Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:"

Transkript

1 Oplevelsesledelse i praksis Peter Horn, ledelsesrådgiver og Jens Friis Jensen, Uddannelsesleder Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse med bidrag fra Jon Sundbo, Professor, CBIT, RUC. Et paper baseret på bogen: Oplevelsesledelse i praksis, skrevet af Advisory Board for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse, Institut for Kommunikation, virksomhed og informationsteknologi, Roskilde Universitetscenter Paperet er et bidrag fra praksis baseret på Advisory Board medlemmernes erfaring med ledelse. Det er skrevet af Peter Horn, direktør i ledelsesrådgivningsvirksomheden Peter Horn & Co., forfatter og medlem af Forretningsudvalget for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse og redaktør på bogen og Jens Friis Jensen, der er uddannelsesleder for Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse (ligeledes redaktør på bogen). Jon Sundbo, Professor, CBIT, RUC og leder af Center for Oplevelsesforskning har bidraget til definitionsafsnittet. Paperet er tænkt som det første af en række af papers om oplevelsesledelse, der vil tage deres udgangspunkt i MOLs univers. Næste paper baseres på en gennemgang af de projektrapporter og specialer, der siden 2005 er skrevet af de studerende på uddannelsen. Målet med dette og de følgende papers er at bidrage til diskussionen af, hvordan samfundsudviklinger, her oplevelsesøkonomien, påvirker ledelsespraksis og måske kan siges at udvikle en ny måde at udøve ledelse på samt bidrage til en diskussion og udvikling af den rolle masteruddannelser kan spille i ledelsesudvikling i teori og praksis. Første del søger at beskrive praksis og identificere de fælles træk i de individuelle bidrag. Anden del er et forsøg på at definere, hvad oplevelsesledelse er ud fra praksis og inddragelse af relevant teori. Abstract 25 bidragydere, ledere, specialister repræsenterende en meget stor spændvidde i branchetilhørsforhold og marked giver et meget ens billede af deres tilgang til oplevelsesledelse. Oplevelsesledelse spænder i denne kontekst fra implementering af social ansvarlighed til at være hjørnestenen i global virksomhedsekspansion over turnarounds til et bedre arbejdsklima på hospitaler. Der er hos alle bidragydere lagt vægt på iscenesættelsen og ledelsen af den fælles værdiskabelse mellem virksomheden, organisationen eller kommunen og kunden, borgeren eller brugeren eller internt i virksomheden mellem ledelse og ansatte. Der er tale om en iscenesættelse, der har til formål at engagere kunden følelsesmæssigt som forudsætning for den fælles værdiskabelse. For nogle afhængig af type af virksomhed, organisation eller institution har det været vigtigt at engagementet samtidig skal give mening for at resultere i en fælles værdiskabelse. Indledning Det er ikke helt almindeligt, at en rådgivende bestyrelse, selv for et center i oplevelsesforskning og en masteruddannelse i oplevelsesledelse, sammen skriver en bog om emnet for deres fælles aktivitet. Det er ikke desto mindre tilfældet for de 25 medlemmer af advisory board for Center for Oplevelsesledelse og Master i Oplevelsesledelse, der har bidraget til bogen Oplevelsesledelse. Baggrunden har været, at alle medlemmerne, der har baggrund i erhvervsliv, den offentlige sektor, organisationer samt kunst og kultur, gennem deres eget udgangspunkt har haft mulighed for at skildre, hvorledes de bruger oplevelsesledelse i deres hverdag. Samtidig er teorien bag oplevelsesledelse gennemgået og sat i perspektiv. Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:

2 hvad oplevelsesledelse er hvorledes oplevelsesledelse påvirker vores hverdag og markedet hvorledes oplevelsesledelse bedst kan implementeres. Et forsøg på en generel karakteristik af feltet oplevelsesledelse ud fra de 25 bidrag Spændvidden alene i denne bogs kapitler rejser spørgsmålet, hvad et hul i jorden i København har fælles med Momondo en af de mest innovative rejsesøgemaskiner på nettet? Eller hvad globalt orienterede virksomheder som Timex Group, Novo Nordisk og IO Interactive deler med Hillerød Hospital, Fakta, DR og Gladsaxe kommune? Svaret er, at de har alle brugt oplevelse til at skabe værdi for virksomheden, kommunen eller institutionen; for kunden, borgeren eller brugeren. Forfatterne kan måske ikke altid præcist anvise den lineære relation mellem deres oplevelsesledelse og størrelsen af overskuddet, men de efterlader ingen tvivl om, at oplevelsesledelse har bidraget væsentligt til, at der overhovedet er overskud; at der er skabt resultater. Eksemplerne er ikke kun højaktuelle, men kommer også fra personer, der med deres intuitive tilgang til ledelse allerede for nogle år siden så mulighederne i at lede virksomheden ved at skabe rammer for fælles oplevelser. På den måde har de sikret fælles engagement, involvering fra kunder og medarbejdere og dermed fælles værdiskabelse. Forfatterne beskriver, hvordan man ved oplevelsesledelse med succes kan starte nye virksomheder i et kompliceret marked, positionere sig i et stærkt konkurrencepræget marked, ændre en virksomheds truende situation, revitalisere et brand og implementere social ansvarlighed, Corporate Social Responsibility, involvere borgerne i deres kommunes udvikling, segmentere markedet på nye måder, engagere folk i frivilligt arbejde, få succes med kreative produkter, trække udenlandske turister til landet og operationalisere det personlige ansvar for det globale klima. Bogens 26 bidrag til en forståelse af begrebet oplevelse viser, at oplevelsesledelse ikke kun er for oplevelsesproducerende virksomheder som Danske Spil, DR, IO Interactive og Roskilde Festival, men at oplevelsesledelse er lige så relevant for Novo Nordisk, Timex Group, Fakta og danske provinsbyer. De viser, at oplevelsesledelse ikke kun handler om at skabe oplevelsesmuligheder for kunden og borgeren, men at det i lige så høj grad er en metode til at lede medarbejdere. Bidragyder Hans-Kristian Højsgaard Søren E. Jakobsen Ask Agger Anna Porse Nielsen Peter Steenstrup Thorkil Kastberg Claus Agø Hansen Peter Horn Rigmor Zobel Ravn Morten Brustad Henrik Jørgensen Ingelise Damm Mathilde Aggebo Peter Jentzsch Flemming Madsen Merete Evers Dewilde Niller Wischmann Virksomhed Timex Group Sej Consult WorkZ A/S Future Experience Affinion Novo A/S HK Peter Horn & Co Dansk Erhverv STF Travel Gladsaxe Kommune Aggebo&henriksen Rio Rose og Glimt Kultur & Kommunikation Københavns Kommune Wischmann Innovation

3 Jens Wittrup Willumsen Dorte Kiilerich Thomas Howalt Lars Hermann Henrik Bondo Nielsen Anja Hoffmann Anette Østbjerg Jon Sundbo Olav Harsløf Momondo A/S Visitdenmark IO Interactive FilmFyn A/S Roskilde Festivalen DR Musik Danske Spil RUC RUC De nøglebegreber, der går igen i kapitlerne, er at: skabe positive følelsesmæssige koblinger iscenesætte den fælles oplevelse, der giver mening for alle involverede involvere og skabe sammen co-creation finde ind til det skæve og mærkelige til kreativiteten i virksomheden kombinere det kreative og det administrative/økonomiske/kommercielle krydsfelt mellem kreativitet og traditionel ledelse at give mening og skabe grobund for transformation Nøglebegreberne kan siges at udkrystallisere, hvad oplevelsesledelse iflg. bidragyderne er. Nogle eksempler fra bogen: Ledelsesfilosofien ved Novo Nordisks opstart i Kina var med udgangspunkt i virksomhedens værdier at skabe et univers, hvor kunder og medarbejdere og øvrige stakeholders oplevede, at de var med i noget spændende og interessant. Ledelsen involverede og engagerede de forskellige parter ved at vise dem, at de var noget særligt og at de hver især bidrog til det fælles projekt. Ledelsen tænkte i involvering og fælles skabelse i at være en del af noget, der gav mening. I Fakta skabte man ligeledes et fælles univers, hvor medarbejderne fik en hovedrolle i den fælles oplevelse, der blev omdrejningspunkt for at forandre virksomheden. Erhvervslederen Hans-Kristian Højsgaard beskriver hvordan Seagram anvendte oplevelsesledelse i praksis i forb.m. deres kundebesøg for at skabe den oplevelse, man altid kan huske. Tankesættet blev videreført i Georg Jensen til at knytt kunder og medarbejdere tættere til mærket, fastholde og udbygge kundeloyaliteten og få flere ambassadører for mærket. Historien om at involvere kunder og medarbejdere gentager sig hos Timex Group, hvor kundeoplevelser gennem direkte involvering revitaliserer Timex brandet og oplevelsesledelse engagerer medarbejderne på tværs af landegrænser i den fremtidige udvikling af Timex samtidig med at oplevelsesledelse bliver en ledelsesform, der direkte omsætter CSR til engagement og handling. Momondo har gennem involvering af medarbejderne udviklet sin personlighed, hvor vi, altså medarbejderen og kunden, udveksler rejseoplevelser og tips med hinanden i en fælles forståelse af, at vi hellere vil bruge penge på opholdet end på transporten på den måde opnår man ledelsesmæssigt både at skabe et fælles univers og en én til én relation i et massemarked Bogens kapitler viser også, hvordan de kunstneriske og kreative metoder, der kendetegner oplevelsesproduktion kan bruges til forandringsprocesser i både det private og det offentlige. Oplevelsesledelse er ikke uden konflikt på det menneskelige plan. På den ene side kan medarbejderne i både private og offentlige virksomheder begejstres. På den anden side kan engagementet blive så stort, at arbejdet breder sig ind over den private sfære og nogle gange kan resultere i udbrændthed eller stress.

4 Dermed er anvendelsen af oplevelsesledelse ikke blot et direktionsanliggende, men også en del af agendaen for et stigende antal bestyrelser, der har fået øjnene op for, at det mere er oplevelsen af ydelsen eller produktet, der er point-of-sale frem for selve produktet eller ydelsen. Oplevelsesledelse et bud på en definition Definitionen tager sit udgangspunkt i det analysearbejde, der blev foretaget inden igangsættelsen af uddannelsen, blandt andet gennem inddragelse af en række af de potentielle aftagere (virksomheder, organisationer og institutioner) af kandidater fra Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse. Dernæst inddrager definitionen bogens bidrag (se ovenfor). Desuden er erfaringerne fra uddannelsens første 4 år samt det teoretiske grundlag uddannelsen bygger på inddraget. Hvad er oplevelse? Pine and Gilmore (1999) definerer oplevelse på følgende måde: En oplevelse opstår, når en virksomhed bevidst bruger service som scenen og varer som understøttelse for at engagere kunder på en måde, der skaber en hændelse, man husker. Basale råvarer kan man udskifte, varer kan man røre ved, service kan man ikke røre ved og oplevelser kan man erindre. Denne definition er lidt snæver ved at tage udgangspunkt i en salgssituation i stedet for, hvad der sker med folk i almindelighed, når de får en oplevelse. En kort version af oplevelsesdefinition, som tager udgangspunkt i modtageren, er: Oplevelse kan defineres som en mental rejse, der efterlader noget immaterielt en erfaring eller en psykisk fornemmelse (Sundbo 2007). Oplevelsen kan være underholdende, men behøver ikke at være det. Den kan være belærende, men behøver ikke at være det. Hvis vi skal give en dybere forståelse af hvad oplevelse er for modtageren, er det vigtigt at vi forholder os til Giddens (1984) pointe om refleksivitet: At intet i princippet er givet - at det handler om at konstruere sin identitet og dermed meningen med tilværelsen. Vi bruger forbruget til denne konstruktion hvad enten der er tale om at forbrug kan have en ydre mening. Det kan være socialt orienteret - et udadrettet forbrug (Bourdieu 1984, Baudrillard 1985). Dette er konstruktion af identitet i forhold til andre for at markere forskel, eller sammen med andre for at markere sammenhold og tilhørsforhold. Det kan også være et indadrettet individorienteret forbrug (Lipovetsky 2002). Så er oplevelse forbrug som hedonisme, det emotionelle forbrug. En væsentlig pointe er her, at det ikke er enten-eller men både-og med flydende overgange. Samtidig afspilles forbruget over en linie, der i den ene ende har hedonismen/ ren karneval (eskapismen) som yderste punkt og i den anden ende det socialt ansvarlige (holdning og handling i forhold til fattigdom, social uretfærdighed, klimaspørgsmål m.m.). Det er i denne forståelse af forbrugets karakter og hvad der skal komme ud af det (hvad enten det er som borger, kunde eller medarbejder), at oplevelsen kommer ind i billedet som forståelsen af, hvad det er forbrugeren vil have ud af eller kan bruge som resultat af forbruget. For eksempel: oplevelsen, der giver mening med livet (ferien med Mellemfolkeligt Samvirke, hvor man bidrager til lokalsamfundet, frivilligt arbejde med Røde Kors i Danmark) oplevelsen der giver ro (wellness, klosteropholdet) oplevelsen der giver flugt fra hverdagen (Hitmanspillet, deltagelsen i pinsekarnevallet) Oplevelsen kan siges at være det refleksive rum - det er her forbrugeren fortolker, skaber mening osv. Det er f.eks. derfor, at virksomheden må acceptere, at skabelsen af brand et sker ude i markedet - det er forbrugeren der ejer brand et. Hvordan produceres og leveres oplevelse?

5 Oplevelsesøkonomien handler om design, produktion, distribution og konsumtion af oplevelser /oplevelsesmuligheder. At producere oplevelser kræver en bredere tilgang end at producere varer. Producenten skal i stigende grad sætte sig i kundens sted for at forstå hvilke oplevelser, der bliver skabt i hovedet på kunden. Derfor skal oplevelser skabes og leveres med ret stor indsigt i kundernes samlede liv (Sundbo og Darmer 2008). Serviceproduktion kræver allerede en lidt bredere tilgang end industriproduktion, men dette krav er blevet helt dominerende med oplevelsesøkonomien, fordi oplevelser ikke opfylder et funktionelt behov. I hvert tilfælde kræver det en ret kompetent sociologisk og navnlig psykologisk forståelse af funktionerne at forstå et muligt funktionelt behov for oplevelser (Janzen). Dette er dog en fordel for den enkelte virksomhed, hvis den forstår at skaffe sig disse kompetencer. For virksomhederne gælder det, at alle i princippet kan levere samme funktionalitet og kvalitet, alt kan kopieres, derfor er de nødt til at finde andre måder at skabe værdi for/værdi sammen med kunderne. Samtidig opstår der konkurrence mellem brancher pga. brancheglidning, hvor alle kan sælge alt. Virgin bruger f.eks. sit brands troværdighed til at gå fra medier over luftfart til bankvirksomhed. Set fra kundens vinkel drejer forbruget sig ikke primært om, hvad produktet gør eller kan (nyttefunktionalitet), men om hvilke følelser (Dream Society, Følelsesfabriken, Følelsesøkonomien), der opstår i forbruget, hvordan forbruget indgår i/bidrager til en konstant refleksiv konstruktion af identiteten nydelse, læring, mening. Den teknologiske udvikling betyder endvidere, at forbrugeren anfægter virksomhedens autoritet og selv søger sin information, laver sine egne sammenligninger, søger troværdig information via andre kanaler, f.eks. communities på internettet. Den teknologiske udvikling betyder, at kunden har en forventning om, at de teknologiske løsninger giver mulighed for at interagere med virksomheden, være medproducent eller selv at producere. Interaktive medier er et eksempel. Det kan også dreje sig om, at kunden oplever, at han eller hun gennemfører en krævende aktivitet ved egen hjælp (gennemfører en maraton, læser Dostojevskis samlede værker eller danner et popband). Det giver et særligt lykkefølelse flow, som Csikszentmihalyi (2002) kalder det. Teknologien betyder også, at virksomhederne kan masseproducere individuelt standardiseret masscustomization og at man kan skabe et interaktivt univers med kunden (chat, blogs, brugergenereret indhold mv). Det vil sige, at teknologien betyder ændrede relationer mellem virksomhed og forbruger, hvor der er en tendens til at virksomheden ikke alene skaber værdi for kunden, men at virksomheden skaber værdi sammen med kunden. Men det er en præmis for skabelsen af denne relation, at kundens sanser, dvs. følelser eller flow, aktiveres. Fokus på følelser og flow, på at skabe nye relationer, ny kommunikation, nye oplevelsesmuligheder for kunderne har medført et fokus på det kreative som svaret på det, der kunne udvikle nye originale oplevelseskoncepter, hvor sanser og følelser aktiveres. Der har været fokus på, hvordan kreativitet fremmes i virksomhederne og især på, hvordan kreativiteten fra de traditionelt oplevelsesproducerende institutioner (kultur og kunst) kunne overføres til virksomhederne. Oplevelsesøkonomien er udtryk for, at virksomheden udvikler oplevelseskoncepter, der indeholder og stiller en række halvfabrikata til rådighed i en konceptuel ramme (f.eks. wellness, spil), som forbrugeren så anvender til at skabe sin oplevelse. Produkter bliver katalysatorer for kundens oplevelser. Det er kunden, der sanser, nyder, føler, erkender, skaber mening og mindes. Oplevelsesproduktion sker i hele økonomien, ikke kun i de traditionelt oplevelsesproducerende ( kreative, kultur, kunstneriske ) virksomheder som forlystelser, sport, kunst etc. Man kan opdele oplevelsesproduktionen i 3 hovedkategorier: Primær oplevelsesproduktion (f.eks. kultur, sport, turisme etc.) Her er oplevelseselementet åbenlyst hovedformålet med konceptet; varer og service er hjælpeelementer.

6 Traditionel industri og service Her er hhv. vare- og serviceelementet hovedformålet og oplevelseselementet er kun en mindre del, eller blot en hjælpefaktor (der skal få varen eller servicen solgt; lig med marketing). Oplevelsesdominans Her er vare- og serviceelementerne stadig stærke og i alles bevidsthed det historiske hovedformål med konceptet. Men oplevelseselementet er nu blevet så stærkt at det er dominerende. Det betyder at det er afgørende for om kunderne køber konceptet og det er hovedelementet i deres vurdering af om konceptet er godt ( nyttigt, interessant, værdifuldt, vigtigt osv.). Hvad er oplevelsesledelse? Oplevelsesledelse er gennem grundlæggende forståelse af den mentale proces, en oplevelse er, at lede de aktiviteter/processer som gør, at forbrugeren får den tilsigtede oplevelse. Dette skal ske ud fra en klar strategisk overvejelse over, hvilken type oplevelse, der kan opfylde det behov, virksomheden vil dække i markedet. Oplevelsesledelse er at tilrettelægge design, der gør, at kunden aktiveres. Oplevelsesledelse er både at lede det kreative element, der skal skabe oplevelsesproduktet i virksomheden, den innovationsproces, der sikrer at ny ideer bliver til kommercialiserbare produkter og den daglige produktions- og leveranceproces. En oplevelsesleder har en vision for den oplevelse, kunden skal have. Oplevelseslederen skaber de rammer og sikrer, at de aktiviteter/processer/fysiske elementer, der skal til for at producere en oplevelse, er til stede. At producere en oplevelse vil sige at skabe sådanne leverancer, at kunden ender med at have erindringen om en oplevelse. Fokus i oplevelsesproduktion er således fælles værdiskabelse med kunden. Derfor kræver det at lede oplevelser ud over en forretningsmæssig forståelse også indsigt i psykologi og sociologi, i humaniora (kommunikation) og i kommunikationsteknologiens muligheder. Det kræver indsigt i, hvordan man konstruerer de rammer oplevelsesrummet inden for hvilke oplevelsen kan skabes. Oplevelseslederen skal i sit oplevelsesdesign sikre, at såvel kunden som medarbejderen motiveres for og mentalt indstilles på at gå ind i den proces, der vil give kunden den tilsigtede oplevelse. Pine og Gilmore (1999) taler om opledelsesledelse som staging. Det betyder at al produktion skal iscenesættes som en forestilling, hvor alle, inklusive kunderne, har en rolle. På den måde skal man skabe en positiv oplevelse for kunderne, som de derfor værdsætter højt og vil give en høj pris for. Det er et indefra-ud perspektiv, men Pine og Gilmore mener også at en del af oplevelsesledelse er at sætte sig i kundernes sted. Oplevelsesledelse er at sætte det i scene så publikum får den oplevelse, virksomheden tilsigter. Oplevelsesledelse vil være positioneret som den dominerende ledelsesform i primær oplevelsesproduktion, som dog kan betragtes som en niche. Oplevelsesledelse vil være positioneret som en underordnet specialledelse i traditionel vare- og serviceproduktion. I oplevelsesdominans produktioner vil oplevelsesledelse være positioneret som den overordnede ledelse. Man kan lave en analogi fra industrisamfundet: Oplevelsesledelse i primær oplevelsesproduktion svarer til den rådgivende ingeniør med sit eget firma. Oplevelsesledelse i traditionel vareog serviceproduktion svarer til ingeniøren, der er afdelingsleder for emballageafdelingen. Oplevelsesledelse i oplevelsesdominans produktion svarer til ingeniøren, der er blevet administrerende direktør i en koncern, som har mange forskellige aktiviteter (f.eks. en koncern som Mærsk, der har skibsfart, fabrikker og skibsværft, detailhandel m.m.). (Slut)

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Roadmap dagens program Lidt om giraffen Oversættelse til danske forhold - lidt om historien og status på oplevelsesøkonomien i Danmark Kan alt tænkes som oplevelser

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Når oplevelser skaber værdi

Når oplevelser skaber værdi Når oplevelser skaber værdi Sælg dig til vækst 16. november 2009 Bygholm, Horsens Projektet støttes af: Hvem er jeg? Jeppe Keller, Cand.Scient.Pol Udviklingskonsulent & Projektleder Strategi & Udvikling,

Læs mere

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Jon Sundbo, RUC Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Hvad er en oplevelse? 2 Hvad er oplevelsesøkonomi? Kaffen koster 100 kr + 50 kr oveni for musik Servicen

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co.

Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co. Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co. Magasinet Ejendom 15. September 2011 Peter Horn & Co. 2011 Peter Horn Ledelsesrådgiver og direktør for Peter Horn & Co. Aps. (www.peterhorn.dk).

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Udforskning af ledelsesrummet

Udforskning af ledelsesrummet Ledelsesrum Form eller Fantasi Mette Yde Adjunkt i Ledelse, UCC MBA, MindAction.. Optaget af ledelsespraksis og læring Institut for Ledelse & Innovation - IFLI Udforskning af ledelsesrummet Vi udforsker

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19 INDHOLD Forord 11 Bogens formål................................ 11 Bogens tilgang til branding........................ 12 Indledning 13 Bogens opbygning............................. 13 1. Hvad er et brand?

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Formidling i naturparker. Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

Formidling i naturparker. Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Formidling i naturparker Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Program for i dag Formålet med dagen er at forstå hvordan den gode historie kan være med til at engagere frivillige til

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

LEDELSE LEDELSE SITUATIONSBESTEMT LEDELSE. Ledelsesopgaven Empati Paradigmer

LEDELSE LEDELSE SITUATIONSBESTEMT LEDELSE. Ledelsesopgaven Empati Paradigmer Info 3 LEDELSE Ledelsesopgaven Empati Paradigmer Hvis management er udvikling af systemer og metoder - så er empati og indlevelse formlen på at involvere mennesker i udviklingsprocessen for at nå virksomhedens

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Studiestartcase Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi. 24 timers case

Studiestartcase Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi. 24 timers case Studiestartcase 2017 Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi 24 timers case Studerende & Slagelse Musikhus I skal undersøge, hvordan Slagelse Musikhus med fordel kan markedsføre sig

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Opfindsomhed og innovationskultur. mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer

Opfindsomhed og innovationskultur. mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer Opfindsomhed og innovationskultur mellem organiske, brugerdrevne processer og strategiske ledelsesudfordringer Summerier 1. Jeg vil gerne være opfindsom, men. 2. Jeg vil ikke være opfindsom, fordi. 3.

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

Social business i virkeligheden. Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi

Social business i virkeligheden. Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi Social business i virkeligheden Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi 1. COMMUNITYBASERET INNOVATION 2. INNOVATIONSPOTENTIALET 3. SOCIAL FORRETNINGSPRAKSIS 4. TEKNOLOGI SOM FACILITATOR

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Innovation i mødet med kunden

Innovation i mødet med kunden Innovation i mødet med kunden Jon Sundbo, professor, Roskilde universitet Seminar get F IT 26. Januar 2010 1 Projekt When the customer encounters the employee (ICE) Projektets formål: At udvikle forståelse

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Ståsted.2 3.1 Samfundet....2 3.2 Individet.....3 3.3 Hvordan kundskab videregives... 4

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked.

Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked. Innovation og service har siden 1945 udviklet Hagens Spring Group til at være en førende producent af kvalitetsfjedre til det globale marked. Velkommen til. Henrik Hagens CEO Indhold Produkter Fjedre i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

USP Strategi et praktisk anvendeligt strategisk værktøj. Jacob Trampe Broch Chef for Offensiv Global Markedsføring

USP Strategi et praktisk anvendeligt strategisk værktøj. Jacob Trampe Broch Chef for Offensiv Global Markedsføring USP Strategi et praktisk anvendeligt strategisk værktøj Jacob Trampe Broch Chef for Offensiv Global Markedsføring Brød 1 Markedsføring er vor tids konkurrenceparameter Philip Kotler Hvor kommer USP fra?

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

DMRI Teknologisk Institut Resultatkontrakt Produktionsteknologi til fødevarer

DMRI Teknologisk Institut Resultatkontrakt Produktionsteknologi til fødevarer DMRI Teknologisk Institut Resultatkontrakt Produktionsteknologi til fødevarer Brugercentreret design Teknologi med mennesket i fokus v. Ole Vestergaard og Peter Ørbæk, DMRI Teknologisk Institut. Udvikling

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere