TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT"

Transkript

1 JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT

2

3 Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I DET RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT PROJEKTNR. P DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET LAAG KONTROLLERET MACZ GODKENDT LAAG

4

5 RINGSTED KOMMUNE 5 INDHOLD 1. Indledning 6 2. Trafikmængder og hastighedsniveau 8 3. Uheldsanalyse Dagmarsgade/ Anlægsvej, 19. Dagmarsgade/ Valdemarsgade, 25. Dagmarsgade - Valdemarsgade (Anlægsvej - Teglovnsvej) Bøllingsvej og 26. Sct. Knudsgade/ Bøllingsvej og 31. Skolegade Teglovnsvej Nørregade, Torvet og Søgade Schandorphsvej, Tinggade, Sct. Hansgade, Pilebrogade og Bryggerstræde Sammenfatning Forslag til løsninger Generelt Dagmarsgade/ Anlægsvej Dagmarsgade/ Valdemarsgade (kryds) Dagmarsgade - Valdemarsgade (Anlægsvej - Teglovnsvej) Skolegade Bøllingsvej Sct. Knudsgade/ Bøllingsvej Nørregade, Torvet og Søgade Teglovnsvej Schandorphsvej, Tinggade, Sct. Hansgade, Pilebrogade og Bryggerstræde Vurdering af samlet affekt på uheld 23

6 6 RINGSTES KOMMUNE 1. Indledning Ringsted Kommune har anmodet COWI om at udarbejde projektforslag for de prioriterede projekter fra Trafiksikkerhedsplan 2010 som ikke er gennemført ultimo Dette notat indeholder beskrivelse af følgende projekter (tallet henviser til projektets prioritet i planen): 1. Dagmarsgade/ Anlægsvej 11. Bøllingsvej 19. Dagmarsgade/ Valdemarsgade (kryds) 25. Dagmarsgade - Valdemarsgade (Anlægsvej- Teglovnsvej) 26. Sct. Knudsgade/ Bøllingsvej 31. Skolegade Området som notatet dækker afgrænses af Jyllandsgade (eksl.), Møllegade (eksl.), Køgevej (eksl.), Dagmarsgade (inkl.), Valdemarsgade (inkl.) Teglovnsvej (inkl.) Bøllingsvej (inkl.), Nørregade (inkl.), Torvet (inkl.) Søgade (inkl.). I notatet anvendes fællesbetegnelsen "Ringsted bymidte" over det nævnte område. Hertil kommer Garnisonen og Ærtekildevej. Se Figur 1 på næste side. Dette tekniske notat beskriver forprojektet som indeholder forudsætninger for skitseprojektet, uheldsanalyse samt beskrivelse af alternative løsningsforslag, herunder: Vurdering af trafikmængder og hastighedsniveau Resultater fra uheldsanalyse Forslag til løsning(er).

7 RINGSTED KOMMUNE 7 Figur 1. Ringsted bymidte

8 8 RINGSTES KOMMUNE 2. Trafikmængder og hastighedsniveau Figur 2 viser trafikmængder i området. Figur 2. Trafik i Ringsted bymidte i efteråret 2011 (Kilde: Kommunens materiale om tællinger). Figur 2 viser trafikmængder i området. Dobbeltretningen af Nørregade har ført til fordobling af trafikken på Nørregade syd for Dronning Margrethesvej (95% stigning) og mere end fordobling af trafikken på Søgade (175 %). Stigningen på Nørregade nord for Dronning Margrethesvej er på 15 %. Til gengæld er trafikken mere

9 RINGSTED KOMMUNE 9 end halveret på Bøllingsvej (70 %), Valdemarsgade (60 %) og næsten halveret på Sct. Knudsgade (40 %). Figur 3. Hastigheder i Ringsted bymidte i efteråret 2011 (Kilde: Kommunens materiale om tællinger). Hastighederne målt i efteråret 2011 viser gennemsnitshastigheder under 30 km/t med undtagelse af Nørregade nord for Dronning Margrethesvej. Samtidig ligger 85 % fraktilen (den hastighed 85% af trafikanterne overholder) på 30 til 41 km/t. Tallene viser at hastighedsniveauet er væsentlig under hastighedsgrænsen på 50 km/t. Erfaringsmæssigt er hastighedsniveauet passende til vejerne udformning, trafikkens sammensætning (fodgængere, cyklister, knallertkørere, personbiler og tungtransport) og trafikmængden.

10 10 RINGSTES KOMMUNE 3. Uheldsanalyse Dagmarsgade/ Anlægsvej, 19. Dagmarsgade/ Valdemarsgade, 25. Dagmarsgade - Valdemarsgade (Anlægsvej - Teglovnsvej) I perioden januar 2006 til og med december 2011 har politiet registreret 12 uheld på Dagmarsgade fra Køgevej (eksl.) til Valdemarsgade. Figur 4. Kollisionsdiagram for Dagmarsgade fra Køgevej til og med Sct. Knudsgade

11 RINGSTED KOMMUNE 11 Fire uheld er registreret i eller ved krydset ved Sct. Knudsgade. Alle uheld er uden personskade og tre er registreret som ekstrauheld. Fire af fem uheld er i forbindelse med svingning - to ved venstresving og to ved højresving. Det femte uheld er en bagendekollision på Sct. Knudsgade. Ved Anlægsvej er der også sket fire uheld heraf to med personskade. Cyklister var involveret i tre af uheldene og begge cyklister kom til skade. Herudover er der sket parkeringsuheld på Anlægsvej øst for krydset. På resten af Dagmarsgade er der sket 3 uheld af forskellig type; to af disse er i forbindelse med svingning fra hhv. Schandorphsvej og indkørselen til Irma og det sidste er et parkeringsuheld. På Valdemarsgade er der ikke registreret nogle uheld i perioden og på Skolegade er der sket et enkelt uheld. Se Figur Bøllingsvej og 26. Sct. Knudsgade/ Bøllingsvej og 31. Skolegade På Bøllingsvej er der sket 4 uheld hvoraf det ene er sket på parkeringspladsen ved sygehuset. De to uheld i krydset Bøllingsvej /Teglovnsvej er sket pga. glat føre. Det sidste uheld er sket ved overhaling ved den nordlige fartdæmpende foranstaltning. Figur 5. Kollisionsdiagram for Bøllingsvej, Sct. Knudsgade, Skolegade/og Valdemarsgade

12 12 RINGSTES KOMMUNE På Skolegade er der sket et enkelt uheld i forbindelse med en parkeret bil. På Sct. Knudsgade er der sket 4 uheld hvoraf to er parkeringsuheld. I krydset Sct. Knudsgade / Bøllingsvej er der sket et enkelt uheld hvor en fører mistede herredømmet over køretøjet sandsynligvis pga. høj fart i forbindelse med svingning. Det sidste uheld er sket ved overhaling. På Parkstræde er der sket 4 parkeringsuheld. 3.3 Teglovnsvej På Teglovnsvej er der sket et enkelt uheld med kun et enkelt køretøj involveret. Se Figur 5. Der henvises til et særskilt notat "Projekt 13. Nyt tværsnit Teglovnsvej. forudsætninger". 3.4 Nørregade, Torvet og Søgade I perioden 2006 til 2011 er der sket 1 uheld på Torvet og 2 på Søgade. Se Figur 6. Der er ikke udarbejdet kollisionsdiagram for Nørregade idet denne for nylig er blevet ændret og der er derfor for tidligt at lave en uheldsanalyse. Figur 6. Kollisionsdiagram for Torvet, Søgade, Sct. Hansgade, Tinggade, Pilebrogade, Schandorphsvej og Bryggeristræde

13 RINGSTED KOMMUNE 13 Der er i Trafiksikkerhedsplanen udpeget projekter på Nørregade og Torvet som allerede er gennemført. Gaderne vises dog her for at få et samlet overblik over alle uheld sket i Ringsted bymidte. 3.5 Schandorphsvej, Tinggade, Sct. Hansgade, Pilebrogade og Bryggerstræde Disse gader er ikke udpeget i trafiksikkerhedsplanen, idet der kun sker få uheld. Gaderne vises dog her for at få et samlet overblik over alle uheld sket i det Ringsted bymidte. Samlet for Schandorphsvej, Tinggade, Sct. Hansgade, Pilebrogade, Bryggeristræde er der sket 7 uheld uden personskade heraf 3 i forbindelse med parkerede køretøjer. Uheld nr. 8 på Pilebrogade er sket i forbindelse med brugstyveri. 3.6 Sammenfatning Uheldsbilledet i det Ringsted bymidte er meget varierende. Der er sket 37 uheld i perioden (eksl Nørregade) spredt over hele området. De mest uheldsbelastede steder er krydset Dagmarsgade / Anlægsvej og Dagmarsgade / Sct. Knudsgade med 4 uheld i hvert kryds. Herudover bemærkes at der sker en del parkeringsuheld i området som er typisk for et centrumsområde. Der er meget få uheld der involverer fodgængere, cyklister og knallertkørere.

14 14 RINGSTES KOMMUNE 4. Forslag til løsninger Baseret på uheldsanalysen, besigtigelsen samt Trafiksikkerhedsplanen fra 2010 gennemgås en række forslag til forbedringer på Næstvedvej i det følgende. 4.1 Generelt Området afgrænset af Møllegade (eksl.), Køgevej (eksl.), Dagmarsgade (inkl.), Valdemarsgade (inkl.), Teglovnsvej (inkl.), Bøllingsvej (inkl.), Nørregade (inkl.), Torvet (inkl.) og Søgade (inkl.) etableres som en stor hastighedszone med påbudt hastighedsgrænse på 40 km/t. Det bør overvejes at inkludere Ærtekildevej og Garnisonen i hastighedszonen. Dette kan gøres uden at der er yderligere behov for ændringer. Se Figur 7. Alle veje indenfor området klassificeres som fartdæmpede lokalveje. Eksisterende zoner med anbefalet hastighed på 30 km/t nedtages. Ved alle indgange til området opsættes zonetavler og der etableres en port for at øge trafikanternes opmærksomhed om ændringen i hastighedsgrænsen. Porten etableres ved brug af farveskift f.eks. en rød asfalt i en bredde på 2 m tværs over hele vejen og ved opsætning af hastighedszonetavlerne i små områder ude på kørebanen hvor de er plads til dette. Områdets hastighedsdæmpende foranstaltninger ændres således at disse stemmer overens med den nye hastighedsgrænse (rampelængde etc.). Der er vurderet i det følgende hvilke ændringer det drejer sig om. Der foreslås etableret hævede falder i vejkryds og ved sti udmundinger i veje. Alle hævede flader etableres således at der som minimum er 12 m mellem ramperne. Dette betyder at bussernes for og baghjul er ovenpå den hævede flade inden forhjulene skal ned ad rampen igen. Bette betyder mindre påvirkning på bussernes chauffører og passagerer end hvis den hævede flade var mindre.

15 RINGSTED KOMMUNE 15 Figur 7. Hastighedszone inkl. foranstaltninger. Tegningen vedlægges i pdf for udskrift i stor format Dagmarsgade/ Anlægsvej Fjernelse af den eksisterende indsnævring med tilhørende beplantning i krydset. I stedet etableres hævet flade. Det opleves problemer med oversigten i krydset med Schandorphsvej og Anlægsvej pga. parkerede biler i begge sider af vejen. Parkeringsforbud bør skiltes og håndhæves.

16 16 RINGSTES KOMMUNE Figur 8. Uheldig parkering ved Schandorphsvej og Anlægsvej Dagmarsgade/ Valdemarsgade (kryds) Fjernelse af indsnævring. Ny hævet flade med sikret stikrydsning og mulighed for dobbeltrettet biltrafik Dagmarsgade - Valdemarsgade (Anlægsvej - Teglovnsvej) Adgang til Valdemarskolen kan ske fra Valdemarsgade, Skolegade, Bøllingsvej og Sct. Knudsgade. Figur 9. Dagmarsgade mod nord. Indgang til Sct. Joseph Skolen kan se via sti til venstre i billedet. Skolepatruljen står ved den hævede flade.

17 RINGSTED KOMMUNE 17 Figur 10. Området omkring Valdemarskolen, Sct. Joseph Skolen mm. Hovedindgangen er fra Skolegade og det er herfra der er adgang til personaleparkering. Der er også mulig adgang for køretøjer fra Bøllingsvej, men der vurderes at der her kun er tale om arbejdsmæssig kørsel. Både fra Valdemarsgade og Sct. Knudsgade er der alene tale om stier. Se Figur 10. Adgang til Sct. Joseph Skolen sker fra Valdemarsgade (se Figur 9) og Sct. Knudsgade. Skolens parkeringsplads har adgang fra Sct. Knudsgade (Se Figur 18). Følgende forhold af betydning for trafiksikkerheden og trygheden blev noteret ved besigtigelse: Foran skolerne er der i tidsrum hvor der er ringe trafik, muligt at køre stærkt på Dagmarsgade / Valdemarsgade, dvs. de eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævet flade med 1 spor dæmper hastigheden kun lidt så længe der ikke er modkørende. Dette skyldes at ramperne er meget bløde.

18 18 RINGSTES KOMMUNE Figur 11. Valdemarsgade. Nuværende situation. I perioder hvor der er meget trafik, er der en meget god hastighedsdæmpende effekt idet der hele tiden er modkørende således at trafikken fra den ene retning må standse. Der sker mange misforståelser hvor trafikanterne ikke er enige om hvem der kom først således at den ene må bakke.

19 RINGSTED KOMMUNE 19 Figur 12. Dagmarsgade mod nord. Ind i mellem er der meget trafik og dermed ventetid pga. indsnævringerne til 1 spor. I tidsrummet er der registreret flere køretøjer der standser og parkerer i og udenfor området hvor standsning er forbudt 7-15 herunder på cykelbanen ved indsnævringerne. Se Figur 13. Mange af disse følger børn ind i institutionen umiddelbart nord for Sct. Joseph Skolen - dvs. holder i flere minutter. Der er også registreret forælder der sætter børn af ved indgangen til Sct. Joseph Skolen hvorefter de vender om til stor gene for medtrafikanter inkl. fodgængere og cyklister. Der er skolepatrulje på Valdemarsgade foran Sct. Joseph Skolen. Ved besigtigelsen blev der ikke konstateret problem idet bilisterne respekterede i høj grad patruljens arbejde. På et tidspunkt hjalp patruljen børn fra institutionen på modsat side af gaden over til skolen. Det var mange børn, som betød at vejen var lukket i nogen minutter. Figur 13. Ulovlig parkering på cykelbanen Der er ikke skolepatrulje ved Valdemarskolen.

20 20 RINGSTES KOMMUNE Hastighedszone med lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på hele Dagmarsgade -Valdemarsgade (forslag fra Trafikplan for bymidten). Eksisterende hastighedszone med vejledende hastighed på 30 km/t (blå tavle) fjernes. Figur 14. Principskitse af løsningsforslag De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger på Dagmarsgade/ Valdemarsgade ved Sct. Joseph Skolen og Valdemarskolen ændres til dobbeltrettede hævede flader. Herudover etableres afsætningsplads foran institutionen nord for Sct. Joseph Skolen som kan anvendes af forælder til begge skoler og institutioner. Der opsættes tavler med 15 minutters parkering i tidsrummet Parkering udenfor afsætningspladsen mellem Dagmarsgade nr og Valdemarsgade nr. 1-7 for-

21 RINGSTED KOMMUNE 21 bydes og besværliggøres i begge sider af gaderne f.eks. ved opsætning af steler. Se Figur 14. Eksisterende handicapparkering ved Dagmarsgade nr. 11 bibeholdes Skolegade Udarbejdelse af en trafikpolitik på skolen i samarbejde med skolebestyrelsen. Etablering af afsætningspladser (kiss & ride) i sydsiden af vejen ved porten til skolen umiddelbart øst for eksisterende bump som beholdes. Se Figur 15. Figur 15. Skolegade mod ves Bøllingsvej På Bøllingsvej er der to hastighedsdæmpende foranstaltninger med en blød hævet flade og indsnævring til et spor. Ved foranstaltningen er vejen skiltet som zone med anbefalet hastighed på 30 km/t. Tavler angiver hvem der har forkørselsret. Se Figur 16. Figur 16. Hastighedsdæmpende foranstaltning på Bøllingsvej

22 22 RINGSTES KOMMUNE Der etableres to hævede flader der erstatter eksisterende foranstaltninger. Den ene etableres i krydset ved skolegade og den anden ved stien ind til skolen Sct. Knudsgade/ Bøllingsvej Der foreslås etableret hævet flade i krydset Sct. Knudsgade/Bøllingsvej, suppleret med midterhelle på Sct. Knudsgade som støtteheller for fodgængere. Forbedring af oversigtsforhold ved fjernelse af 1-2 p-båse på Sct. Knudsgade. Figur 17. Sct. Knudsgade/ Bøllingsvej mod nordøst og nord. Det bør overvejes at etablere en afsætningsplads ved skolen (kun tilladt afsætning i tidsrummet 7-15). Figur 18. Sct. Knudsgade mod øst 4.8 Nørregade, Torvet og Søgade Disse gader er allerede hastighedsdæmpet svarende til hastighedsgrænse på 40 km/t. Derfor er det ikke nødvendigt med ændringer her.

23 RINGSTED KOMMUNE Teglovnsvej Der henvises til projekt for Teglovnsvej hvor der indgår hastighedsdæmpende foranstaltning Schandorphsvej, Tinggade, Sct. Hansgade, Pilebrogade og Bryggerstræde Der foreslås etableret en hævet flade på Schandorphsvej. Se Figur 19. De andre gader vurderes til at have tilpas hastighedsdæmpning i forvejen. Figur 19. Schandorphsvej set mod vest På Schandorphsvej er der plads til et bump umiddelbart øst for parkeringsområdet på nordsiden af vejen 4.11 Vurdering af samlet affekt på uheld Ved vurdering af de foreslåede tiltags effekt på uheld er følgende erfaringstal anvendt: Etablering af hævet flade i kryds: 40 % Tilpasning af hastighedsdæmpende foranstaltninger (forbedring af effekt) samt etablering af bump: 20 % Parkeringsskader etc.: 10 % Der regnes ikke med effekt på ekstrauheld og spiritusuheld.

24 24 RINGSTES KOMMUNE Tabel 1. Opgørelse over antal uheld i perioden samt forventede besparelser i antal uheld Sted Antal personskadeuheld (personskader) Antal materielskadeuheld Antal ekstrauheld Reduktion i antal personskadeuheld (personskader) Reduktion i antal materielskadeuheld i en periode på 5 år 1. Dagmarsgade/ Anlægsvej 19. Dagmarsgade/ Valdemarsgade (kryds) 25. Dagmarsgade - Valdemarsgade (Anlægsvej - Teglovnsvej) Samt Skolegade 11. Bøllingsvej 26. Sct. Knudsgade/ Bøllingsvej 2 (2) 8 3 0,8 (0,8) 1, ,2 Andre ,7 Samlet 2 (2) ,8 (0,8) 2,4 Den samfundsmæssige gevinst ved den forventede reduktion i antal uheld kan beregnes idet samfundets gennemsnitlige omkostninger pr. personskadeuheld og materielskadeuheld kendes. Metoden medtager alene de uheld der er sket i de sidste 5 hele år, dvs Se Tabel 2. Tabel 2. Uheldsomkostninger DTU Transport Personskadeuheld Materielskadeuheld kr. per sparet uheld kr. per sparet uheld For at beregne projekternes rentabilitet er der her valgt at anvende den såkaldte førsteårsforrentning. Tallet viser hvor mange gange anlægs omkostninger ved et givet projekt tjener sig ind igen i sparede uheldsomkostninger. Førsteårsforrentningen kan bruges til at prioritere flere løsninger på samme sted. Jo højere procentsats førsteårsforrentningen har, jo mere kan der betale sig for samfundet, at projektet vælges frem for andre løsninger. Beregningerne har ikke til hensigt at ændre prioriteringen mellem de projekter der er skitseret i Trafiksikkerhedsplanen. Tabel 3 viser nøgletallene for beregningen samt resultatet.

25 RINGSTED KOMMUNE 25 Tabel 3. Førsteårsforrentning Projekt nr. 1, 11, 19, 25, 26, 31 Sted Ringsted bymidte Projekt Tilpasning af fartdæmpende foranstaltninger på Bøllingsvej og Valdemarsgade Hævede flader i to kryds på Dagmarsgade mm. Hastighedszone i hele området inkl. hastighedsdæmpende foranstaltninger Antal personskadeuheld Antal materielskadeuheld Antal sparede personskadeuheld i en periode på 5 år Antal sparede materielskadeuheld i en periode på 5 år Sparede uheldsomkostninger i en periode på 5 år Anlægsomkostninger Førsteårsforrentning 0 0,8 0,8 0,3 1,4 2, Da der p.t. ikke er laet anlægsskøn, er der ikke muligt at beregne førsteårsforrentning. I tabellen sammenlignes tre forskellige alternativer: Et projekt hvor alene Dagmarsgade ændres Et projekt hvor kun Bøllingsvej, Valdemarsgade og Skolegade ændres Et projekt der indeholder hastighedszone i hele Ringsted bymidte. Når der i forbindelse med skitseprojektet er lavet et overslag over anlægspriser, vil der være muligt at færdiggøre førsteårsforrentingen.

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 17 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Trafiksikkerhedplan 2012

Trafiksikkerhedplan 2012 Faaborg-Midtfyn Kommune Trafiksikkerhedplan 2012 Ny prioriteringsliste rev. 2 marts 2013 projekt nr. 16-27 Vej- og Trafikafdelingen 13-03-2013 Priori tet Lokalitet Løsning Pris i 1000 kr. 16 Tingagerskolen

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 27.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Nordrupvej borgermøde nr. 2 DATO 4. oktober 2016 STED Ringsted Kommune ADRESSE COWI A/S Nørretrov 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DELTAGERE Ca. 45

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere