Retningslinjer for overholdelse af bekendtgørelse om maksimale ventetider for livstruende sygdomme mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for overholdelse af bekendtgørelse om maksimale ventetider for livstruende sygdomme mv."

Transkript

1 Område: Sundhedsmrådet Afdeling: Planlægning g Udvikling Jurnal nr.: Dat: 20 juni Baggrund Retningslinjer fr verhldelse af bekendtgørelse m maksimale ventetider fr livstruende sygdmme mv. Revideret december 2016 I dette ntat beskrives reginale retningslinjer fr verhldelse af bekendtgørelse m maksimale ventetider fr livstruende sygdmme. Der har siden 2012 været indført en tættere vervågning af m bestemmelserne i de maksimale ventetider verhldes. Det betyder bl.a. at der skal ske en reginal månedlig indberetning til Sundhedsstyrelsen af hændelser hvr bekendtgørelsen ikke er verhldt. Indberetning til Sundhedsstyrelsen skal ske via vedlagte skema, ledsaget af en underskriftsblanket fra Sundhedsdirektøren, sm bekræfter rigtigheden af de indsendte plysninger. Indberetningen fr den pågældende afrapprteringsmåned skal fra reginalt hld ske til SST senest den 15. i den efterfølgende måned. Prceduren er nærmere beskrevet i vedlagte brev g registreringsvejledning. (bilag 1) Idet en indberettet hændelse de fact er at betragte sm et lvbrud, er tilgangen at dette ikke bør frekmme, hvrfr der skal indføres prcedurer, sm sikrer at bestemmelserne verhldes på alle niveauer. Det nærmere indhld i de maksimale ventetider, intrduktin af pgaver g prcedurer frbundet med verhldelse, herunder krav til jurnaldkumentatin er nærmere beskrevet i det følgende. 2. Maksimale ventetider Fr de patienter, sm er mfattet af Sundhedslvens 88 g den tilknyttede bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015: Bekendtgørelse m behandling af patienter med livstruende kræftsygdmme mv., gælder der følgende maksimale ventetider. Disse er gældende Med mindre hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger nget andet: Til udredning ved mistanke m kræft: 14 kalenderdage fra den dat, hvr sygehuset har mdtaget henvisning til frundersøgelse, til den dat sygehuset har tilbudt at påbegynde udredning. frundersøgelse. Til peratin efter afsluttet udredning: 14 kalenderdage fra den dat, hvr patienten på baggrund af infrmatin fra behandlende sygehus m diagnse g behandlingsmuligheder mv. har givet samtykke til den knkrete peratin, til den dat sygehuset har tilbudt at fretage peratinen g senest 28 kalenderdage fra den dat,

2 hvr sygehuset har mdtaget henvisning til behandling. Til medicinsk behandling, sm er initialbehandling: 14 kalenderdage fra den dat, hvr patienten på baggrund af infrmatin fra det behandlende sygehus m diagnse g behandlingsmuligheder mv., har givet samtykke til den knkrete medicinske kræftbehandling, til den dat sygehuset har tilbudt at påbegynde behandlingen, g senest 28 kalenderdage fra den dat, hvr sygehuset har mdtaget henvisning til behandling. Til strålebehandling, sm er initial behandling: 14 kalenderdage fra den dat, hvr patienten på baggrund af infrmatin fra det behandlende sygehus m diagnse g behandlingsmuligheder mv., har givet samtykke til den knkrete strålebehandling, til den dat sygehuset har tilbudt at påbegynde behandlingen, g senest 28 kalenderdage fra den dat, hvr sygehuset har mdtaget henvisning til behandling. Til medicinsk behandling eller strålebehandling efter initial behandling: 14 kalenderdage fra den dat, hvr patienten på baggrund af infrmatin fra det behandlende sygehus m diagnse g behandlingsmuligheder mv., har givet samtykke til den knkrete neadjuverende medicinske kræftbehandling eller strålebehandling, til den dat sygehuset har tilbudt at påbegynde behandlingen, g senest 28 kalenderdage fra den dat, hvr sygehuset har mdtaget henvisning til medicinsk eller strålebehandling efter initial behandling. Med mindre hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger nget andet gælder følgende maksimale ventetider fr iskæmisk hjertesygdm:. Ved påvist venstre hvedstammesygdm: 10 kalenderdage fra den dat, hvr patienten på baggrund af infrmatin fra behandlende sygehus m diagnse g behandlingsmuligheder mv., har givet samtykke til revaskularisering g senest 14 kalenderdage fra den dat, hvr sygehuset har mdtaget henvisning med diagnsen venstre hvedstammesygdm stillet ved krnaraterigrafi, til den dat sygehuset har tilbudt at udføre revaskularisering. Ved dkumenteret ustabil angina pectris: 14 kalenderdage fra den dat, hvr patienten på baggrund af infrmatin fra det behandlende sygehus m diagnse g behandlingsmuligheder mv. har givet samtykke til den knkrete behandling, til den dat sygehuset har tilbudt at gennemføre revaskulariseringen, g senest 21 kalenderdage fra den dat, hvr sygehuset har mdtaget henvisning efter afsluttet udredning, til den dat sygehuset har tilbudt at udføre revaskularisering. Ved stabil angina pectris inden fr 30 dage efter akut mykardieinfarkt (pst-amiangina): 21 kalenderdage fra den dat, hvr patienten på baggrund af infrmatin fra det behandlende sygehus m diagnse g behandlingsmuligheder mv. har givet infrmeret samtykke til den knkrete behandling, til den dat sygehuset har tilbudt at gennemføre revaskulariseringen, g senest 35 kalenderdage i alt 35 kalenderdage til revaskularingen fra den dat, hvr sygehuset har mdtaget henvisning efter afsluttet udredning, til den dat sygehuset har tilbudt at udføre revaskularisering. Hvis det ikke er muligt at tilbyde en tid til undersøgelse/behandling inden fr tidsfristerne følger det af bekendtgørelsen, at man skal tilbyde patienten undersøgelse/behandling på et andet sygehus i Danmark eller udlandet, sm kan pfylde de maksimale ventetider. Side 2 af 11

3 Hvis det ikke lykkes at finde en tid, sm lever p til ventetidsfristerne, kan dette såfremt patienten ønsker det meddeles til Sundhedsstyrelsen på hvrefter Sundhedsstyrelsen skal undersøge mulighederne fr at finde en tid. Dette skal sm hidtil ske løbende sm en del af verhldelsen af bekendtgørelsen. Såfremt den enkelte fagpersn kmmer i en situatin, hvr man ikke kan leve p til bekendtgørelsens regler, skal der gives melding m den knkrete patient til afdelingsledelsen. Kan afdelingsledelsen heller ikke leve p til bekendtgørelsens regler, gives der straks melding til sygehusledelsen. Det betyder gså at hvis afdelinger finder det påkrævet at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen skal sygehusledelsen underrettes inden. Opsummeret betyder det at bekendtgørelsen verhldes ved: - at give tilbud m undersøgelse g behandling inden fr tidsrammerne på eget sygehus ( 2 g 3 - alternativt at give tilbud i anden regin, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, sm kan tilbyde behandling inden fr tidsrammerne ( 8, stk. 1) - ellers melding m den knkrete patient til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det ( 10) Præciseringer g frtlkninger af bekendtgørelsen Den øgede fkus på verhldelse af bekendtgørelsen har rejst ngle frtlkningsspørgsmål af bekendtgørelsen, sm kræver nærmere afklaring: Ventetid til frundersøgelse definitin af frundersøgelse Rettigheder ved mistanke sm led i beflkningsrettet screeningsprgram fr kræft Ventetidsrettigheder ved diagnsticerende peratin g hvr peratin både er en del af udredning g behandling Spørgsmål m indhentelse af infrmeret samtykke til behandling (stedfrtrædersamtykke) Udvidelse af de reginale retningslinjer med skabeln fr indkaldelsesbreve. Ventetid til frundersøgelse definitin af frundersøgelse Ventetidsrettigheden er fastsat til 14 kalenderdage fra den dat, hvr sygehuset har mdtaget lægehenvisning til frundersøgelse til den dat sygehuset har tilbudt at påbegynde frundersøgelse. Dagen fr mdtagelse af henvisning tæller her sm dag kntakt sm indleder start på udredning indenfr den enkelte kræftfrm defineres generelt sm 1. fremmøde på specialafdelingen. I ngle situatiner, hvr patienten møder til anden avanceret undersøgelse (typisk radilgi) før fremmøde på specialafdelingen, kan dette tælle sm første kntakt. I disse tilfælde er det afdelingernes pgave at sikre beskrivelse heraf samt ensartethed. Hvis en patient lkalt henvises til sygehusafdeling med mistanke m kræft, g den lkale afdeling efter gennemførelse af indledende diagnstik, prethlder kræftmistanken g viderehenviser til frtsat (specialiseret) udredning på anden afdeling eller sygehus, eksempelvis EUS, EBUS, pfattes det sm værende et led i udredningen, hvrved ventetidsrettigheden på 14 dage ikke er gældende. Dg skal det bemærkes, at frløbstiderne angivet i pakkefrløbene altid skal tilstræbes verhldt. Side 3 af 11

4 Rettigheder ved mistanke sm led i beflkningsrettet screeningsprgram fr kræft Ved de beflkningsrettede screeningsprgrammer fr kræft defineres dag 0 sm tidspunkt fr erkendt eller mistænkt kræftsygdm ved knstateret psitiv screeningstest efter specifik undersøgelse i labratrium, screeningsklinik mv. Dette tidspunkt er at sidestille med mdtagelse af henvisning fra en læge. Patienten skal tilbydes start på udredning senest på dag 14. Ved start på udredning frstås den første dag fr fremmøde på afdelingen. Screening fr brystkræft: Den maksimale ventetid til frundersøgelse (klinisk mammgrafi) er 14 kalenderdage fra den dag, hvr der pstår mistanke m brystkræft på baggrund af billeddiagnstiske suspekte frandringer erkendt på screeningsmammgrafien (efter dbbeltgranskning af billederne) Screening fr tyk- g endetarmskræft: Den maksimale ventetid til klskpi er 14 kalenderdage fra den dag, hvr der freligger psitivt svar på afføringsprøven i labratriet, dvs. fra den dag, hvr labratriet har påvist bld i afføringen g dermed knstateret mistanke m kræft. Screening fr livmderhalskræft: Den maksimale ventetid til frundersøgelse er 14 kalenderdage fra den dag, hvr sygehuset har mdtaget eller erkendt den histlgiske diagnse neplasma malignum cervicis uteri. Ventetidsrettigheder ved dels diagnsticerende peratin g dels hvr peratin både er en del af udredning g behandling I bekendtgørelsen er patienters ventetidsrettigheder til peratin fastsat sm 2 uger fra den dat, hvr patienten på baggrund af infrmatin fra den behandlende sygehusafdeling m diagnse g behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til peratin, til den dat sygehuset har tilbudt at fretage peratin. Frmuleringen har rejst dels et spørgsmål m hvrdan peratiner, der sker sm et led i diagnsticeringen skal pfattes i frhld til patienternes ventetidsrettigheder. Det samme spørgsmål gør sig gældende fr patientfrløb, hvr malignitet først endeligt knstateres ved peratin. Der anlægges følgende reginale frtlkning: I de tilfælde, hvr der er tale m et diagnsticerende kirurgisk indgreb, eksempelvis EBUS ved lungekræftudredning, sm alene fregår sm et specialiseret element i udredningen, g der herefter fretages g gives samtykke til behandling, vil disse ikke være pfattet af reglerne m < 14 kalenderdage på peratin. Hvis et invasivt indgreb således er beskrevet sm et udredningselement i pakkefrløbene, er ventetidsfristen til peratin ikke gældende. Hvis et kirurgisk indgreb på samme tid både udgør endelig afslutning på udredning g primær behandling, dvs. hvr diagnsen først endeligt bekræftes ved peratin, g der er rejst en cancer-mistanke verfr patienten, vil ventetidsfristen på 14 dage være gældende fra tidspunktet, hvr der indhentes infrmeret samtykke til peratin. Spørgsmål m indhentning af infrmeret samtykke til behandling (stedfrtrædersamtykke) Hvedregelen efter bekendtgørelsen er, at det infrmerede samtykke indhentes af behandlende afdeling, g det er behandlende afdeling, der infrmerer g undersøger Side 4 af 11

5 alternative behandlingssteder, hvis afdelingen ikke selv kan tilbyde en tid inden fr fristerne. Dagen hvr det infrmerede samtykke indhentes, tælles sm dag 0. Imidlertid giver det i ngle situatiner - klinisk g frløbsmæssigt mest mening at det infrmerede samtykke til behandling indhentes af udredende afdeling i frbindelse med at behandlingsplan frelægges patienten. Det er eksempelvis tilfældet ved lungekræft. I disse situatiner kan infrmeret samtykke indhentes af udredende afdeling efter aftale med behandlende afdeling, således at det er udredende afdeling, der registrerer g indhenter dette hs patienten sm stedfrtræder fr behandlende afdeling. I disse situatiner er det gså udredende afdeling pligt (hvis det efter dialg med behandlende afdeling står klart at behandling først kan tilbydes > 14 kalenderdage efter samtykke behandlende afdeling i reginen skal her give et knkret behandlingstidspunkt), at infrmere patienten m rettighederne i henhld til bestemmelserne, g undersøge alternative behandlingssteder samt sikre dette dkumenteret i jurnalen. Stedfrtrædersamtykke, hvr samtykke til behandling/peratin indhentes af anden end den behandlende afdeling, frudsætter således en fælles beslutning m behandlingstilbud mellem den behandlende afdeling g den i patientfrløbet samarbejdende afdeling ( stedfrtræderafdelingen ). Operatins- eller verede afdelinger. Tidspunktet fr MDT knference, hvr der træffes beslutning m behandling, sidestilles med en henvisning, g patienten skal derfr have tilbudt behandling senest 28 kalenderdage fra MDT. Dat fr MDT tæller sm dag 0. Tidspunktet hvrfra de 14 kalenderdages ventetid til peratin træder i kraft, regnes fra den dag, hvr stedfrtræderafdelingen på grundlag af en samtale med patienten, pnår infrmeret samtykke. Den knkrete aftale m anvendelse af stedfrtrædertilsagn træffes mellem de pågældende afdelinger g sygehuse, sm indgår i pakkefrløbet, herunder hvrdan g hvrnår patienten infrmeres m peratins- eller behandlingstilbud. 3. Sygehusenes indberetning til Sundhedsdirektøren Med henblik på at reginen månedligt kan fretage indberetning til Sundhedsstyrelsen, skal hver sygehusledelse senest den 10 i den efterfølgende måned, indsende indberetning til Sundhedsdirektinen, herunder underskrevet underskriftsbilag, jf. vedlagte bilag 2. Der er prettet en dedikeret mailadresse til frmålet, hvrtil indberetningen sendes: Det skal sammen med indberetning endvidere plyses m g hvr mange indberetninger, der evt. måtte være fretaget til SST ved manglende mulighed fr at finde rettidig tid. De enkelte sygehusledelser pfrdres til på tilsvarende vis at indføre en prcedure, hvr afdelingsledelsen på månedlig basis skriver under på et brev til sygehusledelsen, jf. vedlagte frslag. (Bilag 3) Sygehusledelsen pfrdres her til dialg med afdelingsledelsen, m der hensigtsmæssigt kan udpeges en bestemt persn i afdelingsledelsen, sm har ansvaret fr, at afdelingen verhlder bekendtgørelsen det kan frmentlig være relevant at verveje, m det er den ledende verlæge i afdelingsledelsen. Frudsætningen fr at der på ledelsesniveau kan afgives tilsagn m fuld verhldelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen sm anført i underskriftsbilag - er at der indføres de Side 5 af 11

6 bagvedliggende frnødne g løbende kntrl- g pfølgningsprcedurer. Disse er beskrevet i det følgende: Hvis det via de nedenfr nævnte pfølgningsprcedurer viser sig at der har været enkeltstående prblemer med verhldelse af bekendtgørelsen, g sm derved skal eller skulle have været indberettet til Sundhedsstyrelsen, er dette indikatin fr at sygehusledelsen indfører et skærpet tilsyn, sm rækker udver de nedenstående prcedurer. Indberetningen mfatter gså hjertemrådet. På baggrund af afgrænsningen i bekendtgørelsen, hvr det handler m hjertepatienter, sm er diagnsticeret, vurderes det indberetning g underskriftsprceduren alene er relevant fr OUH. 4. Løbende kntrlprcedurer fr verhldelse af bekendtgørelsen på sygehus/afdelingsniveau Ventetid til frundersøgelse Ifølge bekendtgørelsen skal patienter sm henvises til en afdeling med en mistanke m kræft, påbegynde frundersøgelse senest 14 dage efter mdtagelse af henvisning. Det skal her understreges at denne tidsfrist både gælder fr patienter, hvr der - i pakkefrløbenes terminlgi er knstateret begrundet mistanke m kræft, men gså en mere bred kræftmistanke. Med henvisning til den krte frløbstid, der er i kræftpakkerne på pstart af udredning (sm hvedregel 3 hverdage) vurderes det at alle patienter bør kunne mdtage til start på udredning inden fr 14 dage. Hvis dette md frventning ikke kan lade sig gøre, skal patienten stadig plyses m sine rettigheder g mulighed fr viderehenvisning, g dette skal registreres i patientjurnalen. Den fælles sygehusledelseskreds har på møde den 27. marts 2012 her endvidere besluttet, at der indføres et standardbrev til indkaldelse af nyhenviste patienter, sm skal anvendes i de situatiner, hvr afdelingen ikke kan verhlde de maksimale ventetider på 14 dage til frundersøgelse. Brevet fremgår af bilag 4 g er indsat sm brev 6 i de reginale brevskabelner fr indkaldelsesbreve, hvrved det bliver muligt at mnitrere anvendelsen af brevet. Der er endvidere indført et brev 6A, sm anvendes til indkaldelse i de tilfælde, hvr afdeling kan tilbyde en tid inden fr de maksimale ventetider. (Bilag 6) Det frventes, at brevet kun anvendes i begrænset mfang, idet langt de fleste patienter er mfattet af Sundhedsstyrelsens kræftpakker, der har meget krtere indkaldelsesfrister. Af brevet fremgår, at patienterne kan henvende sig til afdelingen, hvis de vil have undersøgt muligheden fr hurtigere undersøgelse et andet sted. Der lægges dg p til at afdelingerne agerer mere praktivt, g kntakter patienterne i situatiner, hvr den tid, sm patienten tilbydes på afdelingen, ikke lægger frhldsvist tæt på de 14 dage. Patienter, der kan behandles indenfr de maksimale ventetider, skal gså mdtage de infrmatiner, der er i verensstemmelse med plysningspligten. Dette kan gøres i indkaldelsesbrevet eller på anden vis, hvis patienten indkaldes telefnisk. Stikprøvekntrl - udvælgelse Side 6 af 11

7 Kntrl af verhldelse af denne ventetidsbestemmelse på sygehusene mnitreres via audit på stikprøvebasis t gange m året, hvr der udtages en stikprøve på 10 kræftpatienter pr. kræftfrm. Sundhedsstaben fretager et udtræk på baggrund af de patienter, der har fået anmeldt en kræftdiagnse (nyanmeldte) g fået fretaget et kirurgisk indgreb. Der laves et udtræk på 10 patienter pdelt efter kræftpakkerne, jf. nedenstående pdeling, sm udsendes til sygehusene, alt efter hvr indgrebet er gennemført. herefter gennemføres en audit, hvr det kntrlleres m patienten er indkaldt inden fr 14 dage fra mdtagelse af henvisning g i mdsat fald m det er dkumenteret i jurnal g ved brevudsendelse at patienten er plyst m sine ventetidsrettigheder m viderevisitatin mv. efter bekendtgørelsen m maksimale ventetider. Der fretages udtræk indenfr følgende kræftfrmer: Brystkræft Hved- g halskræft Hæmatlgiske kræftfrmer Kræft i bygspytkirtlen Kræft i blæren g nyre Kræft i galdegangene Kræft i hjernen Kræft i prstata, penis g testikel Kræft i spiserør, mavesæk g mavemund Kræft i tyk- g endetarm Kræft i æggestkken Kræft i øjne g rbita Kræft i ydre kvindelige kønsrganer Kræft hs børn Livmderkræft Livmderhalskræft Lungekræft Mdermærkekræft Primær leverkræft Sarkmer i kngler g bløddele Audit gennemføres i maj g nvember på patienter, hvr behandling er fregået frud herfr i hhv. marts g september. Sundhedsstaben udsender udtræk til sygehusene den 1. maj g 1. nvember. Audit indgår sm en del af sygehusledelserne tilsynsfrpligtigelse i frhld til m bekendtgørelsen m maksimale ventetider er verhldt. Særligt fr brystkræft - mammgrafiscreening På baggrund af en i 2016 knstateret verskridelse af ventetidsrettighederne inden fr den patientgruppe, hvr mistanke m brystkræft er blevet rejst sm led i screeningsundersøgelse fr brystkræft (mammgrafi), er der inden fr dette mråde indført følgende skærpet kntrl: Der mnitreres løbende på verhldelse af kræftpakkens OF1 (henvisningsperide). Hvis OF1 verskrider 14 dage, fretages jurnalaudit på den enkelte patient med henblik at sikre, at patienten er plyst m sine rettigheder, herunder har fået muligheden fr at kunne få en tidligere tid på et andet sygehus. Mnitreringen fremlægges på prgramledelsesmøder fr brystkræft. Den skærpede mnitrering evalueres efter ét år Ventetid til behandling peratin Side 7 af 11

8 Det vurderes at ventetid til peratin, hvr der, jf. bekendtgørelsen maksimalt må gå 14 dage, fra patienten har givet infrmeret samtykke til peratin, til tidspunkt fr peratin, på nuværende tidspunkt er det mråde i bekendtgørelsen sm ved ngle kræftfrmer er sværest at hnrere i alle tilfælde. På den baggrund er det på møde i den reginale kræftstyregruppe den 2. februar 2012 besluttet at der skal indføres en tættere g løbende kntrlprcedure på afdelingerne fr verhldelse af bekendtgørelsen på dette mråde. Patientfrløbslister På alle pererende afdelinger (kræft g hjerte) skal der derfr føres en liste ver ALLE de patienter, der er i frløb til et kirurgisk indgreb, hvr det kntrlleres m patienten er tilbudt rettidig peratin, m patienten bliver infrmeret m sine rettigheder samt m der sker behørig dkumentatin i jurnalen i henhld til bekendtgørelsen. Patienten indføres på listen fra det tidspunkt, hvr der træffes klinisk beslutning m peratin, eksempelvis på en multidisciplinær knference. Der skal indgås aftaler m at plysningerne tilgår den ansvarlige fr at føre listen eksempelvis frløbskrdinatren. Der er udarbejdet et frslag til følgeskema, jf. vedlagte bilag 4, sm evt. tilpasset den lkale kntekst - kan anvendes på afdelingerne af frløbskrdinatr eller anden tvhlder - på de pererende afdelinger fr hvert kræftmråde til løbende at registrere de relevante fixpunkter i ALLE frløb, hvr peratin er en del af behandlingen. I bilaget gives endvidere ngle frslag til frløbskrdinatrs rlle. Audit Fra disse lister gennemføres der fra sygehusledelsen 4 gange årligt en stikprøvekntrl fr hver kræfttype (10 tilfældigt udtagne fra listen), hvr det kntrlleres m der i jurnalen er dkumenteret at patienten er behandlet g infrmeret i verensstemmelse med bekendtgørelsen. Audit indgår sm en del af sygehusledelserne tilsynsfrpligtigelse i frhld til m bekendtgørelsen m maksimale ventetider er verhldt Ventetid til nklgisk behandling (primær g efterbehandling) Ventetid til nklgisk behandling, primær g efterbehandling Det vurderes på tilsvarende vis at ventetidsfristerne på nklgisk behandling i frm af primærbehandling g efterbehandling i altvervejende grad kan verhldes på de nklgiske afdelinger i dag. Hvis dette md frventning ikke kan lade sig gøre, skal patienten stadig plyses m sine rettigheder g mulighed fr viderehenvisning, g dette skal registreres i patientjurnalen. Derfr lægges der p til samme kntrlmekanisme, hvr verhldelse kntrlleres på basis af en audit, hvr der t gange m året udtages en tilfældig stikprøve på 10 patienter sm har fået strålebehandling g 10 patienter, sm har fået medicinsk behandling på nklgisk afdeling i Vejle g Odense (g medicinsk afdeling i Sønderbrg g Esbjerg). Udtrækket fretages retrspektivt ud fra patienter, sm har fået anmeldt en kræftdiagnse g hvr der er gennemført en nklgisk prcedure. Sundhedsstaben fretager udtrækket, sm udsendes til sygehusene, hvr det kntrlleres m patienten er tilbudt nklgisk behandling i verensstemmelse med ventetidsfristerne i bekendtgørelsen, g i mdsat fald m det i jurnalen er dkumenteret at patienten er plyst m sine ventetidsrettigheder m viderevisitatin mv. Side 8 af 11

9 Audit gennemføres i maj g nvember på patienter, hvr behandling er fregået frud herfr i hhv. marts g september. Sundhedsstaben udsender udtræk til sygehusene den 1. maj g 1. nvember. Audit indgår sm en del af sygehusledelserne tilsynsfrpligtigelse i frhld til m bekendtgørelsen m maksimale ventetider er verhldt. 5. Krav til løbende jurnalføring Det gælder generelt at patienten skal infrmeres m sine rettigheder i bekendtgørelsen m maksimale ventetider, hvilket påhviler de enkelte afdelinger. Med udgangspunkt i et generisk idealfrløb er der i det nedenstående anført frslag til retningslinjer fr jurnalføring. Kan afdelingen tilbyde behandling inden fr maksimale frister på egen afdeling? Hvis ja til verhldelse af maksimale ventetider på egen afdeling Handling: Patientkntakt: patienten infrmeres g indkaldes til behandling patienten mdtager et knkret behandlingstidspunkt, når behandlingsplan frelægges g der sikres at patienten giver infrmeret samtykke. Krav til jurnalføring: Det anføres i jurnalen at patienten har givet infrmeret samtykke til behandling g er tilbudt rettidig behandling. Side 9 af 11

10 FÆLLES KONFERENCE Behandlingsplan knfirmeres OP-tid på egen afdeling frbkes HENVISNING MODTAGES PÅ BEHANDLENDE AFDELING Behandling knfirmeres OP-tid frbkes Hvis nej til verhldelse af den maksimale ventetid på afdelingen: UNDERSØGELSE AF ANDRE BEHANDLINGSMULIGHEDER Mulighed fr peratinstid inden fr ventetidsrettigheder på andet dansk sygehus undersøges ved at ringe rundt til andre behandlende afdelinger (ud fra telefnliste udarbejdet af afdelingen) Patienten har endnu ikke givet samtykke til behandling. Patientsamtykke kan tidligst g mest ptimalt indhentes samme dag sm behandlingsplan knfirmeres. Patientsamtykke til behandling skal ske på behandlende afdeling eller udredende afdeling efter aftale med behandlende afdeling. INFORMATION TIL PATIENT (pr. telefn eller fremmøde) Lægeus: samtale med patient Patienten plyses m: 1. Første mulige OP-dat på egen afdeling. Patienten SKAL altid have plyst et knkret peratinstidspunkt, gså selvm det er > 14 dage. 2. At ventetidsrettigheder ikke kan pfyldes 3. At mulighed fr peratin på andet dansk sygehus er undersøgt Hvis ja: til verhldelse af maksimale ventetider på andet sygehus: Patienten tilbydes viderevisitering til andet sygehus Patient giver samtykke Hvis nej: til verhldelse af maksimale ventetider på andet sygehus: Patienten spørges m mulighed fr tid i udlandet ønskes undersøgt Patient giver samtykke Hvis ja: Pt. får OP-tid på xx sygehus med hjem Henvisning sendes til andet sygehus Hvis nej: Pt. fasthlder på OP-tid på afdeling Hvis ja: Udland kntaktes Pt. får besked samme eller næste dag Hvis nej: Pt. spørges m SST skal kntaktes Side 10 af 11

11 Krav til jurnalføring: I frbindelse med venstående frløb g arbejdsgang, hvr patienten ikke kan tilbydes rettidig behandling på egen afdeling, skal følges sikres dkumenteret i jurnalen. Det gælder generelt at der i tilknytning til de(n) patientkntakt(er), hvr patienten infrmeres m behandlingsplan skal ske registrering af dat fr samtykke til behandling Det skal samtidig jurnalføres at patienten er infrmeret m ventetidsrettigheder i henhld til maksimale ventetider fr livstruende sygdmme samt at: Mulighederne fr viderehenvisning er undersøgt, g der er den?? undersøgt aktuel ventetid på XX sygehuse i DK g evt. i udlandet den?? 1. At patienten har givet infrmeret samtykke g accepteret tilbud m at blive viderehenvist til X sygehus i DK eller i udlandet, hvilket er sket den XX, eller 2. At patienten ikke har ønsket at benytte sig af muligheder fr viderehenvisning, men valgt at behlde behandlingstilbud på afdelingen g givet samtykke hertil den XX 3. At det ikke har været muligt at finde et rettidigt tilbud. Patienten ikke har ønsket kntakt til SST, g givet samtykke til g accepteret tilbud m behandling den? 4. At det ikke har været muligt at finde et rettidigt tilbud, g patienten har ønsket at der rettes henvendelse til SST, hvilket er sket den XX? Side 11 af 11

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser HØRINGSUDKAST 31. MAJ 2010 Vejledning m håndtering af parakliniske undersøgelser (Til læger g plejepersnale m.v., der medvirker ved håndtering af parakliniske undersøgelser i sundhedsvæsenet) Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Notat om den siddende patientbefordring

Notat om den siddende patientbefordring Område: Sundhedsmrådet Afdeling: Planlægning g Udvikling Jurnal nr.: Dat: 05. februar 2015 Udarbejdet af: Frank Rejnhlt E mail: fre@rsyd.dk Telefn: 76631354 Ntat m den siddende patientbefrdring Baggrund

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Implementering af screening for tyk- og endetarmskræft. Region Syddanmark

Implementering af screening for tyk- og endetarmskræft. Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Mrten Jakbsen Afdeling: Planlægning g Udvikling E-mail: Mrten.Jakbsen@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: Telefn: 76631365 Dat: 6. maj 2013 1. Baggrund Implementering af

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2008 Årspgørelse 2007 I 2003 etableredes rdningen m eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Sklens rdensregler g rusmiddel-/rygeplitik Kære elev Ordensreglerne g rusmiddel-/rygeplitikken på Scial- g Sundhedssklen Fyn er udarbejdet ud fra sklens værdigrundlag, sm er Prfessinalisme. Dette værdigrundlag

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Samarbejde med Region Sjælland og Region Nordjylland

Samarbejde med Region Sjælland og Region Nordjylland Område: Afdeling: Sundhedsmrådet Planlægning g Udvikling Ntat Samarbejde med Regin Sjælland g Regin Nrdjylland Status, februar 2011 Resume I efteråret 2010 indgik Regin Syddanmark en samarbejdsaftale med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektin af ksmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-17/2 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fa 7222 7448 E-pst midt@sst.dk Læge: Klinik: B Jønssn Danske Privathspitaler

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom:

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom: Reginshuset Vibrg Nære Sundhedstilbud Frløbsansvarsbeskrivelse på skizfrenimrådet Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Gdkendt på styregruppens møde d. 6. jan.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Målepunkter fr Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Den 13. april 2015 Emnemråderne, sm indgår i plejehjemstilsynet, fremgår nummereret fra 1 til 4. Indenfr disse emnemråder har målepunkterne en række

Læs mere

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale 2015-2018, reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Notat Tilbud inden for det palliative område i Region Syddanmark

Notat Tilbud inden for det palliative område i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Afdeling: Planlægning g Udvikling Jurnal nr.: 12/2483 Dat: 10. ktber 2012 Udarbejdet af: Mrten Jakbsen E mail: Mrten.Jakbsen@reginsyddanmark.dk Telefn: 76631365 Ntat Tilbud inden

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail Center fr Børn g Undervisning Dat: 20. juni 2017 TILSYNSERKLÆRING 2016/2017 Ntat udarbejdet af: Finn Snne Hlm Tilsynsførende / Knsulent i Center fr Børn g Undervisning HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD LINDERSVOLDVEJ

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*)

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) Bekendtgørelse 2006-12-21 nr. 1749 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) I medfør af 88, stk. 6 og 89, stk. 5 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1.

Læs mere