Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også?"

Transkript

1 Et tal som både består af et helt tal og en brøk, for eksempel 2 " #. Hvad hedder det? Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også? Hvad kalder man tallet over brøkstregen i en brøk? Et blandet tal Et decimaltal Tælleren Hvad kalder man tallet under brøkstregen i en brøk? Man siger ofte tallet 1 " # som en og en halv, men man kan også sige tallet en anden måde. Hvordan kan man skrive halvanden som decimaltal? Hvordan kan man også sige en og en halv? Nævneren Halvanden 1,5 Hvad betyder det at tage forholdet mellem to tal? Man kan sige En fjerdedel, altså ", på en anden måde. % Hvordan siger man også en fjerdedel? I regnestykket & "' + ' "' = har de to brøker samme nævner. Hvad kalder man nævneren, når to brøker har samme nævner? At tage det ene tal og dividere det med det andet tal. En kvart Fællesnævner Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

2 Hvordan siger man: Hvordan siger man: Hvordan siger man: Tre tiendedele En halv Tre hundrededele Hvordan siger man: 3 4 Hvordan siger man: 3 8 Når man fordobler, så man med 2. Tre fjerdedele Tre kvarte Når man halverer, så man med 2. Tre ottendedele Tallene efter kommaet har et specielt navn. Hvilket? Fx 25,75 Ganger Her er en tilfældig brøk: 3 5 Hvad kalder man det øverste tal, det nederste tal og stregen midt imellem? Dividerer Decimaler Tæller Nævner Brøkstreg Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

3 Hvad betyder procent? Hvilken brøk svarer til 25%? Hvor mange procent er " #? % Pr. hundrede. Ud af hundrede Brøken ¼ En fjerdedel. 50% Hvor mange procent er " %? Hvor mange procent er " '? Hvor mange procent er / %? 25% 20% 75% Hvilken brøk svarer til 50%? Hvilken brøk svarer til 75%? Hvilken brøk svarer til 20%? Brøken ½ En halv Brøken ¾ Tre fjerdedele. Brøken 1/5 En femtedel Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

4 Hvor mange procent udgør den blå del? Hvor mange procent udgør den blå del? Hvor mange procent udgør den blå del? 50% 25% 75% Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

5 Hvad kalder man det midterste punkt i en cirkel? Hvad kalder man den form som en tallerken har? Hvad kalder man den form som en toiletrulle har? Centrum En cirkel En cylinder Hvad kalder man den form som et rør har? Hvad kalder man den linje, der går fra et hjørne til et andet hjørne, men som ikke er en kant? Hvad hedder det længste linjestykke man kan tegne i en cirkel? En cylinder En diagonal En diameter Hvad hedder et linjestykke der går fra cirkelperiferien gennem centrum til cirkelperiferi igen. Hvad hedder en ovalform også? Hvad måler man en vinkel i? En diagonal En ellipse Grader Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

6 Hvad hedder en figur med fire kanter og fire hjørner? Hvad hedder en terning også? Hvad hedder den længste side i en retvinklet trekant? En firkant Hvad hedder de to korteste sider i en retvinklet trekant? En kube Et regulært hexaeder Hvad hedder et linjestykke i en trekant, der går fra et hjørne vinkelret ind på modstående side (eller ind på forlængelsen af modsatte side) Hypotenusen Hvad hedder en kasseform også? Kateter En højde Et prisme med rektangulær grundflade Hvad hedder den form en vaffel til en vaffelis har? Hvad hedder en kegle, der mangler toppen? Hvad kalder man det når to figurer er helt ens, så den ene præcis kan dække den anden? En kegle En keglestub De er kongruente Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

7 Hvad hedder den form som en bold har? Hvad hedder en firkant med fire lige lange sider og fire rette vinkler? Hvad hedder en trekant, hvor mindst to af siderne er lige lange? En kugle Et kvadrat En ligebenet trekant Hvad kalder man det når to figurer har det sådan at den ene er en forstørrelse af den anden? Hvad hedder en trekant hvor alle tre sider er lige lange? Hvad kalder man en linje i en trekant der går fra et hjørne til midt på den modstående side? De er ligedannede En ligesidet trekant En median Hvad kalder man det når to linjer aldrig vil skære hinanden uanset hvor langt ud man forlænger dem? Hvad kalder man en firkant, hvor siderne overfor hinanden er parallelle? Hvad hedder den streg der danner cirklen? De er parallelle Et parallelogram Cirkelperiferien Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

8 Hvad hedder en flad mangekantet figur? Hvad hedder en figur der er dannet ved ligesom at trække en polygon ud, så den bliver tredimensional? Hvad hedder en rumlig figur der har en polygon som grundflade, og alle kanter derfra ender i en spids? En polygon Et prisme En pyramide Hvad hedder en pyramide, der mangler toppen? Hvad hedder et linjestykke i en cirkel, der går fra centrum og ud til cirkelperiferien? Hvad kalder man en firkant, hvor der er fire rette vinkler? En pyramidestub Radius Et rektangel Hvad kalder man en vinkel på 90? Hvad kalder man en firkant, hvor alle fire sider er lige lange, men vinklerne er ikke nødvendigvis rette? Hvad kalder man den linje der halverer en vinkel? Ret En rombe Vinkelhalveringslinje Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

9 Hvad kalder man en vinkel der er mindre en 90? Hvad kalder man en vinkel der er mere en 90? Hvad kalder man en firkant, hvor netop to af siderne er parallelle? Spids Stump Et trapez Hvad hedder flytningen? Hvad hedder flytningen? Hvad hedder flytningen? En spejling En parallelforskydning En skubning En drejning Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

10 Hvad kalder man den røde akse i koordinatsystemet? Hvad kalder man den sorte akse i koordinatsystemet? Hvad kalder man dette: x-aksen 1. aksen Man kan sætte punktet P (2,5) ind i et koordinatsystem. Hvad kalder man tallene i parentesen (2,5)? y-aksen 2. aksen I udtrykket y = 2 x + 5t er y en funktion af x. Hvad kalder man et sådan udtryk for en funktion? Et koordinatsystem Man kan tegne en funktion ind i et koordinatsystem. Hvad hedder en tegning af en funktion? Koordinater Funktionen y = 2 x + 5 er en lineær funktion. Tallet 2 siger noget om, hvordan grafen ser ud. Hvad kalder man tallet 2 i funktionen? Hældningskoefficienten.Hældningstallet. Hældningen. Stigningstallet Funktionens forskrift. Ligningen for funktionen. Hvad kalder man funktioner som for eksempel: y = 4x # + 3x 2? Andengradsfunktioner Andengradspolynomier En graf for funktionen. Grafen for en andengradsfunktion har en bestemt form. Hvad kalder man grafen for en andengradsfunktion? En parabel Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

11 Hvad kalder man et punkt hvor grafen for en funktion skærer x-aksen? Hvad kalder man x og y i et udtryk som for eksempel y = 2 x + 5 Hvordan ser grafen for en lineær funktion ud? Et nulpunkt Variable Det er en ret linje. Man kan beregne en række sammenhørende værdier af x og y ud fra en funktions forskrift. Hvad kalder man sådan en række sammenhørende værdier? For eksempel for funktionen y = 2 x + 5 Hvad kalder man en række sammenhørende x og y værdier for en funktion? For eksempel: Hvad kalder man en prik på en graf? En tabel. Et sildeben Et gebis Hvad kalder man det sted hvor de to akser krydser hinanden? En tabel. Et sildeben Et gebis Hvad er variable for noget? Hvad er den uafhængige variabel for noget? Nulpunktet. Begyndelsespunktet. Det der kan variere i en funktion. Bogstaverne i et udtryk, for eksempel bogstaverne x og y. Den variabel i en funktion, som man kan bestemme, i modsætning til den afhængige variabel, der er bestemt af den uafhængige. Ofte bruges bogstavet x for den uafhængige variabel. Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

12 Hvad er den afhængige variabel for noget? Hvad er en funktion? Hvad er en forskrift for en funktion? Den variabel i en funktion, som bestemmes (beregnes) af den uafhængige variabel. Ofte bruges bogstavet y for den afhængige variabel. Hvad et koordinatsystem? En sammenhæng mellem to variable, hvoraf den ene afhænger af den anden. Hvad er en akse i et koordinatsystem? Et regneudtryk med de to variable fx y = 3x - 7 Hvad kaldes x-aksen også? To tallinjer, der krydser hinanden. Hvad kaldes y-aksen også? En akse i et koordinatsystem er en af de to tallinjer, der krydser hinanden. Et matematiske ord for en sammenhæng mellem to forskellige ting, hvor den ene ting er afhængig af den anden. Eksempel: Sammenhængen mellem tidspunkt på dagen og temperaturen. 1. aksen Hvad er en graf for noget? 2. aksen En funktion Det er tegningen af en funktion i et koordinatsystem. Det er alle de punkter der hører til funktionen. Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

13 Funktionsværdierne er det x erne eller y erne? Den uafhængige variabel, er det den man selv må bestemme, eller er det den der er bestemt (beregnet)? Den afhængige variabel, er det den man selv må bestemme, eller er det den der er bestemt (beregnet)? y erne Den uafhængige variabel er den man selv må bestemme. Den afhængige variabel er den, der er bestemt (beregnet) af den uafhængige. Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

14 Hvad hedder det mål der fortæller hvor stor en flade er, for eksempel en terrasse? Hvad hedder en tiendedel af en liter? Der skal 10 af disse til en liter. Areal En deciliter Deciliter Hvad hedder en hundrededel af en liter? Der skal 100 af disse til en meter. Hvad hedder en tiendedel af en meter? En centiliter En centimeter En decimeter Der skal 10 af disse til en meter. Hvad hedder en tusindedel af et kilogram? Der skal 1000 af disse til et kilogram. En decimeter Et gram Et gram Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

15 Hvad hedder et areal på kvadratmeter? Hvad hedder en tusindedel af en kilometer? Der skal 1000 af disse til en kilometer. En hektar En meter En meter Hvad kalder man en længde på 1000 meter? Hvor stor er en kasse der måler 1 cm på hver led? Hvor stor er en kasse der måler 1 dm på hvert led? En kilometer En kubikcentimeter En kubikdecimter En liter En kubikdecimeter er det samme som? Hvilket areal har et kvadrat der måler 1 cm på hver led? Hvilket areal har et kvadrat der måler 1 m på hver led? En liter En kvadratcentimeter En kvadratmeter Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

16 Hvad hedder en tusindedel af en liter? Der skal 1000 af disse til en liter. Hvad hedder en tusindedel af en meter? En milliliter En milliliter En millimeter Der skal 1000 af disse til en meter. Hvad betyder km/t? Hvad er et andet ord for rumfang? En millimeter Hvad er et andet ord for volumen? Kilometer i timen. Hvor mange kilometer man kører på en time. Hvad kalder man længden af kanten på en figur? Volumen Hvad kalder man det mål, der fortæller hvor stort et hulrum er, for eksempel en gryde? Rumfang Omkredsen Rumfang Volumen Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

17 Hvilket ord bruger man til at beskrive forholdet mellem vægt og rumfang? Vægtfylde Massefylde Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

18 Hvordan siger man: Hvordan siger man: Hvordan siger man: 3 # 2 / 3 Tre i anden To i tredje Kvadratroden af tre Hvordan siger man: Hvad betyder kubikrod? Hvilket tal er eksponenten i / Den tredje rod af otte. Kubikroden. Hvilket tal er grundtallet i Den tredje rod. Det tal der ganget med sig selv tre gange giver tallet. Kubikroden af 8 lig med 2, da = 8 Hvad betyder to i tredje potens? 3 er eksponenten Hvad betyder mega? 2 / 2 er grundtallet Det betyder to i tredje, 2 /, Mega betyder 10 &, altså en million Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

19 Hvad betyder Giga? En million er 10 opløftet i en bestemt potens. Hvilken? En milliard er 10 opløftet i en bestemt potens. Hvilken? Giga betyder 10 8, altså en milliard. Man kan skrive en million som et 1-tal med en række nuller efter. Hvor mange nuller skal er der efter 1-tallet i en million? En million er 10 opløftet til 6. potens, altså 10 & Man kan skrive en milliard som et 1-tal med en række nuller efter. Hvor mange nuller skal er der efter 1-tallet i en milliard? En milliard er 10 opløftet til 9. potens, altså 10 8 Hvordan skriver man en milliard med tal? Der er seks nuller efter 1- tallet, altså Hvordan skriver man en million med tal? Der er ni nuller efter 1-tallet, altså Hvordan skriver man et tusinde med tal? & / Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

20 Plus har et andet navn. Hvad er det? Minus har et andet navn. Hvad er det? Gange har et andet navn. Hvad er det? Addition Subtraktion Multiplikation Dele har et andet navn. Hvad er det? Hvad betyder det at finde forskellen mellem tallene 10 og 2? Hvad betyder det at finde forholdet mellem tallene 10 og 2? Division Forskellen er 10-2=8. Forskellen mellem to tal er, når man trækker det mindste tal fra det største tal. Forholdet er 10:2=5 Forholdet mellem to tal er det første tal divideret med det andet tal. Forskel hedder også noget andet. Hvad? I regneudtryk fx : er der noget vi kalder led og noget vi kalder faktorer. er adskilt af + eller -. I regneudtryk fx : er der noget vi kalder led og noget vi kalder faktorer. er adskilt af eller :. Differens Led er adskilt af + eller -. Det vil sige der er tre led i regneudtrykket : Faktorer er adskilt af eller :. Det vil sige der er tre faktorer i leddet Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

21 Hvad betyder 2 adderet med 3? Hvad betyder 2 subtraheret fra 3? Hvad betyder 2 multipliceret med 3? Hvad betyder det når man siger at 2 er divisor i 12? 1, 2, 3, 4, 6 og 12 går alle op i 12. Man siger at tallene 1, 2, 3, 4, 6 og 12 er i 12. Hvad betyder addition? Det betyder at 2 går op i 12. Divisorer Plus At lægge sammen Hvad betyder subtraktion? Hvad betyder multiplikation? Hvad betyder division? Minus At trække fra At finde forskellen Gange Dele At dele et tal med et andet. Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

22 Hvad kaldes det, man får ved at gange to tal? Hvad kalder man det man får, ved at lægge to tal sammen? Hvad kalder man det man får, ved at trække et tal fra et andet? Produktet af to tal Summen af to tal Forskellen mellem to tal. Differensen mellem to tal. Hvad kalder man det man får, ved at dividere et tal med et andet? Sum betyder? Hvad er det modsatte af gange? Forholdet mellem to tal. Kvotienten mellem to tal. Hvad er det modsatte af division? At lægge sammen Differens betyder? Division Hvad er det modsatte af plus? Gange Multiplikation At trække fra Minus Minus Subtraktion Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

23 Hvilken regningsart skal du bruge, når du skal finde forskellen mellem to tal? Hvilken regningsart skal du bruge, når du skal finde summen af to tal? Hvad er det modsatte af minus? Minus Subtraktion Hvad er det modsatte af multiplikation Plus Addition Hvad er det modsatte af subtraktion? Plus Addition Hvad er det modsatte af addition? Division Plus Addition Minus Subtraktion Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

24 Hvad kalder man også et lagkagediagram? Hvad kalder man de observationer, som man laver statistik på? Hvad kalder man hyppigheden divideret med det samlede antal observationer? Et cirkeldiagram Data Frekvensen Hvad kalder man den relative hyppighed, hvor man ser hyppigheden i forhold til det samlede antal observationer? Hvad kalder man det tal man får når man tager summen af alle observationerne og dividerer med det samlede antal observationer? Hvad kalder man det, når man tæller hvor mange gange en observation optræder? Frekvensen Hvad hedder den observation, der skiller til den højeste fjerdedel af observationerne? Gennemsnit Middeltal Hvad hedder den observation, der skiller til den laveste fjerdedel af observationerne? Man finder hyppigheden af denne observation. Hvad kalder man den største observation? Øvre kvartil Nedre kvartil Maksimum Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

25 Hvad kalder man den laveste observation? Hvad kalder man den midterste observation? Hvad kalder man også gennemsnittet? Minimum Medianen Middelværdi Middeltal Hvad kalder man den observation der optræder oftest? Hvad hedder et diagram som dette? Hvad hedder et diagram som dette? Typetallet Søjlediagram Stolpediagram Cirkeldiagram Lagkagediagram Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

26 Hvor mange dage er der i et år? Hvor mange dage er der i en uge? Hvor mange timer er der på et døgn? 365 eller Hvor mange sekunder er der på et minut? Hvad hedder den 1. måned? Hvad hedder den 2. måned? 60 Januar Februar Hvad hedder den 3. måned? Hvad hedder den 4. måned? Hvad hedder den 5. måned? Marts April Maj Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

27 Hvad hedder den 6. måned? Hvad hedder den 7. måned? Hvad hedder den 8. måned? Juni Juli August Hvad hedder den 9. måned? Hvad hedder den 10. måned? Hvad hedder den 11. måned? September Oktober November Hvad hedder den 12. måned? Hvor mange dage er der i januar? Hvor mange dage er der i februar? December eller 29 Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

28 Hvor mange dage er der i marts? Hvor mange dage er der i april? Hvor mange dage er der i maj? Hvor mange dage er der i juni? Hvor mange dage er der i juli? Hvor mange dage er der i august? Hvor mange dage er der i september? Hvor mange dage er der i oktober? Hvor mange dage er der i november? Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

29 Hvor mange dage er der i december? Der skal 60 af disse til en time. Hvad kaldes 24 timer i træk? 31 Et minut Et døgn Der skal 60 af disse til et minut. Hvor mange måneder er der i et kvartal? En anden måde at sige kl på. Et sekund Tre måneder Kvarter i et. En anden måde at sige kl. halv elleve på. En anden måde at sige kl på En anden måde at sige kl. 3 om eftermiddagen. Kl eller kl Kl. 2 Kl Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

30 Hvad kalder man det når man køber noget, som man betaler tilbage lidt ad gangen, hver måned? Når man låner penge i en bank skal man både betale renter og betale lånet tilbage. Hvad hedder det beløb, som gør lånet mindre? Når man låner penge i en bank skal man både betale lånet tilbage og betale en vis procentsats af det man skylder. Hvad hedder det når man betaler en vis procentsats af det man skylder? Man køber på afbetaling. Afdrag Man betaler rente Når man låner penge i en bank betaler man både renter og afdrag på lånet. Hvad hedder det beløb man hver termin, betaler tilbage til banken? Altså hvad hedder summen af rente og afdrag? Hvad hedder det tidsrum der går mellem en tilbagebetaling på et lån til næste tilbagebetaling? Hvad kalder man forskellen mellem indtægter og udgifter? Ydelsen En termin Fortjeneste Når man betaler indkomstskat, skal man ikke betale skat af alt det man har tjent, man har lov til at trække nogle udgifter fra inden der beregnes skat af resten. Hvad hedder det at nogle udgifter må trækkes fra? Bankerne tjener blandt andet penge ved at man skal betale for de ydelser man får af banken. Hvad hedder de beløb som banken tager for sine ydelser, for eksempel for at veksle penge eller oprette et lån? Hvad hedder det når man skylder penge væk? Fradrag Gebyrer Man har gæld. Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

31 Hvad hedder det beløb man låner fra starten? Hvad hedder det når man ikke skal betale for en vare med det samme man får den? Hvad kalder man det beløb, som 100 enheder af en udenlandsk valuta koster? Lånets hovedstol Man får kredit Kursen Hvad betyder p.a.? Prisen på en vare er sat ned. Hvad kalder man forskellen på førprisen og nu prisen? Hvad kalder man det beløb der står på din bankkonto lige nu? Pro anno Pr. år Et andet ord for penge. Man bruger det mest om fremmede landes penge. Rabatten Mangler: Formue Omsætning Saldoen Valuta Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

32 Quiz og byt med fokus på sproget i matematik Pointen med aktiviteten er at alle elever får talt og lyttet til en del matematik-sprog og får gennem spørgsmålene reflekteret over det matematiske sprog. Der er helt bevidst brugt sprog på kortene, som eleverne muligvis ikke selv ville bruge, netop så eleverne får talt og lyttet til sprog de ellers ikke vil sige/høre. Det er bevidst at svarene også står på kortene, det gør at legen kan køre selvom eleverne er meget forskellige og eventuelt ikke selv kender svarene på deres kort det kommer de til J Nogle kort er designet så eleven med spørgsmålet skal vise kortet til modparten, fordi der er en tegning eller lignende, som modparten skal se. Den spørgende må så holde tommeltotten over svaret, mens modparten ser på kortet. Procedure: Eleverne går omkring mellem hinanden og finder en partner. Partner A stiller sit spørgsmål. Partner B svarer. Partner A hjælper eller roser. Partnerne bytter roller, så partner B spørger, og A svarer. Partnerne bytter kort. De siger farvel, finder en ny partner. Aktiviteten fortsættes, indtil du vurderer, at alle eleverne har haft et passende antal af kortene imellem hænderne Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup tlf

Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også?

Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også? Et tal som både består af et helt tal og en brøk, for eksempel. Hvad hedder det? Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også? Hvad kalder man tallet over brøkstregen

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel system lov retning højre nedad finde t system rod orden nøjagtig præcis

Læs mere

fortsætte høj retning benævnelse afstand form kort

fortsætte høj retning benævnelse afstand form kort cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel system lov retning højre nedad finde rundt system rod orden nøjagtig

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

i tredje kilogram (kg) længde cirkeludsnit periferi todimensional hjørne

i tredje kilogram (kg) længde cirkeludsnit periferi todimensional hjørne median 50% halvdel geometri i tredje 3 rumfang normal 90 grader underlig indskrevet kilogram (kg) bage forkortelse tusinde (1000) rumfang beholder fylde liter passer ben sds bredde deci centi lineal tiendedel

Læs mere

bruge en formel-samling

bruge en formel-samling Geometri Længdemål og omregning mellem længdemål... 56 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater... 57 Omkreds og areal af andre figurer... 58 Omregning mellem arealenheder... 6 Nogle geometriske begreber

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender lagt sammen resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn efter bagved foran placering kvart fjerdedel lagkage rationale

Læs mere

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius.

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius. 6.01 Mødet Begreb Eksempel Navn Parallel Vinkelret Linjestykke Polygon Cirkelperiferi Midtpunkt Linje Diagonal Radius Ret vinkel 6.02 Fire på stribe Regler Hver spiller får en spilleplade (6.03). Alle

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014 Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Sproglig bevidsthed i matematik undervisningen Sum er noget bierne gør, når de flyver i haven Negativ

Læs mere

Formel- og tabelsamling

Formel- og tabelsamling Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie 2005 Grundskolen Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 Demo-udgave 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering og udskrift af denne bog er

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat7 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat8 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

i tredje sum overslag rationale tal tiendedele primtal kvotient

i tredje sum overslag rationale tal tiendedele primtal kvotient ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender hældnings a hældningskoefficient lineær funktion lagt n resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn formel andengradsligning

Læs mere

Formel- og tabelsamling

Formel- og tabelsamling Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 2-2005 Folkeskolen Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat6 Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. GEOMETRI 89 Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Måling af vinkler 3 Tegning og måling af vinkler

Læs mere

7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor

7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor 7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor Starttidspunkt: uge 33, år 2017. Samlet varighed: 44 uger og 2 dage. Kom godt i gang Uge 33 Supplerende ressourcer 2 dage Start skoleåret med en masse

Læs mere

kilogram (kg) passer isometrisk liter veje kvadratmeter kasse

kilogram (kg) passer isometrisk liter veje kvadratmeter kasse i tredje 3 i anden kilogram (kg) bage forkortelse tusinde (1000) efter bagved foran placering beholder fylde passer ben sds bredde deci centi tiendedel isometrisk centicube stoksforhold prikpar længere

Læs mere

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2 Logik Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier I en trekant er den største vinkel 0 større end den næststørste og denne igen 0 større end den mindste. Find vinklernes gradtal. = og Lig med og

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Matematik i 5. klasse

Matematik i 5. klasse Matematik i 5. klasse Igen i år benytter vi os af Faktor i femte. Systemet indeholder en grundbog, hvortil der er supplerende materiale i form af kopiark, som er tilpasset de gennemgåede emner. Grundbogen

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Matematik undervisningsplan 4-6. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Matematik undervisningsplan 4-6. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Materialer Grundbog: kontext Arbejdsbog: kontext Rema Matematik undervisningsplan Matematikmappe til opgaveark, tilpasset elevernes individuelle niveau Tabeltræning og anden basistræning efter behov Supplerende

Læs mere

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty Matematik Den kinesiske prøve uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui 45 min 01 11

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Matematiske færdigheder opgavesæt

Matematiske færdigheder opgavesæt Matematiske færdigheder opgavesæt SÆT + 0 :, 0 000 9 0 cm m 0 liter dl ton kg Hvilket år var der flest privatbiler i Danmark? Cirka hvor mange privatbiler var der i 99? 00 0 000 Priser i Tivoli, 00: Turpas

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan. Syv

Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan. Syv Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Syv Sproglig bevidsthed i matematik undervisningen Sum er noget bierne gør, når de flyver i haven Negativ betyder at være sur og positiv betyder at

Læs mere

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter Årsplan Matematik 4.klasse 2016/2017 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil derudover suppleres med opgaver i Pirana 4 samt opgaver

Læs mere

A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen?

A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen? A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen? B Tegn den vej, som hjulene kan rulle på tre omgange. Skriv vejens længde med én decimal. C Tegn det hjul, der kan rulle to omgange på vejen.

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere

Matematik - Årsplan for 6.b

Matematik - Årsplan for 6.b Matematik - Årsplan for 6.b 2013-2014 Kolorit for 6. klasse består af en grundbog, en rød og en grøn arbejdsbog. Grundbogen er inddelt i 4 forskellige arbejdsformer: Fællessider, gruppesider, alenesider

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Umulige figurer Periode Mål Eleverne skal: At opdage muligheden for og blive fascineret af gengivelse af det umulige. At få øvelse

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat9 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 04A Periode: Oprettet af: BK Mål for undervisningen: Årsplan Matematik 4.klasse 2017/2018 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en

Læs mere

Matematik 2011/2012 Skovbo Efterskole Trigonometri. Trigonometri

Matematik 2011/2012 Skovbo Efterskole Trigonometri. Trigonometri Trigonometri Spidse og stumpe vinkler En vinkel kaldes spids, når den er mindre end 90. En vinkel kaldes ret, når den er 90. En vinkel kaldes stump, når den er større end 90. En vinkel kaldes lige, når

Læs mere

Matematik 3. klasse Årsplan

Matematik 3. klasse Årsplan Matematik 3. klasse Årsplan Årets overordnede mål inddelt i faglige kategorier: Tal og algebra Kende positionssystemet. Kunne veksle mellem titusinder og hundredetusinder. Kunne gange med 10. Kunne gange

Læs mere

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m 8.01 Enheder 8 cm 0, m 3,1 m 0,25 km 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm 52.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,3 m 4,25 km 45,2 m 0,85 km 6,215 m 2.500 dm 2 48 m 2 2 km 2 56.000 cm 2 0,45 km 2 6,2 ha 96.000 cm 2 125.000.000

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. Læringsmål Faglige aktiviteter. Evaluering.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. Læringsmål Faglige aktiviteter. Evaluering. Fag: Matematik Hold: 27 Lærer: Jesper Svejstrup Pedersen Undervisnings-mål 9 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 32-37 i arbejdet med geometri at benytte

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2016-2017 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

Omkredsspil. Måling. Format 5. Nr. 75. Navn: Klasse: Dato: Kopiark til elevbog side 77

Omkredsspil. Måling. Format 5. Nr. 75. Navn: Klasse: Dato: Kopiark til elevbog side 77 Omkredsspil Nr. 75 Paraktivitet. Kast på skift med to -sidede terninger, og gang øjentallene. Gæt, hvilken figur der har denne omkreds. Mål og udregn omkredsen. Ved rigtigt gæt: Skriv initialer i figuren.

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Undersøgelser af trekanter

Undersøgelser af trekanter En rød tråd igennem kapitlet er en søgen efter svar på spørgsmålet: Hvordan kan vi beregne os frem til længder, vi ikke kan komme til at måle?. Hvordan kan vi fx beregne højden på et træ eller et hus,

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

4x + 3y + k 4(x + 3y + k) 2(y + x) + 2(xy + k) 7(2y + 3x) 2(k + 2(y + x))

4x + 3y + k 4(x + 3y + k) 2(y + x) + 2(xy + k) 7(2y + 3x) 2(k + 2(y + x)) A.0 A Algebradans x + y + k (x + y + k) (y + x) + (xy + k) (y + x) (k + (y + x)) k + k + k + (y +xy + k) (y + x) + k x + x + x + x + x + k (xy + (y + x) xy + xy + k (k + y + k) (xy + x) + y 6(x + xy) k

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

OVERSIGT OVER 23 KOPIARK TIL AFRUNDING

OVERSIGT OVER 23 KOPIARK TIL AFRUNDING OVERSIGT OVER KOPIARK TIL AFRUNDING Kopiarkene til afrunding er ikke fortløbende nummereret. Til hvert kapitel er der knyttet eller tre kopiark. Variable Kopiark : Fokus på kapitlets stof Kopiark : Fokus

Læs mere

Omkreds af kvadrater og rektangler

Omkreds af kvadrater og rektangler Omkreds af kvadrater og rektangler Nr. 72 Gæt omkreds Mål længde Mål bredde Beregn omkreds Beregn omkreds dm Gæt omkredsen på kvadraterne og rektanglerne i centimeter. Mål længde og bredde. Beregn omkredsen

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Tal og enheder arbejde med tal og enheder, som bruges i hverdagen blive bedre til at omregne mellem enheder

Læs mere

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Matematik/Formaal-for-faget-matematik

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Matematik/Formaal-for-faget-matematik Årsplan Matematik Skoleåret 2012-2013 4. klasse Undervisningen i matematik i 4. klasse følger Fælles Mål, som er de overordnede bestemmelser for, hvad vi skal nå. Fælles Mål opstiller målene i hhv. indskoling,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL 8 MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL DIGITALE VÆRKTØJER A1.1 SORTER LIGNINGER 2x + 3 = 15 x 17 = 25 61 x = 37 2x + 11 = 5x 10 x 2 = 2x + 3 4x + 1 5 = 9 4x

Læs mere

Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm

Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm Klassetrin: 4. 10. 1 lektion. Kontekst: Ren matematik. Indgangstærskel: Lav. Hjælpemiddel: 1 cm 1 cm ternet papir. GeoGebra. Pr par: Et stykke karton på 1 cm gange

Læs mere

Formel- og tabelsamling

Formel- og tabelsamling Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie 2005 Grundskolen Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Matematiske formler og fagord. Til matematik i klasse og folkeskolens prøver i matematik

Matematiske formler og fagord. Til matematik i klasse og folkeskolens prøver i matematik Matematiske formler og fagord Til matematik i 7.-10. klasse og folkeskolens prøver i matematik Matematiske formler og fagord Til matematik i 7.-10. klasse og folkeskolens prøver i matematik Redaktion og

Læs mere

Min egen formelsamling & Noter (Matematik)

Min egen formelsamling & Noter (Matematik) Tilhører: Min egen formelsamling & Noter (Matematik) http://madsmatik.dk/ d.03-02-2016 1/56 1.0 Basal Matematik... 4 1.1 Tal & Talsystemer... 4 1.2 De 4 regnearter... 5 1.3 Brøkregning... 8 1.4 Enheder...

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen. Gyldendal MATEMATIK KOPIMAPPE

Thomas Kaas Heidi Kristiansen. Gyldendal MATEMATIK KOPIMAPPE Thomas Kaas Heidi Kristiansen 8 KO L O R I T Gyldendal MATEMATIK KOPIMAPPE Thomas Kaas Heidi Kristiansen KOLORIT 8 Gyldendal KOLORIT 8 KOLORIT 8 MATEMATIK KOPIMAPPE 1. udgave, 1. oplag 2011 2011 Gyldendal

Læs mere

Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole

Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole Klasse / hold: 4. klasse Skoleår / periode: 2015/2016 Team / lærere: Grethe Søgaard Der arbejdes ud fra Fælles mål efter 6. klasse. http://uvm.dk/uddannelserog-dagtilbud/folkeskolen/faelles-maal

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Forlag Malling Beck Best. nr Sigma for syvende

Forlag Malling Beck Best. nr Sigma for syvende Navn: Klasse: Forlag Malling Beck Best. nr. 0 Sigma for svende Navn: Klasse: Forlag Malling Beck Best. nr. 0 Sigma for svende Navn: Klasse: Forlag Malling Beck Best. nr. 0 Sigma for svende Navn: Klasse:

Læs mere

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Brug af grafer og koordinatsystemer Lineære funktioner Andre funktioner lignnger med ubekendte Lektion 7 Side 1 Pris i kr Matematik på Åbent VUC Brug af grafer

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Geometri Regneregler Areal Procent. Tilhører:

Matematik for malere. praktikopgaver. Geometri Regneregler Areal Procent. Tilhører: Matematik for malere praktikopgaver 2 Geometri Regneregler Areal Procent Tilhører: 2 Indhold: Geometri... side 4 Regneregler... side 10 Areal... side 12 Procent... side 16 Beregninger til praktikopgave

Læs mere

Matematik. Jonas Albrekt Karmann (JK) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Matematik. Jonas Albrekt Karmann (JK) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Matematik Årgang: Lærer: 7. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for : Formålet med er, at udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver om areal (side296)

Forslag til løsning af Opgaver om areal (side296) Forslag til løsning af Opgaver om areal (side96) Opgave 1 6 0 8 Vi kan beregne arealet af 6 8 0 s 4. ved hjælp af Heron s formel: ( ) 4 4 6 4 8 4 0 6. Parallelogrammets areal er det dobbelte af trekantens

Læs mere

3. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK!

3. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK! Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 3. klasse Vi vil arbejde med bogsystemet Matematrix 3A & 3B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden de stillesiddende

Læs mere

Matematik for lærerstuderende klasse Geometri

Matematik for lærerstuderende klasse Geometri Matematik for lærerstuderende 4.-10. klasse Geometri Klassisk geometri (kapitel 6) Deduktiv tankegang Ræsonnementskompetence Mål med kapitlet: Erkender Thales sætning som fundament for afstandsberegning.

Læs mere

8.1 Lav en ordbog med tegninger og/eller definitioner af de geometriske begreber:

8.1 Lav en ordbog med tegninger og/eller definitioner af de geometriske begreber: 8. 8.1 Lav en ordbog med tegninger og/eller definitioner af de geometriske begreber: Kvadrat Rektangel Parallelogram Trapez Ligebenet trekant Ligesidet trekant Retvinklet trekant Rombe Polygon Ellipse

Læs mere

GEOMETRI I PLAN OG RUM

GEOMETRI I PLAN OG RUM LÆRERVEJLEDNING GEOMETRI I PLN OG RUM Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Navne på figurer På siden arbejder eleverne med navnene på forskellige

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger.

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger. Matematik for malere praktikopgaver 3 Tilhører: Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger 2 Indhold: Tegneopgave... side 4 Ligninger... side 8 Areal...

Læs mere

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9 Indhold Indledning 7 Læsevejledning 9 1 Hvad er åbne opgaver? 13 2 Hvorfor arbejde med åbne opgaver? 17 3 Udfordringer i arbejdet med åbne opgaver 19 4 En ny didaktisk kontrakt 21 5 Et par eksempler 23

Læs mere