ÅRSBERETNING // 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING // 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING // 2013

2 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Fondens formål er endvidere at eje aktier i Højgaard Holding A/S og derved søge at opretholde kontinuiteten i dette selskab og tilknyttede virksomheder. Fondens grundlag og ledelse er uddybet på side Knud Højgaards Fond

3 INDHOLD Legater 04 På opdagelse i historien 06 La Vida Foreningen for børn med livstruende sygdomme 08 Neurologi i Kina 12 Fremtidens teknologi forklarer fortiden 16 DIGNITY 20 De største legater bevilget i Regnskab Resultat opgørelse 26 Balance pr. 31. december 27 Grundlag og ledelse 28 Bestyrelsen i Knud Højgaards Fond 30 Ansøgning & kontakt 31 // Forsidefoto: Øregaard Museum, Gentofte af Ole Haupt. Fonden har bevilget kr. til forbedring og udvidelse af publikumsfaciliteterne. Årsberetning

4 LEGATER Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virke er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende med en bachelorgrad, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Vi har i 2013 behandlet ansøgninger. I alt er der bevilget støtte for 47,5 mio. DKK fordelt på legater, og ansøgninger blev afslået. Til sammenligning blev der i 2012 behandlet ansøgninger, hvoraf fik bevilget støtte på i alt 65,4 mio. DKK, og ansøgninger blev afslået. De største legater i 2013 er omtalt på side 24. Disse 39 legater i niveauet 0,2 mio. DKK til 10 mio. DKK udgør 56 % af årets samlede støtte og resten er fordelt på legater på mindre beløb. Nedenfor er vist hvorledes de seneste fem års legater i henholdsvis beløb og antal er fordelt på de forskellige formål. Legatuddeling over de sidste fem år i Mio. DDK Sociale legater Videnskabelige legater Kulturelle legater Uddannelseslegater 04 Knud Højgaards Fond

5 Langt det største antal legater gives som rejselegater til uddannelsessøgende. Disse legater udgør i % af antal legater og 34 % af det samlede beløb. Fondens tre største legater er ydet i 2007, 2010 og i mio. DKK blev i 2007 bevilget til Bygningsfonden Den Blå Planet til opførelsen af et nyt akvarium i Tårnby Kommune, der den 21. marts 2013 blev indviet af Hendes Maje stæt Dronningen. 32 mio. DKK blev i 2010 bevilget til Københavns Kommunes renovering af Kultorvet og Hauser Plads, der blev indviet 21. januar I 2012 bevilgede fonden 25 mio. DKK til udbygning af Experimentarium. For ansøgning om legat henvises til hjemmesiden www. khf.dk, hvor der findes vejledning og ansøgningsskema. Behandling af ansøgninger og uddeling af legater sker løbende eller efter drøftelse på et af de fire årlige bestyrelsesmøder. Legatuddeling over de sidste fem år i antal Sociale legater Videnskabelige legater Kulturelle legater Uddannelseslegater Årsberetning

6 PÅ OPDAGELSE I HISTORIEN Det første initiativ til det, vi i dag kender som Moesgård Museum, blev taget tilbage i 1861, hvor Historisk-Antikvarisk Selskab blev stiftet i Aarhus. Dengang lagde rådhuset lokaler til selskabets beskedne samling. Det gjorde de frem til 1881, hvor samlingen blev overflyttet til nye lokaler, der også husede byens kunstsamling. Der er uendelig langt fra de første beskedne kår, som museet startede under, til de betagende lokaler, som MT Højgaard netop har færdiggjort. Henning Larsen Arkitekter har tegnet et fascinerende hus, hvor alle formidlingsteoretiske løsninger er tænkt ind i konstruktion og indretning. Her er det ikke alene arkitekterne, der har været på arbejde, men også scenografer, skuespillere, undervisere og selvfølgelig arkæologer har bidraget til at skabe de absolut bedste rammer at formidle vores historie i. For museumsdirektør Jan Skamby Madsen er det nye hus den foreløbige kulmination på et 17 år langt arbejde, men relationen til museet har han haft længere. Han færdiggjorde sine arkæologistudier ved Aarhus Universitet tilbage i halvfjerdserne. Dengang som i dag foregik antropologi-, etnografi- og arkæologistudierne ved Aarhus Universitet i forbindelse med museet, så man kan sige, at Jan Skamby Madsen vendte hjem, da han tiltrådte stillingen som museumsdirektør i I mellemtiden havde han været leder af Vikingeskibsmuseet i Roskilde gennem 17 år, så museumslivet var ham absolut ikke fremmed. Moesgård og det omkringliggende område har altid haft en særlig plads i Jans hjerte, så da stillingen blev slået op, var han ikke i tvivl. Den beslutning har han ikke fortrudt, selv om den seneste tid har været hektisk. Den har dog også været nødvendig, hvis man ønsker et museum, der ikke blot rummer effekter, men også formidler deres funktion og den tid, de blev brugt i. Formidlingen har indtil nu stået i skyggen af stedets omfattende forskning. Rammerne har ganske enkelt ikke levnet plads til, at begge discipliner kunne udfolde sig frit. Derfor stillede Jan sig selv og stedets ansatte et spørgsmål, da han blev ansat: Hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for at fortælle vores forfædres historie uden at skulle gå på kompromis med vores forskning? Disse overvejelser gav næring til at opbygge et kulturhistorisk museum fra bunden. Jan Skamby Madsen fortæller: "Man har ikke bygget kulturhistoriske museer fra bunden herhjemme igennem de sidste 100 år. I stedet har man huset institutioner som vores i fredede bygninger. Det har alene været kunstmuseernes privilegie at bygge nye museer, mens vi andre har været stuvet sammen i statiske monumenter. Men hvad nu hvis vi opførte et helt nyt hus og overlod vores gamle udstillingslokaler til universitetets funktioner? Det ville løse to problemer på en gang: Det ville give forskning og uddannelse bedre vilkår, og det ville give de kulturhistoriske fortællinger bedre udfoldelsesmuligheder. Vi ønskede altså ikke at opføre en bygning bare for at gøre det. Vi ønskede at opføre den, fordi vi havde en ide om, hvordan man bedst formidler kulturhistorie, og det var et felt, der trængte til et frisk pust. De fleste arkæologiske udstillinger har nemlig været elitære på den måde, at man skulle være noget af en amatørarkæolog for at kunne finde fortællingerne bag de udstillede effekter. Sådanne udstillinger opstår ved, at en række videnskabsfolk kontakter en arkitekt med henblik på at udstille effekter. Arkitekterne ved som udgangspunkt ikke det store om arkæologisk formidling, men de er dygtige til at pakke tingene smukt ind. Derfor ender man med en udstilling, der nok ser flot ud, men den mangler en fortælling. Den slags udstillinger tilhører efterhånden den fortid, som de forsøger at beskrive, for vi har i dag mange flere muligheder, end vi havde tidligere. Fx har naturvidenskaben givet arkæologien en række værktøjer, der gør det muligt at tegne meget mere præcise billeder af vores forfædre. Deres knoglemateriale fortæller os om, hvor de boede, og hvilke sygdomme de led af, samt hvilken ernæring de fik. Når vi udgraver gravpladser, kan dna-analyser fortælle os, hvordan familiemønstret har været, og desuden er man blevet særdeles dygtig til at lave ansigtsrekonstruktioner af de kranier, vi finder, hvilket betyder, at vi i ordets bogstaveligste forstand kan sætte ansigt på vores forfædre. Alle de parametre gør det lettere for os at beskrive det liv, 06 Knud Højgaards Fond

7 vores forfædre levede, og ikke bare de genstande, som de lavede og benyttede sig af. Som videnskabsfolk er vi begrænset til kun at sige det, vi har 100 procent belæg for, men som formidlere mener jeg, at vi er forpligtet til at sige andet end det. Jeg tilbragte engang en aften med den irske forfatter og nobelpristager Seamus Heaney. Han sagde bl. a.: "When you present something you ve got to be able so say: this may not be the truth but there is a lot of thruth in it". Det mantra gælder selvfølgelig ikke i ren videnskabelig forstand, men i formidlingens tjeneste har han helt ret. Hvis vi vil fortælle historier, der interesserer, bliver vi nødt til at forbinde vores indsigter, og det kræver, at vi tør tolke på vores fund, så vi kan gøre fortællingerne levende for vores gæster. Det handler om at forbinde arkæologiens opdagelser til egentlige historier, så de bliver lettere forståelige for publikum. Når vi kombinerer hændelserne, som vi tror, at de har fundet sted, giver vi ganske vist en smule afkald på kun at formidle det, vi har 100% belæg for. Til gengæld er det, vi opnår, langt mere værdifuldt end det, vi afstår. Vores udstilling huser fx det enorme våbenofferfund, der blev gjort tilbage i halvtredserne ved Illerup Ådahl ved Skanderborg. Hvad der skete der for ca år siden, kan vi ikke vide med 100% sikkerhed, men øvrige opdagelser kombineret med lignende fund kan tegne et meget sandsynligt billede af de hændelser, der er gået forud. Hvis vi kombinerer vores viden kan vi gøre fortiden mere levende og vedkommende. Byggeriet har været undervejs i 17 år, og målet er nu i sigte. Det skyldes ikke mindst Knud Højgaards Fond, der har ydet generøs støtte til projektet. Fonden ydede 5 mio. kr. i 2011 og yderligere kr. i 2013, og det er vi meget taknemmelige for. Huset står der, og vi er ved at indrette selve udstillingerne og at dømme ud fra dem, er jeg sikker på, at den taknemmelighed også kommer til at gælde for museets gæster. Det bliver et fantastisk museum", afslutter Jan Skamby Madsen. Med det nye hus bliver Moesgård Museum et af de bedste kulturhistoriske museer i Europa. Den status skyldes dels de helt unikke lokaler, men også stedets vilje til at gøre fortællingerne levende for alle. Enhver del af udstillingerne formidler på forskellige niveauer, så børn, forældre og bedsteforældre alle vil kunne tage noget med sig fra samtlige udstillingslokaler. Samtidig benytter museet sig af helt nye ideer og teknologier for at levendegøre fortællingerne. Derfor kan man med animationsfilm, skyggeteater og avanceret teknologi selv komme med på opdagelse i historien, når museet slår dørene op i efteråret Årsberetning

8 LA VIDA Foreningen for børn med livstruende sygdomme La Vida er et livsbekræftende initiativ, der er affødt af en tragisk hændelse. I 1981 mistede Inge Marie Hornshøj sin 12-årige datter til leukæmi. Knuget af sorg rejste hun til Mallorca i håbet om, at de skønne omgivelser kunne overdøve smerten. Det kunne de selvfølgelig ikke, men hun følte alligevel, at Mallorca kunne tilbyde en form for lindring. selvfølgelig påvirket. Det gælder i høj grad også eventuelle søskende, hvorfor de selvfølgelig kommer med. På den måde kan vi give familierne en chance for at være familie igen langt borte fra hospitaler, læger og udmattende behandlinger. Der er fire afgange årligt, og familierne sendes af sted i grupper af familier. De kender som udgangspunkt ikke hinanden, men der går ikke længe, før der bliver knyttet nogle helt utrolige venskaber både blandt børn og voksne. Heri ligger en væsentlig del af formålet med La Vida. Ved at sende dem af sted med familier, der er i lignende situationer, får alle en tiltrængt pause. Vi ved, hvad familierne gennemlever, og derfor ved vi, hvad de har brug for. // Inge Marie Hornshøj Derfor tænkte hun: "Åh, hvis jeg kunne finde en mulighed for at hjælpe de familier, som er i samme situation, som jeg var. Hvis jeg kunne give de familier, som har et barn med livstruende sygdom, et pusterum fra hospitalerne i de smukke, varme omgivelser på Mallorca, så ville jeg gerne det. Imidlertid er et sådant initiativ ikke noget, man lige stabler på benene, så der var en periode, hvor hvert skridt frem blev afløst af et skridt tilbage. I hvert fald indså jeg, at hvis ideen nogensinde skulle kunne realiseres, så måtte jeg hjem. Da det skete, gik det stærkt: Jeg kom i kontakt med en lang række søde mennesker, der gerne ville støtte projektet. Jeg talte med et rejsebureau, jeg talte med lægerne på hospitalet og mange andre mennesker, der hver især kunne hjælpe mig på vej, og i 2002 var La Vida en realitet. I dag sender La Vida hvert år 60 familier eller ca. 250 personer til Mallorca i ophold af 14 dage. Når et barn rammes af en livstruende sygdom, bliver alle i dets omgangskreds Tryghed En væsentlig forudsætning for initiativet er selvfølgelig, at familierne føler, at de er i trygge hænder. Hvis man nærer den mindste tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at rejse med sit barn, kommer man selvfølgelig ingen steder. så trygheden begynder allerede i visitationsfasen. Det er hospitalets læger, der udvælger de børn, der er raske nok til at rejse, og det er jeg meget glad for. Det sker, at forældre henvender sig direkte til mig, men jeg henviser dem altid til lægerne på børneafdelingerne, da jeg aldrig selv ville kunne foretage det valg. Det gælder også om at gøre familierne trygge, når vi er kommet af sted. Det gør vi blandt andet ved at rejse til det >> 08 Knud Højgaards Fond

9 Årsberetning

10 10 Knud Højgaards Fond

11 >> LA VIDA Foreningen for børn med livstruende sygdomme samme hotel hver gang. Jeg er altid selv med, og da jeg taler sproget, kender området og dets beboere, tror jeg, at det er med til at give gæsterne den fornødne ro. Der er også en læge tilknyttet hotellet. Han kommer to gange dagligt, og hvis forældrene ønsker det, kan de altid vende deres tanker med ham. Der er ingen bagatelgrænse, og han ved godt, hvilken svær situation forældrene står i. Der går som regel ikke lang tid efter, familierne er ankommet, til de begynder at slappe af. Det giver dem plads til at dele de positive oplevelser og blive mindet om, hvorfor de er en familie. Det kan nemlig godt være svært at huske, når man står i så presset en situation. Jeg har været af sted mange gange, men jeg kan stadig forundres, når jeg ser børnene lege så livligt, at jeg spørger mig selv, om de overhovedet er syge. Det er de desværre, og derfor kan det også være en smertefuld oplevelse at være af sted. De første par gange talte jeg med min medhjælper om, at vi måtte gøre os stærke og fokusere på børnenes leg ved poolen, deres glædesstrålende øjne, når de dansede om aftenen og forældrenes sænkede skuldre. Så kunne vi altid bearbejde sorgen over et glas vin om aftenen. For det kan selvfølgelig gøre usigeligt ondt at se de skæbner, som er blevet børnenes, men vi tæller de lyse timer. Behov Da La Vida blev stiftet henvendte vi os udelukkende til familier med kræftramte børn, men i dag henvender vi os til alle børn med livstruende sygdomme. Vi sender fx hjertebørn og lungebørn af sted, men vi sender stadig flest kræftramte børn af sted. Vi ved, fra de tilbagemeldinger vi får, at opholdet på Mallorca giver en tiltrængt pause til familierne. Desværre har vi ikke ressourcer nok til at sende alle livstruede børn og familier af sted. Alene på kræftområdet kommer der 200 nye tilfælde til hvert år, så selvom mange hjælper os, kan vi slet ikke følge med. Knud Højgaards Fond donerede generøst kr. til os i 2013, og det var vi usigeligt glade for. La Vida kan ganske enkelt intet gøre uden den slags rundhåndede donationer, som vi modtager fra private organisationer. Vi er også godt hjulpet af vores 800 medlemmer, der hvert år betaler et fast kontingent. Hertil kommer, at mange af medlemmerne donerer et yderligere beløb, og så har vi opstillet indsamlingsbøsser i supermarkeder og lignende steder. Småpenge, som for den enkelte måske ikke betyder det store, betyder tilsammen en hel del for os". Årsberetning

12 NEUROLOGI I KINA Biologi er et fag, der favner uhyre bredt. Derfor rummer det meget forskelligartede discipliner på bachelordelen, men for Mette Vissing har det altid været fysiologien, der har interesseret hende. Derfor besluttede hun at skrive bachelorprojekt inden for det felt, og her blev interessen bekræftet, så hun afsøgte muligheden for at også at kunne fordybe sig i neurologien på overbygningen. Den mulighed fandt hun i faget "Neuroscience and Neuroimaging" på Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er den første danske neurorelaterede uddannelse, der ikke er medicinsk. Selvom uddannelsen er dansk, tilbydes den ikke i Danmark, men kun i Beijing, Kina. Derfor var beslutningen om at forfølge interessen også forbundet med et skift af omgivelserne: Hvis Mette ville fordybe sig i neurologien, skulle hun rejse til Kina i to år. Mette var dog ikke tvivl, for ikke alene kunne uddannelsen forsyne hende med de nyeste indsigter på feltet, men hun ville også få lov til at præge en helt ny uddannelse. Desuden følte hun sig som dansk studerende særdeles privilegeret over at kunne få to års uddannelse i et fremmed land bl.a. på grund af de kr., som Knud Højgaards Fond donerede til hendes studier. Mette har netop afsluttet sit første semester og fortæller fra Kina via Skype: "Man kan godt mærke, at det er et nyt studie, men det havde jeg nu også forventet. Jeg vidste, at jeg ikke ville møde den struktur, som jeg var vant til fra mine studier i Aarhus. Mit hold er det andet kuld af prøvekaniner. Programmet blev oprettet sidste år, og derfor er der et hold, der allerede har læst et år. Her gjorde man sig selvfølgelig en række erfaringer, men der er stadig meget, der mangler at komme på plads. Administratorerne er meget lydhøre over for de studerendes synspunkter og påvirkninger. Det er fedt at være på en uddannelse, hvor viljen er så stor. Jeg har aldrig været på en uddannelse, hvor underviserne er så dedikerede og vil en det så godt. Der sker dog undertiden det, at man godt kan mærke, at pensum ikke er helt afprøvet, og at der ikke nødvendigvis navigeres efter en tydelig rød tråd, men det kompenserer undervisernes store engagement for. Kinesernes arbejdsdisciplin Studiet er hårdt. Det skyldes primært, at samarbejdet er dansk-kinesisk, hvorfor uddannelsen skal tilgodese to forskellige kalendersystemer. Vi har både den lange danske sommerferie og den lange kinesiske ferie, der falder omkring kinesisk nytår. Det betyder, at vi har færre dage at blive undervist i, men det ændrer selvfølgelig ikke på vores pensum. Derfor har vi i gennemsnit 25 forelæsningstimer ugentligt, og det er betydeligt flere end i Danmark. Det kinesiske uddannelsessystem er på mange måder meget langt fra det danske. Fx er alle mine kinesiske medstuderende allerede ansat af en professor, der stiller værelse til rådighed og udbetaler dem lommepenge. Professorerne råder derefter over dem, og kan indskrive deres studerende på forskellige uddannelser og universiteter herunder SDC, hvor jeg altså studerer. Samtidig skriver professorerne under på, at deres studerende er til rådighed til alle undervisningstimerne, og dermed er de fritaget for at arbejde for professorerne, når der er undervisning. Det betyder, at alle kinesere er til alle forelæsninger, og det kan godt forveksles med engagement. Aftalen betyder også, at nogle af de studerende allerede nu er sikret en efterfølgende ph.d., og derfor behøver de ikke at yde deres bedste, for karakteren er helt ligegyldig; de skal bare bestå. Det gælder selvfølgelig langt fra dem alle. For andre er karaktererne lige så vigtige, som de er for os danskere. Derudover skal de kinesiske studerende arbejde mange timer i laboratoriet for deres professorer, og det resulterer i, at de ikke har lige så mange timer at læse i som os danskere. Kineserne er bestemt arbejdssomme, men billedet lever langt fra op til det eliteniveau, som det nogle gange præsenteres i de danske medier. Desuden virker de generelt mindre selvstændige end danske studerende. I Danmark lærer vi fra barnsben at stille spørgsmål til alt, hvad vi foretager os: Hvad sker der, hvis vi gør noget bestemt? Hvorfor sker det mon sådan? Det interesserer ikke i så høj grad de kinesiske studerende. De har fået besked >> 12 Knud Højgaards Fond

13 Årsberetning

14 14 Knud Højgaards Fond

15 >> NEUROLOGI I KINA på at gøre noget bestemt, og det gør de så. Hvad der så sker, og hvorfor det sker, er af mindre betydning for dem. Det er også meget imod deres tradition at stille kritiske spørgsmål, fordi de herved kan komme til at stille spørgsmålstegn ved professorernes viden, og det er virkelig skidt i Kina! Men projektet er ikke blot skabt for, at danskerne skal lære af kineserne. Kineserne lærer i høj grad også af os, og allerede efter et semester kan man se, at nogle af dem begynder at blomstre og udfordre vores undervisere. Hverdag i Kina Min kæreste er ansat i ABB i Danmark, men heldigvis fandt de i fællesskab mulighed for at udstationere ham her i Beijing under det meste af mit ophold. Derfor kan vi dele mange af de fantastiske oplevelser, der er herude. Fritiden er sparsom i løbet af ugen, men der er alligevel masser af oplevelser. Fx havde kineserne ved en lejlighed sat sig for at lære de danske neuro-studerende at lave de traditionelle kinesiske dumblings, og ved en anden lejlighed inviterede de danske studerende de kinesiske til en traditionel julefrokost. De havde lidt svært ved at forstå sildemaden, og hvorfor maden skulle stables ovenpå hinanden, men de tog pænt imod risalamanden, som jeg havde lavet, selvom de fandt det underligt at koge risen i mælk. Det var i sig selv udfordrende at lave risalamande til 160 personer, men den oplevelse stod slet ikke mål med at opleve kinesernes engagement i den efterfølgende pakkeleg eller deres forundring, da vi afsluttede med et luciaoptog. I weekenderne forsøger min kæreste og jeg at opleve Kina på eget initiativ. Kina er så forskellig fra det, jeg er vant til, så ethvert indtryk er i virkeligheden en oplevelse, men der er selvfølgelig seværdigheder, der i sig selv er en rejse værd. Fx vil jeg aldrig glemme vores tur til et område, hvor den Kinesiske Mur ikke var restaureret, turen til Beijings smukke operahus, eller bare gåturene rundt i byen som kan være så utroligt kontrastfulde for da slet ikke at tale om al den underlige mad, vi prøver hernede. Min mor og svigerforældre kommer og besøger os til foråret, og så er det planen, at vi sammen skal opleve flere af de klassiske seværdigheder Den Himmelske Fredsplads og den Forbudte By er fx allerede planlagt, og jeg glæder mig også til at vise dem rundt i den hverdag, der er blevet vores i Kina, men det sjoveste bliver nok at se deres reaktion, når de bliver udfordret af det kinesiske køkken". Neuroscience and neuroimaging er et hurtigt ekspanderede område, der finder anvendelse i stadigt flere (medicinske) discipliner. Området yder stor indflydelse på forståelsen, diagnosticeringen og behandlingsmulighederne inden for neurologiske lidelser. Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er et partnerskab mellem alle otte universiteter i Danmark og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) i Beijing, Kina, foruden de forskningsinstitutter, der er associeret med UCAS. SDC tilbyder syv forskellige masteruddannelser, der er udviklet i samspillet mellem det danske og kinesiske forskningsmiljø; herunder masteruddannelsen Neuroscience and Neuroimaging. Uddannelsen foregår i Kina, og man tilstræber, at halvdelen af underviserne er danske og den resterende halvdel er kinesiske. Det samme gælder de studerende. Årsberetning

16 FREMTIDENS TEKNOLOGI FORKLARER FORTIDEN Jeg har lært hjemmefra, at man altid skal følge sine interesser, og dem har jeg mange af. Derfor har jeg i dag en sammensat uddannelse med elementer fra historie, arkæologi og indianske sprog og kulturer. Og jeg har stadig flere interesser... Således åbner Mads Jørgensen samtalen, da han ringer i pausen mellem to fag på universitetet UCL i London, hvor han studerer. Mads er cand. mag. og arkæolog, men han er slet ikke færdig med at dygtiggøre sig. Det er tydeligt, at han har forberedt sig på samtalen, og han fortsætter lige så ivrigt, som han indledte: "Inden jeg påbegyndte mine studier på historie, tog jeg et sabbatår, hvor jeg bl.a. rejste og arbejdede. Her blev jeg opmærksom på studiet "indianske sprog og kulturer", som umiddelbart appellerede bedre til mig, da det er et interdisciplinært fag, hvor jeg kunne kombinere mange af mine interessefelter. Jeg begyndte alligevel mine studier på historie, da jeg vendte hjem, for jeg var allerede indskrevet. Desuden manglede jeg spansk på c-niveau, som var et krav for at komme ind på indianske sprog og kulturer. Efter den første tid på historie blev min bekymring bekræftet: Studieordningen var ikke lige mig, så jeg læste spansk sideløbende for at skifte fag. Det har jeg på ingen måde fortrudt. Arkæologi i Latinamerika Parallelt med mine studier i Danmark rejste jeg ganske intensivt i Latinamerika, hvor jeg også studerede. Selvom indianske sprog og kulturer var et fag, der favnede de fleste af mine interesser, så manglede det i hvert fald på min studieordning den praktiske arkæologi. Derfor optog jeg et lån, og i samråd med en underviser kontaktede jeg et projekt i Belize, hvor jeg kunne tilegne mig de færdigheder, som faget ikke kunne give mig. Her oparbejdede jeg erfaringer i praktisk arkæologi, som siden gav mig mulighed for at arbejde på den absolut største arkæologiske udgravningsplads i Mexico, som hedder Teotihuacan. Her deltog jeg sammen med andre studerende i et prestigefyldt projekt i 2012, der hed Tlalocan. I to måneder gravede jeg omkring den Fjerklædte Slanges Pyramide, men også i den 120 meter lange gang, som går under pyramiden. Vores undersøgelser omkring pyramiden gjorde os klogere på, hvordan hele komplekset var etableret, og hvordan det havde ekspanderet gennem årene, mens udgravningerne i tunnelen udforskede, hvad formålet med et så arbejdstungt bygningsværk kunne have været specielt med tanke på at tunnelen var opført uden brug af jern. En hypotese er, at det som i Ægypten kunne være en herskers gravkammer, men det er ret usandsynligt, for man har til dato ikke fundet en herskergrav i denne type kulturer. Alt tyder på, at de har kremeret deres højtstående. Til gengæld fandt vi et hav af ofringer. Man er endnu ikke sikker på, hvad formålet faktisk har været, og derfor arbejder man stadig ihærdigt ved Teotihuacan, hvor mit ophold i øvrigt også var støttet af Knud Højgaards Fond. Da jeg stod færdiguddannet, virkede miljøet i Danmark ikke særlig gunstigt for at komme i job. Det indså jeg forholdsvist hurtigt, og derfor tænkte jeg, at jeg ville supplere mine eksisterende uddannelser med en, der havde appel til flere industrier. Efter et 6-ugers GIS-kursus, som jeg havde fået gennem min a-kasse, indså jeg, at der heri lå en interessant mulighed. Ved GIS kunne jeg kombinere mine interesse for historie og arkæologi med en teknologi, der er i fremdrift og anvendelig i stort set alle industrier. Derfor befinder jeg mig nu i London, hvor jeg studerer en 1-årig Master of Science i GIS & Spatial Analysis in Archaeology på UCL. GIS Geografisk InformationsSystem GIS er kort fortalt en teknologi, der kan behandle kort og data med en geografisk udstrækning. Alt data, der har en relation til den fysiske verden, kan potentielt behandles i >> 16 Knud Højgaards Fond

17 Årsberetning

18 18 Knud Højgaards Fond

19 >> FREMTIDENS TEKNOLOGI FORKLARER FORTIDEN GIS. Et eksempel kunne være, hvis Københavns Kommune ønskede at anlægge en cykelsti. Her ville GIS kunne finde den hurtigste og den mest rentable rute. Det kunne også tænkes, at en butikskæde ville åbne en ny filial. Så kunne GIS beregne placeringen af kunder, konkurrenter og andre forhold, der kunne være relevante fx i forhold til varedistribution. I arkæologiens verden kan teknologien hjælpe med at lokalisere nye fund. Hvis man fx indtaster kendte fund i et specifikt område, kan systemet på baggrund af disse data og fysiske parametre som højde, klima, afstand fra havet etc. beregne steder med høj sandsynlighed for arkæologiske fund. Det er hensigtsmæssigt for arkæologerne, men det er også hensigtsmæssigt for entreprenører, der måske ikke deler arkæologernes begejstring for fortidslevn i jorden. GIS anvendes også i den danske museumsverden, men teknologiens fulde potentiale udnyttes endnu ikke. Det skyldes bl.a. økonomiske begrænsninger, for jeg har ikke indtrykket af, at der mangler velvilje. UCL University College London UCL tilbyder i øjeblikket det absolut bedste GIS-arkæologi-program i verden, og da universitetet ligger i et EUland, var der ikke de store komplikationer forbundet med at flytte hertil. Endvidere blev jeg tilgodeset af en række fonde, som gjorde mit ophold muligt. Herunder Knud Højgaards Fond der meget generøst ydede mig kr. i støtte. Fritid Jeg er taget til London med henblik på at opkvalificere mig, og det bruger jeg det meste af min tid på. Når jeg ikke er til forelæsning, så forsker jeg på eget initiativ. Jeg finder dog også tid til at spille lidt fodbold, løbe en tur, og så prøver jeg at få oplevet London og besøgt en pub eller to med mine venner, men langt størstedelen af min tid går på studierne og aktiviteter med relation hertil. Jeg er i øjeblikket tilknyttet to praktikpladser i private arkæologiske virksomheder, jeg er frivillig i Society for Archeology Master Students, og så er jeg copy-editor på et tidsskrift. Fremtidsplaner Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg spiller på flere heste, hvad min fremtid angår. Jeg har ikke besluttet mig for, om mit fremtidige virke skal findes i den private sektor eller den offentlige. Derfor orienterer jeg mig i øjeblikket i flere lejre. Med mine praktikpladser håber jeg at skabe et netværk i det private erhvervsliv. Jeg har også ansøgt om en ph.d. her på UCL, hvor jeg vil anvende GIS til at undersøge en periode i dansk stenalder (senneolitikum) blandt andet for at illustrere GIS uforløste potentiale i dansk arkæologi. Jeg er formelt blevet godkendt, men jeg mangler stadig midler til at kunne finansiere forløbet. Det er utroligt dyrt, og jeg ved ikke, om det er muligt at finde så mange penge. Samtidig holder jeg mig opdateret på GIS-udviklingen i Danmark, hvor jeg har planer om at søge ansættelse, når jeg er færdig. Formålet med mit ophold er at opkvalificere mig til et arbejde om det så er til en stilling i den offentlige eller den private sektor er lige nu af mindre betydning". Pausen mellem forelæsningerne er slut, og Mads vender tilbage til det, han er kommet for: dygtiggørelse. Årsberetning

20 DIGNITY DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur er en selvejende institution, der bekæmper tortur på alle niveauer: De forebygger tortur, de behandler dens ofre, og de forsker i at komme den til livs. Ellen Schmidt-Nielsen er fundraising- og marketingschef i DIGNITY, og hun fortæller her om organisationens arbejde: "Definitionen på tortur er systematisk smerte og vold, der bliver påført af offentlige institutioner. Det er typisk politi, fængselsbetjente og militær, der torturerer, og det er desværre en ret udbredt praksis i visse dele af verden. Der findes endda lande, hvor torturen er systematiseret. Her bruger politiet tortur for at aftvinge tilståelser og skabe generel frygt blandt befolkningen. Som regel går de efter de svageste og mest sårbare i samfundet, hvorfor disse befolkningsgrupper lever under et konstant og ubærligt pres. Vi behandler ca. 100 familier om året. Desværre kan vi kun hjælpe dem, der har fået dansk statsborgerskab. De mennesker, vi behandler, har gennemlevet skæbner, vi andre slet ikke kan sætte os ind i. Som regel er der tale om helt uskyldige mennesker, der bare har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Der findes også regimer, der ikke tillader, at folket ytrer sig kritisk. I visse tilfælde kan en kritisk bemærkning betyde, at familiemedlemmer helt ude i 5. led forfølges, og repressalierne er så grufulde, at man ikke alene forfærdes over, at de finder sted, men også over at nogen kan udtænke noget så ondskabsfuldt. Ofrene får bank, stød og det der er værre. Det kan være svært, men det er vigtigt, at vi åbent fortæller om de uhyrligheder, vi bekæmper. En tragedie der nedarves Torturen er i sig selv forfærdelig, men ligeså slem er dens konsekvenser, som varer ved længe efter, at de fysiske sår er helet. Psykologien opererer med et begreb, der hedder "traumevandring". Der er desværre en tendens til at ofrenes reaktioner på torturen vandrer videre til deres børn. Ofrenes angst, frustration og vrede nedarves altså i næste generation, og det svækker selvfølgelig deres muligheder. Derfor arbejder vi i øjeblikket på at formulere en indsats, der kan hjælpe de mange børn af torturofre, der lever en kummerlig tilværelse i Danmark netop nu. De børn vokser op uden den fornødne omsorg, og deres forældres angst afskærer dem ofte fra at knytte sociale bånd. Behandling er en væsentlig del af vores virke, men vi arbejder også ihærdigt på at forhindre, at torturen overhovedet finder sted. Det gør vi bl.a. gennem vores internationale samarbejdspartnere. Gennem dem er vi repræsenteret i Mellemøsten, Latinamerika, Asien, Afrika og Østeuropa. Det er klart, at vi disse steder må gribe sagen helt anderledes an. Det kan fx være af mere politisk karakter, så vi kan lægge pres på beslutningstagerne. På den måde medvirkede vi til, at man i Jordan indskrev i loven, at tortur er forbudt. Andre steder underviser vi politiet og jurister, mens vi andre steder igen tilbyder terapi. Langt fra målsætningen Det er ikke mange organisationer, der arbejder for at blive overflødige, men det er helt og holdent vores målsætning. Desværre ser det ikke ud til, at vi kan indfri den målsætning i den nærmeste fremtid. Vi er en statsstøttet organisation, men vi er også stærkt afhængige af donationer, som den generøse Knud Højgaards Fond har betænkt os med. Vi er meget taknemmelige for de kr., som fonden har ydet til os og torturens ofre. DIGNITY afholder hvert år en prisoverrækkelse, og ved den sidste af slagsen, havde vi besøg af Julia, der havde indvilget i at fortælle sin historie. Den fortæller på en og samme tid, hvor forfærdelig torturen kan være, og hvor afgørende hjælpen er. Jeg lader Julias historie afslutte min: Julia "Jeg blev født i 1965 og er vokset op i en kernefamilie som en ganske almindelig afrikansk pige i Congo med omsorgsfulde forældre. Da jeg blev ældre flyttede jeg til Rwanda, hvor mine forældre oprindeligt kom fra. De var fordrevet fra Rwanda, fordi de var tutsier. Her etablerede jeg en god tilværelse med en kærlig ægtemand og et godt job i Coca Cola. >> 20 Knud Højgaards Fond

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2014 Knud Højgaards Fond 60. regnskabsår CVR-nr. 16 88 81 17 Kongelig konfirmeret 9. januar 1956

Årsrapport 2014 Knud Højgaards Fond 60. regnskabsår CVR-nr. 16 88 81 17 Kongelig konfirmeret 9. januar 1956 2014 Årsrapport 2014 Knud Højgaards Fond 60. regnskabsår CVR-nr. 16 88 81 17 Kongelig konfirmeret 9. januar 1956 INDHOLD Ledelsens beretning 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Knud Højgaards Fond 4 Koncernens

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere