Hjælp til årsopgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til årsopgørelsen"

Transkript

1 Hjælp til årsopgørelsen Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret indlån Her kan du læse, hvordan du til SKAT skal indberette gevinster og tab udvalgte lagerbeskattede værdipapirer, produkter, købt købt for for privatbeskattede frie frie midler. midler. Lagerbeskatningen indebærer, at du hvert år bliver beskattet af realiserede og urealiserede gevinster og tab og således af gevinster og tab værdipapirer, produkter, du du endnu ikke ikke har har solgt. solgt. Har du spørgsmål til vores beregning af gevinst/tab dine dine lagerbeskattede produkter, værdipapirer, du velkommen er du velkommen til at kontakte til at os kontakte vores os servicetelefon: vores servicetelefon: Sig 33 lagerskat, Sig når investering, du ringer op. når Servicetelefonen du ringer op. Servicetelefonen betjenes alle ugens betjenes dage i alle perioden ugens 2. dage marts i perioden til og med marts april til i og tidsrummet med 2. maj kl. i tidsrummet Du kan kl også kontakte Du kan også SKAT kontakte SKAT 18 18, en 72 revisor eller 94, anden revisor skatterådgiver. eller anden skatterådgiver. Værd at vide om lagerskat Hovedreglen for de lagerbeskattede værdipapirer produkter er, er, at det, at du det, skal du angive skal angive årsopgørelsen årsopgørelsen for 2014, for er 2016, forskellen er forskellelem mellem kursværdien kursværdien 1. januar januar og 2016 kursværdien og kursværdien 31. decem- mel- 31. ber december 2014, hvis 2016, du har hvis ejet produkterne har ejet værdipapirerne i hele i hele Indberetning af gevinster og tab Indberetning Når du køber og af sælger gevinster værdipapirer, og tab indberetter vi automatisk du handlerne køber og sælger til SKAT, værdipapirer, men vi kan indberetter ikke indberette vi auto- dine Når matisk gevinster handlerne og tab til værdipapirerne. SKAT, men vi kan I mange ikke indberette tilfælde har dine gevinster SKAT dog og beregnet tab værdipapirerne. gevinster og tab I mange lagerbeskattede tilfælde har SKAT investeringsbeviser. dog beregnet gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser. Handelsomkostninger Handelsomkostninger Du skal tage højde for evt. handelsomkostninger, når du Du beregner skal tage gevinst højde og for tab. evt. Det handelsomkostninger, betyder, at du ved opgørelse når du beregner af købs- og gevinst salgssummen og tab. Det skal betyder, anvende at du den ved samlede opgørelse værdi af efter købs- betaling og salgssummen af omkostninger. skal anvende Har du adgang den samlede til Nordeas værdi efter Online betaling Investering, af omkostninger. kan du finde Har dine du handelsnotaer adgang til Nordea der. Investor, kan du finde dine handelsnotaer der. Opgørelsesmetode Du skal opgøre gevinst og tab solgte værdipapirer efter gennemsnitsmetoden. Det betyder, at du skal holde salgspro- salgsprovenuet op imod op imod kursværdien primo primo 2016, 2014, eller eller et gennemsnit et gennemsnit kursværdien af kursværdien primo 2016 primo og 2014 summen og summen af køb af af værdipapi- køb af af ret værdipapiret i løbet af i løbet af Købt Virksomhedsskatteordningen i 2016 og ikke solgt Har Hvis du købt har foretaget værdipapirerne investeringer i løbet af i lagerbeskattede 2016, det forskellen produkter for købesummen midler omfattet og kursværdien af virksomhedsskatteordningen, 31. december 2016, du mellem skal anføre du anføre årsopgørelsen gevinst/tab for produkterne i rubrik 116 den udvidede årsopgørelse. Hvis du har nettotab, skal du Købt anføre før tabet 2016 i bilag og til solgt årsopgørelsen, i 2016 blanket , rubrik Har 85 og du 86. i løbet Se beskrivelsen af 2016 solgt værdipapirerne, side 3 og 4. er det forskellen mellem kursværdien 1. januar 2016 og salgssummen, du skal Sådan anføre indberetter årsopgørelsen du gevinster for og tab til årsopgørelsen 2014 Købt og solgt i 2016 Har Lagerbeskattede du både købt og investeringsbeviser solgt værdipapirer i løbet af 2016, skal du Nordea angive Invest forskellen og andre mellem danske købesummen og udenlandske og salgssummen investeringsforeninger årsopgørelsen har for en række investeringsbeviser, der er omfattet af reglerne for lagerbeskattede værdipapirer. På Virksomhedsskatteordningen nordea.dk/lagerbeskatning kan du se en liste over de Nordea Invest-beviser, du har foretaget der investeringer beskattes efter i lagerbeskattede lagerprincippet. værdi- Hvis papirer for midler omfattet af virksomhedsskatteordningen, skal Gevinster du anføre og tab gevinst/tab danske og værdipapirerne udenlandske investeringsbeviser den skal udvidede angives årsopgørelse. i rubrik 38 årsopgørelsen (kapitalind- i rubrik 116 komst). Tab angives med minus (-). Hvis du har tab certifikater, strukturerede obligationer og beviser, SKAT beregner kan du opnå og fortrykker fradrag for normalt tabet, så gevinster længe du og kan tab opveje årsopgørelsens tabet i tilsvarende rubrik 38 gevinster (og evt. fra i rubrik tidligere 434 år. for Anfør gevinster dit tab i og rubrik tab 116 udenlandske med minus (-). investeringsbeviser). Hvis dit tab overstiger Du bør tilsvarende derfor beskattede kontrollere, gevinster om SKAT fra allerede tidligere har år, fortrykt skal du gevinster anføre den eller re-tasterende årsopgørelsen, del af tabet inden i bilag du til anfører årsopgørelsen, gevinster blanket og tab. Ellers , rubrik kan du 85 risikere, og 86. at Se gevinster beskrivelsen og tab medregnes side 3 og 4. to gange. 1

2 Vi Flere indberetter ejere af automatisk et depot udbytte fra lagerbeskattede investeringsbeviser Beregningerne er til SKAT. foretaget Beløbet depot fremgår for depot. af For årsopgørelsens depot rubrik med flere 34 (kapitalindkomst), ejere, skal ejerne selv så du fordele skal ikke resultatet selvangive efter det. den forholdsmæssige ejerandel. Købt i 2014 og fortsat i beholdning Har Sådan du købt indberetter dit investeringsbevis du gevinster i løbet og tab af 2014 til og ikke solgt årsopgørelsen det i 2014, er 2016 det forskellen mellem købesummen og kursværdien pr. 31. december 2014, du skal anføre årsopgørelsen Lagerbeskattede for investeringsbeviser Nordea Invest og andre danske og udenlandske investeringsforeninger før 2014 har og en solgt række i 2014 investeringsbeviser, der er Købt Har omfattet du solgt af reglerne investeringsbeviset for lagerbeskattede i løbet af værdipapirer. 2014, skal du På årsopgørelsen nordea.dk/lagerbeskatning anføre forskellen kan du mellem se en kursværdien liste over de pr. Nordea 1. januar Invest-beviser, 2014 og salgssummen. der beskattes efter lagerprincippet. Købt Gevinster og solgt og tab i 2014 danske og udenlandske investerings- Har beviser du både skal angives købt og i solgt rubrik dit 38 investeringsbevis årsopgørelsen i løbet (kapitalindkomst). skal du Tab angives årsopgørelsen med minus anføre (-). forskellen mellem af 2014, købesummen og salgssummen. SKAT beregner og fortrykker normalt gevinster og tab Lagerbeskattede årsopgørelsens rubrik obligationer, 38 (og evt. i rubrik aktiebevis, 434 for certifikater og tab og struktureret udenlandske indlån investeringsbeviser). Du bør derfor gevinster Nordea kontrollere, har om sammen SKAT med allerede samarbejdspartnere har fortrykt gevinster udstedt eller en tab række årsopgørelsen, indekserede inden obligationer, du anfører et aktiebevis, gevinster og valutaobligationer, kan du risikere, certifikater gevinster og den og strukturerede tab medregnes indlånskonto: gange. tab. Ellers 100+ (TRY) Alle produkter er omfattet af reglerne for lagerbeskatning. Vi indberetter automatisk På nordea.dk/lagerbeskatning udbytte fra lagerbeskattede finder investeringsbeviser over obligationerne, til SKAT. Beløbet certifikaterne fremgår af og årsopgørelsens aktiebeviset. du en oversigt rubrik 34 (kapitalindkomst), så du skal ikke selvangive det. For disse værdipapirer og indlånskontoen skal realiserede og urealiserede gevinster eller tab hvert år beregnes og medregnes i kapitalindkomsten. Lagerbeskattede obligationer, beviser og certifikater Nordea Har du har spørgsmål sammen med til din samarbejdspartnere lagerskat? Så ring til udstedt vores en række servicetelefon indekserede 70 obligationer, Sig beviser, lagerskat, valutaobligationer når du og ringer certifikater. op. Vi Alle sidder produkter klar alle er dage omfattet kl af reglerne for lagerbeskatning. På nordea.dk/lagerbeskatning finder du en oversigt over obligationer, certifikater og beviser. Visse obligationer kan hvert år udlodde en kupon, der skal For beskattes disse værdipapirer som en kursgevinst. skal realiserede Vores lagerskatteberegning tager eller hensyn tab hvert til de år udbetalte beregnes kuponer og medregnes og viser i årets og urealiserede gevinster kapitalindkomsten. nettogevinst/-tab dine obligationer. Kuponen skal derfor ikke medtages som en rente. Købt Har i du 2014 spørgsmål og fortsat til din i beholdning lagerskat? Så ring til vores Har servicetelefon du købt værdipapirerne i løbet Sig af investering, 2014, er det når forskellen du mellem ringer købesummen op. Vi sidder og klar kursværdien alle dage kl december 2014, du skal anføre årsopgørelsen for Visse Købt obligationer før 2014 og kan solgt hvert i år 2014 udlodde en kupon, der skal beskattes Har du i løbet som af en 2014 kursgevinst. solgt værdipapirerne, Vores lagerskatteberegning eller hævet tager beløb hensyn fra den til strukturerede udbetalte indlånskonto, kuponer og viser det årets forskellen nettogevinst/-tab mellem kursværdien dine obligationer. 1. januar 2014 Kuponen og salgssummen, skal derfor du ikke skal medtages anføre som årsopgørelsen en rente. for Købt og solgt i 2014 Har du både købt og solgt værdipapirer i løbet af 2014, skal du angive forskellen mellem købesummen og salgssummen årsopgørelsen for

3 Eksempel 1 Lagerbeskattede investeringsbeviser Køb af Nordea Invest Stabile HøjrenteLande Aktier Akkumulerende Køb Køb af Nordea af Nordea Invest Invest Virksomhedsobligationer Globale Obligationer Højrente før 1. januar før før 1. januar 1. januar Ultimokurs 31. december ,28 119,10 Ultimokurs Ultimokurs december december ,00 108,10 *) Primokurs 1. januar ,70 111,25 Primokurs 1. januar 1. januar ,07 112,80 Gevinst til beskatning i i ,587,85 Tab Tab til fradrag til fradrag i 2014 i ,07-4,70 Eks. 1.1 Indberetning ved en nettogevinst (fortsat i i beholdning pr. pr december 2016) 2014) stk. Nordea Invest Stabile HøjrenteLande Aktier Akkumulerende og stk. og Nordea Invest stk. Nordea Virksomhedsobligationer Invest Globale Obligationer Højrente Gevinst Gevinst Nordea Nordea Invest Invest Stabile HøjrenteLande Aktier Akkumulerende stk. stk. x 7,85 x 8,58 = tab Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente stk. x -9,07 = tab Nordea Invest Globale Obligationer stk. x -4,70 = Nettogevinst, der skal indberettes i rubrik Nettogevinst, der skal indberettes i rubrik Eks. 1.2 Indberetning ved et nettotab (fortsat i beholdning pr. 31. december 2014) Eks. 1.2 Indberetning ved et nettotab (fortsat i beholdning pr. 31. december 2016) stk. Nordea Invest HøjrenteLande og stk. Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente stk. Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende og stk. Nordea Invest Globale Obligationer Gevinst Nordea Invest HøjrenteLande stk. x 7,85 = Gevinst tab Nordea Nordea Invest Invest Virksomhedsobligationer Stabile Aktier Akkumulerende Højrente stk. stk. x -9,07 x 8,58 = Nettotab, - tab Nordea der skal Invest indberettes Globale med Obligationer negativt fortegn (-) i rubrik stk. x -4,70 = Nettotab, der skal indberettes med negativt fortegn (-) i rubrik *) Fiktiv kurs for at vise et tab i skemaet. Den reelle ultimokurs 2014 er 109,60 Sådan selvangiver du indkomsten Nettogevinster indekserede obligationer, beviser, valutaobligationer og certifikater skal du anføre i årsopgørelsens Sådan selvangiver du indkomsten Nettogevinster indekserede obligationer, aktiebeviset, valutaobligationer, certifikater samt den strukturerede indlåns- rubrik 346 Indkomst vedr. finansielle kontrakter, hvis du ikke har et fremført tab at modregne i, jvf. nedenfor. konto skal du anføre i årsopgørelsens rubrik 346 Indkomst vedr. finansielle kontrakter, hvis du ikke har et fremført tab Du kan kun trække tab fra, hvis du har en gevinst til beskatning i indeværende eller i et tidligere indkomstår, og tabet at modregne i, jvf. nedenfor. kan indeholdes heri. Er du blevet beskattet af en gevinst Du kan kun trække tab fra, hvis du har en gevinst til beskatning i indeværende eller i et tidligere indkomstår, og tabet fx i 2015, og har du et tab i , kan du trække dette tab fra i Det gør du ved at anføre kan indeholdes heri. Er du blevet beskattet af en gevinst tabet i rubrik 346 årsopgørelsen med negativt fortegn (-). fx i 2013, og har du et tab i , kan du trække dette tab fra i Det gør du ved at anføre Begrænsning af tabsfradrag tabet i rubrik 346 årsopgørelsen med negativt fortegn (-). Er årets nettoresultat et tab, og har du ingen gevinster fra tidligere år at modregne i, skal du opdele tabet i to beløb, Begrænsning af tabsfradrag som anføres bilag til årsopgørelsen, blanket nr Er årets nettoresultat et tab, og har du ingen gevinster fra Tab til fremførsel til senere indkomstår : tidligere år at modregne i, skal du opdele tabet i to beløb, som anføres bilag til årsopgørelsen, blanket nr Et beløb vedrørende ikke-aktiebaserede obligationer og Tab til fremførsel til senere indkomstår : certifikater. Anfør tabet i rubrik 85. Et beløb vedrørende aktiebaserede indekserede Et beløb vedrørende valutakonto, ikke-aktiebaserede obligationer, aktiebeviser og aktiebaserede certifikater. obligationer og certifikater. Anfør tabet i rubrik 85. Anfør tabet i rubrik 86. Et beløb vedrørende aktiebaserede indekserede obligationer, aktiebevis og aktiebaserede certifikater. Anfør tabet På side 5 får du vejledning til, hvordan du i rubrik 86. beregner årets gevinst/tab, og hvor du skal anføre gevinsten/tabet årsopgørelsen fra SKAT. Med udgangspunkt i førnævnte eksempel skal diagrammet anvendes følgende måde: I medsendte diagram har vi vist, hvordan du skal finde frem til, hvordan årets gevinst/tab skal anføres din årsopgørelse. Med udgangspunkt i førnævnte eksempel skal diagram- 1: I 2016 er der et tab. met anvendes følgende måde: 2: Til spørgsmålet i toppen af diagrammet ( Har du nettogevinst... ) svarer du: 1: I 2014 er der et tab., jeg har et tab : Til spørgsmålet i toppen af diagrammet 3: Til næste spørgsmål svarer du:, jeg er tidligere blevet ( Har du nettogevinst... ) svarer du: beskattet af en gevinst, nemlig i 2015., jeg har et tab : Til det sidste spørgsmål ( Overstiger tabet... ) svarer du: 3: Til næste spørgsmål svarer du:, jeg er tidligere blevet. Årets tab er mindre end sidste års beskattet af en gevinst, nemlig i gevinst : Til det sidste spørgsmål ( Overstiger tabet... ) svarer du: 5: Tabet kan du derfor fratrække i rubrik Årets tab er mindre end sidste års gevinst For at kunne finde frem til, hvordan gevinst/tab skal selvangives, er det vigtigt, at du har styr dine historiske gevinster og 5: Tabet kan du derfor fratrække i rubrik 346. tab, da nye tab kan modregnes i tidligere beskattede gevinster. For at kunne finde frem til, hvordan gevinst/tab skal selvangives, er det vigtigt, at du har styr dine historiske gevin- Du skal hvert år anføre det nettobeløb, der fortsat kan fremføres i henholdsvis rubrik 85 og 86. SKAT kan således ster og tab, da nye tab kan modregnes i tidligere beskattede se, om det fremførte tab er udnyttet helt eller delvist, eller om gevinster. tabet er øget. Det betyder, at du ikke skal anføre en eventuel gevinst i rubrik 346, når du anvender en del af tidligere års tab til modregning. I stedet nedskriver du beløbet i rubrik 85 eller 86. 3

4 Modregning af tab aktiebaserede værdipapirer i aktieindkomst Fra indkomståret 2010 kan du modregne tab aktiebaserede indekserede obligationer, aktiebeviser og aktiebaserede certifikater i realiserede gevinster aktier optaget til handel regulerede markeder. Det er et krav, at værdipapiret udelukkende er aktiebaseret. Dog forbliver værdipapiret aktiebaseret, selv om det indeholder et valutaelement, så længe valutaelementet alene afdækker valutarisikoen værdipapiret. Hvis årets nettoresultat aktiebaserede værdipapirer er negativt, skal du først modregne tabet i tidligere års beskattede gevinster ved at anføre det i rubrik 346 jf. afsnittet Sådan selvangiver du indkomsten. Er der herefter stadig et tab, kan du modregne det tab, der vedrører aktiebaserede værdipapirer i dine realiserede gevinster aktier optaget til handel et reguleret marked. Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, skal du i rubrik 87 markere, om du eller din evt. ægtefælle skal bruge tabet. Hvis du ikke vil bruge hele tabet i samme år, skal du anføre det beløb, du ønsker at anvende i rubrik 88. Anfører du ikke noget beløb i rubrik 88, anvendes hele beløbet i rubrik 86 til modregning i aktiegevinster. Eksempel 2 Lagerbeskattede indekserede obligationer og certifikater Køb af 30-2 Kurvestejler II 2018 Køb af Amerikanske Renter 2019 før 1. januar 2016 før 1. januar 2016 Ultimokurs 31. december ,85 Ultimokurs 31. december ,32 Primokurs 1. januar ,38 Primokurs 1. januar ,39 Gevinst til beskatning i ,47 Tab til modregning i ,07 Eks. 2.1 Indberetning ved en nettogevinst (fortsat i beholdning pr. 31. december 2016) Nom Kurvestejler II 2018 og nom Amerikanske Renter 2019: Gevinst 30-2 Kurvestejler II x 3,47 /100 = tab Amerikanske Renter x -3,07 /100 = Nettogevinst, du skal indberette i rubrik * Eks. 2.2 Indberetning ved en nettogevinst (salg i 2016) Har du solgt nom Kurvestejler II 2018 i oktober 2016 til kurs 118,38 (kursgevinst 118,38-114,38 = 4,0 ) med kurtage 175, ser beregning af lagerskatten for 2016 således ud: Gevinst 30-2 Kurvestejler II x 4,00 /100 = tab Amerikanske Renter x -3,07 /100 = kurtage = -175 Nettogevinst, du skal indberette i rubrik * Eks. 2.3 Indberetning ved et nettotab (fortsat i beholdning pr. 31. december 2016) Nom Kurvestejler II 2018 og nom Amerikanske Renter 2019: Gevinst 30-2 Kurvestejler II x 3,47 /100 = tab Amerikanske Renter x -3,07 /100 = Nettotab (se afsnittet: Sådan selvangiver du indkomsten) * * Der er ikke taget hensyn til eventuelle fremførte tab og tidligere års beskattede gevinster. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 4

5 Sådan kan du anvende tab opstået i eller før 2016 finansielle kontrakter, herunder strukturerede produkter og certifikater Har du nettogevinst i 2016 finansielle kontrakter, herunder strukturerede produkter og certifikater?, jeg har tab Har du fra tidligere år tab til fremførsel i rubrik 85 eller 86? Er du tidligere blevet beskattet af gevinster samme produkttype? Gevinsten fratrækkes i tabet Aktie- Øvrige kontrakter kontrakter Gevinsten medregnes i rubrik 346 Overstiger tabet de tidligere års gevinster? Er gevinsten større end tabet? Tab til fremførsel anføres i rubrik 86 Tab til fremførsel anføres i rubrik 85 I rubrik 85/86: Nedskriv resttabet til 0 I rubrik 346 anfører du nettogevinsten (efter modregning i tabssaldoen) Tabet i rubrik nedskrives med gevinsten. Det nye nettotab anføres i rubrik 85/86 Tab op til tidligere gevinster fratrækkes i rubrik 346. Det overskydende tab fremføres i rubrik 85/86 Hvis tab aktiebaserede produkter ønskes modregnet i aktieavancer, skal du markere i rubrik 87 og evt. anføre beløbet i rubrik 88 Tabet fratrækkes i rubrik 346 I folderen side 2, 3 og 4 kan du læse om, hvordan du kan anvende gevinster og tab strukturerede produkter. 5 Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København.

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 NB! Opdateret med ændrede regler for indberetning af handel via udenlandske brokere, se nærmere nedenfor under Hvordan man indberetter til Skat

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC 6. december 2018 Selvangivelse af avance ved salg af TDC aktier i 2018 I forlængelse af, at alle TDC-aktier i forsommeren 2018 er blevet

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Generelt om skat for tradere

Generelt om skat for tradere Generelt om skat for tradere Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2018 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2017 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere