Spørgsmål & Svar. Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål & Svar. Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S"

Transkript

1 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Spørgsmål & Svar Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. 1. Spørgsmål til udbudsmaterialet Nr. Spørgsmål Svar Modtagelsesform Besvarelsesdato 1.1 Udbudsbetingelserne, pkt. 4: Vil ordregiver rykke fristen for indlevering af vareprøver? Gerne til efter tilbud er kendt konditionsmæssigt, f.eks. 7 dage efter tilbudsfrist. Dette af hensyn til, at svar på spørgsmål muligvis først kommer 6 dage før tilbudsfrist, og produkter evt. ikke kan fastlægges endeligt før. Herefter skal vareprøver bestilles hjem, pakkes og mærkes. Der henvises til Udbudsbetingelserne pkt. 8.1 her nævnes, at vareprøver bedes være ordregiver i hænde det fører således ikke til udelukkes, hvis vareprøverne ikke kommer samme dag, som tilbuddet skal indleveres. For at vi kan foretage produktevalueringen, er det dog nødvendigt, at vareprøverne er til stede, når det første brugergruppemøde afholdes. Det første brugergruppemøde er planlagt til mandag den 20. april, hvorfor prøverne bør være ankommet inden Kontraktbilag 1: I kravspecifikationen efterspørges flere steder, bl.a. pkt. 2.2, en hensigtsmæssig minimumsordre mængde på ordrer, som leveres direkte som skaffevare... Hvad menes med Dette er en fejl. Rettes til en hensigtsmæssig minimumsordre mængde

2 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d denne passus? Se rettelsesblad 1.3 Kontrakten, pkt : I kontrakten fremgår det, at der er maks. 2 dages leveringstid. I kontraktbilag 4 fremgår, at der er faste leveringsdage. Hvad er gældende? Eller betyder det, at bestillinger samles sammen til to dage før levering? Der er faste bestillingstidspunkter, som udtrykt i Kontraktbilag 4, her samles alle ordrer for de læger under de pågældende postnumre, hvorefter alle ordrerne frigives til bestilling hos leverandøren. Det forventes, at varerne er leveret efter maksimalt 3 dage fra bestilling. Se også pkt Udbudsbilag 4 I udbudsbilag 4 er angivet at man skal levere et stk. af hvert positionsnr. Såfremt der bydes flere str. af samme produkt/serie, vil det så være ok kun at sende produktet som vareprøve i én str. i stedet for en af hver størrelse? Vi ønsker, at vurdere alle produkterne i vareserien, hvorfor vi har efterspurgt én af hvert positionsnummer Udbudsbetingelserne, pkt. 8 Hvor lang tidsfrist vil der være fra modtagelse af besked om fremsendelse af varer til afprøvning og modtagelse af varerne? Og i hvor stort omfang forventer ordregiver at en eventuel afprøvning vil være? Vi forventer, at kunne melde ud med bestillinger af vareprøver til afprøvninger omkring uge 17/18. Vareprøver forventes leveret hurtigt efter og i begrænset omfang. De sendes direkte til 1-2 klinikker Udbudsbetingelserne, pkt Er det korrekt forstået, at det er den samlede kvalitetsvurdering af alle produkter der skal være >2 (gennemsnitligt) for at være konditionsmæssig? Ja, det er den samlede karakter for kvalitetsvurderingen, som skal være over karakteren 2 for at tilbuddet er konditionsmæssigt

3 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Kontraktbilag 2 Skal alle varelinjer udfyldes med 100% konditionsmæssige produkter, eller vil ordregiver åbne op for, at fx 95% af varelinjerne skal udfyldes? Hvis en varelinje ikke er udfyldt med konditionsmæssigt produkt, kan den i stedet kapitaliseres med fx dyrest tilbudte pris på produkt fra øvrige tilbudsgivere. Ved ikke at bede om 100% udfyldelse undgår ordregiver at skulle udelukke en tilbudsgiver på baggrund af fx en enkelt tastefejl. Der skal leveres 100% for at sikre lægerne en komplet leveringsaftale, så produkterne ikke skal bestilles flere steder. Der afviges ikke fra dette krav Kontrakten Det fremgår her, at kunden indgår parallelle rammeaftaler med 2 andre leverandører, men i udbudsmaterialet pkt står der, at der vælges én leverandør. Vil ordregiver tilrette kontakten? Dette er en fejl, der indgås kun aftale med én tilbudsgiver. Kontrakten tilrettes, og der udsendes rettelsesblad Kontraktbilag 2 Har fodterapeuter adgang til hele positivlisten? Kontraktbilag 2 er udtryk for det samlede forbrug for både praktiserende og speciallæger. Fodterapeuterne har kun adgang til en begrænset mængde af det samlede sortiment. Infomøde Kontraktbilag 1 og 2: Vil man få en karakter pr. produkt eller kun en samlet karakter for hele sortimentet? Brugergruppen vil give en kvalitetskarakter pr. produktgruppe, denne karakter vil blive vægtet med vægtningen vist i Kontraktbilag 2, de enkelte delkarakterer vil blive summeret, og på basis af denne støtte karakter, vil brugergruppen give en samlet karakter for sortimentet, der er budt ind. Denne samlede karakter vil blive meldt tilbage til tilbudsgiver i forbindelse med tildelingsbeskeden. Infomøde

4 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Kontrakten, pkt : Fristen på levering efter minimum 2 dage er et problem, da jeres ordrer ifølge Kontraktbilag 4 udsendes om onsdagen. Nogle klinikker har lukket om fredagen, hvorfor der ikke kan leveres til dem. Kunne det overvejes enten at rykke tidspunkt for bestilling til tirsdag eller alternativt at tillade levering senest mandag. Kontrakten tilpasses, så der bliver levering senest 3 hverdage efter bestilling. Bestillingsdagen onsdag opretholdes, så levering skal senest ske mandag. Se rettelsesblad Infomøde Kontraktbilag 2: Der er ikke ca. angivelser ved alle positioner. Kontraktbilag 2 tilpasses, så der kommer betegnelsen ca. de nødvendige steder. Infomøde Yderligere er der i Kontraktbilag 2 tilføjet en tekst omkring, hvor meget tolerance, der accepteres i forbindelse med de angivne ca. - størrelser. Se rettelsesblad. Der udsendes et revideret Kontraktbilag Kontraktbilag 1, pkt. 5.9, 6.6, 48.7, 48.8, 48.10, 48.11: Der efterspørges en oplysning, men det er ikke muligt at skrive et svar i svarfeltet. Der opfordres til at åbne feltet for besvarelser. Kontraktbilag 1 tilpasses, så det er muligt at indtaste de efterspurgte oplysninger. Der udsendes en revideret udgave af Kontraktbilag 1. Infomøde Kontraktbilag 1, pkt og 20.8 Disse punkter bør udgå, da de ikke giver mening for denne kategori af produkter. Pkt og 20.8 udgår af Kontraktbilag 1. Se rettelsesblad samt opdateret version af Kontraktbilag 1. Infomøde Kontrakten, pkt : I beder om faste priser I 24 mdr., dette er meget Ønsket imødekommes og Kontrakten tilpasses, så der kan reguleres Infomøde

5 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d vanskeligt, at garantere på de givne betingelser. Dels er max. prisen meget lav, og opgaven ligger til grossister, som ikke har kontrol over producentledet, og de vil ikke give faste priser i 24 mdr. Det foreslås derfor, at I ændrer til mulighed for prisregulering hver 12 mdr. efter nettoprisindexet. efter 12 mdr. og reguleres i forhold til nettoprisindexet. Se rettelsesblad Kontraktbilag 2: Der efterspørges 80 m ruller, kan det virkelig passe, det er meget store ruller. Positionerne udgår af materiale. Se rettelsesblad samt revideret udgave af kontraktbilag 2. Infomøde Kontraktbilag 1, pkt Formuleringen om hudkontaktlag bør fjernes, da det ikke giver mening for et langstrækbind, som er ens på begge sider. Pkt udgår af Kontraktbilag 1. Se rettelsesblad samt opdateret version af Kontraktbilag 1. Infomøde Udbudsbetingelserne, pkt Kan det passe, at der skal bydes på alle delaftaler for at komme i betragtning på dette udbud? Ja, aftalen er ikke opdelt i delaftaler, der skal bydes på én samlet aftale, da der efterspørges en samlet logistikløsning, hvor den vindende tilbudsgiver leverer alle produkter i Kontraktbilag 2 til de praktiserende læger og speciallæger i Vedr. varegruppe 32, pos. 122, Bind,selvhæft. bandage, ca. 10cmx2,7m: Er det en 2 lags bandage, der efterspørges på denne position og refererer størrelsen til det inderste lag? Se svar til pkt Vedr. varegruppe 36, polstervat

6 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d I tilbudslisten bedes om syntetisk/polyester polstervat og i kravspec bomuld/viskose. Produktet fra forbrugslisten er syntetisk. Hvilket produkt efterspørges? Der efterspørges et syntetisk produkt, hvorfor Kontraktbilag 1, pkt vil blive tilpasset. Se rettelsesblad Vedr. varegrp. 1, Pos Hydrokolloider Der lægges vægt på produktets retentionskapacitet med og uden kompression (40 mmhg). Og dette ønskes oplyst i ml/cm2. Denne information er normalt kun noget man måler på mere sugende bandager fx skum og vil med stor sandsynlighed ikke kunne oplyses uanset hvilket mærke, der er tale om. Vi anmoder derfor om at udbyder udelader dette konkurrenceparameter. Pkt. 1.7 i Kontraktbilag 1 udgår. Se rettelsesblad Vedr. varegrp. 45, Pos. 181 Afdækninger Vil det være konditionsmæssigt at byde en afdækning der er 50x60cm, såfremt øvrige krav opfyldes? Der henvises til rettelse 9 i rettelsesbladet. Der tillades en tolerance på +/- 25%, hvor der er angivet ca Vedr. varegrp. 49, Pos Kulbandager Kan udbyder specificere på hvilke positioner, der ønskes kulbandage med sølv? Kulbandagerne er med sølv. Materialet tilpasses, så dette tydeligere fremgår. Se rettelsesblad Tilbudslisten, position 198 I kravspecifikationen, står pincetten 2 gange, er det en fejl eller ønsker i 2 pincetter i sættet? Dette er en fejl, der skal blot stå 1 gang. Der skal således kun være én pincet i sættet Se rettelsesblad.

7 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Kravspecifikationen, konkurrenceparametre, Punkt 38.9 Hvad menes der med at der skal kunne påsættes løse komponenter på posen? Hvilke komponenter er der tale om? Umiddelbart vil tilbudsgiver mene at der ikke bør sættes komponenter udover en evt. nattilkobling, da det udgør en lækagerisiko uanset hvilken pose der anvendes. Alle leverandører fraråder derfor også dette. Her menes, at de tilbudte enkelt komponenter (position 137, 138, 139) i samme underaftale bør være tilpasset hinanden og urinposen, så de kan samles/kombineres uden problemer Udbudsbilag 4 fortegnelse over vareprøver I skriver at tilbudsgiver skal udfylde kolonnen Betegnelse for den vedlagte prøve. Hvad ønskes anført i denne kolonne, og betyder det at tilbudsgiver skal overskrive den tekst som i forvejen fremgår af kolonnen? Tilbudsgiver bedes overskrive den eksisterende tekst. Den eksisterende tekst tjener alene som instruktion, om hvordan vareprøverne bedes indleveret, samt det ønskede antal vareprøver Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation pkt 44.3 Kravet til hånddesinfektion er at det skal være godkendt efter EN1500 og EN EN er til kirurgiske hånddesinfektionsmidler og ikke til hånddesinfektion. Det ville være mere hensigtsmæssigt hvis mindstekravet var at det skulle leve op til DS og være vurderet som egnet til hånddesinfektion i sundhedssektoren af CEI. Det eksisterende produkt er en klorhexidinsprit, og anvendes derfor til kirurgisk hånddesinfektion, hvorfor der er stillet krav til standarderne EN 1500 og EN Udbudsbetingelserne, pkt. 8.1 I skriver følgende: Emballering og mærkning skal i øvrigt stemme overens med det tilbudte

8 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Hvordan skal ovenstående sætning forstås? Forventes det at vareprøverne fremsendes i oprindelig underforpakning? Vil det være tilladt at sende flere vareprøver end det efterspurgte, såfremt dette letter tilbudsgivers arbejdsgang? Hvis samme vare er tilbudt i forskellige størrelser, kan det så accepteres at disse vareprøver pakkes sammen i én underforpakning? Da åbning af emballage indgår i vurdering af kvalitet, skal vareprøven afleveres i den originale underforpakning, for at kunne vurdere dette. Vareprøver skal derfor ikke afleveres udpakket. Der må gerne sendes flere vareprøver med end det efterspurgte. Dette kan godt accepteres, dog skal det tydelig markeres på underforpakningen af den indeholder flere positioner Udbudsbetingelserne, pkt. 8.1 I skriver følgende: Såfremt tilbudsgiver giver tilbud på flere delaftaler, bedes vareprøver pakket særskilt for hver delaftale. Idet der ikke er delaftaler i dette udbud, antager tilbudsgiver at ovenstående sætning er en fejl. Kan det accepteres at alle vareprøverne pakkes sammen, så længe de lever op til kravene til mærkning m.m.? Dette er en fejl, og vil udgå af Udbudsbetingelserne, pkt Pkt til Permanent står der de samme mindstekrav og konkurrenceparametre som under pkt til engangs. Er det ikke en fejl? Dette er en fejl, de rigtige krav indsættes i Kontraktbilag 1. Se rettelsesblad samt opdateret version af Kontraktbilag Pos :

9 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Vil det være konditionsmæssigt, at tilbyde et kateter, hvor vandet er vedlagt i separat pose og det dermed er klart til brug? Ja, det vil være tilladt Pos. 189: Vi er ikke bekendt med, at et klart-til-brug nelaton kateter findes i ch 20. Vil det være konditionsmæssigt at tilbyde et hydrofil coated kateter uden medfølgende vand og/eller et ucoated kateter i ch 20? Det vil være tilladt under denne position, at tilbyde flere dele samlet, som er nødvendige for at produktet er klar-til-brug Pos. 179 kravspec. pkt Da udbyder stiller krav om, at hånddesinfektion skal være godkendt iht. EN 1500 og EN 12791, må vi formode at det er kirurgisk Hånddesinfektion der ønskes tilbud på, dvs. ethanolsprit med 0,5% klorhexidin. Er det korrekt? Almindelig hånddesinfektion med ethanol kan nemlig kun testes efter EN1500. Se svar til pkt Grp. 39; Position 140, 141, 144 og 146: Så vidt vi er orienteret, findes disse størrelser ikke på det danske marked. Vil udbyder venligst præcisere, om der ønskes tilbud på IV kanyler eller injektionskanyler? Positionerne udgår af materialet. Se rettelsesblad og opdateret version af Kontraktbilag Grp.39; Position 146: Jf. tidligere spørgsmål: Hvis der efterspørges injektionskanyler, vil det så være konditionsmæssigt at tilbyde 1,1 x 40 mm injektionskanyle? Se svar til pkt. 1.34

10 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Position 1 Hydrocolloider Her ønskes i mindstekravene, tilbud på et produkt som er semipermeabelt, og dette udelukker et af de produkter som i dag er på listen (Duoderm). Ønsker udbyder at fastholde sit krav om semipermeabilitet? Mindstekrav 1.2 og Kontraktbilag 2 vil blive tilpasset, da der er behov for både okklusive og semi-permeable produkter i kategorien Position 23 Fikseringsnet/tubular bandage Er det korrekt forstået, at på positionerne 81/82/83/84 ønskes der tilbud på en almindelig tubular bandage og på positionerne 85/85.1/85.2/86 ønskes der tilbud på et produkt som er strækbart i begge retninger? Det er rigtigt forstået, at de først nævnte positioner er almindelig tubular bandage, og de sidstnævnte er et produkt som er strækbart i begge retninger Position 18 På denne position er kravet om kimtal udgået gælder det tilsvarende for pos. 16.2, 17.2 og 19.2? Formuleringen tilpasses så der kun skal oplyses Kimtal på opfordring. Se rettelsesblad samt opdateret version af Kontraktbilag 1. Position 31 kortstræksbind og 33 langstræksbind 31.5 og 33.6 Vil udbyder uddybe følgende krav: Dette er en fejl, og korrigeret i den seneste opdaterede udgave af Kontraktbilag Hvis produktet er vaskbart, bør det i sygehusregi kunne vaskes ved > 80 grader Se rettelsesblad hvis produktet ikke kan vaskes ved > 80 grader, betragtes det som et engangsprodukt, og vurderes dermed dårligere Der udsendes en opdateret version af Kontraktbilag 1

11 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Position 40 suturtape Vil udbyder venligst bekræfte følgende: pos. 148: Der ønskes tilbud på størrelse 3x38mm pos 150: Der ønskes tilbud på størrelse 6x10mm Positioner 148 og 153 udgår af Kontraktbilag 2. Se rettelsesblad og opdateret version af Kontraktbilag Position 55 absorberende bandager: Vi er ikke bekendt med, at den ønskede størrelse 5x5cm usteril, findes på markedet vil udbyder overveje at udelade denne størrelse? Det er en fejl i varebeskrivelsen. Teksterne til position 55 og 56 bliver tilpasset. Se rettelsesblad Vareprøver: Vil udbyder overveje kravet om vareprøver på behandlerstrømper (pos. 48). Der bedes om prøver på alle størrelser, hvilket vil være af en betydelig omkostning for tilbudsgiverne. Vil udbyder uddybe, hvorfor der ønskes prøver på alle størrelser? Som oftest vil det være tilstrækkelig at bede om en kort og en lang variant i fx størrelse medium, samt en eventuel variant med ekstra vidde. Mængden af vareprøver vil blive tilpasset til et mere rimeligt niveau. Der udsendes en opdateret version af Udbudsbilag Idealbind, varegrp. 24: Vedr. Idealbind pos. 92 og 93 i 80 m. Disse anvendes meget sjældent (der er meget lavt forbrug) og findes også i 5 m på position 88 og 89. Vil ordregiver slette disse positioner? Positioner 92 og 93 udgår af Kontraktbilag 2. Se rettelsesblad og opdateret version af Kontraktbilag 2.

12 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d ,44 Varegrp. 40: Suturtape: Der efterspørges mange størrelser i denne varegruppe. Det er i praksis ikke nødvendigt med så mange størrelser (fx kun 3 mm forskel). Vil ordregiver slette nogle størrelser, bl.a. pos. 148, 3x38? Positioner 148 og 153 udgår af Kontraktbilag 2. Se rettelsesblad og opdateret version af Kontraktbilag Vedr. vareprøver: Det er et krav, at alle de efterspurte størrelser jf. tilbudslisten tilbydes. Og omfanget af tilbudte størrelser er ikke et konkurrenceparameter. Det er derfor umiddelbart overflødigt at efterspørge vareprøver på alle positioner, da mange af produkter vil være ens bortset fra størrelsen. Nogle positioner er der næsten ikke noget forbrug på og det er således relativt dyrt for tilbudsgiver at levere vareprøver på alle positioner. Vil ordregiver frafalde kravet om levering af vareprøver på alle positioner, og i stedet efterspørge min. én størrelse af hver tilbudt serie i hver varegruppe? Mængden af vareprøver vil blive tilpasset til et mere rimeligt niveau. Der udsendes en opdateret version af Udbudsbilag Varegrp. 17, Pos. nr. 55 Absorberende kompress: Vi er i tvivl om hvilket produkt, der efterspørges. Størrelsen 5x5 er ikke normal for en absorberende kompres. Vil ordregiver slette denne position eller specificere hvilket produkt, der efterspørges? Se svar til pkt Vedr. Tilbudslisten og omfanget af produkter: Ordregiver har et mål om at sænke omkostninger Kontraktbilag 2 er udtryk for den aftale, der er indgået mellem

13 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d på området væsentligt. Der er på tilbudslisten i mange varegrupper rigtig mange størrelser i hver varegruppe, hvilket gør, at de praktiserende læger fortsat kan bestille mange forskellige produkter og måske produkter, de ikke anvender i særlig stor udstrækning. Fx varegrp. 35 kraftig elastisk tube bandage. Her er efterspurgt str. 6,25; 6,75 og 7,5, hvilke umiddelbart kan substituere hinanden, og det er derfor ikke nødvendigt at efterspørge alle størrelser. Vil ordregiver indskrænke antallet af efterspurgte størrelser for på den måde at kunne sænke omkostningerne på området fremadrettet? praksisafdelingen og de praktiserende læger om positivlistens indhold, hvorfor der ikke kan ændres grundlæggende i denne Vedr. varegrp. 47 KATERISATIONSSÆT: Udbyder ønsker tilbudt en sprøjte med sterilt vand til opfyldning af kateterballon. Der er imidlertid indført nye procedurer på sygehuse og i hjemmeplejen, således at der nu fortrinsvist anvendes en 10 ml sprøjte med 10% glycerinopløsning til opfyldning af kateterballonen. De efterspurgte silikonekateterballoner skal kunne rumme 5-10 ml i ballonen og derfor er en sprøjte med 20 ml unødvendig med risiko for at kateterballonen overfyldes og hindrer optimalt flow i kateteret. Vi vil derfor foreslå, at udbyder ændrer kravspec. fra sterilt vand 20 ml til 10 ml glycerinopløsning 10%. Ønsket imødekommes og der åbnes også for denne mulighed. Se rettelsesblad samt opdateret version af Kontraktbilag Kontraktbilag 1. pkt. 1.8 Idet 1.7 udgår af kontraktbilaget bør "retentionsevne" udgå af pkt Ligeledes bør pkt udgå. Pkt. 1.8 og 1.10 udgår se rettelsesblad.

14 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Kontraktbilag 1 - pkt. 10 Udbyder ønsker tilbud på skumbandage uden klæbekant, med silikone. Vil det være konditionsmæssigt at tilbyde et produkt, der er belagt med et silikonelignende kontaktlag, og som stadig opfylder de andre krav til produktet? Ja, for kategorien af selvhæftende skumprodukter kan dette accepteres, forudsat at brugergruppen ved evalueringen vurderer, at produktet har de samme funktionalitet som et selvhæftende skumprodukt med silikoneklæb Kontraktbilag 1 - pkt 12.9 Idet 12.7 udgår af kontraktbilaget bør "fordampningsevne" udgå af pkt Pkt udgår se rettelsesblad 1.52 Kontraktbilag 1 - pkt Hvor ønsker udbyder at tilbyder angiver absorptionskapaciteten - kan der evt. indsættes et felt til dette formål? Svarfeltet ændres til oplys: Der udsendes en opdateret version af Kontraktbilag Kontraktbilag 2 - pos Udbyder ønsker tilbud på en absorberende kompres, usteril. For at sikre konditionsmæssige tilbud bør udbyder være mere specifik i beskrivelsen af det ønskede produkt. Ønskes der gaze kompresser bør udbyder revurdere de ønskede størrelser (evt. angive 5x5, 7,5x7,5 og 10x10 cm som ønskede størrelser). Ønsker udbyder tilbud på absorberende puder bør dette fremgå mere tydeligt, samt udbyder revurderer størrelser (5x5 cm findes ikke som absorberende puder) Se svar til pkt. 1.41

15 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Kontraktbilag 1 - pkt. 20 Idet 20.8 udgår af kontraktbilaget bør "Fordampningsevne" udgå af pkt Pkt udgår se rettelsesblad Kontraktbilag 1 - Pkt.26.4 Udbyder ønsker tilbud på fingerforbindinger. I pkt angiver udbyder at disse skal kunne leveres både uden og med polster. Hvilke produkter ønsker udbyder tilbud på - fingerbandager med eller uden polster? Pkt udgår af Kontraktbilag 1, da der udelukkende ønskes fingerskinner med polster. Se rettelsesblad og revideret udgave af Kontraktbilag Kontraktbilag 2 - pos De angivne diameter-størrelser er specifikke for de tidligere anvendte produkter. For at kunne byde konditionsmæssigt, bør udbyder slette kravene om diameter størrelse og kun stille krav til højde af kraverne. Ønsket imødekommes og vareteksten tilpasses. Se rettelsesblad samt revideret udgave af Kontraktbilag Kontraktbilag 2 - pos Udbyder angiver krav til at produkterne skal være enkeltpakket. Vil udbyder uddybe, hvad der menes hermed? Produkterne findes både enkeltvis pakket i 1 æske og enkeltvis indpakket i cellofan el. lign. og derefter pakket 5-10 stk. i æske. Vareteksten korrigeres. Se rettelsesblad samt opdateret version af Kontraktbilag Kontraktbilag 2 - Pos. 122 Udbyder ønsker tilbud på cohesive bandage 10 cmx2,7 m. I spørgsmål/svar 1.19 angiver udbyder at der er tale om en 2-lagsbandage. Der er imidlertid et tilsvarende produkt på pos Der er sket en fejl i overførsel af forbrugsdata. Se rettelsesblad samt ny opdateret version af Kontraktbilag 2. På position 119, 120, 121 dækkes behovet i dag af Coban fra 3M, og på position 123 af 3M s Coban 2. Produkter med tilsvarende

16 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Ønskes der på pos. 122 tilbud på en 2- lagsbandage med en lavere trykprofil (Lite)? funktionalitet vil derfor kunne opfylde vore behov Kontraktbilag 1 - pkt Udbyder ønsker tilbud på langstræksbandager, og børkravet om vask ved 80 grader angives at blive vurderet. Langt de fleste langstræksbandager tåler, qua der er elastiske fibre i disse, kun at blive vasket ved max. 60 grader. Vil udbyder ændre kravet til 60 grader? Ja, ønsket imødekommes. Se rettelsesblad. Der udsendes en opdateret version af Kontraktbilag Kontraktbilag 2 - Pos. 135 For at kunne byde konditionsmæssigt, og imødekomme udbyders ønske, bedes udbyder beskrive dette produkt nærmere. Er der tale om et fikseringsbind til fiksering af diverse bandager, specielt hvor klæber ikke tolereres på hud? I dag anvendes der et produkt fra Abena, varenr Et produkt med tilsvarende funktionalitet vil derfor kunne opfylde kravene. Materiale: 100% cellulose Mærke: Crep Anvendelsesområde: Crep-papirbind er velegnet til fiksering at polstermateriale. Bindets ensartede stræk muliggør at polstermaterialet holdes rigtigt på plads, således at en god og fastsiddende gipsbandage kan anlægges Vedr. varegrp. 48, Behandlerstrømper, pos : Der efterspørges jf. tilbudslisten behandlerstrømper, som der i dag kun forhandles af én leverandør i Danmark. Kravene til størrelser jf. tilbudslisten er stillet således, at det kun er denne ene type (et specifikt mærke) af behandlerstrømper, der kan tilbydes, så én tilbudsgiver vil få væsentlig konkurrencemæssig fordel af dette. Behandlerstrømper er relativt dyre og derfor vægter varegruppen relativt meget og vil have stor betydning for udbuddets udfald. Brugergruppen vurderer det som vigtigt for behandlingen at strømpen passer perfekt til den konkrete patient. Der skal sikres ensartet tryk over hele underbenets overflade. Er strømpen for kort sikres kun behandling af en del af benet, er strømpen for lang poser den ud, og giver ikke kompression til hele underbenet. Brugergruppen ønsker ikke at afvige fra ønsket om en kort og en lang version af strømperne. Os bekendt er der flere produktserier tilgængelige på markedet, som kan leve op til disse krav, hvorfor vi ikke anser de udbudte størrelser som begrænsende for konkurrencen.

17 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Vi anmoder derfor ordregiver om at åbne op for, at der kan bydes med andre typer/mærker af behandlerstrømper, som lever op til kravspecifikationen kontraktbilag 1 og som fuldt ud lever op til behovet for behandlerstrømper i tilstrækkeligt antal størrelser. Vil ordregiver ændre tilbudslisten position til i stedet kun at efterspørge minimum 6 størrelser og frafalde krav om kort/lang model? Vil ordregiver ændre tilbudslisten position til i stedet kun at efterspørge minimum 6 størrelser og frafalde krav om kort/lang model? Ordregiver kan evt. gøre plads til at tilbudsgiver kan tilbyde øvrige størrelser. Og endvidere kan ordregiver evt. stille krav om, at alle behandlerstrømpesæt (pos ) skal være til samme pris, og at alle behandlerstrømpe-liners (pos ) skal være til samme pris. Vedrørende spørgsmålet: Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation pkt 44.3 Kravet til hånddesinfektion er at det skal være godkendt efter EN1500 og EN EN er til kirurgiske hånddesinfektionsmidler og ikke til hånddesinfektion. Det ville være mere hensigtsmæssigt hvis mindstekravet var at det skulle leve op til DS og være vurderet som egnet til hånddesinfektion i sundhedssektoren af CEI. Dette ønske imødekommes pkt tilpasses. Se rettelsesblad samt opdateret version af Kontraktbilag 1.

18 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d I svarer: Det eksisterende produkt er en klorhexidinsprit, og anvendes derfor til kirurgisk hånddesinfektion, hvorfor der er stillet krav til standarderne EN 1500 og EN Nyt spørgsmål: EN testen er laboratorie undersøgelse af et produkts bakteriedræbende effekt efter en EU defineret metode. I DK har det hidtil været tilstrækkeligt for sundhedsvæsenet, at SSI/CEI har vurderet et desinfektionsmiddels indholdsstoffer og derefter erklæret det egnet til f.eks. kirurgisk hånddesinfektion. Kan det derfor ikke betragtes som tilstrækkeligt at indholdsstofferne lever op til SSI s Nationale infektionshygiejniske retningslinje for desinfektion i sundhedssektoren og er vurderet og erklæret egnet af SSI? Den forlangte EN test koster kr. og tilføjer ikke noget til produktet, som ikke allerede eksisterer Varegrp. 45, Pos. 181 Vil det være konditionsmæssigt at byde en afdækning med klæb på denne position, såfremt øvrige krav opfyldes? Ja, det vil være acceptabelt Kontraktbilag 1, pkt Der findes typisk ikke enkeltpakkede studser til urinposerne, vil I slette dette parameter? Da dette kun er et konkurrencekrav og ikke et mindstekrav udelukker det ikke nogen fra konkurrencen, selvom det ikke er

19 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d markedsstandard er det udtryk for brugernes ønsker til produktet. Formuleringen bibeholdes Kontraktbilag 1 pkt Der gøres opmærksom på at pos 194 og 197 i kontraktbilag 2, ikke findes i en version der er klar til brug. Se svar pkt Kontraktbilag 1 pkt. 47 Det sæt der er beskrevet, er det sæt der hidtil er købt ved en grossist, men det er forskelligt hvad der er i sættene afhængig af hvilken grossist sættet er købt ved. Må der bydes et sæt der har 10 ml sterilt vand i stedet for 20 ml, 10 ml vand er nok til langt de fleste ballonfyldninger. Se svar under pkt Kontraktbilag 1 pkt , 46.18, 46.19, De ønsker / krav der er listet op i disse felter er ikke relevante for permanente katetre, derimod er ting som: Vævsvenligt materiale, liggetid på 90 dage, relevante for disse katetre. Vil i evt. kigge på dette punkt igen. Dette er en fejl, de rigtige krav indsættes i Kontraktbilag 1. Se rettelsesblad samt opdateret version af Kontraktbilag Kontraktbilag 2, pos. 158, Sutur : Den efterspurgte sutur findes kun med FS-2 nål, som også efterspørges på pos Vil udbyder slette én af de 2 positioner? Behovet dækkes i dag af Vicryl V388H, denne har en FS-3, men er ikke behandlet med anti-bakterielt middel, som krævet i Mindstekrav pkt Brugerne ønsker et produkt med tilsvarende funktionalitet med en FS-3 nål. FS-3 nålen vægter mest for brugerne, hvorfor pkt i Kontraktbilag 1 tilpasses, så behandling med anti-bakterielt middel

20 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d kun forlanges ved størrelserne 2-0 til 4-0. Se rettelsesblad Kontraktbilag 1, pkt De resorberbare suturer skal være coated med bakteriehæmmende middel Se svar til pkt Spørgsmål: Resorberbare suturer med bakteriehæmmende middel produceres ikke i alle de ønskede størrelser (produceres kun ned til tykkelse 5-0). Vil udbyder rette kravene til, så de passer til dette faktum? 1.70 Kontraktbilag 1, pkt : Kateteret bør have en sådan stivhed, så det er nemt at indføre: Vi forslår, at kravet frafaldes, da et ballonkateter til permanent brug er udført i 100% silikone og ikke kan sidestilles med stivheden i engangskateter udformet i plast. Vi er bevidste om, at silikone er et blødt materiale, men der kan være forskellig stivhed, som påvirker håndteringen af produktet, og punkt vil blive vurderet i forhold til dette. Konkurrencekravet bibeholdes Tilbudslisten Pos 184: Vil det være konditionsmæssigt, at tilbyde en afdækning med 3 lag? Ja, det vil være acceptabelt. Dette anses som bedre kvalitet end det udbudte. Vi tillader ikke dårligere kvalitet, men gerne bedre, dog honoreres dette ikke ekstraordinært, produktet vurderes fortsat ud fra de nævnte konkurrencekrav Vareprøver: Kan udbyder bekræfte, at også ved sterile varer, Ja, det kan bekræftes, at det er mindste underforpakning, der ønskes vareprøve på.

21 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d er det 3 STK af hver, der ønskes vareprøve på? Altså mindste underforpakning. I de fleste kategorier vurderes nemhed af åbning af emballagen, her tænkes på åbning af den emballage, brugeren står med lige inden patientbehandlingen for de sterile varer f.eks. peel-packen Kravspecifikationen, pkt I har under dette punkt anført følgende: Det er et mindstekrav at leverandøren i tilfælde af restordre, kan levere/stiller et alternativt produkt til rådighed for regionens sygehuses respektive afdelinger. Dette er en fejl, der skal stilles alternative produkter til rådighed for de praktiserende læger og speciallæger. Se rettelsesblad For position Disse suturer findes ikke med et bakteriehæmmende middel (krav 41.1), vil det være konditionsmæssigt at tilbyde et produkt på disse positioner, som ikke opfylder krav 41.1, men som ellers lever op til de efterspurgte størrelser? Se svar til pkt Kontraktbilag 2 - Pos. 150 I ønsker sutur tape, elastisk, str. ca. 6x10 mm. Størrelsen matcher ikke med de store mærker indenfor denne type sutur tape. Os bekendt findes størrelse 6x10 mm ikke på markedet. Kan I have skrevet forkert størrelse og mener størrelse ca. 6x100 mm i stedet? Se svar til pkt positionen er slettet af Kontraktbilag Kontraktbilag 2, Pos. 157 til 165 Udbyder spørger på mange forskellige størrelser af resorberbare og coatede anti-bakterielle Se svar til pkt. 1.68

22 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d suturer. Resorberbare og anti-baktielle suturer findes os bekendt ikke i tykkelsen 6-0. Vi foreslår derfor, at position slettes i tilbudsarket, så et anerkendt brand kan bydes ind konditionsmæssigt - også set ud fra det lille årlige forbrug der er angivet Kontraktbilag 2, Pos. 158 Samme anerkendte brand har ikke i deres sortiment sutur, 45 cm, violet, med FS-3 nål, 5-0, resorberbar. Vil udbyder åbne op for, at position 158 kan bydes ind med en FS-2 nål og ellers bibeholde de øvrige kravsspecifikationer uændret? Se svar til pkt Kontraktbilag 2, Pos. 166 til 174 I tilbudsarket er der taget udgangspunkt i nuværende leverandørs sortiment. I henhold til konkurrencesituationen bør udbyder åbne op for andre sortimenter. Der findes mange velkendte brands på markedet, som kan imødekomme det behov der findes for suturer i lægepraksis. Udbyder bør revurdere kravspecifikationen i forhold til nåletype, så andre brands kan bydes ind. Vi foreslår, at udbyder tilføjer flg. så denne nålestørrelse også kan bydes: Betegnelsen på suturen tilpasses, så den bliver generisk. Se rettelsesblad samt ny opdateret udgave af Kontraktbilag 2. Pos. 167 nåletype FS-2 Pos. 168 nåletype C-2 Pos. 169 nåletype FS-2 Pos. 170 nåletype FS-3 Pos. 171 nåletype C-2 Pos. 172 nåletype FS-3

23 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Pos. 173 nåletype FS-1 Pos. 174 nåletype FS-1 Ved disse ændringer, vil yderligere et anerkendt brand kunne bydes ind på udbuddet. FS-nåle og C-nåle lever fuldt op til kravene og har samme længde, kurvatur som DS-nåle. DS nåle er en betegnelse for et bestemt brand Kontraktbilag 2, position 194 og 197: Det er meget sjældent, at der er behov for nelaton kateter ch 20 og tiemann kateter ch 18. Vil ordregiver slette positionerne 194 og 197 på tilbudslisten? Der findes et forbrug af disse, hvorfor positionerne bibeholdes. Der er tidligere åbnet for mere fleksibel tilgang til klar til brug 1.80 Varegruppe 2, position 10: Der er lidt forskel på kravspecifikationen og tilbudslisten på hydrogel position 10. I kravspecifikationen står der Skal leveres i volumen på mindst 5 gram, mens der i tilbudslisten står ca. 8g. Vi tillader et bredt spænd i størrelserne på flaskerne/vædskerne, der må gerne bydes større enheder af flasker/tuber, men ikke mindre. Vareteksten i Kontraktbilag 2 tilpasses, se den reviderede version Pos. 10, kategori 2 Er det korrekt forstået, at det er kravspecifikationen, der er gældende, og at det vil være konditionsmæssigt at byde en hydrogel på 15 g? Se svar til pkt Kontraktbilag 2, Pos. 175, vævslim Vil det være konditionsmæssigt at tilbyde en vævslim på 0,36ml som fuldt ud lever op til 0,36 ml vil være acceptabelt, da der efterspørges en én patient dosis, hvilket den nævnte mængde vil opfylde.

24 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d kravspecifikationen? 1.83 Kontraktbilag 2 - pos 38 Udbyder ønsker tilbud på alginat med sølv str. 15x15 cm. Vil det være konditionsmæssigt at byde str. 10x20 cm? Ja, dette vil være acceptabelt. Kontraktbilag 2 - pos Med udgangspunkt i spørgsmål/svar 1.61: Udbyder fastholder krav om en kort og lang udgave af behandlerstrømper og linere. Udbyder lægger vægt på at strømpen passer perfekt til den konkrete patient. Vi fastholder det udbudte sortiment. Vi mener, at vi med den brede accept af varierende størrelser på +/- 25% giver rig mulighed for, at der kan bydes forskellige brands ind på alle positioner, så konkurrencen holdes åben For os at se gælder dette også ift. omkredsmålene, og vi anbefaler således at se bort fra antal størrelser (normal og plus), for derimod at stille krav til min 5 størrelser, der dækker omfangsmål ved cb til at være cm. Således vil der kunne åbnes op for flere brands, der imødekommer krav om 2 længder og flere omfangsstørrelser Kontraktbilag 2 - pos Af hensyn til det økonomiske aspekt bør udbyder vægte det positivt, at strømpen kan holde 6 mdr, ved daglig brug og daglig vask. Vi fastholder de eksisterende krav. Tilbudsgiver kan nævne dette i forbindelse med besvarelsen til pkt i Kontraktbilag Kontraktbilag 2 - pos Af hensyn til optimal behandling bør udbyder vægte det positivt jo højere trykprofil jo bedre. Vi fastholder de eksisterende krav.

25 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Kontraktbilag 2 - pos Vil det være konditionsmæssigt at byde et skumprodukt sammensat af flere materialer end skum og uden silikonesårkontaktlag, men som lever op til kravene om funktionalitet? Nej, der efterspørgsel et rent skumprodukt Kontraktbilag 2 - pos Vil det være konditionsmæssigt at byde et skumprodukt sammensat af flere materialer end skum og med silikoneklæbekant, men som lever op til kravene om funktionalitet? Nej, der efterspørgsel et rent skumprodukt Uddybelse ønskes af spørgsmål /svar 1.28 Tilbudsgiver er blevet i tvivl om udbyders brug af ordet underforpakning. Menes der med underforpakning selve den æske eller pakke som produkterne ligger emballeret i (f.eks. en æske á 10 stk.), eller menes den emballage som beskytter det enkelte produkt (f.eks. en tube med zinkpasta)? De efterspurgte mængder i Udbudsbilag 4 understøtter sidstnævnte eksempel, men tilbudsgiver vil gerne være sikker, eftersom begrebet underforpakning sommetider bruges forskelligt. Der tænkes på den forpakning, som produktet er pakket i lige inden, det skal bruges på en patient. Dette er for at vurdere, hvor godt/besværligt produktet er at håndtere i forbindelse med klargøring til behandling Pos. 25, gruppe 7 Vil ordregiver udvide størrelsesintervallet for denne position (ca. 5x5 cm), så det vil være konditionsmæssigt at byde en skumbandage, i str. 7,5x7,5cm, såfremt øvrige krav opfyldes? Da 5x5 cm er en meget lille størrelse, vil der her kunne afviges fra de generelle krav, og det vil blive accepteret med en størrelse 7,5x7,5cm.

26 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d Pos. 157 og 162, gruppe 41 Bakteriehæmmende resorberbare suturer produceres ikke ned i størrelse 6-0, hvorfor det ikke er muligt at byde bakteriehæmmende resorberbare suturer på position 157 og 162. Vil ordregiver slette disse to positioner eller tilrette krav? Se svar til pkt Sortimentet på aftalen: Forventer ordregiver, at sortimentet på aftalen bliver fastholdt i hele kontraktperioden, eller vil der blive justeret løbende i sortimentet på aftalen på baggrund af ændringer i behov hos de praktiserende læger og speciallæger? Sortimentet forventes fastholdt i kontraktperioden, da listen revideres i forbindelse med udbud, og dermed ligger fast til næste udbud. Evt. nye produkter som måtte dukke op i perioden, kan tilkøbes af lægerne som egen finansieret tilkøb. Alternativt skal der konverteres over til et nyt produkt på de betingelser, der er beskrevet i Kontrakten Adgang til sortiment: Hvordan er opdelingen i sortimentet i forhold til de praktiserende læger og forskellige speciallæger, fodterapeuter mv.? Har de praktiserende læger fx adgang til hele sortimentet og nogle af speciallægerne mv. kun dele af det eller hvordan? Se svar til pkt. 1.9 Hver gruppe har sin egen liste, som indlæses centralt af indkøbsafdelingen. Ønsker speciallægerne produkter udover det som står på deres specifikke godkendte produktliste, skal det ske som et egenfinansieret tilkøb Kontraktbilag 2, revideret udgave: Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der er fejl i varegruppen fikseringsnet/tubular bandage i kontraktbilag 2 udsendt den 16/3: Ja, dette er en fejl. Den første rettelse er ikke kommet med over i den senest reviderede udgave af Kontraktbilag 2. Der udsendes en ny revideret udgave Kontraktbilag 2, pos. 150

27 Sagsnr. 15/2693 Udbud af forbrugsvarer til praktiserende læger og speciallæger i Spørgsmål & Svar opdateret d I spørgsmål 1.75 henviser I til svaret for spørgsmål 1.40, men 1.40 omhandler ikke pos. 150, som der blev spurgt til i spørgsmål Vi mangler stadig svar på spørgsmål Os bekendt findes størrelsen 6x10 mm ikke ved de kendte mærker, men derimod findes størrelsen 6x100 mm. Vil I svare på dette? Vi kan bekræfte, at der er en fejl i vareteksten for position 150, det skal som nævnt være en størrelse 6x100 mm. Se rettelsesblad Kontaktbilag 1, pkt vævslim I stiller krav til at vævslimen skal være uden farvestof. I et af de helt store mærker inden for vævslim findes der farvestoffet D&C violet nr. 2. Farvestoffet gør at vævslimen er let synlig i såret dvs. det har en vigtig funktion i praksis. Limen (incl. farvestoffet) er godkendt iht. FDA og er CEmærket til medicinsk brug. Det er det samme farvestof der anvendes i suturer, for at synliggøre suturen i såret. Vil I åbne op for at limen skal indeholde FDA godkendte farvestoffer og CEmærket til medicinsk brug? Ønsket imødekommes, og punktet fjernes fra Kontraktbilag 1. Se rettelsesblad Vedr. Kravspecifikation - Gruppe 12 Alginater med og uden sølv: I kravspec pkt anmodes om retentionskapacitet. Denne kan ikke oplyses for denne produktkategori, da retentionskapaciteten afhænger af den sekundære bandage. Vi anmoder derfor ordregiver om at lade dette pkt. udgå. Ønsket imødekommes, og punktet fjernes fra Kontraktbilag 1. Se rettelsesblad

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Rettelsesblad 1 1 Rettelsesblad til udbud af Sårbehandlingsprodukter, kompression og forbindstoffer Rettelse 1 Fejl i Udbudsbetingelserne Pkt. 1.11 Afgivelse af tilbud og sprogkrav Afsnittet om sprogkrav

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne Kommentar fra udbudspræsentationen den 20.10.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 193 277309 Personlig hygiejne Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009 - Ansvarlige for udbuddet

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 33-053292 Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Er det muligt at byde på del aftalerne

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %.

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %. Sagsnr. 1-23-4-101-9-12/ EU udbud 2012/S-182-298785 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Sutur, hudstapler og suturstrips Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2012 Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN. Rheumatologer Forbindsstoffer og bandager

SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN. Rheumatologer Forbindsstoffer og bandager SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN Rheumatologer Forbindsstoffer og bandager Version 4 April 2014 1 Bind med klæbestof og selvhæftende 2.1 Tensoplast Sport - latexfri Klæbende strækbind med kort stræk.

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Info Version 6 URL http://com.mercell.com/permalink/45237487.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 03-09-2014

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30 Spørgsmål og svar Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb Dato Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 11.9.2012 Bilag 4 Kravspecifikation Ordregiver ønsker at tilbudsgiver besvarer pkt. 19-21 vedr.

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 EU-udbud på ortopædisk fodtøj Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Kravspecifikation,

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb Dir. mail: mkj@norddjurs.dk Opdateret d. 13. november 2017 Sagsbehandler: Maja Kamp Jensen Udbudsbekendtgørelses

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den 26.3.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S50-072267

Kommentar fra udbudspræsentationen den 26.3.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S50-072267 Kommentar fra udbudspræsentationen den 26.3.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S50-072267 Urologiske katetre, urinposer, uridomer, tilbehør mm. til Region Midtjylland Oplysninger fra Udbudspræsentationen

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer

Procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer Procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer Informationsmøde 7. maj 05 www.regionmidtjylland.dk Dagens program Velkommen Præsentation af udbuddet Spørgsmål og dialog Formål Løfte udbudspligten

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S af kopi, print & Multifunktionsmaskiner (MFP) til Hillerød Kommune

Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S af kopi, print & Multifunktionsmaskiner (MFP) til Hillerød Kommune Økonomi Indkøb Trollesmindealle 27 DK - 3400 Hillerød Telefon 7232 0000 Mail indkob@hillerod.dk Til: Tilbudsgivere CVR/SE-nr: 29189366 Dato: 4.05.2016 Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S 074-128347

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) Rettelse 2 (Spørgsmål 1.5) Rettelsesblad 1. Bemærk:

Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) Rettelse 2 (Spørgsmål 1.5) Rettelsesblad 1. Bemærk: Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) I forhold til det oprindelige Kontraktbilag 1 er der sket ændringer i punkt 2.31 og 2.33. I forhold til det oprindelige Kontraktbilag 2 er der sket ændringer i positionsnummer

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

Hermed fremsendes Fredensborg Kommunes svar på spørgsmål fra tilbudsgivere.

Hermed fremsendes Fredensborg Kommunes svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. Udbud af baby- og småbørnsudstyr Spørgsmål-svar - Version 3 Indeholder besvarelse af spørgsmål 5-16 Hermed fremsendes Fredensborg Kommunes svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. Spørgsmål, i anonymiseret

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Udbud af sygeplejeartikler

Udbud af sygeplejeartikler Udbud af sygeplejeartikler Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/35769953.aspx Hankinnan ulkoinen viitenumero 773-2012-94443 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Hankintamenettely Avoin menettely

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Kan I definere ekstra stærk stofkant?

Kan I definere ekstra stærk stofkant? Spørgsmål og svar Spørgsmål/svar i forbindelse med offentligt EU udbud vedr. møbler Der gøres opmærksom på, at spørgsmål og svar indgår som en del af udbudsmaterialet. Er der uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 29.04.2015 1 Spørgsmål & Svar Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S 077-135728 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene,

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til Udbud på Levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud TED-2014/S

Spørgsmål og svar til Udbud på Levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud TED-2014/S Spørgsmål og svar til Udbud på Levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud TED-2014/S 109-191720 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Kontraktbilag 2. Tilbudsliste (prisbilag)

Kontraktbilag 2. Tilbudsliste (prisbilag) Kontraktbilag 2 Tilbudsliste (prisbilag) Vejledning til udfyldelse af excel-versionen af Kontraktbilag 2 Der henvises til Kontraktbilag 1, afsnit 1.2 Delaftalernes produkter og option på køb af produkter.

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca.

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca. Sagsnr. 1-23-4-101-17-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar 07.06.13 07.06.13 1 Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den

Læs mere

SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN. Plastikkirurger Forbindsstoffer og bandager

SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN. Plastikkirurger Forbindsstoffer og bandager SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN Plastikkirurger Forbindsstoffer og bandager Version 7 April 2014 1 Fiksering 1.1 Peha-haft latexfri fikseringsbind Peha-haft latexfri er et kohæsivt fikseringsbind

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 21.05.2015 1 Spørgsmål & Svar Udbud af sårplejeprodukter og forbindsstoffer 2015/S 077-135728 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene,

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

4 Bliver tilbudsfristen rykket? Ja. Tilbudsfristen rykkes til 7. december 2015, kl.11.00.

4 Bliver tilbudsfristen rykket? Ja. Tilbudsfristen rykkes til 7. december 2015, kl.11.00. Spørgsmål og svar 19.10.2015 Nr. Spørgsmål Svar 1 Er det muligt at få en dwg fil der indeholder alle lokalerne der skal indrettes, fremfor den nuværende der kun indeholder halvdelen af de lokaler der skal

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

KomUdbud af stomi 2013/S

KomUdbud af stomi 2013/S Spørgsmål og svar - Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. - Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk - For hver offentliggørelse indsættes en dato-overskrift

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb Dir. mail: mkj@norddjurs.dk Opdateret d. 3. november 2017 Sagsbehandler: Maja Kamp Jensen Udbudsbekendtgørelses

Læs mere

Vil det være konditionsmæssigt at byde en engangsskraber med dobbeltskær?

Vil det være konditionsmæssigt at byde en engangsskraber med dobbeltskær? Spørgsmål til udbud pr. 13/8-2013: VIF v. /Albertslund på sygeplejeartikler, plejeprodukter og værnemidler sp.104. Plejeprodukter, 2.1.3 Engangsskraber Vil det være konditionsmæssigt at byde en engangsskraber

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

Forbindstoffer til speciallæger 18. november 2015 ENDELIG

Forbindstoffer til speciallæger 18. november 2015 ENDELIG Forbindstoffer til speciallæger 18. november 2015 ENDELIG Pos Varebetegnelse Enhed Brand Varenum mer Dermatol ogi Ortopæd kirurgi Almen Kirurgi Reumatologi Plastikki rurgi Forbindsstoffer + Bandager Krav:

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet 1. Udkast til rammeaftale Rebild Kommune

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 1 af 10. december 2016) Page 1 of 6 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532 pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 2.2/2.3 Findes specifikke ønsker

Læs mere

Spørgsmål & Svar Udbud af lukket blodprøvetagning 2015/S245-444953

Spørgsmål & Svar Udbud af lukket blodprøvetagning 2015/S245-444953 Spørgsmål & Svar opdateret d. 12.01.2016 1 Spørgsmål & Svar Udbud af lukket blodprøvetagning 2015/S245-444953 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere