Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune"

Transkript

1 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune

2 Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere, kan du læse om de enkelte punkter her i folderen Velkommen som frivillig. Forside foto: Per Ryolf ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE 1. Din lokale kontaktperson om frivillig får du en lokal kontaktperson. Det kan være frivillig - ko or dinatoren, en anden ansat eller en frivillig. 2. Navneskilt ABCDE Du får et navneskilt, så borgere, pårørende og personale kan se, hvem du er. 3. Kurser Vi udbyder ABCDE ABCDE en række kurser og arrangementer for vores frivillige. e mere på eller få en folder ved din lokale fri - villigkoordinator. 4. Forsikring undhed og Omsorg har tegnet en forsikring for alle frivillige. Du er som frivillig med en aftalt opgave forsikret via denne. 5. ikkerhed Du vil blive introduceret til sikkerheden lokalt omkring din frivillige indsats. 2 ABCDE ABCDE 6. Tavshedspligt Du har tavshedspligt som frivillig. Det betyder, at fortrolige oplysninger ikke må gives videre. 7. Hygiejne Alt efter din opgave som frivillig kan der være særlige hensyn, du skal tage til hygi ejnen. Vær altid opmærksom på god hygiejne. 8. Rygning Rygning foregår på særligt anviste steder, hvor også borgere og pårørende kan ryge. 9. Gaver og økonomi om frivillig må du ikke modtage gaver eller andet af værdi, og du må ikke involvere dig i borgernes økonomi. 10. Dagpenge og efterløn med videre Vær opmærksom på reglerne om fradrag i for eksempel dagpenge, efterløn og lignende. Kontakt din a-kasse/fagforening for yderligere oplysninger.

3 Jeg er meget tilfreds, for ellers var jeg her ikke, og det giver mig også meget at være med til at gøre en forskel, og det mener jeg generelt at ALLE frivillige gør. Frivilligundersøgelse i undhed og Omsorg fra januar

4 amvær mellem borgere, ansatte og frivillige bygger på værdierne troværdighed, respekt og engagement. (Aarhus Kommunes værdier)

5 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Tak for dit engagement som frivillig. Vi håber, at din indsats som frivillig bliver til glæde både for dig selv og dine omgivelser! Din indsats som frivillig har stor betydning for borgerne. Det giver dem et lille vitamintilskud i hverdagen. Der er mange måder at være frivillig på. Denne pjece vedrører dig, som er frivillig i undhed og Omsorg. Frivillige har en uvurderlig rolle. Det frivillige arbejde skaber netværk og fællesskab, der kan forebygge ensomhed og isolation og skabe livsglæde. En bred vifte af frivillige initiativer er med til at sikre borgerne en bedre kvalitet. livs- om frivillig får du mulighed for at gøre en forskel i andres liv, få gode oplevelser og erfaringer, du kan tage med i andre sammenhænge. Alle der har lyst og evner til at være en del af et fællesskab, og skabe relationer mellem mennesker, kan blive frivillige. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte din kontaktperson, frivilligkoordinator eller teamleder. Velkommen! Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg 5

6 Fakta om Magistratsafdelingen for undhed og Omsorg Magistratsafdelingen for undhed og Omsorg arbejder med omsorg til ældre og sundhed for alle borgere i Aarhus Kommune. Vi har følgende opgaver: drift af lokalcentre og plejehjem træning og rehabilitering (rehabilitering = at blive i stand til at klare sig selv) pleje og praktisk hjælp til alle borgere uanset alder hjælpemidler til alle borgere uanset alder aktivitets- og sundhedsfremmetilbud koordinering og implementering af sundhedsopgaver i hele Aarhus Kommune tilberedning af mad og bespisning af borgere i plejeboliger drift af caféer på lokalcentre kørselsordninger administration af pension, boligstøtte og personlige tillæg. Mange af aktiviteterne for ældre mennesker og mennesker med handicap har udgangspunkt i lokalcentrene. Aarhus Kommunes pleje- og boliger ligger i forbindelse med lokal- ældre- centrene. Lokalcentrene danner desuden ramme for: sundhedsklinikker praktisk hjælp caféer frivilligt arbejde sygepleje aktivitetslokaler træningslokaler forebyggende hjemmebesøg. NØGLETAL Der er godt borgere i Aarhus Kommune over 60 år. Mere end borgere modtager hjemmehjælp. Der er cirka pleje- og ældreboliger i Aarhus Kommune. Der er ni lokalcenterområder i Aarhus Kommune med 37 lokalcenterenheder. Der er cirka ansatte i Magistrats afdelingen for undhed og Omsorg. Der er 10 frivilligkoordinatorer. Der er frivillige. 6

7 Det er blevet en del af mig. Det at tage del i de ældres hverdag, deres glæder og bekymringer. At se deres glæde ved at lave noget. Frivilligundersøgelse i undhed og Omsorg fra januar 2014 Fakta om Magistratsafdelingen for undhed og Omsorg 7

8 At være frivillig Den frivillige indsats Frivilliges indsats er et positivt supplement til personalets indsats. Frivillige giver mulighed for flere forskellige aktiviteter i borgernes hverdag. om ny frivillig tager vi udgangspunkt i dine ressourcer, interesser og ønsker. Det er vigtigt med klare linjer og rammer for opgavefordelingen mellem fri- villige og ansatte. Groft sagt udfører de ansatte opgaver, der hører til borgernes rettigheder. De frivillige udfører opgaver af mere samværsmæssig karakter. Det vil sige opgaver, som borgerne ikke har krav på. om frivillig skal du for eksempel ikke involvere dig i praktisk hjælp som: rengøring pleje toiletbesøg medicingivning. Læs eventuelt mere i pjecen ler for samarbejde mellem frivillige og professionelle, som du kan finde på (søg på titlen i søge- pillereg- feltet). Hvor kan du være frivillig? pleje- og ældreboliger lokalcentre frivillighuse kt. Pauls Gade 25 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Værkstedet, Østergade 40 Fristedet kæring Folkenetværket og Folkesundhed, Ceres Allé 13 Her er nogle eksempler på frivilligt arbejde: medlem af brugerråd besøgs- og gåtursven it-guide hundebesøgsven chauffør tovholder for kreative grupper caféfrivillig redaktør for månedsblade frivillig i netcaféer husfe i plejeboliger Vores hjertesag er at støtte borgere i at vedligeholde de færdigheder de allerede har og i at være så selvhjulpne som muligt. om frivillig vil du blive informeret og instrueret i det, hvis det er relevant. 8

9 At være frivillig Jeg synes, man bliver taget ualmindelig godt imod og der er en rigtig god ånd, og vi har en fantastisk og omsorgsfuld frivilligkoordinator. Frivilligundersøgelse i undhed og Omsorg fra januar

10 Frivilligkoordinatoren Frivilligkoordinatoren koordinerer det frivillige arbejde lokalt og sørger for det overordnede arbejde omkring den frivillige indsats. Du skal kontakte frivilligkoordinatoren ved generelle spørgsmål, problemer, udfordringer eller lignende. Find frivilligkoordinatoren i dit område på under menupunktet vil du være frivillig. Opstart og forventninger om frivillig begynder du med en samtale med den lokale frivilligkoordinator eller kontaktperson. Frivilligkoordinatoren fortæller dig om det at være frivillig generelt, og I foretager en forventningsafstemning. Du vælger selv omfanget af din opgave. Påtag dig aldrig mere, end du magter. Alt tæller, og de fleste frivillige yder en indsats på 1-4 timer om ugen. Men mindre kan også gøre det. Det er altid muligt at stoppe som frivillig. Husk at det altid er i orden at sige til og fra. Tal med din kontaktperson eller frivilligkoordinator. Din lokale kontaktperson Du får en lokal kontaktperson, som introducerer dig til stedet og rutinerne. Frivilligkoordinatoren fortæller dig, hvem der er din lokale kontaktperson. Det vil være forskelligt, hvem der fungerer som din lokale kontaktperson. Det kan være en af følgende: en person i Brugerrådet teamlederen en ansat i plejeboligerne nuværende frivillige en chaufføransvarlig en ansat i caféen frivilligkoordinatoren. Der er forskellige former for frivillighed, og alle har noget at bidrage med. Frivilligt engagement bidrager til den enkeltes livskvalitet, og den frivillige verden skaber løsninger sammen med borgerne. (Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige, 2013) 10

11 Anerkendelse og frivilligpleje Det er meget vigtigt for undhed og Omsorg at anerkende frivilliges indsats. Det gør vi ved at tage godt imod jer og give jer gode og trygge rammer. Men vi gør det også med konkrete tilbud, som for eksempel: kursustilbud førstehjælpskurser til alle frivillige lokale arrangementer inspirationsdage fyraftensmøder hygiejnekurser. Det aktuelle udbud finder du på hjemmesiden Her annoncerer vi også løbende med aktiviteter, tilbud og nyheder. ikkerhed som frivillig elvom du ikke er ansat, men frivillig, er det vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden. Når du og frivilligkoordinatoren har jeres første samtale, får du derfor oplysninger om sikkerheden som frivillig. Takt og tone Når du møder borgeren, er det altid vigtigt, at du som frivillig er: venlig lyttende imødekommende troværdig respektfuld engageret Måden vi taler til hinanden på har afgørende betydning for, hvordan vi samarbejder. Derfor er god omgangstone et fælles ansvar. Det er for eksempel altid vigtigt, at vi taler MED og ikke OM hinanden. At være frivillig om frivillig må du for eksempel hverken løfte eller flytte personer, og du må heller ikke hjælpe til ved toiletbesøg eller med personlig hygiejne. Du får meget mere at vide om arbejdsmiljøet af din lokale kontaktperson, der hvor du er frivillig. 11

12 Konfliktsituationer Vi ønsker gensidig dialog og åbenhed mellem alle parter, men uoverensstemmelser og misforståelser kan dog opstå. Det kan eksempelvis være mellem dig og borgere, ansatte eller andre frivillige. Her skal du tage situationen alvorligt og håndtere konflikten så godt, som du kan. Nogle gange kan der blive brug for en tredje part, der kan hjælpe med at udrede misforståelser og fremme dialog og fælles forståelse. Tag fat i enten din frivilligkoordinator eller din kontaktperson. Hvornår ophører et samarbejde? En frivillig kan altid vælge at stoppe med sin frivillige indsats eller skifte til noget nyt. Enhver frivillig indsats fortjener en afslutning, hvor der bliver sagt ordentligt farvel og tak. Den frivillige opmuntres til at kontakte frivilligkoordinatoren/kontaktpersonen om et afsluttende møde. På mødet snakker I om: hvordan har du oplevet din tid som frivillig? hvad var godt? kunne noget gøres bedre? eventuel kortlægning af alternative muligheder aftalen om frivilligt arbejde kan opsiges efter aftale med din kontaktperson. Begge parter vil bestræbe sig på et passende varsel. Fra regeringens civilsamfundsstrategi (oktober 2010) Civilsamfundet knytter os sammen som samfund, fordi civilsamfundet bærer nogle grundlæggende værdier i det danske samfund. Værdier som demokrati, personligt ansvar og samfundssind trives og udvikles i civilsamfundet. Civilsamfundet er med andre ord grundlaget for aktivt medborgerskab og sammenhængskraft i samfundet. (e hele strategien på 12

13 At man som ny føler sig velkommen betyder meget. At man respekterer hinandens forskelligheder og at tonen er god. Man giver og får noget igen. Frivilligundersøgelse i undhed og Omsorg fra januar 2014 At være frivillig 13

14 Godt at vide Navneskilt om frivillig er det en god idé at bære et synligt navneskilt. å kan borgere, frivillige, pårørende og personale se, hvem du er. Du får et navneskilt, der hvor du er frivillig eller af frivilligkoordinatoren. Tavshedspligt om frivillig har du tavshedspligt. Det betyder, at fortrolige oplysninger ikke må gives videre. Ansatte i kommunen er underlagt forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Dette er man ikke som frivillig, men alle borgere er underlagt straffelovens bestemmelser om uretmæssig videregivelse af personlige oplysninger. Derfor skal du som frivillig overholde disse bestemmelser. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger om personlige, økonomiske, helbredsmæssige og sociale forhold. Det betyder at navne, adresser og alle oplysninger af følsom karakter, du får kendskab til, er fortrolige. Du må gerne fortælle om dagens oplevelser, og hvilke aktiviteter du har sammen med borgerne og andre frivillige, men viden om borgernes personlige forhold skal du holde for dig selv. Tavshedspligten gælder også, hvis du op hører med at være frivillig. Er du i tvivl, så rådfør dig med per sonalet. Hygiejne Alt efter din opgave som frivillig kan der være særlige hygiejnehensyn. Det vil din lokale kontaktperson/frivilligkoordinator informere dig om, når du begynder. Generelt er det for både borgerens og din egen skyld vigtigt, at du er opmærksom på god hygiejne herunder god håndhygiejne. Rygning om frivillig gælder de samme rygeregler som for borgere og på rørende. Det vil sige, at du må ryge på anviste steder, men ikke må ryge inden døre. Forsikring undhed og Omsorg har en ulykkesog ansvarsforsikring, du som frivillig er dækket af. Henvendelse vedrørende forsikringen skal ske til din frivilligkoordinator. 14

15 e også pjecen Forsikring af frivillige i undhed og Omsorg, som du kan få hos din frivilligkoordinator eller finde på Kørselsgodtgørelse undhed og Omsorg yder som udgangspunkt ikke kørselsgodtgørelse til frivillige. Ved særlige aktiviteter, hvor udgiften er betydelig, anbefaler vi, at man søger 18-midler til dækningen af transportudgifter ( 18-puljen ydes til frivillige indsatser målrettet ældre borgere i Aarhus Kommune). Tal med din frivilligkoordinator, hvis du synes, du har udgifter ved din frivillige indsats. Gaver og økonomi om frivillig må du ikke modtage gaver eller andet af værdi. Du må heller ikke involvere dig i borgernes økonomi. Dagpenge, efterløn og frivilligt arbejde Der er regler for, hvad du må, uden at det medfører fradrag i for eksempel dagpenge/efterløn. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan under visse betingelser udføres helt eller delvist uden fradrag. De gældende regler kan du finde på på eller ved at kontakte din a-kasse/fagforening. Der er brug for frivilliges indsats. Men det frivillige arbejde må aldrig erstatte den offentlige indsats. Og kommunen må ikke pålægge frivillige opgaver. Frivillige vælger og prioriterer selv deres indsats. (undhed og Omsorgs Frivilligpolitik, 2007) 92% er tilfredse med samarbejdet med de ansatte på lokalcentrene 94% er tilfredse med at være frivillig på et lokalcenter Frivilligundersøgelse i undhed og Omsorg fra januar 2014 Godt at vide 15

16 undhed og Omsorg øren Frichs Vej 36K, 1. sal 8230 Åbyhøj udgave

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere