Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Klima og Miljøudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25. Medlemmer: Formand Agnete Fog (B), Næstformand Emma Glæsel (C), Karen Gausland (A), John Jensen (D), Gurli Nielsen (UP) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Godkendelse af ny betalingsvedtægt for spildevandsområdet Aftale med Allerød Svømmeklub om drift af Blovstrød Svømmehal Takstændring ved offentlig svømning Møde med Allerød Idræts Union Resultat af årets kvalitetsstyringsaudit på natur og miljøområdet Klimastrategi Handlingsplan for borgerrettede aktiviteter Projekt "test en elbil" PCB forurening i Allerød Kommunens bygninger Renovering af kommunale bygninger Anlægsregnskab for udbygning af Lynge skole/skitseprojekt/inventar Anlægsregnskab Klubhus Møllemosen, fodboldbaner Blovstrød og Lynge samt Vandkvalitet i svømmehallerne Anlægsregnskab fodboldbaner Møllemosen... 27

2 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/23018 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Nej.

3 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 2. Meddelelser Sagsnr.: 10/23019 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Nej.

4 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 3. Godkendelse af ny betalingsvedtægt for spildevandsområdet Sagsnr.: 10/21835 Punkttype Tema Beslutning. Efter selskabsgørelsen af spildevandsforsyningen skal betalingsvedtægten for Allerød Spildevand A/S ændres. Klima og Miljøudvalget skal tage stilling til om spildevandsselskabets forslag til ny betalingsvedtægt skal indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse Det nye forslag til betalingsvedtægt følger stort set den standardvedtægt som ministeriet har udsendt. Der har dog været behov for visse ændringer, da en del af kompetencen på området er overgået fra kommunen til spildevandsselskabet. Bestyrelsen for Allerød Spildevand A/S har behandlet forslag til ny betalingsvedtægt og indstiller forslaget godkendt. Betalingsvedtægten blev desuden indstillet godkendt på ekstraordinær generalforsamling i Allerød Spildevand A/S den 16. december Forslaget er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag til ny betalingsvedtægt godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget Ny Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Punktet tilbagesendes til KMU, jf. bemærkninger til dagsorden.

5 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar den Fraværende

6 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 4. Aftale med Allerød Svømmeklub om drift af Blovstrød Svømmehal Sagsnr.: 10/23224 Punkttype Tema Orientering. Af budgetforliget for fremgår: "Byrådet er enige om, at nedlægge Engholm Svømmehal. Blovstrød Svømmehal forbeholdes fremover foreninger som f.eks. svømmeklubben og foreninger for seniorer og pensionister, som selv skal finansiere træner, livredning, vandprøver, morgensvømning m.m. Der skal være offentlig adgang til svømmehallen to gange ugentligt af to timer kl Svømmeklubben får betaling for at stille fornødne livreddere til rådighed i den offentlige åbningstid". Forvaltningen og Allerød Service har indgået aftale med Allerød Svømmeklub om varetagelse af livredderfunktionen ved offentlig svømning. Sagsbeskrivelse Forvaltningen og Allerød Service har ført forhandlinger med Allerød Svømmeklub om fremtidig drift af Blovstrød Svømmehal. Endvidere har der været møde med den nye brugerbestyrelse i svømmehallen, der består af repræsentanter for mulige brugere af svømmehallen. Det er aftalt med Allerød Svømmeklub: at svømmeklubben står for livredningen i den offentlige svømmetid, hvilket Allerød Kommune honorerer med det budgetterede beløb til livredning på kr. fraregnet de budgetterede indtægter for billetsalg på kr. Dvs. samlet kr. i 2011 at svømmeklubben sørger for 2 livreddere i den offentlige åbningstid, hvor den ene skal være over 18 år og den anden ikke under 16 år at begge livreddere har aflagt en bassinprøve, kender til regler for færden i en svømmehal, kender til brug af hjertestarter og kender til regler for lukning af bassinet at svømmeklubben er ansvarlig for, at der altid er 2 livreddere til stede ved den

7 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar offentlige svømning. Den offentlige åbningstid er aftalt til onsdag kl og lørdag kl Når disse tidspunkter er aftalt og ikke aftentimer som beskrevet i forligsteksten, skyldes det praktiske årsager i forhold til foreningernes brug af svømmehallen. Det er desuden præciseret, at Allerød Service har ansvaret for drift af bygningen og de tekniske installationer. Aftalen løber foreløbigt i 2011 og kan genforhandles i oktober 2011, idet den dog kan opsiges af begge parter inden for perioden med en varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. Der arbejdes desuden på at indgå aftale om, at svømmeklubben også tager sig af rengøringsfunktionen i Blovstrød Svømmehal. Det forventes, at aftalen kan iværksættes senest fra 1. marts Aftalen om rengøring vil kun blive indgået for 2 år, da det forventes, at en række rengøringsopgaver skal udbydes i Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Nej Udvalget tog orienteringen til efterretning.

8 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 5. Takstændring ved offentlig svømning Sagsnr.: 10/23190 Punkttype Tema Beslutning. Jf. budgetforliget for ændres den offentlige svømmetid til 2 x 2 timer pr. uge fra 1. januar Endvidere flyttes alt offentlig svømning til Blovstrød Svømmehal. For at lette håndteringen af betalingen for den offentlige svømning, vil det være nødvendigt at ændre betalingsformen. Udvalget skal i den forbindelse tage stilling til forslag om ændret betalingsform og takst for offentlig svømning med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse I budgetforliget er der peget på offentlig svømning to aftener om ugen kl Af praktiske årsager er den offentlige svømmetid frem til 1. juli 2011 aftalt med brugerne til onsdag kl og lørdag kl For at gøre håndteringen af billetter m.m. nemmest for svømmeklubben foreslås det, at alle nuværende betalingsformer ophører; dvs. årskort, månedskort og 10turskort at taksten for offentlig svømning fastsættes til 20 kr. pr. badegæst uanset alder at der opsættes en billetautomat til køb af billetter at svømmeklubben varetager tømning af automaten, og at billetindtægten indgår i beregningen vedrørende kommunens betaling for livredderydelsen at allerede købte årskort, månedskort og 10turskort kan refunderes, ved at de indsendes/afleveres til Allerød Service med angivelse af kontonummer, hvor refusionen kan indsættes. at fristen for aflevering af diverse betalingskort fastlægges til 1. marts Der er indhentet tilbud på indkøb og opsætning af billetautomat på kr.

9 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen forslår, at udvalget indstiller ny takst og betalingssystem godkendt i Økonomiudvalg og byråd. I budgettet for 2011 er der budgetteret med en indtægt på kr. vedrørende betaling for den offentlige svømning. Med et besøgstal på 10 personer pr. time, 4 timer pr. uge i 40 uger om året og med en billetpris på 20 kr. pr. person, vil indtægten blive kr. Investeringen i billetautomaten afholdes inden for den samlede budgetramme for Allerød Service. Med et besøgstal på 10 personer og derover pr. åbningstime kan der afdrages på investeringen i billetautomaten. Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Eksisterende takster svømmehaller Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Indstilling fra Klima og Miljøudvalget faldt med 4 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (Erik Lund, John Køhler og Poul Albrechtsen). Følgende forslag fra Flemming Villadsen blev sat til afstemning: "Gratis adgang for 012 årige, hvor den manglende indtægt finansieres ved modsvarende stigning i taksten for voksne/pensionister." Forslaget faldt med 4 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (Jens Grønne, Flemming Villadsen og Nikolaj Bührmann). Følgende forslag fra Jesper Hammer blev sat til afstemning: "Gratis adgang til offentlig svømning for samtlige aldersgrupper". Forslaget faldt med 4 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (Jesper Hammer, Jens Grønne og Nikolaj Bührmann) Erik Lund begærede sagen forelagt byrådet. Fraværende

10 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 6. Møde med Allerød Idræts Union Sagsnr.: 10/22948 Punkttype Tema Beslutning. Allerød Idræts Union (AIU) har inviteret til fællesmøde med Klimaog Miljøudvalget samt Kultur og Idrætsudvalget. Baggrunden for AIU s invitation er, at der for idrætsområdet i Allerød Kommune er en politisk opdeling, hvor det driftsmæssige ligger i Klima og Miljøudvalget og det sportslige i Kultur og Idrætsudvalget. Udvalget bedes tage stilling til mødetidspunkt og punkter til dagsordenen. Sagsbeskrivelse Allerød Idræts Union har den 17. november 2010 sendt forslag om et fællesmøde mellem AIU, Klima og Miljøudvalget samt Kultur og Idrætsudvalget. AIU ønskede et møde inden udgangen af Formændene for de to udvalg har imidlertid meddelt AIU, at mødet først kan blive i slutningen af januar eller starten af februar AIU foreslår følgende punkter til dagsordenen for fællesmødet: Hvordan skal det fremtidige samarbejde struktureres? Koordinering af indsatsen omkring idrætten, med den nuværende opdeling på to udvalg. Forslag om samlet brugerbestyrelse på idrætsområdet med repræsentation fra forvaltning, politikere og idræt. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes onsdag den 2. februar 2011 kl på Rådhuset. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering

11 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Nej Mødet afholdes den 10. februar 2011 kl , jf. alternativt forslag fra Kultur og Idrætsudvalget.

12 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 7. Resultat af årets kvalitetsstyringsaudit på natur og miljøområdet Sagsnr.: 10/20773 Punkttype Tema Orientering. Natur og Miljøteamet har bestået den årlige audit af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet. Sagsbeskrivelse Det er lovpligtigt, at kommunen skal have et kvalitetsstyringssystem for sagsbehandling på natur og miljøområdet. Kvalitetsstyringssystemet skal certificeres hvert 4. år, og de mellemliggende år foretages en årlig opfølgningsaudit. Natur og Miljøteamets kvalitetsstyringssystem blev certificeret af Det Norske Veritas i 2009, og i 2010 har teamet bestået den årlige opfølgningsaudit uden afvigelser. Natur og Miljøteamet skal hvert andet år udføre en undersøgelse af de eksterne brugeres tilfredshed med sagsbehandlingen på natur og miljøområdet. I 2009 gennemførte Natur og Miljøteamet en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor tilfredsheden hos virksomheder og landbrug med kommunens lovpligtige tilsyn blev undersøgt. Virksomheder og landbrug blev i forbindelse med tilsyn bedt om at udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål bl.a. vedrørende information i varslingsbrev og tilsynsbrev, sagsbehandlerens faglige kompetencer og begrundelse for eventuelle påtaler. For hvert spørgsmål skulle gives en værdi fra 15, hvor 1 indikerede stor utilfredshed, mens 5 indikerede stor tilfredshed. 19 spørgeskemaer blev sendt retur. Alle spørgsmål blev besvaret med en gennemsnitlig score mellem 4 og 5, hvilket er vurderet at være tilfredsstillende. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring

13 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar Bilag Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2009 Auditrapport fra Det Norske Veritas 2010 Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Udvalget tog orienteringen til efterretning.

14 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 8. Klimastrategi 2011 Sagsnr.: 10/7745 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet godkendte i december 2009 Forvaltningens udkast til en klimastrategi for Allerød Kommune og besluttede at sende klimastrategien i offentlig høring. Klima og Miljøudvalget skal tage stilling til Forvaltningens forslag til en endelig klimastrategi med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse Den offentlige høring gav ikke anledning til væsentlige ændringer, hvilket Klima og Miljøudvalget blev orienteret om på mødet den 15. september Forslag modtaget i høringsperioden, indgår i arbejdet med en konkret klimahandlingsplan. Det endelige forslag til klimastrategi er imidlertid ændret på enkelte punkter i forhold til høringsudgaven. Tekster, der handler om proces og dialog i høringsfasen udgår. Herudover er der sket tre væsentlige ændringer: Det er præciseret, at kommunen afprøver ESCOløsninger til energirenovering af de kommunale bygninger, jf. beslutning i Klima og Miljøudvalget den 1. december Statusafsnittet under de forskellige indsatsområder er opdateret, så listen indeholder aktiviteter som kommunen ved udgangen af 2010 har besluttet at gennemføre. Under hvert indsatsområde er der indføjet et afsnit, der beskriver kommunens strategi inden for det enkelte indsatsområde. Dette afsnit erstatter afsnittet "Dialog hvad kunne kommunen også gøre" i høringsudgaven af klimastrategien. Klimastrategien vil blive fulgt op af en klimahandlingsplan, som beskriver hvilke konkrete aktiviteter, kommunen vil igangsætte på klimaområdet i årene fremover. Klimahandlingsplanen forventes fremsendt til Klima og Miljøudvalget til behandling i marts Årsagen til tidsforskydningen er, at klimahandlingsplanens

15 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar færdiggørelse afhænger af anden planlægning, herunder varmeplanlægning og indsatsen i de kommunale ejendomme. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag til klimastrategi godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Afledte konsekvenser Klimastrategien vil have afledte konsekvenser for store dele af kommunens arbejdsområder. Økonomi og finansiering Klimastrategien introducerer ingen nye konkrete forpligtelser med økonomiske konsekvenser i forhold til, hvad byrådet tidligere har vedtaget. Konkrete nye initiativer vil indgå i klimahandlingsplanen, der er den konkrete udmøntning af strategien, og der vil i sammenhæng med vedtagelsen af klimahandlingsplanen blive redegjort for de økonomiske konsekvenser. Vedtagelse af klimastrategien kan generelt øge forventningerne til kommunens klimaindsats hos borgere og virksomheder. Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende Klimastrategien har været i offentlig høring. klimastrategi_vedtaget_3.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Klima og Miljøudvalget indstilles godkendt.

16 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 9. Handlingsplan for borgerrettede aktiviteter Sagsnr.: 10/23581 Punkttype Tema Beslutning. Kommunerne i Green Cities samarbejdet har som fælles mål, at "Vi vil iværksætte og understøtte borgerrettede aktiviteter og sikre samarbejde med borgerne." Forvaltningen har i samarbejde med Den Grønne Guide udarbejdet et forslag til en handlingsplan for borgerrettede aktiviteter i forbindelse med Green Cities arbejdet. Sagsbeskrivelse Handlingsplanen har fokus på at koordinere og evaluere aktiviteter for og med borgerne, som Forvaltningen og Den Grønne Guide arrangerer omkring Green Cities målene. Arbejdet med at iværksætte aktiviteterne hører under de enkelte øvrige Green Cities mål. Forslag til handlingsplan samt bilag er vedlagt. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at handlingsplanen for borgerrettede aktiviteter godkendes. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Synlighed og koordinering af borgerrettede aktiviteter. Udførelse af handlingsplanen har et årligt ressourceforbrug på ca. 20 timer til koordinering og rapportering af de borgerrettede aktiviteter. Dette er indregnet i Natur og Miljøafdelingens eksisterende budgetter og planlægning. Arbejdet med at udføre de konkrete borgerrettede aktiviteter er budgetteret og indregnet under handlingsplanerne for de tilhørende Green Cities mål (klima, vandforbrug, natur m.fl.). Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med Den Grønne Guide. Handlingsplan for borgerrettede aktiviteter Bilag 1 til handlingsplanen Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

17 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar Fraværende

18 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 10. Projekt "test en elbil" Sagsnr.: 10/13828 Punkttype Tema Orientering. Kampagne til udbredelse af elbilen som transportform blandt kommunens borgere. Sagsbeskrivelse Allerød Kommune har indgået en aftale med firmaet ChooseEV om projektet "test en elbil". Formålet med projektet er at teste og øge kendskabet til elbilen som transportform. Projektet retter sig mod Allerøds borgere. En forudsætning for at selve projektet kommer i gang er, at ChoosEV kan skaffe lokale sponsorer. Med dette formål vil ChoosEV kontakte virksomheder i kommunen. Forvaltningen vil bistå med at foreslå virksomheder, der kan kontaktes. Når/hvis lokal finansiering er på plads, skal der findes 80 testkørere i kommunen. Det drejer sig om 10 elbiler i Allerød, hvor testkørerne udskiftes hver tredje måned gennem 2 år. På opfordring af Allerød Kommune har Statsforvaltningen forholdt sig til aftalen med ChoosEV og udtaler, at det er lovligt for kommunen at indgå aftalen. Forvaltningen har aftalt med ChooseEV, at projekt "test en elbil" lanceres i forhold til byen borgere i foråret Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Projektet vil skabe synlighed om elbilen som alternativ til benzin og dieselbilen til individuel transport. Projektet kan dermed pege på en løsning på klimaudfordringen på transportområdet og medvirke til at reducere CO2udledningen og støjbelastningen fra transport. Ud over den konkrete afprøvning af elbiler deler testkørerne ud af deres erfaringer med at køre elbil. Økonomi og finansiering Aftalen har ikke økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune. ChooseEV står for udførelsen af projektet. Natur og Miljøafdelingen udpeger en kontaktperson, som vil bistå ChooseEV i mindre omfang. Dette tidsforbrug var i forvejen afsat til borgerrettede aktiviteter og passer fint sammen med afdelingens øvrige projekter, herunder det nye

19 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar klimafamilieprojekt. Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Nej Udvalget tog orienteringen til efterretning.

20 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 11. PCB forurening i Allerød Kommunens bygninger Sagsnr.: 10/23689 Punkttype Tema Orientering. Klima og Miljøudvalget orienteres om status på undersøgelse af indholdet af giftstoffet PCB (polyklorede bifenyler) i byggematerialer i kommunens bygninger samt om, hvilke muligheder der er for at bekæmpe PCB. Sagsbeskrivelse PCBholdige byggematerialer blev anvendt i Danmark i perioden fra 1950 erne og frem til PCB blev anvendt som blødgørere og brandhæmmere i f.eks. fugemasser, tætningsmidler, lim, maling mm. I 1976 blev det forbudt at anvende PCB i byggematerialer, fordi stoffet kan medføre alvorlige sundhedsskader og anses for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Engholmhallen er tidligere blevet undersøgt for PCB, uden at giftstoffet er fundet her. I forbindelse med en henvendelse fra en forælder på Lynge Skole er der iværksat en PCBscreening på skolen i ugerne 51 og 52. Såfremt der konstateres tilstedeværelse af PCB vil Allerød Service udarbejde forslag om tiltag til bekæmpelse af giftstoffet. Allerød Service udarbejder en plan for evt. screening af de øvrige af kommunens bygninger, herunder økonomisk overslag til udvalgets møde i februar eller marts Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag Nej

21 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Udvalget tog orienteringen til efterretning, herunder at der ikke er fundet PCB på Lynge Skole. Sagen genoptages på udvalgets møde i februar med forslag til handlingsplan og økonomisk overslag for screening af relevante øvrige kommunale bygninger samt beredskabsplan, såfremt der konstateres PCB.

22 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 12. Renovering af kommunale bygninger 2010 Sagsnr.: 10/23231 Punkttype Tema Beslutning. I 2010 har Allerød Service udført renoveringer på flere kommunale bygninger. Renoveringerne er finansieret af renoveringspuljer placeret under driften. Renoveringerne hører rettelig til under anlæg og søges derfor overflyttet fra drifts til anlægsområdet. Fra 2011 er renoveringspuljer til henholdsvis skole, børne og administrationsområdet optaget som rådighedsbeløb til anlæg på investeringsoversigten. Sagsbeskrivelse Allerød Service har udført bygningsrenoveringer på en række skoler, daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger. Da der er tale om udgifter, som henhører under anlæg, søges der om nedenstående anlægsbevillinger. Bygningsrenoveringerne er finansieret af puljerne til bygningsrenoveringer, som i 2010 er placeret under driftsområdet i Allerød Service. Kontakten Gl. Lyngevej 14, flygtningeboliger Rådhuset Engholmhallen Blovstrød Skole Lillerød Skole Lynge Skole Ravsholtskolen Skovvangskolen Maglebjergskolen Musikskolen Børnehuset Elmedalen Multihuset Hobitten I alt er der tale om 13 anlægsprojekter og udgifter til bygningsrenovering for i alt kr., hvoraf kr. henhører under kvalitetsfondsområdet. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at der i budget 2010 bevilges anlægsbevillinger på i alt kr. til ovenstående 13 anlægsprojekter. Anlægsbevillingerne finansieres af

23 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar bygningsrenoveringspuljer, som i 2010 henhører under Allerød Service. at der i 2011 aflægges anlægsregnskaber for de nævnte projekter Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering. Den samlede anlægsudgift til de 13 anlægsprojekter udgør i 2010 i alt kr. Anlægsudgifterne finansieres af eksisterende bygningsrenoveringspuljer placeret under driften. Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende Nej Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Klima og Miljøudvalget indstilles godkendt. Nikolaj Bührmann deltog ikke under behandling af punktet.

24 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 13. Anlægsregnskab for udbygning af Lynge skole/skitseprojekt/inventar Sagsnr.: 08/10521 Punkttype Tema Beslutning. Udvalget anmodes om, at indstille anlægsregnskab for udbygning af Lynge Skole godkendt i Økonomiudvalget. Sagsbeskrivelse Byrådet meddelte i 2008 og 2009 anlægsbevillinger på i alt kr. til byggeprojektet, som omfatter en ny fløj, inventar og renovering af tilstødende terræn/beplantning. Byrådet meddelte følgende anlægsbevillinger: Den 16. april 2008: 0,4 mio. kr. skitseprojekt og projektering. Den 21. januar 2009: 5,1 mio. kr. tilbygning med 4 klasselokaler samt tilstødende terræn. Den 18. februar 2009: 0,5 mio. kr. yderligere bevilling til tilbygning. Den 20. maj 2009: 0,4 mio. kr. indkøb af inventar. Projektet blev afsluttet i august 2009 for den nye fløjs vedkommende. Planerne for renoveringen af det tilstødende terræn blev revideret og udskudt til Hermed blev der imødekommet et ønske fra Lynge Skole om, at renoveringen blev foretaget, så der evt. kan etableres en skaterbane på terrænet på et senere tidspunkt. Terrænrenoveringen blev afsluttet i september 2010 og blev foretaget indenfor den budgetterede ramme. Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på kr. I det forventede regnskab pr. 15. september 2010 er der indregnet en mindreudgift på kr. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget. Afledte konsekvenser

25 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar Økonomi og finansiering Samlet anlægsbevilling: kr. Anlægsudgift: kr. Dialog/høring Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på kr. Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende Lynge skole udbygning regnskab for anlægsbevilling Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Klima og Miljøudvalget godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2010.

26 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 14. Anlægsregnskab Klubhus Møllemosen, fodboldbaner Blovstrød og Lynge samt Vandkvalitet i svømmehallerne Sagsnr.: 10/21687 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for projektering af klubhus på Møllemosen, kunstgræsbaner/fodboldbaner i Lynge og Blovstrød samt forbedring af vandkvaliteten i svømmehallerne godkendt i Økonomiudvalget. Byrådet afsatte på investeringsplanen for 2010 beløb til etablering af klubhus på Møllemosen, kunst og naturgræsbaner i Blovstrød og Lynge samt forbedring af vandkvaliteten i kommunens svømmehaller. Byrådet meddelte følgende anlægsbevillinger til projekterne: Den 17. juni 2009: kr. projektering af klubhus på Møllemosen. Den 25. februar 2010: kr. projektering af forbedring af vandkvaliteten i svømmehallerne. Den 25. marts 2010: ,60 kr. afholdelse af udgifter til kloakbidrag på Møllemosen. Den 29. april 2010: kr. projektering af kunst og naturgræsbaner i Blovstrød og Lynge. Byrådet besluttet den 8. juni 2010, at samtlige udgifter til ovenstående projekter skulle afholdes inden for beløbet på kr., frigivet den 17. juni 2009 til projektering af klubhus på Møllemosen. Inden byrådets beslutning den 8. juni 2010 var der allerede afholdt udgifter og indgået aftaler med forskellige rådgivere vedrørende projektering af projekterne. Anlægsregnskabet afsluttes derfor med en merudgift på kr. Merudgiften er indregnet i det forventede regnskab pr. 15. september Administrationens forslag Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget. Anlægsbevilling: kr. Afholdte udgifter: kr.

27 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på kr. Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende Anlægsregnskab Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Klima og Miljøudvalget godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2010.

28 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar KLIMA OG MILJØUDVALGET 15. Anlægsregnskab fodboldbaner Møllemosen Sagsnr.: 10/21212 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for etablering af fodboldbaner på Møllemosen godkendt i Økonomiudvalget. Byrådet har i årene 2005, 2006, 2007 og 2008 meddelt anlægsbevillinger på i alt kr. til etablering af fodboldbaner på Møllemosen, herunder projektering, arkæologiske undersøgelser, anlæg af græs og kunststofbaner, omklædningsfaciliteter, lys og hegn. Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på kr., som skyldes en nødvendig anlæggelse af en midlertidig vej mellem Kollerødvej og Sportsvej, idet det ellers ikke var muligt at få byggematerialer transporteret frem til kunstgræsbanen. Merforbruget er indregnet i det forventede regnskab pr. 15. september Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget. Samlede anlægsbevillinger: kr. Samlede anlægsudgifter: kr. Dialog/høring Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på kr. Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende anlaegsregnskab Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Klima og Miljøudvalget godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2010.

29 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar

30 Klima og Miljøudvalget onsdag den 12. januar Signeret af: Agnete Fog Formand Emma Glæsel Næstformand Gurli Nielsen Medlem John Jensen Medlem Karen Gausland Medlem

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 05. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 05. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:55. ALLERØD KOMMUNE Klima- og Miljøudvalget Møde nr. 42 Mødet blev holdt tirsdag den 05. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:55. Medlemmer: Formand - Agnete

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 03. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:40.

Mødet blev holdt onsdag den 03. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:40. ALLERØD KOMMUNE Klima- og Miljøudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt onsdag den 03. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:40. Medlemmer: Formand - Agnete

Læs mere

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 4. Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756) Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget i høring.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 27. januar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:10.

Mødet blev holdt torsdag den 27. januar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:10. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 2010-2013 Møde nr. 13 Mødet blev holdt torsdag den 27. januar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:10. mer: Borgmester - Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 35 Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 9. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 9. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 9 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.00. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 41 Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 22.04.10 kl. 18:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 24. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25.

Mødet blev holdt tirsdag den 24. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25. ALLERØD KOMMUNE Klima og Møde nr. 30 Mødet blev holdt tirsdag den 24. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25. Medlemmer: Agnete Fog (B), Karen Gausland (A),

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

I/S MOKANA BESTYRELSEN

I/S MOKANA BESTYRELSEN 519 I/S MOKANA BESTYRELSEN Mødet tirsdag den 23. september 2014 kl. 14.00 hos I/S Reno-Nord Til stede : Lene Krabbe Dahl, Jens Chr. Golding, Jens Peder Hedevang, Thøger Elmelund Kristensen og Per Lynge

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Forundersøgelse -Varmtvandsbassin

Forundersøgelse -Varmtvandsbassin Forundersøgelse -Varmtvandsbassin Sagsnr.: 16/12904 November 2016 1 Indhold: 1. Baggrund 2. Tre hovedformål og målgrupper som kriterie for politisk valg om løsning o Hovedformål 1: Tilbud til visiteret

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Klima- og Miljøudvalget Møde nr. 52 Mødet holdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Agnete Fog (B), Næstformand - Henrik Haugaard Pedersen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. marts 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. marts 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 2010-2013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt tirsdag den 19. marts 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55. mer: Formand - Jesper Hammer

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 9 Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. Medlemmer: Formand

Læs mere