En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent."

Transkript

1 Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2009 vokset med 65 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1362, ved årets slutning % er kvinder og 45 % er mænd. I årets løb har vi fået 105 nye medlemmer, 29 har meldt sig ud og 11 er blevet ekskluderet på grund af kontingentrestance eller manglende medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Det har i 2009 været Danske Fysioterapeuter der opkrævede kontingent. Denne ordning forsætter i Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesarbejdet planlægges ved første møde efter GF i forhold til forskellige fokusområder. I 2009 har der især været fokus på PR og udviklingsområder indenfor Idrætsfysioterapi herunder udvikling af efteruddannelse via UKU og udvikling af "kliniske retningslinjer/vejledninger". En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent. I forhold til PR er vi i gang med at udarbejde en pjece, som skal give lægerne et bedre indblik i hvad det vil sige at være idrætsfysioterapeut, og hvilke kompetencer vi besidder. Derved håber vi på en endnu bedre dialog, samt en forståelse for at der er fysioterapeuter som specialiserer sig og dygtiggører sig indenfor det idrætsmedicinske område. For at brede kendskabet til vores fagforum blandt nye fysioterapeuter, er der udarbejdet en pjece med information om vores opgaver, visioner mm. Pjecen henvender sig primært til de studerende, og målet er at få pjecen ud primært på uddannelsesstederne med mulighed for at kunne rekruttere flere unge medlemmer til vores fagforum. Pjecen ligger klar til tryk og vil blive uddelt primo I forhold til arbejdet med "kliniske vejledninger" er der udfærdiget et notat om, hvordan vi mener det vil være muligt at få et sådant arbejde i gang, som vil være klinisk relevante for FFI medlemmer for at fremme og sikre evidensbaseret praksis blandt idrætsfysioterapeuter i deres daglige virke. Notatet skal diskuteres på den denne generalforsamling og har været tilgængelig på hjemmesiden siden medio januar.

2 Fordelingen af ansvar for de forskellige områder af bestyrelsens arbejde har i 2009 været: Karen Kotila: Formand, kontakt til Danske Fysioterapeuter samt fagfora, DIMS, Team Danmark, DIF. Martin Uhd Hansen: Administration (økonomi, medlemskartotek) Vibeke Bechtold: Formand for Uddannelses og kursusudvalg (UKU), internationalt Arbejde, samt kontakt til fagfora. og Danske Fysioterapeuter som medlem af Hovedbestyrelsen samt arbejdsgruppen for udvikling af Masteruddannelse. Berit Duus: Kontakt til Team Danmark, ad-hoch opgaver Lisbet W. Pagter: Forskningspulje, PR, årskongres 2010, ad-hoch opgaver Simon Hagbarth: Webmaster Kristian Seest: PR, ad-hoch opgaver Suppleanter: Pernille Mogensen: Peder Berg: Ad hoc opgaver Forskningspulje, ad hoc opgaver. Der har gennem året været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Fordelingen mellem halvdags og heldags møder har i år været med overvægt af heldagsmøder. UKU Knyttet til bestyrelsen fungerer kursus- og uddannelsesudvalget. Udvalget har i 2009 bestået af Vibeke Bechtold, Bente Andersen, Anders Skov Hansen og Mikkel A. Pedersen. Udvalget har ansvar for vedligeholdelse og udvikling af kurser og kursusmateriale og er rådgivende i forhold til uddannelsesspørgsmål indenfor faggruppens område. Nærmere om udvalgets arbejde og kurserne læses i udvalgets egen beretning.

3 Deltagelse i møder FFI har i år været inviteret til en workshop, afholdt af Danske Fysioterapeuter, sammen med de øvrige faggrupper og fagfora. Emnet for workshoppen var oplæg og diskussion af professionsudvikling og fagforas overgang til fagligt selskab. To gange årligt afholdes fællesmøde med faggrupperne MDT og MT ligeledes for at diskutere fælles interesseområder. Emnerne på dagsordenen har blandt andet været den organisatoriske struktur for faglige selskaber og det i gangværende samarbejde om tværfaglig master uddannelse. FFI afholder et årligt møde med Team Danmark, hvor fælles interesseområder diskuteres. I 2009 var emnet elitekommuner og ansættelsesprocedure af idrætsfysioterapeuter i kommunerne. Presse og medier FFI har i år i samråd med DIMS valgt at opsige samarbejde med journalist Christian W. Larsen. Det er stadig FFIs mål at opnå en central plads i samfundet vedrørende idrætsmedicinske og idrætsfysioterapeutiske problemstillinger og holdninger, men har vi måttet sande, at strategien skal revurderes. Vi har derfor for nuværende ad hoc kontakt til pressen i forhold til aktuelle problemstillinger og holdninger, som vi ønsker at synliggøre i medierne. Kampagner I 2006 lancerede FFI sammen med Gigtforeningen og Dansk Gymnastik- og idrætsforening (DGI) forebyggelseskampagnen Spil gigten af banen og undgå skader. Kampagnen bestod af flere dele, som samlet skulle fremme den forebyggende træning blandt unge fodboldspillere. DGI har i år genlanceret kampagnen. I 2009 har fokus været på at starte en ny kampagne med overskriften Den gode genoptræning. Der arbejdes i skrivende stund på de sidste detaljer, så startskuddet for kampagnen kan lyde i Vores hjemmesside fik et ordentligt facelift i sommer. Den er blevet mere overskuelig og nemmere at arbejde med som webredaktør. Overgangen fra den gamle side til den nye foregik ikke helt uden problemer. Hjemmesiden har til tider været meget rodet at se på og har været nede en del gange, hvilket har kostet rigtig mange timers arbejde at få styr på for webredaktøren.

4 Vores nyhedsredaktør, som løbende leverer nyheder til forsiden, har nu fungeret et år med succes. Der kommer løbende nyheder på forsiden som I forhåbentlig har haft glæde af og er blevet klogere af! Internationalt arbejde med fokus på IFSP (International Federation of Sports Physiotherapy Det internationale arbejde fortsætter med stor aktivitet, og vores medvirken i det internationale bestyrelsesarbejde betyder, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på verdensplan. Det er bestyrelsens håb, at det internationale netværk kan bibringe sportsfysioterapien udvikling på både nationalt og internationalt plan. Henning Langberg har været FFI s repræsentant i IFSPs bestyrelse de sidste 4 år men valgte ikke at stille op til genvalg i Ved Generalforsamlingen i Madrid i i november 2009 blev Bente Andersen (kontakt: i stedet for valgt ind i bestyrelsen, hvilket betyder vi fortsat har direkte kontakt til IFSP. Ved Generalforsamlingen i 2009 blev en spændende udvikling aftalt og besluttet. Disse planer har nye perspektiver for fysioterapeuter, som arbejder i sportens verden. Registrering af sportsfysioterapeuter (i Danmark eksempelvis: eksaminerede idrætsfysioterapeuter del B og Specialister i Idrætsfysioterapeuter i regi af Danske Fysioterapeuter) er meget forskellig i alle medlemslande. Ligeledes er uddannelserne forskellige. IFSP vil arbejde på at få gennemgået de forskellige medlemslandes registrerings grundlag og videre imod en international registrering afhængig af det niveau, det enkelte land befinder sig på. Individuel registrering og godkendelse vil blive foretaget af og godkendt i et Review Panel, der vil blive udpeget af bestyrelsen i IFSP, med henblik på udarbejdelse af en IFSP påtegning og godkendelse som Sportsfysioterapeut og dermed kunne arbejde som sådan i medlemslandene. Henning Langberg og Bente Andersen sidder i arbejdsgruppen sammen med bl.a. Nicola Philips, ph.d., MSc., UK, Der er en stor vilje i IFSP til at arbejde hen imod en Mentor ordning, hvor medlemslandene kan hjælpe hinanden med at undervise i og udveksle eksempler på god sportsfysioterapi praksis og med kliniske kurser. Den største korrespondance i IFSP foregår via , da det for alle lande er økonomisk belastende at holde konfrontationsmøder. IFSP deltager ved WCPT i Amsterdam 2011 med et Symposium for Sportsfysioterapeuter. Vi håber mange af FFIs medlemmer møder op til dette.

5 Samarbejde med DIMS FFI nyder godt af samarbejdet med DIMS. Samarbejdet omhandler kursusvirksomhed, afholdelse af årskongres, samt produktion af Dansk Sportsmedicin. I år har vi specielt haft fokus på at finde et nyt sted at afholde årskongressen fra Formålet med at finde nye lokaliteter skal ses i lyset af, at det er bestyrelsernes ønske at gøre deltagelse på kongressen billigere, samtidig med at det er et krav, at kongresstedet kan levere lokaler til en stadig voksende kongres. Samarbejde med DIF FFI har sammen med DIF udviklet et idrætsskade kursus for trænere Idrætsskader kend din rolle. Det er blevet til et 8 timers kursus, hvor første kursus blev afholdt i januar Målgruppen er trænere fra specialforbundene og undervisere på kurset er fysioterapeuter med idrætsfaglig baggrund. Det er på sigt et mål, at underviserne som minimum skal have Del A eksamen eller eksamen på tilsvarende niveau. Forskningspuljen 2009 Der har i 2009 været tre ansøgere til forskningspuljen, og alle kr ,- er blevet fordelt. I foråret fik Rasmus Højgaard Reuther bevilliget kr ,- i støtte til projektet Sammenligning af Modificeret Agility T-test og et testbatteri af springtest testet på ACL pt. Projektet er Rasmus Masterspeciale på Master i Fitness & Træning ved Syddansk Universitet. I efteråret fik Karen Kotila bevilliget kr ,- i støtte til projektet Evidence-based testing of the hamstring muscles using wireless EMG considering the kinematics and injury mechanisms of the hamstring muscles. Projektet er Karens Master speciale på Master of sports physiotherapy ved University of Iceland I efteråret fik Julie Sandell Jacobsen bevilliget 7.500,- i støtte til projektet Unik bevægeanalyse af idrætsudøvere med ekstern springhofte. Projektet er Julies studie på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Århus Universitet.

6 Årskongres 2009 Idrætsmedicinsk årskongres løb af stablen fra d. 29/1 til d. 31/ i Odense. Fakultetet bestod af mange kendte og nye ansigter fra Danmark krydret med foredragsholdere fra Nordirland, Holland, Tyskland og England. Som de tidligere år er nogle af de øvrige selskaber repræsenteret, det gælder Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi & Sportstraumatologi og Antidoping Danmark. Derudover havde vi inviteret superligaklubbernes talentudviklere og de ansvarlige talentudviklere i DBU til at overvære foredraget med Amanda Johnsen fra Manchester United. Emnerne på kongressen var koncentreret om screening, børn og forreste korsbåndsskader, tennisog golfalbuen, ultralydscanning, bjergbestigning, behandling af artrose hos idrætsfolk, skulderbehandling og undersøgelse, hofteartroskopi, sejlsport og roning. Derudover var der som vanen tro diverse workshops og frie foredrag med foredragskonkurrence, samt en posterkonkurrence. Torsdag aften var der get together og fredag aften var 260 samlet til gallafest i koncertsalen. Endnu en gang en vellykket årskongres. Dansk Sportsmedicin Fagforum for Idrætsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab udgiver sammen bladet Dansk Sportsmedicin. Bladet udkommer fire gange om året i et oplag på stk. og distribueres til medlemmerne af de to organisationer samt til cirka 80 abonnenter og den dominerende del af den danske dagpresse. Bladets 13. årgang, 2009, er udkommet i januar, maj, august og november måned. Indholdet i årets numre har omfattet: Januar (36 sider), med overskrifterne Det patellofemorale led og Patellofemorale smerter og "Patellasene-tendinopati": Det patellofemorale led - funktionel anatomi og biomekanik. Undersøgelser ved patellofemoralt smertesyndrom. Tendinopatier. Tung styrketræning og tendinopati - forebyggelses- og behandlingstiltag. Abstracts til Idrætsmedicinsk Årskongres 2009.

7 Maj (32 sider), med overskrifterne Screening, Osteopati og Akupunktur : Screening for Injury Prevention and Performance Enhancement. The relevance of Screening Youth Athletes. Osteopati og idrætsskader. Akupunktur og idrætsskader. August (24 sider), med overskrifterne Stressfrakturer hos eliteroere og Fysioterapeutisk screening i Team Danmark : Stressfrakturer i ribbenene hos eliteroere. Fysioterapeutisk screening af atleter i Team Danmark. Osteopati og idrætsskader. Akupunktur og idrætsskader. November (28 sider), med overskriften Pludselig uventet hjertedød og Graviditet og motion : Pludselig uventet hjertedød hos unge idrætsudøvere - skal der screenes? Graviditet og motion. Implementering af skadesforebyggende træning. Ud over ovenstående artikler af faglig karakter har bladet også bragt stof under kategorierne "aktuelt", informationer, debat, "kursusreferater", "møder og kurser" og "adresser". Redaktionen har i 2009 bestået af 4 repræsentanter for Fagforum for Idrætsfysioterapi (Peder Berg, Svend B. Carstensen, Kristian Thorborg og Gitte Vestergaard) og 4 for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (Per Hölmich, Bent Wulff Jakobsen, Berit Lavik og Bent Lund). Fysioterapeut Kristian Thorborg har fungeret som ansvarshavende redaktør og fysioterapeut Gorm H. Rasmussen har været tilknyttet bladet som redaktionssekretær. Der har været afholdt to redaktionsmøder (i marts og september) for at planlægge bladenes struktur og indhold. Berit Lavik forlod i årets løb redaktionen. Tak til Berit for indsatsen blev også året, hvor der blev lagt op til store forandringer for bladet. Redaktionen besluttede på redaktionsmødet i marts, at bladet skulle igennem et 'brush up' på især udseende og lay-out, i

8 mindre omfang på det indholdsmæssige. Set i lyset af denne arbejdskrævende opgave - og af hensyn til andet arbejde - opsagde bladets 'altmuligmand', Gorm H. Rasmussen, sit redaktionssekretær-job med virkning fra medio 2010, ligesom den nuværende redaktør, Kristian Thorborg opsagde redaktør-jobbet efter blad nr. 1/2010. Det fik DIMS og FFI til at beslutte, at der skulle startes helt 'på en frisk' med ny redaktion, ny (lønnet) redaktør og ny administration fra forsommeren 2010, og der er i blad nr. 4/2009 søgt efter interesserede til at varetage de redaktionelle opgaver. Svend B. Carstensen vikarierer som redaktør på blad nr. 2/ bliver et spændende år for Dansk Sportsmedicin.

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt En faglig svingom

Læs mere

NR. 2, 14. årgang, MAJ 2010 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN LØB LØBEANALYSE LØBESKOEN DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 2, 14. årgang, MAJ 2010 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN LØB LØBEANALYSE LØBESKOEN DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 2, 14. årgang, MAJ 2010 LØB LØBEANALYSE LØBESKOEN fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen Det syder af løb

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) 2014 har endnu en gang været et meget aktivt år i DLN. Nyoprettede arbejdsgrupper har arbejdet med at styrke foreningens oplysningsarbejde og sammenhængskraft

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere