Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:"

Transkript

1 Oplevelsesledelse i praksis Peter Horn, ledelsesrådgiver og Jens Friis Jensen, Uddannelsesleder Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse med bidrag fra Jon Sundbo, Professor, CBIT, RUC. Et paper baseret på bogen: Oplevelsesledelse i praksis, skrevet af Advisory Board for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse, Institut for Kommunikation, virksomhed og informationsteknologi, Roskilde Universitetscenter Paperet er et bidrag fra praksis baseret på Advisory Board medlemmernes erfaring med ledelse. Det er skrevet af Peter Horn, direktør i ledelsesrådgivningsvirksomheden Peter Horn & Co., forfatter og medlem af Forretningsudvalget for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse og redaktør på bogen og Jens Friis Jensen, der er uddannelsesleder for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse (ligeledes redaktør på bogen). Jon Sundbo, Professor, CBIT, RUC og leder af Center for Oplevelsesforskning har bidraget til definitionsafsnittet. Paperet er tænkt som det første af en række af papers om oplevelsesledelse, der vil tage deres udgangspunkt i MOLs univers. Næste paper baseres på en gennemgang af de projektrapporter og specialer, der siden 2005 er skrevet af de studerende på uddannelsen. Målet med dette og de følgende papers er at bidrage til diskussionen af, hvordan samfundsudviklinger, her oplevelsesøkonomien, påvirker ledelsespraksis og måske kan siges at udvikle en ny måde at udøve ledelse på samt bidrage til en diskussion og udvikling af den rolle masteruddannelser kan spille i ledelsesudvikling i teori og praksis. Første del søger at beskrive praksis og identificere de fælles træk i de individuelle bidrag. Anden del er et forsøg på at definere, hvad oplevelsesledelse er ud fra praksis og inddragelse af relevant teori. Abstract 25 bidragydere, ledere, specialister repræsenterende en meget stor spændvidde i branchetilhørsforhold og marked giver et meget ens billede af deres tilgang til oplevelsesledelse. Oplevelsesledelse spænder i denne kontekst fra implementering af social ansvarlighed til at være hjørnestenen i global virksomhedsekspansion over turnarounds til et bedre arbejdsklima på hospitaler. Der er hos alle bidragydere lagt vægt på iscenesættelsen og ledelsen af den fælles værdiskabelse mellem virksomheden, organisationen eller kommunen og kunden, borgeren eller brugeren eller internt i virksomheden mellem ledelse og ansatte. Der er tale om en iscenesættelse, der har til formål at engagere kunden følelsesmæssigt som forudsætning for den fælles værdiskabelse. For nogle afhængig af type af virksomhed, organisation eller institution har det været vigtigt at engagementet samtidig skal give mening for at resultere i en fælles værdiskabelse. Indledning Det er ikke helt almindeligt, at en rådgivende bestyrelse, selv for et center i oplevelsesforskning og en masteruddannelse i oplevelsesledelse, sammen skriver en bog om emnet for deres fælles aktivitet. Det er ikke desto mindre tilfældet for de 25 medlemmer af advisory board for Center for Oplevelsesledelse og Master i Oplevelsesledelse, der har bidraget til bogen Oplevelsesledelse. Baggrunden har været, at alle medlemmerne, der har baggrund i erhvervsliv, den offentlige sektor, organisationer samt kunst og kultur, gennem deres eget udgangspunkt har haft mulighed for at skildre, hvorledes de bruger oplevelsesledelse i deres hverdag. Samtidig er teorien bag oplevelsesledelse gennemgået og sat i perspektiv. Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:

2 hvad oplevelsesledelse er hvorledes oplevelsesledelse påvirker vores hverdag og markedet hvorledes oplevelsesledelse bedst kan implementeres. Et forsøg på en generel karakteristik af feltet oplevelsesledelse ud fra de 25 bidrag Spændvidden alene i denne bogs kapitler rejser spørgsmålet, hvad et hul i jorden i København har fælles med Momondo en af de mest innovative rejsesøgemaskiner på nettet? Eller hvad globalt orienterede virksomheder som Timex Group, Novo Nordisk og IO Interactive deler med Hillerød Hospital, Fakta, DR og Gladsaxe kommune? Svaret er, at de har alle brugt oplevelse til at skabe værdi for virksomheden, kommunen eller institutionen; for kunden, borgeren eller brugeren. Forfatterne kan måske ikke altid præcist anvise den lineære relation mellem deres oplevelsesledelse og størrelsen af overskuddet, men de efterlader ingen tvivl om, at oplevelsesledelse har bidraget væsentligt til, at der overhovedet er overskud; at der er skabt resultater. Eksemplerne er ikke kun højaktuelle, men kommer også fra personer, der med deres intuitive tilgang til ledelse allerede for nogle år siden så mulighederne i at lede virksomheden ved at skabe rammer for fælles oplevelser. På den måde har de sikret fælles engagement, involvering fra kunder og medarbejdere og dermed fælles værdiskabelse. Forfatterne beskriver, hvordan man ved oplevelsesledelse med succes kan starte nye virksomheder i et kompliceret marked, positionere sig i et stærkt konkurrencepræget marked, ændre en virksomheds truende situation, revitalisere et brand og implementere social ansvarlighed, Corporate Social Responsibility, involvere borgerne i deres kommunes udvikling, segmentere markedet på nye måder, engagere folk i frivilligt arbejde, få succes med kreative produkter, trække udenlandske turister til landet og operationalisere det personlige ansvar for det globale klima. Bogens 26 bidrag til en forståelse af begrebet oplevelse viser, at oplevelsesledelse ikke kun er for oplevelsesproducerende virksomheder som Danske Spil, DR, IO Interactive og Roskilde Festival, men at oplevelsesledelse er lige så relevant for Novo Nordisk, Timex Group, Fakta og danske provinsbyer. De viser, at oplevelsesledelse ikke kun handler om at skabe oplevelsesmuligheder for kunden og borgeren, men at det i lige så høj grad er en metode til at lede medarbejdere. Bidragyder Hans-Kristian Højsgaard Søren E. Jakobsen Ask Agger Anna Porse Nielsen Peter Steenstrup Thorkil Kastberg Claus Agø Hansen Peter Horn Rigmor Zobel Ravn Morten Brustad Henrik Jørgensen Ingelise Damm Mathilde Aggebo Peter Jentzsch Flemming Madsen Merete Evers Dewilde Niller Wischmann Virksomhed Timex Group Sej Consult WorkZ A/S Future Experience Affinion Novo A/S HK Peter Horn & Co Dansk Erhverv STF Travel Gladsaxe Kommune Aggebo&henriksen Rio Rose og Glimt Kultur & Kommunikation Københavns Kommune Wischmann Innovation

3 Jens Wittrup Willumsen Dorte Kiilerich Thomas Howalt Lars Hermann Henrik Bondo Nielsen Anja Hoffmann Anette Østbjerg Jon Sundbo Olav Harsløf Momondo A/S Visitdenmark IO Interactive FilmFyn A/S Roskilde Festivalen DR Musik Danske Spil RUC RUC De nøglebegreber, der går igen i kapitlerne, er at: skabe positive følelsesmæssige koblinger iscenesætte den fælles oplevelse, der giver mening for alle involverede involvere og skabe sammen co-creation finde ind til det skæve og mærkelige til kreativiteten i virksomheden kombinere det kreative og det administrative/økonomiske/kommercielle krydsfelt mellem kreativitet og traditionel ledelse at give mening og skabe grobund for transformation Nøglebegreberne kan siges at udkrystallisere, hvad oplevelsesledelse iflg. bidragyderne er. Nogle eksempler fra bogen: Ledelsesfilosofien ved Novo Nordisks opstart i Kina var med udgangspunkt i virksomhedens værdier at skabe et univers, hvor kunder og medarbejdere og øvrige stakeholders oplevede, at de var med i noget spændende og interessant. Ledelsen involverede og engagerede de forskellige parter ved at vise dem, at de var noget særligt og at de hver især bidrog til det fælles projekt. Ledelsen tænkte i involvering og fælles skabelse i at være en del af noget, der gav mening. I Fakta skabte man ligeledes et fælles univers, hvor medarbejderne fik en hovedrolle i den fælles oplevelse, der blev omdrejningspunkt for at forandre virksomheden. Erhvervslederen Hans-Kristian Højsgaard beskriver hvordan Seagram anvendte oplevelsesledelse i praksis i forb.m. deres kundebesøg for at skabe den oplevelse, man altid kan huske. Tankesættet blev videreført i Georg Jensen til at knytt kunder og medarbejdere tættere til mærket, fastholde og udbygge kundeloyaliteten og få flere ambassadører for mærket. Historien om at involvere kunder og medarbejdere gentager sig hos Timex Group, hvor kundeoplevelser gennem direkte involvering revitaliserer Timex brandet og oplevelsesledelse engagerer medarbejderne på tværs af landegrænser i den fremtidige udvikling af Timex samtidig med at oplevelsesledelse bliver en ledelsesform, der direkte omsætter CSR til engagement og handling. Momondo har gennem involvering af medarbejderne udviklet sin personlighed, hvor vi, altså medarbejderen og kunden, udveksler rejseoplevelser og tips med hinanden i en fælles forståelse af, at vi hellere vil bruge penge på opholdet end på transporten på den måde opnår man ledelsesmæssigt både at skabe et fælles univers og en én til én relation i et massemarked Bogens kapitler viser også, hvordan de kunstneriske og kreative metoder, der kendetegner oplevelsesproduktion kan bruges til forandringsprocesser i både det private og det offentlige. Oplevelsesledelse er ikke uden konflikt på det menneskelige plan. På den ene side kan medarbejderne i både private og offentlige virksomheder begejstres. På den anden side kan engagementet blive så stort, at arbejdet breder sig ind over den private sfære og nogle gange kan resultere i udbrændthed eller stress.

4 Dermed er anvendelsen af oplevelsesledelse ikke blot et direktionsanliggende, men også en del af agendaen for et stigende antal bestyrelser, der har fået øjnene op for, at det mere er oplevelsen af ydelsen eller produktet, der er point-of-sale frem for selve produktet eller ydelsen. Oplevelsesledelse et bud på en definition Definitionen tager sit udgangspunkt i det analysearbejde, der blev foretaget inden igangsættelsen af uddannelsen, blandt andet gennem inddragelse af en række af de potentielle aftagere (virksomheder, organisationer og institutioner) af kandidater fra Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse. Dernæst inddrager definitionen bogens bidrag (se ovenfor). Desuden er erfaringerne fra uddannelsens første 4 år samt det teoretiske grundlag uddannelsen bygger på inddraget. Hvad er oplevelse? Pine and Gilmore (1999) definerer oplevelse på følgende måde: En oplevelse opstår, når en virksomhed bevidst bruger service som scenen og varer som understøttelse for at engagere kunder på en måde, der skaber en hændelse, man husker. Basale råvarer kan man udskifte, varer kan man røre ved, service kan man ikke røre ved og oplevelser kan man erindre. Denne definition er lidt snæver ved at tage udgangspunkt i en salgssituation i stedet for, hvad der sker med folk i almindelighed, når de får en oplevelse. En kort version af oplevelsesdefinition, som tager udgangspunkt i modtageren, er: Oplevelse kan defineres som en mental rejse, der efterlader noget immaterielt en erfaring eller en psykisk fornemmelse (Sundbo 2007). Oplevelsen kan være underholdende, men behøver ikke at være det. Den kan være belærende, men behøver ikke at være det. Hvis vi skal give en dybere forståelse af hvad oplevelse er for modtageren, er det vigtigt at vi forholder os til Giddens (1984) pointe om refleksivitet: At intet i princippet er givet - at det handler om at konstruere sin identitet og dermed meningen med tilværelsen. Vi bruger forbruget til denne konstruktion hvad enten der er tale om at forbrug kan have en ydre mening. Det kan være socialt orienteret - et udadrettet forbrug (Bourdieu 1984, Baudrillard 1985). Dette er konstruktion af identitet i forhold til andre for at markere forskel, eller sammen med andre for at markere sammenhold og tilhørsforhold. Det kan også være et indadrettet individorienteret forbrug (Lipovetsky 2002). Så er oplevelse forbrug som hedonisme, det emotionelle forbrug. En væsentlig pointe er her, at det ikke er enten-eller men både-og med flydende overgange. Samtidig afspilles forbruget over en linie, der i den ene ende har hedonismen/ ren karneval (eskapismen) som yderste punkt og i den anden ende det socialt ansvarlige (holdning og handling i forhold til fattigdom, social uretfærdighed, klimaspørgsmål m.m.). Det er i denne forståelse af forbrugets karakter og hvad der skal komme ud af det (hvad enten det er som borger, kunde eller medarbejder), at oplevelsen kommer ind i billedet som forståelsen af, hvad det er forbrugeren vil have ud af eller kan bruge som resultat af forbruget. For eksempel: oplevelsen, der giver mening med livet (ferien med Mellemfolkeligt Samvirke, hvor man bidrager til lokalsamfundet, frivilligt arbejde med Røde Kors i Danmark) oplevelsen der giver ro (wellness, klosteropholdet) oplevelsen der giver flugt fra hverdagen (Hitmanspillet, deltagelsen i pinsekarnevallet) Oplevelsen kan siges at være det refleksive rum - det er her forbrugeren fortolker, skaber mening osv. Det er f.eks. derfor, at virksomheden må acceptere, at skabelsen af brand et sker ude i markedet - det er forbrugeren der ejer brand et. Hvordan produceres og leveres oplevelse?

5 Oplevelsesøkonomien handler om design, produktion, distribution og konsumtion af oplevelser /oplevelsesmuligheder. At producere oplevelser kræver en bredere tilgang end at producere varer. Producenten skal i stigende grad sætte sig i kundens sted for at forstå hvilke oplevelser, der bliver skabt i hovedet på kunden. Derfor skal oplevelser skabes og leveres med ret stor indsigt i kundernes samlede liv (Sundbo og Darmer 2008). Serviceproduktion kræver allerede en lidt bredere tilgang end industriproduktion, men dette krav er blevet helt dominerende med oplevelsesøkonomien, fordi oplevelser ikke opfylder et funktionelt behov. I hvert tilfælde kræver det en ret kompetent sociologisk og navnlig psykologisk forståelse af funktionerne at forstå et muligt funktionelt behov for oplevelser (Janzen). Dette er dog en fordel for den enkelte virksomhed, hvis den forstår at skaffe sig disse kompetencer. For virksomhederne gælder det, at alle i princippet kan levere samme funktionalitet og kvalitet, alt kan kopieres, derfor er de nødt til at finde andre måder at skabe værdi for/værdi sammen med kunderne. Samtidig opstår der konkurrence mellem brancher pga. brancheglidning, hvor alle kan sælge alt. Virgin bruger f.eks. sit brands troværdighed til at gå fra medier over luftfart til bankvirksomhed. Set fra kundens vinkel drejer forbruget sig ikke primært om, hvad produktet gør eller kan (nyttefunktionalitet), men om hvilke følelser (Dream Society, Følelsesfabriken, Følelsesøkonomien), der opstår i forbruget, hvordan forbruget indgår i/bidrager til en konstant refleksiv konstruktion af identiteten nydelse, læring, mening. Den teknologiske udvikling betyder endvidere, at forbrugeren anfægter virksomhedens autoritet og selv søger sin information, laver sine egne sammenligninger, søger troværdig information via andre kanaler, f.eks. communities på internettet. Den teknologiske udvikling betyder, at kunden har en forventning om, at de teknologiske løsninger giver mulighed for at interagere med virksomheden, være medproducent eller selv at producere. Interaktive medier er et eksempel. Det kan også dreje sig om, at kunden oplever, at han eller hun gennemfører en krævende aktivitet ved egen hjælp (gennemfører en maraton, læser Dostojevskis samlede værker eller danner et popband). Det giver et særligt lykkefølelse flow, som Csikszentmihalyi (2002) kalder det. Teknologien betyder også, at virksomhederne kan masseproducere individuelt standardiseret masscustomization og at man kan skabe et interaktivt univers med kunden (chat, blogs, brugergenereret indhold mv). Det vil sige, at teknologien betyder ændrede relationer mellem virksomhed og forbruger, hvor der er en tendens til at virksomheden ikke alene skaber værdi for kunden, men at virksomheden skaber værdi sammen med kunden. Men det er en præmis for skabelsen af denne relation, at kundens sanser, dvs. følelser eller flow, aktiveres. Fokus på følelser og flow, på at skabe nye relationer, ny kommunikation, nye oplevelsesmuligheder for kunderne har medført et fokus på det kreative som svaret på det, der kunne udvikle nye originale oplevelseskoncepter, hvor sanser og følelser aktiveres. Der har været fokus på, hvordan kreativitet fremmes i virksomhederne og især på, hvordan kreativiteten fra de traditionelt oplevelsesproducerende institutioner (kultur og kunst) kunne overføres til virksomhederne. Oplevelsesøkonomien er udtryk for, at virksomheden udvikler oplevelseskoncepter, der indeholder og stiller en række halvfabrikata til rådighed i en konceptuel ramme (f.eks. wellness, spil), som forbrugeren så anvender til at skabe sin oplevelse. Produkter bliver katalysatorer for kundens oplevelser. Det er kunden, der sanser, nyder, føler, erkender, skaber mening og mindes. Oplevelsesproduktion sker i hele økonomien, ikke kun i de traditionelt oplevelsesproducerende ( kreative, kultur, kunstneriske ) virksomheder som forlystelser, sport, kunst etc. Man kan opdele oplevelsesproduktionen i 3 hovedkategorier: Primær oplevelsesproduktion (f.eks. kultur, sport, turisme etc.) Her er oplevelseselementet åbenlyst hovedformålet med konceptet; varer og service er hjælpeelementer.

6 Traditionel industri og service Her er hhv. vare- og serviceelementet hovedformålet og oplevelseselementet er kun en mindre del, eller blot en hjælpefaktor (der skal få varen eller servicen solgt; lig med marketing). Oplevelsesdominans Her er vare- og serviceelementerne stadig stærke og i alles bevidsthed det historiske hovedformål med konceptet. Men oplevelseselementet er nu blevet så stærkt at det er dominerende. Det betyder at det er afgørende for om kunderne køber konceptet og det er hovedelementet i deres vurdering af om konceptet er godt ( nyttigt, interessant, værdifuldt, vigtigt osv.). Hvad er oplevelsesledelse? Oplevelsesledelse er gennem grundlæggende forståelse af den mentale proces, en oplevelse er, at lede de aktiviteter/processer som gør, at forbrugeren får den tilsigtede oplevelse. Dette skal ske ud fra en klar strategisk overvejelse over, hvilken type oplevelse, der kan opfylde det behov, virksomheden vil dække i markedet. Oplevelsesledelse er at tilrettelægge design, der gør, at kunden aktiveres. Oplevelsesledelse er både at lede det kreative element, der skal skabe oplevelsesproduktet i virksomheden, den innovationsproces, der sikrer at ny ideer bliver til kommercialiserbare produkter og den daglige produktions- og leveranceproces. En oplevelsesleder har en vision for den oplevelse, kunden skal have. Oplevelseslederen skaber de rammer og sikrer, at de aktiviteter/processer/fysiske elementer, der skal til for at producere en oplevelse, er til stede. At producere en oplevelse vil sige at skabe sådanne leverancer, at kunden ender med at have erindringen om en oplevelse. Fokus i oplevelsesproduktion er således fælles værdiskabelse med kunden. Derfor kræver det at lede oplevelser ud over en forretningsmæssig forståelse også indsigt i psykologi og sociologi, i humaniora (kommunikation) og i kommunikationsteknologiens muligheder. Det kræver indsigt i, hvordan man konstruerer de rammer oplevelsesrummet inden for hvilke oplevelsen kan skabes. Oplevelseslederen skal i sit oplevelsesdesign sikre, at såvel kunden som medarbejderen motiveres for og mentalt indstilles på at gå ind i den proces, der vil give kunden den tilsigtede oplevelse. Pine og Gilmore (1999) taler om opledelsesledelse som staging. Det betyder at al produktion skal iscenesættes som en forestilling, hvor alle, inklusive kunderne, har en rolle. På den måde skal man skabe en positiv oplevelse for kunderne, som de derfor værdsætter højt og vil give en høj pris for. Det er et indefra-ud perspektiv, men Pine og Gilmore mener også at en del af oplevelsesledelse er at sætte sig i kundernes sted. Oplevelsesledelse er at sætte det i scene så publikum får den oplevelse, virksomheden tilsigter. Oplevelsesledelse vil være positioneret som den dominerende ledelsesform i primær oplevelsesproduktion, som dog kan betragtes som en niche. Oplevelsesledelse vil være positioneret som en underordnet specialledelse i traditionel vare- og serviceproduktion. I oplevelsesdominans produktioner vil oplevelsesledelse være positioneret som den overordnede ledelse. Man kan lave en analogi fra industrisamfundet: Oplevelsesledelse i primær oplevelsesproduktion svarer til den rådgivende ingeniør med sit eget firma. Oplevelsesledelse i traditionel vareog serviceproduktion svarer til ingeniøren, der er afdelingsleder for emballageafdelingen. Oplevelsesledelse i oplevelsesdominans produktion svarer til ingeniøren, der er blevet administrerende direktør i en koncern, som har mange forskellige aktiviteter (f.eks. en koncern som Mærsk, der har skibsfart, fabrikker og skibsværft, detailhandel m.m.). (Slut)

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co.

Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co. Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co. Magasinet Ejendom 15. September 2011 Peter Horn & Co. 2011 Peter Horn Ledelsesrådgiver og direktør for Peter Horn & Co. Aps. (www.peterhorn.dk).

Læs mere

Kan frivillige blive for professionelle i deres ledelse?

Kan frivillige blive for professionelle i deres ledelse? indledning Kan frivillige blive for professionelle i deres ledelse? En bog om ledelse af frivillige kan tyde i retning af et nej til spørgsmålet om, hvorvidt frivillige kan blive for professionelle i deres

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19 INDHOLD Forord 11 Bogens formål................................ 11 Bogens tilgang til branding........................ 12 Indledning 13 Bogens opbygning............................. 13 1. Hvad er et brand?

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen 10 sæt anbefalinger vedr. God Selskabsledelse i Offentlige Virksomheder Årets konference for Offentlige Bestyrelser 2. Oktober 2014 Radisson Blue Scandinavia Waldemar Schmidt International businessman

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Karen-Margrethe Hansen Bager

Karen-Margrethe Hansen Bager Kickstart, 2. nov. 2011 100 sider på 10 min. Titel: Oplevelsesledelse og begivenhedsledelse Veje til øget motivation i offentlige virksomheder Belyst ved case fra Bornholms Regionskommune Politisk og Administrativt

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Seminar, 15. april 2013

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Seminar, 15. april 2013 PSYKOLOGKAMPAGNEN Seminar, 15. april 2013 Intro Åh nej, de er alle sammen klogere end mig 2 Hvem er jeg? Navn: Stilling: Kan: Rasmus Iver Agesen, M.Sc. Psych. Manager i Møller & Company, Nordic Transformation

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER EN KOMMENTAR TIL DOKUMENTARFILMSERIEN MIN BEDSTE LÆRER Foto: Stig Stasig Af Per Schultz Jørgensen Professor emer., dr. phil. Når talen er om den bedste lærer, man har haft,

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere