Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse"

Transkript

1 Aalborg Universitet Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Bro, P., Laursen, L. L. H., & Andersson, L. (2010). Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design -: Spørgeskemaundersøgelse af de studerendes præferencer. Aalborg Universitet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: May 15, 2017

2 Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design Urban Design Spørgeskemaundersøgelse af de studerendes præferencer Peter Bro Lea Holst Laursen Lasse Andersson 1

3 Kolofon Udgiver: Urban Design Institut for Arkitektur og Design Aalborg Universitet Institut for Arkitektur og Design Titel: Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design Urban Design Spørgeskemaundersøgelse af de studerendes præferencer Forfattere: Peter Bro, Lea Holst Laursen og Lasse Andersson Skriftserie: 35 ISSN:

4 Anerkendelser Tak til hele urban design kernegruppen, Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, for gode kommentarer og input i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. En særlig tak til Henrik Harder for at have finansieret spørgeskemaundersøgelsen, og til Erik Jensen for at have stået for de tekniske aspekter af spørgeskemaundersøgelsen. 3

5 Indhold 1. Formålet med analysen... 6 Strukturen for spørgeskemaet Indkommende kommentarer til spørgeskemaet... 7 Besvarelser Bachelorer... 9 Interesse for specialerne... 9 Betydningen af rammerne for uddannelsen Vægtningen af fagligt indhold Synet på Urban Design Bachelorer med særlig interesse i Urban Design Interesse for specialerne Betydningen af rammerne for uddannelsen Vægtningen af fagligt indhold Synet på Urban Design Bachelorer med særlig interesse i Arkitektur Interesse for specialerne Betydningen af rammerne for uddannelsen Vægtningen af fagligt indhold Synet på Urban Design Bachelorer med særlig interesse i Industrielt Design Interesse for specialerne Betydningen af rammerne for uddannelsen

6 Vægtningen af fagligt indhold Synet på Urban Design Urban Design masterforløb Betydningen af rammerne for uddannelsen Vægtningen af fagligt indhold Synet på Urban Design Arkitektur Betydningen af rammerne for uddannelsen Vægtningen af fagligt indhold Synet på Urban Design Industrielt Design Betydningen af rammerne for uddannelsen Vægtningen af fagligt indhold Synet på Urban Design Konklusion

7 1. Formålet med analysen Grundet et faldende antal studerende på Urban Design specialet, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet er der igennem længere tid i urban design lærergruppen blevet diskuteret, hvordan vi kunne imødekomme fremtidens studerende og gerne tiltrække flere. Det faldende studenterantal skal ses i relation til det faktum, at der i de senere år er optaget flere studerende på Arkitektur og Design uddannelsen generelt, hvilket jo giver en større mængde studerende, der kan vælge Urban Design men desværre er antallet af studerende på Urban Design ikke steget tilsvarende. Lærergruppens diskussioner resulterede i ønsket om at gøre en indsats for at tiltrække flere studerende, og for at dette kunne ske på baggrund af mere end blot de enkelte læreres egne opfattelser om årsagen til færre studerende, blev det besluttet at lave en grundig analyse af henholdsvis det felt vi arbejder med (screene andre relaterede uddannelser for struktur, indhold, tilgang mm.) og en spørgeskemaundersøgelse for Arkitektur og Design uddannelsens studerende (et øjebliksbillede af de studerendes ønsker, præferencer og krav til deres uddannelse og valg af speciale). Dette notat omhandler spørgeskemaundersøgelsdelen og dens resultater. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er delt i to, således at bachelorernes svar vil blive fremvist først, efterfulgt af de Masterstuderendes svar. Strukturen for spørgeskemaet Spørgeskemaundersøgelsen henvender sig til alle studerende, både BA studerende og MA studerende, for at få så bredt et indblik i de studerendes præferencer som muligt. Derfor indledes spørgeskemaet med et spørgsmål om hvilket semester respondenten går på. For respondenter på bachelorstudiet stilles derefter spørgsmål om, hvor interesseret vedkommende er i hvert af de fire specialer, mens respondenter på masterstudiet spørges hvilket af de fire master forløb de følger. Dernæst bedes alle respondenter vurdere hvor vigtige en række rammebetingelser er/var for deres valg af masterforløb. Herefter følger, at de studerende bedes vurdere, hvilket indhold de prioriterer i deres uddannelse. Slutteligt bedes de studerende angive, hvor stort de mener deres kendskab er til masterforløbet i Urban Design og vurdere i hvilken grad Urban Design kvalificerer respondenten indenfor en række forskellige områder. En fuldstændig oversigt over spørgeskemaet og ordlyden af spørgsmålene samt svarmuligheder findes i bilag A. 6

8 3. Indkommende kommentarer til spørgeskemaet Generelt har der ikke været ret mange kommentarer til spørgeskemaet og dens struktur og opbygning i forbindelse med selv udsendelsen og besvarelsen af skemaet. Et problem har dog været, at enkelte studerende, der havde besvaret spørgeskemaet ved første udsendelse ikke var blevet registreret og derfor fik reminder mailen efter en uge, hvor de igen blev opfordret til at udfylde skemaet hvilket de jo allerede havde gjort. Yderligere har et par studerende fra andre specialer fundet det svært at besvare den urban design faglige del af spørgeskemaet, hvor de specifikt henviser til, at de ikke finder det muligt at svare på, i hvilken grad uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor en række områder. Endelig så har spørgeskemaundersøgelsen ikke taget højde for, at studerende grundet udenlandsophold eller praktikophold har forskudt deres uddannelsesforløb og tager deres 9.semester i forårssemestret. Derved har de ikke kunne krydse af i det reelle semester, men har i stedet krydset af som 10.semester studerende. 7

9 Besvarelser Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt i forårs semestret 2009 pr. mail første gang den 8. februar om aftenen, og så udsendt igen en uge senere til de studerende der endnu ikke havde responderet. For at få de studerende til at svare blev udlovet 4 præmier á 250 kr. til Arkitegn til udtrækning blandt respondenterne. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 504 studerende ved Arkitektur og Design. Heraf besvarede 248 studerende hele spørgeskemaet, mens 32 besvarede dele af spørgeskemaet. Dette resulterer i fuldstændig besvarelse fra 49% og en samlet deltagelse på 56%. En detaljeret oversigt over fordelingen af respondenter findes på de nedenstående figurer Manglende besvarelser Delvis besvarelse 150 Manglende basvarelse Delvis besvarelse 40 Fuldstændig besvarelse 100 Fuldstændig besvarelse semester semester 6. semester 8. Urb 8. Ark 8. Id 8. Dd 10. Urb 10. Ark 10. Id 10. Dd 8

10 5. Bachelorer Kapitel 6 omhandler de svar som bachelorerne svarede under spørgeskemaundersøgelsen. Her har de studerende ikke valgt, hvilket speciale de ønsker at følge, men har til gengæld i gennem bachelor uddannelsen stiftet bekendtskab med alle specialerne. Interesse for specialerne Svar på spørgsmålet: Hvor interesseret er du i følgende specialer? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 1. Lille interesse 3. Middel interesse Stor interesse 10,00% 0,00% Urb Ark Id DD Som det fremgår af grafen er de BA studerende mest interesserede i arkitektur specialet, efterfulgt af industrielt design, urban design og digitalt design. Ser man nærmere på urban design delen, så er der ikke så mange studerende, der finder stor interesse i urban design, hvorimod der til gengæld er mange der finder middel eller over middel interesse for urban design. Dette kunne tyde på, at de studerende, der finder urban design interessant måske finder et andet speciale (arkitektur) mere interessant. 9

11 Betydningen af rammerne for uddannelsen Svar på spørgsmålet: Hvor vigtige er følgende faktorer for dig, når du skal vælge speciale? Andet Jobmuligheder efter endt studieforløb Vejleder/forelæseres anbefalinger Socialt sammenhold med andre studerende Studieture Anerkendte eksterne undervisere og workshopholdere Mulighed for at arbejde på forskellige skalatrin Kvaliteten af vejledningen 5. Stor vigtighed 3. Middel vigtighed 1. Lille vigtighed Kvaliteten af kurserne Indholdet i projekterne Klar struktur i specialeforløbet 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Ovenstående graf viser, at det vigtigste for bachelorerne når de skal vælge speciale er indholdet i projekterne, kvaliteten af kurserne og kvaliteten af vejledningen. Dermed er det vigtigste det, man kan kalde det basale i et semesterforløb, altså kvaliteten af indhold på de enkelte specialer og om de virker spændende og udfordrende. Yderligere lægger de studerende vægt på jobmuligheder efter endt studieforløb, som både kan forstås som letheden ved at få job og som muligheden for at få sit drømmejob. De mere poppede kvaliteter såsom studieture og besøg af anerkendte eksterne forelæsere vægter de studerende mindre. Dette tyder på, at for at appellere til de studerende på bachelorniveau så er det vigtigt at fremvise spændende projekter og give indtryk af, at de studerende vil få en indholdsrig og kvalitetssikret uddannelse, hvis de vælger urban design. 10

12 Vægtningen af fagligt indhold Svar på spørgsmålet: Hvor meget vægt synes du følgende skal have i din uddannelse? Analyse og kontekstforståelse Samfundsteori Arkitektur og designteori Digitale værktøjer til analyse og beregning Digitale værktøjer til formgivning og præsentation Tekniske kompetencer 5. Stor vægt 3. Middel vægt 1. Lille vægt Det æstetiske og arkitektoniske Metodisk formginingsmæssige 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Blandt de bachelorstuderende på arkitektur og design uddannelsen synes alle de adspurgte emner i mere eller mindre grad at have relevans og vægtes som vigtige elementer i en arkitektur og design uddannelse. De studerende vægter dog især de æstetiske og arkitektoniske kompetencer, efterfulgt af de metodisk formgivningsmæssige kompetencer, Arkitektur og designteori og analyse og kontekst forståelse. Digitale værktøjs kompetencer og tekniske kompetencer blev også vægtet, men i den lave ende og helt i bunden finder vi samfundsteori, som måske kan ses som den kategori der blev vægtet mindst. 11

13 Synet på Urban Design Svar på spørgsmålet: I hvilken grad mener du uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor følgende områder? Den nedenstående graf viser, at de bachelorstuderende mener, at Urban design uddannelsen især giver kvalifikationer indenfor analyse og kortlægning. Derudover så giver urban design også gode færdigheder indenfor teoriforståelse. Der hvor de studerende ikke finder, at urban design kvalificerer dem er indenfor formgivning og design, samt indenfor tekniske færdigheder. Projektarbejde i forskellige skala Tekniske færdigheder Digitale værktøjer Analyse og kortlægning 5. Stor grad af kvalifikation 3. Middel grad af kvalifikation 1. Lille grad af kvalifikation Teoriforståelse Formgivning og design 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 12

14 6. Bachelorer med særlig interesse i Urban Design Som en nærmere analyse af, hvad de studerende efterspørger, hvis de er interesseret i urban design er dette afsnit baseret udelukkende på bachelorer, der har angivet 4 eller 5 i forhold til, hvor interessante de synes Urban Design er. Dermed giver det afsnit en mere detaljeret indsigt i hvad urban design uddannelsen skal satse på for at tiltrække studerende der finder uddannelsen interessant (men som måske alligevel ikke vælger urban design). Interesse for specialerne Svar på spørgsmålet: Hvor interesseret er du i følgende specialer? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 1. Lille interesse 3. Middel interesse Stor interesse 10,00% 0,00% Ark Id DD De bachelorstuderende der i spørgeskemaundersøgelsen har vist ærlig interesse i urban design synes overvejende også at have interesse i arkitektur specialet. Og grundet det faktum, at urban design specialet har få studerende, så må man kunne antage, at mange af de studerende som godt nok finder urban design interessant vælger at studere arkitektur. 13

15 Betydningen af rammerne for uddannelsen Svar på spørgsmålet: Hvor vigtige er følgende faktorer for dig, når du skal vælge speciale? Andet Jobmuligheder efter end studieforløb Vejleder/forelæseres anbefalinger Socialt sammenhold med andre studerende Studieture Anerkendte eksterne undervisere og workshopholdere Muligheden for arbejde på forskellige skalatrin Kvaliteten af vejledningen 5. Stor vigtighed 3. Middel vigtighed 1. Lille vigtighed Kvaliteten af kurserne Indholdet i projekterne Klar struktur i specialeforløbet 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% De studerende med særlig interesse i urban design vægter i deres valg af speciale især indholdet i projekterne, kvaliteten af kurserne, kvaliteten af vejledningen, en klar struktur i specialeforløbet og jobmuligheder efter endt uddannelse. Dermed er de meget enige med det generelle syn på bacheloruddannelsen i forhold til, hvad de mest vigtige faktorer er for at vælge speciale. 14

16 Vægtningen af fagligt indhold Svar på spørgsmålet: Hvor meget vægt synes du følgende skal have i din uddannelse? Analyse og kontekstforståelse Samfundsteori Arkitektur og designteori Digitale værktøjer til analyse og beregning Digitale værktøjer til formgivning og præsentation Tekniske kompetencer 5. Stor vægt 3. Middel vægt 1. Lille vægt Det æstetiske og arkitektoniske Metodisk formgivningsmæssige 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% De studerende med særlig urban design interesse vægter i deres uddannelse det æstetiske og arkitektoniske, det metodisk formgivningsmæssige mest. Derefter vægtes analyse og kontekstforståelse, arkitektur og designteori og digitaleværktøjer til formgivning, mens tekniske kompetencer, digitale værktøjer og samfundsteori vægtes mindst. 15

17 Synet på Urban Design Svar på spørgsmålet: I hvilken grad mener du uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor følgende områder? Projektarbejde i forskellig skala Tekniske færdigheder Digitale værktøjer Analyse og kortlægning 5. Stor grad af kvalifikation 3. Middel grad af kvalifikation 1. Lille grad af kvalifikation Teoriforståelse Formgivning og design 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Sammenligner man så den foregående graf med denne, så ser man, at de studerende ikke mener, at den nuværende urban design uddannelse indeholder nok formgivning og design. Derimod spiller forholdet mellem ønsket om analyse og kortlægning godt overens med, hvad de studerende så mener de får på uddannelsen. Yderligere så ser de studerende de tekniske færdigheder som manglende. 16

18 7. Bachelorer med særlig interesse i Arkitektur Dette afsnit baseres udelukkende på bachelorer, der har angivet 4 eller 5 i forhold til hvor interessante de synes Arkitektur er. Interesse for specialerne Svar på spørgsmålet: Hvor interesseret er du i følgende specialer? 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 1. Lille interesse 3. Middel interesse Stor interesse 5,00% 0,00% Urb Id DD De bachelorstuderende med særlig interesse i arkitektur synes at orientere sig både til urban design og industrielt design, med en lille overvægt til industrielt design. Dette betyder at disse studerende både synes at have interesser både i den lille og den store skala og at arkitektur specialet synes at placere sig lidt i midten af skalaen. 17

19 Betydningen af rammerne for uddannelsen Svar på spørgsmålet: Hvor vigtige er følgende faktorer for dig, når du skal speciale? Andet Jobmuligheder efter end studieforløb Vejleder/forelæseres anbefalinger Socialt sammenhold med andre studerende Studieture Anerkendte eksterne undervisere og workshopholdere Muligheden for arbejde på forskellige skalatrin Kvaliteten af vejledningen 5. Stor vigtighed 3. Middel vigtighed 1. Lille vigtighed Kvaliteten af kurserne Indholdet i projekterne Klar struktur i specialeforløbet 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 18

20 Vægtningen af fagligt indhold Svar på spørgsmålet: Hvor meget vægt synes du følgende skal have i din uddannelse? Analyse og kontekstforståelse Samfundsteori Arkitektur og designteori Digitale værktøjer til analyse og beregning Digitale værktøjer til formgivning og præsentation Tekniske kompetencer 5. Stor vægt 3. Middel vægt 1. Lille vægt Det æstetiske og arkitektoniske Metodisk formgivningsmæssige 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 19

21 Synet på Urban Design Svar på spørgsmålet: I hvilken grad mener du uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor følgende områder? Projektarbejde i forskellig skala Tekniske færdigheder Digitale værktøjer Analyse og kortlægning 5. Stor grad af kvalifikation 3. Middel grad af kvalifikation 1. Lille grad af kvalifikation Teoriforståelse Formgivning og design 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 20

22 8. Bachelorer med særlig interesse i Industrielt Design Dette afsnit baseres udelukkende på bachelorer, der har angivet 4 eller 5 i forhold til hvor interessante de synes Industrielt Design er. Interesse for specialerne Svar på spørgsmålet: Hvor interesseret er du i følgende specialer? 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 1. Lille interesse 3. Middel interesse Stor interesse 10,00% 5,00% 0,00% Urb Ark DD 21

23 Betydningen af rammerne for uddannelsen Svar på spørgsmålet: Hvor vigtige er følgende faktorer for dig, når du skal speciale? Andet Jobmuligheder efter end studieforløb Vejleder/forelæseres anbefalinger Socialt sammenhold med andre studerende Studieture Anerkendte eksterne undervisere og workshopholdere Muligheden for arbejde på forskellige skalatrin Kvaliteten af vejledningen 5. Stor vigtighed 3. Middel vigtighed 1. Lille vigtighed Kvaliteten af kurserne Indholdet i projekterne Klar struktur i specialeforløbet 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 22

24 Vægtningen af fagligt indhold Svar på spørgsmålet: Hvor meget vægt synes du følgende skal have i din uddannelse? Analyse og kontekstforståelse Samfundsteori Arkitektur og designteori Digitale værktøjer til analyse og beregning Digitale værktøjer til formgivning og præsentation Tekniske kompetencer 5. Stor vægt 3. Middel vægt 1. Lille vægt Det æstetiske og arkitektoniske Metodisk formgivningsmæssige 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 23

25 Synet på Urban Design Svar på spørgsmålet: I hvilken grad mener du uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor følgende områder? Projektarbejde i forskellig skala Tekniske færdigheder Digitale værktøjer Analyse og kortlægning 5. Stor grad af kvalifikation 3. Middel grad af kvalifikation 1. Lille grad af kvalifikation Teoriforståelse Formgivning og design 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 24

26 9. Urban Design masterforløb Dette kapitel omhandler de studerende der går på urban design masterdelen. Betydningen af rammerne for uddannelsen Svar på spørgsmålet: Hvor vigtige var følgende faktorer for dig, da du valgte speciale? Ud fra de opsatte rammer vægter de masterstuderende på urban design specialet højest muligheden for at arbejde i forskellige skalatrin efterfulgt af det som også de bachelorstuderende vægtede, nemlig indhold i projekterne, kvaliteten af kurser og kvaliteten af vejledningen. Mindre vigtigt er studieture, socialt sammenhold og vejlederens anbefalinger. Andet Jobmuligheder efter endt studieforløb Vejleder/forelæseres anbefalinger Socialt sammenhold med andre studerende Studieture Anerkendte eksterne undervisere og workshopholdere Mulighed for at arbejde på forskellige skalatrin Kvaliteten af vejledningen 5. Stor vigtighed 3. Middel vigtighed 1. Lille vigtighed Kvaliteten af kurserne Indholdet i projekterne Klar struktur i specialeforløbet 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 25

27 Vægtningen af fagligt indhold Svar på spørgsmålet: Hvor meget vægt synes du følgende skal have i din uddannelse? Hos urban design masterstuderende er de vigtigste kompetencer: analyse og kontekst forståelse, det metodisk formgivningsmæssige og der æstetiske og arkitektoniske, hvilket svarer meget godt overens med hvad de bachelorstuderende også vægtede mest. Men modsat de bachelorstuderende så vægtes samfundsteori her betydelig højere, mens de tekniske kompetencer og de digitale værktøjer stadig er de kompetencer der vægtes mindst. Analyse og kontekstforståelse Samfundsteori Arkitektur og designteori Digitale værktøjer til analyse og beregning Digitale værktøjer til formgivning og præsentation Tekniske kompetencer 5. Stor vægt 3. Middel vægt 1. Lille vægt Det æstetiske og arkitektoniske Metodisk formginingsmæssige 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 26

28 Synet på Urban Design Svar på spørgsmålet: I hvilken grad mener du uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor følgende områder? Ser man så på, hvordan de urban design masterstuderende ser på den uddannelse som de er ved at tage, så lever den ikke helt op til de krav de har. Urban design uddannelsen giver dem en god teori forståelse og gør dem gode til analyse og kortlægning. Men uddannelsen falder igennem ved formgivning og design, som blev af de studerende vægtet vigtigt, men som af de samme studerende synes meget mangelfulde i uddannelsen som den er i dag. Derudover synes de tekniske kompetencer og de digitale værktøjer også at mangle, og selvom de studerende også har vægtet dette lavt i deres krav til en uddannelse så synes de at være mangelfulde. Derimod synes de studerende at de arbejder i mange forskellige skalaer. Analyse og kontekstforståelse Samfundsteori Arkitektur og designteori Digitale værktøjer til analyse og beregning Digitale værktøjer til formgivning og præsentation Tekniske kompetencer 5. Stor vægt 3. Middel vægt 1. Lille vægt Det æstetiske og arkitektoniske Metodisk formginingsmæssige 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 27

29 10. Arkitektur Betydningen af rammerne for uddannelsen Svar på spørgsmålet: Hvor vigtige var følgende faktorer for dig, da du valgte speciale? Andet Jobmuligheder efter endt studieforløb Vejleder/forelæseres anbefalinger Socialt sammenhold med andre studerende Studieture Anerkendte eksterne undervisere og workshopholdere Mulighed for at arbejde på forskellige skalatrin Kvaliteten af vejledningen 5. Stor vigtighed 3. Middel vigtighed 1. Lille vigtighed Kvaliteten af kurserne Indholdet i projekterne Klar struktur i specialeforløbet 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 28

30 Vægtningen af fagligt indhold Svar på spørgsmålet: Hvor meget vægt synes du følgende skal have i din uddannelse? Analyse og kontekstforståelse Samfundsteori Arkitektur og designteori Digitale værktøjer til analyse og beregning Digitale værktøjer til formgivning og præsentation Tekniske kompetencer 5. Stor vægt 3. Middel vægt 1. Lille vægt Det æstetiske og arkitektoniske Metodisk formginingsmæssige 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 29

31 Synet på Urban Design Svar på spørgsmålet: I hvilken grad mener du uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor følgende områder? Projektarbejde i forskellige skala Tekniske færdigheder Digitale værktøjer Analyse og kortlægning 5. Stor grad af kvalifikation 3. Middel grad af kvalifikation 1. Lille grad af kvalifikation Teoriforståelse Formgivning og design 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 30

32 11. Industrielt Design Betydningen af rammerne for uddannelsen Svar på spørgsmålet: Hvor vigtige var følgende faktorer for dig, da du valgte speciale? Andet Jobmuligheder efter endt studieforløb Vejleder/forelæseres anbefalinger Socialt sammenhold med andre studerende Studieture Anerkendte eksterne undervisere og workshopholdere Mulighed for at arbejde på forskellige skalatrin Kvaliteten af vejledningen 5. Stor vigtighed 3. Middel vigtighed 1. Lille vigtighed Kvaliteten af kurserne Indholdet i projekterne Klar struktur i specialeforløbet 0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00% 31

33 Vægtningen af fagligt indhold Svar på spørgsmålet: Hvor meget vægt synes du følgende skal have i din uddannelse? Analyse og kontekstforståelse Samfundsteori Arkitektur og designteori Digitale værktøjer til analyse og beregning Digitale værktøjer til formgivning og præsentation Tekniske kompetencer 5. Stor vægt 3. Middel vægt 1. Lille vægt Det æstetiske og arkitektoniske Metodisk formginingsmæssige 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 32

34 Synet på Urban Design Svar på spørgsmålet: I hvilken grad mener du uddannelsen i Urban Design kvalificerer dig indenfor følgende områder? Projektarbejde i forskellige skala Tekniske færdigheder Digitale værktøjer Analyse og kortlægning 5. Stor grad af kvalifikation 3. Middel grad af kvalifikation 1. Lille grad af kvalifikation Teoriforståelse Formgivning og design 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 33

35 1 Konklusion Spørgeskema undersøgelsen viser, at der blandt de studerende på hele Arkitektur og Design uddannelsen er en generel interesse for urban design specialet, men at når det drejer sig om at vælge speciale så vælger de alligevel urban design fra. Mange af de studerende som vælger urban design fra vælger ifølge spørgeskemaet i stedet arkitektur. Undersøgelsen viser nemlig, at de bachelorstuderende, der har særlig interesse i urban design også overvejende har interesse i arkitektur specialet. Derfor må man kunne konkludere, at potentielle urban design studerende vælger arkitektur i stedet for urban design. Derfor synes det på baggrund af undersøgelsen yderst relevant at skelne til, hvad der tilbydes på arkitektur specialet. Grunden til at studerende ikke vælger urban design er ifølge spørgeskemaet overordnet en mangel på formgivning i specialet. Spørgeskemaet viser, at de studerende har et stort ønske om at formgive og at dette generelt blandt de studerende synes at mangle på urban design specialet. De studerende mener simpelthen ikke, at urban design specialet kvalificerer dem tilstrækkeligt indenfor formgivning og design. De studerende efterspørger også et større fokus på digitale og tekniske færdigheder, hvor de studerende generelt finder udviklingen af de tekniske færdigheder for ringe, hvis man går på urban design specialet. Ser man derimod på hvad de studerende finder godt ved urban design specialet, så er det oparbejdelsen af kvalifikationer indenfor analyse og kortlægning, samt færdigheder indenfor teoriforståelse. Generelt vil de studerende gerne have færdigheder inden for analyse og dette synes altså opfyldt igennem urban design specialet. 34

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version

Aalborg Universitet. One Way Ticket For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Aalborg Universitet "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Burgere i forklædning Hansen, Heine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere