ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015"

Transkript

1 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer i Året før lå ulykkesfrekvensen på 12,9. For arbejdere var ulykkesfrekvensen 22,3 i 2015 mod 22,0 i 2014, jf. tabel 2 på side 3. Set over en længere periode har ulykkesfrekvensen dog været faldende både for alle medarbejdere og arbejdere, jf. figur 1. Ulykkesfraværet lå på 1,4 fraværstimer pr præsterede timer for alle medarbejdere i 2015 inden for DA-området. I 2014 var ulykkesfraværet 1,5 for alle medarbejdere. For arbejdere alene var ulykkesfraværet 2,3 i 2015 mod 2,et før, jf. tabel 3 på side 4. I lighed med ulykkesfrekvensen har ulykkesfraværet vist en faldende tendens, når der ses over en længere periode, jf. figur 2. dermed gennemsnitlig 1,5 dag kortere i forhold til 2014, hvor den gennemsnitlige varighed var 14,1 dage pr. ulykke, jf. tabel 4. For arbejdere var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke på 12,6 i 2015 mod 13,9 i 2014, jf. tabel 6. BRANCHER Ulykkesfrekvensen er steget inden for to hovedbrancher fra 2014 til 2015, jf. figur 3. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere steget fra 18,0 i 2014 til 18,8 i For arbejdere er tallene hhv. 26,1 og 27,3, jf. tabel 2. For serviceprægede erhverv steg ulykkesfrekvensen fra 11,6 i 2014 til 14,1 i 2015 for alle medarbejdere, mens gruppen af arbejdere steg fra 20,4 til 21,0. Det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage i 2015 var 12,6 dage pr. ulykke for alle medarbejdere. Fraværsperioderne er Derimod viser tallene for fremstillingsvirksomhed et fald i ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere fra 11,8 i 2014 til 10,7 i I denne hovedbranche er ulykkesfrekvensen ligeledes faldet for arbejdere (fra 20,8 til 20,3). Den faldende ulyk- Figur 1: Ulykkesfrekvens Figur 2: Ulykkesfravær Ulykker pr. 1 mio. præsterede timer Fraværstimer pr præsterede timer

2 DI 2016 ARBEJDSULYKKER SIDE 2 Tabel 1: Nøgletal Antal BRANCHER Deltagende virksomheder Præsterede timer (mio.) heraf arbejdere (mio.) Helårsbeskæftigede heraf arbejdere Ulykker heraf arbejdere Tabte arbejdsdage heraf arbejdere Ulykker de sidste arbejdere heraf arbejdere Anm.: I nøgletallene for 2015 er der ikke medtaget en større virksomhed med lav frekvens og lavt fravær. Virksomheden har ikke deltaget i kesfrekvens inden for fremstillingsvirksomhed har altså ikke opvejet stigningen inden for bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv, jf. stigningen i den samlede ulykkesfrekvens inden for DA-området. De seneste års udvikling i ulykkesfrekvensen inden for de enkelte delbrancher fremgår af tabel 2. Af diskretions- og præcisionshensyn er opgørelsen på delbrancheniveau kun vist for brancher med minimum fem deltagende virksomheder i 2014 eller i ULYKKESFRAVÆR Ulykkesfraværet er til gengæld faldet inden for to hovedbrancher, jf. figur 4. Inden for fremstillingsvirksomhed faldt ulykkesfraværet fra 1,3 fraværstimer pr præsterede timer i 2014 til 1,0 i For arbejdere i denne hovedbranche lå ulykkesfraværet på hhv. 2,2 og 2,0. Ligeledes faldt ulykkesfra- været inden for bygge- og anlægsvirksomhed fra 2,2 i 2014 til 1,9 i 2015 for alle medarbejdere. For arbejdere alene var tallene hhv. 3,1 og 2,7, jf. tabel 3. I forhold til sidste års opgørelse er ulykkesfraværet steget inden for serviceprægede erhverv. For alle medarbejdere ligger ulykkesfraværet på hhv. 1,5 og 1,7 i 2014 og 2015, mens de tilsvarende tal for arbejdere ligger på 2,6 og 2,6, dvs. niveauet er uændret. Effekten er, at det samlede ulykkesfravær på DA-området trækkes ned, jf. faldet fra 1,5 til 1,4 for alle medarbejdere. Dermed har den faldende udvikling i ulykkesfravær inden for fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed opvejet stigningen i de serviceprægede erhverv, jf. faldet i det samlede ulykkesfravær inden for DA-området. Udviklingen i ulykkesfraværet inden for de enkelte delbrancher har varieret en del fra år til år både for alle medarbejdere og arbejdere, jf. tabel 3. FORSKYDNINGER MELLEM BRANCHER Variationen mellem år inden for de enkelte delbrancher afspejler også den tilgang og afgang, som finder sted blandt de deltagende virksomheder/arbejdssteder fra år til år. Arbejdsulykker er en frivillig statistik, og der sker forskydninger i branchernes repræsentation mellem årene, da kredsen af deltagende virksomheder ændrer sig. I Arbejdsulykker 2015 er det især inden for delbrancherne bygningsinstallation, øvrig engroshandel og transportvirksomhed, at en ændret kreds af deltagende virksomheder påvirker resultaterne, jf. tabel 2 og tabel 3. De præsterede arbejdstimer for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i de seneste tre år, fordelt efter branche, fremgår af tabel 11 på side 9. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede arbejdstimer i DA s StrukturStatistik for året Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2015 afviger fra fordelingen på brancher i DA s StrukturStatistik. Samtidig fremgår det, at Figur 3: Ulykkesfrekvens hovedbrancher Figur 4: Ulykkesfravær hovedbrancher Ulykker pr. 1 mio. præsterede timer Fremstillingsvirksomhed Fraværstimer pr præsterede timer Fremstillingsvirksomhed 50 Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv 6 Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv Anm.: Linjer:, symbol: Anm.: Linjer:, symbol:

3 SIDE 3 den relative andel af præsterede arbejdstimer ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken. Forskydningerne mellem delbrancherne gør det relevant at se på beregningen af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder, dvs. virksomheder, som har deltaget i statistikken i både 2014 og For alle medarbejdere ligger ulykkesfrekvensen på DA-området på 13,7 i 2015 for de identiske virksomheder altså højere end for alle deltagere i året. I lighed med alle deltagere er ulykkesfrekvensen steget fra 2014 til 2015 for identiske virksomheder, dvs. fra 13,5 til 13,7. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvensen i 2015 for identiske virksomheder hhv. 11,9 for fremstillingsvirksomhed, 18,6 for bygge- og anlægsvirksomhed og 13,7 for serviceprægede erhverv. Niveauet for de identiske virksomheder er altså højere inden for fremstillingsvirksomhed sammenlignet med ulykkesfrekvensen opgjort i tabel 2. Til gengæld ligger bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv lavere. Tabel 2: Ulykkesfrekvens Ulykker pr. 1 million præsterede timer BRANCHER Antal fuldtidspersoner i statistikken 2015 Sidste Antal fuldtidspersoner i statistikken 2015 Sidste Fremstillingsvirksomhed ,9 20,8 20, ,5 11,8 10,7 Nærings- og nydelsesmiddelindustri* ,3 28,0 30, ,0 19,4 17,0 Træ- og papirindustri ,8 16,1 17, ,8 12,5 13,0 Kemisk industri ,1 9,6 8, ,3 4,7 4,3 Plast- og gummiindustri ,4 24,6 33, ,6 16,0 22,0 Sten-, ler- og glasindustri ,3 10,0 13, ,3 7,4 9,0 Jern- og metalindustri ,7 32,8 26, ,5 20,8 17,8 Elektronikfremstilling ,0 11,9 6, ,8 5,0 2,7 Maskinfremstilling ,4 17,2 17, ,7 8,7 8,2 Transportmiddelindustri ,8 32,9 43, ,3 21,9 32,2 Fremstilling af møbler, legetøj m.v ,5 18,2 21, ,6 7,5 11,3 Bygge- og anlægsvirksomhed ,8 26,1 27, ,1 18,0 18,8 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst ,0 29,0 26, ,7 18,8 17,8 Bygningsinstallation ,3 18,8 28, ,5 21,6 Serviceprægede erhverv ,1 20,4 21, ,1 11,6 14,1 Engroshandel med fødevarer m.v ,9 18,3 12, ,4 5,7 5,3 Engroshandel med it m.v ,0 27,7 23, ,8 9,2 8,2 Øvrig engroshandel ,2 7,8 30, ,1 2,0 8,6 Transportvirksomhed** ,8 24,3 16, ,1 17,3 14,6 Forretningsservice*** ,1 10,8 11, ,2 6,0 7,6 Andre serviceprægede erhverv ,2 22,7 26, ,1 16,2 20,5 I alt ,6 22,0 22, ,1 12,9 13,2 Anm.: Der er alene vist ulykkesfrekvens for brancher, hvor der indgår minimum fem virksomheder i 2014 og/eller i Derfor summer antal fuldtidspersoner ikke til totalen. * Ekskl. slagterier ** Ekskl. persontransport og telekommunikation. *** Overvejende udlejning og leasing af materiel, ingeniør virksomhed m.v. og operationel service. I beregningerne af ulykkesfrekvens og ulykkesfravær for 2015 er der ikke medtaget en større virksomhed med lav frekvens og lavt fravær. Virksomheden har ikke deltaget i 2014.

4 SIDE 4 Tabel 3: Ulykkesfravær Fraværstimer pr præsterede timer Antal fuldtidspersoner i statistikken 2015 Sidste Antal fuldtidspersoner i statistikken 2015 Sidste Fremstillingsvirksomhed ,0 2,2 2, ,1 1,3 1,0 Nærings- og nydelsesmiddelindustri* ,6 2,8 2, ,6 1,9 1,4 Træ- og papirindustri ,1 2,8 2, ,6 2,3 1,4 Kemisk industri 915 1,7 2,4 1, ,8 1,4 0,7 Plast- og gummiindustri ,1 2,7 2, ,4 1,7 1,3 Sten-, ler- og glasindustri ,4 0,6 1, ,1 0,4 1,1 Jern- og metalindustri ,2 3,4 2, ,2 2,1 1,7 Elektronikfremstilling ,8 0,5 0, ,4 0,2 0,4 Maskinfremstilling ,6 1,4 1, ,9 0,8 0,9 Transportmiddelindustri 607 3,5 2,0 5, ,5 1,3 3,7 Fremstilling af møbler, legetøj m.v ,6 1,7 2, ,8 0,8 1,2 Bygge- og anlægsvirksomhed ,6 3,1 2, ,5 2,2 1,9 Bygge- og anlægsvirksomhed ekskl. bygningsinst ,2 3,8 3, ,7 2,5 2,2 Bygningsinstallation ,3 1,3 1, ,8 1,1 1,1 Serviceprægede erhverv ,0 2,6 2, ,9 1,5 1,7 Engroshandel med fødevarer m.v ,4 0,6 0, ,5 0,2 0,4 Engroshandel med it m.v ,9 1,1 2, ,7 0,4 0,7 Øvrig engroshandel 178 2,4 0,2 3, ,9 0,2 1,0 Transportvirksomhed** ,2 3,3 1, ,7 2,3 1,4 Forretningsservice*** ,3 1,2 1, ,1 0,7 0,9 Andre serviceprægede erhverv ,1 3,3 3, ,2 2,3 2,8 I alt ,6 2,5 2, ,5 1,5 1,4 Anm.: Der er alene vist ulykkesfravær for brancher, hvor der indgår minimum fem virksomheder i 2013 eller i Derfor summer antal fuldtidspersoner ikke til totalen. * Ekskl. slagterier ** Ekskl. persontransport og telekommunikation. *** Overvejende udlejning og leasing af materiel, ingeniør virksomhed m.v. og operationel service. I beregningerne af ulykkesfrekvens og ulykkesfravær for 2013 er der ikke medtaget en større virksomhed med lav frekvens og lavt fravær. Virksomheden har ikke deltaget i ARBEJDSFUNKTIONER Omkring otte ud af 10 af arbejdsulykkerne i 2015 var inden for håndværkspræget arbejde, operatør- og monteringsarbejde og transportarbejde og andet manuelt arbejde. Det samme var tilfældet i Håndværkspræget arbejde står for den største andel af arbejdsulykkerne i 2015 med ca. 30 pct., mens andet manuelt arbejde og operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde tegner sig for knap 27 pct. hver, jf. tabel 4. De sidste godt 17 pct. af arbejdsulykkerne var inden for de øvrige mere funktionærtunge hovedarbejdsfunktioner, hvilket er lidt højere sammenlignet med Det skyldes overvejende en stigning i andelen af arbejdsulykker inden for service- og salgsarbejde. Opgørelsen over detaljerede arbejdsfunktioner viser, at andet rednings- og overvågningsarbejde og elektrikerarbejde samt opsætning og nedtagning af stilladser og medhjælp ved andet bygningsarbejde er de arbejdsfunktioner, der stod for den største andel af antal ulykkestilfælde i 2015 med hhv. 5,9, 5,9, 3,8 og 3,8 pct. af alle. De fire arbejdsfunktioner lå lavere i 2014 med en samlet andel på 17,6 pct. mod 19,4 i 2015, jf. tabel 5. Opsætning og nedtagning af stilladser har krævet det største antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde i 2015 med 21,4 i gennemsnit efterfulgt af andet rednings- og overvågningsarbejde og andet bygningsarbejde i øvrigt med hhv. 20,4 og 20,3. I 2014 lå redningsarbejde (ambulancebehandler), opsætning og nedtagning af stilladser og industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ højest ved sammenligning af tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde med hhv. 26,5, 23,5 og 23,1

5 SIDE 5 Tabel 4: Hovedarbejdsfunktioner Tabel 5: Detaljerede arbejdsfunktioner medarbejdere Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Ledelsesarbejde 0,4 0,5 4,5 31,5 Højt kvalifikationsniveau 1,1 1,1 17,2 6,9 Mellemhøjt kvalifikations niveau Alm. kontor- og kundeservicearbejde 4,4 4,3 26,7 10,6 1,0 1,2 23,9 9,3 Service- og salgsarbejde 9,0 9,7 18,1 19,4 Arbejde inden for landbrug mv. 0,4 0,4 11,3 6,6 Håndværkspræget arbejde 26,2 29,6 11,6 10,5 Operatør-, monteringsog transportarb. 32,9 26,5 12,5 11,6 Andet manuelt arbejde 24,8 26,6 14,9 13,8 I alt 100,0 100,0 14,1 12,6 dage. I 2015 lå redningsarbejde (ambulancebehandler) og industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ væsentligt lavere med hhv. 13,8 og 6,8 tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde. ULYKKESTILFÆLDE Statistikken indeholder desuden oplysninger om årsagen til skaden, hvilken del af legemet som er skaderamt og skadens art. Overbelastning og gruppen fald i samme niveau var de hyppigst forekommende årsager til skader i 2015 med hhv. 24,3 og 14,9 pct. af alle ulykkestilfælde opgjort på alle medarbejdere, jf. tabel 6. Det samme var tilfældet i Gennem årene er overbelastning generelt den mest forekommende årsag til skader. I 2015 førte årsagen Overbelastning til det højeste antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde med 14,3. Årsagen Kontakt med høj eller lav temperatur havde i 2014 det højeste antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde med 18,6 for alle medarbejdere. Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde varierer mellem de enkelte typer alt efter hvilket år, der betragtes, jf. tabel 6. Skader relateret til arm/hånd var de hyppigst forekommende med 36,7 pct. af ulykkestilfældene for alle medarbejdere i 2015, jf. figur 5. Skader på benene stod for over en fjerdedel (26,0 pct.). medarbejdere Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde År Redningsarb., ambulancebehandl. 2,6 2,7 26,5 13,8 And. redn.- og overvågn.arb. 6,1 5,9 16,5 20,4 Tømrer- og snedk.arb., byggeri 3,1 2,9 15,6 7,6 Andet bygningsarb. i øvrigt 2,2 1,2 14,3 20,3 VVS-arbejde 1,4 2,9 6,6 7,8 Svejsearb. og skærebrænding 2,6 2,1 9,4 8,7 Smedearbejde 2,1 2,1 17,2 13,7 Operatørarb. mv. metalforarb. maskiner 2,2 2,0 9,2 16,8 Mek.arb., landbrugs- og industrimaskiner 1,3 2,5 6,6 7,5 Elektrikerarbejde 3,6 5,9 8,0 6,9 Operatørarb. forarb. metal 6,9 3,2 12,7 10,1 Operatørarb. frem. plastprodukt. 2,2 3,1 12,6 7,3 Indus. slagteriarb. mv., fjerkræ 3,1 2,3 23,1 6,8 Arb. færdigv.prod. i næringsmidl. m.v. 2,9 2,5 12,0 9,3 Operatørarb. træforarbejde 2,9 2,6 10,6 12,5 Andet monteringsarbejde 2,9 3,7 18,4 14,2 Jord-, kloak- og and. anlægsarb. 1,2 3,2 11,5 12,2 Opsætning og nedtagning stilladser 4,2 3,8 23,5 21,4 Medhj. and. bygningsarb. 3,7 3,8 13,5 9,9 Andet manuelt produktionsarbejde 2,5 1,6 15,1 7,7 Lager- og pakhusarbejde 3,4 2,5 8,5 13,8 I alt 100,0 100,0 14,1 12,6 Anm.: Der er alene vist arbejdsfunktioner, som står for minimum 2 pct. af alle ulykkes tilfælde i 2014 og/eller i Derfor summer procentvis fordeling ikke til totalen. LÆNGDEN AF FRAVÆRET Langt de fleste af ulykkestilfældene fører til fravær af kortere varighed, dvs. en til tre dage, mens omkring en ud af otte arbejdsulykker har en fraværslængde på mere end 25 dage. Arbejdsulykker med længere fravær til følge står for den største andel af det samlede fravær. Fravær på mere end 25 dage står således for ca. 60 pct. af det samlede antal tabte arbejdsdage i 2015, jf. tabel 9. Tilsvarende var forstuvning og lignende den hyppigste skadeart med 41,8 pct. opgjort på alle, mens f.eks. sårskader lå på 18,7 pct. jf. figur 6. I lighed med årsag til skaden svinger antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde fra år til år inden for de forskellige typer, både hvad angår skadet del af legemet og skadeart.

6 SIDE 6 Tabel 6: Hvordan skaden skete Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Ramt eller stødt imod genstand og/eller person 15,6 15,3 14,1 15,4 15,1 14,0 11,0 10,0 14,1 11,6 10,4 14,2 Klemt af eller mast i maskindele o.lign 11,1 11,6 13,0 10,7 11,3 12,6 13,3 15,5 12,0 13,3 15,2 11,9 Fald i samme niveau 15,3 16,9 14,5 15,9 17,9 14,9 14,6 15,2 14,0 14,5 15,1 13,9 Fald til lavere niveau 11,3 9,0 12,2 11,5 8,8 12,3 15,4 16,3 14,1 15,2 16,3 13,9 Kontakt med skarp, spids eller ru genstand 7,0 8,6 9,7 6,9 8,6 9,6 8,6 10,0 6,5 8,3 9,7 6,5 Overbelastning 22,9 26,7 24,4 22,7 26,6 24,3 14,6 14,8 14,2 14,6 15,4 14,3 Kontakt med høj eller lav temperatur 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 10,8 19,3 6,2 10,5 18,6 5,9 Kontakt med el-spænding 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 8,7 22,1 1,3 8,3 17,9 1,3 Kontakt med farlige stoffer 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 1,1 5,0 6,6 7,2 4,9 6,3 7,0 Andet 14,1 9,1 9,7 14,4 8,9 9,9 11,8 13,9 11,1 12,3 15,1 10,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,0 13,9 12,6 13,1 14,1 12,6 Tabel 7: Skadet del af legemet Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Hoved, undtagen øjne 6,4 6,4 6,6 6,8 6,5 7,0 8,3 9,8 10,0 8,3 10,8 9,7 Øjne 4,9 3,8 4,8 4,8 3,7 4,7 3,8 5,9 3,9 4,1 5,7 4,0 Hals 1,2 1,4 1,3 1,3 1,5 1,3 21,8 11,3 26,2 22,2 11,2 26,2 Ryg, rygrad 17,0 17,9 15,6 16,9 17,4 15,7 14,5 13,4 11,8 14,6 13,7 11,4 Brystkasse, brystorganer 1,9 1,9 1,6 2,0 2,0 1,8 12,8 9,7 14,6 13,3 11,4 12,5 Bug, bugorganer 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,5 11,7 35,5 6,1 11,8 29,8 6,1 Skulder, overarm, albueled 11,2 11,4 12,0 11,1 11,3 11,6 16,9 22,1 15,2 16,7 21,5 15,3 Underarm, håndled 2,5 2,5 2,4 2,5 2,6 2,4 19,2 20,1 20,9 18,9 19,4 20,4 Hånd, håndrod 5,9 6,5 6,4 5,7 6,7 6,2 11,0 12,6 8,4 10,8 12,0 8,4 Fingre 17,8 15,8 16,7 17,2 15,7 16,5 10,3 11,8 10,2 10,2 11,6 10,2 Hofteled, lår, knæskal 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 14,5 21,8 7,4 15,4 30,0 7,4 Knæled, underben, knyster 10,8 11,6 11,5 10,9 11,5 11,5 15,5 12,5 18,0 15,3 12,4 17,8 Fod, ankel 12,6 14,1 12,5 12,6 14,0 12,5 12,6 11,4 13,1 12,8 12,1 13,2 Tæer 0,9 0,7 1,0 0,9 0,7 1,0 12,1 11,2 14,5 11,6 11,2 13,9 Omfattende dele af legemet 3,4 2,5 3,7 3,7 3,0 3,8 16,6 26,3 17,8 17,6 27,9 16,8 Anden skade 2,4 2,5 2,4 2,6 2,6 2,6 16,2 20,8 7,4 17,2 20,5 11,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,0 13,9 12,6 13,1 14,1 12,6

7 SIDE 7 Figur 5: Skadet del af legemet Relativ fordeling af antal ulykkestilfælde, pct. Figur 6: Skadens art Relativ fordeling af antal ulykkestilfælde, pct. Pct. Hoved 12,7 pct. Andet 6,1 pct. Arm/hånd 37,5 pct. Hoved 13,0 pct. Andet 6,3 pct. Arm/hånd 36,7 pct. Pct. Andet 23,3 pct. Forstuvning o.lign 42,1 pct. Andet 23,6 pct. Forstuvning o.lign 41,8 pct. Krop 17,7 pct. Krop 18,0 pct. Sårskade 18,8 pct. Sårskade 18,7 pct. Ben 26,0 pct. Ben 26,0 pct. Bløddelsskade 5,2 pct. Knoglebrud 10,6 pct. Bløddelsskade 5,2 pct. Knoglebrud 10,7 pct. Tabel 8: Skadens art Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde Bløddelsskade 7,6 5,1 5,2 7,4 5,1 5,2 4,7 4,6 3,9 4,7 4,5 3,8 Hjernerystelse, indre kvæstelser 2,2 2,3 2,1 2,5 2,5 2,2 15,4 17,9 28,2 15,2 21,8 25,8 Sårskade 18,3 18,3 18,8 17,9 18,3 18,7 7,4 8,8 6,9 7,3 8,7 7,0 Mistet legemesdel 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 35,2 40,8 54,0 34,7 40,8 54,0 Åbent knoglebrud 0,9 1,3 0,8 0,9 1,2 0,8 39,3 33,1 33,3 38,9 33,1 33,3 Lukket knoglebrud 9,0 8,4 9,8 9,3 8,3 9,9 28,1 26,3 23,6 27,6 25,8 23,5 Forskydning af led 2,9 2,5 2,7 2,9 2,6 2,6 23,5 23,2 27,6 23,4 25,3 27,2 Forstuvning o.lign. 41,8 46,0 42,1 41,3 45,6 41,8 12,8 12,8 12,3 12,9 13,1 12,1 Forgiftning 0,7 0,5 0,9 0,7 0,4 0,9 5,4 2,9 7,3 4,9 2,9 6,9 Varme og kuldeskade 1,8 1,9 1,6 1,8 1,8 1,6 10,1 13,0 9,0 9,9 12,8 8,7 Ætsning 0,3 0,6 0,2 0,3 0,6 0,2 8,7 9,3 25,3 8,2 8,5 25,3 Strålepåvirkning 0,0 0,0 7,0 7,0 Kvæstelse ikke konstateret 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 12,2 14,7 12,3 12,7 13,6 11,9 Andet 12,8 11,5 14,3 13,2 11,9 14,6 11,5 15,7 10,1 12,1 16,0 10,5 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,0 13,9 12,6 13,1 14,1 12,6

8 SIDE 8 Tabel 9: Fraværets længde Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Procentvis fordeling af antal tabte arbejdsdage 1 dag 17,1 17,0 17,2 17,3 17,1 17,5 1,3 1,2 1,4 1,3 1,2 1,4 2 dage 14,3 14,1 15,6 14,3 14,0 15,7 2,2 2,0 2,5 2,2 2,0 2,5 3 dage 10,9 10,1 9,6 10,9 9,9 9,8 2,5 2,2 2,3 2,5 2,1 2,3 4 dage 7,5 7,9 7,4 7,4 7,9 7,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 5 dage 6,6 6,7 7,1 6,6 6,7 7,1 2,5 2,4 2,8 2,5 2,4 2,8 6 dage 4,0 4,3 3,8 4,0 4,2 3,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 7 dage 3,9 3,1 4,1 3,8 3,2 4,1 2,1 1,6 2,3 2,0 1,6 2,3 8 dage 2,7 2,8 2,1 2,6 2,7 2,0 1,6 1,6 1,3 1,6 1,6 1,2 9 dage 2,5 2,2 2,4 2,5 2,2 2,3 1,7 1,4 1,7 1,7 1,4 1,7 10 dage 3,0 2,9 3,8 3,1 3,1 3,8 2,3 2,1 3,0 2,3 2,2 3, dage 7,3 6,5 7,3 7,3 6,4 7,4 7,4 6,0 7,5 7,3 5,9 7, dage 4,3 5,5 4,4 4,2 5,5 4,2 6,0 7,2 6,3 5,9 7,0 6, dage 3,1 2,9 3,0 3,2 2,9 3,0 5,4 4,8 5,4 5,5 4,7 5, dage 9,1 9,8 8,6 9,1 9,8 8,6 28,1 29,3 26,8 27,9 28,6 27,0 66 dage eller flere 3,8 4,2 3,7 3,9 4,4 3,6 32,7 33,9 32,6 33,3 35,4 32,5 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel 10: Alder Procentvis fordeling af antal ulykkestilfælde Antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde ,3 0,8 1,2 0,8 6,7 5,6 6,8 5, ,5 6,1 6,3 5,9 8,2 8,8 8,2 8, ,8 9,7 8,6 9,6 12,7 15,7 12,6 15, ,9 11,5 9,9 11,3 12,6 11,9 12,4 11, ,1 10,9 12,2 10,8 12,2 9,9 12,1 9, ,3 14,3 14,5 14,3 12,3 11,8 12,8 12, ,6 14,3 15,6 14,3 12,6 12,5 12,9 12, ,4 13,3 13,5 13,7 14,6 15,6 14,6 15, ,0 11,6 11,1 11,5 14,5 11,6 14,7 12, ,7 6,0 5,7 6,1 16,9 14,8 16,5 14,4 65 eller mere 1,3 1,6 1,4 1,6 22,0 19,0 23,0 18,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 13,0 12,6 13,1 12,6 ALDER Aldersfordelingen af ulykkestilfældene viser, at der skete flest arbejdsulykker for grupperne år og år i 2015 det gælder både for alle medarbejdere og arbejdere. Det højeste antal tabte arbejdsdage pr. ulykkestilfælde lå i aldersgruppen fra 6 og opefter, jf. tabel 10.

9 SIDE 9 Tabel 11: Procentvis fordeling af præsterede timer BRANCHER medarbejdere Ulykkesstatistik Strukturstatistik Ulykkesstatistik Strukturstatistik Råstofudvinding m.v. 0,7 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 0,3 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 5,7 7,9 5,2 8,7 4,4 6,4 5,2 6,3 Tekstil- og beklædningsindustri 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 Træ- og papirindustri 5,9 5,8 5,9 1,8 4,2 4,4 4,6 1,4 Grafisk industri 0,2 0,2 0,3 0,6 0,1 0,1 0,5 1,5 Kemisk, gummi- og plastindustri 4,9 4,7 5,5 2,9 7,0 4,8 7,0 3,6 Sten-, ler- og glasindustri 4,1 5,0 4,2 2,5 3,7 4,3 3,7 1,7 Jern- og metalindustri 9,0 8,0 6,5 7,4 7,1 7,5 5,7 4,9 Maskin- og elektronikfremstilling 21,2 18,8 17,6 6,9 25,5 23,2 23,8 7,9 Transportmiddelindustri 0,5 1,0 1,2 0,8 0,4 0,9 0,9 0,6 Anden fremstillingsvirksomhed 5,1 4,7 3,0 3,2 9,0 7,2 4,3 3,8 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. 13,6 16,7 19,4 13,1 11,9 14,7 16,8 8,9 Bygningsinstallation 8,3 6,7 7,6 7,2 6,0 4,9 6,0 4,9 Bilhandel og -værksteder m.v. 0,1 0,2 0,2 2,8 0,1 0,1 0,2 2,8 Engroshandel 2,1 2,6 2,8 5,2 3,9 6,1 4,8 9,0 Detailhandel 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 10,1 Hotel- og restaurationsvirksomhed 0,6 0,5 0,6 3,2 0,4 0,4 0,5 2,4 Transportvirksomhed 1,2 1,5 4,7 14,6 0,9 1,3 3,2 12,1 Forretningsservice 5,3 2,4 3,4 10,5 6,3 3,0 3,7 13,6 Andre serviceprægede erhverv 11,6 12,9 11,5 2,9 8,3 10,3 8,7 3,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 > DI H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V FAX: DI.DK TLF.: METODE OG BEGREBER Publikationen indeholder tal for arbejdere og funktionærer samlet. Der er fortsat behov for, at der sættes fokus på det forebyggende arbejde, så antal ulykker og fravær kan komme endnu længere ned. Brugen af Arbejdsulykkesstatistikken er et godt værktøj for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde internt i virksomheden, og Fraværsstatistikken og Personaleomsætningsstatistikken kan ligeledes være nyttige redskaber i det forebyggende arbejde. Læs mere på di.dk/personale Statistikken omfatter både arbejdere og funktionærer. Funktionærer indgår dog først i statistikken fra Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer. Fraværet Fraværet beregnes som antallet af tabte fraværstimer pr præsterede arbejdstimer. I de tabte timer indgår fravær som følge af ulykker i 2015 samt tabte timer i 2015 på grund af ulykker indtruffet i Tabte arbejdsdage i 2015 som følge af ulykker indtruffet i 2014 indgår dog alene i den totale opgørelse, samt i opgørelserne pr. branche, da disse oplysninger kun indsamles på virksomhedsniveau. For hvert ulykkestilfælde indberettes antal tabte arbejdsdage, hvorefter de tabte dage omregnes til tabte arbejdstimer. Omregningen af de tabte dage er foretaget på grundlag af oplysninger fra hver enkelt deltagende virksomhed om det ugentlige antal arbejdsdage samt en antaget ugentlig arbejdstid på 37 timer. Antal fuldtidspersoner i statistikken Antallet af fuldtidspersoner i statistikken er beregnet ud fra de indberettede præsterede arbejdstimer. En fuldtidsbeskæftiget uden fravær antages at arbejde 1.680,1 timer pr. år. Antallet af fuldtidspersoner præsenteres som indikator for præcisionen af de beregnede frekvenser og fravær. Offentliggørelse Der offentliggøres kun ulykkesfrekvenser og fravær for brancher med mindst fem deltagende virksomheder. I tabellen Detaljerede arbejdsfunktioner er der alene vist arbejdsfunktioner, som står for minimum to pct. af alle ulykkestilfælde. DI STATISTIK Statistikken Arbejdsulykker udkommer elektronisk en gang årligt og er gratis for medlemmer. Find Arbejdsulykker 2016: di.dk/shop/publikationer Eller læs mere: di.dk/dit personale/løn og lønsystemer/statistik/ personalestatistik/arbejdsulykker REDAKTION Maria Lundgren Jacobsen, DI PRODUKTION Josefine Amalie Madsen

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

"Nær ved ulykke" undersøgelse

Nær ved ulykke undersøgelse "Nær ved ulykke" undersøgelse Vejledning Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, dels hvordan og hvorfor "nær ved ulykken" skete, og dels hvad der kan gøres for at hindre, at en lignende situation

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2013

STRUKTURSTATISTIK 2013 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Til Arbejdstilsynet Dokumenttype Rapport Dato December 2016 TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Indhold 1. Introduktion 1 2. Udvikling i Arbejdsulykke ved anvendelse af tekniske hjælpemidler

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Kina Januar 218 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Kina bliver

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Markedsfokus på Thailand

Markedsfokus på Thailand Markedsfokus på Thailand December 217 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere