Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. -"

Transkript

1 Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. - Trin 0 Introduktion & notation Trin 1 De tre øverste sidestykker Trin 2 Hjørner i øverste lag Trin 3 Sidestykker i midterste lag Trin 4 De resterende sidestykker Trin 5 Placer hjørner Trin 6 Drej hjørner Trin 0 Introduktion & notation. For at kunne samle en professorterning må man forstå hvordan den er konstrueret. Terningen består af et 6-armet skelet med forskelligt farvede midterstykker forenden af hver arm. Skelettet holder sammen på 8 trefarvede hjørnestykker og 12 tofarvede sidestykker. De seks midterstykker kan drejes om deres egne akser og dermed manipulere 4 hjørner og 4 sidestykker ad gangen, men kan aldrig flyttes i forhold til hinanden. Terningen består altså ikke af 54 (6x9) farvede flader som kan flyttes uafhængigt af hinanden. Før vi starter må vi udvikle en metode til at beskrive hvordan vi vil manipulere terningen. Der er seks sider med følgende navne: (for nemhedens skyld har jeg brugt engelske betegnelser) Up = U Down = D Left = L Right = R Front = F Back = B Vær opmærksom på at B ikke står for bottom. Vi kan dreje hver side enten med eller mod uret i forhold til sidens midte. Med dette menes der at et drej der er med uret for dig når du kigger på terningen, er måske ikke med uret for den respektive side i forhold til dens midte. Navnene på de forskellige drej (her er U siden brugt som eksempel) er:

2 Et 90 drej med uret er beskrevet som U Et 90 drej mod uret er beskrevet som U (dette er det samme som U tre gange). Et 180 drej er beskrevet som U2 (dette er det samme som to drej med eller to drej mod uret). Vi kan referere til de enkelte klodser på terningen med to bogstaver (for sidestykker) eller tre bogstaver (for hjørner). F.eks. klodsen i øverste forreste højre hjørne hedder URF (up, right, front) og sidestykket til venstre i nederste lag hedder DL (down, left). Disse betegnelser refererer til den klods der sidder på pladsen på det pågældende tidspunkt og ikke den der skal flyttes derhen. Bemærk at ved hvilken som helst sekvens der bliver udført på terningen vil midterstykkernes position være uændret i forhold til hinanden. De første sekvenser er efter min mening basale og ret nemme at regne ud. De fleste kan samle mindst et lag på en professorterning og hvis du har besluttet dig for at søge hjælp til at samle en hel terning, så er det sikkert også tilfældet med dig. Bemærk at en ensfarvet side er ikke ensbetydende med at et lag er samlet. Farverne skal også passe rundt på den næste tredjedel af terningen. Hvis du kan samle det første lag så gør det endelig på egen hånd og hop direkte til trin 3. Du skal dog lade et enkelt hjørne være frit, da vi skal bruge pladsen senere. Faktisk vil jeg råde dig til at gå i krig med det første lag uden at slavisk følge en brugsanvisning. Det skærper ens logiske sans og fornemmelsen af hvad der sker med terningen når man drejer på den. Føler du dig helt lost og ved du ikke hvordan du skal komme i gang, har jeg herunder forsøgt at forklare de første sekvenser. Trin 1 De øverste sidestykker. Ok, din terning er blandet nu. Det første vi skal gøre er at vælge en farve, lad os sige hvid. Du kan selvfølgelig starte med hvilken som helst farve du vil, men det er en god ide altid at starte med den samme farve, da du med tiden vil lære hvilke farver der er overfor og ved siden af hinanden, hvilket vil sætte farten betydeligt i vejret. Det første trin går ud på at danne et plus af sidestykker på det øverste lag af terningen. Drej hele terningen så det hvide midterstykke vender opad. Du skal nu placere de rigtige sidestykker i positionerne: UL, UB, UR og UF. Hvis en hvid - anden farve (AF) er på U siden: Hvis den hvide farve vender opad drejer du bare U indtil AF er over dens midterstykke fra midterste lag. Hvis AF vender opad: Vend terningen så klodsen du vil flytte er i positionen: UR

3 Påfør: R F Den hvide farve vender nu opad og du kan dreje U indtil AF er over dens midterstykke fra midterste lag. Hvis en hvid AF er i det midterste lag drejer du hele terningen om dens vertikale akse, (det hvide midterstykke vender stadig opad) indtil klodsen er i position FR. Nu kan du flytte klodsen op i øverste lag, (men vent lige) ved at påføre R (hvis hvid er på F siden) eller F (hvis hvid er på R siden). Hvis dette er den første hvide klods du skal flytte på plads, så drejer du den bare op. Hvis ikke skal du finde den plads i øverste lag hvor din nye klods skal sidde i forhold til den/dem der sidder der i forvejen. Drej øverste lag indtil du kan påføre R eller F for at sætte din klods på den rigtige plads. Nu kan du tjekke om dine hvide sidestykker sidder rigtigt ved at sammenligne hele vejen rundt med midterstykkerne fra midterste lag. Hvis en hvid AF er på D siden: Hvis hvid er på D siden (den hvide vender nedad), drejer du bare D siden indtil AF er lige under dens midterstykke af samme farve og påfører F2 (nu går vi ud fra at klodsen sidder i position FD), for at sætte klodsen på plads. Hvis AF er på D siden drejer du hele terningen om dens vertikale akse så midterstykket fra midterste lag med klodsens AF er i position F. Drej D så klodsen er i position RD og påfør: R F R. Du behøver ikke R til sidst hvis klodsen i position UR ikke er blevet placeret endnu. Du skulle nu gerne have et hvidt plus på terningens øverste lag. Nu skal du tjekke at de hvide sidestykkers AF er ens med midterstykkerne fra midterste lag hele vejen rundt. Dette er en nødvendighed for at samle terningen. Drej U så en farve passer, og tjek så de andre. Passer de ikke må du på den igen. Trin 2 Hjørner i øverste lag. Nu skal vi placere 3 af de 4 hjørner der skal sidde i øverste lag. Grunden til at vi kun placerer de 3, er at denne metode bruger et arbejdshjørne, hvilket i høj grad forenkler de senere trin. Der er 3 grundmuligheder når man skal sætte hjørnerne på plads: Klodsen sidder på D siden, med den hvide side ikke på D siden. I dette tilfælde drej D til klodsen er lige under den position hvor den skal sidde, (hold øje med at klodsens andre farver er de samme som de to midterstykker fra midterste lag, der omgiver hjørnet). Hold nu terningen så klodsen er i position DRF og dens destination er URF. - Hvis hvid er på R siden af hjørneklodsen DRF, påfør: R D R. - Hvis hvid er på F siden af hjørneklodsen DRF, påfør: F D F. Klodsen sidder på D siden med den hvide side på D siden.

4 Drej D så hjørneklodsen er i position DRF og destinationshjørnet er i position URF, (ligesom før). Påfør: R D2 R D R D R. Læg mærke til at første del (R D2 R D) placerer hjørnet i en position så den første af de foregående sekvenser kan bruges til resten, nemlig R D R. Hvis et hjørne med en hvid side allerede sidder i øverste lag, enten på en forkert plads eller vender forkert på den rigtige plads; hold terningen så hjørnet er i position URF, og påfør: R D R og sæt derefter hjørnet rigtigt på plads ved hjælp af en af de ovenstående sekvenser. Du skulle nu gerne have samlet det første lag af terningen på nær det ene hjørne. Denne plads skal vi bruge til at flytte rundt på resten af klodserne, hvilket gør resten af løsningen ret simpel. Sekvenserne i de første to trin er ret basale og du vil efter kun få gentagelser finde dem simple og naturlige at udføre. Trin 3 Sidestykker i midterste lag. I dette trin skal vi placere 3 af de 4 sidestykker i det midterste lag af terningen. I disse sekvenser skal du holde terningen så den hvide side vender nedad. Det eneste sidestykke vi ikke skal placere er det der skal sidde lige over det hjørne som vi ikke placerede i trin 2. Hvis du af en eller anden grund har fået placeret alle 4 hjørner, vælger du bare et hjørne og ser bort fra at det sidder rigtigt. Først og fremmest skal du sikre dig at den hvide side vender nedad og at det tomme hjørne (arbejdshjørnet) er i position DRF. Alle sidestykkerne i midterste lag vil blive placeret i dette trin undtagen det der skal sidde i position FR. Det første sidestykke vi skal sætte på plads er det der skal side i position FL. For at kunne skifte klodsen i denne position ud, skal vi have den placeret lige over vores arbejdshjørne. Drej derfor de to øverste lag 1 gang mod uret. (det samme som at dreje hele terningen 90 mod uret og påføre D ). Såfremt den ønskede klods sidder på U laget, er du nu klar til at sætte den på plads, hvis ikke; læs *. Hvis den gør, noter dig hvilken af dens farver der vender opad. Hvis farven der vender opad er den samme som den du har på din F side, drej da U indtil den ønskede klods er i position UB og påfør: R U R. Hvis farven der vender opad er den samme som den du har på din R side, drej da U indtil den ønskede klods er i position UL og påfør: F U F. Med denne metode sætter du resten af de tre sidestykker på plads ved hele tiden at dreje destinationssidestykket hen i position FR (fra FL), og påføre de ovenstående sekvenser.

5 *} Du kan meget vel komme i den situation at den ønskede klods sidder i midterste lag og måske på den rigtige plads men vender forkert. I sådanne situationer må du først flytte den ønskede klods op i U laget ved at dreje den hen over arbejdshjørnet (position FR) og påføre enten R U R eller F U F. Vi skulle nu ende op med en terning hvor 2/3 er samlet, undtagen 2 klodser, nemlig sidestykket i position FR og dens tilhørende hjørne under. Du kan ved et tilfælde komme ud for at en eller begge disse klodser sidder rigtigt. Det skal du bare ignorere og lade som om de ikke er samlet. Trin 4 De resterende sidestykker. Målet med dette trin er at placere de sidste 5 sidestykker så vi kun har 5 hjørner tilbage. Du skal stadig holde terningen så arbejdshjørnet er i position FR. Første del går ud at placere sidestykkerne i position UL, UB og UR. Altså danne et T der vender på hovedet på U siden. I anden del skal de sidste 2 sidestykker placeres samtidigt (UF og FR). Dette trin er ret meget lig det forrige bortset at vi nu i stedet for at flytte klodser fra øverste lag ned i arbejdshjørnet, nu skal flytte klodser fra arbejdshjørnet op i øverste lag. Vi starter med at lokalisere de tre klodser der først skal sættes på plads for at danne det omvendte T. De to vi ikke skal bruge er den der ikke har U farven på sig og den der har U og F farven. Du kan for nemhedens skyld tjekke om der allerede er nogle der sidder med U farven opad der skal indgå i den omvendte T formation. Det er der som regel. For at vi kan flytte et sidestykke på plads skal det sidde i arbejdshjørnet, (position FR). Sidder der ikke noget vi kan bruge må vi flytte det derned ved at f.eks. påføre: R (dreje U så den ønskede klods er i position UR) R. Et sidestykke i position FR kan flyttes op i øverste lag på 2 måder. Hvis U farven sidder på R siden påføres: F (Ux) F og hvis U farven sidder på F siden påføres: R (Ux) R. Ux betyder at det kan være forskelligt hvordan man vælger at dreje U. Du skal også sørge for at U er drejet rigtigt inden du starter sekvensen; dit nye sidestykke skal sidde rigtigt i forhold til dem der eventuelt sidder rigtigt i øverste lag i forvejen, (tjek midterstykker i midterste lag). Når Klodsen er drejet op i øverste lag ved hjælp af R eller F vil det være klogt at bytte den ud med en klods man skal sætte på plads i næste sekvens. Pas på ikke at komme til at blande de to sekvenser. Hvis du er startet med R skal du slutte med R og hvis du er startet med F skal du slutte med F. Ellers går der ged i det.

6 På denne måde kan sidestykkerne flyttes rundt ved hjælp af arbejdshjørnet. Læg mærke til at du bare skal sætte siddestykkerne op så de sidder rigtigt i forhold til hinanden. Det er en god idé at tjekke mellem hver sekvens at det du har lavet er rigtigt ved at dreje U og se om sidestykkerne passer med midterstykkerne fra midterste lag. Nu er der 4 muligheder for de resterende 2 sidestykker i position UF og FR. 1. Sidestykkerne sidder rigtigt, smil af dit held og gå til trin 5 2. Sidestykkerne sidder rigtigt men vender forkert. Påfør: R U R U F U F U 3. Sidestykkerne sidder forkert og klodsen i position FR har U farven på R siden. Påfør: F U F U F U F U F U F 4. Sidestykkerne sidder forkert og klodsen i position FR har U farven på F siden. Påfør: R U R U R U R U2 Terningen ser nu sådan ud: Trin 5 Placer hjørner. Nu skal vi placere de sidste hjørner så de sidder rigtigt. (De skal ikke vende rigtigt, det gør vi i næste trin). Hold terningen så det manglende hjørne i bunden er i position DBR. Drej U så det hjørne du vil flytte er i position UFL. Påfør: L D2 L. Drej nu U så pladsen du vil flytte dit hjørne til, kommer hen i position UFL. Påfør igen: L D2 L. Drej U så det hele liner op. Denne sekvens kan godt være lidt forvirrende i starten. Det der sker er at det hjørne du fjerner til fordel for det du vil sætte på plads, ryger ned i position DBR, og det hjørne der sidder i position DBR ryger op hvor det hjørne du vil sætte på plads sad. Pointen er at man kun kan flytte tre hjørner ad gangen, det er simpelthen fysisk umuligt at bytte to hjørner ud med hinanden. Dette gør, at da vi højst har 5 hjørner der skal flyttes rundt, behøver vi højst at flytte dem rundt 3 gange for at de kommer til at sidde rigtigt. Det vil sige at hjørnet med D farven, (hvid i vores tilfælde) skal være det sidste der viger sin plads for et andet hjørne i øverste lag. Dermed vil de sidste 3 hjørner alle blive sat på plads på en gang. Trin 6 Drej hjørner. Til sidst skal hjørnerne drejes. Hjørnerne kan kun drejes parvis et med uret og et mod uret. Find to hjørner på samme side som skal drejes hver sin vej. Hold terningen så det hjørne der skal drejes med uret er i position UFL og det andet er et andet sted i øverste lag. Påfør: L D2 L F D2 F. Nu er det første hjørne drejet. Drej nu det øverste lag så det andet hjørne du vil dreje kommer hen i position UFL. Du skal ikke tage dig af at terningen ser blandet ud, det er den ikke. Påfør: F D2 F L D2 L, og drej øverste lag tilbage (neutralisér det drej du lavede mellem de to hjørnevendinger) Nu er det andet hjørne drejet, og terningen ser normal ud igen. Sådan bliver du ved med at dreje resten af hjørnerne indtil du er færdig. Du kan også starte med at dreje et hjørne mod uret, du laver bare sekvenserne i omvendt rækkefølge. Du kan komme ud for at tre hjørner skal drejes den samme vej, f.eks. med uret. Hvis det er tilfældet bliver du stadig nødt til at

7 dreje dem parvis, først et med uret og et mod uret. Da hjørnerne jo kun kan sidde på tre forskellige måder, vil det hjørne du har drejet i den forkerte retning, nu skulle drejes en gang mere i den forkerte retning. Hvis du på et tidspunkt ender med et hjørne i hver ende af terningen der skal drejes, f.eks. i position UFL og DBR. Påfør da: R2, drej hjørnerne som beskrevet og påfør igen: R2. Du skulle nu gerne have en terning som er ensfarvet på alle sider. Det eneste der er at gøre nu er at starte forfra så du kan lære det udenad. God fornøjelse :o) Venlig hilsen, Jess Bonde.

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Bumser og Drager Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Spillet indeholder: 1 Spilplade (T-shirt) 1 Figur 8 Røde terninger 60 Dårlig Ide kort 6 Karakterplader 6 Vinder emblemer 12 Eventyrkort

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Matematik og Statistik. Rubiks terning. Symmetri. Gruppe G3-106 23. Maj 2014

Matematik og Statistik. Rubiks terning. Symmetri. Gruppe G3-106 23. Maj 2014 Matematik og Statistik Rubiks terning Symmetri Gruppe G3-106 23. Maj 2014 Aalborg Universitet Institut for Matematiske Fag Fredrik Bajers Vej 7G 9220 Aalborg Ø Tfl. 99409940 Institut for Matematiske Fag

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Lego-øvelse i Visual Management 2015-01-13

Lego-øvelse i Visual Management 2015-01-13 Formål Denne øvelse har til formål at vise forskellen på en skriftlig og en visuel instruktion. Legoklodser Til øvelsen anvendes otte Legoklodser i fire farver. ne er 1 x 6, 2 x 2, 2 x 3 og 2 x 4. Der

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Løsninger til KÆNGURUEN International matematikkonkurrence. Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave. 2. Erik har 10 ens metalstænger.

Løsninger til KÆNGURUEN International matematikkonkurrence. Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave. 2. Erik har 10 ens metalstænger. Løsninger til 2015 60 minutter Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave 1. 2 3 15 A 6 B 7 C 8 D 10 E 15 2. Erik har 10 ens metalstænger. Han skruer dem sammen to og to og får fem metalstænger. Hvilken stang

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch Scratch 2 Hukommelsesspil All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

En gruppeteoretisk undersøgelse af Rubik s Cube en

En gruppeteoretisk undersøgelse af Rubik s Cube en Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er godt. Ost er

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Hop videre med. Udforskning af opgaverne for 6. og 7. klassetrin i Danmark. 1 a) Tegn alle de mulige symmetriakser på vejskiltene.

Hop videre med. Udforskning af opgaverne for 6. og 7. klassetrin i Danmark. 1 a) Tegn alle de mulige symmetriakser på vejskiltene. Hop videre med Udforskning af opgaverne ne bygger videre på opgaver fra Kænguruen og lægger op til, at klassen sammen kan diskutere og udforske problemstillingerne. Opgavenumrene henviser til de opgaver,

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med.

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med. Styr på termerne Hovedlys: Når en fotograf siger hovedlys, så er det ikke bare fordi det rammer folk i hovedet. Hovedlys er det lys man kan sige er det primære lys i billedet. På portrætter vil det derfor

Læs mere

Grafmanipulation. Frank Nasser. 14. april 2011

Grafmanipulation. Frank Nasser. 14. april 2011 Grafmanipulation Frank Nasser 14. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år

Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år Indhold 112 kort 1 sæt regler Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år SPILLET IDE Det gælder om at være at komme af med alle kort fra hånden, for derved at score så få minuspoint

Læs mere

Guide til første gang du skal på shopeasy.dk.

Guide til første gang du skal på shopeasy.dk. Guide til første gang du skal på shopeasy.dk. Når du skal købe tøj første gang skal du først og fremmest sikre dig, at du er blevet oprettet som bruger i webshoppens system. Dette sker gennem KFD s bestyrelse

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

International matematikkonkurrence

International matematikkonkurrence 60 minutter Navn og klasse 3 point pr. opgave Hjælpemidler: papir og blyant 1 Hvilket trafikskilt har flest symmetriakser? D 2 På Lisas køleskab holdes nogle postkort fast af 8 stærke magneter. magnet

Læs mere

Frikvartersaktiviteter

Frikvartersaktiviteter Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Frikvartersaktiviteter Indholdsfortegnelse CHASE: Politi og røvere s.1 Udbryderkongen s.2 Grænselegen s.3 Hvad er klokken Hr. Løve s.4 De blå de må gå s.5

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

fortællekort Ved inge benn thomsen fortælleplader med fortælleelementer til elever i alle aldre med alle sprog og med mange forskellige behov.

fortællekort Ved inge benn thomsen fortælleplader med fortælleelementer til elever i alle aldre med alle sprog og med mange forskellige behov. fortællekort Ved inge benn thomsen fortælleplader med fortælleelementer til elever i alle aldre med alle sprog og med mange forskellige behov. MÅLGRUPPE StoryBoards 2 er til elever i alle aldre med alle

Læs mere

Øvelser Flagfootball Idrætslærernes forum 2017, Ringsted

Øvelser Flagfootball Idrætslærernes forum 2017, Ringsted Øvelser Flagfootball Idrætslærernes forum 2017, Ringsted Øvelse 1 Basal kaste/gribe teknik Gribe med fingre i en diamant og kurven Kast: lad hofte klare rotationen Øvelse 2 Basal tackle teknik Tackling

Læs mere

Indhold Forklaring til kortene Antal trylletricks Spillets mål Trick nr. 1: BANK PÅ BUNKEN Materiel Hemmelig forberedelse

Indhold Forklaring til kortene Antal trylletricks Spillets mål Trick nr. 1: BANK PÅ BUNKEN Materiel Hemmelig forberedelse DK Fra 8 til 99 år 1 tryllekunstner + publikum Indhold: 61 kort (et spil med 48 kort + 6 kort med bagside på begge sider + 1 kort kort + 6 tryllekort med gule pailletter) Forklaring til kortene: 4 familier

Læs mere

At ligge på maven. Sundhedstjenesten

At ligge på maven. Sundhedstjenesten Hver gang dit barn ligger på maven kan det ligge i længere og længere tid, før det græder. Efter nogle dage kan dit barn ligge lidt selv, inden du behøver at lægge dig ned til det, og efterhånden vil det

Læs mere

e ee Indhold Spillets grundidé E F H Hvor meget farve kan du egentlig se? 12 pilkort 98 farvekort

e ee Indhold Spillets grundidé E F H Hvor meget farve kan du egentlig se? 12 pilkort 98 farvekort Hvor meget farve kan du egentlig se? Wolfgang Warsch Spillere : 2-5 spillere Alder: 8 år+ Varighed: ca. 15 minutter Indhold 12 pilkort 98 farvekort 3 hver i rød gul, grøn og blå forside 10 27 22 14 bagside

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

F15 HIIT STYRKE KONDITION

F15 HIIT STYRKE KONDITION TRÆNINGSPAS F15 INTERMEDIATE (SIDE. 32) F15 HIIT STYRKE KONDITION DU HAR BRUG FOR: STOL + Reverse Lunge to Front Kicks Left + Jackknife Shoulder Press + Reverse Lunge to Front Kicks Right + Chair Tricep

Læs mere

Flashcard og TPR aktiviteter:

Flashcard og TPR aktiviteter: Flashcard og TPR aktiviteter: F l a s h! Efter tur vises flashkortene til børnene ganske hurtigt, så børnene blot får et glimt af, hvad der gemmer sig på kortet. Børnene identificerer kortets indhold,

Læs mere

Smerte se specifikke typer

Smerte se specifikke typer Smerte se specifikke typer Drik masser af vand, før du begynder; en knivspids salt tilsat vandet vil hjælpe på træge systemer. Se brugsanvisning. Udover brusanvisningen, prøv disse: Index: Albue Ankel

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord.

Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord. Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord. Her er: Denne beskrivelse af aktiviteten Liste over, hvilke bogstaver der passer til hvilke trylleord. (til underviseren) 19 store billeder af trylleord

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Bit:Bot Introduktion og første opgave

Bit:Bot Introduktion og første opgave Bit:Bot Introduktion og første opgave INDLEDNING Introduktion og program er hentet og oversat fra firmaet 4tronics hjemmeside: http://4tronix.co.uk/blog/?p=1490 samt fra Mark Atkinsons hjemmeside Multiwingspan:

Læs mere

Den lille bog om at præsentere forskning. Niels Holmark Andersen Specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d. Aalborg Universitetshospital

Den lille bog om at præsentere forskning. Niels Holmark Andersen Specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d. Aalborg Universitetshospital Den lille bog om at præsentere forskning Niels Holmark Andersen Specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d. Aalborg Universitetshospital Med få tricks og mange forsøg kan du lære at lave en præsentation,

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Multi-Camera redigering

Multi-Camera redigering Multi-Camera redigering Hvis du laver optagelser af en levende begivenhed såsom en koncert eller en dans med flere kameraer, kan det være temmelig tidskrævende at redigere optagelserne sammen sekventielt.

Læs mere

BEGREBER. Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans. Uddrag af. samt andre kilder. Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme

BEGREBER. Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans. Uddrag af. samt andre kilder. Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme Uddrag af Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme København - Anno 1991 samt andre kilder BEGREBER 1. Udgave Juni 2010 Begreber Vending I nedenstående

Læs mere

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4 Indhold 1 Vindermængde og tabermængde 2 2 Kopier modpartens træk 4 3 Udnyt modpartens træk 5 4 Strategityveri 6 5 Løsningsskitser 7 Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN.

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN. UNDERVISNING 1 Forberedelse. 2 Musikken. 3 Step Sheet. 4 Program for en danseaften. 5 Evaluering. 6 Vær altid opmærksom på. 7 Planlægning af en sæson. 8 Etik på dansegulvet. 9 Mine gode råd. 1 Forberedelse

Læs mere

Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen

Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen Vonda og jeg i HTM klasse 1 med Motionsprogrammet Musik: Foot Tapper med The Shadows Dogdance, eller som det rettelig benævnes Heelwork To Music

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Udarbejdet af MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Billedlotteri

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Indhold: Spillebræt 5 hære med 40 infanteri-, 12 kavaleri- og 8 artillerienheder i hver 43 kort 2 referencekort 5 terninger

Indhold: Spillebræt 5 hære med 40 infanteri-, 12 kavaleri- og 8 artillerienheder i hver 43 kort 2 referencekort 5 terninger REGLER FOR 2 TIL 5 SPILLERE, FRA 10 ÅR S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Produceret af: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Repræsenteret

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Indledning Six Bricks Hæfte. Six Bricks Hæfte

Indledning Six Bricks Hæfte. Six Bricks Hæfte Indledning Six Bricks Hæfte Six Bricks Hæfte 1 Ikoner i dette hæfte: Anbefalet antal børn 30-40 Aktivitetens anslåede varighed i minutter Indhold Six Bricks Hæfte Indhold Lær Six Bricks at kende 6 Brick

Læs mere

Nu skal vi især se på <font> og <center> samt centrering af hele siden på skærmen.

Nu skal vi især se på <font> og <center> samt centrering af hele siden på skærmen. Validering 4 Nu skal vi især se på og samt centrering af hele siden på skærmen. Det er i HTML ikke forbudt at bruge koden , men lad nu være alligevel, du får blot en masse valideringsproblemer.

Læs mere

Instruktioner og materialer. til. Dynamisk ordblindetest (DOT)

Instruktioner og materialer. til. Dynamisk ordblindetest (DOT) Bilag 3 Instruktioner og materialer til Dynamisk ordblindetest (DOT) Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet, 2010 Hanne T. Daugaard Carsten Elbro

Læs mere

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK Bent Sehested Odense Video Klub Side 15 Manuel farvekorrigering. Tidligere (side 13) er der vist en indstilling, hvor du kunne lave en automatisk farvekorrektion. Der er også en mulighed for at gennemføre

Læs mere

RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE

RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE 46233i08 22/8/02 2:32 pm Page RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE FORSTÆRKNINGER. Tag en bataljon for hvert 3. territorium, du har. 2. Tag yderligere bataljoner for de områder, du kontrollerer. 3. Byt territoriekort

Læs mere

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 It takes intelligence, even brilliance, to condense and focus information into a clear, simple presentation that will be

Læs mere

Elasund Rules Forberedelse Marker byggeområdet

Elasund Rules Forberedelse Marker byggeområdet Elasund Rules År efter frygtløse søfarere opdagede og etablerede øen Catan voksede befolkningstallet konstant. Kolonister dukkede op på øen og langs kysten og der opstod en uundværlig handel mellem dem.

Læs mere

Spillebeskrivelse. Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse. Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM EXTREME 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. SNOWFLASH 5 4. VALGFRIT SPIL 5 5. WILD RIVER 6 6. BUNGEE JUMP 7 7. SKATER 8 8. GAMEFLASH 9 8.1. Frit

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord.

Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord. Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord. Her er: Denne beskrivelse af aktiviteten Liste over, hvilke bogstaver der passer til hvilke trylleord. 19 store billeder af trylleord Opgaveark,

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Sjov med pizza-stykker

Sjov med pizza-stykker Sjov med pizza-stykker Første gang eleverne får materialet i hånden, bør de have tid til selv at undersøge det, så de bliver fortrolige med de forskellige dele. Det kan også være en god idé at lade eleverne

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Sandsynlighed og kombinatorik

Sandsynlighed og kombinatorik Sandsynlighed og kombinatorik Simpel sandsynlighed... 94 Kombinatorik... 95 Sandsynlighed og kombinatorik... 97 Kombinatorik og kugletrækning... 97 Kombinatorik og sandsynlighedsregning Side 93 Sandsynlighedsregning

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Din lærer skal spørge, hvordan du gjorde, og han skal bede dig gøre det igen. Du opdager din fejl og laver ikke fejl denne gang.

Din lærer skal spørge, hvordan du gjorde, og han skal bede dig gøre det igen. Du opdager din fejl og laver ikke fejl denne gang. Du giver op. Jeg kan ikke eller Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Din lærer skal spørge, om han kan hjælpe dig, fx ved at låne dig sine fingre. Du skal give op igen. Du laver en fejl. Du tror, du kan svaret

Læs mere

80 cm spot på DANAGE DOMINO skydemåtte. Udnyttelsesgrad og økonomiske fordele for DOMINO systemet.

80 cm spot på DANAGE DOMINO skydemåtte. Udnyttelsesgrad og økonomiske fordele for DOMINO systemet. 80 cm spot på DANAGE DOMINO skydemåtte. Udnyttelsesgrad og økonomiske fordele for DOMINO systemet. - 2-80 cm spot på DANAGE DOMINO skydemåtte. Ydnyttelsesgrad for Domino systemet 80 cm spot på DANAGE DOMINO

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt med administrator

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Læseudviklingens 12 trin

Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin 1. Kan selv finde sit navn blandt mange. Fx på garderoben i børnehaven. Kan også selv skrive sit navn. Typisk med store bogstaver. Det betyder ikke noget

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen)

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) 1 Lasse og jeg går ind i klassen sammen med matematiklæreren. Da vi kommer ind, er der én lærer i 2 forvejen og én psykolog. En elev siger: Wow, nu er

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Der er felter, og på hvert af disse felter har tårnet træk langs linjen og træk langs rækken.

Der er felter, og på hvert af disse felter har tårnet træk langs linjen og træk langs rækken. SJOV MED SKAK OG TAL Af Rasmus Jørgensen Når man en sjælden gang kører træt i taktiske opgaver og åbningsvarianter, kan det være gavnligt at adsprede hjernen med noget andet, fx talsjov, og heldigvis byder

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere