed udover kontraktperioden, og i så fald vil vedligeholdelsen af Cisco softwareprodukterne overdrages til nyt kontraktforhold mellem Kunden og eventuel ny tredjepart. I henhold til kontraktbilag 03, er implementering af nye software releases og software versioner, særskilt betalbart via ændringshåndtering, hvor Kunden betaler for den af Leverandøren anvendte timeressourcer, og er således ikke indeholdt i nærværende vederlag. Nærværende vederlag betales første gang i forbindelse med gentegningen pr. 01. september 2017, og herefter igen ved eventuelt fornyet gentegning efter periodeudløb. Fast vederlag for vedligehold af alt Cisco software i Løsningen, for en periode på XX måneder fra den 01. september Tabel 03C, fast vederlag for vedligehold af Cisco software. 4.4 Vedligeholdelsesvederlag for Farlon softwareprodukter Kunden stiller krav om at alt anvendt Farlon software på den centrale platform i Løsningen skal til envhver tid være med vedligeholdelse fra producenten. Alle vedligeholdelsesaftaler tegnes i Kundens navn og skal kunne overdrages til en ny driftsleverandør. Således skal Leverandøren pr. 01. september 2017 stille vedligeholdelse af samtlige af Kundens på tidspunktet anvendte Farlon softwareprodukter, til rådighed. Kunden vælger i forbindelse med Kontraktindgåelse, hvorvidt vedligeholdelsen pr. 01. september 2017 skal dække en periode på 12 eller 36 måneder, jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog. Vedligeholdelsesvederlaget for Farlon softwareprodukter angår udelukkende Leverandørens samlede priser herfor, der fastsættes ved at anvende de af Leverandøren tilbudte rabatsatser jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog, multipliceret med antallet af hvert af Kunden anvendt Farlon softwareprodukt. Ved periodeudløb opgøres den forgangne periodes eventuelle afgang og tilgang af Farlon softwareprodukter, således at gentegningen for en ny periode afspejler de faktiske og aktuelle forhold. Vedligeholdelsesperioden for Farlon softwareprodukter må godt have en varighed udover kontraktperioden, og i så fald vil vedligeholdelsen af Farlon softwareprodukterne overdrages til nyt kontraktforhold mellem Kunden og eventuel ny tredjepart. I henhold til kontraktbilag 03, er implementering af nye software releases og software versioner, særskilt betalbart via ændringshåndtering, hvor Kunden betaler for den af Leverandøren anvendte timeressourcer, og er således ikke indeholdt i nærværende vederlag. Nærværende vederlag betales første gang i forbindelse med gentegningen pr. 01. september 2017, og herefter igen ved eventuelt fornyet gentegning efter periodeudløb. Bilag 12 Vederlag Side 5/8

6 Fast vederlag for vedligehold af alt Farlon software i Løsningen for en periode på XX måneder fra den 01. september Tabel 03D, Fast vederlag for vedligehold på software (Farlon). 4.5 Vedligeholdelsesvederlag for Trio softwareprodukter Kunden stiller krav om at alt anvendt Trio software på den centrale platform i Løsningen skal til envhver tid være med vedligeholdelse fra producenten Alle vedligeholdelsesaftaler tegnes i Kundens navn og skal kunne overdrages til en ny driftsleverandør. Således skal Leverandøren pr. 01. september 2017 stille vedligeholdelse af samtlige af Kundens på tidspunktet anvendte Trio softwareprodukter, til rådighed. Kunden vælger i forbindelse med Kontraktindgåelse, hvorvidt vedligeholdelsen pr. 01. september 2017 skal dække en periode på 12 eller 36 måneder, jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog. Vedligeholdelsesvederlaget for Trio softwareprodukter angår udelukkende Leverandørens samlede priser herfor, der fastsættes ved at anvende de af Leverandøren tilbudte rabatsatser jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog, multipliceret med antallet af hvert af Kunden anvendt Trio softwareprodukt. Ved periodeudløb opgøres den forgangne periodes eventuelle afgang og tilgang af Trio softwareprodukter, således at gentegningen for en ny periode afspejler de faktiske og aktuelle forhold. Vedligeholdelsesperioden for Trio softwareprodukter må godt have en varighed udover kontraktperioden, og i så fald vil vedligeholdelsen af Trio softwareprodukterne overdrages til nyt kontraktforhold mellem Kunden og eventuel ny tredjepart. I henhold til kontraktbilag 03, er implementering af nye software releases og software versioner, særskilt betalbart via ændringshåndtering, hvor Kunden betaler for den af Leverandøren anvendte timeressourcer, og er således ikke indeholdt i nærværende vederlag. Nærværende vederlag betales første gang i forbindelse med gentegningen pr. 01. september 2017, og herefter igen ved eventuelt fornyet gentegning efter periodeudløb. Fast vederlag for vedligehold af alt Trio software i Løsningen for en periode på XX måneder fra den 01. september Tabel 03E, Fast vederlag for vedligehold på software (Trio). 4.6 Vedligeholdelsesvederlag for RecordIT softwareprodukter Kunden stiller krav om at alt anvendt RecordIT software på den centrale platform i Løsningen skal til envhver tid være med vedligeholdelse fra producenten. Alle vedligeholdelsesaftaler tegnes i Kundens navn og skal kunne overdrages til en ny driftsleverandør. Således skal Leverandøren pr. 01. september 2017 stille vedligeholdelse af samtlige af Kundens på tidspunktet anvendte RecordIT softwareprodukter, til rådighed. Kunden vælger i forbindelse med Kontraktindgåelse, hvorvidt vedligeholdelsen pr. 01. september 2017 skal dække en periode på 12 eller 36 måneder, jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog. Vedligeholdelsesvederlaget for RecordIT softwareprodukter angår udelukkende Leverandørens samlede priser herfor, der fastsættes ved at anvende de af Leverandøren tilbudte rabatsatser jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog, multipliceret med antallet af hvert af Kunden anvendt RecordIT softwareprodukt. Ved periodeudløb opgøres den forgangne periodes eventuelle afgang og tilgang af RecordIT softwareprodukter, således at gentegningen for en ny periode afspejler de faktiske og aktuelle forhold. Vedligeholdelsesperioden for RecordIT softwareprodukter må godt have en varighed udover kontraktperioden, og i så fald vil vedligeholdelsen af RecordIT softwareprodukterne overdra- Bilag 12 Vederlag Side 6/8

7 ges til nyt kontraktforhold mellem Kunden og eventuel ny tredjepart. I henhold til kontraktbilag 03, er implementering af nye software releases og software versioner, særskilt betalbart via ændringshåndtering, hvor Kunden betaler for den af Leverandøren anvendte timeressourcer, og er således ikke indeholdt i nærværende vederlag. Nærværende vederlag betales første gang i forbindelse med gentegningen pr. 01. september 2017, og herefter igen ved eventuelt fornyet gentegning efter periodeudløb. Fast vederlag for vedligehold af alt RecordIT software i Løsningen for en periode på XX måneder fra den 01. september Tabel 03F, Fast vederlag for vedligehold på software (RecordIt). 4.7 Vederlag for Cisco Hardwareservice Kunden stiller krav om at alt anvendt Cisco hardware i den centrale platform i Løsningen skal til envhver tid være dækket af hardwareservice fra producenten. Alle vedligeholdelsesaftaler tegnes i Kundens navn og skal kunne overdrages til en ny driftsleverandør. Således skal Leverandøren pr. 01. september 2017 stille hardwareservice til rådighed for samtlige af Kundens på tidspunktet anvendte Cisco hardwarekomponenter i den centrale platform i Løsningen. Kunden vælger i forbindelse med Kontraktindgåelse, hvorvidt hardwareservicen pr. 01. september 2017 skal dække en periode på 12 eller 36 måneder, herunder hvorvidt det skal være ELA eller ej, jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog. Vederlaget for Cisco hardwareservice angår udelukkende Leverandørens samlede priser herfor, der fastsættes ved at anvende de af Leverandøren tilbudte rabatsatser jf. underbilag 12.1 Servicekatalog og underbilag 12.2 Produktkatalog, multipliceret med antallet af hvert af Kunden anvendt Cisco hardwarekomponent. Ved periodeudløb opgøres den forgangne periodes eventuelle afgang og tilgang af Cisco hardwarekomponenter, således at gentegningen for en ny periode afspejler de faktiske og aktuelle forhold. Hardwareserviceperioden for Cisco hardwarekomponenter må godt have en varighed udover kontraktperioden, og i så fald vil hardwareservicen af Cisco hardwarekomponenter overdrages til nyt kontraktforhold mellem Kunden og eventuel ny tredjepart. I henhold til kontraktbilag 03, er implementering af nyt Cisco hardware, særskilt betalbart via ændringshåndtering, hvor Kunden betaler for den af Leverandøren anvendte timeressourcer, og er således ikke indeholdt i nærværende vederlag. Nærværende vederlag betales første gang i forbindelse med gentegningen pr. 01. september 2017, og herefter igen ved eventuelt fornyet gentegning efter periodeudløb. Fast vederlag for Cisco Hardwareservice på alt Cisco hardware i den centrale platform i Løsningen for en periode på XX måneder fra den 01. september Tabel 03G, fast vederlag for Cisco Hardwareservice. 5. UDTRÆDELSESVEDERLAG 5.1 Kundens udtræden i afklaringsfasen (Engangsvederlag) Leverandørens krav på udtrædelsesvederlag ved Kundens eventuelle udtræden i afklaringsfasen udgør 30 pct. af Leverandørens vederlag for hele transitionsprojektet, jf. Kontraktens punkt 8.4. Bilag 12 Vederlag Side 7/8

8 5.2 Vederlag ved tidligt ophør (Engangsvederlag) Udtrædelsesvederlag ved tidligt ophør, jf Kontraktens punkt 26.1 til ophør tidligst 18 måneder efter Kontraktens Ikrafttræden. Vederlaget bør kun dække de i ovennævnte vederlag omkring drift, jf. pkt. 4.1, og support, jf. pkt. 4.2 for perioden efter 18 måneders kontraktvarighed. Alle øvrige nævnte vederlag i indeværende kontraktbilag, angår kun øvrige engangsvederlag (pkt. 2 og 3) og pkt. 4.3 til 4.7 håndteres jf. disses respektive punkter omkring varighed udover kontraktperioden. Fast engangsvederlag for tidligt ophør. Tabel 04, fast vederlag for tidligt ophør. Bilag 12 Vederlag Side 8/8

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 8 - Vederlag og priser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. GENERELT VEDRØRENDE PRISER... 3 3. VEDERLAG... 3 3.1 Engangsvederlag... 3 3.2 Løbende vederlag...

Læs mere

Underbilag Produktkatalog (Optioner)

Underbilag Produktkatalog (Optioner) Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Revideret version Underbilag 12.2 - Produktkatalog (Optioner) Underbilag 12.2 Produktkatalog Side 1/5 Indholdsfortegnelse 1. INDSKRÆNKNINGER

Læs mere

Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse

Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse Kontraktbilag 11 Kundens deltagelse Side 1/5 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KUNDENS DELTAGELSE...3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00988 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 26. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00988 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 26. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00988 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 26. juni 2017 K E N D E L S E Eltel Networks A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Region Syddanmark (cand. jur. Martin Stæhr, Kgs.

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse

Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse Kontraktbilag 11 Kundens deltagelse Side 1/5 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KUNDENS DELTAGELSE...3

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Underbilag Servicekatalog

Underbilag Servicekatalog Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 12.1 - Servicekatalog Underbilag 12.1 Servicekatalog Side 1/11 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG...3

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udbud nr. 2016/S EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontrakt

Udbud nr. 2016/S EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontrakt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontrakt Kontrakt Side 1/32 Nedennævnte Parter indgår herved tidsbestemt Kontrakt vedrørende Leverandørens overtagelse af driftsansvaret

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar Dato (for svar)

Nr. Spørgsmål Svar Dato (for svar) Offentligt EU-udbud, udbud nr. 2016/S 199-358626, Spørgsmål - Svar, Nr. 003, 07. November 2016 (akkumuleret) Svarene på nedenstående spørgsmål vil umiddelbart før Kontraktindgåelse, blive indarbejdet i

Læs mere

Kontraktbilag 03 - Krav til Ydelser og Leverancer

Kontraktbilag 03 - Krav til Ydelser og Leverancer Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 03 - Krav til Ydelser og Leverancer Underbilag 03.1: Kundens Problem Management Underbilag 03.2: Kundens Incident Management

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Kontraktbilag 03 - Krav til Ydelser og Leverancer

Kontraktbilag 03 - Krav til Ydelser og Leverancer Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 03 - Krav til Ydelser og Leverancer Underbilag 03.1: Kundens Problem Management Underbilag 03.2: Kundens Incident Management

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Kontraktbilag 08 - Rapportering

Kontraktbilag 08 - Rapportering Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 08 - Rapportering Kontraktbilag 08 Rapportering Side 1/5 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT...3 1.1 Rapportering og tidsfrist...3

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Kontraktbilag 06 - Servicemål

Kontraktbilag 06 - Servicemål Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 06 - Servicemål Bilag 06 Servicemål Side 1/14 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG...3 2. SERVICEMÅL

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar Dato (for svar)

Nr. Spørgsmål Svar Dato (for svar) Offentligt EU-udbud, udbud nr. 2016/S 199-358626, Spørgsmål - Svar, Nr. 007, 22. November 2016 (akkumuleret) Svarene på nedenstående spørgsmål vil umiddelbart før Kontraktindgåelse, blive indarbejdet i

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser Indholdsfortegnelse 1. ens parter 1 2. Indledende bestemmelser 1 3. Beskrivelse af det lejede 1 4. Lejemålets anvendelse 2 5. Lejemålets overtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar

Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar 1 Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar Udbud af borgeradministrativt system til socialområdet i Region Syddanmark (EU-udbud 2015/S 038935) Region Syddanmark har pr. dags dato modtaget

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 2 Bestilling og Vederlag

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 2 Bestilling og Vederlag Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software Bilag 2 Bestilling og Vederlag 9. oktober 2015 Version 1.0 BILAG 2 BESTILLING OG VEDERLAG [Vejledning: Tilbudsgiver bedes i bilag 2A (vedlagte

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 4 - Kontraktens faser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KONTRAKTENS FASER... 3 3. LEVERANDØRENS YDELSER I TRANSITIONSPROJEKTET... 3 4. AFKLARINGSFASEN...

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR INSTRUKTION TIL LEVERANDØREN VED UDNYTTELSE AF OPTION: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Appendiks 1 Krav til tilbudsmodel [18. november 2015] Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Introduktion... 4 2. Tilbudsarket...

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan

Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan FLIS Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal, som del af sit tilbud, følge og

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere)

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere) Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere) 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til akademikere Der er

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afregningsform... 4 3. Fleksibilitet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere