Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:"

Transkript

1 Oplevelsesledelse i praksis Peter Horn, ledelsesrådgiver og Jens Friis Jensen, Uddannelsesleder Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse med bidrag fra Jon Sundbo, Professor, CBIT, RUC. Et paper baseret på bogen: Oplevelsesledelse i praksis, skrevet af Advisory Board for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse, Institut for Kommunikation, virksomhed og informationsteknologi, Roskilde Universitetscenter Paperet er et bidrag fra praksis baseret på Advisory Board medlemmernes erfaring med ledelse. Det er skrevet af Peter Horn, direktør i ledelsesrådgivningsvirksomheden Peter Horn & Co., forfatter og medlem af Forretningsudvalget for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse og redaktør på bogen og Jens Friis Jensen, der er uddannelsesleder for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse (ligeledes redaktør på bogen). Jon Sundbo, Professor, CBIT, RUC og leder af Center for Oplevelsesforskning har bidraget til definitionsafsnittet. Paperet er tænkt som det første af en række af papers om oplevelsesledelse, der vil tage deres udgangspunkt i MOLs univers. Næste paper baseres på en gennemgang af de projektrapporter og specialer, der siden 2005 er skrevet af de studerende på uddannelsen. Målet med dette og de følgende papers er at bidrage til diskussionen af, hvordan samfundsudviklinger, her oplevelsesøkonomien, påvirker ledelsespraksis og måske kan siges at udvikle en ny måde at udøve ledelse på samt bidrage til en diskussion og udvikling af den rolle masteruddannelser kan spille i ledelsesudvikling i teori og praksis. Første del søger at beskrive praksis og identificere de fælles træk i de individuelle bidrag. Anden del er et forsøg på at definere, hvad oplevelsesledelse er ud fra praksis og inddragelse af relevant teori. Abstract 25 bidragydere, ledere, specialister repræsenterende en meget stor spændvidde i branchetilhørsforhold og marked giver et meget ens billede af deres tilgang til oplevelsesledelse. Oplevelsesledelse spænder i denne kontekst fra implementering af social ansvarlighed til at være hjørnestenen i global virksomhedsekspansion over turnarounds til et bedre arbejdsklima på hospitaler. Der er hos alle bidragydere lagt vægt på iscenesættelsen og ledelsen af den fælles værdiskabelse mellem virksomheden, organisationen eller kommunen og kunden, borgeren eller brugeren eller internt i virksomheden mellem ledelse og ansatte. Der er tale om en iscenesættelse, der har til formål at engagere kunden følelsesmæssigt som forudsætning for den fælles værdiskabelse. For nogle afhængig af type af virksomhed, organisation eller institution har det været vigtigt at engagementet samtidig skal give mening for at resultere i en fælles værdiskabelse. Indledning Det er ikke helt almindeligt, at en rådgivende bestyrelse, selv for et center i oplevelsesforskning og en masteruddannelse i oplevelsesledelse, sammen skriver en bog om emnet for deres fælles aktivitet. Det er ikke desto mindre tilfældet for de 25 medlemmer af advisory board for Center for Oplevelsesledelse og Master i Oplevelsesledelse, der har bidraget til bogen Oplevelsesledelse. Baggrunden har været, at alle medlemmerne, der har baggrund i erhvervsliv, den offentlige sektor, organisationer samt kunst og kultur, gennem deres eget udgangspunkt har haft mulighed for at skildre, hvorledes de bruger oplevelsesledelse i deres hverdag. Samtidig er teorien bag oplevelsesledelse gennemgået og sat i perspektiv. Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:

2 hvad oplevelsesledelse er hvorledes oplevelsesledelse påvirker vores hverdag og markedet hvorledes oplevelsesledelse bedst kan implementeres. Et forsøg på en generel karakteristik af feltet oplevelsesledelse ud fra de 25 bidrag Spændvidden alene i denne bogs kapitler rejser spørgsmålet, hvad et hul i jorden i København har fælles med Momondo en af de mest innovative rejsesøgemaskiner på nettet? Eller hvad globalt orienterede virksomheder som Timex Group, Novo Nordisk og IO Interactive deler med Hillerød Hospital, Fakta, DR og Gladsaxe kommune? Svaret er, at de har alle brugt oplevelse til at skabe værdi for virksomheden, kommunen eller institutionen; for kunden, borgeren eller brugeren. Forfatterne kan måske ikke altid præcist anvise den lineære relation mellem deres oplevelsesledelse og størrelsen af overskuddet, men de efterlader ingen tvivl om, at oplevelsesledelse har bidraget væsentligt til, at der overhovedet er overskud; at der er skabt resultater. Eksemplerne er ikke kun højaktuelle, men kommer også fra personer, der med deres intuitive tilgang til ledelse allerede for nogle år siden så mulighederne i at lede virksomheden ved at skabe rammer for fælles oplevelser. På den måde har de sikret fælles engagement, involvering fra kunder og medarbejdere og dermed fælles værdiskabelse. Forfatterne beskriver, hvordan man ved oplevelsesledelse med succes kan starte nye virksomheder i et kompliceret marked, positionere sig i et stærkt konkurrencepræget marked, ændre en virksomheds truende situation, revitalisere et brand og implementere social ansvarlighed, Corporate Social Responsibility, involvere borgerne i deres kommunes udvikling, segmentere markedet på nye måder, engagere folk i frivilligt arbejde, få succes med kreative produkter, trække udenlandske turister til landet og operationalisere det personlige ansvar for det globale klima. Bogens 26 bidrag til en forståelse af begrebet oplevelse viser, at oplevelsesledelse ikke kun er for oplevelsesproducerende virksomheder som Danske Spil, DR, IO Interactive og Roskilde Festival, men at oplevelsesledelse er lige så relevant for Novo Nordisk, Timex Group, Fakta og danske provinsbyer. De viser, at oplevelsesledelse ikke kun handler om at skabe oplevelsesmuligheder for kunden og borgeren, men at det i lige så høj grad er en metode til at lede medarbejdere. Bidragyder Hans-Kristian Højsgaard Søren E. Jakobsen Ask Agger Anna Porse Nielsen Peter Steenstrup Thorkil Kastberg Claus Agø Hansen Peter Horn Rigmor Zobel Ravn Morten Brustad Henrik Jørgensen Ingelise Damm Mathilde Aggebo Peter Jentzsch Flemming Madsen Merete Evers Dewilde Niller Wischmann Virksomhed Timex Group Sej Consult WorkZ A/S Future Experience Affinion Novo A/S HK Peter Horn & Co Dansk Erhverv STF Travel Gladsaxe Kommune Aggebo&henriksen Rio Rose og Glimt Kultur & Kommunikation Københavns Kommune Wischmann Innovation

3 Jens Wittrup Willumsen Dorte Kiilerich Thomas Howalt Lars Hermann Henrik Bondo Nielsen Anja Hoffmann Anette Østbjerg Jon Sundbo Olav Harsløf Momondo A/S Visitdenmark IO Interactive FilmFyn A/S Roskilde Festivalen DR Musik Danske Spil RUC RUC De nøglebegreber, der går igen i kapitlerne, er at: skabe positive følelsesmæssige koblinger iscenesætte den fælles oplevelse, der giver mening for alle involverede involvere og skabe sammen co-creation finde ind til det skæve og mærkelige til kreativiteten i virksomheden kombinere det kreative og det administrative/økonomiske/kommercielle krydsfelt mellem kreativitet og traditionel ledelse at give mening og skabe grobund for transformation Nøglebegreberne kan siges at udkrystallisere, hvad oplevelsesledelse iflg. bidragyderne er. Nogle eksempler fra bogen: Ledelsesfilosofien ved Novo Nordisks opstart i Kina var med udgangspunkt i virksomhedens værdier at skabe et univers, hvor kunder og medarbejdere og øvrige stakeholders oplevede, at de var med i noget spændende og interessant. Ledelsen involverede og engagerede de forskellige parter ved at vise dem, at de var noget særligt og at de hver især bidrog til det fælles projekt. Ledelsen tænkte i involvering og fælles skabelse i at være en del af noget, der gav mening. I Fakta skabte man ligeledes et fælles univers, hvor medarbejderne fik en hovedrolle i den fælles oplevelse, der blev omdrejningspunkt for at forandre virksomheden. Erhvervslederen Hans-Kristian Højsgaard beskriver hvordan Seagram anvendte oplevelsesledelse i praksis i forb.m. deres kundebesøg for at skabe den oplevelse, man altid kan huske. Tankesættet blev videreført i Georg Jensen til at knytt kunder og medarbejdere tættere til mærket, fastholde og udbygge kundeloyaliteten og få flere ambassadører for mærket. Historien om at involvere kunder og medarbejdere gentager sig hos Timex Group, hvor kundeoplevelser gennem direkte involvering revitaliserer Timex brandet og oplevelsesledelse engagerer medarbejderne på tværs af landegrænser i den fremtidige udvikling af Timex samtidig med at oplevelsesledelse bliver en ledelsesform, der direkte omsætter CSR til engagement og handling. Momondo har gennem involvering af medarbejderne udviklet sin personlighed, hvor vi, altså medarbejderen og kunden, udveksler rejseoplevelser og tips med hinanden i en fælles forståelse af, at vi hellere vil bruge penge på opholdet end på transporten på den måde opnår man ledelsesmæssigt både at skabe et fælles univers og en én til én relation i et massemarked Bogens kapitler viser også, hvordan de kunstneriske og kreative metoder, der kendetegner oplevelsesproduktion kan bruges til forandringsprocesser i både det private og det offentlige. Oplevelsesledelse er ikke uden konflikt på det menneskelige plan. På den ene side kan medarbejderne i både private og offentlige virksomheder begejstres. På den anden side kan engagementet blive så stort, at arbejdet breder sig ind over den private sfære og nogle gange kan resultere i udbrændthed eller stress.

4 Dermed er anvendelsen af oplevelsesledelse ikke blot et direktionsanliggende, men også en del af agendaen for et stigende antal bestyrelser, der har fået øjnene op for, at det mere er oplevelsen af ydelsen eller produktet, der er point-of-sale frem for selve produktet eller ydelsen. Oplevelsesledelse et bud på en definition Definitionen tager sit udgangspunkt i det analysearbejde, der blev foretaget inden igangsættelsen af uddannelsen, blandt andet gennem inddragelse af en række af de potentielle aftagere (virksomheder, organisationer og institutioner) af kandidater fra Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse. Dernæst inddrager definitionen bogens bidrag (se ovenfor). Desuden er erfaringerne fra uddannelsens første 4 år samt det teoretiske grundlag uddannelsen bygger på inddraget. Hvad er oplevelse? Pine and Gilmore (1999) definerer oplevelse på følgende måde: En oplevelse opstår, når en virksomhed bevidst bruger service som scenen og varer som understøttelse for at engagere kunder på en måde, der skaber en hændelse, man husker. Basale råvarer kan man udskifte, varer kan man røre ved, service kan man ikke røre ved og oplevelser kan man erindre. Denne definition er lidt snæver ved at tage udgangspunkt i en salgssituation i stedet for, hvad der sker med folk i almindelighed, når de får en oplevelse. En kort version af oplevelsesdefinition, som tager udgangspunkt i modtageren, er: Oplevelse kan defineres som en mental rejse, der efterlader noget immaterielt en erfaring eller en psykisk fornemmelse (Sundbo 2007). Oplevelsen kan være underholdende, men behøver ikke at være det. Den kan være belærende, men behøver ikke at være det. Hvis vi skal give en dybere forståelse af hvad oplevelse er for modtageren, er det vigtigt at vi forholder os til Giddens (1984) pointe om refleksivitet: At intet i princippet er givet - at det handler om at konstruere sin identitet og dermed meningen med tilværelsen. Vi bruger forbruget til denne konstruktion hvad enten der er tale om at forbrug kan have en ydre mening. Det kan være socialt orienteret - et udadrettet forbrug (Bourdieu 1984, Baudrillard 1985). Dette er konstruktion af identitet i forhold til andre for at markere forskel, eller sammen med andre for at markere sammenhold og tilhørsforhold. Det kan også være et indadrettet individorienteret forbrug (Lipovetsky 2002). Så er oplevelse forbrug som hedonisme, det emotionelle forbrug. En væsentlig pointe er her, at det ikke er enten-eller men både-og med flydende overgange. Samtidig afspilles forbruget over en linie, der i den ene ende har hedonismen/ ren karneval (eskapismen) som yderste punkt og i den anden ende det socialt ansvarlige (holdning og handling i forhold til fattigdom, social uretfærdighed, klimaspørgsmål m.m.). Det er i denne forståelse af forbrugets karakter og hvad der skal komme ud af det (hvad enten det er som borger, kunde eller medarbejder), at oplevelsen kommer ind i billedet som forståelsen af, hvad det er forbrugeren vil have ud af eller kan bruge som resultat af forbruget. For eksempel: oplevelsen, der giver mening med livet (ferien med Mellemfolkeligt Samvirke, hvor man bidrager til lokalsamfundet, frivilligt arbejde med Røde Kors i Danmark) oplevelsen der giver ro (wellness, klosteropholdet) oplevelsen der giver flugt fra hverdagen (Hitmanspillet, deltagelsen i pinsekarnevallet) Oplevelsen kan siges at være det refleksive rum - det er her forbrugeren fortolker, skaber mening osv. Det er f.eks. derfor, at virksomheden må acceptere, at skabelsen af brand et sker ude i markedet - det er forbrugeren der ejer brand et. Hvordan produceres og leveres oplevelse?

5 Oplevelsesøkonomien handler om design, produktion, distribution og konsumtion af oplevelser /oplevelsesmuligheder. At producere oplevelser kræver en bredere tilgang end at producere varer. Producenten skal i stigende grad sætte sig i kundens sted for at forstå hvilke oplevelser, der bliver skabt i hovedet på kunden. Derfor skal oplevelser skabes og leveres med ret stor indsigt i kundernes samlede liv (Sundbo og Darmer 2008). Serviceproduktion kræver allerede en lidt bredere tilgang end industriproduktion, men dette krav er blevet helt dominerende med oplevelsesøkonomien, fordi oplevelser ikke opfylder et funktionelt behov. I hvert tilfælde kræver det en ret kompetent sociologisk og navnlig psykologisk forståelse af funktionerne at forstå et muligt funktionelt behov for oplevelser (Janzen). Dette er dog en fordel for den enkelte virksomhed, hvis den forstår at skaffe sig disse kompetencer. For virksomhederne gælder det, at alle i princippet kan levere samme funktionalitet og kvalitet, alt kan kopieres, derfor er de nødt til at finde andre måder at skabe værdi for/værdi sammen med kunderne. Samtidig opstår der konkurrence mellem brancher pga. brancheglidning, hvor alle kan sælge alt. Virgin bruger f.eks. sit brands troværdighed til at gå fra medier over luftfart til bankvirksomhed. Set fra kundens vinkel drejer forbruget sig ikke primært om, hvad produktet gør eller kan (nyttefunktionalitet), men om hvilke følelser (Dream Society, Følelsesfabriken, Følelsesøkonomien), der opstår i forbruget, hvordan forbruget indgår i/bidrager til en konstant refleksiv konstruktion af identiteten nydelse, læring, mening. Den teknologiske udvikling betyder endvidere, at forbrugeren anfægter virksomhedens autoritet og selv søger sin information, laver sine egne sammenligninger, søger troværdig information via andre kanaler, f.eks. communities på internettet. Den teknologiske udvikling betyder, at kunden har en forventning om, at de teknologiske løsninger giver mulighed for at interagere med virksomheden, være medproducent eller selv at producere. Interaktive medier er et eksempel. Det kan også dreje sig om, at kunden oplever, at han eller hun gennemfører en krævende aktivitet ved egen hjælp (gennemfører en maraton, læser Dostojevskis samlede værker eller danner et popband). Det giver et særligt lykkefølelse flow, som Csikszentmihalyi (2002) kalder det. Teknologien betyder også, at virksomhederne kan masseproducere individuelt standardiseret masscustomization og at man kan skabe et interaktivt univers med kunden (chat, blogs, brugergenereret indhold mv). Det vil sige, at teknologien betyder ændrede relationer mellem virksomhed og forbruger, hvor der er en tendens til at virksomheden ikke alene skaber værdi for kunden, men at virksomheden skaber værdi sammen med kunden. Men det er en præmis for skabelsen af denne relation, at kundens sanser, dvs. følelser eller flow, aktiveres. Fokus på følelser og flow, på at skabe nye relationer, ny kommunikation, nye oplevelsesmuligheder for kunderne har medført et fokus på det kreative som svaret på det, der kunne udvikle nye originale oplevelseskoncepter, hvor sanser og følelser aktiveres. Der har været fokus på, hvordan kreativitet fremmes i virksomhederne og især på, hvordan kreativiteten fra de traditionelt oplevelsesproducerende institutioner (kultur og kunst) kunne overføres til virksomhederne. Oplevelsesøkonomien er udtryk for, at virksomheden udvikler oplevelseskoncepter, der indeholder og stiller en række halvfabrikata til rådighed i en konceptuel ramme (f.eks. wellness, spil), som forbrugeren så anvender til at skabe sin oplevelse. Produkter bliver katalysatorer for kundens oplevelser. Det er kunden, der sanser, nyder, føler, erkender, skaber mening og mindes. Oplevelsesproduktion sker i hele økonomien, ikke kun i de traditionelt oplevelsesproducerende ( kreative, kultur, kunstneriske ) virksomheder som forlystelser, sport, kunst etc. Man kan opdele oplevelsesproduktionen i 3 hovedkategorier: Primær oplevelsesproduktion (f.eks. kultur, sport, turisme etc.) Her er oplevelseselementet åbenlyst hovedformålet med konceptet; varer og service er hjælpeelementer.

6 Traditionel industri og service Her er hhv. vare- og serviceelementet hovedformålet og oplevelseselementet er kun en mindre del, eller blot en hjælpefaktor (der skal få varen eller servicen solgt; lig med marketing). Oplevelsesdominans Her er vare- og serviceelementerne stadig stærke og i alles bevidsthed det historiske hovedformål med konceptet. Men oplevelseselementet er nu blevet så stærkt at det er dominerende. Det betyder at det er afgørende for om kunderne køber konceptet og det er hovedelementet i deres vurdering af om konceptet er godt ( nyttigt, interessant, værdifuldt, vigtigt osv.). Hvad er oplevelsesledelse? Oplevelsesledelse er gennem grundlæggende forståelse af den mentale proces, en oplevelse er, at lede de aktiviteter/processer som gør, at forbrugeren får den tilsigtede oplevelse. Dette skal ske ud fra en klar strategisk overvejelse over, hvilken type oplevelse, der kan opfylde det behov, virksomheden vil dække i markedet. Oplevelsesledelse er at tilrettelægge design, der gør, at kunden aktiveres. Oplevelsesledelse er både at lede det kreative element, der skal skabe oplevelsesproduktet i virksomheden, den innovationsproces, der sikrer at ny ideer bliver til kommercialiserbare produkter og den daglige produktions- og leveranceproces. En oplevelsesleder har en vision for den oplevelse, kunden skal have. Oplevelseslederen skaber de rammer og sikrer, at de aktiviteter/processer/fysiske elementer, der skal til for at producere en oplevelse, er til stede. At producere en oplevelse vil sige at skabe sådanne leverancer, at kunden ender med at have erindringen om en oplevelse. Fokus i oplevelsesproduktion er således fælles værdiskabelse med kunden. Derfor kræver det at lede oplevelser ud over en forretningsmæssig forståelse også indsigt i psykologi og sociologi, i humaniora (kommunikation) og i kommunikationsteknologiens muligheder. Det kræver indsigt i, hvordan man konstruerer de rammer oplevelsesrummet inden for hvilke oplevelsen kan skabes. Oplevelseslederen skal i sit oplevelsesdesign sikre, at såvel kunden som medarbejderen motiveres for og mentalt indstilles på at gå ind i den proces, der vil give kunden den tilsigtede oplevelse. Pine og Gilmore (1999) taler om opledelsesledelse som staging. Det betyder at al produktion skal iscenesættes som en forestilling, hvor alle, inklusive kunderne, har en rolle. På den måde skal man skabe en positiv oplevelse for kunderne, som de derfor værdsætter højt og vil give en høj pris for. Det er et indefra-ud perspektiv, men Pine og Gilmore mener også at en del af oplevelsesledelse er at sætte sig i kundernes sted. Oplevelsesledelse er at sætte det i scene så publikum får den oplevelse, virksomheden tilsigter. Oplevelsesledelse vil være positioneret som den dominerende ledelsesform i primær oplevelsesproduktion, som dog kan betragtes som en niche. Oplevelsesledelse vil være positioneret som en underordnet specialledelse i traditionel vare- og serviceproduktion. I oplevelsesdominans produktioner vil oplevelsesledelse være positioneret som den overordnede ledelse. Man kan lave en analogi fra industrisamfundet: Oplevelsesledelse i primær oplevelsesproduktion svarer til den rådgivende ingeniør med sit eget firma. Oplevelsesledelse i traditionel vareog serviceproduktion svarer til ingeniøren, der er afdelingsleder for emballageafdelingen. Oplevelsesledelse i oplevelsesdominans produktion svarer til ingeniøren, der er blevet administrerende direktør i en koncern, som har mange forskellige aktiviteter (f.eks. en koncern som Mærsk, der har skibsfart, fabrikker og skibsværft, detailhandel m.m.). (Slut)

Skab oplevelser. Skab oplevelser

Skab oplevelser. Skab oplevelser Jeppe Mühlhausen, direktør på Hotel Alexandra, uddannet kok og tjener, merkonom i turisme samt Master i Oplevelsesøkonomi og -ledelse fra Roskilde Universitet. Kasper Møgelvang, CEO og Founding Partner

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Pop-Up's - hvem, hvad, hvor Af: Anine Thomsen Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Afleveret den 24.juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Motivation...5 1. Kapitel:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Speciale af Betina Kristensen

Speciale af Betina Kristensen 1.0. Indledning: 2 1.2. Problemformulering: 4 2.0. Dream Society: 5 2.1. Drømmesamfundets konsekvenser for en virksomheds kommunikation: 14 2.2. Storytelling og branding: 18 3.0. Fortællingens funktion:

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

»Det gør en forskel at turde se dem forskellene«om mangfoldighedsledelse som virksomhedsstrategi

»Det gør en forskel at turde se dem forskellene«om mangfoldighedsledelse som virksomhedsstrategi KRONIK Anette Steen Pedersen og Elisabeth Plum»Det gør en forskel at turde se dem forskellene«om mangfoldighedsledelse som virksomhedsstrategi Forskelle i medarbejdergruppen er en uudnyttet ressource i

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

kommunikation der engagerer

kommunikation der engagerer kommunikation der engagerer INDHOLD FORORD...05 Hvorfor kommunikation, der engagerer?...06 Sådan engagerer du: seks drivere for engagement... 10 Driver 1: Gør budskabet vedkommende... 12 Driver 2: Inddrag

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere