Konference: maj Vejledning som kollektivt arrangement. besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference: 7.-8. maj 2015. Vejledning som kollektivt arrangement. besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram"

Transkript

1 Konference: maj 2015 Vejledning som kollektivt arrangement besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram

2 Praktiske oplysninger Sted Hotel Svendborg Centrumpladsen Svendborg Tid 7. og 8. maj 2015 Pris kr. med overnatning / kr. uden overnatning Tilmeldingsfrist 6. marts Tilmelding ucc.dk/konferencer Vejledning som kollektivt arrangement besparelse eller nye muligheder? UCC s årlige vejlederkonference maj 2015 på Hotel Svendborg i Svendborg. Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledning i UU-centre, på ungdomsuddannelser, produktionsskoler, videregående uddannelser, efterskoler, jobcentre m.v. På dette års vejlederkonference vil vi sætte fokus på den nyeste trend i vejledning, nemlig vejledning som kollektivt arrangement. Efter mange år i mørket er kollektiv vejledning vendt tilbage som begreb i vejledningsverdenen, godt hjulpet på vej af en ministeriel spareøvelse. MEN hvis man ikke udelukkende forbinder kollektiv vejledning med orientering og formidling af information i store fora, således som det tidligere har været tilfældet, så er der mange gode grunde til som professionel vejleder at udforske mulighederne i den nye trend. En trend som i øvrigt understøttes af det nye emne i grundskolen, Uddannelse & Job og eu-politikkens sætten lighedstegn mellem vejledning og karrierelæring, med udvikling af Career Management Skills som perspektiv. Kollektive vejledningsprocesser rummer et væld af perspektiver og kan etableres i mange uddannelsesmæssige kontekster. Elever og studerende lærer at tale og arbejde sammen om karriereproblemstillinger, som de ellers er uvante med at italesætte og diskutere. De får mulighed for at sætte deres ressourcer i spil og opleve sig selv i rollen som hjælpere ikke kun hjælp-søgende. Vejlederen bliver en facilitator af læreprocesser og får mulighed for at inddrage elever og studerende som aktive medskabere af vejledningsprocessen. Vejlederen kommer ud af kontoret og vejledningsindsatsen tager karakter af forebyggelse fremfor ambulancetjeneste. På konferencen vil vi ud fra en forskningsmæssig synsvinkel sætte fokus på den samfundsmæssige individualiseringstendens, som med bestandige krav om selvudvikling, refleksivitet og selvansvar påvirker individernes evne til at håndtere karrieremæssige udfordringer og tenderer til at skrøbeliggøre dem fremfor at understøtte empowerment. Og vi vil gennem praksis-orienterede workshops udforske de vejledningsfaglige, pædagogiske og didaktiske muligheder for at skabe nye former for kollektiv vejledning og en mere opsøgende og samarbejdende vejlederrolle. Hvordan kommer vi i gang? Hvilke erfaringer er der gjort? Og hvordan får vi opbakning i organisationen? Vel mødt!

3 Program Torsdag den 7. maj Ankomst og kaffe Velkomst og præsentation af program Vejledning som tvang. Vejlederrollen i konkurrencestaten. v/rasmus Willig, lektor, Ph.d. ved Roskilde Universitet Pause Nyt fra Undervisningsministeriet v/steffen Jensen, kontorchef, Kontoret for vejledning og overgange, UVM Frokost og indkvartering De frafaldne v/olav Hesseldahl og Kenneth Salomonsen, projektledere i Ungdomsbureauet Pause Workshoprunde Pause Workshoprunde Middag Jazz-lounge v/ollerup Musikefterskole Fredag den 8. maj Godmorgen Unges valgprocesser, overgange og motivation for læring v/mette Pless, lektor, Ph.d. ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Pause Paneldebat: Vejledningens fremtid i lyset af de aktuelle reformer og de unges vejledningsbehov v/jan Bauditz, Kommunernes Landsforening, Anders Ladegaard, UU-Danmark, Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier, Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler Temperaturmåling / status på 40 år i vejledningens tjeneste v/peter Plant, lektor, Ph.d. og professor Afslutning på konferencen Frokost og farvel

4 Workshops 1. Vejledning i virtuelle fællesskaber v/elsebeth Nygaard, chefkonsulent i evejledningen Der er et voksende antal sociale muligheder på nettet. Som eksempler kan nævnes Facebook, Twitter og LinkedIn. De sociale fællesskaber supplerer eller ligefrem erstatter behovet for fysiske fællesskaber. Netop derfor bør uddannelses- og erhvervsvejledning også gøre brug af virtuelle fællesskaber i dialogen med vejledningssøgende. Spørgsmålet er nu, hvordan vejledning i virtuelle fællesskaber kan udforme sig? Det spørgsmål vil workshoppen behandle gennem konkrete eksempler på vejledning i virtuelle fællesskaber. Workshoppen vil også komme omkring vejlederrollen i virtuelle fællesskaber samt tegne et billede af unges tilgang til og brug af disse fællesskaber. 2. Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg v/ulla-birgitte Nies, faglig pædagogisk leder, TEC og Lisbeth Andersen, vejleder, TEC TEC har med erfaringerne fra et 2-årigt videnspilotprojekt forankret brobygningsforløbet Way2Go, som består af praksisbaseret introduktion til erhvervsuddannelserne og almen faglig undervisning. Forløbet gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige københavnske erhvervsskoler og jobcentre, VUC og UU. Vi viser et eksempel på et forløbsdesign, som kombinerer uddannelsesrettede aktiviteter på erhvervsuddannelserne med motivationsarbejde, der udfoldes via differentierede vejledningsformer. Hertil diskuterer vi, hvordan man bedst kan samarbejde om at flytte den unges oplevelse af uddannelsestvang til en oplevelse af uddannelsestrang. 3. Vejledning med fokus på styrker og mental robusthed v/inger-lise Petersen, adjunkt, Master i positiv psykologi, UCC Der er en støt stigende vækst af danskere med psykiske lidelser. Som fagprofessionelle bliver vi fortsat bedre til at spotte afvigelser og stille diagnoser det vi giver vores opmærksomhed vokser. Uddannelsesog karrierevejledere kan være med til at sætte en anden dagsorden væk fra det diagnosticerede liv ved blandt andet at arbejde med styrker og ressourcer, for derigennem at kunne hjælpe de vejledte til at håndtere stress og udfordringer. Hvad siger forskningen om mental robusthed: resiliens? Hvorfor og hvordan kan vi arbejde med resiliens inden for vejledningsfeltet? Positive psykologiske interventioner i vejledningen: arbejdet med styrker og self-efficacy. Og kan/hvordan kan det lade sig gøre, hvis vejledningen skal foregå i fællesskaber? Workshoppen vil være en kombination af oplæg, debat og øvelser. 4. Undervisningsbaseret vejledning v/michael Hald, Vejledningskoordinator, Vejledning & Rådgivning, TEC I perioden gennemførte vi UddX-eksperimentet Personligt entreprenørskab ved at sætte undervisningsbaseret vejledning på skemaet for mere end 300 elever fordelt på HTX, EUD10, EUD og ledighedsforløb i TEC Afklaringscenteret/Way2Go. Vi ønskede med eksperimentet primært at opnå en bredere kontakt til eleverne og herigennem styrke elevernes evne til at mestre livet i uddannelse og beskæftigelse. Vi vil nu anvende elementer herfra, hvor EUD- reformen træder i kraft august I workshoppen vil vi dele erfaringer og diskutere nye veje i vejledningen. 5. Favntag med kollektive vejledningsformer v/anders Ladegaard, Centerleder, UU- Lillebælt Gennem de sidste par år har UU- Lillebælt arbejdet med 3 forskellige indsatser, som kan kategoriseres som kollektive vejledningsformer: Mobile læringsforløb på tværs af grundskoler, erhvervsuddannelser og virksomheder, intensive vejledningsforløb for årige og ung-til-ung vejledning for elever i 8. klasse samt til deres forældre. Workshoppen vil give et indblik i de 3 koncepter, trække erfaringer og resultater op og perspektivere erfaringerne til rollen som faciliterende vejleder. 6. Karrierelæring som samarbejdsprojekt i undervisningen v/louise Vilsbæk Westmark, lektor og projektleder, Borupgaard Gymnasium og Region Hovedstaden I workshoppen sætter vi fokus på, hvordan karrierelæring kan inddrages som en del af det faglige arbejde og den daglige undervisning, gennem blandt andet refleksionsøvelser, temaer og brobygning. Eksemplerne er hentet fra udviklingsprojektet Karrierefokus i og efter gymnasiet. Ydermere præsenteres, hvordan vi bruger den følgeforskning som Center for Ungdomsforskning har udviklet i forbindelse med projektet. Herunder opdelingen af karrierekompetencer i delkompetencer samt et progressionsredskab til lærere/ vejledere. Programmet er blevet til i et samarbejde med Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening.

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projektnr. og titel Projektejer 11-UUDK-UPT: At træde i de bedste fodspor fra Produktionsskole til Erhvervsuddannelse Favrskov Produktionsskole Søren Wistrup Samarbejdspartner(e)

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Vejledningen skal ind i undervisningen. Af Trine Hinchely Harck, vejlederkonsulent

Vejledningen skal ind i undervisningen. Af Trine Hinchely Harck, vejlederkonsulent Vejledningen skal ind i undervisningen Af Trine Hinchely Harck, vejlederkonsulent Frem til 2004, hvor vejledningsreformen trådte i kraft, var vejlederne i folkeskolen ansat på skolerne. Skolevejlederne

Læs mere

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Aarhus 6. april 2013 Retention of vocational students in the Danish VET system. Til det strategiske forskningsråd Forfattere: Klaus

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere