Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn)."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Nr. 33 / 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (ikke revideret) Regnskabsresultat som forventet, og i juli blev det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, godkendt i USA Omsætning på 14,7 mio. kr. Nettoresultat på -175,7 mio. kr. Likvid beholdning på 423,2 mio. kr. pr. 30. juni 2016 FDA s rådgivende komité anbefalede, med stemmerne 12-2, iglarlixi godkendt til behandling af type 2-diabetes Aftale med Beta Bionics om klinisk udvikling af dasiglucagon 1 (ZP4207) til brug i et kunstigt, bi-hormonelt bugspytkirtelsystem Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning: - Lixisenatide godkendt af FDA under navnet Adlyxin TM til behandling af type 2- diabetes i USA - Positive fase II-resultater med enkeltdosis-versionen af dasiglucagon 1 (ZP4207) understøtter produktets potentiale som en klar-til-brug -pen til nødbehandling af svær hypoglykæmi - FDA s behandlingstid for iglarlixi forlænget med tre måneder. Afgørelse forventes til november 2016 København, 25. august Zealand Pharma A/S ( Zealand ) (CVR-nr ) offentliggør i dag et regnskabsresultat for perioden 1. januar 30. juni 2016, der er som forventet, og fastholder sine resultatforventninger til I en kommentar til rapporten udtaler Britt Meelby Jensen, adm. direktør i Zealand: Det har været en spændende periode for Zealand. Vores regnskabsresultat er som forventet, og vi fastholder vores guidance for helåret. Samtidig er der en væsentlig fremgang i vores produktportefølje. Lixisenatide er blevet godkendt af FDA i USA, hvor produktet vil blive markedsført under navnet Adlyxin til behandling af voksne med type 2-diabetes, og trods den nyligt meddelte tre-måneders forlængelse af FDA s behandlingstid for iglarlixi-ansøgningen forudser jeg, at med en forventet godkendelse også af dette produkt kan 2016 blive det mest succesfulde år for Zealand nogensinde. Jeg glæder mig over den fortsatte fremdrift i udviklingen af vores egne lægemiddel-kandidater. Vi har rapporteret positive fase II-resultater med enkeltdosis-versionen af dasiglucagon, eller ZP4207, til behandling af insulinchok, og vi er i gang med at forberede igangsættelsen af det næste kliniske studie med flerdosis-versionen af dasiglucagon i et kunstigt, bi-hormonelt bugspyt-kirtelsystem. Derudover forløber vores fase II-studie med glepaglutide 2, eller ZP1848, også planmæssigt. 1 Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn). 2 Glepaglutide er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn). Zealand Pharma A/S 1/20

2 Regnskabsmæssige hovedtal for 1. halvår 2016 Omsætning på 14,7 mio. kr. (H1 2015: 13,3 mio. kr.) Nettodriftsomkostninger på 165,4 mio. kr. (H1 2015: 125,9 mio. kr.) Nettoresultat på -175,7 mio. kr. (H1 2015: -131,8 mio. kr.) Beholdningen af likvide midler udgjorde 423,2 mio. kr. pr. 30. juni 2016 (30. juni 2015: 468,6 mio. kr.). Tilpasning I forbindelse med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 1. halvår 2016 har Zealand gennemgået sin anvendte regnskabspraksis for så vidt angår funktionel valuta, skattegodtgørelse og royaltyobligationslånet samt foretaget en gennemgang af andre poster, herunder præsentation af visse poster i balancen. Denne gennemgang har medført en række tilpasninger, som påvirker tidligere perioders resultatopgørelser, totalindkomstopgørelser, pengestrømsopgørelser, balancer og egenkapitalopgørelser. Tilpasningerne har påvirket nettoresultatet og totalindkomsten for 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 med henholdsvis -1,7 mio. kr. og 0,8 mio. kr. Tilpasningerne har ikke påvirket nettoresultatet og totalindkomsten for helåret Omfanget og indvirkningen af tilpasningerne er beskrevet yderligere i note 1 til det sammendragne konsoliderede delårsregnskab for 1. halvår Porteføljen af udlicenserede produkter Første produktgodkendelse i USA Adlyxin TM /Lyxumia (lixisenatide) til behandling af type 2-diabetes (licenssamarbejde med Sanofi) Licensindtægter til Zealand fra Sanofis salg af Lyxumia udgjorde 13,1 mio. kr. i 1. halvår 2016, svarende til et fald på 3% i forhold til samme periode i Sanofi rapporterede et uændret salg af Lyxumia for perioden målt i lokalvaluta. Lyxumia er godkendt i mere end 60 lande og markedsføres af Sanofi i 42 af disse lande. De største markeder for Lyxumia er Storbritannien, Spanien, Italien og Japan. Det planlægges at markedsføre produktet i flere lande i I slutningen af juli godkendte de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA lixisenatide under navnet Adlyxin til behandling af voksne med type 2-diabetes i USA. Dette udløste en milepælsbetaling på 5 mio. USD fra Sanofi. iglarlixi (præmiks-kombination af lixisenatide og Lantus ) til behandling af type 2-diabetes (licenssamarbejde med Sanofi) Den 19. august 2016 besluttede FDA at forlænge behandlingstiden for Sanofis amerikanske registreringsansøgning for iglarlixi med tre måneder. Beslutningen blev truffet efter, at Sanofi på FDA s anmodning havde indsendt opdateret information vedrørende iglarlixi-injektionspennene i tillæg til ansøgningen. En regulatorisk afgørelse for iglarlixi i USA ventes nu inden udgangen af november Zealand Pharma A/S 2/20

3 I maj 2016 stemte FDA s rådgivende komité for lægemidler til endokrinologiske og metaboliske sygdomme (EMDAC) med stemmerne 12 mod 2 for at anbefale en godkendelse af Sanofis registreringsansøgning for iglarlixi. En europæisk registreringsansøgning for iglarlixi behandles hos det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) med en forventet afgørelse i 1. kvartal Elsiglutide (GLP-2-analog) til behandling af kemoterapi-induceret diarré (licenssamarbejde med Helsinn) I maj 2016 meddelte Zealand, at Helsinns fase IIb-studie med elsiglutide til behandling af kemoterapi-induceret diarré ikke nåede det primære effektmål, der var defineret for studiet. Helsinn er i færd med at evaluere det samlede kliniske datasæt fra fase IIb-studiet samt resultaterne fra et stort observationsstudie i kemoterapi-induceret diarré og overvejer de videre udviklingsmuligheder for elsiglutide. Helsinn ventes at tage en beslutning herom senere i Licensaftaler med Boehringer Ingelheim Nye behandlinger af diabetes og fedme Zealand har to terapeutiske prækliniske peptidprojekter under licenssamarbejdsaftaler med Boehringer Ingelheim. Det ene projekt omfatter dobbeltvirkende glukagon/glp-1 agonister til behandling af diabetes og/eller fedme, og det andet omfatter et nye lægemiddelkandidater, der retter sig mod et endnu ikke-oplyst biologisk angrebsmål inden for behandling af fedme og/eller diabetes. Under begge samarbejdsaftaler pågår præklinisk udvikling af en udvalgt, primær produktkandidat, som forventes at overgå til klinisk fase I-udvikling i Fremskridt i pipelinen af egne lægemiddelkandidater Glepaglutide 3 (ZP1848, langtidsvirkende GLP-2-analog) til behandling af korttarmssyndrom I juni 2016 blev glepaglutide foreslået som INN-navn (proposed International Non-proprietary Name) for Zealands GLP-2-analog, som hidtil har været benævnt som ZP1848. Det igangværende fase II Proof-of-Concept-studie forløber planmæssigt, og der ventes resultater medio Dasiglucagon 4 (ZP4207, glukagon-analog) til enkeltdosis-nødbehandling af svær hypoglykæmi i diabetes I august 2016 offentliggjorde Zealand resultater fra et klinisk fase II-studie med dasiglucagon. Resultaterne understøtter dasiglucagons potentiale som en klar-til-brug -pen til nødbehandling af akut, svær hypoglykæmi forbundet med insulinbehandling af diabetes ( insulinchok ). I februar 2016 indledte Zealand studiet og afsluttede optagelsen af 58 patienter med type 1-diabetes i juni Glepaglutide er de foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name). 4 Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name). Zealand Pharma A/S 3/20

4 Det planlægges at drøfte de samlede resultater fra fase II-studiet med FDA senere i 2016 for at fastlægge de næste udviklingstrin for dasiglucagon til nødbehandling af svær hypoglykæmi. Dasiglucagon 5 (ZP4207, glukagon-analog) til flerdosis-brug i et kunstigt, bi-hormonelt bugspytkirtelsystem til bedre blodsukkerkontrol I juni 2016 blev der meddelt et ikke-eksklusivt samarbejde med det amerikanske selskab Beta Bionics. Formålet er at fremme udviklingen af et nyt kunstigt (eller bionisk) bi-hormonelt bugspytkirtelsystem med henblik på at kunne tilbyde personer med diabetes, som er i insulinbehandling, en mere effektiv, sikker og nem blodsukkerkontrol, så de derved opnår en bedre langsigtet sygdomskontrol. Det næste kliniske studie ventes igangsat senere i 2. halvår Andre forretningsbegivenheder Pr. 1. juli 2016 er ledelsen i Zealand yderligere udvidet og styrket med tiltrædelsen af Andrew Parker som ny forskningsdirektør. Uændrede resultatforventninger til 2016 Zealand fastholder sine omsætningsforventninger til helåret. Det inkluderer forventninger om stigende licensindtægter fra Sanofis salg af lixisenatid; som Lyxumia uden for USA og potentielt som Adlyxin i USA, forudsat at produktet lanceres i Forventningerne om omsætning på op til 200 mio. kr. i form af milepælsbetalinger fra samarbejdspartnere er også uændrede. Nettodriftsomkostningerne i 2016 forventes at være i niveauet mio. kr., og driftsunderskuddet før licensindtægter/-udgifter forventes således at være i niveauet mio. kr. Ledelsen afholder telefonkonference i dag kl Zealands ledelse afholder en telefonkonference i dag kl , hvor delårsrapporten for 1. halvår 2016 vil blive præsenteret. Adm. direktør Britt Meelby Jensen, økonomidirektør Mats Blom, direktør for medicinsk udvikling Adam Steensberg og direktør for IR og kommunikation Hanne Leth Hillman vil deltage i konferencen. Efter præsentationen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen. Telefonkonferencen vil foregå på engelsk, og der kan opnås adgang via Telefonnr.: Adgangskode Telefonkonferencen inklusive en tilhørende slide-præsentation kan følges direkte via webcast (lydspor) fra følgende link, som også kan tilgås på Zealands hjemmeside ( Deltagere i webcastet anbefales at registrere sig ca. 10 min., før telefonkonferencen starter. 5 Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name). Zealand Pharma A/S 4/20

5 En båndet gengivelse af begivenheden vil kunne tilgås fra investorsektionen af Zealands hjemmeside efter telefonkonferencen. For yderligere information, kontakt venligst: ***** Britt Meelby Jensen, adm. direktør Tlf.: , Hanne Leth Hillman, direktør for Investor Relations og kommunikation Tlf.: , Om Zealand Pharma Zealand Pharma A/S (Nasdaq København: ZEAL) ( Zealand ) er en bioteknologisk virksomhed med fokus på opfindelse, design og udvikling af nye peptid-baserede lægemidler. Zealand har en portefølje af lægemidler og produktkandidater under licenssamarbejder med Sanofi, Helsinn og Boehringer Ingelheim og en pipeline af egne, fuldejede lægemiddelkandidater, der primært retter sig mod specialsygdomsområder med store uopfyldte behov. Virksomhedens har opfundet lixisenatide, en prandial GLP-1-agonist til én gang daglig dosering til behandling af type 2- diabetes, som er udlicenseret til Sanofi. Lixisenatide markedsføres som Lyxumia globalt uden for USA og er godkendt som Adlyxin TM i USA. En præmiks-kombination af lixisenatide med insulin glargine (Lantus ), er under regulatorisk behandling i både USA og Europa. Zealands pipeline af egne lægemiddelkandidater omfatter: Dasiglucagon* (ZP4207) i enkeltdosis-version til nødbehandling af insulinchok (fase II); Glepaglutide** (ZP1848) til behandling af korttarmssyndrom (fase II); dasiglucagon (ZP4207) i flerdosis-version tiltænkt til brug i et bi-hormonelt, kunstigt bugspytkirtelsystem til bedre kontrol af hypoglykæmi (under forberedelse til fase II); ZP2929 til behandling af diabetes/fedme; samt en række terapeutiske peptider i præklinisk udvikling. Zealand har adresse i København (Glostrup). For yderligere oplysninger om virksomheden og dens aktiviteter henvises til og Zealand kan også følges på * Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non proprietary Name (pinn)) ** Glepaglutide er et foreslået INN-navn (proposed International Non proprietary Name (pinn)) Zealand Pharma A/S 5/20

6 Hoved- og nøgletal for koncernen RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK 000 4) 4) Omsætning Royalty omkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrative omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Totalindkomst for perioden Resultat pr. aktie DKK Resultat pr. aktie aktuel -4,10-3,40-7,37-5,79-4,94 Resultat pr. aktie udvandet -4,10-3,40-7,37-5,79-4,94 BALANCE DKK 000 4) Likvide beholdninger Likvide beholdninger med restriktion 1) Aktiver i alt Aktiekapital ('000 aktier) Egenkapital i alt Egenkapital / aktiver andel 0,23 0,40 Royalty obligation PENGESTRØMME DKK 000 4) Afskrivninger Ændringer i driftskapitalen Køb af materielle anlægsaktiver Frit cash flow 2) ANDET Aktiekurs (DKK) 119,5 110,5 151,5 Markedsværdi (DKKm) Indre værdi pr. aktie (DKK) 3) 4,49 7,09 10,60 Gennemsnitligt antal medarbejdere Produktkandidater i klinisk udvikling (ultimo perioden) Produkter i registreringsfasen Markedsførte lægemidler ) Likvide beholdninger med restriktion udgør 133,8 mio. kr. (23,3), som sikkerhed for royalty-obligationslånet, indtil obligationen er fuld tilbagebetalt. 2) Frit cash flow er beregnet som pengestrømme fra driftsaktivitet fratrukket investeringer i materielle anlægsaktiver. 3) Indre værdi pr. aktie er beregnet som egenkapital i alt divideret med totale antal aktier fratrukket egne aktier. 4) Se note 1 til det sammendragne konsoliderede delårsregnskab. Zealand Pharma A/S 6/20

7 Regnskabsberetning (Sammenligningstal for samme periode i 2015 er vist i parentes med undtagelse af balancen, som afspejler sammenligningstallene pr. 31. december 2015) Ved udarbejdelsen af regnskabet for 1. halvår 2016 er der identificeret en række tilpasninger vedrørende tidligere perioder, jf. note 1 til det sammendragne konsoliderede delårsregnskab. Resultatopgørelse Nettoresultatet for 1. halvår 2016 (1. halvår) blev et underskud på 175,7 mio. kr. mod et underskud på 131,8 mio. kr. i samme periode af Det lavere nettoresultat skyldes en stigning i nettodriftsomkostningerne i forhold til samme periode i 2015, som primært kunne henføres til en stigning i udviklingsaktiviteterne. Omsætning Omsætningen udgjorde 14.7 mio. kr. (13,3), hvoraf 13,1 mio. kr. (13,3) vedrørte licensindtægter fra Sanofis salg af Lyxumia (lixisenatide) i 1. halvår 2016, svarende til et fald på 3% i forhold til samme periode sidste år. Royaltyomkostninger Royaltyomkostninger for 1. halvår 2016 udgjorde 1,8 mio. kr. (1,8). Royaltyomkostningerne er betalinger fra Zealand til tredjemand baseret på licensbetalinger modtaget for Lyxumia (lixisenatide). Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostningerne i 1. halvår 2016 udgjorde 137,7 mio. kr. (114,3), svarende til forventningerne. Stigningen på 23,4 mio. kr. i forhold til 2015 skyldtes stigende udviklingsomkostninger på 22,4 mio. kr. primært forbundet med den kliniske udvikling af dasiglucagon 6 (ZP4207) som både enkelt- og flerdosisformulering samt glepaglutide 7 (ZP1848) mod korttarmssyndrom. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger udgjorde 28,8 mio. kr. (19,3) i 1. halvår Stigningen i forhold til 2015 kan primært henføres til stigende omkostninger til warrantprogrammer på 5,2 mio. kr. og til eksterne konsulenter på 3,3 mio. kr. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde 1,1 mio. kr. (7,7) i 1. halvår Andre driftsindtægter bestod både i 1. halvår 2016 og 2015 af refusion for udgifterne til forskning under det tidligere samarbejde med Boehringer Ingelheim, som blev afsluttet i 1. halvår Driftsresultat Nettoresultatet for 1. halvår 2016 var et underskud på 152,5 mio. kr. (underskud på 114,4). Finansielle poster Finansielle poster består af renteudgifter på obligationsfinansieringen, amortisering af omkostningerne i forbindelse med obligationsfinansieringen, renteindtægter, bankgebyrer og justeringer baseret på valutakursudsving. De finansielle poster for 1. halvår 2016 beløb sig til -25,5 mio. kr. (-19,6). Resultat før skat Underskud før skat udgjorde i 1. halvår ,0 mio. kr. (underskud på 134,0). 6 Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name). 7 Glepaglutide er de foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name). Zealand Pharma A/S 7/20

8 Skattegodtgørelse Med et negativt resultat i 1. halvår 2016 og resultatforventninger, der peger på et negativt resultat også for hele året, forventer Zealand at være berettiget til at modtage op til 5,5 mio. kr. i skattegodtgørelse for 2016, hvoraf 2,2 mio. kr. (2,2) er medtaget som indtægt i perioden. Der er ikke indregnet udskudte skatteaktiver i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt de skattemæssige underskud kan udnyttes på et senere tidspunkt. Nettoresultat og totalindkomst Nettoresultat og totalindkomst for 1. halvår 2016 beløb sig til -175,8 mio. kr. (-131,8). Egenkapital Ved periodens slutning udgjorde egenkapitalen 107,5 mio. kr. (252,2), svarende til en egenkapitalandel på 23% (40). Anlægsinvesteringer Investeringer i nyt laboratorieudstyr for perioden udgjorde 1,6 mio. kr. (1,8). Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK 21,6 mio. (-118,1). Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -114,4 mio. (-1,8) som følge af overførslen af 116,0 mio. kr. til spærrede midler som sikkerhed for royalty-obligationslånet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde 12,5 mio. kr. (25,0) vedrørende provenu fra udstedelse af aktier vedrørende udnyttelse af warrants. De samlede pengestrømme i 1. halvår 2016 udgjorde -123,5 mio. kr. (-94,9). Likvide midler Pr. 30. juni 2016 udgjorde Zealands beholdning af likvide midler 289,4 mio. kr. (418,8). Derudover har selskabet 133,8 mio. kr. (21,4) som sikkerhed for royalty-obligationslånet. De samlede likvide beholdninger udgjorde 423,2 mio. kr. pr. 30. juni 2016 (440,2). Risikofaktorer Denne delårsrapport indeholder fremadrettede udsagn, herunder forventninger omkring fremtidige omkostninger som forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle er uden for Zealands kontrol, kan medføre, at de faktiske resultater og den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, f.eks. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder juridiske forhold, videnskabelige og kliniske resultater, valutakursudsving mv. En mere udførlig beskrivelse af risikofaktorer findes i selskabets årsrapport for 2015 under Risikostyring og intern kontrol. Zealand Pharma A/S 8/20

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Zealand Pharma A/S for perioden 1. januar 30. juni Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Rapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og den finansielle stilling samt beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, 25. august 2016 Direktion Britt Meelby Jensen Adm. direktør Mats Blom Økonomidirektør Bestyrelse Martin Nicklasson Rosemary Crane Catherine Moukheibir Formand Næstformand Alain Munoz Michael Owen Hanne Heidenheim Bak Rasmus Just Jens Peter Stenvang Zealand Pharma A/S 9/20

10 Sammendraget konsolideret delårsregnskab Konsolideret resultatopgørelse for de første 6 måneder, der slutter 30. juni 2016 og 2015, samt de fulde 12 måneder, der slutter 31. december 2015 DKK 000 Note Omsætning Royalty omkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrative omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie - DKK Resultat pr. aktie - aktuel 3-4,10-3,40-7,37-5,79-4,94 Resultat pr. aktie - udvandet 3-4,10-3,40-7,37-5,79-4,94 Konsolideret totalindkomstopgørelse for de første 6 måneder af 2016 og 2015, samt de fulde 12 måneder af 2015 DKK 000 Note Periodens resultat Anden indtægt Totalindkomst for perioden Zealand Pharma A/S 10/20

11 Konsolideret pengestrømsopgørelse for de første seks måneder, der slutter 30. juni 2016 og 2015 DKK 000 Note Periodens resultat Reguleringer for ikke-likvide poster Ændringer i driftskapitalen Finansielle poster, modtaget Finansielle poster, betalt Skat af periodens resultat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Overførsel til likvide beholdninger med restriktioner relateret til royalty obligation Overførsel fra likvide beholdninger med restriktioner til betaling af renter relateret til royalty obligation Ændringer i deposita 0 60 Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Provenu fra udstedelse af aktier relateret til udnyttelse af warrants Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændringer i likvider Likvider primo perioden Valutakursregulering Likvider ultimo perioden Zealand Pharma A/S 11/20

12 Konsolideret balance pr. 30. juni 2016 samt pr. 31. december 2015 DKK 000 Note Aktiver Langfristede aktiver Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Likvide beholdninger med restriktioner Deposita Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender skattegodtgørelse Andre tilgodehavender Likvide beholdninger med restriktioner Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Overført resultat Egenkapital I alt Royalty obligation Langfristede forpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Royalty obligation Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Zealand Pharma A/S 12/20

13 Konsolideret egenkapitalopgørelse for de første seks måneder af 2016 og 2015 Aktie Overført DKK 000 kapital Overkurs resultat I alt Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst for perioden Periodens resultat Transaktioner med ejere Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalforhøjelse Egenkapital pr. 30. juni Aktie Overført DKK 000 kapital Overkurs resultat I alt Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst for perioden Periodens resultat Transaktioner med ejere Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalforhøjelse Egenkapital pr. 30. juni Zealand Pharma A/S 13/20

14 Note 1 Væsentlig anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Det sammendragne konsoliderede delårsregnskab for Zealand er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske krav for aflæggelse af delårsrapporter for selskaber noteret på Nasdaq Copenhagen. Det sammendragne konsoliderede delårsregnskab er aflagt i danske kroner (DKK), som er den funktionelle valuta for moderselskabet. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis for det sammendragne konsoliderede delårsregnskab er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er anvendt i årsrapporten for 2015 og i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af det sammendragne konsoliderede delårsregnskab foretager ledelsen en række regnskabsmæssige skøn, som danner baggrund for præsentation, indregning og måling af Zealands aktiver og forpligtelser. I anvendelsen af selskabets regnskabspraksis er ledelsen forpligtet til at foretage vurderinger, skøn og forudsætninger om den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart fremgår af andre kilder. De foretagne skøn og tilhørende forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, der anses for at være relevante. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger revurderes løbende. Ændringer til regnskabsmæssige skøn indregnes i den periode, hvor skønnet ændres, hvis ændringen påvirker kun den periode, eller i den periode, hvor ændringen er foretaget og fremtidige regnskabsår, hvis ændringen påvirker både aktuelle og fremtidige regnskabsår. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, der vurderes rimelige af ledelsen, men skøn er i sagens natur usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til afvigelser i de faktiske resultater i forhold til de anvendte skøn. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn og vurderinger i perioden 1. januar 30. juni Tilpasning Det sammendragne konsoliderede delårsregnskab for 2. kvartal og 1. halvår 2015 indeholder en række tilpasninger med hensyn til virkningen af valutakursreguleringer og skattemæssig godtgørelse, hvilket har medført en ændring i Nettoresultat, totalindkomst for perioden, underskud pr. aktie og egenkapitalopgørelsen. Visse poster vedrørende klassifikationen indeholdt i den konsoliderede pengestrømsopgørelse er også tilpasset. Desuden indeholder det sammendragne konsoliderede årsregnskab for 2015 en række tilpasninger med hensyn til klassifikation af visse poster i den konsoliderede balance. Disse tilpasninger har ikke haft nogen effekt på resultatopgørelsen, totalindkomstopgørelsen eller egenkapitalopgørelsen for regnskabsåret Karakteren og indvirkningen af disse tilpasninger er beskrevet nedenfor: Zealand Pharma A/S 14/20

15 Konsolideret totalindkomstopgørelse for de tre og seks måneder, der slutter 30. juni 2016 DKK 000 Oprindelig rapporteret Q beløb, Q Oprindelig rapporteret H beløb, H Omsætning Royalty omkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrative omkostninger -11, Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat , Periodens resultat , Resultat pr. aktie - DKK Resultat pr. aktie - aktuel -3,39-0,01-3,40-5,79 0,00-5,79 Resultat pr. aktie - udvandet -3,39-0,01-3,40-5,79 0,00-5,79 Totalindkomstopgørelse DKK 000 Periodens resultat Anden indtægt Totalindkomst for perioden Valutakursreguleringer Ved udarbejdelsen af det sammendragne konsoliderede delårsregnskab for 2. kvartal og 1. halvår 2015 var valutakursreguleringer vedrørende visse konsoliderede dattervirksomheder baseret på ultimo valutakurser. Dette er blevet tilpasset ved at anvende gennemsnitlige valutakurser for poster vedrørende resultatopgørelsen. Tilpasningen har også resulteret i en ændring af den oprindelige egenkapitalopgørelse med 860 tusind kr., som er indregnet som en del af valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen i perioden. Skattegodtgørelse Skattemæssig godtgørelse blev ikke indregnet i 1. kvartal 2015, som vi ellers var berettiget til. Den samlede godtgørelse for 1. halvår 2015 blev indregnet fuldt ud i juni Tilpasning er foretaget mellem 1. kvartal og 2. kvartal Dette udgør afvigelsen i forhold til det oprindelig rapporteret beløb i 2. kvartal Reklassifikationsreguleringer I tillæg til ovenstående er en række poster blevet reklassificeret for så vidt angår finansielle indtægter og udgifter. Zealand Pharma A/S 15/20

16 Konsolideret pengestrømsopgørelse for de første 6 måneder, der slutter 30. juni 2015 DKK 000 Oprindelig rapporteret, H beløb, H Periodens resultat Reguleringer for ikke-likvide poster Ændringer i driftskapitalen Finansielle poster modtaget Finansielle poster betalt Skattegodtgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter Ændringer i deposita Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Provenu fra udstedelse af aktier relateret til udnyttelse af warrants Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændringer i likvider Likvider primo perioden Valutakursregulering Likvider ultimo perioden Reguleringer for ikke-likvide poster Vi havde tidligere ikke foretaget regulering for ikke-realiseret finansielle indtægter og -omkostninger, herunder ikkerealiserede valutakursgevinster og -tab, i den sammendragne konsoliderede pengestrømsopgørelse for 1. halvår Reguleringen medførte en forhøjelse af posten Regulering for ikke-likvide poster med tkr. pr. 30. juni Ændring i driftskapital Tidligere var der ikke foretaget justering for alle ændringer i driftskapitalen. Reguleringen medførte en reduktion på tkr. for 1. halvår 2015 i den sammendragne konsoliderede pengestrømsopgørelse. Reklassifikationsreguleringer En række poster er blevet reklassificeret for så vidt angår finansiel poster modtaget, finansielle poster betalt og skattemæssig godtgørelse. Likvide midler med restriktion Zealand har likvide midler med restriktion som en sikkerhed for royalty-obligationslånet tusind kr. war tidligere vist som likvide midler og likvide midler med restriktion i pengestrømsopgørelsen. Beløbet er nu blevet taget ud af pengestrømsopgørelsen. Zealand Pharma A/S 16/20

17 Konsolideret balance pr. 31. december 2015 DKK 000 Oprindelig rapporteret, 31 December 2015 Korrigeret beløb, 31 December 2015 Aktiver Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Deposita Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsporter Skattegodtgørelse Andre tilgodehavender Likvide beholdninger med restriktion Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Royalty obligation Langfristede forpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Royalty obligation Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Reklassifikationsreguleringer I tillæg til ovenstående er en række poster blevet reklassificeret for så vidt angår tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, periodeafgrænsningsposter (aktiv), andre tilgodehavender, udskudt indregning af indtægter og anden gæld. Note 2 Ændringer i aktiekapitalen Følgende ændringer er foretaget til aktiekapitalen i de respektive perioder: Antal aktier Aktiekapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse den 21. marts Kapitalforhøjelse den 11. april Kapitalforhøjelse den 2. juni Kapitalforhøjelse den 20. juni Aktiekapital pr. 30. juni Zealand Pharma A/S 17/20

18 Aktiekapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse den 30. marts Kapitalforhøjelse den 14. april Kapitalforhøjelse den 26. maj Kapitalforhøjelse den 16. juni Aktiekapital pr. 30. juni Note 3 Resultat pr. aktie Underskuddet og det vægtede gennemsnitlige antal aktier ved beregning af aktuel og udvandet resultat pr. aktie er som følger: DKK Periodens resultat Resultat anvendt i beregningen af aktuel og udvandet resultat pr. aktie Gennemsnitlige antal udstedte ordinære aktier Gennemsnitlige antal egne aktier Gennemsnitlige antal aktier anvendt til beregning af aktuel og udvandet resultat pr. aktie Aktuel resultat pr. aktie (DKK) -4,10-3,40-7,37-5,79-4,94 Udvandet resultat pr. aktie (DKK) -4,10-3,40-7,37-5,79-4,94 Følgende potentielle ordinære aktier er ikke-udvandende og er derfor ikke medtaget i det gennemsnitlige antal ordinære aktier med henblik på beregning af udvandet resultat pr. aktie: Potentielle ordinære aktier ekskluderet på grund af anti-udvandende effekt relateret til: 30. juni juni dec Ikke-udnyttede warrants, 2010 warrant program Ikke-udnyttede warrants, 2015 warrant program Ikke-udvandende warrants i alt Note 4 Likvide midler DKK juni dec DKK USD EURO Likvide midler i alt Zealand Pharma A/S 18/20

19 Pr. 30. juni 2016 udgjorde Zealands beholdning af likvide midler 289,4 mio. kr. (418,8). Derudover har selskabet 133,8 mio. kr. (21,4) som sikkerhed for royalty-obligationslånet. De samlede likvide beholdninger udgjorde 423,2 mio. kr. pr. 30. juni 2016 (31. december 2015: 440.2). Note 5 Finansielle instrumenter Pr. 30. juni 2016 samt 31. december 2015 var der ikke indregnet nogen finansielle instrumenter til dagsværdi. Med undtagelse af som anført i tabellen nedenfor vedrørende royalty-obligationslånet svarer den regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser pr. 30. juni 2016 og 31. december 2015 til dagsværdien. DKK juni december 2015 Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi Royalty-baseret obligationsfinansiering Note 6 Warrantprogrammer Den 5. april 2016 meddelte Zealand at have tildelt nye warrants til selskabets direktion, øvrige ledelse og medarbejdere. De tildelte warrants giver indehaverne ret til tegning af nye Zealandaktier á 1 kr. nominel værdi og svarer til 1,8% af selskabets totale udestående aktiekapital. Udnyttelseskursen er fastsat til 142,45 kr., beregnet som slutkursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen mandag 4. april 2016 plus 10%. Det samlede antal tildelte warrants har en markedsværdi på 19,9 mio. kr. beregnet på basis af Black-Scholes-modellen og med en 5-årig historisk volatilitet på 43.5 %, en 5-årig risikofri rente på -0,04 % og en aktiekurs på 129,50 kr. Udnyttelse af warrants er altid med forbehold for fortsat ansættelse i koncernen. Tildelte warrants er omfattet af aktieoptionslovens regler om fratrædelse før udnyttelse for de modtagere, der er omfattet af loven. Warrants udløber automatisk efter fem år. Warrants betragtes som optjent på tildelingstidspunktet og kan udnyttes efter tre år (med undtagelse af warrants tildelt den administrerende direktør, som kan udnyttes efter ét år). Warrants kan udnyttes fire gange om året i løbet af et fireugers vindue, som løber fra Zealands offentliggørelse af årsrapporten eller kvartals- eller halvårsrapporter. Virkning på resultatopgørelsen I 1. halvår 2016 og 2015 udgjorde dagsværdien af warrants indregnet i resultatopgørelsen 18,6 mio. kr. (2015: 16,7 mio. kr.), hvoraf 5,6 mio. kr. (2015: 4,9 mio. kr.) vedrører direktionen. DKK 000 H H Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Zealand Pharma A/S 19/20

20 Note 7 Væsentlige begivenheder efter periodens slutning I slutningen af juli godkendte FDA lixisenatid under navnet Adlyxin til behandling af voksne med type 2-diabetes. Dette udløste en milepælsbetaling på 33,4 mio. kr. (5 mio. USD). Udover dette, er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens afslutning, der har betydning for delårsregnskabet. Zealand Pharma A/S 20/20

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret)

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 16 / 2016 Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat i overensstemmelse med forventningerne til helåret - Omsætning på 6,5 mio. kr., hvoraf

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008

LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Selskabsmeddelelse Nr. 29/2008 Til: OMX Nordic Exchange Copenhagen Hørsholm, 21. august, 2008 LifeCycle Pharma offentliggør halvårsrapport for første halvår 2008 Væsentlige begivenheder (OMX: LCP) realiserede

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere